Kompendio de la plej gravaj parazitoj
ĉe malgrandaj kaj laboratoriaj bestoj

U. ZILLMANN / F. MUTSCHMANN kunlabore kun Christine ZWERGER
1-a germanlingva eldono 1999 kun 200 desegnaĵoj kaj 11 tabeloj,
Esperantigis R. SACHS


Enhavo

Enkonduko

Antaŭparolo

Sekcio A: Desegnaĵoj de la parazitoj

Sekcio B Parazitologiaj ekzamenmetodoj por
    – stomako / intestaro
    – fekaĵo: mikroskopa diagnozo
    – urino / sango
    – organoj
    – korposurfaco
    – konservado, histologio, bakteriologio

         Sekcio C: Grando de diversaj parazitostadioj
    – Indekso 1: hundo/kato, porko, koko
    – Indekso 2: muso/rato/hamstro, kuniklo/kobajo
    – Indekso 3: amfibioj/reptilioj

Sekcio D Gastigantspektro kaj parazito-lokalizado
      (ĉefaj kaj kromaj gastigantoj)
    – Parto 1: Varmsangaj bestoj / homo
    – Parto 2: Amfibioj / Reptilioj

Literaturo
Dankesprimo
Fakaj terminoj


Al ĉiuj, kiuj utile kaj akcele nin akompanis aŭ almenaŭ toleris nian laŭteman fakentuziasmon (Frauke Zillmann)


Nacilingva titolo de la originalo:
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Zillmann, U., Mutschmann, F.: Kompendium der wichtigsten Parasiten bei kleinen und größeren Heim- und Laboratoriumstieren mit 200 Abb. und 11 Tabellen, 1999 Terra-Verlag, Konstanz

Licenceldono por la traduko en Esperanton per letero EH/dc: la 31-a de januaro en 2000
Eldonanto: Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE)
Kompostis: R. Sachs, Eschwege/Germanio kaj Tavoleto/Italio
Lingve kontrolis: J. Kavka, Prago/Ĉehio
J. Wozniczka, Eschwege/Germanio
Responsa redaktanto: R. Sachs


Dankesprimo

Mi estas tre danka al s-ino Manuela Schulz kaj s-ino C. Kippenhan por teknika subteno. Sen ilia valora helpo, la manuskripta praversio de origine 12 paĝoj apenaŭ estus evoluinta, post diversaj interstadioj, al tiu ĉi kompleta kompendio. (U. Zillmanri)

Specialan dankon ni ŝuldas al la estraro kaj redakcio de Terra-eldonejo en Konsanco (s-ro B. Holthaus kaj d-ro D. Müller). Ambaŭ sinjoroj rapide kaj senformale aprobis la ekzamenon, formadon kaj praktikan transponadon de la presado de nia kompendio (1-a eldono). Estis tre ĝojige, ke por ili pli gravis enhavaj kaj estetikaj vidpunktoj ol pure komercaj aspektoj. (U. Zillmann/F. Mutschmand)


Fonto: Kompendio de la plej gravaj parazitoj ĉe malgrandaj kaj laboratoriaj bestoj
Scienca Revuo, Faka kromkajero - Aŭtuno 2000

→ Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB: http://www.eventoj.hu/steb/