Pasintaj Esperanto-aranĝoj en 2001

    Internacia Esperanto-gazeto EVENTOJ          Retposxta Esperanto-Novajxservo

05-07. januaro
Kongreso de Novzelanda Esperanto-Asocio, Aŭklando. Inf: NZEA, P.O.Box 8140., Symonds Street, NZ-1035 Auckland, Novzelando. Tel: +64-9-5794767

05-07. januaro
18-a vintra grimpado - Poludnica - en Liptovsky Ján. Inf: Esperanto-MEL, P.O.Box B-152, SK-012 41 Zilina, Slovakio. Tel: 421-903-552152

05-07. januaro
Kristnasko-2001, Odessa. Inf: Junulara Esperanto-Klubo "Verdaĵo", vul. Dekabristov 60-1, UA-650006 Odessa, Ukrainio. Tel: +38-482-233831. Rete: zoo@te.net.ua

6-7. januaro
"Kristnasko-2001", Odeso. Inf: Tatjana Auderskaja, ul. Korolenko, 5b-26, UA-65100 Odesso-100, Ukrainio. Rete: zoo@te.net.ua

06. januaro - 19. marto
Flugvojaĝo al Sud-Ameriko (Polio-Venezuelo-Kolombio-Ekvadoro-Brazilio-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

12-14. januaro
Koncerto de Dolcxamar (12.1.) kaj Vintra junulara semajnfino de FEJO en Porvoo, Finnlando. Inf: Rete: patrik.austin@helsinki.fi

13-21. januaro
17-a Aŭstralia Somerkursaro, Melburno. Inf: Jennifer Bishop, 39 Hill Street, Hawthorn Vic 3122. Rete: jenny.bishop@education.monash.edu.au

16. januaro - 25. februaro
Flugvojaĝo al Sud-Ameriko (Polio-Kolombio-Ekvadoro-Peruo-Bolivio-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

18-21. januaro
Somera Esperantista Tendumado en Puerto Iguazú. Inf: Saenzpenja Esperanto-Klubo, Calles 119 y 122, AR-H3700 FTT Pcia. R. Sáenz Pena Chaco, Argentino. Rete: Tony Stacul crispin@sp-ipci.com.ar

19-21. januaro
Ni Festivalu en Barlaston, Stoke-on-Trent. Inf: Wegdwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DG, Britio. Tel: +44-(0)1782-372105, +44-(0)1782-373427, fakso: +44-(0)1782-372393. Rete: wegdwood.college@staffordshire.gov.uk

20-27. januaro
42-a IFES - Internacia Fervojista Esperanto-Skisemajno en Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry. Inf.: Magdalena Feifiĉova, A. Bernoláka 25/5, SK-01001 Zilina, Slovakio. Rete: feificova@vud.sk

27-28. januaro
Fonetiko de Esperanto laŭ aktualaj esploroj en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso: +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

27. januaro - 03. februaro
Feriado de Pola Esperanto-Junularo. Inf: Pola Esperanto-Junularo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-3415744. Rete: andreo@rubikon.net.pl

27. januaro - 11. februaro
Internacia pedagogia kurso por Esperanto-instruantoj kaj vintra stud-ekzamena sesio de Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

04-11. februaro
Indavizito 2001. Inf: B. Revathi, 14-187/1 Padmavathipuram, Tiruchanur Road, Tirupati, Andhra pradesh, IN-517 501 Hindio. Rete: indavizito2001@rediff-mail.com

08-11. februaro
Feriado por vinŝatantoj en montaro Mátra. Inf: MOVILO, s-ino Margit Evva, Soroksári út 107/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793, fakso: je nomo Jozefo Szabó +36-1-3200768

09-11. februaro
Tataria E-renkontiĝo (TERo) en Nabereĵnije Ĉelni. Inf: E-klubo "Salamandro": Rete: salamandro@necc.inftech.ru

12. februaro - 07. marto
Flugvojaĝo al Sud-Ameriko (Polio-Peruo-Bolivio-Ĉilio-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

16-17. februaro
Renkonto de Esperanto, Namur. Inf: Marcel Delforge, Rue des Glacières 18, BE-6001 Charleroi-Marcinelle, Belgio. Tel/fakso: +32-71-431413 Rete: madelforge@busmail.net

16-18. februaro
Renkonte al Esperanto en Namur (Valonio) Inf: Marcel Delforge, Rue des Glacières 16, BE-6001 Charleroi-Marcinelle, Belgio. Tel/fakso: +32-71-431413. Rete: mardelforge@busmail.net

16-20. februaro
Amikaj - Kulturaj - Turismaj tagoj, Miercurea-Ciuc (Csíkszereda-Szeklerburg). Inf: Jolanda Józsi, str. Patinoarului 12A ap.3, RO-4100 Miercurea-Ciuc, Rumanio

16-21. februaro
Blanka semajno, verda skiferio en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

17-18. februaro
Kvara Seminario: Cseh-seminario por instruistoj en Herzberg/Harz. Inf: Esperanto-Gessellschaft-Südharz, Grubenhagenstr 8, DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio. Tel: +49-5521-1363, fakso: +49-5523-999544

17-24. februaro
3-a Aranĝo Junularo-Nordio (AJN) skisemjano en Trondheim. Inf: AJN, p/a Espen Nystad, Herman Krags vei 31-43, NO-7050 Trondheim, Norvegio. Rete: ajn@esperanto.no

18-24. februaro
Semajno de Internacia Amikeco

19-24. februaro
Fervojista Skisemajno en Poiana Braŝov. Inf: Stefan Mihai, str. Mircea cel Bartan 39 bl. 51. ap. 26, RO-2200 Brasov, Rumanio. Tel: +40-92-830123

20-24. februaro
Praktikado de la Lingvo (2a grada) por infanoj kaj plenkreskuloj. Gvidas Josée Lafosse. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

21. februaro
Tago de patrina lingvo (UNESCO)

23-25. februaro
Vintra Esperantista Renkontiĝo en Altaj Tatroj (VERAT), Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské Námestie 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

23-25. februaro
Felixstowe kaj la Maro - 2000 jaroj de defendado, studgrupo gvidata de Ana Löwenstein. Inf: Angela Tellier, tel: +44-1394-271683

24-25. februaro
Esperanto-staĝo en Nantes. Inf: Hélène Vincent, 3 rue Blaise Cendrars, FR-44100 Nantes, Francio. Tel: +33-(0)240.43.92.42

24-25. februaro
Mia Danubo, mia amo - arta semajnfino kun Jan Stanislaw Skorupski en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

27. februaro - 03. marto
Iberia skolo: novelistoj, poetoj. Grava epopeo: Utnoa. Gvidas: Georges Lagrange. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

04-11. marto
REK-EoLA - 20-a Rusia Esperantista Kongreso kaj 13-a Esperanto - Lingvo Arta apud Sant-Peterburgo. Inf: Ksenia Koĵevnikova, pk. 28, RU-195274 Sankt-Peterburgo, Rusio. Tel: Garik Kokolija +7-095-5677007. Rete: kokolija@mail.ru

05. marto
Esperanto-tago en Barlaston. Inf: Wegdwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DG, Britio. Tel: +44-(0)1782-372105, +44-(0)1782-373427, fakso: +44-(0)1782-372393. Rete: wegdwood.college@staffordshire.gov.uk

05-07. marto
Vizito en la Internacia Turisma Borso en Berlin, Germanio. Inf: Monda Turismo, Sklodowskie-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744, +48-52-3460082. Rete: turismo@bydg.pdi.net

12-17. marto
Fervojista Skisemajno en Poiana Braŝov. Inf: Stefan Mihai, str. Mircea cel Bartan 39 bl. 51. ap. 26, RO-2200 Brasov, Rumanio. Tel: +40-92-830123

17-18. marto
Lingva Festivalo en Berdjansk. Inf: Konstantin V. Demjanenko "Erinanco", rete: aznauka@azov.zp.ua

17-18. marto
Vintraj Tagoj de Esperanto-Asocio de Finnlando en Hämenlinna, temo: "VORTOJ - Mirindas kiam vorte direblas"

24-26. marto
Muzika Konkurso 2001 en Printempa Kurskunveno de Esperanto, Kameoka. Inf: Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto, Oomoto Ten'on-kyo Kameoka-si Kioto-hu, 621-8686 Japanio, Tel.: +81-771-22-5561, Fakso: +81-771-25-0061. Rete: h-takano@oomoto.or.jp

27-18. marto
Vintraj Tagoj de Esperanto-Asocio de Finnlando en Hämeenlinna. Inf: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki Finnlando

25-21. aprilo
A-Seminario de Cseh-metodo en Meksikurbo. Inf: Meksika E-Federacio, Apdo Postal 10576, MX-06000 México DF, Meksiko

21. marto - 14. aprilo
Vizito en Kubo antaŭ la 5-a Tutamerika Kongreso de Esperanto. Inf: "Keatur", Vista Allegre e/Juan B. Zayasy LuzCaballero, Vibora, La Habana, Kubo

21. marto - 28. aprilo
Internacia vojaĝo al Tutamerika EsperantoKongreso (Polio-Kubo-Gvatemalo-Honduraso-Meksikio-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

25. marto - 01. aprilo
TEJO-seminario "Lingva ĉielarko" Budapest. Inf: TEJO, Sandra Schweder, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nedelando. Rete: tejo-oficejo@esperanto.org

26. marto - 22. aprilo
Flugvojaĝo al Sud-Ameriko (Polio-Panamo-Kostariko-Nikaragvo-Honduraso-Salvadoro-Gvatemalo-Meksikio-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

