Plena kalendaro de Esperanto-aranĝoj, 2008

Kompilita ĉe Esperanto-Centro Eventoj en Budapeŝto.
Se vi parte aŭ plene utiligas tiun ĉi liston, bonvolu nepre mencii la fonton: http://www.eventoj.hu


 Esperanto-Centro Eventoj en Budapest Anonco de nova renkontiĝo      - por tajpado uzu la x-metodon!

Dato: (de ..... ĝis .....):   Nomo de la aranĝo:
Urbo kaj lando de la aranĝo: Retpaĝo de la aranĝo:
Nomo de la organizanto
(por informoj kaj aliĝoj):

Retadreso de organizanto:
Mallonga priskribo: Poŝta adreso de organizanto:
Kiu sendis la informon?
(via nomo, retadreso, kaj ...)

Bonvolu vortumi akurate kaj koncize. Ni tenas la rajton mallongigi, redakti kaj eventuale modifi la anoncojn. Por eventualaj emblemoj vidu aldonajn kondiĉojn.

Kontraŭspama kontrolo: Tajpu la vorton "Eventoj":        


3 - 6. januaro
NULIGITA!  PostNR - PostNovjara Renkontiĝo en Föckinghausen apud Meschede, Germanio. Inf.: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. rete: somere5@esperantoland.org, tel.: +49-30-685 58 31 aŭ nr6@esperantoland.org

14 - 23. januaro
Oceania Kongreso de Esperanto en Auklando, Nov-Zelando, kunlabore de AEA (Aŭstralio) kaj NZEA (Nov-Zelando) en konferencejo St Francis Retreat Centre , en Hillsborough , Auckland NZ. Inf: P.O. Box 8140, Symonds Street, Auckland 1035, Nov-Zealando. Rete: nzea@esperanto.org.nz

18 - 20. januaro
Ni Festivalu, Barlastono. Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire,DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141, rete: eab@esperanto-gb.org


1 - 3. februaro
36-a Studsesio por klerigado (faka klerigseminario) en ICH/Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

2 - 8. februaro
Interlingvistika studoj ĉe la Universitato Adam Michkiewicz, Poznań. Inf: D-rino Ilona Koutny, Universitato Adam Miczkiewicz, al. Niepodleglosci 4, PL-61-871 Poznań, Pollando.

3 - 4. februaro
Konferenco de Brazila Esperanto-Ligo, laŭ la temo "Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu." Kulturdomo de Lorena. Rua Viscondessa de Castro Lima, 10; Lorena; SP; Brazilo. Inf.: D-ro Paŭlo Sérgio Viana

8 - 10. februaro
Esperanto lingvokursoj por komencantoj ĝis parolantoj en ICH/Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

11 - 15. februaro
5-a Azia Kongreso de Esperanto en Bengaluro, Barato. Inf. Kongresa kunordiganto: d-ro P. V. Ranganayakulu, tel.: +91-94409 43542, rete: ranganayakulu@gmail.com

11 - 15. februaro
Plilongigebleco (kun vintrosport- kaj ekskurseblecoj, vizitoj de muzeoj, naĝejoj, saŭnejoj, uzebleco de la bibloteko kaj vidbendservo en ICH/Hherzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

16 - 17. februaro
Esperanto lingvokurso por komencantoj en Belgio (Borzee) okazas dum semajnfino de popola muziko (+/- 300 homoj partoprenas!). Muzika etoso ekster la kurso! (popola balo sabate vespere). Inf: joelleco13@hotmail.com

20 - 25. februaro
EoLA-20 (Esperanto - Lingvo Arta) en Ĉuvaŝio, Rusio. Inf: eola@reuru

21. februaro
Internacia Tago de la Gepatra Lingvo de Unesco

 Esperanto - Lingvo Arta

23. februaro
Talen Festival Leuven Lingva Festivalo en Leuven, Belgio. Inf: info@talenfestival.ve

23. februaro - 1. marto
49-a Internacia Fervojista Esperanto Skisemajno en montaro Postavarul en Brasovo, Rumanio. Inf:: S-ino Rodica TODOR, rete: rodica_todor@yahoo.com, postel: +40-722-792849, aŭ S-ro Constantin MARCU, str. Zizinului nr. 65, bl. S 22, sc. D, ap. 2, 500403 Braşov, Romania. Rete: ela_net45@yahoo.comtour_esper@excite.com,


1. marto
Balail-ĵetado de la Esperanto-Grupo Subvisurgo; loko: Nordenham, Germanio. Kio estas "balail-ĵetado"? Jen raporto kun bildoj pri antaua balail-jhetado

1 - 8. marto
Mediteranea Esperanto-Semajno. Inf.: Monique Prezioso, 92 impasse Jean Moulin, FR-83700 Saint-Raphaël, Francio aŭ Christine Graissaguel, Les Iles d'Or, rue de Progrès FR-83600 Fréjus, Francio. Tel.: +33(0)494 95 66 18, ++33(0)494 83 06 88, rete: prezmoni@hotmail.com

7 - 9. marto
Studsemajnfino en Vlaardingen en ĉiu aĝo kaj nivelo. Inf: rete: eosw2007(a)hetnet.nl

7 - 9. marto
Kreiva metiejo por verkemuloj kaj kulturemuloj en kastelo Budmerica apud Trnava, Slovakio

14 - 16. marto
JER, Junulara Esperanto-Renkonto - en urbo Szombathely, Hungario (apud la aŭstra landlimo). Inf: Hungara Junulara Esperanto-Asocio, HEJ, pk. 87, HU-1675 Budapest, Ottrok Andi, o.andi@freemail.hu. Telefonoj: +36-1-3620149 kaj +36-20-6611757 (portebla). Fakso: +36-1-2828885

14 - 16. marto
Iberia renkontiĝo en Benicassim ĉe Valencio, Hispanio

16. marto
8-a Printempa Renkontiĝo de vjetnamaj esperantistoj ĉe sidejo de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj, 105A Quan Thanh strato, Hanojo, Vjetnamio

19 - 25. marto
32-a IJF (Internacia Junulara Festivalo) apud la maro en Senigallia! La temo estas "2008 internacia jaro de la lingvoj: defioj kaj perspektivoj". Inf.: Nicola Ruggiero

21 - 28. marto
Printempa Semajno Internacia (PSI) en Waldfischbach-Burgalben, Palatinato (Germanio). Inf.: Jörg Gersonde, Hermann-Wäschke-Str. 31. DE-06366 Köthen, Germanio. Tel.: +49-(0)3496-558517, fakso: +49(0)12125-27149641. psi@esperanto.de

22 - 28. marto
Esperanto lingvokurso por komencantoj/komencintoj en Francio (Plan Pesey - Savoie) Eblo por ekparoli, uzi la lingvon - celas principe tiujn, kiuj posedas bazajn sciojn pri Esperanto kaj volas ekparoli. Info: joelleco13@hotmail.com

28 - 30. marto
Studsesio de la supera kurso de Esperanto en Jagelona Universitato, en Krakovo, Pollando

28. marto - 5. aprilo
Nacia Kongreso de la Francaj Fervojistoj (FFEA) en Aspet (31160) apud Tuluzo. Inf.: rete: andmir@wanadoo.fr

29 - 30. marto
Kanto-staĝoj en Grizijono kun Franjo Lévèque Provost. Inf.: Kulturdomo de Esperanto Kastelo Grezijono. FR49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

30. marto
Renkonto por loĝaŭtoj en en Francio: GPS N 44°081219/E 5°068323 apud Carpentras, Francio. Kunportu manĝaĵojn kaj bonhumoron


4 - 6. aprilo
37-a Studsesio por klerigado (faka klerigseminario) che ICH/Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

4 - 6. aprilo
Sabla Printempo - en Písek Ĉehio. Turisma, kultura kaj faka programo (seminario "Esperanto en la reto" - pri Esperantaj tekstoj en la Vikipedio). Inf.: Pavla Dvorákova esperanto.pisek@seznam.cz, ul. Gregorova 2563, CZ-39701 Pisek, Ĉehio. Tel: +420-774-999091 (Vlada Dvorák)

15 - 20. aprilo
26-a Printempa Semajna Seminario de la Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj kaj la E-rondeto en Ml.Boleslav en Skokovy, hotelo ESPERo, Ĉehio. Inf: Drahotovaesperanto@seznam.cz

11 - 13. aprilo
Adonido, renkontiĝo de natur- kaj vin-amantoj en Vracov + Ratíškovice, Ĉehio. Inf.: melicharkova8@seznam.cz

