PPL Mamuloj


Esperanto-nomoj por ĉ. 900 (grupoj de) mambestoj


[ASCII] - [LATINO-3] - [UNIKODO]


PROVIZORA PRIVATA LISTO DE NOMOJ DE BESTOJ
- MAMULOJ -
Aŭtoro: Wouter F. Pilger
Versio por elektronika disponigo


[al komenco de la listo] - kloakbestoj - poŝbestoj - insektmanĝuloj - vespertoj - duonsimioj - simioj - bradipoj - leporoj - histrikoj - sciuroj - gliroj - musoj, ratoj - balenoj - hundoj - ursoj - musteloj - katoj - fokoj - elefantoj - ĉevaloj - porkoj - kameloj - cervoj - bovoj, antilopoj - kaproj


...............................................
(C)1996 W.F.Pilger, NL-8223-ZS-26.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Nur por senpaga distribuado.
Seulement pour distribution gratuite.
For distribution free of charge only.
Alleen voor gratis verspreiding.
...............................................


Teĥnika noto:

Ĉar vi posedas komputilon kaj ĉi tiu teksto estas komputila dosiero, mi ne aldonis la indeksojn, ĉar vi mem kapablos ĉion serĉi laŭ via plaĉo.


Ĉi tiu ekzemplero estas disponigita ekskluzive por via propra privata utiligo. Se vi volas havi dece kompostitan kaj enpaĝigitan (kaj ankoraŭ iom korektitan) ekzempleron kun multaj malgrandaj bildoj pri la bestoj, simple aĉetu la libron ĉe via libroservo! Tiam vi povos legi ankaŭ pri la maniero en kiu mi elektis la nomojn k.s., kaj pri kelkaj originoj de sciencaj nomoj.

La libro estas:
Wouter F. Pilger: Provizora privata listo de nomoj de bestoj -- Mamuloj.
ISBN 90-70074-35-4. 1992. Lelystad, Vulpo-Libroj. (Prezo: NLG 18,30)


Ĉi tie nur jenaj atentigoj pri la nomaro mem:

1. La nomoj antaŭ @ estas kiel eble plej rekoneblaj esperantigoj de la sciencaj genronomoj, por eventuala uzo en scienceca kunteksto. Ili neniel estas celitaj aŭ taŭgaj por ĉiutaga uzo en normala lingvaĵo! (Oni parolas eventuale, pli-malpli-science, pri la genro 'kaniso', sed hundo estas hundo; same oni povas priparoli, ke elefantoj apartenas al du genroj: 'loksodonto' kaj 'elefaso', sed ĉiuj normale parolu pri 'Afrikaj kaj Hindiaj elefantoj'!)

2. Nomo troviĝanta post la 'Latina nomo', laŭ mi estas nerekomendinda, aŭ temas pri atentigo pri eblaj miskomprenoj: la signo # indikas: ne egalas al.)

3. La ordigo de bestoj en ... ordoj ... familioj ... genroj ... specioj ne ĉiam estas farata same. Mi sekvis unu manieron. La 'latinaj' nomoj estas tiuj, kiuj aperis en la diversaj fontoj. Ili celas identigi la beston, sed ili neniel estas la temo de la verko. Pro la ekzistanta malordo, eĉ eblas, ke la sama specio troviĝas sub du nomoj...


Mamuloj


klaso mamalioj @ mamuloj (P); mam-bestoj (MC) Mammalia

ordo monotremoj (P) @ kloakuloj (P); kloak-bestoj Monotremata

fam. ornitorinĥedoj @ bird-bekuloj Ornithorhynchidae
ornitorinĥo @ bird-bekulo Ornithorhynchus anatinus (P):ornitorinko

fam. taĥiglosedoj @ poŝ-erinacoj Tachyglossidae
taĥigloso @ formik-poŝ-erinaco Tachyglossus aculeatus (P):eĥidno
zagloso @ longadorna pelto-erinaco Zaglossus nicroaculeatus
zagloso @ nigrahara pelto-erinaco Zaglossus bartoni

ordo marsupialioj @ marsupiuloj (P); poŝ-bestoj (P) Marsupialia

fam. didelfedoj @ poŝ-musoj; 'didelfoj' (F); 'oposumoj' Didelphidae ((P):oposumo = felo)
ĥironekto (P) @ akvo-didelfo; japoko Chironectes minimus
didelfo @ Paragvaja, suda didelfo Didelphis paraguayensis
didelfo @ Virginia (BB), norda didelfo Didelphis virginiana
lutreolino @ dikavosta poŝ-muso; ~ didelfo Lutreolina crassicaudata
marmoso @ Meksika nana poŝ-muso; ~ didelfo; marmozo (P) Marmosa mexicana
metaĥiro @ kvar-okula didelfo; kvikao Metachirus opossum
monodelfo (P) @ striita poŝ-soriko; ~ poŝ-muso; ~ didelfo Monodelphis americana

fam. dasiuredoj @ poŝ-preduloj Dasyuridae
anteĥinomuso @ orient-Aŭstralia poŝ-salto-muso Antechinomys laniger
anteĥino @ flavapieda poŝ-muso Antechinus flavipes
dasiuro (BB) @ suda (makulita) poŝ-marteso Dasyurus viverrinus
dasiuro @ granda poŝ-marteso Dasyurus maculatus
faskogalo @ sorikeca poŝ-sciuro Phascogale penicillata
planigalo @ plat-kapa poŝ-muso Planigale ingranis
sarkofilo (BB) @ Tasmania diablo (BB) Sarcophilus harrisi
satanelo @ norda (makulita) poŝ-marteso Satanellus hallucatus
smintopso @ maldikapieda poŝ-muso Sminthopsis crassicaudata
talacino @ Tasmania poŝ-lupo Thalacinus cynocephalus

fam. mirmekobiedoj @ poŝ-formik-manĝuloj Myrmecobiidae
mirmekobio @ poŝ-formik-manĝulo; numbato Myrmecobius fasciatus

fam. notoriktedoj @ poŝ-talpoj Notoryctidae
notorikto @ poŝ-talpo Notoryctes typhlops

fam. perameledoj @ poŝ-meloj Peramelidae
ĥeropo @ porkopieda poŝ-melo Chaeropus castanotis #ĥeropso
makrotiso @ long-orela granda poŝ-melo Macrotis lagotis
peramelo @ longanaza poŝ-melo Perameles nasuta
peramelo @ Tasmania poŝ-melo Perameles gunnii
tilaciso @ mallonganaza poŝ-melo Thylacis obesulus

fam. falangeredoj @ grimp-poŝuloj Phalangeridae
akrobateso @ fluganta poŝ-muso; ~ grimp-poŝulo Acrobates pygmaeus
buramuso @ poŝ-dormo-muso; poŝ-gliro; glira grimp-poŝulo Burramys parvus
cercerto @ malgranda kverka poŝ-gliro; ~ grimp-poŝulo Cercaertus nana
gimnobelideo @ poŝ-sciuro; sciura grimp-poŝulo Gymnobelideus leadbeateri
petaŭro @ suker-sciuro; sukera grimp-poŝulo Petaurus breviceps
falangero @ makulita kuskuso Phalanger maculatus
falangero @ orienta kuskuso Phalanger orientalis
falangero @ urso-kuskuso Phalanger ursinus
faskolarkto @ koalo (P) Phascolarctos cinereus
sĥoinobato @ giganta kuskuso Schoinobates volans
tarsipo @ poŝ-miel-muso Tarsipes spencerae (BB):mielo-didelfo
triĥosuro @ vulpo-kuskuso Trichosurus vulpecula

fam. vombatedoj @ 'vombatoj' Vombatidae
lasiorino @ larĝakapa vombato Lasiorhinus latifrons
vombato (P) @ (urskapa) vombato Vombatus ursinus

fam. makropedoj (P) @ kanguruoj (P) Macropodidae
dendrolago (P) @ Matskia arbo-kanguruo Dendrolagus matschiei
dendrolago @ Doria arbo-kanguruo Dendrolagus dorianus
makropo (Z) @ ruĝa giganta kanguruo Macropus rufus
makropo @ griza giganta kanguruo Macropus giganteus
makropo @ monto-kanguruo; valaruo (BB) Macropus robustus
oniĥogalo @ brida ungo-vosta kanguruo Onychogalea frenata
oniĥogalo @ kotona ungo-vosta kanguruo Onychogalea unguifer
setonikso @ mallongavosta kanguruo; ~ valabio; kvokao Setonix brachyurus
tilogalo @ ruĝakola pademelono; ~ kanguruo Thylogale thetis
valabio (P) @ ruĝakola valabio Wallabia rufogrisea
lagostrofo @ striita filandro Lagostrophus fasciatus
lagorĥestro @ leporo-filandro Lagorchestes leporoides
betongio @ Lesuera poŝ-kuniklo; ~ kanguruo-rato Bettongia lesueur
betongio @ brosvosta kanguruo-rato Bettongia penicillata
kaloprimno @ dezerta kanguruo-rato Caloprymnus campestris
potoroo @ tri-fingra kanguruo-rato; poturuo Potorous tridactylus
hipsiprimnodono @ moska kanguruo-rato Hypsiprymnodon moschatus

ordo insektivoroj @ insekt-manĝuloj (P) Insectivora (P):insektovoroj

fam. solenodonedoj @ almikoj; sorik-nazuloj Solenodontidae
solenodono @ Haitia almiko; ~ sorik-nazulo; agutao Solenodon paradoxa

