La formado de frupolitikaj rilatoj en la proto-baktria civilizacio de la bronza epoko

Vladimir I. Ionesov (RU)

La esplorado de la arkeologiaj monumentoj de la Sapalli-kulturo en suda Uzbekistano montris, ke la plej granda fruurbeca centro de la Proto-Baktria civilizacio estis Ĝarkutan (rigardu SR, Vol. 43 (1992)(1), p. 3-8). Ĝarkutan estis ne nur la plej granda ĉefurba centro de la vasta regiono, sed ankaŭ unika sociala organismo, interne de kiu okazadis historiaj procesoj de struktura transiro de primitiveco al la frua ŝtateco. Ĉi tiun epokfaran historian transiron sukcese karakterizis I. L. ANDREJEV: "La transira ŝtupo estas epoko de la paralela kunekzistado (kutime je diversaj niveloj, je diversaj etapoj de la vivo de la socio) de du principe kontraŭaj sistemoj, laŭ la fonto kaj perspektivoj de la evoluo, kaj samtempe genetike juntiĝantaj, najbaraj interagantaj strukturoj kiel principoj de socia regulado kaj sociala kontrolo" (1985, p. 194).

Unuafoje al la problemo de la socia evoluo de Proto-Baktria civilizacio adresis sin A. A. ASKAROV dum analizo de la arkitektura-planeca kaj enteriga kompleksoj de SAPALLITEPA (1973, p. 130-139). Post la kompleta malkovro de la loĝloko kaj eltrovo de la tombejo Ĝarkutan 4A li konstatis, ke la kulturo Sapalli "ĝenerale estis en la lasta fazo de evoluo de primitiveca sociordo, en la ŝtupo antaŭiranta al la epoko de la milita demokratio " (Askarov, 1977, p. 144).

Postsekve dank' al la ĝustigita kronologio de SAPALLI-kulturo la uzbekaj arkeologoj proponis ekzameni du fruajn etapojn de la kulturo (SAPALLITEPA kaj Ĝarkutan) kiel periodon de malformiĝo de primitiveca sistemo, kaj du malfruajn etapojn (KUZALI kaj MOLALI) kiel periodon de formiĝo de fruaj formoj de klasaj rilatoj (ASKAROV, ABDULAJEV, 1983, p. 55).

En najbaraj nord-afganaj arkeologiaj kompleksoj de la Bronza epoko (DASHLI I, III) V. I. SARIANIDI vidas ateston "... de longe enprofundiĝinta procezo de la sociala diferenciĝo, kiam la tuta socia vivo de oazo-anoj reglamentiĝis per elstariĝinta intertavolo de la loka socio" (1976, p. 84).

Tuŝante la politikan evoluon de la nenomadaj socioj de antikva Baktrio, V. M. MASSON karakterizis ilin kiel "socion de kompleksa sociala strukturo, en kiu la instituigo de la sekulara potenco akcelas la kreskadon de la rolo de la administraj kaj militaj funkcionoj de la registoj, pro la kulturigo de novaj teritorioj kaj intensiĝo de intertribaj kaj eble ankaŭ de interetnaj kolizioj " (1984, p. 62).

La analizo de la enterigaj kompleksoj de Ĝarkutan, entreprenita de ni, en la kunteksto kun ĝia urbaneca evoluo ebligas al ni fari novajn konkretajn konkludojn pri la procezo de la genezo kaj evoluo de frupolitikaj rilatoj en la Proto-Baktria civilizacio.

La evoluo de la sociala sistemo de la kulturo SAPALLI reflektas la komunan historian tendencon de rompo de gent-tribaj strukturoj kaj de embriiĝo de ia primaraj politikaj institucioj, ligitaj kun

 1. progresanta dispartiĝo de gentoj kaj ilia miksiĝo kaj
 2. plifortiĝintaj kontaktoj kun la ekstera mondo sekve de alfluo de nova loĝantaro (ISTORIJA PERVOBYTNOGO OBŜĈESTVA, 1988, p. 246).

