Plena kalendaro de Esperanto-aranĝoj, 2007

Kompilita ĉe Esperanto-Centro Eventoj en Budapeŝto.
Se vi parte aŭ plene utiligas tiun ĉi liston, bonvolu nepre mencii la fonton: http://www.eventoj.hu


 Esperanto-Centro Eventoj en Budapest Anonco de nova renkontiĝo      - por tajpado uzu la x-metodon!

Dato: (de ..... ĝis .....):   Nomo de la aranĝo:
Urbo kaj lando de la aranĝo: Retpaĝo de la aranĝo:
Nomo de la organizanto
(por informoj kaj aliĝoj):

Retadreso de organizanto:
Mallonga priskribo: Poŝta adreso de organizanto:
Kiu sendis la informon?
(via nomo, retadreso, kaj ...)

Bonvolu vortumi akurate kaj koncize. Ni tenas la rajton mallongigi, redakti kaj eventuale modifi la anoncojn. Por eventualaj emblemoj vidu aldonajn kondiĉojn.

Kontraŭspama kontrolo: Tajpu la vorton "Eventoj":        


4 - 7. januaro
Renkontiĝo de vojaĝantoj en Liptovský Ján (kunaranĝita kun ascendo sur monton Poludnica)

5 - 8. januaro
XXV-a ascendo sur montopinto Poludnica en Liptovský Ján. Inf: informado@esperanto.sk

7 - 19. januaro
22-a Aŭstralia Somerkursaro de Esperanto, Tasmanio. Inf: Marcel Leereveld, 12 Heather Grove, Belgrave South Victoria 3160, Telefono kaj faksimilo: +61(0)397545173. Rete: marcel@melburno.org.au


2 - 4. februaro
32-a Studsesio: klerigseminario (temoj: E-gramatiko, literaturo, historio). Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

3. februaro
Simpozio Perspektivoj pri Esperanto en Andreo Cseh-Domo. Inf: Atilio Orellana Rojas, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando, telefono +31 70 3556677

3 - 6. februaro
Kongreso de Nov-Zelanda Esperanto-Asocio, Christchurch. Inf: David Dewar, 4 Harlech Mews, Christchurch 8004, Nov-Zelando, rete: gddewar@ihug.co.nz

9 - 11. februaro
ERA-4, Esperantista Regiona Aranĝo - en Ĉeboksari, Inf: Konstantin Vihrov vihrov@inbox.ru

16 - 18. februaro
Semajnfinaj intensaj kursoj laŭ 3 gradoj en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

17 - 23. februaro
48-a Internacia Fervojista Esperanto-Skisemajno en Azuga, Rumanio kadre de IFEF, sed partoprenebla de ĉiu ajn. Inf.: Rodica TODOR

19 - 22. februaro
Kursoj kaj ekskursoj (fakultativa daŭrigo post la semajnfina kurso kun ekskursoj en kaj ĉirkaŭ Herzberg, la Esperanto-urbo). Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

19 - 25. februaro
SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO

22 - 24. februaro
Esperanta Semajnfino ĉe Felixstowe Ferry, Britio. Inf.: Roy Simmons, 12 Packard Place, Bramford, Suffolk, Britio, IP8 4HA; rokeby@globalnet.co.uk

24. februaro
8-a Konferenco de Latvia Esperanto Asocio en la domo de Latva Societo de Rigo (str. Merkela 13). Inf.: Margarita Zelve, tel: +371-26407174 (port.), Biruta Rozenfelde tel.: +371-7383461

24. februaro - 3. marto
Familia Studsemajno en suda Francio. Inf.: Monique Prezioso,92 impasse Jean Moulin, 83700 Saint-Raphael, Francio. Tel. (33)4 94 83 06 88, rete: prezmoni@hotmail.com

26. februaro - 10. marto
Internacia Himalaja Renkontiĝo en valo Langtang, Nepalo. Inf: 7-a IHR Komitato, Nepala Esperanto-Asocio, G.P.O. post box no: 8974 cpc 102 Kathmandu, Nepal. Retadreso: Esperanto@wlink.com.np. Telefono: +977-1-6209877


3 - 6. marto
Staĝo en Kvinpetalo en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

6 - 10. marto
EoLA-19 (Esperanto - Lingvo Arta) kaj REK-25 (Rusia Esperantista Kongreso) en Rusio en Tihvin, Rusio. Inf.: Rusia Esperantista Unio, pk. 57, RU-105318 Moskvo. rete

6 - 12. marto
Merkatiko por nia E-Movado (fakseminario de Dennis Keefe, detaloj pri la temo), prelegoj pri Lingva Festivalo en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

9 - 11. marto
Iberia Kampardoma Renkontiĝo en Madrido, Hispanio. Speciala evento por esperantistaj gejunuloj. Inf: kampardoma@gmail.com

10 - 11. marto
Vintraj Tagoj en Finnlando. Inf: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki. Rete: eafmendoj@esperanto.fi

16 - 18. marto
Studosemajnfino por ĉiuj aĝoj kaj niveloj en Almelo (Bornerbroek). Inf.: Esperanto Nederland


2 - 9. aprilo
23-a Printempa Semajno Internacia (PSI) en Bonn, Germanio. Inf.: Jörg Gersonde, Hermann-Wäschke-Str. 31. DE-06366 Köthen, Germanio. Tel.: +49-(0)3496-558517, fakso: +49(0)12125-27149641. psi@esperanto.de

5 - 10. aprilo
31-a IJF (Internacia Junulara Festivalo) en Lignano Sabbiadoro, norda Italio. La temo estas: "120 jaroj de Esperanto: 120 jaroj da interkompreniĝo kaj paco". Inf.: Nicola Ruggiero

6 - 8. aprilo
Enblovado de aertuboj Slovakio. Inf:

7 - 10. aprilo
62-a kongreso de SAT-Amikaro, en Artigues-près-Bordeaux (apud Bordozo). Infankogreseto por helpi aliĝon de familioj. Inf.: Esperanto-Gironde - ĉe Joël Lajus - Les Places, FR-33910 Sablons, Francio. tel. +33/(0) 557 692 696 rete: satamikarokongreso2007@orange.fr

7 - 14. aprilo
2-a FRINGOJ - Festa Renkonto Internacia de Geknaboj por geknaboj 7-18-jaraj kun siaj kursgvidantoj, gepatroj - en kastelo Grezijono. Inf.: Elizabet Barbay, 25 allée Gabriel Fauré, FR-93140 Bondy, Francio. Tel. +33-1-48-47-23-87. Rete: eliz.barbay@wanadoo.fr

7 - 14. aprilo
PRINTEMPE - Printempa renkontiĝo ĉe Adriatika Maro en Italio aŭ Kroatio. Inf.: printempe@esperantoland.org

7 - 14. aprilo
Staĝo en Kvinpetalo en Bouresse: Pedagogia Kurso: Preparado al kapableco pri pedagogio. Opcia preparado al ĉiĉeronado, retumado, redaktado al Vikipedio. Turismo. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

13 - 15. aprilo
Junulara Esperanto-Renkontiĝo, JER-2007 en urbo Tab (apud Siófok). Inf.: Hungara Esperanto-Junularo, HEJ, pk. 87, HU-1675 Budapest, Hungario. Rete: hej@ijs.hu

13 - 15. aprilo
Adonido en Ratíškovice, Ĉehio. Renkontiĝo de amantoj de naturo kaj bongusta vino. Inf.: melicharkova@quick.cz

