Internacia Kalendaro de Esperanto-aranĝoj, 2019

Kompilita ĉe Esperanto-Centro Eventoj en Budapeŝto.
Se vi parte aŭ plene utiligas tiun ĉi liston, bonvolu nepre mencii la fonton: http://www.eventoj.hu
En la retejo de Eventoj ni konscie uzas landonomojn NUR kun –io finaĵo...


Anonco de nova renkontiĝo      - por tajpado uzu la x-metodon!

Dato: (de ..... ĝis .....):   Nomo de la aranĝo:
Urbo kaj lando de la aranĝo: Retpaĝo de la aranĝo:
Nomo de la organizanto
(por informoj kaj aliĝoj):

Retadreso de organizanto:
Mallonga priskribo: Poŝta adreso de organizanto:
Kiu sendis la informon?
(via nomo, retadreso, kaj ...)

Bonvolu vortumi akurate kaj koncize. Ni tenas la rajton mallongigi, kaj eventuale redakti la anoncojn. Por aperigi emblemon de via aranĝo vidu aldonajn kondiĉojn.
La senditaj informoj aperos en la Kalendaro post manuala aprobo kaj redaktado, ene de 2-3 tagoj.

Kontraŭspama kontrolo: Tajpu la vorton "Eventoj":        


Por havi la aktualan version refreŝigu, reŝargu la retpaĝon premu la butonon F5 !

3 - 7. januaro
37-a Poludnica - en Liptovský Ján, Slovakio. Poludnica 2019 estas renkontiĝo de esperantistoj-vojaĝantoj kaj turistoj. Ĉefa temo: esperantistoj-vojagxintoj. Organizas: Liptova Esperanto-Klubo (LEK), Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakio. - retadreso: poludnica83@gmail.com

4 - 13. januaro
Aŭstralia Kongreso kaj Somerkursaro - en Adelajdo, Aŭstralio. Programo inkluzivas: Klasoj de Esperanto je tri niveloj, Vespero de teatro kaj muziko, Ekskursoj, Babilado, ridado, Prelegoj pri Esperanto kaj aliaj temoj, Jarkunveno, Amikig^o, planado. Organizas: Aŭstralia Esperanto Asocio, GPO Box 2122, Melbourne VIC 3001, Aŭstralio. - retadreso: info@esperanto.org.au

17 - 20. januaro
PUSTEVNY 2019 - esperanta vintro - en Pustevny, Ĉehio. Vintra skiado, vizito de festivalo de glaciaj statuoj, ebleco de kurso de Esperanto. Organizas: Pavol Kaščák, Bartošovice 15, Ĉehio. - retadreso: verdastacio@gmail.com

26 - 27. januaro
Nacia kongreso - en Wellington, Nov-Zelando. Nacia kongreso de la Nov-Zelanda Esperanto-Asocio. Ĉiuj partoprenantoj estas bonvenaj! Organizas: David Ryan. - retadreso: info@esperanto.org.nz


23. februaro
Memoro pri Ino Kolbe - en Leipzig, Germanio. Ino Kolbe (28.02.1914 - 16.02.2010) estimita Esperantistino, 11.00 horo rendevuejo tombejo (Nordfriedhof, Berliner Str.121) 14:00 horo kunveno memoriga tabulo cxe la domo (Delitzscher Str. 64). Organizas: Hans-Joachim Gunkel, Voss Str. 7, D-06110 Halle, Germanio. - retadreso: HajoGunkel@t-online.de

26. februaro - 8. marto
13-a Internacia Himalaja Renkontiĝo - en Katmanduo, Nepalo. La Nepala Esperanto-Asocio ĝojas anonci la 13-an Internacian Himalajan Renkontiĝon por konigi sian landon al alilandaj esperantistoj. Partoprenante la renkontiĝon, vi havas la ŝancon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konatiĝi kun lokaj kaj alilandaj esperantistoj, kiuj partoprenos la saman programon. Organizas: Nepala Esperanto Asocio, GPO Box:10518, Kathmandu, Nepal. - retadreso: nespa.1990@gmail.com

