Pasintaj Esperanto-aranĝoj en 2000

    Internacia Esperanto-gazeto EVENTOJ          Retposxta Esperanto-Novajxservo

07-09. januaro
Kristnasko-2000 - ekologia junulara esperanto-renkontiĝo en urbo Odessa. Inf: Auderskaja Tatjana: UA-270100 Odeso, vul. Korolenko 5.B - 26, Ukrainio. Tel: +38-0482-233831, Rete: verda99@mail.ru

07-09. januaro
Vintra grimpado al montopinto Poludnica kaj renkontiĝo de vojaĝantoj en Liptovskŭ Ján (Szentiván). Inf: Esperanto - MEL Pk. B-152, SK-012 41 ZILINA, Slovakio. Tel.: +421-903-552152 (Juraj Gondzúr) Rete: juraj.gondzur@urap.sk

15-22. januaro
41-a Internacia Fervojista Esperanto-Skisemajno en St Francois Longchamp. Inf: Hubert Peyrouth, 6 villa du progres, FR-94230 Cachan, Francio. Tel: +33-146-649639)

15-23. januaro
3-a Kuna Aŭstralia-Nov-Zelanda Kongreso kaj 16-a Aŭstralia Esperanto-Somer-kursaro, Sidney. Inf: s-ro Terry Manley, 143 Lawson St, Redfern NSW 2016, Aŭstralio. Tel: +61-2-93194775. Rete: esperfed@ans.com.au

21-23. januaro
Ni festivalu!, Barlaston. Inf: Derek Tatton, Wedgwood Memorial College, Barlaston, Stroke-on-Trent, Staffs, Britio ST12 9DG, Britio. Tel: +44-1782-382105, fakso: +44-1782-372393. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

24-30. januaro
Skisemajno de REFA por gejunuloj, Poiana Braŝov. Inf: Ŝtefan Mihai, str. Mircea cel Batran 39 bl. 51 ap. 26, RO-2200 Braŝov, Rumanio

25-31. januaro
Vintra Amika Montara Renkontiĝo, Miercure-Ciuc. Inf: Jolanda Józsi, str. Patinoarului 12-A ap. 3, RO-4100 Miercurea-Ciuc, Rumanio

27-31. januaro
Vintro en antikva urbo, Jaroslavj. Inf: EK Ora Ringo, pr. Matrosova 11a-18, RU-150057 Jaroslavj, Rusio

29-30. januaro
Interlingvistiko kaj esperantologio: perspektivoj en la 21a jarcento, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

29. januaro - 05. februaro
Junulara Esperanto-Feriado en Bydgoszcz kun kurso pri fotado kaj filmado. Inf: Monda Turismo, M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Rete: monda.turismo@esperanto.nu

03-06. februaro
Rusia Esperantista Kongreso, Ĉeboksari (Ĉuvaŝio). Inf: REK, a.k. 189. RU-428000 Ĉeboksari, Rusio. Rete: esperant@chtts.ru

05-13. februaro
Internacia Pedagogia Kurso Bydgoszcz. Monda Turismo, M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Rete: monda.turismo@esperanto.nu

06-13. februaro
Cseh-seminario: A kaj B. Inf: Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo, M. Sklodowskiej Curie 10, PL-85 094 Bydgoszcz, Polio

12. februaro
La naskiĝonta Esperanta Civito (en Berno, kunlabore kun SES). Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

15-19. februaro
Inicado al Esperanto kaj praktikado por komencantoj, gvidas Josée Lafosse en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

19. februaro
Semajno de la Internacia Amikeco, Leuven. Inf: Kultura Centro, Brusselsestraat 63, BE-3000 Leuven, Belgio. Tel: +32-10-860112 (Roger Goris) Rete: esperanto3000@esperanto.nu

19-20. februaro
"Kio estas bela poemo?" Francois Degoul (Francio) prelegos, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

22-26. februaro
Preparado por (en Francio) oficiala ekzameno Kapableco. Traduko kaj disertacio. Gvidas Georges Lagrange. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

25-27. februaro
Esperanta Semajnfino, Felixstowe. Inf: Roy L., Simmons, 61 Altmore Ave., East Ham, London, E6 2BZ, Britio. Rete: rokeby@globalnet.co.uk

25-27. februaro
Vintra Esperantista Renkontiĝo en Altaj Tatroj (VERAT), Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

26. februaro - 05. marto
2a Aranĝo Junularo-Nordio (AJN), skisemjano en Trondheim. Inf: Norvega Junularo Esperantista, Olaf Schous v. 18, NO-0572 Oslo, Norvegio. Rete: espen@nvg.ntnu.nojardar@nvg.ntnu.no

26. februaro - 07. marto
3-a Internacia Himalaja Renkontiĝo, Nepalo. Inf: Nepala Esperanto-Asocio. P.O.Box 10518, Kathmandu, Nepalo. Tel: +977-1-410725 (s-ro L.P. Agnihotri), fakso: +977-1-227230. Rete: sosierra@wlink.com.np

