Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

FAKAJ VERKOJ KUN PLURAJ AUX MIKSITAJ TEMOJ

Bonvenas via kompletigo ĉu pri informo pri ekzistanta interreta paĝo, ĉu per alsendo de komputila dosiero en formatoj pdf, html aŭ doc – kiun ni deponos en STEB, rekte en nia servilo.KAEST: Konferencoj pri Aplikado de Esperanto en Scienco kaj TeknikoInternaciaj Kongresaj Universitatoj - prelegkolektoj

STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!