28. marto - 22. aprilo
Flugvojaĝo al Sud-Ameriko (Polio-Belizo-Gvatemalo-Honduraso-Meksikio-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

28. marto - 22. aprilo
Flugvojaĝo al Ameriko (Polio-Usono-Meksikio-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

29. aprilo - 08. majo
B-Seminario de Cseh-metodo en Kievo. Inf: Volodimir Hordijenko. a/k 35, UA-01133 Kiev-133, Ukrainio. Tel +38-44-2951701

30. marto - 04. aprilo
Nacia Kongreso de Franca Fervojista Esperanto-Asocio (F.F.E.A.) en Thionville. Inf: Jean Ripoche, 6 rue des Platanes La Gautrie, FR-72230 Arnage, Francio. Tel: +33-0243211639. Rete: esperanto.thionville@laposte.fr

30. marto - 04. aprilo
Amuza kaj amika kunestado - "Pri io kaj nenio" en Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské Námestie 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

30. marto - 08. aprilo
3-a Bulgara Studadsesio de AIS en Karlovo. Inf: Esperinform, P.K. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

31. marto - 01. aprilo
Lernu pli pri la kuracaj plantoj kun Stano Marĉek en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 928, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

31. marto - 01. aprilo
"Aprilaj Ridetoj", Odessa. Inf: Junulara Esperanto-Klubo "Verdaĵo", vul. Dekabristov 60-1, UA-650006 Odessa, Ukrainio. Tel: +38-482-233831. Rete: zoo@te.net.ua

01-16. aprilo
Flugvojaĝo al Kubo (Polio-Kubo-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

01-22. aprilo
Flugvojaĝo al Mez-Ameriko (Polio-Kubo-Meksikio-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

03-05. aprilo
Biznes-forumo de esperanto-firmaoj en Karlovo. Inf: Esperinform, P.K. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

07-08. aprilo
Internacia Arta Esperanto-Festivalo en Karlovo. Inf: Esperinform, P.K. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

07-08. aprilo
Kvina Sudadseseio en Herzberg/Harz. Inf: Esperanto-Gessellschaft-Südharz, Grubenhagenstr 8, DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio. Tel: +49-5521-1363, fakso: +49-5523-999544

08-12. aprilo
Preparado al ekzameno-kapableco. Gvidas Pierre Royer kaj Georges Lagrange. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

09-13. aprilo
Staĝo: Preparado al kapableco en Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, Rue de Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-0549428074. Rete: kvinpetalo@post.club-internet.fr

09-16. aprilo
17-a Printempa Semajno Internacia (PSI) kun temo Eŭropo sen lingvaj limoj? en St. Andreasberg. Inf: Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germanio. Tel: +49-2641-4885, fakso: +49-2641-978666. Rete: psi@esperanto.de

 Internacia Junulara Festivalo

11-17. aprilo
IJF, Internacia Junulara Festivalo en Bolsena. Inf: Giovanni Quer, V. le Italia 18, IT-31033 Castelfranco Veneto (TV), Italio. Tel.: +39-0339-2295096. Rete: ijf.admin@esperanto.it

12-16. aprilo
4-a PIK - Plurnivela Internacia Kursaro en KCE. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 928, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

14-17. aprilo
Paska feriado en mondheredaĵa regiono de Nógrád. Inf: MOVILO, s-ino Margit Evva, Soroksári út 107/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793, fakso: je nomo Jozefo Szabó +36-1-3200768

14-17. aprilo
56-a Kongreso de SATAmikaro en Chambéry. Inf: Esperanto Vive, Maison des Associations, 67 rue Saint Fran\,cois de Sales, FR-73000 Chambéry, Francio. Tel/fakso: +33-0479339629 Rete: esperaviv@hotmail.com

14-21. aprilo
Internacia Infanrenkonto, Grésillon. Inf: Elisabeth Barbay, 25 allée Gabriel Fauré, FR-93140 Bondy, Francio. Tel: +3348-472387. eli.barbay@wanadoo.fr

14-29. aprilo
Flugvojaĝo al Meksikio (Polio-Meksikio-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

15-17. aprilo
56-a Kongreso de SAT-Amikaro en Chambéry. Inf: Esperanto Vive, Maison des Assotiations, FR-73000 Chambéry, Francio. Tel: +33-4-79339550, fakso: +33-4-79339588. Rete: esperviv@hotmail.com

15-21. aprilo
5-a Tutamerika Kongreso de Esperanto en urbo Meksiko. Inf: Meksikia Esperanto-Federacio, Apartado Postal M-10576, MX-06000 Mexico, D. F., Meksikio. Fakso: Michael Porter +52-5-5624333. Rete: mike@math.cinvestav.mx

15-28. aprilo
Flugvojaĝo al Ameriko (Polio-Meksikio-Usono-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

17-22. aprilo
Historio de la lingvo: didaktikaj konsiloj al Esperanto-instruantoj kaj studantoj. Gvidas Claude Gacond. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

19-20. aprilo
9-a Internacia Scienc-Praktika konferenco "Banlokoj, naturdefendo, kleridago" en Sankt-Peterburgo. Inf: OOO "Orgkurort", ul Gagarina 20-6-116, RU-196211 Sankt-Peterberg, Rusio. oriento@mail.ru

20-22. aprilo
JER, Junulara Esperanto-Renkonto en Pusztamarót, Hungario. Inf: Rete: hej@math.bme.hu

20-22. aprilo
Praktika Staĝo de Parolata Esperanto, Komuna seminario de IKEF kaj TAKE en "Le Torrent", Storckensohn. Inf: André Grossmann, 5 rue des Pyrénées, FR-68390 Baldersheim, Francio. Rete: andre.grossmann@mageos.com

20-22. aprilo
6-a Regiona Renkontiĝo de Mezslovakia Esperanto-Ligo en ilina. Inf: Esperanto, P.O.Box B-152, SK-0101 Zilina, Slovakio. Rete gondzur@urap.sk

20-22. aprilo
Studosemajnfino, Steensel. Inf: Jeanette Bosse-Sibbel, P. Dondersstr. 23, NL-5613 LP Eindhoven, Nederlando. Tel: +31-40-2113344

21. aprilo
Malferma Tago, Centra Oficejo de UEA. Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10-436144, +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

22. aprilo
Sepa trejnado por Esperanto-instruistoj en Campo Grande. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono - EKOR, str. Cal. Agistinho 126 Fundos - Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro - BJ, Brazilio

24. aprilo - 08. majo
Per biciklo laŭlonge de Danubo, de Budapest al Beograd. Inf: Esperanto - MEL, P.O.Box B9152, SK-012 41 Zilina, Slovakio

27-29. aprilo
Festivalo de Esperanta Kulturo en Krakovo. Inf: G. Maszczynska Gora, Armii Krajowej 2/14, PL-30-150 KRAKOW, Pollando. Tel +48-12-6375390

27. aprilo - 01. majo
Botaniko en Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, Rue de Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-0549428074. Rete: kvinpetalo@post.club-internet.fr

28-29. aprilo
Psikologio kaj nia ĉiutaga vivo en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 928, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

28-29. aprilo
Esperantologia-Didaktika Jarkonferenco de la Pola Sekcio de ILEI. Trejnado de komencantaj E-instruistoj. Inf: Magdalena Tatara, 32 021 Kozmice Wielkie 323, (k/Wieliczki), Pollando

28-29. aprilo
11-a Internacia Kurskunveno en Ĉongdo - sude de Teagu Koreio. Inf: Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto, Oomoto Ten'on-kyo Kameoka-si Kioto-hu, 621-8686 Japanio, Tel.: +81-771-22-5561, Fakso: +81-771-25-0061. Rete: h-takano@oomoto.or.jp

28. aprilo - 01. majo
Botaniko en Bouresse. Gvidas Philippe Pellicier. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

28. aprilo - 06. majo
26-aj Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz kaj 19-a Pola Studadsesio de AIS, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

29. aprilo - 08. majo
"Aroma Jalto - 2001" Inf: Volodimir Hordijenko, a/k 35, UA-01133 Kiev-133, Ukraino. Tel. 38-44-2951701. Rete: lnp@un.kiev.ua Rete: volodimir_h@hotmail.com

04-06. majo
Printempa Esperantista Renkontiĝo en Altaj Tartroj (PERAT), Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské Námestie 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

04-07. majo
96-a Skota Kongreso de Esperanto, Motherwell. Inf: Esperanto-Asocio de Skotlando, 47 Airbles Crescent, Motherwell, ML1 3AP, Skotlando, Britio. Rete: secretary@ScottishEsperanto.Gothere.uk.com

04-08. majo
Kongreso de Franca Katolika Esperanto-Asocio, Lisieux. Inf: Anne-Marie Chaney, 56 rue Corvisart, FR-75013 Paris, Francio

05. majo
14-a Konversacia seminario en Villingen. Inf: Josef Schiffer, Wilstorfstr. 58, DE-78050 Villingen-Schwenningen, Germanio. Tel. +49-7721-58991; Fakso +49-7721-508891. Rete: Josef.Schiffer@esperanto.de

05-08. majo
Omaĝe al Jeannine Vincent. Studo de ŝiaj tradukoj. Elvoko de ŝia vivo far geamikoj ŝiaj en Bouresse. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

05-09. majo
IFEF antaŭkongreso, Prago. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Rete: ifef-kongreso@kava-pech.cz

12-13. majo
12-a Kongreso de Valencia Espeanto-Federacio kaj Muricio, Alicante. Inf: Valencia Esperanto-Federacio, Ave. Peris y Valero 96-3a-5, ES-46008 Valencia, Hispanio. a.casquero@eresmas.net

