Hejmen!

indukt[3]i [...] ~o MAT Matematika pruvmetodo, en kiu oni pruvas asertojn A(n) unue pruvante A(1) (la ~an komencon) k poste pruvante, ke A(n) implicas A(n+1) por cxiu n (la ~a pasxo); = rekurso. ~a. Rilata al ~o: ~a limeso; ~a difino.