11 - 14. aprilo
1-a Mezorienta esperantista Kunveno en Amano, Jordanio. Inf.: Hing Husein kaj Tom Juval mezorienta.kunveno@gmail.com

14 - 18. aprilo
Plilongigebleco (kun ekskurseblecoj, vizitoj de muzeoj, naĝejoj, saŭnejoj, uzebleco de la biblioteko kaj vidbendservo en ICH/Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

14 - 21. aprilo
26-a Printempa Semajna Seminario de Asocio de Esperantistoj Handikapuloj kaj E-rondo de Mladá Boleslav, Skokovy (Ĉeha Paradizo). Inf.: Drahotovaesperanto@seznam.cz

18 - 20. aprilo
100-jara Jubilea Jarkunveno de Dana Esperanto-Asocio en ĉarma Kopenhago: la prelegoj de Mogens Rude Andersen, Ditlev kaj Wera Blanke, Renato Corsetti kaj Anna Lowenstein, kantado: JOMO kaj ĝuu la gajan printempan etoson de Kopenhago. Inf.: dea@esperanto.dk

18 - 20. aprilo
Lingva Festivalo en Kievo (Ukrainio). Inf: Vladimir Soroka, tel: +38-044-587 62 97, +38-097-780 26 02, rete: info@interkulturo.info, skajpo: interkulturo

19. aprilo
2-a Translima Renkontiĝo Esperantista de la Esperanto-Grupo Essen. Ekskurso en la belegan sudon de Essen. Ni atendas amikojn el Nederlando kaj Belgio. Inf.: Ludgero Ŝmejnk

19 - 26. aprilo
4-a Staĝo de esperantistoj astronomio-ŝatantoj en vilaĝo Blera (ĉ. 40 km norde de Romo), Italio. Temo: Historio de astronomio. Italaj kontribuoj. Inf: kunordiganto de AS de ISAE Alexander Mikiŝev aŭ/kaj surloke Pier Luigi Cinquantini

19 - 26. aprilo
3-a FRINGOJ - Festa Renkonto Internacia de Geknaboj por geknaboj 7-17-jaraj kun siaj kursgvidantoj aŭ parencoj - en kastelo Grezijono. Inf.: Elizabet Barbay, 25 allée Gabriel Fauré, FR-93140 Bondy, Francio. Tel. +33-1-48-47-23-87. Rete: eliz.barbay@wanadoo.fr

30. aprilo - 4. majo
Primitiva Renkontiĝo en Den Dolder, Nederlando

30. aprilo - 4. majo
Humura Esperantista Libera Aranĝo, HELA en urbeto Hel sur Hela Duoninsulo, je ĉ. 80 km-oj de Gdansk, Polio. Inf: Lukasz Korczewski, lukasz.korczewski (ĉe) gmail.com, tel: (+48) 508-779098


1 - 4. majo
Esperantista Primavero " EsPrimo-5" tradicia Ural-Siberia regiona renkontiĝo en Jekaterinburg, la ĉefurbo de Uralo, kun ĉefa temo: "Kunagi fervore, inspire kaj kore!". Inf: Raja kaj Viktor Kudrjavcev, komencanto@r66.ru, tel: +7-343-3814250 aŭ Aleksandr Osincev ­ amico86@mail.ru tel: +7-902-2603613; Galina Terentjeva ­ galater@74.ru tel: +7-351-2638023

1 - 4. majo
Kanto-staĝoj en Grizijono kun Franjo Lévèque Provost. Inf.: Kulturdomo de Esperanto Kastelo Grezijono. FR49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

1 - 4. majo
Krokodila Renkontiĝo en francaj Pireneoj. Ni kune amuziĝos en juna, internacia etoso

1 - 4. majo
Kongreso de serbiaj esperantistoj - en Niska banja, apud urbo Nis. Informoj ĉe: Dimitrije Janisis, dimjan@sbb.co.yu

1 - 5. majo
Unua kongreso de serbiaj esperantistoj Niŝ, Serbio. Inf: Zoran Ĉiriĉ, zciric@EUnet.yu

1 - 5. majo
9-a Meksika Esperanto-Kongreso en urbo Aguascalientes. Inf: Meksika Esperanto-Instituto, Vicente Valdes Bejarano direktoro, kongreso@webmei.org, fakso: 52 449 194 4288

1 - 11. majo
20-a Esperanto-festivalo "Aroma Jalto", Ukrainio. Inf.:p/k35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. tel.h.+380-44-2851701, tel. m.+380674403172; rete: volodomir@ukr.net

1. majo - 15 oktobro
Someraj Esperanto-Ripozoj ĉe Nigra Maro, Bulgario. Inf: Julian Modest, Burgas, kv. Krajmorie, str. Ĉernomorka 9, Bulgario. Tel.: +359-(0)56/89-00-10, GSM 359-(0)877-46-41-88. rete: Julian Modest, modest@abv.bg

2 - 4. majo
Staĝo pri parolata Esperanto en lorena vilaĝo Vigy apud Metz. Inf: tel.: Tel;: +33(0)3 82 53 25 47, rete: esperanto-thionville@laposte.net

 ICH

5 - 9. majo
Interkultura Semajno kun prelegoj pri interkulturaj temoj, diskutoj, muziko en la germana (per ICH) Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

8 - 12. majo
Komuna kongreso de francaj asocioj kun la temo "Lingvoj kaj kulturoj en Mediteraneo" en Martigues apud Marseille. Inf.: mcerisay@gmail.fr

9 - 11. majo
Brita Kongreso de Esperanto en Southport, Britio. Vizitu la ĉarman britan banurbon proksiman al Liverpolo, europa kultur-urbo 2008. Inf: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, ST12 9DE, Britio: Tel: +44-(0)1782-372141 rete: eab@esperanto-gb-org

9 - 12. majo
85-a Germana Esperanto-Kongreso en Essen. Temo: Malkovru viajn antaŭjuĝojn. Inf.: Christian Darbellay, Esperanto-Kiel, Kaiserstr. 39, DE-24143 Kiel, Tel. +49-431-737788, Esperanto-Kiel@gmx.de

15 - 18. majo
Berlina Arbara Renkontiĝo, Printempa BARo 2008 en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj. Inf.: Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio. Inf: DL8oap(ĉe)gmx.net

16 - 18. majo
Rodanalpa Regiona Kongreso, FR-26560 Mours Saint Eusebe, Francio. Inf.: rodanalpa.federacio@yahoo.fr

16 - 18. majo
Kroata konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el bazaj kaj mezaj lernejoj en Kostrena. Adreso: Esperanto Societo Rijeka, Blaža Polića 2, HR-51000 RIJEKA, Kroatio. Faksilo: +385 (0)51 228 148, rete: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

16 - 18. majo
6-a Familia MKR (MontKabana Renkontiĝo) en montkabano Weizerhuette en norda Stirio (Austrio), nordoriente de vilaĝo Fladnitz, ĉ. 50 km nordoriente de Graz, Aŭstrio

17. majo
Tradicia serĉpromenado en Gento, Belgio. Inf.:+32-(0)9/230 16 77

17 - 18. majo
5-a Esperanto-Kongreso de Nordoriento de Ĉinio okazos en urbo Harbino en Heilongjiang-a Instituto pri Scienc-teknikoj, adreso: n-ro 111, strato Songshan. La kongresa temo: Per Esperanto por servi la konstruadon de la harmonia socio. Inf.: e-amil: lvchencehua@126.comsongheshu@126.com, tel.: . +86-(0)451-55646472, 13903603642 (s-ino Chen Yafen), 13349300850 (Song Ping), fakso: +86-(0)451-55584548

17 - 18. majo
Esperanta Rekontiĝo de Rio de Ĵanejro en Colégio Estadual Condessa do Rio Novo, Rua Manoel Duarte, 57., Centro - Urbo: Três Rios (RJ) - Brazilo

17 - 24. majo
60-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio en Poznano, Pollando. Inf: Dom Kultury "Kolejarz" al. Niepodległoœci 8A, PL-61-875 Poznań, Pollando. Tel.: +48-601703231, fakso: +48-61-6331595, rete: pefa@op.pl

23 - 25. majo
Tutslovakia esperantista renkontiĝo en la kabano Agrikop, Snina, orienta Slovakio kaj kongreseto de SKEF, porturista seminario kaj ekskursoj

24 - 28. majo
Postkongreso de la 60-a Kongreso de IFEF en Malbork, Białystok, Pollando. Inf: Dom Kultury "Kolejarz" al. Niepodległoœci 8A, PL-61-875 Poznań, Pollando. Tel.: +48-601703231, fakso: +48-61-6331595, rete: pefa@op.pl

