Hejmen!

tajp/i [...] ~eca Kun la aspekto de ~ajxo: ~eca fasono, tiparo (karakterizita de egallargxaj signoj kun grandaj serifoj). ~ilo. Aparato por ~i; = skribmasxino: mehxanika, elektra ~ilo. -> klavaro. => inkrubando. ~isto. Homo, kies metio estas ~ado, gxenerale de tekstoj diktitaj surkasede. -> sekretario. el~ilo KOMP Presilo uzata nur por teksto. tele~i (tr). Sendi per tele~ilo: tele~i la kurzojn de borso. tele~ilo 1 Aparato, kiu skribas tekston laux telegrafia signalo. 2 Simila aparato ekipita ankaux per klavaro k antauxe uzata por komunikado inter homoj aux inter homo k komputilo. -> telekso, terminalo.