Kiel videblas el la historia topografio de Ĝarkutan, la triba dispartiĝo de loĝ-mastrumaj kvartaloj estas laŭgrade anstataŭata per la sociala-teritoria disiĝo (apartiĝintaj ekonomia akumulaĵoj, templo, palaco, loĝkvartaloj). La enterigaj kompleksoj transformiĝas el komun-familiaj, kvartalaj tombejoj (etapoj SAPALLI kaj Ĝarkutan I, 1750 - 1550 a.K.) en apartiĝintajn gentajn (etapoj Ĝarkutan II, KUZALI kaj MOLALI-BUSTAN, 1550 - 950 a. K.) kaj subgentajn nekropolojn (etapoj malfru-KUZALI kaj MOLALI-BUSTAN, 1250 - 950 a. K.) (Bildo 1).

Bildo 1. Dinamiko de la evoluo de la enterigaj kompleksoj de Ĝarkutan. En la historia topografio oni distingas 3 etapojn:

 1. tombejoj situantaj interne de la loĝloko en diversaj loĝ-mastrumaj masivoj sub la plankoj kaj muroj de la konstruaĵoj (etapoj Sapallitepa kaj Ĝarkutan I);
 2. tombejoj elportitaj ekster la limojn de la loĝloko kaj konstruitaj sur la apartaj montetoj sude kaj okcidente de Ĝarkutan (etapoj Ĝarkutan II. Kuzali, Molali-Bustan);
 3. tombejoj lokigitaj sur la Bustanoj montetoj vastiginte la malnovajn ĝarkutanajn nekropolojn (etapoj malfrua Kuzali kaj Molali-Bustan).

La evoluo de la produktadaj fortoj kaj la kresko de la loĝantaro komplikigis la ekonomiajn kaj socialajn ligojn en la komunumo, kio postulis principe novan sistemon de la administrado. Ekzisto de regula aldona produkto en la socio ebligis apartigi por ĉi tiu celo la specialan privilegian administran aparaton en la fino de la ĝarkutana etapo. Ĉi tiu aparato, probable, konsistis el la plejaĝuloj de la plej deven-noblaj bonhavaj membroj de la socio (genta aristokrataro). Ne hazarde ĝuste en ĉi tiu tempo en la urbeca sistemo de Ĝarkutan aperas novaj monumentaj kreaĵoj: palaco kaj templo de fajro. (Bildo 4).

Bildo 4. Ĝarkutana templo de fajro (D) kaj la ritaj variaĵoj en la imita rito de la Sapalli-kulturo.

 1. argilaj figuretoj de la homo kaj aliaj atributoj el la cenotafoj;
 2. bronzaj miniaturaj votaj enterigaj ujoj;
 3. tipoj de la imita enteriga rito (tomboj de la ŝafoj, pupo, kruĉa tombo, dismembrigita skeleto de la homo).

Ĉio ĉi estas akompanata de kreado de produktantaj ceramikaj manufakturoj kiel sekvo de la evoluinta teknologio kaj de kreado de altkvalitaj potfaraj produktejoj (Ĝarkutan-monteto 1, BUSTAN-4) kaj ankaŭ de la kreado de speciala apudtempla metalfanda kaj metalprilabora produktado (metiejoj). Rezulte, pligrandiĝis la kvanto de tomboj kun metalaj aĵoj (ĝis 41,8%) kaj ritaj oferdonoj de bestoj (ĝis 23,8%) en la etapo KUZALI).

La institucio de la supera potenco efektiviĝis en la ĝarkutana socio ne per rekta ekspluatado de la ordinaraj komunumanoj, sed per monopoligo fare de genttriba aristokrataro el la plej gravaj sociaj funkcioj kaj per perfektigo de la organizado de la produktado rilate al la redistribua sistemo. Rezulte, la pli granda parto de regula aldona produktado alvenis en la manojn de la burokrata aparato.

Laŭ la datumoj de la enterigaj ritoj ni ne povas paroli pri konfiskado de la bazaj produktiloj far' de genttriba aristokrataro. Por irigacia ekonomio, tiu ĉi varianto de la sociala evoluo estus estinta la plej malkonvena (PAVLENKO, 1989, p. 262 - 263). La socialan kaj posedaĵan diferencigon de la Proto-Baktria socio evidente eksplikiĝas per neegalvalora aliro de diversaj hierarkiaj sociaj grupoj al la bazaj produktadaj fontoj de la komunumo.