 Tutmonda kongreso de esperantistoj ĵurnalistoj

26 - 30. majo
Tutmonda kongreso de esperantistoj-ĵurnalistoj en Vilnius, Litovio. Temo: "Internacia interkultura komunikado: ĵurnalismo kaj Esperanto". Inf: Litova Esperanto-Asocio, pk 167, LT-44287 Kaunas, Litovio. Telefono (portebla): +370-687-12219, fakso +370-37-228616, reto: litova.ea@mail.lt

29. majo - 1. junio
Internacia Mara Esperanta Renkontiĝo (IMER) en Krajmorie, Bulgario. Temo: "Originala Esperanto-literaturo", lekcioj, debatoj, distraj vesperoj, ekskursoj. Inf: Georgi Mihalkov, BG-1229 Sofio, ž. k. Nadežda V, bl. 529, vh. A et. 9 ap. 33, Bulgario, tel: (02) 934-42-55, poŝtelefono: + 359 0889-137-555, rete: modest@abv.bg

31. majo
Infana tago en Svitavy, Ĉehio. Inf.: dvor.libuse@seznam.cz


1 - 7. junio
Turismo, kulturo, historio - internacia esperanto-aranĝo en Carevo (ĉe Nigra Maro, Bulgario). Inf: inĝ. Boris Vasilev Gaĝanov, ul. Petar Janev 21, BG-4600 Velingrad. tel.: +359-35954204, poŝtel. +359898676270, rete: gadzanov_b@abv.bg

6. junio
Renkontiĝo de natur- kaj dancamantoj en Česká Třebová, Ĉehio. Inf: Zdenka Novotná, Na Strouze 1720, CZ-560 02 Česká Třebová, Ĉehio. rete: zn.esperanto@seznam.cz

6 - 9. junio
103-a Skota Kongreso de Esperanto en norda Skotlando. Inf. David Hannah, Tigh na Cnoc, Ardgay Hill, Ardgay, Sutherland IV24 3DH. Tel. +44(0)1863766061, rete: David Hannah

7. junio
Esperanto-renkontiĝo de natur- kaj danc-amantoj en Česká Třebová, Ĉehio. Inf.: zn.esperanto@seznam.cz

7 - 8. junio
Kanto-staĝoj en Grizijono kun Franjo Lévèque Provost. Inf.: Kulturdomo de Esperanto Kastelo Grezijono. FR49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

10 - 18. junio
30a Ĉebalta Esperantista Printempo en Mielno, 12 km de Koszalin. Jubilea ĈEP kun riĉa kaj varia E-programo. (PL). Inf. Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin, poŝtkesto 30, PL-75-016 Koszalin-1, Pollando. ĈEP-organizanto: Czesław Baranowski Telefono: +48(0)503-417-825

11 - 12. junio
La 2-a mongolia kongreso de Esperanto en Soyol Erdem Universitato (adr: Sukhbaatar duureg, 1 dugeer khoroo, Olimpyn gudamj) Inf.: Ch.Enkhee, enchjo@yahoo.com

12 - 15. junio
Ĝemeltagoj-2008 apud urbo Uljanovsk, surborde de rivero Volga, Rusio. Kondiĉoj: propraj tendoj, propra manĝado. Programo: ripozo, naĝado, sporto, E-kursoj, ludoj, kantoj, lignofajro, turismado k.a. Inf.: Uljanovska Esperanto-klubo, Yurij Karcev, tel: +7-927-631-27-84; ICQ 247-525-168, rete: yuka@yandex.ru

14. junio
Germana-Ĉeha landlima migrado (6 km) inter Bad Schandau kaj Dečin; komenco 13.00 horo stacidomo Schoena (D), fino 16.00 Dolni Zleb (CZ). Inf: HajoGunkel@t-online.de

15. junio
Trilanda renkontiĝo (ZC, PL, SK) sur la pinto Ĉantorio. Inf: Jaroslav Souchánek, Průkopnická 10, CZ-700 30 Ostrava-Zábřeh, Ĉehio. rete: suchaneki@setnam.cz

15 - 22. junio
Ĵamboreo de Rusia E-Asocio de Nevidantoj, REAN en Kislovodsk. La programo antaŭvidas paroligajn kursojn, prelegojn enkadre de Somera Universitato, artajn vesperojn kaj raport-elektan konferencon de REAN. Inf.: Rusia E-Asocio de Nevidantoj, REAN, Masenko Anatolij Ivanoviĉ, ul. Gerojev-Medikov, 15-1, RUS-357739, Kislovodsk; Rusio. Rete: Masenko Anatolij, mai@narzan.com

19 - 22. junio
Turisma renkontiĝo en Plasy (TREP), proksime al Plzeň. Inf: Václav Kaprál, P. O. Box 11, CZ-331 51 Kaznějov, Ĉehio. rete: esperantoplzen@centrum.cz

20 - 22. junio
Mezepoka semajnfino en kampara kasteleto apud Rennes, la ĉefurbo de Bretonio en Francio. Vidu fotografioj de la unua semajnfino en 2007 kaj registru vin (la baza kotizo estas senpaga por eksterlandanoj). Inf: rete: zav@esperanto-panorama.neteleonore.jouffe@gmail.com

20 - 22. junio
8-a politika diskuto en Alsóörs, Hungario - Bonvenas politikemaj civitanoj el la Eŭropa Unio por diskuti pri aktualaj politikaj temoj kaj la komunikad-problemo en EU pro la manko de la demokrate komuna lingvo. La uzata lingvo estos precipe Esperanto. Senkosta loĝado, sen partoprenkotizo, por ĝis 20 personoj en la domo! Pliaj informoj: Eumacko@aol.com, telefone: +49-89-280788. Adreso de la renkontiĝo: strato Honvéd, n-ro 20, urbo Alsóörs, HU-8226, Hungario

22. junio
Eksomera Renkontiĝo en Bologna, unutaga, ekskursa rendevuo por junaj esperantistoj en neformala etoso. Inf.: Fabio Bettani, telefone +39-335-6707269, rete: fabio.bettani(ĉe)esperanto.it

23 - 27. junio
Esperanto-kursoj en Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando. Ĉiuj kursoniveloj, kursanoj el la tuta mondo. Instruisto Atilio Orellana Rojas, kursogvidanto Tiina Oittinen. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki, Finnlando. Rete: eafsekretario@esperanto.fi

26. junio - 2. julio
FREŜO - Frusomera Renkontiĝo de Esperantistoj Ŝatantaj Olŝtinon; en Olŝtino (Olsztyn), Pollando; kviza renkontiĝo kun valoraj monpremioj; Info: Elżbieta Leonowicz-Frenszkowska, PL-10-684 Olsztyn, ul. Orłowicza 35 m 5, Pollando; efrenszkowska@wp.pl; Skajpo: efrenszkowska

27 - 29. junio
Fervojista Amika Renkonto - en urbo Tata. Turismaj programeroj, ekskursoj. Inf.: Regiona Esperanto-Societo en Tata, HU-2890 Tata, Csokonai 13. Rete: Faragó Éva, feve@freemail.hu

27 - 29. junio
34-a Internacia Festivalo de Esperanto en Zaozhuang-urbo, Ĉinio, kunaranĝata de Zaozhuang-a Esperanto-Asocio de Ĉinio kaj Seula Esperanto-Kutulrcentro de Koreio. Inf.: S-ro Sun Mingxiao delegio de UEA pri ĉina kulturo, rete: semio@163.comverdalumo@126.com

29. junio - 12. julio
Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, Ĉehio. Ĉiutaga antaŭtagmeza laŭelekta instruado de lingvo. Inf.: Věra Podhadská, Poříčí 1/801, CZ-603 00 Brno, Ĉehio. rete: podhradska@volny.cz

30. junio - 18. julio
Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) kun Bertilo Wennergren (SE), Birke Dockham (DE) kaj Lee Mille (US), en Universitato de Kalifornio, San Diego. Riĉaj vesperan kaj semajnfinaj programoj. Inf: Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono, tel.: +1-360-7544563, rete: eddyellen@aol.com


1 - 10. julio
IET-1, Internaciaj Esperanto-tagoj - ĉemara feria kaj studa aranĝo, kunorganizata de rusiaj kaj ukrainiaj e-istoj. Inf: Zajdman Jefim Semjonoviĉ, tel: +380-964388585, Kontaktaj retadresoj: Jefim Zajdman "jefim_z @ mail.ru" kaj A. Grigorjevskij "andreo @ reu.ru"