27. februaro - 3. marto
Bibliaj Tagoj - en Mainz, Germanio. La Bibliajn Tagojn ofertas "Esperanto-Liga für Christen in Deutschland", la Germana sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia. Ĉiu, kiun interesas Kristanismo, estas bonvena. Ni diskutas, kantas, diservas, ĉio en ekumena etoso. Posttagmeze ekskursoj al Wiesbaden. Organizas: Rudolf Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a, D-48356 Nordwalde, Germanio. - retadreso: fischru@uni-muenster.de


2 - 9. marto
Mediteranea Esperanto-Semajno - en Restadejo Val d'Esquiere, Les Issambres, Francio (Lazura Marbordo). Ĉu ankoraŭ frostas en via regiono? Venu al la Mediteranea Maro, kie floras mimozoj kaj migdalarboj! Vin atendas amika familia etoso, belegaj pejzaĝoj, bona ripozo kaj lazura maro... Organizas: Christine Graissaguel, Les Iles d'Or-A, 59 rue du Progres, FR-83600 Fréjus, Francio. - Retadreso: kris_grai@hotmail.fr, tel: +33 (0) 4 94 95 66 18

2 - 9. marto
26-a koruso staĝo - en Verniolle, Francio. Korusa laboro sub gvido de nederlanda Rineke Hoens. Plurvoĉaj kantoj el diversaj tempoj & teritorioj. Laŭkutime pluraj partoprenontoj alportos siajn muzik-instrumentojn por folk-lud-adi laŭeble ankaŭ kun lokaj spertuloj. Komencantoj ricevos Esperantan kurson, ĉu ankaŭ vi ? Eblas skii, promeni, turismumi... Organizas: Jorgos kaj Monik', Garrigues - Muelejo - FR-09600 Limbrassac. - Retadreso: tutpeko@aliceadsl.fr

14. marto
Prelego de prof-ro dr-o Sabine Fiedler: Esperanto - novaj esploroj pri lingvouzo kaj parolkomunumo - en Hamburgo, Germanio. La prelego donas superrigardon pri rezultoj de esplorprojekto pri la nuna uzo de la planlingvo. Ĝi prilumas Esperanto-komunikadon en plej diversaj situacioj (kiel ekz. ĉiutaga konversacio, sciencaj prelegoj, debatoj). Ĉefaj temoj de la prelegoj estas la rolo de humuro en Esperanto-komunikado kaj la pluevoluo de la lingvo. Sabine Fiedler estas lingvisto en la Universitato de Leipzig, kie ŝi doktoriĝis pri la angla lingvo kaj habilitiĝis en Ĝenerala Lingvistiko per studo pri la frazeologio en planlingvoj (speciale Esperanto). Ŝiaj ĉefaj esplortemoj estas frazeologio, interlingvistiko (esperantologio), lingvafrankaoj kaj komiksoj. Organizas: Esperanto Hamburg e.V. - retadreso: info@esperanto-hamburg.de

22 - 24. marto
Esperanto Studsemajnfino - en Krikkenhaar, Bornerbroek, Nederlando. Ni instruas Esperanton en 4 diversaj niveloj dum la semajnfino. Organizas: Esperanto Nederland, Arubastraat 12, 9715 RW Groningen, Nederlando. - retadreso: studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

28 - 31. marto
12-a Mezorienta Kunveno - en Kaŝano, Irano. 12-a Mezorienta kunveno por esperanistoj loĝantaj en mezorientaj landoj kaj ineresiĝantoj. Ĝenerala temo: La Esperanto-movado en Meza Oriento kaj Centra Azio. Ni kunvenos en tradicia urbo de Kaŝano 4 horojn for de Teherano. Ni havos ekskurson en antikva Kaŝano ankaŭ vizitos kelkajn vidindaĵojn de Teherano. Organizas: IREA, 31, Ghang Daneshgah st. Tehrano. - Komisiono MONA de UEA, Renato Corsetti, 22St. Pencras Curt, HIgh Road, London N2 9AE, UK - retadreso: mezorienta.kunveno@esperanto.org - aliĝoj ĉe Annie Grente, anniegrente@hotmail.fr