fam. tenrekedoj @ bros-erinacoj; 'tenrekoj' Tenrecidae
hemicenteto @ striita tenreko Hemicentetes semispinosus
setifero @ erinaca tenreko Setifer setosus
tenreko (BB) @ tenreko Tenrec ecaudatus

fam. potamogaledoj @ lutro-sorikoj Potamogalidae
potamogalo @ lutro-soriko Potamogale velox

fam. erinacedoj @ 'erinacoj' (F) Erinaceidae
eĥinosorekso @ granda har-erinaco; sorik-rato Echinosorex gymnurus
erinaco @ Eŭropa erinaco Erinaceus europaeus
erinaco @ grand-orela erinaco Erinaceus megalotis
erinaco @ (Alĝeria) migra erinaco Erinaceus algirus

fam. soreksedoj @ sorikoj (P) Soricidae
ĥimarogalo @ Japana, himalaja akvo-soriko Chimarogale platycephala
krociduro @ kampa soriko Crocidura leucodon
krociduro @ ĝardena soriko Crocidura suavolens
krociduro @ doma soriko Crocidura russula
diplomesodono @ makulita soriko Diplomesodon pulchellum
neomuso @ kil-vosta akvo-soriko Neomys fodiens
neomuso @ malgranda, Milera akvo-soriko Neomys anomalus
sorekso @ arbaro-soriko Sorex araneus
sorekso @ masko-soriko Sorex caecutiens
sorekso @ monto-soriko Sorex alpinus
sorekso @ mini-muso; plej-malgranda, nana soriko Sorex minutissimus
sunko @ longahara soriko Suncus etruscus

fam. talpedoj (P) @ 'talpoj' Talpidae
desmano @ (mosko-) desmano; ~ nazo-talpo; ĥoĥolo Desmana moschata
galemuso @ Pirenea desmano; ~ nazo-talpo Galemys pyrenaicus (F):miogalo Myogale
talpo (F) @ talpo Talpa europaea
talpo @ blinda talpo Talpa caeca
talpo @ Romia talpo Talpa romana
kondiluro (PA) @ stelo-naza talpo Condylura cristata
eremitalpo @ dezerta or-talpo Eremitalpa granti

fam. makroscelidedoj @ rostro-sorikoj; elefant-sorikoj Macroscelididae
elefantulo @ Sudafrika elefant-soriko Elephantulus intufi
petrodromo @ arbara elefant-soriko Petrodromus sultani
rinĥociono @ stepa elefant-soriko Rhynchocyon petersi

ordo dermopteroj @ ŝveb-fluguloj Dermoptera

fam. cinocefaledoj @ flugantaj katoj Cynocephalidae #(P)cinocefaloj (hundo-simioj)
cinocefalo @ Filipina fluganta kato Cynocephalus volans

ordo ĥiropteroj (P) @ vespertoj (F) Chiroptera

subor. megaĥiropteroj @ grandaj vespertoj Megachiroptera

fam. pteropedoj @ flugantaj hundoj; 'kalongoj' Pteropodidae (P):flug-hundoj
niktimeno @ tubo-naza vesperto Nyctimene papuanus
pteropo (P) @ fluganta vulpo; kalongo Pteropus giganteus
ruseto @ nila vesperto Rousettus aegyptiacus
sikoniktero @ fluganta hundeto Syconycteris australis

subor. mikroĥiropteroj @ malgrandaj vespertoj Microchiroptera

fam. rinopomedoj @ veruk-nazaj, klap-nazaj vespertoj Rhinopomatidae
rinopomo @ Egipta veruk-naza, klap-naza vesperto Rhinopoma microphyllum

fam. vespertiliedoj @ glat-nazaj vespertoj Vespertilionidae (P):vespertedoj
eptiseko @ malfruulo; malfrua vesperto Eptisecus serbianus
miotiso @ Azia akvo-vesperto Myotis formosus
miotiso @ Eŭropa akvo-vesperto Myotis daubentonii
niktalo @ flaveruĝa vesperto; fru-vespera vesperto Nyctalus noctula (BB):noktolo
pipistrelo (P) @ nana vesperto Pipistrellus pipistrellus
plekoto @ grand-orela vesperto Plecotus auritus (BB):long-orela
plekoto @ griza vesperto Plecotus austriacus
vespertilio @ du-kolora vesperto Vespertilio murinus (P):vesperto

fam. noktiliedoj @ lepor-bekaj, fiŝkaptaj vespertoj Noctilionidae
noktilio @ granda lepor-beka vesperto Noctilio leporinus

fam. rinolofedoj @ huffero-nazaj vespertoj Rhinolophidae
rinolofo @ granda huffero-naza vesperto Rhinolophus ferrumequinum (BB):ĉeval-hufa

fam. desmodedoj @ 'vampiroj' Desmodontidae
desmodo (P) @ rondakapa vampiro Desmodus rotundus
vampiro (O1) @ granda (kvazaŭ-) vampiro Vampyrus spectrum

fam. megadermedoj @ gigant-orelaj vespertoj Megadermatidae
megadermo @ Barata, Hindia liro-naza gigant-orelulo Megaderma lyra

fam. nikterisedoj @ fendo-nazaj vespertoj Nycteridae
nikteriso @ Teba fendo-naza vesperto Nycteris thebaica

fam. molosedoj @ buldog-nazaj vespertoj Molossidae
tadarido @ buldogo-vesperto Tadarida teniotis

fam. embalonuredoj @ liber-vostaj vespertoj Embalonuridae
dikliduro @ blanka vesperto Diclidurus albus

fam. hiposideredoj @ kombil-nazaj vespertoj Hipposideridae

fam. filostomedoj @ folio-nazaj vespertoj Phyllostomatidae

ordo primatoj (P) @ primatoj Primata

subor. prosimioj @ duon-simioj (P) Prosimiae (P):prasimioj

fam. tupajedoj @ tupajoj; arbo-sorikoj; sorik-sciuroj Tupaiidae
tupajo @ nana tupajo Tupaia minor
tupajo @ rusto-kolora tupajo Tupaia ferruginea

fam. lemuredoj @ 'lemuroj'; makioj Lemuridae
lemuro (P) @ bruna lemuro; ~ makio; mongozo Lemur mongoz
lemuro @ bunta lemuro Lemur variegatus
lemuro @ ringo-vosta (BB) lemuro; ~ makio; katao Lemur catta
lemuro @ mokoko-lemuro; akumbo Lemur macaco #makako
hapalemuro @ flavebruna duon-makio; bokombalo Hapalemur griseus
lepilemuro @ mustelo-makio Lepilemur mustelinus
ĥejrogaleo @ kato-makio Cheirogaleus medius
fanero @ dorso-stria lemuro; valuviso Phaner furcifer
mikrocebo @ muset-lemuro; muset-makio Microcebus murinus

fam. indriedoj @ 'indrioj' Indridae
indrio (P) @ indrio Indri indri
avaho @ lano-makio; avaho Avahi laniger
propiteko @ Veroza sifako Propithecus verreaŭi
propiteko @ diademo-sifako Propithecus diadema

fam. daŭbentoniedoj @ fingro-bestoj Daubentoniidae
daŭbentonio @ fingro-besto; ajajo; kiromio (BB) Daubentonia madagascariensis

fam. lorisedoj @ 'lorisoj' Lorisidae
loriso (P) @ svelta (BB) loriso Loris tardigradus #lorio (papago)
nikticebo @ granda plumpa, malrapida (BB) loriso; kukango Nycticebus coucang
arktocebo @ ora loriso; agvantibo Arctocebus calabarensis
perodiktiko @ potoo Perodicticus potto

fam. galagedoj @ 'galagoj'; bosko-beboj Galagidae
galago (P) @ granda, dikavosta galago Galago grassicaudatus
galago @ malgranda, Senegala galago; moholio Galago senegalensis moholi
hemigalago @ muso-galago; nana galago; ogiamo Hemigalago demidoffi
otolemuro @ kombao Otolemur agysimbanus

fam. tarsiedoj @ fantom-simietoj Tarsiidae
tarsio (P) @ fantom-makio; fantom-lemuro Tarsius tarsius

subor. antropoidoj @ (veraj) simioj (F) Anthropoidea #(P)antropoidoj

fam. cebedoj @ 'kapucen-simioj' (P), 'kapucenoj' Cebidae
aluato (P) @ nigra hurlo-simio; ~ blek-simio (P); karajo Alouatta caraya
aluato @ ruĝa hurlo-simio; ~ blek-simio Alouatta seniculus
aoteso @ ruĝapieda nokto-simieto; ~ durukulio Aotes rufipes (P):aoto Aotus
aoteso @ tri-stria nokto-simieto; ~ durukulio Aotes trivirgatus
ateleso @ arbar-diablo; kvatao; svingo-simio Ateles paniscus (P):atelo
braĥtileso @ murikio Brachtyles arachnoides
lagotrikso @ griza lan-simio; ~ barikudo; lan-fela simio (BB) Lagothrix lagotricha (P):lagotriko
kakajao @ ruĝa uakario Cacajao rubicundus
kakajao @ nigrakapa uakario Cacajao melanocephalus
ĥiropoto @ blankanaza sakio Chiropotes albinasa
pitecio (P) @ arĝenta plum-vosto-simio; sakivinkio Pithecia monachus
cebo (P) @ blankakoluma kapuceno Cebus hypoleucus
cebo @ vango-hara kapuceno Cebus apella
cebo @ blankakola kapuceno Cebus capucinus
sajmirio (P) @ flava krani-simio; sajmirio Saimiri oerstedi