13 - 15. aprilo
Laborseminario en Písek, Ĉehio. dediĉita al kreado de repaĝoj. Paralela aranĝo: la 14-an: Sabla Pintempo en Písek kun turisma, kultura kaj kleriga programo. Inf: rete: pavladvorakova@tiscali.cz

16 - 22. aprilo
Printempa seminario en Skokovy, Ĉeha Paradizo. Inf.: drahotovaesperanto@seznam.cz

17 - 21. aprilo
Staĝo en Kvinpetalo en Bouresse. Temo: Al esperanta literaturo kun Godeleine Logez. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

20 - 22. aprilo
Printempa kunveno 2007 de la Bavara E-Ligo en "La Vilao" en Pinswang en Tirolo, Aŭstrio. Inf: Bavara Esperanto Ligo r.a., Giesuebel 36, DE-96317 Kronach, Germanio. Tel: +49-9261-1621, fakso: +49-9261-963850, retadreso: bv. uzi nian kontaktformularon respektive Alfred Schubert

22. aprilo
Ŝipveturado sur Mozo al Thorn (NL)

23. aprilo
Monda Libro-tago: Tago de malfermita pordo en la Esperanto-biblioteko kaj arkivo de ICH. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

25 - 30. aprilo
Karstaj tagoj en Triesto. Invito al esplorado de la mistera subtera mondo, kaj al speleologia ekskurso. Inf: Triesta E-Asocio, CP. 601, IT-34100 Trieste Centro, Italio. Tel: +39-040763218, rete: Edvige Ackermann, noredv@tele2.ittestudo@adriacom.it

27 - 29. aprilo
Unua kongreso de Arci-Esperanto (itala laborista esperanto-asocio kunlaboranta kun SAT), en Milano

27 - 29. aprilo
Bavelo-kunveno: Gaja semajnfino kun amikoj el Esperanto France-Est kaj Rejnland-Palatinato apud Edenkoben, Germanio. Inf.: Inge.Simon@esperanto.de tel. +49-7361-360615, mobila +49 -170-4739318

27. aprilo - 1. majo
3-a fakseminario: Bibliotekoj kaj arkivoj Gvidos: Mag.Herbert Mayer, el Vieno en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

28. aprilo
Jarkunveno de ESO en Bratislava, Slovakio. Inf: Slovakia esperanta federacio (SKEF), Mária Tomašovičová, kpt. Uhra 9, -SK915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakio. Tel.: +421-32-7713 536, rete: skef@esperanto.sk

28. aprilo
Jarĉefkunveno de Esperanto-Ligo de Saksanhalto en Brandenburg

28 - 29. aprilo
18-a Kongreso de Valencia Esperanto Federacio kaj Murcio" en la urbo Burriana (Hispanio) apud la maro, 50 km-jn de Valencio. Kontakadreso: augustocasquero@gmail.com

29. aprilo - 1. majo
Esperantista Primavero "EsPrimo-4" en Tjumenj, Rusio. Inf: Raja kaj Viktor Kudrjavcev, Jekaterinburg, +7-(343)3814250 (hejma) aŭ Pavel Veselov, Tjumenj tel.: +79224801151 (poŝa)

29. aprilo - 9. majo
19-a Esperanto-festivalo "Aroma Jalto", Ukrainio. Inf.:p/k35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. tel.h.+380-044-2851701, tel. m.+380-80674403172; rete: volodimir_h@yahoo.com


4 - 7. majo
'Renoviĝo: Brita Kongreso de Esperanto, ĝardenurbo Letchworth, Britio. Inf: Arturo Sly, 200 Nevells Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 4TZ, +44(0)1462 68 50 55. info@britakongreso.org

11 - 13. majo
33-a Studsesio: klerigseminario prelegos: H.-D. Krause kaj d-rino Sabine Fiedler (temoj: leksikografio, frazeologio, interlingvistiko) en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

11 - 13. majo
Danuba Esperanto-Renkontiĝo en Ruse, Bulgario kun temo: Bulgario membro de Eŭropa Unio. Inf: Elenka Ilieva Atanasova BG-7005 Ruse, ul. Zahari Stojanov 25, žk. Zdravec, bl. 81, vh. 3, pk.15, poŝtel.; +359-(0)885447542, aŭ Margarita Savova Savova, BG-7012 Ruse, ul. Borisova 63, vh. 3, et. 5., tel. +359-(0)82832797; poŝtel.: +359-(0)886860615, rete: libero_ruse@yahoo.com

11 - 13. majo
5-a Familia MKR (MontKabana Renkontiĝo), aranĝo por naturemaj E-familioj, en montkabano Andrejev Dom na Slemenu (1089 m), en norda Slovenio.. Inf: Vanja.Radovanović

12 - 19. majo
59-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, IFEF en Parizo. Inf: AFCE/UAICF, 9 rue du Château-Landon, FR-72010 Paris, Francio. Tel.: +33(0)1 48 53 05 52, rete: sylviane.lafargue@sncf.fr

16 - 20. majo
Berlina Arbara Renkontiĝo, BARO en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj. Inf.: Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio. Inf: DL8oap@gmx.net

16 - 20. majo
Primitiva Renkontiĝo en Den Dolder, Nederlando. Inf.: finjo david-emil wickström

16 - 20. majo
Bavelido-kunveno en Aalen, Germanio. Inf.: Inge.Simon@esperanto.de

16 - 20. majo
Bibliaj Tagoj en Metz, Germanio. Inf: Bernhard Eichkorn, Romsäuring 20, DE-78050 Villingen, Germanio

17 - 20. majo
Semajnfinaj intensaj kursoj laŭ 3 gradoj en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

18 - 20. majo
Kongreso de Sveda Esperanto-Federacio en Lesjöfors. Inf: Esperanto-Gården, Stiftelsevägen 1, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Tel.: + 46-(0)59030909 , rete: egarden@esperanto.se

19 - 20. majo
56-a Kantoo-Esperanto-Kongreso en ZAIM, Yokohamo, Japanio. Temo: prelego pri rusa, blinda verkisto Jeroŝenko (prof. Sergei Anikeev) kaj promenado en historiaj lokoj en Yokohamo. Kantoo-regiono konsistas el gubernioj ĉirkaŭ Tokio. Inf.: HORI Yasuo hori-zonto@water.sannet.ne.jp

19 - 21. majo
5-a MEKARO MezKanada Renkontiĝo en Montréal. Inf.: Kontaktadreso 5a-MEKARO - ESK, 6358-a rue de Bordeaux, Montréal, QC, Kanado H2G 2R8

19 - 21. majo
Postkonkreso de 59-a Kongreso de IFEF en Liono. Inf.: Inf: AFCE/UAICF, 9 rue du Château-Landon, FR-72010 Paris, Francio. Tel.: +33(0)1 48 53 05 52, rete: sylviane.lafargue@sncf.fr

21 - 25. majo
Kursoj kaj ekskursoj (fakultativa daŭrigo post la semajnfina kurso kun ekskursoj en kaj ĉirkaŭ Herzberg, la Esperanto-urbo). Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

24 - 27. majo
Slovakia Esperanto-Kongreso en Martin kun internacia partoprenantaro. Inf: J. Gondžúr, Levočská 3, SK-010 08 Žilina, tel.: +36-241-(0)903 552152, rete: jgondzur@gmail.com