5 - 12. aprilo
Ekskurso al Irano en Boruĝerdo - Irano. Inf.: Irana Turisma Agentejo, s-ro Masoud Goodarzi, oni skribu rekte al li, li sendos ĉiuj informojn. m_tajikistan2004@yahoo.com

11 - 15. aprilo
20-a Israela E-Kongreso + MONA-kunveno en Eilat, Israelo kaj Akaba, Jordanio. 5 taga Verda festo ĉe la Ruĝa maro kun kunveno de MONA (Meza Oriento kaj Norda Afriko) en la apuda Akaba (Jordanio) 13-15.4. Kosto: po 150 euro. Poskongresaj ekskursoj 15-21.4 - Petra, Morta Maro, Jerusalemo, 22-24.4 - Haifa, Nazareto Akko Akaba 13-15.4.2019. Organizas: E-Ligo en Israelo (ELI) eli@esperanto.org.il

12 - 16. aprilo
Korusa renkonto de Interkant' - en Baugé, Francio. Korusa plurvoĉa kantado matene kaj posttagmeze kun Zdravka Bojĉeva. Organizas: Esperanto-kastelo Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. - retadreso: kastelo@gresillon.org

12 - 16. aprilo
Kunkongreso - en Dovro, Britio. EAB kaj Esperanto-France kunigos siajn naciajn kongreson en unu grandan kunkongreson en Dovro. Organizas: Esperanto Association of Britain, Esperanto House, Station Road, Barlaston, Staffordshire, ST12 9DE, Britio kaj Espéranto-France, 4, bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris, Francio. - retadreso: eab@esperanto.org.uk kaj info@esperanto-france.org

13 - 15. aprilo
Kunveno de la Mezorienta Komisiono de UEA - en Akaba, Jordanio kunlige kun la israela Esperanto-kongreso en Eilat. Ĉeftemo de la kunveno en Akabo: "Paco en la Mezoriento". Organizas: Komisiono MONA de UEA, Renato Corsetti, 22St. Pencras Curt, HIgh Road, London N2 9AE, UK - retadreso: araba.komisiono@esperanto.org

18 - 22. aprilo
PEKO - en Simmerath (35 km de Aachen), Germanio. Esperanto-kursoj diversnivelaj, kant-ateliero, diskoteko, promenadoj, ekskursoj, prelegoj, manlaborado ne nur por infanoj, libroservo de FEL... Organizas: Flanke de la Verdaj Skoltoj: Christine Brücker el Germanio. - retadreso: christine.duisburg@gmx.de, tel: +49 1575 8038 115

25 - 28. aprilo
9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto - en Danang, Vjetnamio. La temo de la kongreso estas "Esperanto kaj Kultura Diverseco de Azio kaj Oceanio". Danang estas agrabla, gaja urbo situanta ĉe la mezo de longa lando, Vjetnamio. La 9-a kongreso pligrandiĝis kun la partopreno de Oceanio, nome Aŭstralio kaj Novzelando. Organizas: KAEM, Komisiono de UEA pri Azia-Oceania Esperanto-Movado. - Retadreso: azia-oceania-komisiono@yahoogroups.com

26 - 28. aprilo
Ŝĉecina Esperanta Printempo 2019 - en Szczecin, Pollando. Dum la aranĝo okazos koncerto en escepta filharmonio, interesa ekskurso al la urbo; aliaj programeroj okazos en renkontejo, kie ankaŭ oni komforte dormos kaj manĝos - la kotizo 250 PLN (60 EUR) kovras ĉiujn kostojn. Famaj longdaŭraj vesperaj kafoklaĉoj kun komuna kantado. Organizas: Pola Esperanto Asocio Filio Szczecin, Słowacka 20/1, 71-771 Szczecin, Pollando. - retadreso: lobacz.k@onet.eu