fam. kalimikedoj @ salto-simioj; titioj Callimiconidae
kalicebo (P) @ nigra titio (P) Callicebus ustofuscus
kalicebo @ kol-ringa titio Callicebus torquatus
kalimiko @ longavosta titio Callimico goeldii

fam. kalitriksedoj @ ungego-simietoj; uistitioj Callithricidae #kalitriko (planto)
kalitrikso @ blank-orela penik-simieto; ~ marmoseto; iako (MC) Callithrix jacchus
leontocebo @ leon-simieto; leona penik-simieto; ~ marakeno Leontocebus rosalia
edipomidaso @ blankahara penik-simieto; pinĉeo Oedipomidas oedipus
saguino @ nigramantela tamareno; sagveno Saguinus nigricollis
tamarino @ imperiestra tamareno Tamarinus imperator

fam. cerkopitekedoj (P) @ 'hundo-simioj'; hundo-kapaj simioj Cercopithecidae
cerkocebo @ granda mangabejo Cercocebus agilis
cerkocebo @ nigra, griza mangabejo Cercocebus fuliginosus
cerkocebo @ ruĝakapa, kapuĉo-mangabejo Cercocebus torquatus
cerkocebo @ kresta mangabejo Cercocebus aterrimus
cerkopiteko (P) @ strigo-kapa hundo-simio Cercopithecus hamlyni
cerkopiteko @ nana hundo-simio; talapveno Cercopithecus talapoin
cerkopiteko @ Diana (BB), ruĝapuga hundo-simio Cercopithecus diana
cerkopiteko @ ruĝaventra hundo-simio Cercopithecus erythrotis
cerkopiteko @ verda hundo-simio Cercopithecus griseoviridis
cerkopiteko @ Brazaa hundo-simio Cercopithecus neglectus
cerkopiteko @ blu-lipa hundo-simio Cercopithecus cephus
cerkopiteko @ blankavosta, Monao-hundo-simio Cercopithecus mona
eritrocebo @ husaro-simio; pataso Erythrocebus patas
komopiteko @ mantela paviano Comopithecus hamadryas (P):hamadriado
cinopiteko @ nigra paviano Cynopithecus niger
papio @ bruna, Gvinea paviano (O2) Papio papio
papio @ ursa paviano; ĉakmao Papio porcarius
makako (P) @ maŭra makako Macaca maurus
makako @ Lamponga makako Macaca nemestrinus
makako @ ursa makako Macaca speciosus
makako @ Japana makako Macaca fuscatus
makako @ resuso (P) Macaca mulatta
makako @ blankabarba makako; uanderuo Macaca albibarbatus
makako @ Java makako; Javo-simio Macaca irus
makako @ magoto (P) Macaca sylvanus
mandrilo (P) @ blankapuga mandrilo; drilo Mandrillus leucophaeus
mandrilo @ ruĝapuga mandrilo Mandrillus sphinx
sileno @ barbo-simio Silenus silenus #sileno (planto)
teropiteko @ gelado Theropithecus gelada

fam. kolobedoj @ sveltaj simioj; 'gerezoj' Colobidae
kolobo (BB) @ plum-vosta franĝo-simio; ~ gerezo; episkopo-simio Colobus caudatus
kolobo @ ruĝa franĝo-simio; ~ gerezo Colobus badius
kolobo @ Zanzibara franĝo-simio; ~ gerezo Colobus badius kirkii
kolobo @ blankapieda franĝo-simio; ~ gerezo Colobus vellerosus
kasio @ Nilgiria languro Kasi johnii #kasio (planto)
nasaliso @ nazo-simio; rostro-simio Nasalis larvatus
presbitiso @ tufa languro; folio-simio Presbytis pileatus geei (P):presbito
pigatrikso @ flavavizaĝa languro; duko Pygathrix nemaeus
simiaso @ unu-kolora nazo-simio Simias concolor
rinopiteko @ kuspanaza simio Rhinopithecus roxellanae
semnopiteko @ sankta languro; hulmano Semnopithecus entellus (P):entelo
traĥipiteko @ okulvitro-languro; lutongo Trachypithecus obscurus

fam. hilobatedoj @ gibonoj (P) Hylobatidae
hilobato @ arĝenta gibono Hylobates moloch
hilobato @ ora gibono; laro Hylobates lar #laro (birdo)
hilobato @ divers-vizaĝa gibono; huloko Hylobates hoolock
hilobato @ blankavanga gibono; konkoloro Hylobates concolor leucogenys
simfalango @ siamango; granda gibono Symphalangus syndactylus

fam. pongedoj @ hom-simioj Pongidae
pongo @ orangutango (Z) Pongo pygmaeus
gorilo (O2) @ malalt-ebeneja gorilo Gorilla gorilla
gorilo @ monta gorilo Gorilla beringei
pano @ blankavizaĝa ĉimpanzo (P) Pan troglodytes verus
pano @ nigravizaĝa ĉimpanzo Pan troglodytes troglodytes
pano @ malgranda ĉimpanzo; bonobo Pan troglodytes paniscus

ordo ksenartroj (P) @ malmult-dentuloj Xenarthra

fam. bradipedoj @ 'bradipoj' (Z) Bradypodidae
bradipo @ tri-fingra bradipo; ajo Bradypus tridactylus
ĥolepo @ du-fingra bradipo; unaŭo (P) Choloepus didactylus

fam. mirmekofagedoj (P) @ formik-manĝuloj Myrmecophagidae
ciklopeso @ nana formik-manĝulo Cyclopes didactylus #Ciklopo
mirmekofago (Z) @ granda formik-manĝulo; formik-urso (P) Myrmecophaga tridactyla
tamanduo (P) @ malgranda formik-manĝulo; tamanduo Tamandua tetradactyla

fam. dasipedoj @ 'dazipoj' (P); armadeloj (P) Dasypodidae
ĥlamidoforo @ talpa dazipo Chlamydophorus truncatus
dasipo @ naŭ-zona dazipo (BV) Dasypus novemcinctus
eŭfrakto @ ses-zona dazipo Euphractus sexcinctus
priodonto @ giganta dazipo Priodontes giganteus
tolipeŭto @ tri-zona, kugla dazipo Tolypeutes tricinctus

ordo folidotoj @ skvamo-mamuloj; manisuloj (P) Pholidota #skvamuloj (rampuloj)

fam. manisedoj @ manisoj; skvamo-mamuloj Manidae
maniso (P) @ Java maniso; ~ pangoleno Manis javanica (BB):pangolino
maniso @ Ĉina maniso; ~ pangoleno Manis pentadactyla
maniso @ longavosta maniso Manis tetradactyla
maniso @ stepa maniso Manis temmincki
maniso @ giganta maniso Manis gigantea

ordo lagomorfoj @ leporuloj Lagomorpha

fam. oĥotonedoj @ fajf-leporoj Ochotonidae
oĥotono @ nana fajf-leporo; ~ pikao Ochotona pusilla
oĥotono @ kutima (Amerika) fajf-leporo; ~ pikao Ochotona princeps
oĥotono @ Everesta fajf-leporo; ~ pikao Ochotona wollastoni

fam. lepedoj @ 'leporoj' (F) Leporidae
lepo @ kutima (Eŭropa) leporo Lepus europaeus
lepo @ neĝo-leporo Lepus timidus
lepo @ mallongavosta leporo Lepus brachyurus
lepo @ Kalifornia leporo Lepus californicus
lepo @ antilopo-leporo Lepus alleni
lepo @ arkta leporo Lepus arcticus
nesolago @ mallong-orela leporo Nesolagus netscheri
oriktolago @ ruĝa kuniklo Oryctolagus crassicaudatus
oriktolago @ kutima (Eŭropa) kuniklo (F) Oryctolagus cuniculus
silvilago @ Florida, koton-vosta kuniklo Sylvilagus floridanus
silvilago @ akvo-kuniklo Sylvilagus aquaticus

ordo rodentioj @ ronĝuloj (P) Rodentia

fam. batiergedoj @ talpo-ratoj Bathyergidae
kriptomuso @ makulita talpo-rato Cryptomys damarensis
heliofobio @ arĝent-griza talpo-rato Heliophobius argenteocinereus
heterocefalo @ nuda talpo-rato Heterocephalus glaber

fam. histriksedoj @ histrikoj (F); pik-porkoj Hystricidae
akantio @ mallongavosta histriko; ~ pik-porko Acanthion brachyura
ateruro @ (okcident-Afrika) penik-vosta histriko; ~ pik-porko Atherurus africanus
histrikso @ Sudafrika histriko; ~ pik-porko Hystrix africaeaustralis
histrikso @ Hindia, Barata histriko; ~ pik-porko Hystrix indica
triĥiso @ longavosta (Bornea) histriko; ~ pik-porko Trichys lipura

fam. eretizonedoj @ arbo-histrikoj; arbo-pik-porkoj Erethizontidae
koenduo (P) @ kapto-vosta arbo-histriko Co["e]ndu prehensilis
koenduo @ laneca arbo-histriko Co["e]ndu villosus
eretizono @ flavahara arbo-histriko Erethizon epixanthum