25 - 27. majo
2-a Printempa renkontiĝo en montara kabano sur Mariborsko Pohorje (montaro 1450 msm, apud Maribor), Slovenio. Inf.: vesna.obradovic@gmail.com

 Pokalo Kostrena

25 - 27. majo
Pokalo Kostrena 2007, Konkurso pri kono de esperanto por lernantoj el elementaj kaj mezaj lernejoj en Kostrena-Rijeka. Inf: Kroata Esperanto Ligo, Esperanto Societo Rijeka kaj Emil Hrvatin Tel: +385-(0)51-275468

25 - 27. majo
Internacia Junulara Renkontiĝo en Kostrena samtempe kaj samloke kun konkurso Pokalo Kostrena. Inf: Esperanto Societo Rijeka kaj Kroatia Esperanto - Junulara Asocio, Emil Hrvatin keja@keja.hr

25 - 27. majo
Kongreso de SKEF - Slovaka Esperanto-Federacio. Inf: gondzur@urap.sk

25 - 27. majo
Kastelvizito en Mikulov, Suda Moravio, Ĉehio. Inf: Vlasta Pistikova, Jireckova 5, CZ-170 00 Praha 7, Ĉehio. Rete: pismis@volny.cz

25 - 28. majo
84-a Germana Esperanto-Kongreso en la kreskanta urbo Hamburg, Germanio. Inf: info@hamburg2007.de

25 - 29. majo
Nacia kongreso de Esperanto en Francio - en urbo Bourg-en-Bresse . Inf: Bruno Flochon, bflochon@esperanto.org

26. majo
Renkontiĝo de ekstendaranoj de iamaj tendaroj en Herbortice, Ĉehio. Inf: m.svacek@seznam.cz

26 - 27. majo
Sepa Landa Esperanto-Renkontiĝo en Santiago de Ĉilio. Inf: Asociación Chilena de Esperanto, Casilla 231, CL-334-000-0 Curicó, Chile, tel. (enlande) 09-9473462 / (el eksterlando) +56+99473462, Ĉilio. google talk: esperanto.chile, skype: esperanto.chile

26 -28. majo
Antverpeno festas pro 100-jara ekzisto de la klubo ŤLa Verda Steloť per Internacia Renkontiĝo. Inf: rete: Esperanto-Antwerpen@esperanto.be

27. majo
Esperanto-Kunveno sur la monto Leskowiec proksime de Andrychow, Pollando. Inf: Marko

28 - 30. majo
Kunveno de Kvakera Esperanto-Societo en Poznań, Pollando. Inf: bmaurus@amu.edu.pl

30. majo - 3. junio
5-a kongreso de AEH-IKEH (Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj), en moderna senobstakla konstruaĵo Juniorcentro, Seč, Ĉehio. Temo: Ne estu sola! Inf.: Asocio de E-handikapuloj, Internacia klubo, Na Okrouhlíku 953/21, CZ-530 03 Pardubice, Ĉeha Respubliko. rete: aeh-ikeh@volny.cz


1 - 3. junio
6-a Semajnfino por esperanto & biciklado (SEBO) en Montréal dum bicikla festivalo, Kanado. Inf.: informo@esperanto.qc.ca

1- 3. junio
Esperantaj Tagoj de Krakovo, Pollando. Inf: kolpand@poczta.onet.pl

1 - 3. junio
7-a Politika renkonto ĉe la lago Balatono (en Alsóörs, Hungario) Inf.: rete: Eugen Macko

1 - 3. junio
41-a boatado en Ignalina distrikto en la Nacia parko de Aŭkŝtajtio (Litovio). Inf: Vilniusa Junulara Esperanto-klubo, Olga, tel. h. (8-5) +370 652-82374, Jolanta, tel. h. (8-5) +370-684-98027

2. junio
Malferma tago de Centra Oficejo de UEA. Inf: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel.: +31-10-4361044, fakso: +31-10-4361751, rete: uea@uea.co.uea.org

2 - 9. junio
Sandecia semajno de korpa kaj mensa aktiveco en Rytro, (suda) Pollando. Inf: rete: korlando@o2.pl telefonoj +48-18-442 9827, +48-18-604 088 620

3. junio
100-jara jubilea festo de Bulgara E-Socio - en Karlovo. Inf: Bulgara E-Asocio, Petar Todorov, pk. 66, BG-1000 Sofio, Bulgario. Tel: (02) 822-33-47

6 - 10. junio
Blue floras la genciano por (kor)junuloj en Hall/Admont, Stirio, Germanio. Inf.: Inge.Simon@esperanto.de

9. junio
Infana Esperanto-Tago en Svitavy, Ĉehio. Ekskurso al la Afrikat trofeoj kun konkurso kune kun polaj infanoj. Inf: dvorakovalibuse@quick.cz

8 - 11. junio
Turisma kaj Lingva Seminario omaĝe de 100-jariĝo de unua Esperanto-klubo en Pirna. La aranĝo okazos proksime al ĉeha limo en vilaĝo Bahratal en bela mezmontara regiono. Inf.: Esperanto-Asocio "Saksa Svisio" r.a. NoKoSaksio@tiscali.de

12 - 20. junio
29-a Ĉebalta Esperantista Printempo en Mielno, 12 km de la urbo Koszalin. Inf.: Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin, poŝtkesto 30, PL-75-016 Koszalin-1, Pollando. ĈEP-organizanto barslavo@wp.pl, tel.: +48-503-417-825

14 - 17. junio
6-a Turisma Renkontiĝo en Plasy proksime al Plzeň (TREP). Inf.: esperantoplzen@centrum.cz

15 -17 junio
La Skotlanda Kongreso en la historia Tolbooth de Lanark. Inf: David Kelso, 5 Craigenhill Road, Carluke, ML8 4QT, Skotlando.davidekelso@yahoo.co.uk

15 - 17. junio
Norvega Landa Esperanto-Kongreso en urbo Trondhejmo. inf: Norvega Esperanto-Ligo, Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo, Rete: inform@esperanto.no

16. junio
Somera Esperanto-Balo en Česká Třebová, Ĉehio. Inf: zn.esperanto@seznam.cz

17. junio
Ĉeha-pola-slovaka Esperanto-renkontiĝo sur la pinto de la komuna trilanda landlimmonto Ĉantorio. Inf.: suchanek@sezname.cz

17. junio
68-a Esperanto-Renkontiĝo de Paraiba Valo, en la urbo Barra Mansa, Brazilo. Inf: N.E.E.G. (Nia Espero Esperanto Grupo) Rete: esperanto.neeg@hotmail.com (S-ro Silvio Márcio)

17 - 27. junio
Belartista Krea Tendaro en Egerfarmos, Hungario. Inf.: Ködmön Károlyné, HU-2890 Tata, Csokonai u. 13, tel: +36-34-487951, rete: kodmon.k@invitel.hu

22. junio - 1. julio
PROKRASTITA AL 27. sept. - 6. okt. Velura sezono, Jalta, Ukrainio. Inf: tero@yalta.us; Jefim Zajdman, espero@yalta.crimea.ua tel.: +380-8-096-4838585

24 - 30. junio
Someraj kursoj en Lesjöfors. Inf: Esperanto-Gården, Stiftelsevägen 1, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Tel.: + 46-(0)59030909 , rete: egarden@esperanto.se

29. junio - 1. julio
34-a Studsesio (temo: lingvistiko, terminologio, metodologio) en Herzberg. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