26. aprilo - 4. majo
9a PRINTEMPaS - en Baugé, Francio. Intensaj kursoj kun Przemek Wierzbowski el Bjalistoko, Marion Quenut kaj Christophe Chazarein el Tuluzo. En la fino eblas KER-ekzameniĝi! (B1, B2, C1). Organizas: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. - retadreso: kastelo@gresillon.org

29. aprilo - 3. majo
37a Komuna Seminario - en Danango (Đa N?ng), Vjetnamio. Organizas: Midori Phuong


1 - 5. majo
78a Hispana Kongreso de Esperanto - en Málaga, Hispanio. 78a Hispana Kongreso de Esperanto okazos komence de majo en Malago (Málaga, Andaluzio) tiel, ke vizitantoj havos la ŝancon ĉeesti samtempe tri altirajn eventojn kun ties propra etoso Hispana, Andaluza kaj IFEF kongresoj. Ili estos parte sendependaj kaj parte koincidaj, kaj do oni povas partopreni en iliajn agadojn depende de siaj disponeblo kaj ŝato. Ni invitas vin partopreni tiun ĉi feston de la esperantista kulturo. Kontaktu la organizantojn ankaŭ se vi deziras kunlabori en la organizado kaj proponi iun programeron. Organizas: Hispana Esperanto-Federacio (HEF), Andaluza Esperanto-Unuiĝo (AEU), strato Anfora, 6-5ºD, 29013-Malago (Hispanio). - retadreso: kongreso@esperanto.es

1 - 9. majo
Mirinda Lviv - en Lvov, Ukrainio. Esperanto-renkontiĝo, kies celo estas plialtigi la lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun la kultura ĉefurbo de Ukrainio. Organizas: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. - retadreso: Volodimir Hordijenko

3 - 4. majo
KER-ekzamenoj post PRINTEMPaS - en Baugé, Francio. Eblas ekzameniĝi en KER-niveloj B1, B2, C1. Organizas: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. - retadreso: kastelo@gresillon.org

3 - 10. majo
71-a IFEF Esperanto-Kongreso - en Malaga, Hispanio. La organizantoj invitas vin en Malago, la ĉefurbo de la Marbordo de la Suno, por partopreni la jaran kongreson de IFEF kun fakaj kunsidoj kaj ekskursoj en Andaluzio kaj postkongreso en Norda Maroko. Ni atendas fervojistojn esperantistojn kaj amikojn de fervojo, sed ne nur. IFEF jubileos 110 jarojn de sia fondiĝo en 1909, dum la 5-a UK en Barcelono, kiel Internacia Asocio de la Esperantistoj-Fervojistoj. Organizas: Andaluzia Esperanto-Unuiĝo. - Retadreso: ifef2019@esperanto-andalucia.info

9 - 12. majo
TEK - Tutslovakia Esperanto-Kongreso - en Liptovský Hrádok, Slovakio. Organizas: Slovenská esperantská federácia, Februárová 2, SK-958 01 Partizánske, Slovakio. - retadreso: skef@esperanto.sk

17 - 20. majo
114-a Skota kongreso de Esperanto - Ĝi okazos en hotelo Robertson Arms, en urboo Carnwath, Lanark, Skotlando. Estos prelegoj, manĝoj kaj festado en intima atmosfero en la hotelo, kaj ankaŭ 2 ekskursoj. Organiza adreso: E-Asocio de Skotlando, David Bisset dwbisset@gmail.com

29. majo - 2. junio
60-a BARO (inkl. la festotago Ĉieliro je ĵaŭdo) - en Hameln, apud Hannover, Germanio. Multaj venas kun siaj infanoj. Ni kuiras mem, babilas, ludas, festas, eluzas la eblojn de la granda herbejo kaj povas fari lignan fajron