fam. kaviedoj @ 'kavioj' Caviidae
kavio (P) @ kavio; 'Gvineo-porkido'; apereo; kobajo (O1) Cavia aperea
doliĥoto (P) @ granda marao; Patagonia leporo (P) Dolichotis patagonum
hidroĥero (P) @ kapibaro (P); akvo-porko Hydrochoerus capybara

fam. ktenomusedoj @ tukuoj Ctenomyidae
ktenomuso @ tukuo (P); tukutuko Ctenomys magellanicus

fam. dinomusedoj @ pakaranoj Dinomyidae
dinomuso @ pakarano Dinomys branickii

fam. kunikuledoj @ pakaoj Cuniculidae
kunikulo @ pakao Cuniculus paca

fam. dasiproktedoj @ agutioj Dasyproctidae
dasiprokto @ flavadorsa agutio (P) Dasyprocta croconota
dasiprokto @ Azara agutio Dasyprocta azarae
mioprokto @ verda akuĉo Myoprocta pratti

fam. ĉinĉiledoj @ 'ĉinĉiloj' Chinchillidae
ĉinĉilo (P) @ ĉinĉilo Chinchilla laniger
lagidio @ monta ĉinĉilo; perua lepor-muso Lagidium peruanum
viskacio @ viskaĉo (PA) Viscacia viscacia

fam. miokastoredoj @ kastoro-ratoj Myocastoridae
miokastoro @ kastoro-rato; kojpo (P); nutrio Myocastor coypus

fam. kapromusedoj @ hutioj Capromyidae
kapromuso @ Kongo-hutio; hutiakongo Capromys pilorides

fam. aplodontedoj @ kastoro-sciuroj Aplodontidae
aplodonto @ kastoro-sciuro Aplodonta rufa

fam. sciuredoj @ 'sciuroj' (F) Sciuridae
kalosciuro @ Finlajsona kokoso-sciuro Callosciurus finlaysoni
kalosciuro @ Prevosta kokoso-sciuro Callosciurus prevosti
funisciuro @ Konga sciuro Funisciurus congicus
sciuro @ (Eŭropa) ruĝa (BB), nigra sciuro Sciurus vulgaris
sciuro @ griza (BB) sciuro Sciurus carolinensis
ratufo @ granda Barata, Hindia sciuro Ratufa indica
miosciuro @ Afrika nana sciuro; muso-sciuro Myosciurus pumilio
citelo @ kutima zizelo (F) Citellus citellus
citelo @ punktita zizelo; susliko Citellus suslicus
citelo @ dektri-stria ter-sciuro Citellus tridecimlineatus
citelo @ antilopa ter-sciuro Citellus leucurus
citelo @ Kolombia ter-sciuro Citellus columbianus
ksero @ Afrika ter-sciuro; palmo-sciuro Xerus inauris
marmoto (F) @ alpa marmoto Marmota marmota
marmoto @ bobako Marmota bobak
marmoto @ (Amerika) arbara marmoto Marmota monax
cinomuso @ nigravosta preri-hundo Cynomys ludovicianus
eŭtamiaso @ Siberia stri-sciuro; burunduko Eutamias asiaticus
tamiaso @ Amerika stri-sciuro; ĉipmunko Tamias striatus
atlantoksero @ Berbera, nord-Afrika stri-sciuro Atlantoxerus getulus
petaŭristo @ blankagorĝa flug-sciuro (P) Petaurista leucogenys
petaŭristo @ blankakapa flug-sciuro Petaurista alborufus
petaŭristo @ nigradorsa flug-sciuro; taguano Petaurista petaurista
pteromuso @ Eŭrazia flug-sciuro Pteromys volans
glaŭkomuso @ Amerika flug-sciuro; asapano Glaucomys volans

fam. kastoredoj @ kastoroj Castoridae
kastoro @ kastoro Castor fiber

fam. geomusedoj @ vango-ratoj; goferoj; ter-ratoj (WE) Geomyidae
geomuso @ granda vango-rato; ~ gofero Geomys bursarius
tomomuso @ monta vango-rato; ~ gofero Thomomys fuscus

fam. heteromusedoj @ vango-musoj; goferetoj Heteromyidae
dipodomuso @ kangurua muso; kangurua gofereto Dipodomys spectabilis
mikrodipodopso @ pala gofereto Microdipodops pallidus
perognato @ musa gofereto Perognathus baileyi

fam. anomaluredoj @ dorn-vosto-sciuroj Anomaluridae
anomaluro @ Gabona dorn-vosto-sciuro Anomalurus erythronotus

fam. pedetedoj @ salto-leporoj Pedetidae
pedeto @ Kabolanda salto-leporo Pedetes caffer

fam. ktenodaktiledoj @ kombilo-fingruloj Ctenodactylidae
ktenodaktilo @ nord-Afrika kombilo-fingrulo; gundio Ctenodactylus gundi

fam. dipedoj @ salto-musoj; ĝerbosoj (P) Dipodidae (P):dipodedoj (BB):dipo
eŭĥoreto @ long-orela salto-muso; ~ ĝerboso Euchoreutes naso
alaktago @ ĉevala salto-muso; ~ ĝerboso Allactaga saliens
jakulo @ dezerta salto-muso; ~ ĝerboso; jakolo Jaculus jaculus
sicisto @ betula salto-muso; ~ ĝerboso Sicista betulina
sicisto @ tri-kolora salto-muso; ~ ĝerboso Sicista subtilis
zapuso @ preria salto-muso; ~ ĝerboso Zapus hudsonius

fam. muskardinedoj; glisedoj @ dormo-musoj; gliroj (P) Muscardinidae; Gliridae
klavigliso @ malgranda dormo-muso; ~ gliro Claviglis spurelli
driomuso @ arbara, korbeto-dormo-muso; ~ gliro Dryomys nitedula
eliomuso @ glana dormo-muso; ~ gliro Eliomys quercinus
glirulo @ Japana dormo-muso; ~ gliro Glirulus japonicus
gliso @ Eŭropa (granda) dormo-muso; ~ gliro Glis glis
muskardino @ avela dormo-muso; ~ gliro; muskardeno (P) Muscardinus avellanarius
selevinio @ Kazaĥa dormo-muso Selevinia betpakdalensis

fam. lofiomusedoj @ kolharo-ratoj Lophiomyidae
lofiomuso @ kolharo-rato Lophiomys aethiopicus

fam. rizomusedoj @ bambuso-ratoj Rhizomyidae
rizomuso @ bambuso-rato Rhizomys pruinosus

fam. spalaksedoj @ blind-musoj; blind-talpoj Spalacidae
spalakso @ okcidenta blind-muso Spalax leucodon
spalakso @ orienta blind-muso Spalax microphthalmus

fam. gerbiledoj @ kur-musoj; 'gerbiloj' Gerbillidae
meriono @ dezerta kur-muso; ~ gerbilo Meriones shawi
tatero @ nud-planda kur-muso; ~ gerbilo (P) Tatera indica

fam. kriketedoj @ hamstroj (F) Cricetidae
kriketulo @ migra hamstro Cricetulus migratorius
kriketo @ granda hamstro Cricetus cricetus
mesokriketo @ ora, Siria hamstro Mesocricetus auratus
miospalakso @ Altaja hamstro; cokoro Miospalax miospalax
neotomo @ plum-vosta roko-rato Neotoma cinerea
peromisko @ (Amerika) blankapieda muso Peromyscus maniculatus
orizomuso @ (Amerika) rizo-rato Oryzomys palustris #rizomuso

fam. mikrotedoj @ 'mikrotoj'; 'arvikoloj' Microtidae
arvikolo (P) @ akvo-arvikolo; akvo-rato (BV) Arvicola sapidus
kletrionomuso @ norda rust-mikroto Clethrionomys gapperi
kletrionomuso @ ruĝa mikroto Clethrionomys glareolus
dolomuso @ silkeca monto-muso Dolomys milleri
dikrostonikso @ koluma lemingo Dicrostonyx torquatus
lemo (P) @ monta lemingo (P) Lemmus lemmus
lemo @ bruna lemingo Lemmus trimucronatus
miopo @ arbara lemingo Myopus schisticolor
mikroto (P) @ neĝo-mikroto; ~-muso Microtus nivalis
mikroto @ kampa mikroto; ~ muso Microtus arvalis
mikroto @ ter-mikroto; ~-muso Microtus agrestis
mikroto @ mediteranea kampa mikroto; ~ muso Microtus guentheri
ondatro (P) @ bizam-rato; mosko-rato (BB) Ondatra zibethica
ondatro @ Novtera mosko-rato Ondatra obscura
fenakomuso @ longavosta mikroto Phenacomys longicaudus
pitimuso @ subtera mikroto Pitymys subterraneus
sigmodono @ kotono-muso; kotono-rato Sigmodon hispidus

