Hejmen!

komput/i (tr). 1 KOMP MAT Kalkuli per aplikado de algoritmo, precipe per ~ilo: ~i milionon da decimaloj de {$\pi$}; ~i paskodatojn laux Viktorio; proceduro, kiu ~as inverson de matrico. 2 (ark) Nombri aux mezuri. ~a. Rilata al ~ado: ~a sistemo; ~a centro (~ejo); ~a povumo; ~a lingvistiko (per~ila esplorado pri homa lingvo). ~o. Ago de ~anto aux ~ilo. ~ado. 1 Ago de iu, io ~anta: taskvica, tuja ~ado; tele~ado. 2 Aplikado de ~iloj: efikoj de ~ado al la Tria Mondo. -> programado. ~ebla MAT Determinebla per algoritmo: teorio pri ~eblaj funkcioj; ~ebla aro (aro, kies membroj estas listigeblaj per algoritmo). -> decidebla. ~ejo. Entrepreno aux fako plenumanta ~adon. ~iko KOMP Scienco pri ~ado. => informadiko. ~ikisto KOMP Fakulo pri ~iko. ~ilo 1 Aparato, kiu auxtomate prilaboras datenojn laux instrukcioj: persona ~ilo; teko~ilo (kunportebla ~ilo); mikro~ilo; ~ilego; enkonstruita ~ilo; per~ila desegnado, projektado, kompostado, instruado, tradukado; ~ila sistemo; ~ila reto; ~ila klero; ~ile helpata; ~ile legebla. -> dateno, programo, kalkulilo. 2 (ark) Nombrilo aux mezurilo. ~ilisto. Homo, kiu profesie okupigxas pri ~iloj. ~isto 1 Homo, kiu profesie okupigxas pri ~ado. -> programisto. 2 Homo profesie faranta rutinajn kalkulojn laux pretaj formuloj. ~opreta. Prezentita en formo tauxga por ~ado, ~ile legebla: ~opreta dokumento.