1 - 10. julio
Internaciaj aranĝoj turismo, kulturo, historio en Carevo, hotelo Panorama ĉe la Nigra Maro en Bulgario. Inf: Inĝ. Boris Gaĝanov, Petar Ivajev 21, BG-4600 Velingrad. tel.: +359-35954204, fakso: +359-898676270, rete: gadzanov_b@abv.bg

3 - 6. julio
67-a Hispana Kongreso de Esperanto en la bela kaj historia urbo Cuenca, Hispanio. Inf: alejandro.pareja@gmail.com

5. julio
Refondo de la germana sekcio de Eŭropo - Demokratio - Esperanto en Wiesbaden, Germanio. Celo estas la partopreno en la Eŭropaj Balotoj de 2009. Inf.: Ulrich Matthias

5 - 12. julio
BET-44, 44-a Baltiaj Esperanto-Tagoj en Ventspils, Latvio. Inf.: Latvia Esperanto-Asocio, p.k. 150, LV-1050, Riga, Latvio. Rete: margarita.zelve@gmail.com, telefone: +371-26407174 (Margarita Zelve), +371-67383461, +371-28486628 (Biruta Rozenfelde)

5 - 12. julio
Staĝo en kastelo Grezijono 1-a grado: Steve Wagenseller, Usono; 2-a grado: Michel Dechy, Francio; 3-a grado: Serge Sire, Francio; Aktivaĵo: korusa kantado kun Franjo Provost. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: +33-2.41.89.10.34, rete: kastelo@gresillon.org

6 - 13. julio
23-a Internacia Somera Esperanto-Kurso en Lesjöfors Kursoj en 3 niveloj: komencantoj, progresantoj, parolantoj plus infana grupo. Inf: Esperanto-Garden, Stiftelsevägen 1, SE - 680 96 Lesjofors, Tel. 0046590-30909, rete: Natalia Bertse, egarden@esperanto.se

7 - 11. julio
Biblia Semajno en ICH/Herzbergo (aliĝo ĉe pastro Eichkorn). Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

7 - 14. julio
IRIS-Festivalo kaj 35-a Hungaria Esperanto-Kongreso en Szolnok. Inf: mesz@eszperanto.infoesperantohea@t-online.hu

8 - 12. julio
Praktikado de la lingvo (2-a grado) en Kvinpetalo. Inf: Kvinpetalo, rue de Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. rete: johana-esperanto@orange.fr

9 - 15. julio
Armenia Somero en Jerevan, ekskursoj, ripozado, prelegoj, kaj kultura programo. Inf: Levon Davtyan ldvtlsd@yahoo.com

11 - 13. julio
Esperanto-tagoj Wörgl - Interregiona Renkontiĝo. Koncerto de Attila Schimmer, reteja projekto "vivomondo", jarkunveno de A-E-Federacio. Kunvenejo kaj loĝejo: Hotel Alte Post, Andreas-Hofer-Platz 2, AT-6300 Wörgl, Aŭstrio. Inf: . Rete: Aŭstria E-Federacio, aef@esperanto.at

11 - 14. julio
56-a ELNA-Kongreso, Montrealo, Kanado. Inf: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530, Usono. Rete: elna@esperanto-usa.org

11 - 14. julio
Diversaj aktivaĵoj en Kulturvilaĝo en Västrås, Svedio, apud la lago Mälaren. Inf: w.posthuma@esperanto.se

11 - 18. julio
7-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado. Inf: TAKE-ESK, 6358-a, rue de Bordeaux, Montréal, Québec, Kanado H2G 2R8 informo@take7.ca

11 - 18. julio
74-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en Premantura, Kroatio. Inf.: Antun Kovach, Bisacka 5, HR-1000 Zagreb, Kroatio. rete: antun.kovac@mzopu.hr

11 - 19. julio
Kulturturisma semajno UK-antaŭkongreso en Herzberg - la Esperanto-urbo. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

12. julio
Festivalo 7pri fiŝista supo en urbo Baja, Hungario. Popolfesto kaj kuir-konkurso de fiŝista supo - kun esperantista partopreno! Inf: Székely Csaba bajai@eposta.hu, tel: +36-30-3032386 kaj +36-70-3336111

12 - 16. julio
43-a Brazila Kongreso de Esperanto 28-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso kaj 7-a Infana Kongreseto de Esperanto en la urbo Fortaleza ĉefurbo de la ŝtato Cearao, en la nordoriento de Brazilo. Temo: Infano, kia grundo! Inf: José Roberto Avles de Albuquerque/LKK

12 - 18. julio
Internacia Esperanto-Konferenco 2008. La temo: Fernando de Diego - la vivo kaj verkoj. Elekto de OSIEK-premio okazos en Nova Gorica, Slovenio. Inf.: rete: eric@laubacher.fred.borsboom@versatel.nl

12 - 18. julio
7-a Tutamerika Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado. Inf: TAKE-ESK, 6358-a, rue de Bordeaux, Montréal, Québec, Kanado. H2G 2R8 rete: informado@take7.ca

12 - 19. julio
Nuligite, ĉi-jare ne okazos! - KEF (Kultura Esperanto-Festivalo) okazos en la ĉarmega urbo de Hamlet (almenaŭ de lia kastelo): Helsingør. Inf.: David-Emil Wickström, kef9@tejo.org

12 - 19. julio
3-a Internacia Konferenco de Naturkuraca Asocio en Herzberg, Germanio. Temo: "Herbokuracado en Oriento kaj Okcidento". Inf.: s-ro Harald Schicke, Schoolbrink 12, DE-27383 Hetzwege, Germanio, Tel. +49-(0)4263-94087, Fakso: +49-(0)4263-94088, Rete: MZVerlag@web.de. aŭ INA: ina-asocio@web.de

12 - 19. julio
Staĝo en kastelo Grezijono 1-a grado: Steve Wagenseller, Usono; 2-a grado: Jean-Luc Kristos, Francio; 3-a grado: Renée Triolle, Francio; Aktivaĵo: kantado-dancado, pied-masaĝado. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: +33-2.41.89.10.34, rete: kastelo@gresillon.org

13 - 18. julio
16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso en Krakovo, Pollando. Inf.: Zakład Opieki Zdrowotnej Oœrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, os. Albertyńskie 1-2., PL-31-851 Kraków, Pollando. Rete: umea@interia.pl

13 - 26. julio
Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, Ĉehio. Ĉiutaga antaŭtagmeza laŭelekta instruado de lingvo. Inf.: Věra Podhadská, Poříčí 1/801, CZ-603 00 Brno, Ĉehio. rete: podhradska@volny.cz

15 - 18. julio
UK-Antaŭkongreso en Herzberg - Esperanto-urbo, Germanio

15 - 19. julio
Konferenco de Internacia Komunista Esperantista Kolektivo en Rotterdam. Inf.: aliĝoj: Dieter Rooke, Äussere Klus 14 CH 4702 Oensingen, Svisio

 UK

19 - 26. julio
93-a Universala Kongreso de Esperanto, UK-2008, en Rotterdam, Nederlando. Inf: UEA, Nieuwe Binnenweg 193, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10-4361044, rete: info@uea.org

19 - 26. julio
IIK, 39a Internacia Infana Kongreseto, en Oostvoorne apud Rotterdam, Nederlando. Inf: Bert SCHUMANN, 9 rue du Couradin, FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio. Rete: bertox@free.fr

19 - 26. julio
Staĝo en kastelo Grezijono 1-a grado: anoncota, vidu la retejon, 2-a grado: Jean-Luc Kristos, Francio; 3-a grado: André Cherpillod, Francio; Aktivaĵo: pentrado, desegnado. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: +33-2.41.89.10.34, rete: kastelo@gresillon.org

 IJK denove en Hungario!