12-13. majo
Semajnfino de Bavara Esperanto-Ligo, Hof. Inf: Grazyna Hermann, Ogdenstr. 42, DE-95030 Hof, Germanio. Tel: +49-9281-610742

12-19. majo
53-a Kongreso de Internacia Fervojista E-Federacio, IFEF en Tabor. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Rete: ifef-kongreso@kava-pech.cz

13-20. majo
Semajna Esperanto-vizito en Irano, Tehran-Isfahan-Tehran. Inf: Turisma Agentejo "Dornagasht", 121E Sarv Ave. Saadat, Abad Teh, IR-19816 Tehran, Irano. Tel/fakso: +98-21-2067256. Rete: dorna@sama.dpi.net.ir

13-27. majo
Dusemajna Esperanto-vizito en Irano, Tehran-Shiraz-Isfahan-Tehran-Kaspia Maro. Inf: Turisma Agentejo "Dornagasht", 121E Sarv Ave. Saadat, Abad Teh, IR-19816 Tehran, Irano. Tel/fakso: +98-21-2067256. Rete: dorna@sama.dpi.net.ir

16-18. majo
Printempa Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj, Xinyang, Henan-provinco, Ĉinio. Inf: Zhang Xuesong, Changtaiguan Dianguansuo, CN-464193, Xinyang, Henan, Ĉinio. Rete: deodaro@263.net

17-21. majo
BARO en Bad Münder proksime al Hannover. Inf: Conny Tennstaedt, Gerokstrasse 5, DE-47053 Duisburg, Germanio. Rete: conny.tennstaedt@epost.de Telefono: +49-203-665297

18-20. majo
SATEB semajnfino kaj jarkunveno en Barlaston. Inf: Wegdwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DG, Britio. Tel: +44-(0)1782-372105, +44-(0)1782-373427, fakso: +44-(0)1782-372393. Rete: wegdwood.college@staffordshire.gov.uk

18-21. majo
10-a Xinyang-a Teo-Festivalo de Ĉinio kun Simpozio de Esperanto-Komerca Konferenco, Xinyang, Henan-provinco, Ĉinio. Inf: Zhang Xuesong, Changtaiguan Dianguansuo, CN-464193 Xinyang, Henan, Ĉinio. Tel.: +86-376-8821553. Rete: deodaro@263.net

19-20. majo
Jarkongreso de Sveda Esperanto-Federacio, Lesjöfors. Inf: Sveda Esperanto-Federacio, Esperanto-Centro, Vikingagatan 24, SE-11342 Stockholm, Svedio. Tel: +46-8-340800, fakso: +46-8-340810. Rete: sef@esperanto.se

19-23. majo
IFEF Postkongreso, banlokoj Karlovy Vary, Mariánské Lázné, Frantiŝkovy Lázné. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Rete: ifef-kongreso@kava-pech.cz

19-26. majo
Pintempa Esperanto-Staĝo en Béziers. Inf: Christian Herbette, Domaine des 7 Fonts, Ancien passage a niveau, FR-34300 Agde, Francio. Tel/falkso: +33-4672186. Rete: chrizo@worldonline.ft

20. majo
44-a Sudparaibavala Esperanto-Renkontiĝo, Resende-RJ. Inf:

24-27. majo
Piedmigrado en Bouresse. Gvidas Monique Dussenty, Thérèse Pinet. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

24-27. majo
Internacia Komunista Konferenco (IKEK) en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

24-27. majo
8-a Balkana Esperanto-Kongreso (BEK) kaj 7-a Balkana Junurala Konferenco (BAJK) en Vraca. Inf: Esperanto, p.k. 26, BG-3000 Vraca, Bulgario. Tel: +359-(0)92-24890 kaj +359-(0)92-21044. Rete: sukceso@dir.bg

24-27. majo
Printempa Renkontiĝo en Wellerlooi (inter Nijmegen kaj Venlo). Inf: NEJ, David van Bezooijen, A. van Nassaustraat 17hs, NL-1055 RR Amsterdam, Nederlando. Tel: (mobila kun resp.) +31-6-22332383. Rete: bezooijen@yahoo.comnej@dds.nl

24-28. majo
NULIGITA Tagoj de Kievo. Inf: Mikaelo Lineckij, p.k. 140, UA-04201 Kiev, Ukrainio. Tel. +380-44-4320743. Rete: urso@espero.freenet.kiev.ua aŭ Rete: lineckij@ukrpost.net

25-27. majo
Boatado - Ignalina lagregiono. Inf: Klubo "Juneco", p.k. 61. LT-2000 Vilnius, Litovio. Inf: Tel: +370-2-758336. Rete: olga.ramenskaja@takas.lt

25-28. majo
49-a Kongreso de ELNA, en Sallaga Urbo (Salt Lake City). Inf: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, USA. Tel: +1-510-6530998, fakso: +1-510-6531468. Rete: elna@esperanto-usa.org

26-27. majo
Kristana kaj naturamika semajnfino en Rheineck (San-Galo). Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

28. majo - 04. junio
Internacia Junulara Turisma Semajno en Szczawnica. Inf: Aneta Malgorzata Bedkowska, str. Powstanców Wielkopolskich 51/48, PL-85-090 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-3427697. mielo@usa.net

30. majo - 03. junio
Internacia Seminaro "La religio kaj la homaro" en Karlovo. Inf: Esperinform, P.K. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

01-03. junio
Internacia Festivalo de Kristana Preĝeja Kantado en Karlovo. Inf: Esperinform, P.K. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

01-03. junio
2-a Kongreso de Slovakia Esperanto-Federacio. Inf: Ján Vajs, Nábr. A. Stodolu 1778/33, SK-03101 Liptovsky Mikulás, Slovakio. Tel: +421-849-5523664, fakso: +421-849-5524744. Rete: vajs@pobox.sk

01-04. junio
Germana Esperanto-Kongreso Ludwigshafen. Inf: Germana Esperanto-Asocio, Immenthalstr. 3, DE-79104 Freiburg, Germanio. Tel: +49-761-289299, fakso: +49-761-289296. gea@esperanto.de

01-04. junio
Popoldancado en la burgo Klempenow en Meklenburgio / Antaŭpomerio. Inf: Viola Wallich viola.wallich@t-online.de aŭ Norbert Valtin valtin@nikocity.de, tel: +49-39723-22864

01-05. junio
B-Seminario de Cseh-metodo en Herzberg kun Attilio Orellana Rojas am Harz. Inf: Esperanto-Gessellschaft Südharz, Grubenhagenstr 8, DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio

01-06. junio
Sesa Studadsesio: Cseh-seminario por instruistoj en Herzberg/Harz. Inf: Esperanto-Gessellschaft-Südharz, Grubenhagenstr 8, DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio. Tel: +49-5521-1363, fakso: +49-5523-999544

01-10. junio
23-a Ĉebalta Esperantista Printempo Mielno. Inf: Pola Esperanto-Asocio, Pk. 30. PL-75-016 Koszalin-1, Polio. Tel: +48-094-3404563 (s-ro Baranowski)

02-03. junio
50-a Esperanta Kongreso de regiono Tookai en urbo Kariya Inf: IKAI Yosikazu, rete: ikai-yosikazu@mua.biglobe.ne.jp

02-03. junio
Esperanto-Renkontiĝo "Karlova Rozo 2001" en Karlovo. Inf: Esperinform, P.K. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

02-04. junio
3-a Forumo de Pakto por Esperanta Civito en Sabbioneta, Italio. Inf: IIC, piazza Aspromonte 24, IT-20131 Milano, Italio. Rete: pakto@ibero.it

02-04. junio
Interasocia Esperanto-Kongreso en Francio, Limoges. Inf: Unuiĝo Franca por Esperanto (UFE), 4bis, rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Tel: +33-1-42786886, fakso: +33-1-42780847. Rete: OMoreau@esperanto.org

03-04. junio
Esperanto-staĝo en Grésillon. Inf: Hélène Vincent, 3 rue Blaise Cendrars, FR-44100 Nantes, Francio. Tel: +33-(0)240.43.92.42

03-05. junio
Pentekosta Renkontiĝo, Miercurea-Ciuc (Csíkszereda). Inf: Jolanda Józsi, str. Patinoarului 12A ap. 3, RO-4100 Miercurea-Ciuc, Rumanio

07-10. junio
5-a sesio de Danuba Esperantlingva Scienca kaj Kultura Forumo (DESKF) en Beograd. Inf: Radojica Petroviĉ, Bul. Oslobodjenja 36, YU-32000 Ĉaĉak, Jugoslavio. Rete: radp@ptt.yu

08-10. junio
Norvega Landa Kongreso en Oslo. Inf: Norvega Esperanto-Ligo, Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo, Norvegio. Tel: +47-22350894. Rete: esperanto@online.no

09. junio
19-a ĉeha-saksa tago en Pirna kaj apud Dresden. Inf.: Norbert Karbe, Tel/fakso: +49-03501-773232; rete: NoKoSaksio@t-online.de

09-10. junio
Internacia krea renkontiĝo "Abritus" kaj literatura konkurso EKRA en Razgrad. Inf: Esperantista Domo de Kulturo "D-ro Ivan Kirĉev", str. Sveti Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario

09-10. junio
49-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo, Tanabe. Inf: Egawa Harukuni, tel/fakso: +81-73-4612234. Rete: egawa99@mocha.ocn.ne.jp

11-17. junio
17-a Internacia Simpozio pri Esperanto-Turismo. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