fam. musedoj @ 'musoj' (F) Muridae
akomuso @ Egipta dom-muso; broso-muso Acomys cahirinus
krateromuso @ blankazona, vilavosta ŝelo-rato Crateromys schadenbergi
kriketomuso @ Gambia hamstro-rato Cricetomys gambianus
lemniskomuso @ punktita herbo-muso Lemniscomys striatus
mikromuso (BB) @ nana muso; mikro-muso Micromys minutus
muso @ dom-muso Mus musculus
nesokio @ pesto-rato; Bengala rato Nesokia bengalensis
rato (F) @ bruna, migra rato Rattus norvegicus
rato @ nigra, ŝipa (BB) rato Rattus rattus
fleomuso @ Filipina arbo-rato Phloeomys cunningi
silvemuso @ arbaro-muso Sylvaemys, Apodemus sylvaticus
hidromuso @ kastoro-muso; Aŭstralia akvo-rato Hydromys chrysogaster
apodemo @ roko-muso Apodemus mystacinus
apodemo @ flavakola arbaro-muso Apodemus flavicollis
apodemo @ strio-muso Apodemus agrarius

ordo cetacoj (P) @ cetacoj; 'balenoj' (F) Cetacea

subor. mistakocetoj @ barto-cetacoj (P); 'barto-balenoj' Mystacoceti

fam. balenopteredoj @ 'dors-naĝilaj balenoj'; rorkvaloj (P) Balaenopteridae
balenoptero (P) @ kutima baleno; finvalo Balaenoptera physalus
balenoptero @ blua (BB) baleno Balaenoptera musculus
balenoptero @ norda baleno Balaenoptera borealis
balenoptero @ nana baleno Balaenoptera acutirostra
megaptero @ ĝib-dorsa (BB) baleno Megaptera novaeangliae

fam. balenedoj @ 'veraj balenoj' Balaenidae
baleno @ Gronlanda (BB) baleno Balaena mysticetus
eŭbaleno @ nordkaba baleno Eubalaena glacialis

subor. odontocetoj @ dento-cetacoj; 'dento-balenoj' Odontoceti

fam. platanistedoj @ rivero-delfenoj Platanistidae
platanisto @ Gango-delfeno; suzuo Platanista gangetica
pontoporio @ malgranda delfeno; Plato-delfeno Pontoporia blainvillei
inio @ Orinoko-delfeno; inio Inia geoffroyensis
lipoteso @ Ĉina delfeno Lipotes vexillifer

fam. fiseteredoj @ kaĉalotoj Physeteridae
fisetero @ kaĉaloto (P); makrocefalo (Z) Physeter macrocephalus
kogio @ nana kaĉaloto Kogia breviceps

fam. monodonedoj @ 'blankaj delfenoj' Monodontidae
delfinaptero @ blanka delfeno; belugo Delphinapterus leucas #belugo (fiŝo)
monodono @ narvalo (Z) Monodon monoceros

fam. zifiedoj @ beko-delfenoj Ziphiidae
hiperoodono @ bulo-frunta delfeno Hyperoodon rostratus
mesoplodono @ grizadorsa beko-delfeno Mesoplodon mirus
mesoplodono @ kutima beko-delfeno Mesoplodon bidens
zifio @ Kuviera beko-delfeno Ziphius cavirostris

fam. delfinedoj @ (veraj) delfenoj (F) Delphinidae
delfino @ (kutima) delfeno Delphinus delphis
lagenorinĥo @ blankaflanka delfeno Lagenorhynchus acutus
lagenorinĥo @ blankanaza delfeno Lagenorhynchus albirostris
orcelo @ mallongakapa delfeno Orcaella brevirostris
orcino (P) @ orko (P) Orcinus orca
pseŭdorko @ malgranda, nigra orko Pseudorca crassidens
grampo @ griza delfeno; risoo Grampus griseus
globicefalo @ glob-kapa piloto-delfeno; grindo; grindvalo Globicephala melaena
steno @ longanaza delfeno Steno bredanensis
stenelo @ tri-stria delfeno Stenella coeruleoalba
tursiopso @ salto-delfeno; botel-naza delfeno Tursiops truncatus (BV):tursiopo

fam. focenedoj @ focenoj; mar-porkoj Phocaenidae
foceno (P) @ foceno; mar-porko (P) Phocaena phocaena

ordo karnivoroj @ karno-manĝuloj; rabo-bestoj; preduloj Carnivora (P):karnovoroj

fam. kanisedoj @ 'hundoj' Canidae
kaniso (P) @ (doma) hundo (F) Canis familiaris
kaniso @ dingo (P) Canis familiaris dingo
kaniso @ Novgvinea dingo Canis familiaris hallstromi
kaniso @ lupo (F) Canis lupus
kaniso @ ligno-lupo Canis lupus pambasileus
kaniso @ tundra, stepo-lupo Canis lupus tundrarum
kaniso @ preri-lupo (P); kojoto (P) Canis latrans
kaniso @ (ora) ŝakalo (F) Canis aureus
kaniso @ selo-ŝakalo Canis mesomelas
kaniso @ striita ŝakalo Canis adustus
vulpo (F) @ (ruĝa, arĝenta) vulpo Vulpes vulpes
vulpo @ arkta vulpo Vulpes lagopus @ blua formo (P):izatiso
dusiciono @ griza vulpo; azaro Dusicyon cinereoargenteus
dusiciono @ Andoj-ŝakalo; kolpeo Dusicyon culpaeus
likalopekso @ mallong-orela vulpo Lycalopex mierotis
likalopekso @ krabo-manĝanta vulpo Lycalopex thous
speoto @ arbaro-hundo Speothos venaticus
feneko (BB) @ feneko Fennecus zerda
feneko @ sablo-vulpo Fennecus pallidus
feneko @ kamao-vulpo Fennecus chamus
simenio @ dezerto-vulpo Simenia simensis
ĥrisociono @ kolharo-lupo; aguarao (P) Chrysocyon jubates
kuono @ monto-hundo Cuon alpinus
kuono @ aĝako; Java hundo Cuon alpinus javanicus
niktereŭto @ prociono-hundo Nyctereutes procyonoides
otociono @ kuler-orela hundo; ~ vulpo Otocyon megalotis
likaono @ hieno-hundo Lycaon pictus

fam. hienedoj @ 'hienoj' Hyaenidae
hieno (O1) @ bruna hieno Hyaena brunnea
hieno @ striita hieno Hyaena hyaena
krokuto @ makulita hieno Crocuta crocuta
proteleso @ ter-lupo Proteles cristatus

fam. ursedoj @ '(grandaj) ursoj' (F) Ursidae
urso @ (bruna) urso Ursus arctos
urso @ Isabela urso Ursus arctos meridionalis
urso @ Himalaja urso Ursus arctos pruinosus
urso @ griza urso (BB); grizleo Ursus horribilis
urso @ kodiako (-urso) Ursus middendorfii
eŭarkto @ (nigra, ruĝa) Amerika urso; baribalo Euarctos americanus
talarkto @ arkta, blanka urso Thalarctos maritimus
tremarkto @ okulvitro-urso Tremarctos ornatus
helarkto @ Malaja urso; mielo-urso (BB) Helarctos malayanus
selenarkto @ (Tibeta) kolumo-urso Selenarctos tibetanus
selenarkto @ Japana kolumo-urso Selenarctos tibetanus japonicus
melurso @ lipo-urso Melursus ursinus

fam. procionedoj @ ursetoj Procyonidae
basariciono @ svelta urso; olingo Bassaricyon gabbi
basarisko @ (nord-Amerika) kato-furo Bassariscus astutus
prociono (P) @ lav-urso (P); prociono Procyon lotor
prociono @ krabo-manĝanta lav-urso; ~ prociono Procyon cancrivorus
nasuo @ blankanaza urso; ~ koatio Nasua narica (P):nazuo
nasuo @ ruĝa nazo-urso; ~ koatio Nasua narica rufa
potoso @ kinkajuo; rul-vosta urso Potos flavus
ailuro @ malgranda, ruĝa pando (P) Ailures fulgens
ailuropo @ (giganta) pando (P) Ailuropus melanoleucus

fam. musteledoj @ 'musteloj' Mustelidae
mustelo @ ermeno (F) Mustela erminea
mustelo (F) @ musteleto; Mustela vulgaris (BB):galputoro
mustelo @ (Amerika) nigrapieda putoro; ~ mustelo Mustela nigripes
mustelo @ Korea mustelo Mustela sibirica coreana
mustelo @ (Amerika) vizono (P); minko Mustela vison
putorio @ Eŭropa putoro (F) Putorius putorius
putorio @ Azia putoro Putorius eversmanni
putorio @ ĉas-putoro (P); furo (P) Putorius eversmanni furo
vormelo @ makulita putoro Vormela peregusna
lutreolo (P) @ lutreolo; Eŭropa vizono Lutreola lutreola
marteso (P) @ arbo-marteso Martes martes
marteso @ ŝton-marteso; foino (P); mustel-kato (P) Martes foina
marteso @ zibelo (F) (-marteso) Martes zibellina
marteso @ Amerika arbo-marteso Martes americana
marteso @ fiŝ-marteso; pekano Martes pennanti
marteso @ Japana nigrapieda marteso Martes melampus
tajro @ tajro (-marteso); hiraro Tayra barbara
grisono @ grizono Grison vittatus
pecilogalo @ Afrika striita mustelo Poecilogale albinucha
zorilo @ striita putoro; zorilo Zorilla striata
melo (F) @ Eŭrazia melo Meles meles
taksideo @ Amerika melo Taxidea taxus
arktonikso @ kolumo-melo; belizaŭro Arctonix collaris
melivoro @ mielo-melo; ratelo Mellivora ratel
midao @ Malaja porko-melo; teleduo Mydaus javanensis
helikto @ suno-melo Helictis ferreogrisea
gulo (P) @ gulo Gulo gulo
mefito (P) @ striita skunko; ~ mefito Mephitis mephitis ((P):skunko = felo)
spilogalo @ makulita skunko; ~ mefito Spilogale putorius
enhidro @ mar-lutro (BV) Enhydra lutris
lutro (F) @ (fiŝ-) lutro Lutra lutra
pteronuro @ giganta lutro; ariranio Pteronura brasiliensis
amblionikso @ nana lutro Amblyonyx cinerea
lutrogalo @ Hindia, Barata svelta lutro; simungo Lutrogale perspicillata
aonikso @ fingro-lutro Aonyx maculicollis