29. majo - 2. junio
Polyglot Gathering 2019 - en Bratislava, Slovakio. La Polyglot Gathering estas neformala evento, kiu okazas po unu fojo jare kaj kunigas poliglotojn (homojn, kiuj parolas plurajn lingvojn) kaj lingvemulojn de la tuta mondo. Ĝi estas kvin-taga evento kun prelegoj, atelieroj kaj sociaj agadoj por ĉiuj, kiuj amas kaj ĝuas lingvojn. Organizas: E@I, Víazná 840/67A, SK-958 04 Partizánske, Slovakio. - retadreso: info@polyglotbratislava.com


7 - 10. junio
96-a Germana Esperanto-Kongreso - en Neumünster, Germanio. Organizas: Deutscher Esperanto-Bund e.V., s-ino Sibylle Bauer, Katzbachstr. 25, DE-10965 Berlin. - retadreso: sibylle.bauer@esperanto.de

29. junio - 7. julio
Roskilde-Festivalo - en Roskilde, Danio. Ĝuu senpagan aliron al la plej granda, gaja rok-festivalo de Danio. Ni uzas nian lingvon praktike dum volontula laboro ĉe pordego. Ni laboras, kuiras, loĝas kaj festas kune. Vidu pli da informoj en nia retejo. Organizas: Dana Esperantista Junulara Organizo (DEJO). - retadreso: roskildefestivalo@gmail.com

29. junio - 8. julio
NASK-2019 - en Raleigh, NC, Usono. Organizas: Esperanto-USA, s-ino Ellen Eddy. - Retadreso: eddyellen@aol.com, tel: +1-360-754-4563


    Baltiaj Esperanto-Tagoj, BET-55

6 - 14. julio
55-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj, BET - en Panevežys, Litovio. La 55-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj estas tradicia esperantista aranĝo organizata ekde 1959 laŭvice en Latvio, Estonio, Litovio kun riĉa kaj serioza movada, eduka, instrua, kultura kaj ekskursa programo. La partoprenantoj povos ĝui ĉiutagan artan programon de litoviaj kaj alilandaj artistoj, inter kiuj estos Kaŝi (Carsten Schnathorst - blinda muzikisto, komponisto kaj kantisto el Hamburgo) kaj la ruslanda muzika grupo Ekvinokso. Organizas: Litova Esperanto-Asocio, p.k. 167, LT-44002 Kaunas, Litovio. - retadreso: litova.ea@mail.lt

6 - 14. julio
Studad-sesio de AIS - en kadro de BET, Litovio. Post kelk-jara paŭzo AIS rekomencis regule organizi sian plej altnivelan kunvenon. Por SUS-36 estas antaŭvidataj kvar-ses kursoj, kun po tri-kvar prelegoj. Fine de ĉiu kurso estos eblo ekzameniĝi kaj ricevi AIS-ateston. Eblas sendi kurso-proponojn al informo@ais-sanmarino.org. Krom kursoj, estas bonvenaj ankaŭ proponoj de ordinaraj prelegoj pri variaj sciencaj temoj. Organizas: Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San-Marino - retadreso: informo@ais-sanmarino.org

8 - 18. julio
5-a Interŝanĝoj de scioj kaj faroj kun Esperanto-kursoj - en Esperanto-Kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Organizas: MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. - retadreso: kastelo@gresillon.org

13 - 19. julio
Internacia Esperanto-Konferenco, IEK-2019) - en tipa hungara vilaĝo Kondoros, Hungario. IEK'19 traktos la temon "Hungara kulturo", la kroma ĉeftemo estos "Alretigo de OSIEK-premio". Ĉiu samideano kun intereso al elektronika voĉdonado estas bonvena! Posttagmeze kaj vespere: Festa vespero kun loka citromuziko, ekskurso sur ĉevaltiritaj ĉaroj, vizito de apudaj famaj kuracbanejoj, vizito ĉe lignoskulptisto, Kaj multaj aliaj surprizoj... - Agrabla semajno en la mezo de la granda hungara ebenaĵo. - Organizas: Paulo Kozsuch - retadreso: pauljuno@freemail.hu