14-17. junio
Miela semajnfino en Francio, La gastronomia kaj migrada semajnfino ĉe la Nacia Parko de la regiono Ecrins. Inf: Junulara Esperantista Franca Organizo, Bruno Flochon BFlochon@esperanto.org aŭ Rozenn Picard RPicard@esperanto.org

15. junio - 01. julio
Komuna naturprotekta vojaĝo kun Orient-Slovaka Asocio al Norda Eŭropo. Inf: MOVILO, s-ino Margit Evva, Soroksári út 107/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793, fakso: je nomo Jozefo Szabó +36-1-3200768

15. junio - 07. julio
Ekspedicio de esperantistoj kaj naturamikoj al Laponio, Slovakio-Polio-Finnlando-Norvegio-Polio-Slovakio. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské Námestie 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

16. junio
Sepa Frata Vespero kaj kamparana festo en Campo Grande. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono - EKOR, str. Cal. Agistinho 126 Fundos - Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro - BJ, Brazilio

16-17. junio
Miela Semajnfino en Francio. Inf: Bruno Flochon, 6c av de l'Hippodrome, FR-69890 La Tour de Salvagny, Francio. Tel: +33-47848004, Rete: bflochon@esperanto.org

16-22. junio
Senzorga ferio en montaro apud Sliven, Bulgario. Inf: Galja Nikolova kv. Sini kamani 10-K-18, BG-8808 Sliven, Bulgario. Rete: bt-sliven@sl.bia-bg.com

20. junio - 23. julio
Internacia busvojaĝo "Eŭropo-Afriko" tra 20 landoj (itinero Polio-Hispanio-Maroko-Kroatio-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

21. junio
(ĉirkaŭ tiu dato) Turisma restado okaze de suneklipso en Malgasio. Inf: Malgasa Esperanto-Unuiĝo, p/a Universala Kultura Servo, Lgt. no. 387, cité Anamahitsy, MG-101 Antanarivo, Malgasio. Rete: uks@dts.mg

21-23. junio
Internacia simpozio pri problemoj de modernigo en klerigado. Inf: Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino, Orient-Eŭropa Sekcio, ul. Mosfilmovskaja 2. v, RU-119285 Moskvo, Rusio. Tel/fakso +7-(0)95-1430655, Organizkomitato, prof. Gennadij Ŝilo, rete: ejusto@dol.ruesperanto@e-mail.ru

22-24. junio
60-a Hispana Esperanto-Kongreso en San Javier (Murcia). Inf: Vicente Sanchez Lumbreras, Saturno 15, ES-30730 San Javier (Murcia), Hispanio. Tel: +34-968192598, +34-968191243. Rete: vsal0001@almez.pntic.mec.es kaj Rete: admin@esperanto-es.org

24-30. junio
Postkongreso de Hispana Esperanto-Kongreso. Vidu: 22-24-an

24. junio
Estu Bonvena en Kasteloj Rochinne kaj Spontin (apud Namur). Inf: Asocio por Esperanto, Marcel Delforge, Rue des Glacières 18, BE-6001 Charleroi-Marcinelle, Belgio. Tel/fakso: +32-71-431413 Rete: madelforge@busmail.net

24-25. junio
Esperanto-pikniko. Inf: Marcel Delforge, Rue des Glacières 16, BE-6001 Charleroi-Marcinelle, Belgio. Tel/fakso: +32-71-431413. Rete: mardelforge@busmail.net

24-29. junio
Somera kurso por komencantoj kaj progresantoj, ankaŭ infanoj, en Esperanto-Garden, Lesjöfors. Inf: Esperanto-Garden, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Rete: egarden@esperanto.se

24-29. junio
Somera kurso en Karlskoga Popola Altlernejo. Inf: Lars Forsman, Folkögskolan, SE-691 24 Karlskoga, Svedio. Tel: +46-586-64600, fakso: +46-586-64622. lars.forsman@fhsk.karlskoga.se

24. junio - 14. julio
Sveda labortendaro kune kun Internacia Civila Servo. Inf: Esperanto-garden, SE-68096, Lesjöfors, Svedio. Fakso: +46-59-030359. Rete: egarden@esperanto.se

29. junio - 01. julio
35-a Tutlanda Fervojista Esperanto Amika Renkontiĝo en Zalaegerszeg. Inf: Ferenc Kapcsándi, Pf. 263, HU-8900 Zalaegerszeg, Hungario

30. junio - 01. julio
Omaĝo al Gaston Waringhien en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

30. junio - 02. julio
Reveno al Miedzygorze. Inf: Silezia Esperanto-Asocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw, Polio

30. junio - 06. julio
Renkontiĝo de Amikoj - 1 (RA-1) en ŝipo ĉe Oba Maro (Novosibirsk). Inf: rete: JK@CENTER-F1.ru

30. junio - 15. julio
Somera Bulgara Studadsesio en Karlovo. Inf: Esperinform, P.K. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

01-05. julio
Somera Esperantosemajno en Heinävesi. Inf: Valamon kansanopisto, Valamontie 42, FI-79850 Uusi-Valamo, Rete: valamon.kansanopisto@valamo.fi

01-10. julio
NULIGITA Unua Ukrainia Junulara Tendaro, TUJE-1. Inf: Lineckij Mikaelo, p.k. 140, UA-04201 Kiev, Ukrainio. Tel.: +380-44-4320743, Rete: lineckij@ukrpost.neturso@espero.freenet.kiev.ua

01-14. julio
Somera Esperanto-Tendaro (SET) Lanĉov. Inf: Esperanto, CZ-674 01 Trebic, Ĉehio. Tel: +420-+618-850196, fakso: +420-618-21909 (Sittauer)

02-13. julio
Nord-Amerika Somera Esperanto-Kursaro (NASK) ĉe la Universitato de San Francisko (nova loko). Inf: Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono. Rete: eddyellen@aol.com Tel: +1-360-7544563, fakso: +1-360-7869175

04-08. julio
Praktikado de la lingvo en Bouresse. Inf: Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

05-10. julio
11-a Eŭropa Esperanto-Forumo (ĉeftemo: Ekologio), Riga-Poprad, Litovio-Slovakio. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

05-12. julio
2-a Ivanova Esperantista Renkontiĝo (IvERo-2), Ivanovo. Inf: Irina Galicyna, ul. Kudrjaŝova 82-A-37, RU-153009 Ivanovo, Rusio. Tel: +7-0932-230116. rete: ivero_2@yahoo.com

06-08. julio
2-a Kongreso de AIS-Meksikio, Mexicali. Inf: Rubén Feldman González, Ave. Islas Fiji #46, Santa Monica, Mexicali, Baja California 21339, Usono. Rete: rufegon@mxl.cablemas.com

07-08. julio
"Estero-2001", Ternopila provinco. Inf: Viktor Pajuk, Mikola Kriveckij, p.k. 83. UA-46001 Ternopil, Ukrainio. Rete: Elena.Paiuk@undp.orglnp@un.kiev.ua

07-14. julio
Somera staĝo en Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Kastelo Grésillon, FR-19150 Baugé, Francio. Tel: +33-(0)241891034

07-15. julio
37-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-37). Inf: Litova Esperanto-Asocio, p.k. 167, LT-3000 Kaunas, Litovio. Tel: +370-7-208503, fakso: +370-7-228616. Rete: ritavalc@takas.lt

08-10. julio
11-a Eŭropa Esperanto-Forumo (Slovaka parto) en Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské Námestie 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

09-13. julio
MEmzorga LAg-umado (MELA) Délegyháza. Inf: Laca Garamvölgyi, Arany János út 47, HU-1221 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2283510, en Germanio: Andi: +49-511-7000011, ankaŭ raditelefono, dum la MELA nur ĝi: Laca/Andi: +36-30-2097864

11-15. julio
Tendara renkonto en Vácrátót. Inf: Pál Baksza, Szabadság u. 21, HU-2163 Vácrátót, Hungario

11-17. julio
Leviĝas la kurteno: aktorarto kaj aktorado kun Paul Gubbins kaj Colin Simmonds en Bouresse. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

11-17. julio
Inicado kaj praktiko de jogo kun Arlette Plutniak en Bouresse. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

 Internacia Junulara Semajno

13-19. julio
Internacia Junulara Semajno, IJS en Szombathely. Por 2 personoj senpage pere de "Premio Melinda". Inf: Hungara Esperanto-Junularo, pk. 87. HU-1675 Budapest, Hungario. Tel/fakso: +36-1-2828885. Rete: hej@math.bme.hu

14-19. julio
11-a Internacia Esperanto-Kongreso Cheste-Valencio, Hispanio. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

14-19. julio
11-a Eŭropa Esperanto-Forumo, regiono Valencio. Inf: Augusto Casquero de la Cruz, Av. Burjasot 29 A-31, ES-46009 Valencia, Hispanio. Te/fakso: +34-96-3401369. Rete: a-casquero@redestb.es

 SAT-Kongreso en Nagykanizsa

14-20. julio
74-a Kongreso de SAT en Nagykanizsa, Hungario. Inf: Szabadi Tibor, pf. 66. HU-8800 Nagykanizsa, Hungario. Rete: esptibor@egon.gyaloglo.huesp.sz.tibor@sienet.hu

14-20. julio
Internacia Esperanto Konferenco, IEK de OSIEK en Stráĵnice. Inf: Esperanto, pk. 36, CZ-696 62 Stráznice, Ĉehio. Tel: (reg.): +420-631-332278, fakso: +420-631-332507 Rete: vlada_hasala@iol.cz

14-21. julio
Somera staĝo en Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Kastelo Grésillon, FR-19150 Baugé, Francio. Tel: +33-(0)241891034