Diversaj grupoj de la tomboj reflektas multŝtupan socialan diferenciĝon de la malfru-ĝarkutana komunumo, en kiu oni povas distingi sekvajn tavolojn:

 1. senrajtaj, dependaj membroj de la socio (kaptitoj, ŝuldantoj, fremduloj, kaj ankaŭ, probable, fizike neplenvaloraj individuoj, fraŭloj, seninfanuloj k.a.),
 2. ordinaraj plenrajtaj komunumanoj (bazaj produktantoj),
 3. bonhavaj plenrajtoj komunumanoj (kvalifikitaj metiistoj, spertaj batalantoj kaj iliaj multinfanaj edzinoj, probable profetistoj, sorĉistoj, kuracistoj, personoj proksimaj al la agado en la templo,
 4. genta aristokrataro (gvidantoj, idolpastroj).

Plifortikiĝo de la socialaj oficoj kaj tavolaj privilegioj estis nur la unua granda paŝo al institutigo de la sociala malegaleco (LENSKY, 1966, p. 132).

Laŭgrade disiga izoliĝo de la publika potenco for de la baza loĝantaro forte subfosis la konfidon de la popolo kaj alkondukis grandan socio-politikan krizon. La aperinta degrado de la ekonomiaj strukturoj en la fina stadio de la kulturo estis laŭleĝa rezulto unue de nekapableco de la superstrukturaj frupolitikaj mekanismoj efektive realigi la administradon de la ekonomia vivo en ia kadro de la iama primitiv-egaliga sistemo kaj due de la maldeziro de la ordinaraj produkantoj toleri la kreskantajn ekonomiajn malfacilaĵojn kaj la premon de la administra-burokrata kaj idolpastra korporacioj.

La rompo de mondkonceptaj principoj riveliĝis en la erozio de la relative ordigita tradicia religia ideologio. Plej bone tio videblas en la enteriga rito de la lasta etapo de Ĝarkutan. La karaktera trajto de la enterigaj kompleksoj de la etapo MOLALI-BUSTAN estis la kunekzistado de diversaj variantoj de la enterigaj ritoj. En la ĝarkutana etapo ekzistis nur 6 variantoj de la enteriga rito, sed en la stadio BUSTAN ekzistas jam 14 variantoj de rito (tomboj de dismembrigita skeleto de la homo, kruĉaj tomboj, tomboj de bestoj, cenotafoj, tomboj de homoj en pozo sidanta aŭ surdorsa). Krom tio, en la fina stadio aperas la nova maniero de kremacio-entombigo. (Bildo 2) (Bildo 3) (Bildo 4)

Bildo 2. Tipologia klasifiko de la antikvaj tomboj de la Sapalli-kulturo (Proto-Baktria civilizacio) laŭ la kronologiaj etapoj.

Bildo 3. Kronologia klasifiko de la argilaj ujoj de la Sapalli-kulturo

Bildo 5. Ceramiko de la bustana tempo (1050-950 a. K.) el la ĝarkutanaj tombejoj.

Disfalo de la etno-kultura unueco ĉe la portantoj de kulturo SAPALLI rimarkeblas ankaŭ en la enteriga ilaro (modlitaj potoj kun geometria ornamento k.a.) (Bildo 7) kaj, kio estas aparte grava, en la antropologia konsisto de la loĝantaro.

Bildo 7. Arkeotogiaj aĵoj de la fina stadio, kiuj reflektas la influojn de la tradicioj de la stepaj brutbredistaj kulturoj.

Aliflanke, la kreskado de redistribu-ekonomia ekspluatado sekvigis la polarigon de la socia vivo kaj amasan mizeriĝon de la ordinaraj komunumanoj (70,5 % da tomboj de la fina stadio de Ĝarkutan havas tre malriĉan sortimenton de la enterigaj oferdonoj aŭ ne havas ĝin entute). Redistribuo de la materiaj valoroj kaj parazitado de la burokratia aparato, evidente, senigas bazajn produktantojn de la ekonomiaj stimuloj. Marĝeneco de la socia pozicio de la bazaj produktantoj devigis ilin kontraŭstari la premadon de la nova aristokrataro per intensa reanimigo de la arkaismaj tradicioj por protekti la tradician kulturon kontraŭ la neevitebla historia modifiĝo. En la enteriga rito denove aperas la ceramikujaj kaj paraj tomboj, tipaj por la fruaj etapoj de la SAPALLI-kulturo. Samtempe reviviĝas rilate al la enteriga ilaro la antaŭaj Sapalli-Ĝarkutanaj atributoj: ŝtonaj amuletoj, bronzaj kosmetikaj flakonoj , ceramikaj tekruĉoj, vazoj kun altaj kaj maldikaj piedoj k.a. (Bildo 6).

