Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

FAKA LITERATURO KUN PLURAJ AŬ MIKSITAJ TEMOJ

Bonvenas via kompletigo ĉu per informo pri ekzistanta interreta paĝo, ĉu per alsendo de komputila dosiero – kiun ni deponos en STEB, rekte en nia servilo.KAEST: Konferencoj pri Aplikado de Esperanto en Scienco kaj Tekniko

Konferenco AEST-1978 - nur simpla teksto en formato RTF, 84 paĝoj -- [en STEB]


Konferenco AEST-1981 - en Zilina


La temo "energio" en la konferenco AEST-82 -- [en STEB]


La temo "aviado" en la konferenco AEST-82 - [en STEB]


Konferenco AEST-1984 - [pdf en STEB]


La temo "fervojo" en la konferenco AEST-89 - duonpreta, nur entajpita teksto, en formato RTF, 62 paĝoj [en STEB]


KAEST-1998 – Konferenco pri Aplikado de E-o en Scienco kaj Tekniko – Dobrzyhovice, Ĉehio – [pdf en STEB]Someraj Universitataj Kursoj, SUK, Liège, 1974-1983 - lekcikursoj, prelegoj


Internaciaj Kongresaj Universitatoj - prelegkolektoj


STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!