29. junio - 1. julio
39-a Amika Renkonto de Esperantistaj Fervojistoj. Inf: Grupo en Győr de Fervojista Asocio, HU-9002 Győr, Pf. 143., Hungario. rete: iferdr@t-online.hu

29. junio - 7. julio
Internacia metodika semajno en Herzberg kun Katalin Kováts, Sylvain Lelarge kaj la gastigantino Zsófia Koródy. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

30. junio
Ĉeha-germana landlima renkontiĝo inter Dolni Žleb ĉe Dečin (CZ) kaj Schöna ĉe Bad Schandau (DE) inter 13 -16 horo Hans-Joachim Gunkel

30. junio - 1. julio
39-a Amika Renkonto de Esperantistaj Fervojistoj en Győr. Inf.: Fervojista Grupo en Győr, HU-9002 Győr, Pf. 143. Hungario

30. junio - 6. julio
EKOTUR 2007 Ekoturisma renkontiĝo por piedirantoj kaj biciklantoj. Radošov apud Karlovy Vary, unutaga vizito de Internacia Filmfestivalo tie. Inf.: KAVA-PECH, Anglická 7878, CZ-25229 Dobřichovice, Ĉehio. tel.: +420257712201, fakso: +420257712126 , rete: chrdle@kava-pech.cz

30. junio - 6. julio
Esperanta Remtendaro sur Tiso, Hungario. Ekiro de Tiszafüred. Inf.: Vas-Szegedi Julianna, HU-5350 Tiszafüred, Kismuhi utca 5. III/12, tel: +36-30-2929-331, rete: j1969@vipmail.hu

30. junio - 14. julio
Esperanto-Tendaro en Lanĉov apud Vranovská valbaraĵo, kursoj de Esperanto kaj aliaj fremdaj lingvoj. Unua etapo. Inf.: podhradska@volny.cz


1. julio
Festo de 50-jara Jubileo en de eduka institucio Bona Espero. Inf: Bona Espero, Alto Paraíso de Gojás, BR-73.770-000, Brazilo. bonaespero@terra.com.br

1 - 14. julio
55-a SET Lančov (Somera Esperanto-Tendaro) en Ĉehio, 1-a etapo.Inf.: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Ĉehio. rete: podhradska@colny.cz

2 - 6. julio
Praktika Metodika Semajno prezentado de instrumetodoj, observado de instruhoroj, instruado en la praktiko kun gvido de spertaj E-intstruistoj, trejnado helpe de Edukado.net en Herzberg. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

2 - 9. julio
Renkontiĝo ĜEMELO por esperantistoj el ĝemelurboj de Kievo (Ukrainio), apudkieva ripozejo kun 3-litaj ĉambroj

5 - 8. julio
66-a Hispana Kongreso de Esperanto kaj 12-a Andaluzia Kongreso de Esperanto en Palos de la Frontera (Onubo), Hispanio. Inf.: augustocasquero@gmail.com

7 - 14. julio
Staĝoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Carlo Bourlot, Italio; 2-a grado: Jean-Luc Kristos, Francio; 3-a grado: Steve Wagenseller, Usono; AA: Franjo Leveque-Provost. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ĉe)gresillon.org

7 - 15 julio
Pilgrimado (perpieda) de Budapest al Egerszalók. Inf: Rajnai Gyula, HU-1029 Budapest, aleo Szilágyi Erzsébet 17. III/33., aŭ: julio
rajnai@freemail.hu

8 - 13- julio
42-a Brazila Kongreso de Esperanto - Rio de Ĵanejro, Brazilo. La 100-jara jubileo de Brazila Esperanto-Ligo, strategioj de la estonto. Inf.: Asocio Esperantista de Rio de Janeiro, Rua Senador Dantas, 117 S/1341, BR-20031-201 Rio de Janeiro - RJ, Brazilo. tel.: +55-(21)22406119. Rete: bke42@hotmail.com

9 - 15. julio
II-a AIS-sesio en Cieszyn(PL) kiel akompana E-aranĝo enkadre de FAM (Filma Akademio de Medioj) organizata de Urba Oficejo en Cieszyn. Inf.: Jerzy A. WALASZEK

9 - 27. julio
NASK - Nordamerika Somera Kursaro en la Universitato de Kalifornio ĉe San Diego. Meza kas supera kursoj kun Paul Gubbins kaj Lee Miller. Temode la supera kurso: La vivo kaj verkoj de W. Auld. Inf: Ellen M. Addy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono. Tel.: +1-360-7544563.. rete: eddyellen@aol.com

10 - 14. julio
Staĝo en Kvinpetalo en Bouresse. Duagrada kurso, praktikado kun Liliane Bon. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

13 - 28. julio
SOMERE - Somera mezeŭropa renkontiĝo en Jünkerath, Germanio. Inf.: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. rete: somere5@esperantoland.org, tel.: +49-30-685 58 31

14 - 20. julio
Internacia Esperanto-Konferenco en Pazarĝik, Bulgario. Ĉeftemo: mitoj kaj legendoj. Inf: Eric Lauber, 1 rue Louis-Antoine de Bourgainville, FR-78180 Montignny-Bx. Francio, tel.: + 1 30 96 67 91, rete: kasisto@osiek.org

14 - 21. julio
Staĝoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Justine (Lala) Ralalarisoa, Malagasio; 2-a grado: Rodica Todor, Rumanio; 3-a grado: Romano Bolognesi, Italio; AA: Franjo Leveque-Provost/Jean-Luc Kristos. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ĉe)gresillon.org

 Baltiaj Esperanto-Tagoj

14 - 22. julio
43-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-43) en nordlitovia urbo Siauliai. Inf.: Litova Esperanto-Asocio, p.k.167 , LT-44287 Kaunas, Litovio. Rete: litova.ea@mail.lt tel.: +370-37-208503, poŝtel.: +370-687-12219, fakso: +370-37-228616

15 - 22. julio
Renkontiĝo de Amikoj (RA - 5) renkontiĝo ĉe la lago Bajkal. Bona ebleco por vojaĝantoj al IJK kaj UK. Inf: Katerina Arbekova

15 - 22. julio
NULIGITA! Internacia skolta esperanto-tendaro en Doktorce, 30 km sude de Bjalistoko, ĉe la rivero Narew, Pollando. La organizantoj: Komenda Białostockiej Choršgwi ZHP, ul. Pałacowa 3/1, PL-15-950 Białystok kun Skolta Esperanto-Ligo, Fondumo Zamenhof kaj Bjalistoka Esperanto-Societo. Ĉiuj skoltaj grupoj povas aliĝi kaj peti pliajn informojn ĉe Jarosław Parzyszek Jarek Parzyszek

15 - 28. julio
Esperanto-Tendaro en Lančov apud Vranovská valbaraĵo, kursoj de Esperanto kaj aliaj fremdaj lingvoj. Dua etapo. Inf.: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Ĉehio. rete: podhradska@colny.cz

16 - 20. julio
Staĝo en Kvinpetalo en Bouresse, Francio. Kvargrada kurso kun Michel DucGoninaz, Janine Dumoulin, Yannick Dumoulin kaj Serge Sire. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

16 - 22. julio
Somera Ukrainio - piedmarŝo de Odeso tra vilaĝoj Tajirove, Oleksandrivka, Dalnik, Karolino-Bugaz ĝis Serhijivka. Inf: rete: Ihor Glagolevsjkyj, poŝte: Ukraina, Odesa, a/s 110

