Sekcio D

Parto 1: Spektro de gastigantoj (precipaj/kromaj) kaj lokalizado de parazitoj ĉe varmsangaj bestoj kaj homo

Klarigo de la simboloj:   GenroSpecio de la parazito

Oprecipa (aŭ ĉefa) gastiganto
(O)kroma (aŭ okaza) gastiganto
Huhundo
akaliaj karnovoroj
Kakato
Poporko
Kokoko
Mumuso
Rarato
Kjkobajo
Hahamstro
srsovaĝejaj ronĝuloj
Kukuniklo
Hohomo
RESretikulo-endotela-sistemo
 
Genrospecio Hu ak Ka Po Ko Mu Ra Kj Ha sr Ku Ho Lokalizado
Aclurostrongylusabstrusus  O         pulmo
AncylostomacaninumO(O)          maldika intesto
Ascaridiagalli    O       maldika intesto
Ascarissuum   O        maldika intesto
Aspiculuristetraptera     OO  O  dika intesto, cekumo
BabesiacanisOO          eritrocitoj
Balantidiumcoli   O  O    Odika intesto, cekumo
B.caviae       O    dika intesto, cekumo
CapillariaaerophilaOOO         spira dukto
C.annulata    O       kropo, ezofago
C.hepaticaO        O (O)hepato
CheyletiellaparasitovoraxO (O)       O haŭto
Ch.yasguriO           haŭto
Chilomastixbettencourti        OO  cekumo
ClenocephalidescanisOO          haŭto
Cl.felisO O  (O)(O)    (O)haŭto
Davaineaproglottina    O       maldika intesto
DemodexcanisO           haŭto
Dermacentorsp.OOOOO    OOOhaŭto
Dermanyssusgallinae    O (O)   (O)(O)haŭto
GenrospecioHuakKaPoKoMuRaKjHasrKuHoLokalizado
DicrocoetiumdentriŭcumOO        OOgala dukto
DiphyllobotriumlatumOOO        (O)maldika intesto
DipylidiumcaninumOOO        (O)maldika intesto
DirofilariaimmitisOO(O)        (O)koro, pulmo, vejno
EchinococcusgranulosusO(O)          maldika intesto
Eimeriaacervulina    O       maldika intesto
E.brunetti    O       maldika intesto, kojlono
E.caviae       O    dika intesto
E.falciformis     O      intestaro
E.hansonorum     O      intestaro
E.intestinalis          O cekumo, kojlono
E.irresidua          O maldika intesto
E.kryjgsmanni     O      intestaro
E.magna          O kojlono, cekumo
E.maxima    O       maldika intesto
E.media          O maldika intesto
E.mitis    O       maldika intesto
E.miyairii      O     maldika intesto
E.necatrix    O       maldika int., cekumoj
E.nieschulzi      O     maldika intesto
E.perforans          O maldika intesto
GenrospecioHuakKaPoKoMuRaKjHasrKuHoLokalizado
E.piriformis          O cekumo, kojlono
E.schueffneri     O      intestaro
E.separata      O     cekumo, kojlono
E.stiedae          O hepato
E.tenella    O       cekumoj
E.hindlei     O      intestaro
Felicolasubrostratus  O         haŭto
Giardialamblia   O       Oduodeno, kojlono
G.muris     OO OO  maldika intesto
G.simani      O OO  maldika intesto
G.caviae       O    maldika intesto
G.duodenalis          O maldika intesto
G.canisO           maldika intesto
Giardiacati  O         maldika intesto
Gliricolaporcelli        O    haŭto
Globocephalusurosubulatus   O        maldika intesto
Graphidiumstrigosum          O stomako
Gyropusovalis       O    haŭto
GenrospecioHuakKaPoKoMuRaKjHasrKuHoLokalizado
Haemaphysalisleporispalustris    O     OOhaŭto
H.punctata         OOOhaŭto
H.concinna         O Ohaŭto
H.laechiiOO       O Ohaŭto
H.spinigera         O Ohaŭto
H.semermisO        O Ohaŭto
H.nadchatramiO        O Ohaŭto
Haematopinussuis   O        haŭto
Hepatozoonmuris      O     hepato
Heterakisgallinae    O       cekumo
Hydatigerataeniaformis(O)(O)O         maldika intesto
Hymenolepisnana     OO OO Ointestaro
H.diminuta     OO OO Ointestaro
H.microstoma     OO O   duodeno, galveziko, hepato
H.carioca    O       maidika intesto
H.cantaniana    O       maldika intesto
Hyostrongylusrubidus   O        stomako
IsosporacanisO           maldika intesto
I.felis  O         maldika intesto
I.rivoltaO(O)O         intestaro
GenrospecioHuakKaPoKoMuRaKjHasrKuHoLokalizado
Ixodessp.OOO (O)(O)   O(O)Ohaŭto
Knemidocoptesmutans   O        ekstremaĵoj
LeishmaniadonovaniO O      O ORES
L.tropicaO O      O Ohaŭto, RES
L.enrietti       O    haŭto
Leptopsyllasegnis     O   O  haŭto
LinognathussetosusOO  (O)     (O) haŭto
Listrophorusgibbus          O haŭto
MacracantohorhynchirudinaceusOO          maldika intesto
MesocestoideslineatusOOO        Omaldika intesto
MulticepsmulticepsOO          maldika intesto
M.serialisOO          maldika intesto
Myobiamusculi     O      haŭto
Myocoptesmusculinus     O      haŭto
Nosopsyllusfasciatus     (O)(O)  O  haŭto
Notoedrescati(O) O       O haŭto
N.muris     (O)O  O  haŭto
Oesophagostomumdentatum     O      maldika intesto
O.felineusOOO        Ogalduktoj
OtodectescynotisOOO         aŭdotubo
GenrospecioHuakKaPoKoMuRaKjHasrKuHoLokalizado
Paraspidoderauncinata       O    cekumo, kojlono
Passalurusambiguus          O cekumo, kojlono
Polyplaxsp.     OO  O  haŭto
Psorergatessimplex     O      haŭto
Psoroptescuniculi          O haŭto, orelo
Raillietinacesticillus    O       maldika intesto
RhipicephalussanguineusOO(O)      (O) (O)haŭto
Sarcoptesscabiei var.O         OOhaŭto
Spironucleusmuris     OO     intestaro, galveziko
Strongyloidesavium    O       maldika intesto, cekumoj
S.cebus           Omaldika intesto
S.fulleborni           Omaldika intesto
S.oswaldi    O       intestaro
S.papillosus          OOintestaro
Sitrongyloidesratti         O  maldika intesto
S.sigmodontis         O  intestaro
S.stercoralisO O        Omaldika intesto
S.tumefaciens  O         intestaro
S.venezuelensis       O    maldika intesto
GenrospecioHuakKaPoKoMuRaKjHasrKuHoLokalizado
Syphaciamuris       O    cekumo, dika int.
S.obvelata     O  OO  cekumo, dika int.
TaeniapisiformisOOO         maldika intesto
ToxocaraleoninaOOO      (O)  maldika intesto
T.canisOO       (O)  maldika intesto
T.cati         (O)  maldika intesto
ToxoplasmagondiiO O   (O)(O)(O) (O)(O)sango, abdomeno
TrichinellaspiralisO OO OOO O Omaldika intesto (mukozo)
TrichodectescanisOO          haŭto
Trichosomoidescrassicauda      O  O  veziko, uretro
Trichostronylusretortaefomis   O     OO stomako/duodeno
Trichurissuis   O        cekumo, dika int.
T.vulpisOO          cekumo, dika int.
Tritrichomonasmuris     OO OO  intestaro
Trombicula-larv.sp.O O      (O) Ohaŭto
UncinariastenocephalaOOO         maldika intesto