26. julio - 2. aŭgusto
IJK, Internacia Junulara Kongreso de TEJO en Szombathely, Hungario. Inf: LKK de IJK 2008, HU-1675 Budapest, Pf. 87, tel./fakso: +36-1-2828885, rete: hej@eszperanto.hu (atentu pri la hungara skribmaniero de "eszperanto" ĉe la retadreso)

26. julio - 2. aŭgusto
30-a REF (Renkontiĝo de Esperanto-Familioj) en kastelo Grezijono, Francio. Inf: Bert SCHUMANN, tel: +33-2.99.83.69.86, rete: bertox@free.fr

26. julio - 2. aŭgusto
SEFT 2008 - Somera Esperanto Familia/Feria Tendaro (kiel postaranĝo de la UK en Nederlando) en ordinara tendejo, nordorienta Germanio, ĉe Meklenburgia lagaro, por libere kunestadi en la naturo inter lingvoamikoj. Memprizorgo koncerne de tendoj. Inf: GEA, Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/0705, DE-17034-Neubrandenburg. Rete: info@esperanto-nb

27. julio - 4. aŭgusto
Kristana Kongreso, 58-a Kongreso de KELI en Hotelo Esperanto, Pribylina, Slovakio. Inf. Pavel Polnický,˙Na Vinici 110/10, CZ-290 01 Poděbrady, Ĉehio.. rete: polnicky@quick.cz

27. julio - 09. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, Ĉehio. Ĉiutaga antaŭtagmeza laŭelekta instruado de lingvo. Inf.: Věra Podhadská, Poříčí 1/801, CZ-603 00 Brno, Ĉehio. rete: podhradska@volny.cz

28. julio - 4. aŭgusto
Kristana Kongreso, 58-a Kongreso de KELI en hotelo Esperanto en Pribylina, Slovakio. Inf: Pavel Polnický, Na Vinici 110/10, CZ-290 01 Poděbrady, Ĉehio. rete: Pavel Polnický

29. julio - 5. aŭgusto
Konferenco de ILEI en Benino, Afriko. Inf: Aida Cizikaite aidute@mail.lt

29. julio - 16. aŭgusto
Muzika staĝo en Kvinpetalo, Francio. Kantoj, korusoj, orkestra muziko, realigo de KD. Inf: Kvinpetalo, rue de Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. rete: johana-esperanto@orange.fr


1 - 17. aŭgusto
SOMERE - Somera mezeŭropa renkontiĝo en Kall-Krekel, Germanio. Inf.: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. rete: somere5@esperantoland.org, tel.: +49-30-685 58 31

2 - 8. aŭgusto
MIRO (Magiverda Internacia RenkontiĝO) - Duga Resa, Kroatio. Tuj post IJK kaj proksime al IJK venu amuziĝi en belega verda naturo. Inf: Kneza Mislava 11/IV, HR-10000 Zagreb, Kroatio, rete: kajulino@gmail.comtina.tisljar@gmail.com

2 - 9. aŭgusto
Staĝoj en kastelo Grezijono 1-a grado: Bertrand Gilet, Francio; 2-a grado: Grazina Opulskiene, Litovio; 3-a grado: Aurora Bute, Rumanio; Aktivaĵo: teatro, pentrado sur objektoj. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: +33-2.41.89.10.34, rete: kastelo@gresillon.org

2 - 10. aŭgusto
16-a MELA (MEmzorga LAg-umado) en Délegyháza, Hungario. Libere sen aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbani. Inf: (poŝtelefonoj) Laca +36-30-2097864, Andi: +36-30-2752068. Inf: DL8oap@gmx.net

2 - 10. aŭgusto
42-a Internacia Esperantista Feriado en Szczawno Zdrój, Pollando. En programo kursoj por komencantoj kaj progresantoj, kaj abunda turisma programo. Inf.: pomer@wp.plvroclavo@poczta.onet.pl

4. aŭgusto
Vizito al Fajszy-kolektaĵo en Fremdlingva Biblioteko, Budapest, V. str. Molnár 11. je la 10-a horo. Eniro nur kun antaŭa sinanonco ĝis 3-a de aŭg. iroda@eszperanto.hu

5. aŭgusto
Vizito al Fajszy-kolektaĵo en Fremdlingva Biblioteko, Budapest, V. str. Molnár 11. je la 10-a horo. Eniro nur kun antaŭa sinanonco ĝis 3-a de aŭg. iroda@eszperanto.hu

6 - 10. aŭgusto
3-a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Ŭonbulismo en Bongdo Junulara Domo Seulo, Koreio. Meditado-trejnado, Esperanto-kurso, Prelegoj pri religio. Inf: LEE Jung-kee kaj LEE Chung-won

8 - 16. aŭgusto
SEFT 2008 - Somera Esperanto Familia/Feria Tendaro (kiel postaranĝo de la UK) en ordinara tendejo, nordorienta Germanio, ĉe Meklenburgia lagaro. Memprizorgo koncerne de tendoj. Inf: GEA, Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/0705, DE-17034-Neubrandenburg. Rete: info@esperanto-nb.de

9 - 15. aŭgusto
Somera Festivalo -Kunludu kaj kunstudu en Barlastono, Britio. 3-nivela kursaro kun eblo turismi. Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire,DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141, rete: eab@esperanto-gb.org

9 - 16. aŭgusto
Staĝoj en kastelo Grezijono 1-a grado: Rafael Mateos, Hispanio; 2-a grado: Sorin Porupca; Rumanio; 3-a grado: Christian Rivière, Francio; Aktivaĵo: aziaj sanmetodoj, Go-Ludo. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: +33-2.41.89.10.34, rete: kastelo@gresillon.org

9 - 16. aŭgusto
81-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) en Kazanlako, Bulgario.

9 -17. aŭgusto
Somera Esperanto Studado, SES en Modra-Harmónia, Slovakio. Unua grandskala renkontiĝo de lernu!-uzantoj. Inf: Peter Balហpetro@ikso.net, Víazná 840/67A, SK-958 04 Partizánske, Slovakio. Tel: +421-902.203.369

10 - 15. aŭgusto
Nacia Kongreso de Unuiĝo de Malagasaj Esperantistoj (UME) en la marborda urbo Vatomandry Okazos ankaŭ sesio de Internacia Ekzameno Baza Nivelo kun relernado komence de aŭgusto
en Antananarivo.˝Inf.: Prezidanto:Fidilalao Firaisana Henriel lot IAH 32 Bis Avaratsena MG-102 Ambohidrapeto, Madagascar, rete: fidilalao@yahoo.fr

12 - 16. aŭgusto
Kvargrada kurso en Kvinpetalo, Francio. Preparo al la diplomo 'altaj studoj'. Inf: Kvinpetalo, rue de Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. rete: johana-esperanto@orange.fr

16 - 23. aŭgusto
Pluezekaj Renkontiĝoj en Plouezec, Francio. Antaŭtagmeze E-kurso, ĉiuj niveloj, posttagmeze turismo en Bretonio, eksurso, diversaj atelieroj, vespere distraĵoj, bretonaj dancoj, kantoj, prelegoj, ktp. Inf.: Plouezec Esperanto, 5 Hent Toul Broc'h, FR-22470 Plouezec, Francio. tel.: +33(0)698495982, rete: pluezek@gmail.com

16 - 24. aŭgusto
Esperanto-tendaro "Milan Zvara" ĉe vilaĝo Dovhe en Zakarpatska oblast, Iršavskij rajon, Ukrainio Inf.: t. +80442851701; UA-01133 Kijiv, p/k. 35. rete: volodomir@ukr.netsnih@ukr.netstultulo@gmail.com

17. aŭgusto
Internacia Esperanta Tablotenis-Konkurso, XX. IETKO en Hódmezővásárhely, Hungario. Inf.: Katarina Faragó, tel.: +36-30-3564202

20 - 24. aŭgusto
PROKRASTITA AL SEKVONTA JARO Boatado en Hungario - Internacia boat- kaj remtendaro apud kaj laŭ la rivero Tisza. Inf.: Vas-Szegedi Julianna, HU-5350 Tiszafüred, Kismuhi utca 5. III/12, tel: +36-30-2929-331, rete: j1969@vipmail.hu

20 - 24. aŭgusto
100-jara Jubileo de Esperanto-Movado en Lodzo kaj 31-a Tutpollanda Esperanto-Kongreso en urbo Łodz. En programo ni antaŭvidas: prelegojn, diskutojn, vizitadon de urbo, artan vesperon, babiladon, kafumadon ktp. Inf.: Lodza Filio de PEA , Robert Kamiński

22-24. aŭgusto
Junulara Somera Esperanto-Kurskunveno 2008, Daecheon, Sudkoreio

22 - 24. aŭgusto
FEJO-tendaro en Yyteri, Pori, Finnlando. Inf.: Paula Niinikorpi retadreso: paula.niinikorpi(ĉe)gmail.com

22 - 28. aŭgusto
Itala Kongreso de Esperanto kaj Konferenco de Eŭropa Esperanto-Unio pri la temo: "Estonto de la ideo pri eŭropa identeco" en Grosseto, Italio. Inf: grosseto2008@esperanto.it

22 - 28. aŭgusto
Infana Kongreseto en Grosseto, Italio. Inf.: Leonardo Pampalonigrosseto2008@esperanto.it

 EKOTUR

23 - 30. aŭgusto
EKOTUR 08 – Turisma renkontiĝo por piedturistoj kaj biciklantoj en urbo Karlštejn (proksime al Prago). Inf: Kava-Pech, Petr Chrdle, ul. Anglická 878, CZ-25229 Dobřichovice, Ĉehio. Tel: +420257712201, fakso: +420257712126. Rete: chrdle@kava-pech.cz.