16 - 22. julio
SenPrograma Renkontiĝo. Internacia tendumado en Callosa de'n Sarrià, ĉe rivereto Algar, suda Katalunio

 Internacia Junulara Semajno

19 - 25. julio
Internacia Junulara Semajno, IJS en Hungario. Inf: Hungara Esperanto-Junularo, Pf. 87. HU-1675 Budapest, Hungario. ijs@ijs.hu
— Senpaga/duonpaga partopreno por 2 personoj pere de subvencio de Premio Melinda

21 - 26. julio
NE OKAZOS: BEF-4 (Balta Esperanto-Forumo) en Kaliningrado (Ruslando). Inf: RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando, Tel.: +7-4012-656033 Rete: sezonoj@gazinter.net

21 - 27. julio
Somera Lernejo de Esperanto - "Slava Esperanta Studado" - SES en Altaj Tatroj, en Hotelo Esperanto, Priblyna, Slovakio. Inf.: SKEJ, Slovaka E-Junulara Asocio, Geologická 1/C, SK-821 06 Bratislava 2, Slovakio. Tel.: +421 902 203369 (Peter Baláž), Rete: skej ĉe esperanto.sk

21 - 28. julio
18-a Ekumena Esperanto-Kongreso 2007, 60-a kongreso de IKUE, kaj 57-a kongreso de KELI en Pelplin, Pollando. Inf: Kozyra Eduard, PL-83-130 Pelplin, Strzelnica 8 esperanto@powiat.malbork.pl

21 - 28. julio
Staĝoj en kastelo Gresijono 1-a grado: anoncota; 2-a grado: Steve Wagenseller, Usono; 3-a grado: Aurora Bute, Rumanio; AA: Elizabeth Gury-Oberthur; AA: Marie-France Menanteau. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ĉe)gresillon.org

21 - 28. julio
80-a SAT-Kongreso en Antony (suda pariza ĉirkaŭurbo). Inf.: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), 67 av. Gambetta FR-75020 Paris, tel.: +33.(0)1 47 97 87 05, fakso: +33.(0)1 47 97 71 90

21 - 28. julio
Somera Esperanto-Familia/Feria Tendaro en tendejo C-86 ĉe Thomsdorf sud-oriente de Carwitz, Germanio. Inf.: René Philipp tlustulimu@web.de, kaj invitilo

22. julio - 4. aŭgusto
29-a Renkontiĝo de Esperantaj Familioj (REF) en Nagyvisnyó (inter la urboj Eger kaj Miskolc) en Hungario. Inf: Vas-Szegedi Julianna, Kismuhi u. 5. III/12, HU-5350 Tiszafüred, Hungario. Telefono: +36-70-4501688, rete: j1969@vipmail.hu

23- 27. julio
Esperanto-kursoj (elementa kaj por progresantoj) en la Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, sekretario Tiina Oittinen, Puutarhakatu 26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando tel. +358-2-2305319, eafsekretario@esperanto.fi

25. julio - 5. aŭgusto
16-a MELA (MEmzorga LAg-umado) en Délegyháza, Hungario. Libere sen aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbani. Inf: (poŝtelefonoj) Laca +36-30-2097864, Andi: +36-30-2752068. Inf: DL8oap@gmx.net

27 - 30. julio
Landa Kongreso de Esperanto-Ligo por Norda Ameriko en Tijuana, Meksiko. Temo: Internacia kunlaborado. Inf: elna@esperanto-usa.org

27. julio - 1.aŭgusto
Festivalo Arta Lumo, Kuopio, Finnlando. Multflanka kultura aranĝo kun bonaj muzikistoj, verkistoj kaj aliaj artistoj en ĉarma ĉelaga urbo. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando, ArtaLumo@esperanto.fi

28. julio - 3. aŭgusto
Internacia Junulara Kongreso en Hanoi, Vjetnamo. Temo: Paco, kunlaboro kaj disvolviĝo. Inf: oficejo@tejo.org; ijk@tejo.org

28. julio - 4. aŭgusto
7-a Kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio, EEU en Maribor, Slovenio. Inf: Esperanta Societo Maribor, Maistrova 5., SI-2000 Maribor, Slovenio.eeu.kongreso@mail.com

28. julio - 4. aŭgusto
EIK, Eŭropa Infana Kongreseto dum EEU-Kongreso apud Maribor, Slovenio. Inf: Esperanto-Societo Maribor, Maistrova ulica 5, SI-2000 Maribor, Slovenio. Rete: eeu.kongreso@gmail.com

28. julio - 4. aŭgusto
Staĝoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Carlo Bourlot, Italio; 2-a grado: Svetlana Smetanina, Rusio; 3-a grado: Renee Triolle, Francio; AA: Steve Wagenseller. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ĉe)gresillon.org

28. julio - 11. aŭgusto
2-a SALO (Somera Arbara Lernejo) internacia E-feriumado por gejunuloj en kaj ĉirkaŭ Herzberg, la Esperanto-urbo. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

29. julio - 8. aŭgusto
55-a SET Lančov (Somera Esperanto-Tendaro) en Ĉehio, 3-a etapo. Familia ripozado kaj seminario. Inf.: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Ĉehio. rete: podhradska@colny.cz

30. julio - 4. aŭgusto
Staĝo en Kvinpetalo, Bouresse, Francio. SAT-Postkongreso: Vivo kaj verkaro de Lanti kun Markov-familio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org


4. aŭgusto
Solena renkontiĝo de eksaj tendaranoj kaj amikoj okaze de la 55-a Esperanto-tendaro. Inf.: podhradska@volny.cz

4 - 11. aŭgusto
92-a UK, Universala Kongreso de Esperanto en Yokohama, Japanio. Inf: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +3110-4361044, fakso: +3110-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

4 - 11. aŭgusto
38-a Internacia Infana Kongreseto, IIK 2007 en Esperanto-Domo Jacugatake, Japanio. Inf: Bert Schumann, 9 rue Couradin, FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio, tel: +33-299836986, rete: bert.schumann@free.fr

4 - 11. aŭgusto
Staĝoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Sabine Trenner, Germanio; 2-a grado: Svetlana Smetanina, Rusio; 3-a grado: Nina Korĵenevskaja, Francio; AA: Marie Savary. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ĉe)gresillon.org

5 - 10. aŭgusto
Vartejo por infanoj dum UK em Jokohamo, Japanio. Inf.: bertox@free.fr

6 - 15. aŭgusto
3-a Esperantologia Fakultato en Ĉaudefono (La Chaux-de-Fonds). Inf.: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel./fakso: +41(32)9267407, rete: kce@esperantio.net

7 - 14. aŭgusto
Muzika Staĝo en Kvinpetalo, Bouresse, Francio, kun Markov-familianoj. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

11 - 18. aŭgusto
Staĝoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Rafael Mateos, Hispanio; 2-a grado: anoncota; 3-a grado: Nina Korĵenevskaja, Francio; AA: Nina Korĵenevskaja, Francio. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ĉe)gresillon.org

11 - 18. aŭgusto
Staĝoj en kastelo Gresijono 2-a grado: Dominique Bertrand (Francio) seminario praktika pri enpaĝigo kaj Linukso, eĉ por komencantoj. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ĉe)gresillon.org

