(Porpaga kaj Senpaga)

Kompanio kiu provizas interretajn servojn, ekzemple, kontojn por retposto, TTT-servon, aliron al Uzretaj forumoj, diskspacon por hejmpagoj ktp, nomigas 'Interreta Servo-Provizanto', au mallonge ISP. Diversaj ISP-oj havas diversajn kotizojn kaj kondicojn. Iuj pagigas fiksitan sumon ciumonate, kaj ce aliaj, la kotizo varias lau la tempodauro de konektigo, kaj/au la kvanto da diskspaco kiun la abonanto uzas.

Krom porpagaj ISP-oj, ekzistas senpagaj ISP-oj, kiuj gajnas monon per reklamado. La abonantoj kaj vizitantoj rajtas uzi la servojn senpage, sed komerca reklamo aperas sur iliaj ekranoj, kiam ili aliras. Senpagaj ISP-oj celas akiri grandan vizitantaron, car ju pli da homoj vizitas, des pli da homoj vidas iliajn reklamojn, des pli ili gajnas per reklamado.

Se ekzistas senpagaj ISPoj, kial oni pagu por servoj de ISP?

Cefe pro la kvalito de servo. Iuj senpagaj ISP provizas telefonnumerojn por aliri, sed la linioj ofte estas okupitaj, kaj post konektigo, la infofluo estas malrapida. Bona porpaga ISP zorgas ke estu sufice da telefonlinioj por abonantoj, kaj ke la servo estu sufice rapida.

Alia avantago de porpagaj ISPoj estas ke oni povas afisi hejmpagojn sen reklamoj. Multaj senpagaj ISPoj provizas diskspacon por afisi hejmpagojn, sed oni devas akcepti, ke komerca reklamo aperu sur ili kiam vizitantoj aliras.

Estas malfacile por senpagaj provizantoj sukcesi, kaj multaj bankrotas, au farigas porpagaj.

Sed iuj senpagaj ISPoj provizas servojn, kiu estas tiom bonaj, au ec pli bonaj ol tiuj de porpagaj provizantoj. Ekzemplo de tio estas Deja kiu provizas Uzretan servon. Uzreto estas grandega kolekto de forumoj por diskuti tre diversajn temojn, ekzemple, politikon, infanzorgadon, sporton, sciencon, kaj kompreneble, Esperanton. Ekzistas miloj da forumoj, kiuj ricevas multajn mesagojn ciutage. Averagaj provizantoj ne havas sufice da diskspaco por kolekti cion. Kutime, ili kolektas mesagojn de limigita nombro da popularaj forumoj. (Oni eble povas peti al sia provizanto inkluzivi satatan forumon.)

Deja kolektas grandegan nombron da forumoj, kaj disponigas ilin per facile uzebla interfaco. Deja ankau disponigas arkivon kaj programon por serci gin.

Alia servo kiun senpagaj ISPoj provizas estas retposto. Ec por tiuj kiuj jam havas retpostan konton, konto ce senpaga ISP povas esti tre utila. Lastjare mia ISP malaperis de la reto, versajne pro bankroto. Konatoj probable sendis mesagojn al mia retpost-adreso, sed mi ne povis legi ilin. Do, mi aliris Interreton per komputilo ce mia kompanio, kaj akiris novan senpagan retpostkonton ce Yahoo. Per tiu nova konto, mi kapablis kontakti amikojn. (Mia adreso estas indriko@yahoo.com.)

Mi poste akiris novan porpagan retservon, sed mi trovas ke mia konto ce Yahoo estas pli utila ol mia tiu de mia porpaga provizanto. Kiam mi vojagas eksterlande, mi povas uzi komputilon de amiko, au eniri interretan kafejon, kaj legi miajn mesagojn ce Yahoo. Mi ne kapablas legi la mesagojn kiuj iras al mia porpaga ISP, escepte se mi telefonus longdistance. Se mia nuna porpaga provizanto bankrotos, tio ne genos mian retposton ce Yahoo. (Malgrandaj ISPoj, ec se porpagaj, ofte bankrotas. Grandaj kompanioj kiel Yahoo estas pli stabilaj.)

Jen kelkaj famaj senpagaj servoj, kaj iliaj interretaj adresoj.

Deja
Uzretaj forumoj, arkivoj, kaj retposto.
Egroups
Senkostaj postlistoj. Preskau 100 pri Esperanto.
Dmoz
Granda indekso. Pli ol 1700 Esperantaj ligiloj.
Yahoo
Fama indekso al Interreto. Bona retposta servo.
Geocities (Yahoo)
Senpagaj hejmpagoj (kun reklamoj).
Tripod (Lycos)
Senpagaj hejmpagoj (kun reklamoj).

Al Indekso