13 - 20. julio
52-a ILEI-Kongreso - en Ĉaĉak, Serbio. Kongresa temo: Lernado en virtualaj komunumoj. El la programo: Interkona frandvespero, instruista trejnado, E-kursoj por komencantoj kaj komencintoj, prelegoj kaj atelieroj de konferencanoj, lingva festivalo, simpozio pri la konferenca temo, konferenca bankedo, distraj vesperoj, literatura kafejo, pedagogia foiro, ekskursoj. Organizas: Esperanto kaj Edukado ILEI, cp 9, 2416 Les Brenets - retadreso: mirejo.mireille@gmail.com

13 - 21. julio
SEFT - Somera Esperanto-Familia/Feria Tendaro - en Thomsdorf, Germanio. SEFT ne havas fiksitan programon, nur okazas tio, kion la partoprenantoj mem aranĝas. Ni helpas unu la alian kaj ferias komune. Bonvolu atenti, ke la surloka aliĝo kun nombro de personoj kaj tendoj resp. loĝoĉaroj devos okazi ĝis la 31-a de marto 2019! Organizas: Esperanto-Societo Neubrandenburg. - retadreso: tlustulimu@web.de

14 - 20. julio
Ekskurso tra la tri baltaj landoj - en Litovio, Latvio, Estonio. Litova Esperanto-Asocio proponas pasigi unu semajnon ekde la fermo de BET-55 (14a de julio 2019) ĝis la komenco de la 104a UK (Lahtio, 20a de julio), ekskursante tra la tri baltiaj landoj (Litovio, Latvio, Estonio), kaj grupe veni al Lahtio por la 104a UK. Pli detale legu en la novembra eldono de La Ondo de Esperanto kaj en la novaĵretejo La Balta Ondo. Organizas: Organiza Komitato de BET-55, p. k. 167, LT-44002 Kaunas, Litovio. - retadreso: litova.ea@mail.lt, tel: +370-687-12219; +370-686-69875

15 - 21. julio
Tihvinaj Esperanto-Metiejoj (TEMoj) - en Tihvin, apud Peterburgo, Rusio. Funkcios metiejoj: Poezia, kanta, traduka, pentroarta, sportaj, movada, luda k.a. Okazos ekskursoj, koncertoj, kvizoj ktp. Organizas Mikaelo Bronŝtejn - retadreso: mamuto@rambler.ru

 Universala Kongreso de Esperanto, UK en Lahti   Universala Kongreso de Esperanto, UK en Lahti

20 - 27. julio
La 104-a Universala Kongreso de Esperanto - en Lahtio, Finnlando. Organizas: Universala Esperanto-Asocio. Retadreso: kongresoj@co.uea.org

20 - 27. julio
Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj (85-a IKBE) - en Lahti, Finnlando. Okaze de la 100-jara datreveno de Steleto IKBE-kongresanoj rajtas partopreni la samloke kaj samtempe okazontan Universalan Kongreson de Esperanto (104-a UK). Prelegoj i.a. pri signifo de Esperanto por blinduloj kaj ilia internacia kunlaboro, novaj helpiloj, lumtekniko. Organizas: Steleto, Esperanto-asocio de vidhandikapuloj, Pietarinkatu 10 D 27, FI-00140 Helsinki, Finnlando. - retadreso: steleto@pp.inet.fi

 Renkontiĝo de Esperanto-Familioj!  Renkontiĝo de Esperanto-Familioj!