11 - 18. aŭgusto
11-aj Internaciaj renkontiĝoj en Plouezec, Francio. Diversnivelaj kursoj, ankaŭ por infanoj. atelieroj, turismo, ekzamenoj. Inf.:Plouezec esperanto, Roger Eon tel.: +33(0)698495982 pluezek@gmail.com

 ILEI-Konferenco

11 -19. aŭgusto
40-a Konferenco de ILEI en urbo Ranzan, Japanio. Inf: Tieko Isikawa, Tate 1-6-6-103, JP-353-0006 Siki-si, Saitama-jen, Japanio. Tel: +81-48-474-7437. isksanjo@ff.e-mansion.comAida Cizikaite (ILEI-estrarano pri konferencoj). Elŝutu aliĝilon

17 - 19. aŭgusto
Festa renkontiĝo Sukcena Ondo 2007 dediĉita al la 100-jariĝo de la organizita Esperanto-movado en Königsberg-Kaliningrado en Germana-Rusa Domo, organizita de Kaliningrada Regiona Esperantista Unuiĝo (KREU) kaj la redakcio de La Ondo de Esperanto. Inf: La Ondo de Esperanto, RU-236039 Kaliningrad ab. ja. 1205, Ruslando. Rete: sezonoj@kanet.ru, tel.: Telefono: +7-4012-656033

18 - 24 aŭgusto
Somera Festivalo - kunludu kaj kunstudu en Barlastono, Britio. 3-nivela staĝo ebleco turismi. Inf: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, ST12 9DE, Britio Tel: +44-(0)1782-372141 rete: eab@esperanto-gb-org

 Rusiaj Esperanto-Tagoj

18 - 25. aŭgusto
RET-07 (Rusiaj Esperanto-Tagoj) kun la temo "Vi ne solas!" ĉe la Azova maro apud la urbeto Primorsko-Ahtarsk, en la bazejo "Lotuso" Inf.: Organiza Komitato ret-07@mail.ru

18 - 25. aŭgusto
33-a Internacia Semajno de Esperanto en Sète apud Montpellier suda Francio. Plurniveloj kursoj, 100m de mediteranea plaĝo. Inf.: Esperanto, Kulturo kaj Progreso 10, impasse école J.Ferry, FR-34290 Sservian, Francio. Tel/fakso: +33 (0)4 67 39 16 30, rete: jf.passarella@free.fr

18 - 26. aŭgusto
41-a Internacia Esperanto-Feriado 2007 en Szczawno Zdrój. Inf: Silezia Esperanto-Asocio, str. Dubois 3/1, PL 50-208 Wroclaw, Pollando. Tel.: +48-71-3296954. Rete: vroclavo@poczta.onet.plpomer@wp.pl

19. aŭgusto
Internacia Esperanta Tablotenis-Konkurso, XIX. IETKO en Hódmezővásárhely, Hungario. Inf.: Katarina Faragó, tel.: +36-30-356-4202

20 - 27. aŭgusto
FESTO 2007 en Montoire-sur-le-Loir, Francio, temo : "Muzik-E". Inf.: louise@esperanto-jeunes.org

21 - 28. aŭgusto
Staĝo en Kvinpetalo, Bouresse, Francio. Preparado al tradukado kun Suzanne Bourot kaj Serge Sire. Inf.: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

31. aŭgusto - 2. septembro
59-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio en Kazanlak. Inf: Bulgara Esperanto-Asocio, BG-1000 Sofia, p.k. 66. Bulgario. Tel.: +349-(0)2-822-33-47

31. aŭgusto - 7. septembro
74-a Itala Kongreso de Esperanto, Pisa (Italio). Kongres-temo: "Eŭropo: multaj lingvoj por komuna lando". Info: aliĝilo:elŝutu; poŝto: Gruppo Esperantista Pisano, C.P. 213, IT-56100, Pisa, Italio


1 - 10. septembro
Montara Esperanta Septembro en vilaĝo Zawoja, Pollando, organizaĵo de Krakova Societo Esperanto. Inf: : rete: kolpand@poczta.onet.pl aŭ konsilo@gmail.com.pl

2 - 8. septembro
"SUS 30" (Sesio de Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino) en Rimini (Italio) kaj San-Marino. Aliĝilo

7 - 9. septembro
2-a BRES - Brazila Renkontiĝo de Esperantistoj Spiritistoj en urbo Uberlândia. Ĉeftemo: "La libro de spiritoj kaj Esperanto"; 150 jaroj de disvatigo de Promesita Konsolanto de Jesuo. Inf: ECDEU - Centro de Documentação e Ensino em Uberlândia, Caixa postal: 173, CEP: 38401-974 - Uberlândia-MG - Brasil, rete: bres@gept.org.br Tel.: +55 (34) 3235-0856/9119-3015

8 - 9. septembro
6-aj Someraj Dialogoj en Monistrol de Montserrat, Barcelono, Hispanio. Prelegoj, dialogoj, E-lecionoj. Inf.: BE-C, Salvador Aragaj, Cami del Pou n-ro 9, ES-08691 Monistrol de Montserrat, Hispanio. Tel: +34-645404755, rete: barcelonaesperantocentro@yahoo.es

9. septembro
6-a Spiritisma Esperanta Renkontiĝo. Ĉeftemo: La 70-j de Esperanto en Brazila Spiritisma Federacio. Strato Abilio dos Santos, 137 - Bento Ribeiro, Rio de Janeiro - Brazilo - BR 21331-290. Info: Esperanto Grupo Lazaro Luiz Zamenhof

12 - 16. septembro
16-a konferenco de IKEK (Internacia Komunista Esperanto-Kolektivo) en Dobřichovice apud Prago. Inf.: dieter.rooke@tiscali.ch

13 - 16. septembro
Berlina Arbara Renkontiĝo, BARO en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj. Inf.: Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio. Inf: DL8oap(ĉe)gmx.net

16. septembro
10-a Esperanta Renkontiĝon de Taguatinga. Temo: Esperanto en la ĉefurbo de Brazilo. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo tek.esperanto@ig.com.br

21 - 23. septembro
Nord-Pacifika Okcidenta Regiona Esperanto-Konferenco por Ameriko (NOREK) en la regiono de Viktorio, ĉefurbo de Kanada provinco Brita Kolumbio. Inf: Wally du Temple, 765 Braemar Avenue, North Saanich B. C. Kanado. V8L 5G5 esperanto@shaw.ca

21 - 23. septembro
XXIII ARtaj KONfrontoj en ESperanto "ARKONES" estas la granda manifestacio de Esperanto-kulturo en Poznań, Pollando. Pararele kun ĝi okazas studsesio de interlingvistiko en Esperanto ĉe Universito de Adam Mickiewicz. Inf.: arkones@esenco.org tel.: +48-509-400-317

21 - 30. septembro
Konferenco de Ĉeha Esperanto-Asocio en Svitavy, Ĉehio. Inf: Rete: podhradska@volny.cz

23. septembro
4-a Rata Rendevuo kun koncerto de "Kajto" (dimanĉe) en Hessisch Oldendorf, Germanio. Inf: hameln@esperanto.de

24 - 30. septembro
InPaSem 2007 (Internacia Paroliga Semajno), kurso por komencintoj kaj seminario por jamaj parolantoj en Dobřichovice apud Prago. Inf.: chrdle@kava-pech.cz

27 - 30. septembro
18-a MontKabana Renkontiĝo (MKR), aranĝo por E-naturemuloj kaj montmigrantoj, en urbeto Beli sur nordadriatika insulo Cres, Kroatio. Inf: Vanja Radovanović