14-21. julio
15-a Ekumena Esperanto-Kongreso, 5-a Junulara Ekumena Esperanto-Tendaro (kun IKUE kaj KELI) en Zagreb. Inf: Marija Beloŝeviĉ, Sveti Duh 87, HR-10000 Zagreb, Kriatio. Tel: +385-1-3745052 Rete: marija.belosevic@public.srce.hr

14-21. julio
51-a Kongreso de Kristana Esperantista Ligo Internacia en Zagreb, Kroatio. Inf: Els van Dijk, Koningsmantel 4, NL-2403 HZ Alphen a/d Rijn, Nederlando. Rete: javadi@worldonline.nl

14-21. julio
54-a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista en Zagreb, Kroatio. Inf: IKUE, Via di Porta Fabbrica 15, IT-00165 Roma, Italio. Tel/fakso: +39-6-632839. Rete: ikue@ikue.org

14-21. julio
67-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en Zagreb, Kroatio. Inf: Antun Kovaĉ, Matice Hrvatske 42, HR-10415 Velika Gorica, Kroatio. Tel: +385-1-6106583

14-21. julio
11-a Internacia Esperanto-Kongreso en Budapest. Inf: MOVILO, Soroksári út 117/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793

15-20. julio
37-a Brazila Kongreso de Esperanto en Brasília/DF. Inf: Brazila Esperanto-Ligo, C.P.03625, BR-70084 Brasília, Brazilio. Rete: bel@esperanto.org.br

15-20. julio
A-Seminario kaj Baza Kurso de Cseh-metodo en Brasilia. Inf: Brazila Esperanto-Ligo, Caixa Postal 3625, BR-70084-970 Brasília DF, Brazilio

15-28. julio
Biciklaj karavanoj al Strasburgo el Londono-Bruselo, el Barcelono-Liono, el Bretonio-Parizo, el Pollando-Germanio. Inf: Xavier Godivier XGodivier@Esperanto.org kaj Ivo Miesen ivo_m@dds.nl

16-21. julio
13-a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco en Osijek (Kroatio). Inf: Davor Klobuĉar, Huttelrova 27a, HR-31000 Osijek, Koratio. Tel: +385-31-233494. Rete: davor.klobucar@public.srce.hr

 MIRO

17-21. julio
8-a MIRO en Zadar. Inf: Kroatia Esperanto-Junulara Asocio, KEJA, Amruseva 5/I, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: ivex@hi.hinet.hr

17-22. julio
Jogo je mil metroj en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

18-21. julio
11-a Kongreso kaj Internacia Renkontiĝo de Folklor-ensembloj en Budapest. Inf: MOVILO, s-ino Margit Evva, Soroksári út 107/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793, fakso: je nomo Jozefo Szabó +36-1-3200768

18-30. julio
Busvojaĝo el Kaunas al UK en Zagrebo kaj reen (Kaunas, Polio, Tatra montaro, valo Levoĉa, Hungario, lago Balaton, Zagrebo, Adriatika Maro, Ragoznica, Kaunas). Inf: Esperanto Turisma Centro "Bonvoje", Zamenhofo 5, LT-3000 Kaunas, Litovio. Tel/fakso: +370-7-209145. Rete: ritavalc@takas.lt

19-21. julio
Eŭropa Konferenco "Kiel certigi lingvan kaj identecan egalrajtecon en EU?" en Tainach/Tinje ĉe Klagenfurt, Aŭstrio. Inf: Asocio por Eŭropa Konscio, p/a Zlatko Tiŝljar, Besednjakova 1, SI-2000 Maribor, Slovenio. Tel/fakso: +386-2-4200669

19-28. julio
MEmzorga LAg-umado (MELA) Délegyháza. Inf: Laca Garamvölgyi, Arany János út 47, HU-1221 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2283510, en Germanio: Andi: +49-511-7000011, ankaŭ raditelefono, dum la MELA nur ĝi: Laca/Andi: +36-30-2097864

 Universala Kongreso: La centra kaj plej granda Esperanta arangxo!

21-28. julio
86-a Universala Kongreso de Esperanto Zagreb, Kroatio. Inf: Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, Nederlando. Tel: +31-10-436144, +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

21-28. julio
Infana Kongreseto, Zagreb. Inf: Stefan MacGill, Bethlen G. u 2, HU-2030 Erd, Hungario . Rete: stefan.macgill@galamb.net

21-28. julio
Baza Kurso kaj A-Seminario de Cseh-metodo en Zagreb. Inf: Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Rete cseh@iei.nl

21-28. julio
Somera staĝo en Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Kastelo Grésillon, FR-19150 Baugé, Francio. Tel: +33-(0)241891034

21-30. julio
Vojaĝo al UK el Budapest al Zágráb (kaj Csáktornya, Plitvice, Rijeka, Pula). Inf: Vojaĝoficejo Esperatur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-268-0331. Rete: esperantohea@matavnet.hu

23-26. julio
1-a Hilelista renkontiĝo, Zagreb. Inf: Mato Spekuljak, Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: mato.spekuljak@zg.tel.hr

24-29. julio
La muzika esperanta kulturo en la dua jarcento de nia lingvo en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

27. julio - 05. aŭgusto
24-a Somera Familia/Feria Tendaro, Thomsdorf. Inf: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/1104, DE-17034 Neubrandenburg, Germanio. Tel: +49-395-4221398

28-30. julio
Internacia simpozio pri lingva planado kaj leksikologio, Akademio de Esperanto kaj Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj, Zagreb. Inf: Spomenka Ŝtimec, Nova Ves 87, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel/fakso: +385-1-469373. Rete: esperanto@zg.tel.hr

28. julio - 01. aŭgusto
70-a Itala Kongreso de Esperanto, Trieste, Italio. Inf: Triesta EsperantaAsocio, CP 601, IT-34100 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-763128. Rete: nored@tiscalinet.itesperanto@retecivica.trieste.it

 35-a ILEI-Konferenco

28. julio - 04. aŭgusto
35-a ILEI-Konferenco en Lovran, Kroatio. Inf: ORBIS PICTUS de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34 131 Trieste, Italio. Tel/fax: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

28. julio - 04. aŭgusto
Renkontiĝo de esperantistaj familioj en Savudrija. Inf: Ankica Jagnjiĉ, Stubiĉka 75, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel: +385-1-3631438. Rete: ankica.jagnjic@zg.tel.hr

28. julio - 04. aŭgusto
Somera staĝo en Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Kastelo Grésillon, FR-19150 Baugé, Francio. Tel: +33-(0)241891034

29. julio - 02. aŭgusto
Renkontiĝo de geamikoj pri internacia solidareco: Sarajevo 2001. Inf: Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercegovino, p.p. 452, BA-7100 Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino. Rete: kjak@bih.net.ba

29. julio - 05. aŭgusto
57-a Internacia Junulara Kongreso, IJK "Plurlingvismo en Eŭropo - kiel ĝin sukcesigi?" en Strasburgo. Inf: Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO) IJK 2001, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75014 Paris, Francio. Rete: jefo@esperanto.org

29. julio - 11. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro (SET) Lanĉov. Inf: Esperanto, CZ-674 01 Trebic, Ĉehio. Tel: +420-618-850196, fakso: +420-618-21909 (Suttauer)

31. julio - 05. aŭgusto
4-a PIK - Plurnivela Internacia Kursaro en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

31. julio - 20. aŭgusto
4-a Plurnivela Internacia Kursaro, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, C.P.311, CH-2301 La Chauc-de-Fonds, Svisio

01-10. aŭgusto
Orienta Somera Esperantista Junulara Tendaro en Tjumenjo. Inf: Lena Katajeva: lenjo@rambler.ru

03-07. aŭgusto
Historio de la lingvo en Bouresse. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

04-11. aŭgusto
20-a Katolika Esperanto-Tendaro, Srebranice apud Litomiŝlo. Inf: Miroslav Ŝváĉek, Trŝická 6, CZ-75127 Penĉice, Ĉehio. Rete: msvacek@iol.cz

04-17. aŭgusto
Somera Esperanto-Lernejo (SEL-2001), Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské Námestie 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

04-11. aŭgusto
Somera staĝo en Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Kastelo Grésillon, FR-19150 Baugé, Francio. Tel: +33-(0)241891034

05-10. aŭgusto
1-a Internacia Seminario de Ĉinmedicino: Ĉinmedicino - Al la mondo, Xi'an, Chinio. Inf: Zhiyuan Kompanio, Huanchengnanlu Xiduan # 29-602, CN-710068 Xi'an, Ĉinio. Tel/fax: +86-20-8412463. Reto: Rete: ioelreto@pub.xaonline.com

05-20. aŭgusto
Ekspedicio "Dnister-2001" sur Dnestro. Inf: Junulara Esperanto-Klubo "Verdaĵo", vul. Dekabristov 60-1, UA-650006 Odessa, Ukrainio. Tel: +38-482-233831. Rete: zoo@te.net.ua

06-31. aŭgusto
Flugvojaĝo al Sud-Orineta Azio (Polio-Tajlando-Laoso-Kamboĝo-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

07-12. aŭgusto
4-a PIK - Plurnivela Internacia Kursaro en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

10-12. aŭgusto
20-a Komuna Seminario (Ĉinio, Japanio, Koreio) en Seulo. Inf: Korea E-Junularo, 1601 Kangbyon Hanshin Core, 350 Mapo-dong, Mapo-gu, KR-121-703 Soeul, Koreio. Tel: +82-2-7176975, Rete: keast@soback.kornet21.net