Bildo 6. Ceramikaj ujoj el tombo N 165 (Ĝ-4B) de la bustana tempo, kiuj kopias la formojn de la frua ĝarkutana etapo (la fenomeno de la renaskiĝo de la arkaikaj tradicioj).

Ekonomia malstabiliĝo kaj la plifortiĝinta sociala konflikto estis stimulata ankaŭ per la kreskanta milita danĝero, plej probable, flanke de la brutbredistaj triboj de la stepa Nordo (ASKAROV, 1989). Progresanta evoluo de la brutbredado, armilfarado, senprecedenca disvastiĝo de cenotafoj k.a. en la SAPALLI-kulturo estas la arkeologia atesto pri tio.

Historia destino de la Proto-Baktria civilizacio estis determinata komence de la 1-a jm a. K. kaŭze de la epokfara interna krizo pro ekstera stimuligo . Malfortiĝinte sekve de la socialaj konfliktoj, la ekonomia organismo de Ĝarkutan jam ne povis rezisti (kaj des malpli haltigi) la plifortiĝantan agresan movadon de la stepaj brutbredistoj kaj, plej probable, fariĝis la viktimo de konkero . Iukaze, la loĝantaro forlasis Ĝarkutan kaj la tombojn de siaj antaŭuloj kaj ankaŭ rezignis de siaj tradiciaj enterigaj ritoj. Kio do devigis la komunumon agi ĝuste tiel?

Estas konate, ke granda kvanto de la Ĝarkutanaj tomboj estis prirabitaj kaj detruitaj ankoraŭ en la antikva tempo. Evidente, forlaso kaj malhonorigo de la tomboj okazis preskaŭ samtempe. Povas esti, ke post la invado de la stepaj brutbredistoj en Ĝarkutan jam komenciĝis la detruo de la suragraj "sanktejoj". Interpretado por tia detruo kaj malhonorigo de la tomboj de la ĝarkutanaj antaŭuloj povas esti la rivelo, ke en la tomboj, laŭ arkaika konscio, estas konservata la "forto" de la tribo. Vidu la sciigon, ke la okcidentaj skitoj estinte konkeritaj de la persoj ne konsideris sin venkitoj tiom longe kiam la tomboj de iliaj antaŭuloj restis netuŝitaj de la konkerintoj (HERODOT, p. 218-219). Ekzistas kialoj supozi, ke ankaŭ la ĝarkutanaj tombejoj estis intence detruitaj de barbaroj ne tiom cele al prirabo kiom cele al malhonorigo, neniigo de la spiritoj radikoj de la konkerita popolo, por sufoki ĝian volon kaj por ĉiam apartigi ĝin de ĝia pasinteco. Por tiu ĉi supozo ni havas multnombrajn nerektajn atestojn. Ekzemple, estas signifa kvanto da tomboj, en kiuj ĉiuj enterigaj oferdonoj (ritaj atributoj, instrumentaro) troviĝas en surloka pozicio malgraŭ evidentaj spuroj de elterigo kaj malhonorigo de la korpo de la mortinto. En la tombo N 258 (Ĝarkutan - 4B) troviĝis forte rompita skeleto de viro (la kranio ĉe la piedoj, pelvaj ostoj kaose disĵetitaj), dum 9 grandaj ceramikaj ujoj, ses bronzaj aĵoj kaj ankaŭ skeleto de ŝafo ne havas eĉ etajn signojn de malordo kaj translokigo, sed restis surloke. La tombo N 268 montras la skeleton de virino ankoraŭ pli multe detruita (la ostoj estas disĵetitaj tra la tuta tombo), sed samtempe absolute netuŝitaj de la elterigantoj restis la tuta enterigita atributaro: kompleto da bronzaj kaj ŝtonaj ritaj aĵoj kaj arigilaj ujoj. Evidente, similaj faktoj parolas ne pri rezultoj de prirabo, sed pri postsekvoj de malhonorigo, pri la intenca fimokado kontraŭ la korpoj de la mortintoj. Lige kun tio rimarkindas, ke la malhonorigo preskaŭ ne tuŝis cenotafojn, t. e. falsajn tombojn, kun enterigitaj oferdonoj, sed sen mortinto. Tia elektado evidente atestas, ke la tomboj iel distingiĝis laŭ la surfaco. Alimaniere malfacilas klarigi kiel la malsanktiguloj sukcesis tiel senerare malkovri tombojn kun homaj restaĵoj kaj ellasi la cenotafojn.