27. septembro - 6. oktobro
Velura sezono, Jalta, Ukrainio. Inf: tero@yalta.us; Jefim Zajdman, espero@yalta.crimea.ua tel.: +380-8-096-4838585

28. septembro - 3. oktobro
TORPEDo- 3 (Tutlandaj Pedagogiaj Tagoj) fakprelegoj, fakseminarioj, spertinterŝanĝo pri instruado de Esperanto, laborkunsidoj (AGEI, landa sekcio de ILEI). Ĉeftemo: Utiligo de modernaj metodoj, novaj instruhelpiloj kaj aparatoj por pli efika instruado. Invitita kursgvidanto: Atilio Rojas: Cseh-metodo. Ekzamenoj de ILEI/GEI en Herzberg, la Esperanto-urbo. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

29 - 30. septembro
Aŭtuna Kunloĝado en Jacugatake Esperanto-Domo, Japanio. Inf: Kantoo-Esperanto-Ligo: Hori Yasuo

29. septembro - 6. oktobro
15-a Internacia Esperanto Semajno de la Kulturo kaj Turismo en la apudmara kataluna vilaĝo Tossa del Mar (Girona), Hispanio. Kursoj, ekskursoj, prelegoj. Inf: luis_serrano@mixmail.com, tel.: +34-93-7275021

30. septembro
69-a Sudparaib-vala Esperanto-Renkontiĝo. Rua Santa Cruz, 396; Centro; Caraguatatuba, SP, Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. Inf.: D-ro Mauricio Monken


5 - 7. oktobro
Semajnfinaj intensaj kursoj laŭ 3 gradoj en Herzberg. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

5 - 7. oktobro
7-a KoKoLoRES - Semajnfina renkontiĝo por ludemuloj en Herne, Germanio. Samtempe okazos kurso por komencantoj. Inf: Petra Dückershoff aŭ kokolores@esperantoland.de

5 - 7. oktobro
Aŭtuna seminario de Sveda Esperanto-Instituto en Lesjöfors. Jarkunveno de Esperanto-Gården. Inf: Esperanto-Gården, Stiftelsevägen 1, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Tel.: + 46-(0)59030909 , rete: egarden@esperanto.se

5 - 7. oktobro
Aŭtunaj Tagoj de Esperanto-Asocio de Finnlando en urbo Vaasa ĉe Bortnia Golfo, 450 km de Helsinki. Temo: Pluraj lingvoj praktike. - EAF 100 jaroj en 2007!. Aliĝoj: Päivi Saarinen, Ruorimiehenkatu 5 C 23, 02320 Espoo, tel. (+358-9)-813 3217, rete: eafmendoj@esperanto.fi

5 - 8. oktobro
14-a Aŭtuna renkontiĝo de Esperanto - ARE en Silver bay, Lake George, NY, Usono. Inf.: 14-a ARE-ESK, 6358, rue de Bordeaux, Montréal, QC, Kanado H2G 2R8. Rete: informo@esperanto.qc.ca

8 - 12. oktobro
Kursoj kaj ekskursoj (fakultativa daŭrigo post la semajnfina kurso kun ekskursoj en kaj ĉirkaŭ Herzberg, la Esperanto-urbo). Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

11 - 14. oktobro
Eksperimenta seminario ĉe la lago Balatono (en Alsóörs, Hungario): Socipsika eksperimento, grupdinamike analizi kaj trejni la internacian sintenon. Inf: Eumacko@aol.com

12 - 14. oktobro
2-a Esperanta Kongreso de la Ŝtato de San-Paŭlo, Urbo Ribeirão Preto, en la Urba Lernejo Dom Luís do Amaral Mousinho, adreso: Strato Tamandaré, 353, Centro

13. oktobro
EMAS-Kulturtago 2007 (EMAS: Esperanto-Ligo de Malsupra Saksio) en la hotelo StadtHotel Oldenburg, Hauptstr. 36-40, 26122 Oldenburg, Germanujo. Inf: Thomas Heberlein, Schifferweg 2, DE-31787 Hameln, Germanujo, tel., fakso: + 49-(0)5151823904, rete: emas(ĉe)esperanto(punkto)de

13 - 14. oktobro
Korea Kongreso de Esperanto en Hankuk-Universitato de Fremdaj Studoj en Seulo, Koreio. Inf.: kea@esperanto.or.kr

14. oktobro
Grand-ekrana projekciado de la filmo "Incubus" okaze de la 100 jariĝa festo de Esperantista Grupo Verviers, Salonego Duesberg en Verviers (Belgio) je la 15-a horo. Inf: Jean-Marie Jacques, rue Wauters 5, BE-4800 Verviers (Belgio) - Tel. +32-87/33.02.92 rete: jacques@senlime.org

15 - 21. oktobro
Renkontiĝo AKEL-2 (Alternativa Komunikado inter Eŭropaj Lernejoj) en Ejea de los Caballeros - Aragón - Hispanio. Partoprenos mezlernejaj geinstruistoj kaj gelernantoj el Polski Trambeŝ (Bulgario), La Madonnia - Modena (Italio), Gloucester (Britio) kaj Ejea de los Caballeros (Hispanio) kaj tre eble el Gatauciai - Siauliai (Litovio). La gasta centro estos la mezlernejo "I.E.S. Reyes Católicos" el urbo Ejea de los Caballeros, regiono Aragón - Hispanio. Inf.: Sabino

19 - 20. oktobro
Kolokvo pri planlingvaj bibliotekoj kaj arkivoj. Inf: Esperanto-muzeo, Herbert Mayer, Palais Mollard, Herrengasse 9, A-1010 Wien, Aŭstrio. Tel: +43-1-53410/731 (730), rete: herbert.mayer@onb.ac.at

19 - 21. oktobro
Course-You-Can. Por komencantoj. Inf: EAB Esperanto Office, Station Road, Barlaston, Staffordshire, ST12 9DE, Britio Tel: +44-(00)1782-372141 rete: eab@esperanto-gb-org

19 - 21. oktobro
62-a Regiona Staĝo de Esperanto en Sâles, Alzaco

19 - 21. oktobro
2-a Internacia Festivalo de Esperanto en Zaozhuang de Ĉinio. Inf.: Zaozhuang-a Esperanto-Asocio, Wenhua Xilu 23 Hao 105 shi (Tu Shu Guan) shijieyu xiehui. tel:+86-632-3317532. retadreso: verdalumo@126.comsemio@163.com

19 - 21. oktobro
Internacia Semajnfino de Esperanto Nederland kaj Esperanto Societo de Münster en Nordwalde (apud Münster), Germanio. Inf: info@esperanto-info.nl

21 - 28. oktobro
2-a Kijiva Esperanto-Semajno. Inf: p/k 35, Kijiv-133, UA-01133, Ukrainio; tel.h. +380-044-2851701, tel. p.+380-80974403172; rete: volodimir_h@yahoo.com

26 - 28. oktobro
TILE-3 "Tagoj de Internacia Lingvo Esperanto" en Soĉi, (Kaŭkaza bordo de Nigra Maro), Rusio. Inf.: Esperanto-klubo LARO, RU-354000, Soĉi, abonkesto 913. Rusio. Tel.: +7-8622/621347; aŭ +7-918-1015590, rete:laro@sochi.ru

