Informoj pri ISAE kaj pri Scienca Revuo


Kelkaj artikoloj el Scienca Revuo

Artikolojn de FREŜAJ NUMEROJ de Scienca Revuo vi trovas en la papera versio. Sciencan Revuon ricevas ĉiuj membroj de ISAE, aŭ vi povas aparte aboni ĝin. Abonkotizon kaj liston de perantoj trovu ĉi tie!

En tiu ĉi retejo estas troveblaj ankoraŭ nur kelkaj specimenaj, elektitaj artikoloj el ne ĉi-jaraj numeroj de Scienca Revuo. En la papera versio vi trovas plurfoje pli da materialo. Detalan enhavliston de la numeroj 163-195 vi povas trovi en la retpaĝoj de AIS. – Ni daŭre aldonas novajn artikolojn, kaj grandigas la kolekton de tiu ĉi retpaĝo.

Inter 1982-2000 estis uzitaj diversaj metodoj por numerado de la volumoj kaj bultenoj. Resuman tabelon vi povas trovi ĉi tie!