27. februaro
Semajno de Internacia Amikeco, Triesto, Italio. Inf: Rete: nored@tiscalinet.it

27. februaro - 03. marto
3-a Internacia Himalaja Renkontiĝo, Katmandu. Inf: Nepala Esperanto-Asocio, P.O.Box 10518, Katmandu, Nepalo. Rete: sosierra@wlink.com.np

27. februaro - 05. marto
2-a Aranĝo Junularo Nordio, Trondheim. Inf: Norvega Junularo Esperantista, Olaf Schous vei 18, NL-0572 Oslo, Norvegio. Rete: espen@nvg.ntnu.no

01-08. marto
Kultura kaj Festa Semajno, Miercure-Ciuc. Inf: Jolanda Józsi, str. Patinoarului 12-A ap. 3, RO-4100 Miercurea-Ciuc, Rumanio

04. marto
Mezlanda Esperanto-tago, Barlaston. Inf: Derek Tatton, Wedgwood Memorial College, Barlaston, Stroke-on-Trent, Staffs, Britio ST12 9DG, Britio. Tel: +44-1782-382105, fakso: +44-1782-372393. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

04-05. marto
Esperanto-staĝo, Nantes. Inf: Hélène Vincent, 3 rue Blaise Cendras, FR-44 100 Nantes, Francio. Tel: +33-2-40439242

04-09. marto
EoLA-12, Festivalo-Esperanto Lingvo Arta, Nabereĵnyje Ĉelny (Tatarstano). Inf: SEJM, EK Gaja Krokodilo, ab.ja.133, RU-423819 Nabereĵnyje Ĉelny, Rusio. Tel: +7-8552-531753 (Oleg Demjaŝev), Rete: vihrov@mail.ru

08. marto
Vizito de ORF studioj por esperantistaj blinduloj kaj iliaj akompanantoj ekde la 13-a horo. Renkontiĝo ĝuste je la 13-a horo ĉe la enirejo Vieno 13-a distrikto, Würzburggasse 30. Inf: ĉe la Esperanto Redakcio de ORF-RAI, telefone: +43-1-8787813028, rete: roi.esperanto@orf.atkatalin.tosegi@orf.at

11. marto
Konsilantaro de SKEF en Poprad. Inf: SKEF: Ján Vajs, Nábr. A. Stodolu 1778, SK-031 01 Liptovskŭ Mikuláŝ, Slovakio. Tel.: +421-849-5523664. vajs@pobox.sk

11-12. marto
Lingva Seminario por progresantoj an Malmö. Inf: Bertil Andreasson, Södra Rörum 455, SE-242 94 Hörby, Svedio. Tel: +46-(0)415-50152

18-19. marto
Vintraj Tagoj de Esperanto-Asocio de Finnlando, Rovaniemi. Inf: Seija Kettunen, Keihäsmienkatu 3, FI-40630 Jyväskylä, Finnlando. Rete: kari.kettunen@pp1.inet.fi

18-19. marto
Ĝeneralkunveno de DEA en Arhus. Inf: Rete: DEA dea@esperanto.dk

24-26. marto
Kreola kuirada semajnfino en Plouézec. Inf: JEFO, 4bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Tel: +33-139707815 (respondilo). Rete: jefo@esperanto.org

25. marto
Jarkunveno de membroj de OSES en Bratislava, Slovakio. Inf: Paŭlo Kaŝĉak, Vázska 21, SK-821 07 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-7-45243316, Rete: esperanto@nextra.sk

25-26. marto
"Kuraci sin per plantoj" - de Stano Marĉek. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

01-02. aprilo
47-a Staĝo de parolata Esperanto: l'estonto de la lingvoj! Strasbourg. Inf: JEFO, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Tel: +33-139707815 (respondilo). Rete: jefo@esperanto.org aŭ Gilbert Stammbach, 24 rue Albert Zimmer, FR-67610 La Wantzenau aŭ Pol Denis, 5 Chemin de Blamecourt, FR-55000 BAR-le-DUC, Francio. Rete: sopol.denis@wanadoo.fr

01-02. aprilo
11-a Kongreso de Valencia Esperanto-Federacio kaj Murcio. Inf: Augusto Casquero. Avenida Burjasot, 29, A-31. ES-46009 Valencia, Hispanio. Rete: a-casquero@redestb.es

01-05. aprilo
Unua Esperanta Konferenco pri Ekonomio kaj Komerco en Siano. Inf: Xi'an-a Esperanto-Asocio, Str. Jian-Gong-Lu 8, CN-710043 Xi'an, Ĉinio. Tel: +86-29-2242215 Tel/Fakso: +86-29-2232952 Rete: komerco@public.xa.sn.cn aŭ Rete: esp@pub.xaonline.com aŭ Rete: informo@komerco.com