27 - 28. oktobro
Montkabana Junulara Semajnfino en rifuĝkabano de Unterberg (je 1.179 m), en Austrio. Inf.: Austra Esperanto-Junularo, Gregor Hinker, rete:aej@esperanto.at

30. oktobro - 3. novembro
Staĝo en Kvinpetalo, Bouresse, Francio. Inicado kaj unua praktiko de Esperanto kaj praktikado de la lingvo kun Suzanne Bourot kaj Serge Sire. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

31. oktobro - 4. novembro
Post-Somera KlaĉKunveno aŭ PSKK en Halen, Belgio. Por pliaj informoj rete: Heidi Goes


novembro
Nacia Kolokvo de Kuba Esperanto-Asocio (KEA) en Havano. Inf.: rete info@esperanto.co.cu aŭ KEA, Apartado 5120, CU-10500, La Habana, Cuba. Tel.: +53-7-404484, Fakso: +53-7-649 8729

1 - 4. novembro
Karstaj tagoj en Triesto. Invito al esplorado de la mistera subtera mondo, kaj al speleologia ekskurso. Inf: Triesta E-Asocio, CP. 601, IT-34100 Trieste Centro, Italio. Tel: +39-040763218, rete: Edvige Ackermann, noredv@tele2.ittestudo@adriacom.it

1 - 8. novembro
Nigramara Esperanto-Semajno en Burgas, Bulgario. Inf: Burgas, kv. Krajmorie, str. Ĉernomorka 9, Bulgario. Tel.: +359-(0)56/89-00-10, GSM 359-(0)877-46-41-88. rete: modest@abv.bg

3 - 5. novembro
13-a Kolombia Kongreso de Esperanto en Nejva urbo, Kolombio

16 - 18. novembro
Banada semajnfino por esperantistoj en Lendava, Slovenio. Inf: Jovan Mirkovič, Dolgovaške gorice 93 A, SI-9220 Lendava, Slovenio. Rete: j.mirkovic@siol.net

16 - 18. novembro
Studsemajnfino en Vlaardingen, Nederlando. Inf.: rete: eosw2007(ĉe)hetnet.nl

17. novembro
Jara renkontiĝo de kroataj esperantistoj en Rijeka, Kroatio. Solena akademio kun arta programo okaze de 100-a datreveno de fondiĝo de unua societo de esperantistoj en Rijeka kaj Kroatio. Inf: Esperanto Societo Rijeka, Blaza Polica 2, HR-51000 Rijeka, tel/faks: +385(0)51 228 148. Rete: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

24. novembro
Malferma tago de Centra Oficejo de UEA. Inf: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel.: +31-10-4361044, fakso: +31-10-4361751, rete: uea@uea.co.uea.org

25. novembro
20-a Esperantista Renkontiĝo de Okcidenta Regiono en Rio-de-Ĵanejro, Brazilo.Organizanto: EKOR. Temo kaj subtemo:: Centjariĝo de Brazila Esperanto-Ligo / E-o Grupo Ismael Gomes Braga - 25 jaroj. Loko decidota. Inf.: ekor.esperanto@oi.com.br

30. novembro - 2. decembro
Semajnfinaj intensaj kursoj laŭ 3 gradoj en Herzberg. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

30. novembro - 2. decembro
19-a Internacia Kultura Festivalo en Usti nad Labem, Ĉehio. Inf: M. Smyčka, Dlouhá 20, CZ-370 11 České Budějovice, tel: +420-385385310264, +420-72196261, rete: m.smycka@seznam.cz


1 - 2. decembro
Korusa semajnfino kun Franjo Provost en la Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 BAUGE, Francujo

2. decembro
70-a Sud-paraib-vala E-Renkontiĝo. Paraíba do Sul, RJ, Brazilo. Inf. Luiz A. de O. Coelho. drakoluiz@yahoo.com.br

3 - 7. decembro
Kursoj kaj ekskursoj (fakultativa daŭrigo post la semajnfina kurso kun ekskursoj en kaj ĉirkaŭ Herzberg, la Esperanto-urbo). Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

9. decembro
IV Esperantista Forumo de Suda Regiono de Rio-de-Ĵanejro en Publika Biblioteko Machado de Assis, situata ĉe Strato Farani, 53-kvartalo Botafogo, Rio-de-Ĵanejro. Inf: Fabiano Henrique

14 - 16. decembro
35-a Studsesio prelegos D-ro sc. Detlev Blanke: Enkonduko al Interlingvistiko I. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

14 - 17. decembro
VIII Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj en Bjalistoko. Inf. Bjalistoka Esperanto-Societo, 15-26, PL-15-282 Bialystok, ul. Piekna 3, pk. 67, aŭ esperanto.bialystok@interia.pl, telefone post la 20.00 horo: Ela Karczewska +48.85.7 44 22 13

15. decembro
Inaŭguro de "Akvo-Ok" kaj Zamenhof-festo kun muziko en Herzberg, Monda Esperanto-Tago: Tago de malfermita pordo en la Esperanto-biblioteko kaj arkivo de ICH. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

15. decembro
ANKRO, Antaŭkristnaska Renkontiĝo en Písek Ĉehio. Tradicia Zamenhofa kaj Kristnaska rita programo kun tombolo. Inf.: esperanto.pisek@seznam.cz

15 - 19. decembro
Internacia Decembra Feriado Senprograma en Urbo Valencio, Hispanio. Inf.: Augusto Casquero

16. decembro
Unua Kunfratiĝo de la Bieno Esperanto, por la jarfina festo Bieno Esperanto estos malfermita, ke la vizitontoj ĝuu ekologiajn promenadojn, artajn prezentadojn, prelegojn kaj komunan tagmangxon senpage

27. decembro - 2. januaro
Ago-Semajno en Malbork, Pollando. Inf: viavento@poczta.onet.pl

 La plej fama arangxo por familioj kaj plenkreskuloj

27. decembro - 3. januaro
24-a IF - Internacia Festivalo en Düsseldorf, Germanio. Kadra temo: "Vojaĝoj al konataj kaj malpli konataj celoj". Tuttaga ekskurso al Rejnvalo/Lorelej. Plilongiga ebleco ĝis 5-a de januaro. Inf: Hans-Dieter Platz (HDP), Postfach 1148, 34303 Niedenstein, Germanio. Tel./fakso +49-5624-8007, portebla +49-171-4964558, Rete: IF/Platz

27. decembro - 3. januaro
6-a NR - Novjara Renkontiĝo en Föckinghausen apud Meschede, Germanio. Inf.: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. rete: somere5@esperantoland.org, tel.: +49-30-685 58 31 aŭ nr6@esperantoland.org

27. decembro - 3. januaro
51-a Internacia Seminario (IS) en Würzburg, Germanio. Aliĝilo

28 - 30. decembro
26-a Komuna Seminario, KS inter ĉinaj, japanaj kaj koreaj junuloj. Inf.: SONG Ho-young (Gloro), Prez. de LKK, gloro@saluton.net


- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo - sendu al ni!

- Kondiĉojn pri aldono de emblemo al iu aranĝo vi trovas ĉi tie.

- Se vi volas rigardi mapon de aranĝoj, iru al www.Esperantoland.orgLa kompiladon prizorgas: István Mészáros
ĉe la Esperanto-Centro "Eventoj"

Lasta aktualigo: 2007.12.22.

eszperantó szótar eszperantó tankönyvek eszperantó tanfolyam eszperanto Kulturális Eszperantó Szövetség eventoj STEB Eszperantó rendezvények