La ekzemplo de intenca malhonorigo de la tomboj estas la tombejo el la skita tempo en la centro de TUVA, kie la skeletoj de mortintoj estis dishakitaj kaj poste ree superŝutitaj per la ŝtonoj, dum la valoraj oroj kaj bronzaj aĵoj tute ne estis elprenitaj el la tomboj. Ekzistas la versio, ke la almigrantaj okupintoj la teritorion tiamaniere faris "malutiligebla" rilate al la — eĉ mortintaj — malamikoj (GRACH, 1975, p. 178).

Interesajn faktojn ni povas trovi ankaŭ en la poemo ILIADO de HOMER. Tie oni intence kremaciis la aĥean gvidanton Patroklo en la fremda lando de la trojanoj malgraŭ tio, ke la grekaj triboj en tiu historia periodo praktikis la riton de entombigo. La aĥeaj herooj prunteprenis tiun ĉi praktikon en la ekstrema situacio kiel decan manieron enterigi siajn mortintojn en fremda lando, defendante ilin kontraŭ ebla malhonorigo flanke de la malamikoj (laŭ la opinio de GERNI, 1987, p. 150).

Verŝajne, ĝuste pro tio okazis la transiro al la kremacio de la mortintoj ankaŭ en Norda Baktrio en la periodo de interetnaj kunpuŝiĝoj kaj de disfalo de la Proto-Baktria civilizacio.

Transformiĝo de la sociaj rilatoj kaj kulturaj valoroj de la antikvaj terkulturantaj triboj estis akompanata unuflanke de certa degrado de la antaŭa sociekonomia bazo kaj aliflanke de la interpenetrado de la nomada agresemo kaj de la propra nenomada malŝancelebleco. Tio, kio ne sufiĉis al la nenomadaj terkulturistoj estis alportita de la nomadaj brutbredistoj; tion, kio ne sufiĉis al la nomadaj brutbredistoj, tiuj trovis ĉe la nenomadaj terkulturistoj. Kompreneble tia transformiĝo ne povas okazi sen turmentaj bataloj kaj adaptiĝstreĉoj de la nomada kaj malnomada sistemoj. Tamen, la post-ĝarkutana epoko montris, ke, finfine "laŭ la nediskutebla leĝo de la historio, konkerintaj barbaroj mem estas konkerataj de la pli alta civilizacio de la popoloj konkeritaj de ili" (MARX, p. 225).

La rezultoj de la kultura infiltrado en la jaroj 900-750 a. K. klare elmontriĝis en la monumenta arkitekturo, ceramiko kaj ankaŭ en la nova sistemo de loĝigo. La antaŭaj grandaj fruurbecaj centroj kun komplekse diferencigita strukturo anstataŭiĝas per ege fortikigitaj citadelaj loĝlokoj kun densa konstruado kaj per citadeloj sur altaj platformoj. Tiuj ĉi loĝlokoj koncentris la funkciojn de la administraj-politikaj centroj kaj rifuĝejoj de la loĝantoj de la oazoj (KUĈUKTEPE, KYZYLTEPE, BANDYĤAN-2, TALAŜKAN, ĜANDAV'LJATTEPE k.a. en Norda Baktrio kaj TILLJATEPE, ALTYN-1, ALTYN-10 k.a. en Suda Baktrio).