21. julio - 1. aŭgusto
40-a Renkontiĝo de Esperanto-Familioj, REF - en Mühlhausen, Thüringen, N51°13'/E10°27', Germanio. Komuna restado de familioj kiuj uzas Esperanton kiel unu el siaj hejmaj aŭ familiaj lingvoj. Varia programo, kiun aranĝas kaj plenumas la partoprenantoj mem - gepatroj kun infanoj: komuna kantado, skeĉoj, filmvesperoj, rakont-vesperoj, koncertoj, plurtaga serĉado de fantomo, promenoj, ekskursoj, gepatraj interkonsiliĝoj, lokaj popoldancoj, sportoj teamaj kaj tandemaj, lingvaj kaj E-kulturaj atelieroj por infanoj kaj plenkreskuloj. Organizas: Carolin kaj Robert Weemeyer - retadreso: robert.weemeyer@esperanto.de

 Esperanto-karavano 2019   Esperanto-karavano 2019

julio - aŭgusto
Esperanto-karavano 2019 - postkongresa Esperanto-Karavano tra Rusio, Mongolio, Ĉinio (kunlabore kun lokaj E-organizoj). Organizas: Tatjana Loskutova, Ivanovo, Rusio - retadreso: esperantokaravano@gmail.com

26. julio - 4. aŭgusto
PollandRok (Pol'and'Rock), antaŭe nomiĝis Haltejo Woodstock (Przystanek Woodstock) - en Kostrzyn ĉe la rivero Oder/Odra, Pollando. 5 km de la german-pola landlimo, 95 km de Berlin. Renkontiĝo por memzorgantoj ene de la granda rokmuzikfestivalo Pol'and'Rock, kiu antaŭe nomiĝis Przystanek Woodstock (500.000 homoj). Inf.: Andi Münchow, rete: andim(ĉe)gmx(punkto)li, per Telegramo: t(punkto)me/Andi_E

28. julio - 4. aŭgusto
75-a Internacia Junulara Kongreso, IJK - en Liptovský Hrádok, Slovakio. Ĉeftemo de la kongreso: Kontraŭ antaŭjuĝoj. Organizas: Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO. - Retadreso: ijk2019@tejo.org

29. julio - 8. aŭgusto
Milan Zvara - en Karpata montaro, Ukrainio. Esperanto-piedmarŝo de la vilaĝo Dovhe, kie naskiĝis fama slovaka esperantisto Milan Zvara en Zakarpata provinco, al la plej alta monto de Ukrainio, Hoverla. Organizas: Volodimir Hordijenko, pk. 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. - retadreso: volodomir@ukr.net


    Renkontiĝo de Esperanto-Amikoj en Kamĉatka

4 - 11. aŭgusto
92a SAT-Kongreso - en Barcelono, Katalunio, Hispanio. Jara kongreso de la Sennacieca Asocio Tutmonda Organizas: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), 67 av. Gambetta, FR - 75020 Paris, Francio. - retadreso: kontakto@satesperanto.org

4 -13. aŭgusto
Renkontiĝo de Amikoj-14 - en Kamĉatka! - en Rusio. La programo estas interesa, ni grimpos al 3 vulkanoj, kaj ŝip-vojaĝos tra oceano kaj banos nin en naturaj termaj bankuvoj. Ni havos 9 tagojn, noktumado diversloke en tendoj, en turisma bazejo kaj en junulargastejo, sed dorsosakojn ni ne portos. Parte ni veturos per aŭtoj, parte - perpiede. Se vi decidas partopreni, pri flugbiletoj bonvolu plej rapide kontakti la organizantojn. Necesas tre frua aliĝo!!