23 - 30 aŭgusto
34-a Internacia Semajno de Esperanto en Sète apud Montpellier suda Francio. Plurniveloj kursoj, 100m de mediteranea plaĝo, ekskursoj, libroservo, ktp. Inf.: Esperanto Kulturo kaj Progreso, 10 impasse cole J.Ferry- FR-34290 Servian, Francio. tel/fakso: +33(0)4 67 39 16 30, rete jf.passarella@free.fr

30. aŭgusto - 6. septembro
61-a IKUE Kongreso en Rimini, Italio kun la temo: Verbum Domini - La parolo de Dio "Nia politiko: paroli kaj preĝi" (Paŭlo la 6-a). Inf.: Marija Beloŝeviĉ, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio, rete: marija@catholic.org

31 aŭgusto
4-a Esperanto-Renkonto de la RJ-ebenaĵo. Temo: Esperanto kiel kultura kaj Paca ilo. 9h-16h. Urba Teatro je la nomo Ĵurnalisto Tim Lopes. Rua Getúlio de Moura, 1175; Nilópolis; RJ; Brazilo

31 aŭgusto
73-a Renkonto de Esperanto en la Paraiba Valo. Domo de la Advokato, rua 4 de Março, 441, Taubaté, SP. alcyr@vivax.com.br, Brazilo

31. aŭgusto - 6. septembro
SUS de AIS San-Marino en Banja Luka, Bosnio-Hercegovino


1 - 10. septembro
Esperanta feriado en plej granda pola vilaĝo Zawoja en tre bela subtatra regiono. Tre malmultekosta kun bonaj kondiĉoj rekomendita aranĝo. Inf.: Krakowa Societo Esperanto, str. Krasickiego 18-20 , PL-31-515 Krakow, Pollando

1 - 15. septembro
Aŭtunaj esperanto-kursoj en Nigramara bordo Carevo/Vasiliko - reĝa ripozloko en Bulgario. Inf: Oficejo: Sofio, BG-1202, Bul. Slivnica 284. Stočna gara - do barza pomošt. Bulgario. tel: +359 2 983 50 84, Poŝtelefono: +359 888 031350, +359 899 882261. rete: Lasto Nikov

2 - 12. septembro
Esperanto kursoj: Unua grado (Stano Marček), al perfektiĝo (Stefan Macgill), parolanta rondo (Lasto Nikov) en urbo Carevo, Bulgario. Naĝi, sunbruniĝi, promenadi aŭ ekskursi. Inf.: Lasto NIKOV

4 - 7. septembro
Berlina Arbara Renkontiĝo, Aŭtuna BARo 2008 en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj. Inf.: Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio. Inf: DL8oap(ĉe)gmx.net

5 - 7. septembro
3-a Brazila Renkontiĝo de Esperantistoj Spiritistoj en Braziljo, ĉefurbo de Brazilo. Temo: La transiĝado de la Tero. Inf: waldir.silvestre@globo.com

14. septembro
7-a Spiritisma Esperanta Renkontiĝo (SER). Strato Abilio dos Santos 137 - Rio de Janeiro - RJ - Brazilo - BR 213310-290. Aliaj informoj: contato@lazaroluizzamenhof.com.br

14. septembro
2-a Arbarregiona Esperanto-Renkonto. 8h-17h. Temo: Kiel disvastigi Esperanton. Instituto de Aplicaçõo Educacional . R. Conselheiro Augusto César, 229; Centro; Ubá; mg. tel.: 3532-4676. wanerma@yahoo.com.br Brazilo

18 - 19. septembro
Interlingvistika Simpozio - por festi la 10-jariĝon de la interlingvistika fako de UAM. Informas: Koutny Ilona, rete: interlin@amu.edu.pl

18 - 25. septembro
Semajno de Kulturo Internacia en Pizo (Italio), septaga aranĝo dum kiu junaj esperantistoj renkontiĝos lokajn junulojn kaj prezentos siajn kulturojn en mezlernejoj. Inf.: kandidatigxoj.ski(ĉe)gmail.com (kun ikso!)

18 - 27. septembro
1-a Semajno de Kulturo Internacia en Pisa, Italio

19 - 21. septembro
XXIV. Artaj Konfrontoj en Esperanto "ARKONES". Granda manifestacio de Esperanto-Kulturo en Poznań, Pollando. Paralele kun ĝi okazos sesio de interlingvistiko en Esperanto ĉe Universitato Adam Miczkiewicz. Inf: tel.: +48-509-400-317. rete: arkones@esenco.org

20 - 21. septembro
Aŭtunaj tagoj en Heinola, Finnlando. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando. Rete: eafmendo@esperanto.fi

20 - 21. septembro
Solena inaŭguro de daŭra Esperanto-ekspozicio ĉe urba muzeo en Svitavy. Inf: Libuše Dvořaková, Zahradní 2/B, CZ-568 02 Svitavy, Ĉehio. rete: dvor.libuse@seznam.cz

20 - 28. septembro
33-a Internacia Forumo pri Turismo Edukado kaj Kulturo (33 IFTEK) kun 35 AIS Klerigejo, Bydgoszcz (AKB) Pollando. Inf: Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL 85-094 BYDGOSZCZ, Pollando, tel/fakso (+48 52) 346 11 51, rete: andreo@rubikon.net.pl

21. septembro
11-a Esperanta Renkontiĝo de Taguatinga (ERT) en Taguatinga Centro (Braziljo - DF). Temo: Esperanto en Taguatinga. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo

21. septembro
La 3-a Kopenhaga Lingvo-festivalo en la Kulturdomo, Dortheavej 61, 2400 Kopenhago NV. Inf: Betty Chatterjee

25 - 28. septembro
19-a MKR (MontKabana Renkontiĝo) okazos en Dom na Uskovnici, montkabano en nacia parko Triglav en nordokcidenta Slovenio

26 - 29. septembro
Internacia Amikeca Renkontiĝo en Aylesford, Kent, Britio. Inf.: Anica Page, 7 Hampton, Great Holm, Milton Keynes MK8 9EP, Britio. Tel.: +44(0)908-564004, rete: terry-page@supanet.com

27 - 28. septembro
Migrado ĉe Gresillon, Francio


2 - 5. oktobro
TORPEDO-4 oktobra renkontiĝo de E-instruantoj, instruistoj en Herzberg am Harz. Informoj sur la 35-a paĝo de IPR 2008/2. Aliĝo: Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo, Grubenhagenstr. 6, aŭ rete: esperanto-zentrum@web.de

2 - 5. oktobro
8-a KoKoLoRES - Semajnfina renkontiĝo por ludemuloj en Herne, Germanio. Samtempe okazos kurso por komencantoj. Inf: Petra Dückershoff aŭ kokolores@esperantoland.de

3 - 5. oktobro
12-a Kongreso de Ĉeha Esperanto-Asocio en Přerov , kun elekto de novaj komitatanoj de ĈEA. Inf.: Jiří Tomeček, Dr Bureše 3, CZ-370 05 Českě Budějovice, Ĉehiojirka.tomecek@post.cz

4 - 11. oktobro
16-a Internacia Esperanto Semajno de la Kulturo kaj Turismo en Salou (Tarragona) Katalunio/Hispanio. Kiel renkontiĝejo funkcios tristela hotelo Mediterraneo. La programo konsistos el prelegoj, debatoj, kurso pri Esperanto, ekskursoj kaj disdonado de la Premio Ada Fighiera. Inf.: Louis Serrano Pérez, Apartat 423, ES-08200 Sabadell (Barcelona) Hispanio.tel.: +34 937275021 serrano@mixmail.com

 InPaSEM

6 - 12. oktobro
ĈI-JARE NULIGITA! Internacia Paroliga Semajno, InPaSem 2008 – Kurso por komencintoj kaj seminarioj por jamaj parolantoj. Antaŭtagmeze instruhoroj, posttagmeze turisma programo en Prago kaj ĉirkaŭa ĵo, Dobřichovice. Inf: Kava-Pech, Petr Chrdle, ul. Anglická 878, CZ-25229 Dobřichovice, Ĉehio. Tel: +420257712201, fakso: +420257712126. Rete: chrdle@kava-pech.cz.