Parto 2: Gastigantspektro kaj lokalizado de la parazitoj ĉe amfibioj kaj reptilioj

Klarigo de la simboloj:   GenroSpecio de la parazito
Amfib amfibioj
Rept reptilioj
O precipa (aŭ ĉefa) gastiganto
(O) kroma (aŭ okaza) gastiganto
okaza ĉefgastiganto
Genro kaj specioAmfib.Rept.Plua troviĝo (mamuloj/homo)Lokalizado en gastiganta korpo
Armillifer sp. Ohomo/primatoj (O), ronĝuloj O, diversaj mamuloj Opulmo, korpaj kavaĵoj, intestaro
Acanthocephala sp.● (O)● (O)diversaj mamuloj O, birdoj O, vd. parto 1korpaj kavaĵoj, muskolaro, subhaŭto
Dalantidium sp. Ovd. parto 1intestaro
Camallanus sp.O  intestaro
Capillaria sp.OOvd. parto 1intestaro, hepato, gonadoj, haŭto
Dactylosoma rananunO  sango (eritrocitoj)
Entamoeba invadens O intestaro, internaj organoj
Eimeria sp.OOvd. parto 1intestaro, hepato, galveziko, renoj
Hepatozoon sp.OOvd. parto 1eritrocitoj (gamontoj), hepato, intesto (merontoj)
Hexamita parvumOvd. parto 1urina dukto, intestofino, intern. organoj
Isospora sp. Ovd. parto 1intestaro
Ixodes sp. Ovd. parto 1haŭto
Kalicephalus sp. O ezofago, antaŭa parto de intestaro
Leptomonas sp. O intestaro
Mcdonaldius sp. O sangotuboj, korpaj kavoj
Myxobolus bufonisO  gonadoj, reno, urina veziko
Neooxysomatium sp.OO malantaŭaj partoj de intestaro
Nyctotherus sp.OO intestaro
Opalina ranarumO  malantaŭa intesto
Ophidascaris sp.(O)Oronĝuloj (O) vd. parto 1intestaro
Ophionyssus natricis Ohomo / primatoj (O)haŭto, eksteraj korpokavaĵoj
Ophiotaenia sp.OOvd. parto 1intestaro
Polystoma integerrimumO vd. parto 1urina veziko
Protcromonas sp.OO fina intesto, kloako
Rhabdias bufonisOO pulmo, aliaj organoj
Sarcocystis sp. (O) Okarnovoroj ●muskolaro, intesta epitelio
Spironucleus sp.OOvd. parto 1inteto, urinaro, internaj organoj
speco de Taenia sp.O (O)Odiversaj mamuloj (O) vd. parto 1intestaro
speco de Taenia sp. Odiversaj mamuloj (O) vd. parto 1intestaro
specio de trematodoO (O)O (O)vd. parto 1intesto, hepato, galveziko, reno, pulmo
Tritrichomonas sp.OOvd. parto 1intestaro
Trypanosoma rotatoriumO  sango

  Reen al la antaŭa paĝo!