fam. viveredoj @ 'civetoj' Viverridae ((Z):cibeto = substanco)
arktikto @ urso-marteso; binturongo Arctictis binturong
paradoksuro @ kafo-rato; luvako Paradoxurus hermaphroditus
pagumo @ masko-hava larvo-rululo; musongo Paguma larvata
hemigalo @ rubando-civeto Hemigalus hardwicki
fosao @ fanaloko Fossa fossa #fosao (-kato)
eŭplero @ granda falanuko Eupleres major
geneto @ (punktetita) genoto (F) Genetta genetta
geneto @ tigro-makulita genoto Genetta tigrina
vivero (P) @ Azia civeto (P); zibeto (P) Viverra zibetha
cinogalo @ lutro-kato; mampalono Cynogale bennetti
civetikto @ Afrika civeto Civettictis civetta
prionodono @ striita linsango Prionodon linsang
prionodono @ makulita linsango Prionodon pardicolor
kriptoprokto @ fosao (-kato); Madagaskara arbo-kato; furo-kato Cryptoprocta ferox
mungoso @ zebro-mangusto; mungo Mungos mungo (P):mungoto
herpesto (MC) @ nord-Afrika mangusto; iĥneŭmono; faraono-rato Herpestes ichneumon (P):ikneŭmono
herpesto @ Barata, Hindia mangusto; ~ iĥneŭmono Herpestes edwardsi
herpesto @ krabo-mangusto Herpestes urva
galidiktiso @ (Madagaskara) larĝe-striita mangusto Galidictis striata
helogalo @ nana mangusto Helogale parvula
surikato @ surikato Suricata tetradactyla
krosarĥo @ kusimano Crossarchus obscurus
cinikto @ vulpo-mangusto Cynictis penicillata
atilakso @ marĉa mangusto Atilax paludinosus

fam. felisedoj @ 'katoj' Felidae
feliso (P) @ kato (F) Felis catus
feliso @ kano-kato; ĥaŭso; ĝangalo-kato Felis chaus
feliso @ sovaĝa kato Felis silvestris
feliso @ mallongahara kato Felis lybica
feliso @ nigrapieda kato Felis nigripes
prionailuro @ fiŝ-kato Prionailurus viverrinus
prionailuro @ leopardo-kato Prionailurus bengalensis
pardofeliso @ marmoro-kato Pardofelis marmorata
leopardo @ nana tigro-kato Leopardus tigrinus #(F)leopardo
leopardo @ oceloto (P) Leopardus pardalis
leopardo @ akrobata tigro-kato; margajo Leopardus wiedi
herpailuro @ jaguarundio Herpailurus yagouaroundi
oktokolobo @ Palasa kato; manolo Octocolobus manul
linkso @ norda (Eŭropa) linko (F) Lynx lynx
linkso @ pardelo-linko; Hispana linko Lynx pardellus
linkso @ ruĝa (Amerika) linko Lynx rufus
karakalo (P) @ dezerto-linko; karakalo Caracal caracal
leptailuro @ servalo (P) Leptailurus serval
acinonikso @ gepardo (P); ĉas-leopardo (P); ĉitao Acinonyx jubatus
profeliso @ Afrika ora kato Profelis aurata
profeliso @ Azia ora kato Profelis temmincki
uncio (P) @ neĝo-leopardo (P); irbiso Uncia uncia
neofeliso @ nebulo-pantero; nebulo-leopardo (BB) Neofelis nebulosa
pumo (P) @ pumo Puma concolor
pantero @ jaguaro (O1) Panthera onca
pantero @ Persa tigro (F) Panthera tigris virgata
pantero @ Siberia tigro Panthera tigris amurensis
pantero @ Java tigro Panthera tigris sondaicus
pantero @ Bengala tigro Panthera tigris tigris
pantero @ Masaja leono (F) Panthera leo massaicus
pantero @ Berbera leono Panthera leo barbaricus
pantero @ Persa, Azia leono Panthera leo persica
pantero @ Manĉuria pantero Panthera pardus fontanieri
pantero @ Persa pantero Panthera pardus saxicolor
pantero @ leopardo (!) (F); (vera) pantero (F) Panthera pardus pardus

ordo pinipedioj @ naĝil-pieduloj; fokuloj (P) Pinnipedia

fam. odobenedoj @ rosmaroj Odobaenidae
odobeno @ rosmaro (F) Odobaenus rosmarus

fam. otariedoj (P) @ orel-fokoj (P); mar-ursoj Otariidae
arktocefalo @ nana mar-urso (P) Arctocephalus pusillus
kalorino @ norda mar-urso Callorhinus ursinus
otario (P) @ (Patagonia) kolhara orel-foko; ~ mar-leono Otaria byronia
zalofo @ Kalifornia mar-leono (P) Zalophus californianus
eŭmetopiaso @ granda norda, Stelera mar-leono Eumetopias jubatus

fam. fokedoj @ mar-hundoj; 'fokoj' (F) Phocidae
foko @ (kutima) foko; ~ mar-hundo (P) Phoca vitulina
foko @ malgranda foko; ~ mar-hundo Phoca hispida
pagofilo @ selo-foko Pagophilus, Phoca groenlandica
histriofoko @ rubando-foko Histriophoca fasciata
erignato @ barbo-foko Erignathus barbatus
puso @ foketo Pusa hispida
puso @ Bajkalo-foko Pusa sibirica
puso @ Kaspia foko Pusa caspica
haliĥero (P) @ griza foko (P); keglo-naza foko Halichoerus grypus
lobodono @ krabo-foko Lobodon carcinophagus
leptoniĥoto @ Vedela foko Leptonychotes weddelli
hidrurgo @ mar-leopardo (P) Hydrurga leptonyx
omatofoko @ Rosa foko Ommatophoca rossi
monaĥo @ monaĥo-foko Monachus albiventer
cistoforo @ kapuĉo-naza foko Cystophora cristata
mirungo @ norda mar-elefanto (P); ~ rostro-foko (MD) Mirounga angustirostris
mirungo @ suda mar-elefanto; ~ rostro-foko Mirounga leonina

ordo tubulidentatoj @ tubeto-dentuloj (P) Tubulidentata

fam. orikteropedoj @ ter-porkoj Orycteropodidae
orikteropo (P) @ ter-porko Orycteropus afer

ordo proboscedoj @ rostruloj (P) Proboscidae

fam. elefasedoj @ elefantoj (F) Elephantidae
elefaso @ Barata, Hindia elefanto Elephas maximus
loksodonto @ stepa Afrika elefanto Loxodonta africana
loksodonto @ rond-orela Afrika elefanto Loxodonta africana cylotis

ordo hiraksoidoj @ 'klif-meloj' Hyracoidea

fam. prokaviedoj @ klif-meloj; hirakoj (P) Procaviidae
dendrohirakso @ arbara klif-melo Dendrohyrax dorsalis
heterohirakso @ arbusta klif-melo Heterohirax syriacus
prokavio (P) @ roka klif-melo; ~ kuniklo Procavia habessinica
prokavio @ Kabolanda klif-melo Procavia capensis

ordo sirenioj @ sirenoj (P); mar-bovoj (MD) Sirenia

fam. halikoredoj @ fork-vostaj sirenoj Halicoridae
dugongo (P) @ dugongo Dugong australis

fam. triĥeĥedoj @ rondavostaj sirenoj; manatoj Trichechidae
triĥeĥo @ Kariba sireno (P); ~ manato (P) Trichechus manatus
triĥeĥo @ okcident-Afrika sireno; ~ manato Trichechus senegalensis
triĥeĥo @ Amazona sireno; ~ manato Trichechus inunguis

ordo perisodaktiloj @ neparhufuloj (P) Perissodactyla

fam. tapiredoj @ 'tapiroj' Tapiridae
tapiro (P) @ (sud-Amerika) ebeneja tapiro; antao Tapirus terrestis
tapiro @ Barata, Hindia tapiro Tapirus indicus
tapiro @ monto-tapiro; pinĉako Tapirus pinchaque
tapirelo @ mez-Amerika tapiro Tapirella bairdi

fam. rinocerosedoj @ rinoceroj (F); naz-kornuloj Rhinocerotidae
ceratoterio @ blanka, larĝalipa rinocero Ceratotherium simum
diceroso @ nigra, pint-lipa rinocero Diceros bicornis
rinoceroso @ Barata, Hindia, kirasa rinocero Rhinoceros unicornis
rinoceroso @ Java rinocero Rhinoceros sondaicus
rinoceroso @ Sumatra rinocero Rhinoceros sumatrensis