10 - 12. oktobro
Jarkunveno de la Germana Fervojista Asocio GEFA en Bad Tölz. En la programo kun Trixini. Inf: Siegfried Krüger

10 - 12. oktobro
BAVELO-Seminario/Staĝo en la Junulargastejo Gemsenbergstr. 21, 71640 Ludwigsburg. Esperanto-kursoj diversnivelaj, paroliga kurso. Bukedo da prelegoj, interalie de Stefan Maul kaj Thomas Bormann. Vizito de la baroka kastelo Ludĵigsburg kaj ties fabelĝardeno kaj de la keltoj-muzeo Hochdorf. Inf.: Alois Eder, Tel. +49-(0)7034-22899, rete: aloiseder@arcor.de

11 - 13. oktobro
95-a Japana Esperanto-Kongreso en Ŭakajama. Inf: jek08@jei.or.jp

11 - 13. oktobro
15-a Aŭtuna renkontiĝo de Esperanto (ARE15) en Silver Bay, NY, Usono. Ripoziga semajnfino en tre bela natura medio

17 - 19. oktobro
43-a Semajfina Esperanto-Seminario en la urbo Neŭbrandenburgo. Inf.: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/0705, DE-17034-Neubrandenburg. Rete: werner.pfennig@t-online.de

18. oktobro
Bonvenon komencantoj! en Bavarian Beer Cafe, Manly Wharf, Nov-Zeland. Inf: rete: manly@esperanto.org.au

18-19. oktobro
Montgrimpa semajnfino en la aŭstraj alpoj ^cirkaŭ Gutenstein, proksime al Vieno/Bratislava - organizata de Aŭstra E-Junularo. Inf.: Gregor Hinker

18-19. oktobro
40-a Korea Kongreso de Esperanto en urbo Busan, Suda Koreio. Inf.: Korea Esperanto-Asocio

18 - 19. oktobro
Ekscita Seminario en Goteburgo, Svedio. Temo: "Supera edukado pri kaj per Esperanto"

19. oktobro
5-a Rata Rendevuo okazos en Emmerthal, Germanio

20 - 24. oktobro
Bibliaj Tagoj en Kloster Nütschau, Travebrück, Germanio. Inf. kaj aliĝo ĉe pastro Bernhard Eichkorn, rete: eichkorn.b@t-online.de

23 - 25. oktobro
8-a KIES, Komuna Israela Esperanto-Semajnfino en la Galilea druza vilaĝo Bet Ghan. Ĉeftemo: minoritatoj, religioj kaj folkloro. Eksterlandaj gastoj aparte bonvenaj! Inf.: amri@huji.ac.il

24 - 26. oktobro
Kaŝtana pikniko semajnfino en montkabano, meze de kaŝtana arbaro en montkabano en Tojzlov, tuj apud Maribor, Slovenio. Inf.: E-societo de Maribor, Vesna Obradović, Maistrova ulica 5, SI-2000 Maribor, Slovenio. rete: vesna.obradovic@gmail.com

25. oktobro
Intensa kurso de Kantoo-Ligo en la E-Domo en Yutagate, Japanio. Inf.: hori-zonto@water-sannet.ne.jp

25 - 26. oktobro
La 4-a Nacia Kongreso de Vjetnamio

26 - 31. oktobro
Praktikado de la lingvo en Kvinpetalo, Francio. 2-a grado, praktika pedagogio. Inf: Kvinpetalo, rue de Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. rete: johana-esperanto@orange.fr

26. oktobro - 2. novembro
3-a Kieva Esperanto-Semajno. Inf: p/k 35, Kijiv-133, UA-01133, Ukrainio; tel.h. +38044-2851701, tel.p.+3-80974403172; Volodimir Hordijenko

31. oktobro - 2. novembro
PostSomera KlaĉKunveno (PSKK 2008) en Zutendaal, Belgio. Inf.: Inf: Yannick Vercammen, tel,: +32 486 429 577

31. oktobro - 4.novembro
Tagoj de Internacia Lingvo Esperanto (TILE-4), aranĝo pri ekstera informado kaj movada organizado en Soĉi , Rusio. Inf.: Esperanto-klubo "Laro", Vladimir Bespalov, RU-354000 Sochi, abonkesto 913, Rusio. tel: Vladimir Bespalov: hejma: +7-8622/62-13-47, portebla: +7-(8)-918-005-33-68. Organizula ret-poŝto: bespalov_sochi@mail.ru


novembro
NULIGITA! 1-a Amerika Festivalo de Esperanto en Havano, Kubo. Inf.: rete info@esperanto.co.cu aŭ KEA, Apartado 5120, CU-10500, La Habana, Kubo. Tel.: +53-7-404484, Fakso: +53-7-6498729

1 - 2. novembro
Ĉuugoku-Ŝikoku Esperanto-Kongreso en Jamaguĉi, Japanio. Inf: umipa68@violin.ocn.ne.jp

1. novembro - 30. aprilo
Kursoj pri Turismo en Ekonomia Altlernejo en Bydgoszcz (WSG) Pollando. Inf.: Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, str.M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel./fakso: (+48 052)3461151, rete: esperanto-turismo@wp.pl, andreo@rubikon.net.pl

2. novembro
Tria EsperanTago en Lucca (Italio), unutaga, ekskursa rendevuo por junaj esperantistoj en neformala etoso, okazigita dum famkonata komiksa festivalo. Inf.: Fabio Bettani, rete: fabio.bettani(ĉe)esperanto.it

7 - 8. novembro
Tohoku Esperanto-Kongreso en Oku-Macuŝima, gubrenio Mijagi, Japanio. Inf. s-ino Saitoo

 Aplikado de E-o en scienco kaj tekniko, KAEST

7 - 9. novembro
Trejna seminario pri vikipedio - en kadro de KAEST-2008, Konferenco pri Aplikado de Esperanto en Scienco kaj Tekniko apud Prago. Eblo por tuja ekzercado de la freŝe lernitaj scioj kun 22 komputiloj. La seminarion gvidos Pavla Dvořáková kaj Miroslav Malovec. Inf: Kava-Pech, Petr Chrdle, ul. Anglická 878, CZ-25229 Dobřichovice, Ĉehio. Tel: +420257712201, Rete: chrdle@kava-pech.cz

7 - 9. novembro
KAEST 2008, Konferenco pri Aplikado de Esperanto en Scienco kaj Tekniko en la urbeto Dobřichovice (pensiono "Sokol"), apud Prago. Diverstemaj fakaj prelegoj, diskutoj, forumo - kun ĉ. 50 partoprenantoj. Inf: Kava-Pech, Petr Chrdle, ul. Anglická 878, CZ-25229 Dobřichovice, Ĉehio. Tel: +420257712201, fakso: +420257712126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

7 - 9. novembro
20-a Eŭropa Rendevuo de Morbecque Ĉiunovembra, semajnfina aranĝo kun plurnivelaj staĝoj kaj distraĵoj (prelegoj, magia spektaklo, koncerto) en norda Francio. Oni atendas centon da tuteŭropaj partoprenantoj. Inf: Nordfrancia Esperanto-Federacio, 274 rue du Boulenriez, FR-59235 Bersée, Francio rete: morbecque@esperanto-nord.org

8 - 11. novembro
GRUPE, Gliwice'a Rendevuo de Uzantoj kaj Praktikantoj de Esperanto en Gliwice, Pollando. Ni festos en Pollando la 90-an datrevenon de nia sendependeco (11.11.1918). Prelegoj, teatraĵoj, komuna kantado, loterio kun interesaj premioj, vizitado al karbominejo (Zabrze)... Inf.: Stanislaw Mandrak, skr. poczt. 21, PL- 44101 Gliwice, Polio. rete: staman@ka.onet.pl

8 - 11. novembro
Kantostaĝo, fungologio, tinkturarto en kastelo Grezijono, Baugé, Francujo (eblas veni opajn tagojn) inf.: Franjo Leveque, Grésillon, FR-49150 St Martin d'Arce, Francio. Rete: leveque.franjo@gmail.com

14 - 16. novembro
Esperanto Studsemajnfino por ĉiu aĝo kaj en ĉiu nivelo en Wijk aan Zee, Nederlando. Inf.: Juri Smolders, Warmoesstraat 7, NL-1521 CH Wormerweer, Nederlando, tel.: +075-6123471. Esperanto Nederland