10-12. aŭgusto
SET-Reen: Renkonto de iamaj SET-anoj Somera Esperanto-Tendaro en Lanĉov. Inf: Esperanto, CZ-674 01 Trebic, Ĉehio. Tel: +420-618-850196, fakso: +420-618-21909 (Sittauer)

10-13. aŭgusto
3-a Nordorienta Ĉina Kongreso de Esperanto en Changchun, Ĉinio: Esperanto, interreto kaj multkulturo. Inf: s-ro Zhang Jiping retpoŝte: Rete: kokosoto@163.net

11-17. aŭgusto
Esperanto Somerlernejo en Barlaston. Inf: Wegdwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DG, Britio. Tel: +44-(0)1782-372105, +44-(0)1782-373427, fakso: +44-(0)1782-372393. Rete: wegdwood.college@staffordshire.gov.uk

11-18. aŭgusto
Somera staĝo en Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Kastelo Grésillon, FR-19150 Baugé, Francio. Tel: +33-(0)241891034

12-18. aŭgusto
Esperanto-semajno en Klint La kosmologio de Martinus. Inf: Martinus Instituto, Mariendalsvej 96, DK-2000 Kopenhago, Danio. Rete: martinus@centrum.dk

14-20. aŭgusto
4-a PIK - Plurnivela Internacia Kursaro en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

15-22. aŭgusto
Somera Esperanto-Lernejo por ĉiuj en Miercurea-Ciuc (Csíkszereda). Inf: Jolanda Józsi, str. Patinoarului 12A ap. 3, RO-4100 Miercurea-Ciuc, Rumanio

16-26. aŭgusto
41-a Okcidenta Somera Esperantista Junulara Tendaro, Kovrov, Vladimira reg., Inf: Natalja Grigorjevskaja, ul. Smirnova, 87-16 RU-153034 Ivanovo, Rusio. Rete: natasha@esperanto.msx.ru

16. aŭgusto - 19. decembro
4-monata kurso en Karlskoga Popola Altlernejo. Inf: Lars Forsman, Folkögskolan, SE-691 24 Karlskoga, Svedio. Tel: +46-586-64600, fakso: +46-586-64622. lars.forsman@fhsk.karlskoga.se

18-24. aŭgusto
5-aj Pluezekaj Renkontiĝoj en Plouézec, Bretonio. Inf: Roger Eon, 5 Kervilin Izelan, FR-22470 Plouezéc, Francio. Tel/fakso: +33-(0)296227717. Rete: esperanto.22@libertysurf.fr

18-24. aŭgusto
Turisma Semajno (TUSE-2001), Slovakia Paradizo. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské Námestie 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

20-26. aŭgusto
Kafoklaĉa Internacia Somera RenkontiĝO (KISO) Marburg. Inf: Marburga Esperanto-Grupo (MEG), Afföllerstr. 19, DE-35039 Marburg/Lahn, Germanio. Rete: kiso@esperanto.de

21-25. aŭgusto
Preparado al Altaj Studoj kaj inicado al esperanto en Bouresse. Gvidas Janine Dumoulin kaj Georges Lagrange. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

21-26. aŭgusto
Jogo je mil metroj, ĉe KCE en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

23-25. aŭgusto
Seminario pri turismo, ekologio kaj scienco en Miercurea-Ciuc (Csíkszereda). Inf: Jolanda Józsi, str. Patinoarului 12A ap. 3, RO-4100 Miercurea-Ciuc, Rumanio

24. aŭgusto
"Hoverlano-2001", Karpatoj. Inf: Jaroslav Zaharija, B. Hmelnickij str, 82/4-8, UA-76006 Ivano-Frankivsjk, Ukrainio

24-28. aŭgusto
Rondvojaĝo ĉirkaŭ Altaj Tatroj. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské Námestie 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

25. aŭgusto
Limburga Esperanto-Tago, Neerpelt. Inf: Nord-Limburga Esperanto-Societo, Panhovenstr. 10. BE-3990 Peer, Belgio. Tel: +32-11-635592

25-26. aŭgusto
33-a Korea Kongreso de Esperanto en Kyongsan ĉe Taegu. Inf: Esperanto, Naewoe Bldg 4F, 588-43 Bongduk 1-dong, Taegu, KR-705-021, Koreio. Tel: +82-11-95777345, fakso: +82-53-4751887. Rete: taeguesperanto@hanmail.net

25. aŭgusto - 01. septembro
27-a Internacia Semajno de Esperanto kun kursoj plurnivelaj kaj seminario de Cseh-metodo en Sète. Inf: Esperanto, 5 rue Docteur Roux, FR-34090 Montpellier, Francio. Rete: nikolao.k@wanadoo.fr

26. aŭgusto - 02. septembro
Seminario de Hilelista Esperanto-Rondo en Ĉervar-Porat. Inf: Mato Spekuljak, Oŝtarijska 8, HR-1000 Zagreb, Koratio. Rete: hilelistarondo@yahoo.com

30. aŭgusto - 06. septembro
Antaŭ-BEA Kongresa mara feriado en Kiten-Burgas-Sarafovo. Inf: Esperinform, P.K. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

31. aŭgusto - 02. septembro
"Ni konu Tatrajn Montopintojn" en Altaj Tatroj. Inf: Esperanto - MEL, P.O.Box B-152, SK-012 41 Zilina, Slovakio. Rete: juraj.godzur@urap.sk

01-10. septembro
35-a Internacia Esperanto-Feriado en Kudowa Zdrój. Inf: Silezia Esperanto-Asocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw, Polio

01-15. septembro
6-a Internacia Esperanto-Feriado kun folkloro, montaro Pieniny. Inf: Pola Esperanto-Asocio, ul. sw. Kingi 6, PL-34450 Kroŝcienko Polio. Tel: +48-4018-2623148

02-08. septembro
8-a Internacia Turisma Semajno en Sliema. Inf: Malta Esperanto-Societo, P.O. Box 142, Valletta CMR 01, Malta. Tel. +356-486260, fakso: +356-523071 Rete: maltaesp@global.net.mt

02-09. septembro
Seminario de Hilelista Esperanto-Rondo en Ĉervar-Porat. Inf: Mato Spekuljak, Oŝtarijska 8, HR-1000 Zagreb, Koratio. Rete: hilelistarondo@yahoo.com

03-21. septembro
Baza Kurso laŭ Cseh-metodo en Bydgoszcz. Inf: Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo, M. Sklodowskiej Curie 10, PL-85 094 Bydgoszcz, Polio

05-09. septembro
Internacia biciklista renkontiĝo (IBIRE) en Doksy. Inf: Petro Chrdle, KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉehio. Tel.: +420-(0)2-9912201, fakso: +420-(0)2-9912126, rete: chrdle@kava-pech.cz

06-09. septembro
Mikologia Semajnfino, Altaj Tatroj. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské Námestie 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

06-27. septembro
Flugvojaĝo al Sud-Orineta Azio (Polio-Tajlando-Laoso-Kamboĝo-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

07-09. septembro
52-a Kongreso de BEA en Velingrad. Inf: Bulgara Esperantista Asocio, p.k. 66. BG-1000 Sofia, Bulgario. Tel: +359-2-804154. Rete: intrpres@usa.net

07-11. septembro
15-a Kongreso de Itala Katolika Esperantista Unuiĝo, Barza d'Ispra. Inf: Giovanni Conti, via F. Filzi 51, IT-20032 Cormano, Italio. Rete: conti.giovanni@tiscalinet.it

07-13. septembro
Zamenhof: Vivo kaj verkoj en Bouresse. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

08-15. septembro
Staĝo "Astronomio: amatoroj kontribuas", Observatorio de Mont Chiran, Blieux, suda Francio. Inf: Astronomia Esperanto-Klubo, p/a Alex Mikishev, str. Amazia Ha-Melech 20/1, IL-77484 Ashdod, Israelo. Tel. +972-51-682718. Rete: mikisal@inverness.co.il

09-11. septembro
Gliwice-a Renkontiĝo de uzantoj de Esperanto. Inf: Stanislaw Mandrak, ul. Kormoranów39/16, PL-44-114 Gliwice, Polio. Tel: +48-32-1326035, fakso: +48-32-382043. Rete: staman@ka.onet.pl

10-16. septembro
Post-BEA-Kongresa mara feriado en Sarafovo-Kiten-Sozopol-Nesebar. Inf: Esperinform, P.K. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

12-14. septembro
Festivalo de lingvoj, Budapest. Inf: Vojaĝoficejo Esperatur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-268-0331. Rete: esperantohea@matavnet.hu

13-16. septembro
Esperanta Simpozio okaze de Centjaro de Sopot. Inf: P. Stanislaw Platek, str. de Pastro Maran Górecki 17, PL-80-544 Gdansk, Polio. Tel: +48-58-3432144

13-17. septembro
BARO en Bad Münder proksime al Hannover. Inf: Conny Tennstaedt, Gerokstrasse 5, DE-47053 Duisburg, Germanio. Rete: conny.tennstaedt@epost.de Telefono: +49-203-665297

14-16. septembro
20-a Nord-okcidenta regiona Esperanto-konferenco, NOREK. Inf: Wally Du Temple/NOREK, 765 Braemar Ave., North Saanich, B.C., Kanado V8L 5G5, Rete: dutemple@mail.islandnet.com

16. septembro
4-a Esperanta Renkontiĝo de Taguatinga, administra regiono de Braziljo. Inf: Carlos Maria, rete: Karllomaria@aol.com