La militigan destinon de la citadelaj loĝlokoj de la frufera epoko atestas multnombraj embrazuroj en la muroj (KYZYLTEPE, TALAŜKAN), la potenca citadela fortikaĵo, oftaj eltrovaĵoj de bronzaj sagoj kaj ŝtonaj kuglegoj. Ĉe la militigo de la antikva Baktria socio la grava rolo estas atribuata al la kavalerio. Pro tio rapide ekestis la evoluo de la ĉevalbredado.

La sinkretismo de la stepaj kaj terkulturaj tradicioj reflektiĝis ankaŭ en kunekzistado de potista kaj modlita vazaro. Krom tio laŭgrade pliiĝis la porcio de la potista ceramiko. El ĉio videblas, ke la pli evoluinta nenomada-terkultura ekonomio konservis sian prioritaton en la sistemo de la socia produktado, dum la brutbreda kulturo subigis al si la sferojn de la ideologio, inkluzive la religian kaj enterigan agadon.

Do, la faritaj konkludoj surbaze de la historia-arkeologia anatizo de la Proto-Baktriaj monumentoj markas nur kelkajn ĉefajn punktojn de la genezo de la antikva-baktria ŝtateco kaj neniel pretendas definitivan kaj ĝeneraligan interpretadon de tiu ĉi granda historia problemo.

Literaturo

 1. ANDREJEV I. L. RUKOPISNAYA STRANICA ISTORII MARKSIZMA — Moskva, 1985, 272 p.
 2. ASKAROV A. A. SAPALLITERA — Taŝkent, 1973, p. 172.
 3. ASKAROV, A. A. DREVNEZEMLEDELĈESKAJA KULTURA EPOCĤI BRONZY JUGA UZBEKISTANA — Alma-Ata, 1989, p. 158-166.
 4. ASKAROV A. A. STEPNOJ KOMPONENT V OSEDLVĤ KOMPLEKSAĤ BAKTRII I VOPROSY EGO INTERPRETACII. — VZAIMODEJSTVIE KOĈEVYĤ KULTUR I DREVNIĤ CIVILIZACIY. — Alma-Ata. 1989, p. 158-166.
 5. ASKAROV A. A. ABDULLAEV B. ĜARKUTAN. —Taŝkent, 1983, p. 120.
 6. GERNI O. ĤETTY. — Moskva, 1987, p. 234.
 7. HERODOT. KNIGA 4, MELPOMENA. -ISTORIA V 9 KN. — Moskva, 1972, p. 599.
 8. GRACH A. D. PRINCIPY I METODIKA ISTORIKO-ARĤELOGIĈESKOI REKONSTRUKCII FORM SOCIALNOGO STROJA. — SOCIALNAJA ISTORIA NARODOV AZII — Moskva, 1975, p. 158-182.
 9. IONESOV V. KULTURO KAJ SCIO DE NORDA BAKTRIO. — SCIENCA REVUO, VOL. 43 (1992) (1)-160, Zürich, p. 3-10.
 10. ISTORIA PERVOBYTNOGO OBŜĈESTVA, EPOĤA KLASSOOBRAZOVANIJA. — Moskva, 1988, p. 366.
 11. LENSKI G. E. POWER AND PRMLEGE, A THEORVY OF SOCIAL STRATIFICATION, N 4 ETC, 1966.
 12. MARX K. BUDUŜĈIE REZULTATY BRITANSKOGO VLADYĈESTVA V INDII. K., ENGELS F. SOĈINENIJA. TOM 9.- Moskva, 1957, p. 224-230.
 13. MASSON V. M. FORMIROVANIE DREVNIĤ CIVILZACIJ V SREDNEY AZII I INDOSTANE. DREVNIE KULTURY SREDNEV AZII I INDII - Leningrad, 1984, p. 56-7.
 14. PAVLENKO YU. V. RANNEKLASSOVOE OBŜĈESTVO: GENEZIS I PUTI RAZVITIJA — Kiev, 1989, p. 288.
 15. SARIANIDI V. I. ISSLEDOVANIJA PAMJATNIKOV DAŜLINSKOGO OAZISA - DREVNJAJA BAKTRIJA, Moskva, 1976, p. 21-86.

Fonto: Scienca Revuo Vol. 45 (1994) (2) 165 pp. 9-25

Enretigo: Mészáros István
STEB: http://www.eventoj.hu