21. novembro - 8. decembro
24-a Internacia Simpozio de Esperanto-Turismo, ISET dum vojaĝo ĉirkaŭ Suda Ameriko per luksa ŝipo "Norwegian Sun". Inf: Internacia Esperanto-Klubo "Esperantotur", Andrzej Grzębowski, str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz, Polio, Tel/fakso: +48-52-3461151; rete: Andrzej Grzębowski, Esperantotur

22. novembro
Kulturtago, evento de la landaj ligoj de Bremen kaj Malsupra Saksio en Bremen, Germanio. Inf.: Thomas Heberlein

22 - 24. novembro
Esperanto-Meznivela Seminario en Ranzan, Japanio. Istruistoj: Mireille Grosjean kaj Kitagawa Hisasi. Inf.: Japana Esperanto-Instituto, JP-162-0042 Tokyo-to Sinzyku-ku Waseda-mati 12-3, Japanio. Rete: esperanto@jei.or.jp

23. novembro
21-a Okcident-ria Esperantista Renkonto kaj 14-a Esperantista Renkonto de Granda Rio. 10h-17h. Temo: cent jaroj de la japana enmigro. Klubo de Suboficiroj kaj Serĝentoj de Aer-armeo. Av. Ernani Cardoso, 183; Cascadura; Rio; RJ. aerjrj@hotmail.com.br Brazilo

25. novembro
Tago pri studoj en Florenco Temo: 2008, Internacia Jaro de Lingvoj: Homaj kaj lingvaj rajtoj. Partoprenos universitataj docentoj kaj la plej gravaj italaj estraranoj de Itala E-Federacio, de UNESCO kaj de Itala Lingva Akademio della Crusca. Inf: rete fei@esperanto.it

28. novembro
VII Premio Zamenhof - La voĉoj de la paco en Ancona, Italio. Oni disdonos tri skulptaĵojn al du konataj homoj kaj al unu organizaĵo, kiuj distingiĝas pro sia engaĝiĝo en sociala kampo. Sekvos Premio Stoppoloni al organizaĵo kiu sukcesis pri "neebla integriĝo". Inf: rete grassale@alice.it

28 - 30. novembro
NULIGITA!  IKF (Internacia Kultura Festivalo) en Ústí nad Labem, Ĉehio. Inf.: Miroslav Smyčka, Kojetická 90, CZ-400 03 Ústí nad Labem, Ĉehio. rete: m.smycka@seznam.cz

29. novembro
Malferma tago en CO de UEA. Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel.: +31-10-4361044, fakso: +31-10-4361751, rete: uea@co.uea.org


6 - 8. decembro
34-a Kataluna Kongreso de Esperanto en la urbo Sabadell (apud Barcelono), ligita al la omaĝ-jaro al Jaume Viladoms, Katalunio, Hispanio. Inf.: Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 1008, ES-08200 Sabadell, Katalunio. tel.: +34-937109636, fakso.: +34-937163633, rete: kea@esperanto.cat

6 - 8. decembro
2008 - Internacia jaro de lingvoj en Napolo, Italio .Ĉu pliaj ŝancoj por Esperanto? - tritaga seminario, kun gravaj prelegoj kaj debatoj. Krome: kursoj kaj amuzaĵoj. Inf: rete esperanto.napoli@libero.it

12 - 14. decembro
39-a Studsesio: Literaturo, instruado, ekzamenado en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. Prelegoj pri literaturo de famaj gastoj Lena Karpunina kaj Gerd Bussing. Trejnsesio pri KER-ekzamanoj. Tradicia Zamenhof-festo kun distraj programeroj. Inf.: Zsófia Kóródy [jxofia korodi], DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. rete: esperanto-zentrum@web.de

12 - 14. decembro
IXaj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj, Pollando. Inf.: Bjalistoka E-Societo, tel. post la 20.00 h. +48.85.7 44 22 13, skribe PL -15-282 Białystok, Piekna 3, p.k.67, rete esperanto.bialystok@interia.pl

13. decembro
AnkRo - Antaŭkristnaska renkontiĝo en Písek, Ĉehio. Zamenhofa kaj tradicia kristnaska kultura programo. Por eksterlandaj gastoj ebla postrestado en Suda Bohemio. Info: esperanto.pisek@seznam.cz

13. decembro
Zamenhof-festo en Vieno, Austrio. La kutima Zamenhof-festo okazos je la 16.00-a horo en Pola Instituto, 1010 Vieno, Am Gestade 7. Rigardu la mapon de Vieno(Wien) Google-Maps. Inf.: Aŭstria Esperanto Federacio

13. decembro
Tago de Zamenhof en Kragujevac, Serbio - Cent jaroj de unua lernolibro de Esperanto en la serba - Fondiĝo de E-societo inf.: Saŝa Pilipovic, Kragujevac, Teatar Kragujevac. rete: sapy@eunet.yu

13 - 21. decembro
Zamenhofaj tagoj en Bydgoszcz, Pollando. Inf.: Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, str.M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel./fakso: (+48 052)3461151, rete: esperanto-turismo@wp.pl, andreo@rubikon.net.pl.

15. decembro
VERo en Vieno/Aŭstrio. Ekde la 17-a horo, okazos en Vieno la unua neformala Viena Esperanto-Rondo ("Esperanto-Stammtisch") en "Zentralverband der Ungarischen Vereine", 1010 Wien, Schwedenplatz 2, pordo 9. Atentu: La enirejo atingeblas en la strato Laurenzerberg! La alirejo taŭgas por handikapitoj. La kunvenoj okazos regule la trian lundon de la monato. Inf.: AEF aef@esperanto.at

17 - 19. decembro
Internaciaj Ekzamenoj de UEA/ILEI en Hashtgerd, Irano. Inf.: Irana Ligo de Esperantistaj Instruistoj, rete: torabireza@gmail.com

20 - 21. decembro
31-a Jara Kongreso de PakEsa en Multan, Pakistano. Inf: Tariq Umar Chauhdry

27 - 29. decembro
27-a Komuna Seminario en Jokohamo, Japanio. KS estas junulara esperanto-seminario inter ĉinaj, koreaj kaj japanaj junuloj. (El aliaj landoj ankaŭ bonvenaj, kompreneble!) ĝi certe donos al vi freŝan sperton por amikiĝi inter junuloj de najbaraj landoj uzante Esperanton. Troveblas klarigo ĉe eo.wikipedia.org/wiki/Komuna_Seminario_(KS)Inf.: Japana Esperanto-Junularo, p/a Japana Esperanto-Instituto, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio,162-0042, Japanio. ks_2008_teamo@yahoogroups.jp

 La plej fama aran ĝo por familioj kaj plenkreskuloj

27. decembro - 3. januaro
Jubilea 25-a IF - Internacia Festivalo en Düsseldorf, Germanio. Kadra temo: "Literaturo". Tuttaga ekskurso al Aachen-Maastricht-Liège (trilanda angulo DE-NL-BE). Plilongiga ebleco ĝis 4-a de januaro. Inf: Hans-Dieter Platz (HDP), Postfach 1148, 34303 Niedenstein, Germanio. Tel./fakso +49-5624-8007, portebla +49-171-4964558, Rete: IF/Platz

27. decembro - 3. januaro
7-a NR - Novjara Renkontiĝo en Frankfurt/Main, Germanio. Multaj mezaĝuloj kaj familioj. Inf: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, 10551 Berlin, Germanio. Tel. +49-30-685 58 31, telekopio +49-30-68 05 70 11 Rete: nr2008_9(ĉe)esperantoland.org

27. decembro - 3. januaro
52-a Internacia Seminario en Biedenkopf, Germanio. Temo: Katastrofoj.

27. decembro - 4. januaro
Ago-Semajno 2008 en Liptovský Mikuláš, Slovakio. Temo: "Lingvoj - pordo al interkulturo". Populara internacia junulara aranĝo, unuafoje en Slovakio - post Pollando dum 5 jaroj

30. decembro - 2. januaro
Transjara Kurskunveno de EPA, Japanio. Inf.: oficejo@epa.jp


- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo - sendu al ni!

- Kondiĉojn pri aldono de emblemo al iu aranĝo vi trovas ĉi tie.

- Se vi volas rigardi mapon de aranĝoj, iru al www.Esperantoland.orgLa kompiladon prizorgas: István Mészáros
ĉe la Esperanto-Centro "Eventoj"

Lasta aktualigo: 2009.01.07.

eszperantó szótar eszperantó tankönyvek eszperantó tanfolyam eszperanto Kulturális Eszperantó Szövetség eventoj STEB Eszperantó rendezvények