21-23. septembro
14-a Internacia Kultura Festivalo en Usti nad Labem. Inf: Miroslav Smycka, Kojeticka 90, CZ-403 03 Usti nad Labem, Ĉehio. Tel: +420-47-5532417

21-23. septembro
17-a Kongreso de Polaj Esperantistoj-Fervojistoj en Malbork. Inf: s-ro Mieczyslaw Pietrzikowski, ul. 3 Maja 25/31, PL-80-802 Gdansk, Polio

21-30. septembro
27-a Internacia Forumo pri Turismo, Edukado kaj Kulturo kaj 24-a Sanmarineca Universitata Sesio de AIS San-Marino kaj 20-a Pola Studadsesio de AIS, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

22-23. septembro
Skota Studrondo, Dunblane. Inf: Esperanto-Asocio de Skotlando, 47 Airbles Crescent, Motherwell, ML1 3AP, Skotlando, Britio. Rete: secretary@ScottishEsperanto.Gothere.uk.com

23-28. septembro
Interlingvistika Studoj ĉe la Universitato Adam Mickiewicz, Poznan. Inf: Ilona Koutny, str. Poniatowskiego 3, PL-62-020 Swaredz, Polio. Tel: +48-61-8172873. Rete: ikoutny@amu.edu.pl

26. septembro
Eŭropa tago de lingvoj

26-28. septembro
Kongreso de REFA en delto de Danubo. Inf: Stefan Mihai, str. Mircea cel Bartan 39 bl. 51 ap. 26, RO-2200 Brasov, Rumanio. Tel: +40-92-830123

27-30. septembro
12-a MontKabana Renkontiĝo (MKR) en Platak (apud Rijeka), Inf: Vanja Radovanovic, Horvacanska 31, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: Vanja.Radovanovic@etk.ericsson.sebombarde@math.hr

27-30. septembro
17-a Artaj Konfrontoj en Esperanto "ArKonEs-2001", Poznan. Inf: Tadeusz Chrobak, str. Pilsudskiego 11/32, PL-62-028 Poznan-Kozieglowy, Polio. Tel: +48-61-8127805. Rete: tchobak@friko3.onet.pl

28-30. septembro
Aŭtunaj tagoj de Esperanto-Asocio de Finnlando "Lingvoj kaj (mis)komprenoj" en Helsinki. Inf: EAF, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando. Rete: laakju@koti.tpo.firiitta@arctinar.com

28-30. septembro
Sepa Studadsesio en Herzberg/Harz. Inf: Esperanto-Gessellschaft-Südharz, Grubenhagenstr 8, DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio. Tel: +49-5521-1363, fakso: +49-5523-999544

28-30. septembro
14-a Internacia Kultura Festivalo en Usti nad Labem. Inf: s-ro Miroslav Smycka, Kojeticka 90, CZ-400 03 Usti nad Labem, Ĉehio. Tel. +420-(0)47-5532417

28-30. septembro
Aŭtuna turisma semajnfino ĉe ilina. Inf: Esperanto Klub, P. O. Box B-152, SK-012 41 , SK-012 41 Zilina, Slovakio

28-30. septembro
50-a Regiona Staĝo de Esperanto-France-Est kaj 24-a BAVELO-Seminario, Rastatt. Inf: André Grossmann, 5 rue des Pyrénées, FR-68390 Baldersheim, Francio. Tel/fakso: +33-3-89456289. Rete: andre.grossmann@mageos.com aŭ Maria Schiffer, Wilstorfstr. 58, DE-78050 VS-Villingen, Germanio. Tel: +49-7721-58991, fakso: +49-7721-508891. Rete: josef.schiffer@esperanto.de

29. septembro
5-a Festivalo de videofilmoj en Esperanto en Maribor. Sendu kopiojn al Esperanto-societo, Besednjakova 1, SI-2000 Maribor, Slovenio

29. septembro - 06. oktobro
9-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo kun ILEI-ekzamenoj en Lloret de Mar, Katalunio. Inf: Santiago Tomé Grau, Ap. 423. ES-08200 Sabadell, Hispanio. Tel: +34-9-37275021, fakso: +34-9-37836511. Rete: luis_serrano@mixmail.com

30. septembro - 24. oktobro
Flugvojaĝo al Sud-Orineta Azio (Polio-Tajlando-Filipinoj-Hongkongo/Makao-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

01. oktobro
Ago-Tago

05-07. oktobro
Faulhaber-semajnfino en Elspet. Inf: Hans ten Hagen, Middenweg 587, NL-1704 BH Heerhugowaard, Nederlando. Rete: ten.hagen.esperanto@wxs.nl

05-07. oktobro
Kafoklaĉo kaj ludo-semajnfino en Herne (KoKoLoRES). Inf: Petra Dueckershoff, Auf der Panne 74 a, DE-44805 Bochum, Germanio. Rete: petra.dueckershoff@web.de

06. oktobro
Ago-tago en Campo Grande. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono - EKOR, str. Cal. Agistinho 126 Fundos - Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro - BJ, Brazilio

06-08. oktobro
8-a Internacia Semajno Esperantista en Ludlow, Vermont, Usono. Inf: ESK-OKEMO '01, 6358-A, rue de Bordeaux, Montréal, Québec H2G 2R8, Kanado. Fakso: +1-514-2720151. Rete: esperanto@sympatico.ca

06-13. oktobro
4-a Esperantista Semajno kun 4-a Rendevuo pri Esperanto kiel laborlingvo de sano (10-13.10), Ribeiro Preto. Inf: Instituto Homeopático F. Lamasson, rua Américo Brasiliense 1418, BR-14015-050 Ribeiro Preto SP, Brazilio. Tel: +55-16-6368889. Rete. lamasson@netsite.com.br

09-13. oktobro
4-a Internacia Kongreso de la Junaj Sciencistoj de la Azi-Pacifikaj Landoj en Vladivostok. Inf: For-Orienta Ŝtata Teknika Universitato, str. Puŝkinskaja10, RU-690050 Vladivostoko, Rusio. Fakso:7-4232-266988. Rete: oriento@mail.ru

09-14. oktobro
1-a Ĉebalta Aŭtuna Renkontiĝo, Mielno. Inf: PEA, Filio Koszalin, Box 30, PL-75-016 Koszalin 1, Polio. Tel: +48-32-2326035. Rete: stanislaw.mandrak@esperanto.pl

10-13. oktobro
4-a Rendevuo pri Esperanto kiel laborlingvo de sano, Ribeiro Preto. Inf: Instituto Homeopático F. Lamasson, rua Américo Brasiliense 1418, BR-14015-050 Ribeiro Preto SP, Brazilio. Tel: +55-16-6368889. Rete. lamasson@netsite.com.br

10-14. oktobro
Tursitikaj kaj Klerigaj Tagoj en Norda Bohemio (Ĉehio). Inf: Norbert Karbe, dr. Otto-Nuschke-str. 12, DE-01796 Pirna, Germanio. Tel/fakso: +49-03501-773232. Rete: nokosaksio@t-online.de

12-14. oktobro
88-a Japana Esperanto-Kongreso en Takarazuka, Hyoogo. Inf: Organiza komitato, KLEG-nai, Sone-higasi 1-11-46-204, Toyonaka-si, 561-0802, Japanio. Tel/fakso: +81-(0)6-6841-1928 Rete: kleg@mvf.biglobe.ne.jp

12-14. oktobro
30-a Kataluna kaj 3-a Transpirenea Kongreso de Esperanto en Ĝirono. Inf: Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 290, ES-08200 Sabadell, Hispanio. kea@stel.net

12-14. oktobro
23-a Esperanto-Renkontiĝo de Ŝtato San-Paŭlo en Barra Bonita. Inf: Esperanto-Asocio de San-Paŭlo, Rua Faustolo 124, BR-05041-000 Sao Paulo, Brazilio. Tel/fakso: +55-11-38621183. Rete: easp@mandic.com.br

14-16. oktobro
Celebrado de la 20-a Nord-okcidenta regiona Esperanto-konferenco en La Mary Winspear Kultura kaj Komunuma Centro ĉe Sanscha. Inf: Wally Du Temple/NOREK, 765 Braemar Ave., North Saanich, B.C., Kanado V8L 5G5. Rete: dutemple@mail.islandnet.com

14-16. oktobro
Internacia Esperanta Renkontiĝo en Banja Luka. Inf: Esperanto Ligo de Respubliko Serba, postanski fah 335, BH-78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Miĉo Vrhovac, tel: +387-51-347186 vsilva@blic.net aŭ Ljubiŝa Preradoviĉ, tel: +387-51-302785 ljubopr@inecco.net

19-21. oktobro
8-a Konferenco de ĈEA, Podebrady. Inf: Ĉeha Esperanto-Asocio, pk. 1069, CZ-111 21 Praha, Ĉehio. Tel/fakso: +420-2-803608. Rete: cea@tnet.cz

20. oktobro
Studtago en Gento, Lakenhalle, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent, Belgio. Inf: La Progreso, genta esperanto-grupo, Tel: +32 -(0)32378602, fakso: +32- (0)92278664. j.schram@skynet.be

20-21. oktobro
"Lingva Festivalo" en Ĉeboksari. Inf: Junulara Esperanto-Asocio de Ĉuvaŝa Respubliko, Jekaterina Burmisova, a/ja 189, RU-428000, Ĉeboksary. Rusio. Tel: +7-8352-213126. rete: asocio@chuvsu.ru

20-22. oktobro
Konferenco pri Esperanto-Turismo en Hefei. Inf: Liu Jianguo, Dongoshi Qu, Dongyuan Xicun, 434 Hao Xinxang, CN-230011 Hefei, Ĉinio. liujian0754_cn@sina.com