6 - 16. aŭgusto
9a Festa Semajno - en Esperanto-Kastelo Greziljono, Baugé, Francio - por infanoj, adoleskantoj, junuloj, familioj, kun beboj, gekuzoj kaj geavoj. Organizas: MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. - retadreso: kastelo@gresillon.org

17. aŭgusto
Paralela Universo - Tutmonde. Paralela Universo estas unutaga festo de Esperanto, okazonta en diversaj lokoj samtempe. La eventoj inkluzivos tagmanĝon, grupan agadon, vespermanĝon, kaj daŭros proksimume de la 12:00 ĝis la 20:00. Lokaj grupoj komunikiĝas per Telegramo por montri bildojn kaj filmetojn al aliaj partoprenantoj tra la mondo. Organizas: Centra Komitato de Paralela Universo. - retadreso: paralela.universo@gmail.com

23 - 26. aŭgusto
4-a ABELO - Apud-Berlina Esperanta LudadO - en Berlin, Germanio. Semajnfina renkontiĝo apud Berlino por ludemuloj. Kune memzorga kun ludado ene kaj ekstere, promenado, naĝado, kafoklaĉado, muzikumado, manlaboro, loĝado en simpla naturamika domo. Organizas: Jessica Grasso kaj aliaj. - retadreso: abeloabeloabelo@gmail.com

24 - 31. aŭgusto
86a Itala Kongreso de Esperanto - en Trieste, Italio. Temo: Multkulturismo kaj plurlingvismo hodiaŭ. En la programo: plurtagaj seminarioj, prelegoj, lingvokurso, ekskursoj, vizitoj, teatraĵoj, ktp. Samtempe okazas ankaŭ Europa Konferenco de Eŭropa Esperanto-Unio pri propedeutika valoro de Esperanto. Organizas: Triesta Esperanto-Asocio kaj Itala Esperanto-Federacio, F.E.I. Via Villoresi 38, I-20143 Milano, Italio. - retadreso: kongreso@esperanto.it


13 - 20. septembro
Ekskurso al Irano en Boruĝerdo - Irano. Inf.: Irana Turisma Agentejo, s-ro Masoud Goodarzi, oni skribu rekte al li, li sendos ĉiujn informojn. m_tajikistan2004@yahoo.com

20 - 22. septembro
7-a renkontiĝo "Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo" - en Bjelovar, Kroatio. - Tradicia aranĝo, kiu en 2019 estos dediĉita al festado de la 110-a datreveno de Esperanto en Bjelovar. Programo: interkona vespero, solena muzika kaj kultura programo, arta kaj dokumenta ekspozicioj en la Urba Muzeo, deklamkonkurso, prezento de monografio pri Esperanto kaj dokumenta filmo, prezento de novaj libroj kaj ekskurso al landa Esperanto-arkivo (Dokumenta Esperanto-Centro en Durdevac). Organizas: Bjelovara Esperantista Societo, Josip Pleadin - retadreso: esperanto.bjelovar@gmail.com


3 - 7. oktobro
19-a KoKoLoRES - en Schwerte, Germanio. LA aranĝo por ludemuloj. Sed ne nur: ni ankaŭ ekskursos kaj okazigos kurson por komencantoj. Petra Dückershoff, retpoŝta adreso: petra.dueckershoff(ĉe)esperanto.de

27. oktobro - 3. novembro
Karpata Esperanto-Semajno - en Morŝin, Ukrainio. Esperanto-renkontiĝo, kies celo estas plialtigi la lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun la belega naturo de Karpata montaro. Organizas: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kijiv-133, Ukrainio, UA-01133. - retadreso: volodomir@ukr.net

--- 2020 ---

20 - 24. majo
61-a BARO (inkl. la festotago Ĉieliro je ĵaŭdo) - en Hameln, apud Hannover, Germanio. Multaj venas kun siaj infanoj. Ni kuiras mem, babilas, ludas, festas, eluzas la eblojn de la granda herbejo kaj povas fari lignan fajron


1 - 8. aŭgusto
105-a Universala Kongreso de Esperanto - en Montrealo, Kanado. Organizas: Universala Esperanto Asocio. - retadreso: kongresoj@co.uea.org


- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo - sendu al ni!

- Kondiĉojn pri aldono de emblemo al iu aranĝo vi trovas ĉi tie.


La kompiladon prizorgas:
Szilvási László kaj Keményfi Imre
ĉe la Esperanto-Centro "Eventoj"

Lasta aktualigo: 2019.01.07.