fam. ekvedoj @ 'ĉevaloj' Equidae
ekvo (P) @ ĉevalo (F) Equus caballus
ekvo @ Prĵevalska ĉevalo Equus przewalskii
ekvo @ Grevia zebro Equus grevyi
ekvo @ Kabolanda (monto-) zebro (F) Equus zebra zebra
ekvo @ Ĉapmana zebro Equus quagga chapmani
asino @ Nubia azeno (F) Asinus africanus africanus
asino @ Somalia azeno Asinus africanus somaliensis
asino @ kulano; ĝigetajo; hemiono (P) Asinus hemionus hemionus
asino @ Siria azeno Asinus hemionus hemippus
asino @ kiango (P) Asinus hemionus kiang
asino @ Persa azeno; onagro Asinus hemionus onager

ordo artiodaktiloj @ parhufuloj (P) Artiodactyla

subor. nonruminantioj @ ne-remaĉuloj Nonruminantia

fam. susedoj @ porkoj (F); aproj (F) Suidae
suso @ (sovaĝa) porko; apro Sus scrofa
suso @ barbo-porko Sus barbatus
suso @ Celebesa veruko-porko Sus verrucosus celebensis
potamoĥero @ peniko-porko; rivero-porko Potamochoerus porcus
hiloĥero @ giganta arbaro-porko Hylochoerus meinertzhageni
fakoĥero (P) @ bul-vizaĝa porko; Afrika veruko-apro (P) Phacochoerus aethiopicus
dikotileso @ blankalipa pekario (P) Dicotyles labiatus (BB):dikotelo
dikotileso @ kol-rubanda pekario Dicotyles torquatus
babiruso (P) @ cervo-porko; babiruso Babirussa babirussa

fam. hipopotamedoj @ 'hipopotamoj' Hippopotamidae
ĥeropso @ nana hipopotamo Choeropsis liberiensis #ĥeropo
hipopotamo (O1) @ hipopotamo Hippopotamus amphibius

subor. tilopodoj @ kalo-pieduloj Tylopoda

fam. kameledoj @ 'kameloj' Camelidae
kamelo (F) @ Baktria (BB), du-ĝiba kamelo Camelus bactrianus
kamelo @ dromedaro (O1); unu-ĝiba kamelo Camelus dromedarius
lamo (Z) @ ljamo (P) Lama glama
lamo @ alpako (Z) Lama pacos
lamo @ guanako (P) Lama guanico["e]
lamo @ vikunjo (P) Lama vicugna (Z):vikuno

subor. ruminantioj @ remaĉuloj (P) Ruminantia

sprf. tragulenoj @ cervetoj Tragulina

fam. traguledoj @ cervetoj Tragulidae
tragulo @ malgranda, Java kanĉilo Tragulus javanicus (P):tragolo
tragulo @ makulita kanĉilo Tragulus meminna
hiemosko @ akvo-cerveto; akvo-moskulo; Afrika kanĉilo Hyemoschus aquaticus

sprf. pekoroj @ kron-kornuloj Pecora

fam. cervedoj @ 'cervoj' Cervidae

subf. moskenoj @ mosko-cervoj Moschinae
mosko @ Hindia, Barata mosko-cervo Moschus moschiferus
mosko @ Siberia mosko-cervo Moschus sibericus
mosko @ Ĉina mosko-cervo Moschus berezovskii

subf. hidropotenoj @ akvo-kapreoloj Hydropotinae
hidropoto @ (Ĉina) akvo-kapreolo Hydropotes inermis

subf. muntiakenoj @ 'munĝakoj' Muntiacinae
elafodo @ Miĉia, sen-korna tufo-cervo Elaphodus cephalophus michianus
muntiako @ Hindia, Barata munĝako Muntiacus muntjak
muntiako @ nigra munĝako Muntiacus crinifrons
muntiako @ Tibeta, Ĉina munĝako Muntiacus reevesi

subf. odokoileenoj @ mulo-cervoj; long-orelaj cervoj Odocoilinae
odokoileo @ mulo-cervo Odocoileus hemionus
odokoileo @ nigravosta cervo Odocoileus hemionus sitkensis
odokoileo @ blankavosta, Virginia cervo Odocoileus virginianus
odokoileo @ marĉo-cervo; pantano Odocoileus, Blastocerus dichotomus
odokoileo @ pampo-cervo Odocoileus bezoarticus
mazamo (P) @ ruĝa lanco-cervo; ~ mazamo Mazama americana
mazamo @ nana lanco-cervo; ~ mazamo Mazama chunyi
puduo (P) @ Ĉilia puduo Pudu pudu
hipokamelo @ norda Andoj-cervo; tarugamo Hippocamelus antisiensis
hipokamelo @ suda Andoj-cervo; guemulo (P) Hippocamelus bisulcus
kapreolo (F) @ kapreolo Capreolus capreolus

subf. alkenoj @ alkoj (F) Alcinae
alko @ Eŭropa alko Alces alces alces
alko @ Amerika alko; muzo Alces alces americana

subf. rangiferenoj @ rangiferoj Rangiferinae
rangifero (P) @ (Eŭrazia) rangifero Rangifer tarandus
rangifero @ Amerika rangifero; karibuo Rangifer tarandus caribou

subf. cervenoj @ '(veraj) cervoj' (F) Cervinae
elafuro @ (patro-) Davida cervo; miluo Elaphurus davidianus
hielafo @ porko-cervo Hyelaphus porcinus
aksiso @ aksiso; ĉitalo Axis axis
sikao @ Japana cervo Sika nippon nippon
sikao @ Manĉuria sikao Sika nippon dybowskii
sikao @ Tajvana sikao Sika nippon taiouanus
damao (P) @ damao Dama dama
damao @ Mezopotamia damao Dama mesopotamica
cervo @ ruĝa cervo Cervus elaphus
cervo @ Amerika cervo; vapitio Cervus elaphus nelsoni
cervo @ Baĥara, Baktria cervo Cervus elaphus bactrianus
cervo @ Kaŝmira cervo; hangolo Cervus elephas hanglu
prĵevalskio @ blankalipa cervo Przewalskium albiostris
rusao @ sambaro (-cervo) (BB) Rusa unicolor
rucervo @ barasingo-cervo; gondo Rucervus duvauceli
rucervo @ Siama liro-cervo; tameno Rucervus eldi siamensis

fam. ĝirafedoj @ 'ĝirafoj' (F) Giraffidae
ĝirafo @ Ĉada ĝirafo Giraffa cameleopardalis peralta
ĝirafo @ Masaja ĝirafo Giraffa camelopardalis tippelskirchi
ĝirafo @ reto-ĝirafo Giraffa camelopardalis reticulata
okapio (P) @ okapio Okapia johnstonii

fam. antilokapredoj @ kapro-antilopoj Antilocapridae
antilokapro (BB) @ kapro-antilopo Antilocapra americana

fam. bovedoj @ 'bovoj', kav-kornuloj Bovidae, Cavicornia
Rim.: pluraj pli dikaj, malpli rapidaj membroj de la bovo-familio estas konataj kiel 'bubaloj' (F), dum multaj pli sveltaj, pli rapidaj, estas konataj kiel 'antilopoj' (O1).

subf. bovenoj @ 'bovoj' (F) Bovinae
bovo @ doma bovo; taŭro (P) Bos domesticus
bovo @ zebuo (P); danĝio; ĝibo-bovo (P) Bos indicus
bovo @ grunt-bovo (P); jakao; gjako (LA); poefago (P); Tibeta bovo (BB) Bos grunniensis
bubalo (F) @ arnio; akvo-bubalo Bubalus arnee
bubalo @ Mindoro-bubalo; tamaruo Bubalus arnee mindorensis
bibovo @ gaŭro (P) Bibos gaurus
bibovo @ gajalo Bibos gaurus frontalis
bibovo @ bitengo; bantengo Bibos javanicus
novibovo @ kupreo Novibos sauveli
anoo @ ĉamo-bubalo; anoo; nana bubalo Anoa depressicornis
sincero @ ruĝa (Afrika) bubalo Syncerus caffer nanus
sincero @ nigra (Kafro-) bubalo Syncerus caffer caffer
bisono (BB) @ Amerika bizono (P) Bison bison
bisono @ Eŭropa bizono; visento Bison bonasus

subf. cefalofenoj @ dukeroj; plonĝuloj; ŝovelilo-kapaj antilopoj Cephalophinae
silvikapro @ kapro-dukero Sylvicapra grimmia
cefalofo (BB) @ bluadorsa, grizadorsa dukero Cephalophus rufilatus
cefalofo @ malhela dukero Cephalophus niger
cefalofo @ nigradorsa dukero Cephalophus dorsalis
cefalofo @ zebro-dukero Cephalophus zebra
cefalofo @ du-kolora dukero Cephalophus jentinki
cefalofo @ flavadorsa dukero Cephalophus sylvicultor
cefalofo @ blua dukero; blu-boko Cephalophus monticola
filantombo @ nana blu-boko Philantomba maxwelli