24-27. oktobro
Ĉirkaŭmonda flugvojaĝo de Esperantotur-MT (Polio-Usono-Meksikio-Tahitio-Cook insuloj-Fiĝio-Novzelando-Singapuro-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

27. oktobro - 04. novembro
TEJO-seminario: "Esperanto@Interreto" Stokholmo, Svedio. Inf: TEJO Rete: tejo-oficejo@esperanto.org

27-28. oktobro
Ekumena Semajnfino de KCE kaj Sunhejmo en La Chaux de Fonds. Inf: KCE, Cp 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

27-28. oktobro
La Sesa Ĉilia Nacia Esperanto-Renkontiĝo en Santiago de Ĉilio. Inf: esperanto@terra.cl

27-29. oktobro
35-a Semajnfina Korsaro, Neubrandenburg. Inf: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/1104, DE-17034 Neubrandenburg, Germanio. Tel: +49-395-4221398

27. oktobro - 04. julio
TEJO-seminario kun ĉeftemo "Esperanto@Interreto" kaj "retkunlaboro" en Uppsala, Svedio. Inf: TEJO, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Rete: rhokan.lundberg@home.se

29. oktobro - 02. novembro
Kroata Semajno kaj praktikado de la lingvo en Bouresse. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

02-04. novembro
Tut-Kalifornia Esperanto Konferenco (TKEK) - Santa Barbara CA Inf: Doroteo Holland, 5140 San Lorenzo, Dr. Santa Barbara CA 93111, Usono. Tel: +1-805-9675241 aŭ rete dorothyh@west.net72644.2450@compuserve.com

03-04. novembro
12-a Kongreso de UkrEA, Kievo. Inf: Volodimir Hordijenko, p.k. 35, UA-01133 Kiev-133, Ukrainio. Tel: +38-44-2951701. Rete: volodimir_h@hotmail.com

02-05. novembro
25-jara jubileo de Esperanto-Asocio Südharz, Herzberg/Harz. Inf: Esperanto-Asocio Südharz, Grubenhagenstr. 8, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel/fakso: +49-5521-1363

10-12. novembro
7-a Nacia Kongreso de Kolombio en Bogoto. Inf: Kolombia Esperanto Ligo, Apartado Postal 54-800, Bogotá, Kolombio. Tel: Tels. +57-2299600 kaj +57-2102830. Rete: santialv@multi.net.co

10-14. novembro
Seminario pri "Komuna lingvo por Eŭropa Unio" Agárd, Hotel Viking. Inf: Inf: Vojaĝoficejo Esperatur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-268-0331. Rete: esperantohea@matavnet.hu

11-20. novembro
Inda vizito en suda Barato. Inf: Dr. P. Ranganayakulu, 4 Junior Officers' Quarters, K. T. Road, Tirupati 517501, Andra Pradesh, Barato (Hindio). Tel: +91-8574-32242. Rete: indavizito@yahoo.comindavizito2001@rediffmail.com

11. novembro - 03. decembro
Ĉirkaŭmonda flugvojaĝo de Esperantotur-MT (Polio-Usono-Meksikio-Havajo-Samoo-Usona Samoo-Tongo-Singapuro-Polio). Inf: Esperantotur-MT, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

16-18. novembro
JAZAF (Jarfina kaj Zamenhofa Festo) en naturamika domo Königstein/Elbe. Inf: Norbert Karbe, Tel/fakso: +49-03501-773232; rete: NoKoSaksio@t-online.de

18. novembro
14-a Esperanta Renkontiĝo de Okcidenta Regiono en Campo Grande. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono - EKOR, str. Cal. Agistinho 126 Fundos - Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro - BJ, Brazilio

24. novembro
Malferma Tago en Centra Oficejo. Adreso: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10-4361044, +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

24. novembro
3-a Esperanta Filmfestivalo, Bratislava. Inf: Pavol Kaŝĉak, Vázska 21, SK-82107 Bratislava, Slovakio. Tel: +421-7-45525602. Rete: palo@nextra.sk

24-25. novembro
18-a Publikiga Kunveno de Esperanto, Kameoka. Inf: Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto, Oomoto Ten'on-kyo Kameoka-si Kioto-hu, 621-8686 Japanio, Tel.: +81-771-22-5561, Fakso: +81-771-25-0061. Rete: h-takano@oomoto.or.jp

25. novembro
2-a Esperanto-Filmfestivalo - EFIFO en Bratislava. Inf: Paŭlo Kaŝĉak, Vázska 21, SK-821 07 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-7-45243316, Rete: esperanto@nextra.sk

28-30. novembro
3-a Kultura Festivalo de Esperanto en provinco Camargüey. Inf: Kuba Esperanto-Asocio, Apartado 5120, CU-10500 La Habana, Kubo. Tel: +53-404484. Rete: kubesp@mail.infocom.etecsa.cu

07-09. decembro
Renkontiĝo okaze de Sankt-Nikolaa Festo, Murzasichle. Inf: Esperanto-Regiona Societo, Sobotské Nám. 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

07-11. decembro
Kongreso de la tri Kalifornioj, Mexicali, Meksikio: Inf: Fakso +5-565886. Rete: d-ro Rubén Feldman-González rufegon@mxl.cablemas.com

08. decembro
20-a Ĉeha-Saksa Tago, Antaŭkristnaska kaj Zamenhofa festo) en Usti nad Labem. Inf: Miroslav Smyĉka, Kojeticka 90, CZ-400 03 Usti nad Labem, Ĉehio. Rete: josef.kriz@oku.cz

08. decembro
Unua Kunveno de la du Kalifornioj en Maxicali, Meksikio. Inf: Renato Corsetti, Colle Rasto, prima strada 3, IT-00036 Palestrina, Italujo. Rete: renato.corsetti@esperanto.org

08-09. decembro
Zamenhof-tagoj-2001 en Kaunas. Inf: Litova Esperanto-Asocio, ab.k. 167, LT-3000 Kaunas, Litovio. Tel: +370-7-208503, fakso: +370-7-228616. Rete: litova.ea@mail.lt

09. decembro
Omaĝo al Gaston Waringhien 100-jara, Aigné. Inf: Groupe Espérantiste du Maine, Jacqueline Huberdeau 33 rue F. Cévert, FR-72100 La Mans, Francio

09-12. decembro
Antaŭkongresa seminario de 21-a Rusia Esperantista Kongreso en Kostroma. Inf: Rusia Esperantista Unio, Pk. 57, RU-105318 Moskvo, Rusio. Andrej Grigorjevsij: tel: +7-0932-426433, rete: andreo@mailru.com aŭ Nikolaj Gudskov tel: +7-095-3694220 rete: nikolao@orc.ru aŭGarik Kokolija tel: +7-095-5677007 rete: garik@mitino.ptt.ru

10-15. decembro
Waringhien-semajno en Buresse. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

12-16. decembro
21-a Rusia Esperantista Kongreso en Kostroma. Inf: Rusia Esperantista Unio, Pk. 57, RU-105318 Moskvo, Rusio. Andrej Grigorjevsij: tel: +7-0932-426433, rete: andreo@mailru.com aŭ Nikolaj Gudskov tel: +7-095-3694220 rete: nikolao@orc.ru aŭGarik Kokolija tel: +7-095-5677007 rete: garik@mitino.ptt.ru

15. decembro
Zamenhof-tago

15. decembro
Zamenhofa Festo - naskiĝfesto de d-ro Zamenhof kaj aliaj, Kameoka. Inf: Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto, Oomoto Ten'on-kyo Kameoka-si Kioto-hu, 621-8686 Japanio, Tel.: +81-771-22-5561, Fakso: +81-771-25-0061. Rete: h-takano@oomoto.or.jp

22. decembro - 03. januaro
Kristnaska-Novjara Feriado "Karlova Vintro" en Karlovo. Inf: Esperinform, P.K. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

27-31. decembro
9-a Togolanda Esperanto-Kongreso, Notsé. Inf: Unuiĝo Togolanda por Esperanto, B.P. 12096, Lomé, Togolando

 la plej fama arangxo por familioj kaj personoj 25 - 55 jaragxaj

27. decembro - 03. januaro
18-a Internacia Festivalo (aranĝo por familioj kaj personoj 25 - 55 jaraĝaj) en Magdeburg. Inf: Hans-Dieter Platz (HDP), Postfach 1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel/fakso: +49-5624-8007, portebla +49-171-4964558. Rete: HDP@internacia-festivalo.de

27. decembro - 03. januaro
45-a Internacia Seminario Rotenburg a.d. Wümme, ĉe Bremeno. Inf: Germana Esperanto-Junularo, Grellstr. 36, DE-10409 Berlin, Germanio. Tel/fakso: +49-30-42857899. Rete: bero@esperanto.de

28. decembro - 02. januaro
Intercia Silvestro 2001/2002 en Budapest. Inf: MOVILO, Soroksári út 117/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793

30. decembro - 03. januaro
Silvestra Balo 2001/2002 kaj Vintraj Ekskursoj, Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské Námestie 39, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-7769302. Rete: esperant@stonline.skmilanzvara@hotmail.sk

31. decembro - 01. januaro
Novjarfesto en Karpatoj. Inf: Jaroslav Zaharija, B. Hmelnickij str, 82/4-8, UA-76006 Ivano-Frankivsjk, Ukrainio

Mi volas rigardi alian liston de aranĝoj Mi volas iri al la paĝoj de RET-INFO
Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo sendu al ni.

La kompiladon prizorgas: István Mészáros

Lasta aktualigo: 2002.01.01.