subf. neotragenoj @ nanaj antilopoj Neotraginae
neotrago @ pigmea antilopeto; reĝo-antilopo Neotragus pygmaeus
nesotrago @ mosko-antilopeto; sunio Nesotragus moschatus
dorkatrago @ Bejra, fero-griza antilopeto Dorcatragus megalotis
oreotrago @ rok-saltulo (-antilopo); sasao Oreotragus oreotragus
madoko (BB) @ dikdiko; madoko; salto-antilopeto Madoqua saltiana
rinĥotrago @ Kirka dikdiko; ~ salto-antilopeto Rhynchotragus kirki
raficero @ kaprikorno-antilopo Raphicerus camprestris
urebio @ kutima oribio Ourebia ourebi
urebio @ monto-oribio Ourebia montana
urebio @ ebeneja oribio; gongeso Ourebia haggardi

subf. antilopenoj @ 'bov-antilopoj' Antilopinae
boselafo (P) @ granda nilgaŭo Boselaphus tragocamelus
tetracero @ kvar-korna antilopo; ĉikaro Tetracerus quadricornis
taŭrotrago @ bongoo; boocero Taurotragus euryceros
taŭrotrago @ elando (-antilopo) (BB); kanao; oreaso Taurotragus oryx
taŭrotrago @ giganta elando Taurotragus oryx derbianus
tragelafo @ granda kuduo (BB) Tragelaphus strepsiceros
tragelafo @ malgranda kuduo Tragelaphus imbernis
tragelafo @ (ebeneja) njalo Tragelaphus angasi
tragelafo @ monta njalo Tragelaphus bŭtoni
tragelafo @ bosko-boko Tragelaphus scriptus delamerei
tragelafo @ kiraso-antilopo Tragelaphus scriptus scriptus
tragelafo @ sitatungo Tragelaphus spekei
adakso @ adakso Addax nasomaculatus
orikso (BB) @ ĉamo-antilopo; orikso; pasano Oryx gazella gazella
orikso @ bejso (-antilopo) Oryx gazella beisa
orikso @ blanka ĉamo-antilopo; Araba orikso Oryx gazella leucoryx
orikso @ sabro-antilopo; ~-orikso; algazelo Oryx gazella dammah
kobo @ elipsa akvo-boko; ~ marĉo-antilopo Kobus ellipsiprymnus ellipsiprymnus
kobo @ defaso (-akvo-boko); nsamo Kobus ellipsiprymus defassa
adenoto @ pukuo (-akvo-boko) Adenota vardoni
hidrotrago @ liĉio-akvo-boko; ~ marĉo-antilopo; leĉveo Hydrotragus leche
onotrago @ kapreca akvo-boko; ~ marĉo-antilopo Onotragus megaceros
peleo @ kapreolo-antilopo Pelea capriolus
redunko @ (kutima) kano-antilopo Redunca arundinum
redunko @ kurbapinta kano-antilopo; bohoro Redunca redunca
redunko @ monta kano-antilopo Redunca fulvorfula
epicero @ impalo (BB) Aepyceros melampus
hipotrago @ nigra ĉevalo-antilopo Hippotragus niger
hipotrago @ (bruna) ĉevalo-antilopo Hippotragus equinus
damalisko @ bunta boko Damaliscus dorcas dorcas
damalisko @ topio (-liro-antilopo) Damaliscus lunatus topi
damalisko @ Huntera antilopo; sasabio Damaliscus lunatus hunteri
alcelafo @ ruĝa bubalo-antilopo; ~ hartebesto; kaamo Alcelaphus caama
alcelafo @ kongonio (-bubalo-antilopo) Alcelaphus buselaphus cokii
alcelafo @ flavebruna bubalo-antilopo; ~ hartebesto Alcelaphus lichtensteini
konoĥaeto @ striita gnuo (P) Connochaetes taurinus
konoĥaeto @ blankabarba gnuo Connochaetes albojubatus
konoĥaeto @ blankavosta gnuo Connochaetes gnou

subf. gazelenoj @ 'gazeloj' (F) Gazellinae
antidorko (P) @ salto-boko; salto-antilopo (P) Antidorcas marsupialis
amodorko @ ljamo-gazelo; dibatago Ammodorcas clarkei
nangero @ Granta gazelo Nanger granti
nangero @ Someringa gazelo; aulo Nanger soemmeringi
nangero @ damao-gazelo; du-kolora gazelo Nanger dama
gazelo @ Edmia gazelo; monto-gazelo Gazella gazella gazella
gazelo @ Hindia, Barata gazelo Gazella gazella bennetti
gazelo @ Spekea, mez-Somalia gazelo Gazella spekei
litokranio @ ĝirafo-gazelo; gerenuko Litocranius walleri
traĥelocelo @ kropo-gazelo; ĝejrano Trachelocele subgutturosa
prokapro @ Tibeta gazelo Procapra picticaudata
antilopo (O1) @ cervo-kapra antilopo (BV); palaso Antilope cervicapra

subf. sajgenoj @ 'sajgoj' Saiginae
sajgo @ sajgo; suhako Saiga tatarica
sajgo @ Gobia sajgo Saiga mongolica
pantolopso @ orongo; ĉiruo Pantholops hodgsoni

subf. kaprenoj @ 'kaproj' Caprinae
kaprikorno @ serovo Capricornis sumatraensis argyrochaetes #Kaprikorno
kaprikorno @ (Japana) lan-hara ĉamo Capricornis crispus
nemoredo @ griza goralo Nemorhaedus goral
rupikapro @ ĉamo (F) Rupicapra rupicapra
oreamno @ neĝo-kapro; Rokmontara kapro (BB) Oreamnos americanus
kapro @ Astoro-markuro Capra falconeri falconeri
kapro @ Sulejmano-markuro Capra falconeri jerdoni
kapro @ Alpo-kapro (P); monto-kapro (BV); ibekso (P) Capra ibex ibex
kapro @ Nubia monto-kapro; ~ ibekso Capra ibex nubiana
kapro @ Siberia monto-kapro; ~ ibekso Capra ibex siberica
kapro @ orient-Kaŭkaza, cilindrokorna monto-kapro; ~ ibekso Capra ibex cylindricornis
kapro @ Iberia monto-kapro Capra pyrenaica hispanica
kapro @ bezoaro-kapro Capra aegagrus aegagrus
kapro (F) @ doma kapro Capra hircus
amotrago @ kolhara ŝafo; arujo; aŭado Ammotragus lervia
hemitrago @ Himalaja taĥro Hemitragus jemlahicus jemlahicus
hemitrago @ Nilgiria, mallongahara taĥro Hemitragus jemlahicus hylocrius
pseŭdoiso @ blua ŝafo; baralo Pseudois nayaur
oviso @ (Alaska) neĝo-ŝafo Ovis dalli (P):ovio
oviso @ (Kanada) monto-ŝafo Ovis canadensis canadensis
oviso @ Altaja ŝafo; argalo Ovis ammon ammon
oviso @ muflono (P) Ovis ammon musimon
oviso @ Markopolo-ŝafo; Pamira ŝafo Ovis ammon polii
oviso @ doma ŝafo (F) Ovis aries

subf. budorkasenoj @ takinoj Budorcatinae
bodorkaso @ Miŝmia takino Budorcas taxicolor taxicolor
budorkaso @ Bedforda takino Budorcas taxicolor bedfordi
budorkaso @ Siĉuana takino Budorcas taxicolor tibetana

subf. ovibovenoj @ ovibovoj; mosko-bovoj Ovibovinae
ovibovo (P) @ ovibovo; mosko-bovo (P) Ovibos moschatus moschatus
ovibovo @ orient-Gronlanda ovibovo; ~ mosko-bovo Ovibos moschatus wardi
ovibovo @ Amerika ovibovo; ~ mosko-bovo Ovibos moschatus niphoecus(C) 1996 Wouter F. Pilger, Lelystad, NL

(Por tiuj landoj, kie tio necesas: ekzistas papera versio kun la sama mencio. / Voor die landen, waarvoor dat nodig is: er bestaat een papieren versie met dezelfde vermelding.)


Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Nenion el ĉi tiu eldono oni rajtas multobligi, kopii, enigi en serĉdokumenton aŭ rikordaron por (tele)konsultado, aŭ publikigi, en ajna formo aŭ per ajna rimedo, sen anticipa skriba permeso de la tradukinto.*


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen in een zoekdocument of (elektronisch) bestand voor raadpleging (op afstand), of gepubliceerd, in welke vorm dan ook of door welk middel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.*


* En la loko(j), al kiu(j) transsendas la TTT-hejmpaĝo de la tradukinto, ĉi tiu teksto troviĝas kun lia permeso.
* Hiperligoj al ĉi tiu teksto estas bonvenaj! Prefere ne al ĝia propra loko (tiu povas ŝanĝiĝi), sed al la paĝo de Vulpo-Libroj.
* Por propra privata uzo oni rajtas kopii ekzempleron al sia privata komputilo.


* Op de plaats(en), waar de WWW-thuispagina van de vertaler naar verwijst, bevindt deze tekst zich met zijn toestemming.
* Hyperlinks naar deze tekst zijn welkom! Liever niet naar de plek ervan (die kan veranderen), maar naar de pagina van Vulpo-Libroj.
* Voor eigen prive-gebruik mag men een exemplaar kopieren naar zijn particuliere computer.


PROVIZORA PRIVATA LISTO DE NOMOJ DE BESTOJ
- MAMULOJ -
Aŭtoro: Wouter F. Pilger, NL-8223 ZS 26 Lelystad
retadresoj: wfpilger [a] d i g i c r o n.com
Versio por elektronika disponigo
Dato de lasta modifo de la teksto: 1996-09-02