03-07. aprilo
Kurso de Esperanto por progresantoj, Razgrad. Inf: D-ro Ivan Kirĉev, Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario

07-09. aprilo
TAO-semajnfino: kuirada semajnfino laŭ vegetara principo. Inf: JEFO, 4bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Tel: +33-139707815 (respondilo). Rete: jefo@esperanto.org

07-09. aprilo
"Pri io kaj nenio" - Amuza kaj amika kunestado, Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

07-09. aprilo
5-a Mezslovakia Regiona Renkontiĝo ĉe Ruĵomberok. Inf: Esperanto MEL, Pk. B-152, SK-012041 Zilina, Slovakio. Rete: juraj.godzur@urap.sk

07-09. aprilo
Regiona renkontiĝo en Liptovsky Mikuláŝ. Inf: Esperanto - MEL, Pk. B-152, SK-012 41 Zilina, Slovakio. Tel.: +421-903-552152 (Juraj Gondzúr) Rete: juraj.gondzur@urap.sk

11-15. aprilo
Pri Pedagogio kun Claude Gacond en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

14-17. aprilo
Junulara Esperanto-Renkonto, JER en Törökmezġ, Hungario. Inf: Hungara Esperanto-Junularo, pk. 87, HU-1675 Budapest, Hungario. Rete: hej@vma.bme.hu

14-17. aprilo
Zamenhofaj Kulturaj Tagoj, Miercure-Ciuc. Inf: Jolanda Józsi, str. Patinoarului 12-A ap. 3, RO-4100 Miercurea-Ciuc, Rumanio

14-18. aprilo
Marioneta Internacia Renkontiĝo (MIRO) Bizovac. Inf: Zvonimir Andreis ĉe KEJA, Mislavova 11/III, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel.: -385-1-4810152. Rete: ivex@beer.com

15. aprilo
Festo de amikeco en Bolzano, Italio. Inf: Rete: leafab@tin.it

15. aprilo
Regiona renkontiĝo en Bratislava. Inf: Mgr. Alica Komlóŝiová - ESO, Rovníková 6, SK-821 02 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-7-43291604

15-16. aprilo
35-a Semajnfina Seminario en Demmin (Meklenburgio-Antaŭpomeranio) Germanio. Inf: Werner Pfennig, Tel: +49-(0)395-4221398 aŭ ofica: +49-(0)395-3702862

16. aprilo
Ĝenerala Asembleo de Kvinpetalo.Inf: Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR-86410 BOURESSE, Francio. Tel/fakso: +33-(0)549428074. Rete: rapley@club-internet.fr

16-22. aprilo
Kvintaga seminario en Stokholmo. Inf: Hokan Lundberg, rete: Hokan.Lundberg@telia.com

17-24. aprilo
16-a Printempa Semajno Internacia (PSI), St. Andreasberg. Inf: Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germanio. Tel: +49-2641-4885, fakso: +49-2641-978666 (oficejo). Rete: psi@esperanto.de

18-22. aprilo
Praktikado de la lingvo en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

19-25. aprilo
Internacia Junulara Festivalo, IJF en Cavallino (Venecio). Inf: Manuel Giorgini, S. Polo 606, IT-30125 Venezia, Italio. Rete: ijf.admin@esperanto.it

19-30. aprilo
Bicikla karavano de Simferopol al Aroma Jalto, Ukrainio. Inf: Ivo Miesen, Bloemenweg 102, NL-6221 TX Maastricht, Nederlando. Tel: +31-43-3616940. Rete: ivo_m@dds.nl

21-23. aprilo
Inaŭgura Kongreso de Meksikia AIS-filio en Celaya (Guanajuato). Inf: Rubén Feldman-Gonzalez, 120-A Rockwood Ave, MSC 40-716, Calexico, CA 92231, Usono. Rete: 103163.3356@compuserve.com

21-23. aprilo
Semajnfino "Esperanto 2000 en Appleby" kun 84-a arkunveno de Esperanto-Asocio de Britio. Inf: Reg. Bedford, 49 Margarets Way, Appleby in Westmorland, Cumbria CA16 6SA, Britio. Tel: +44-(0)17683-51734

22. aprilo
Sesa trejnado por Esperanto-Instruistoj, Campo Grande. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono (EKOR), str. Cel Agostinho 126 fundos, BR-23050-360 Campo Grande - RJ, Brazilio

22-25. aprilo
55-a Kongreso de SAT-Amikaro, Fouquières-les-Lens. Inf: Michel Bouchez, 66 rue E. Zola, FR-62740 Fouquières-les-Lens, Francio. Rete: bouchezmichel@aol.com

24-29. aprilo
Regiona Studenta Konferenco de sekcio Esperantologio kaj Interlingvistiko en Vladivostok. Inf: Rete: oriento@mail.ruoriento@yahoo.com

25-28. aprilo
10-a Eŭropa Esperanto-Forumo, Bruselo-Oostende. Inf: Marcel Delforge, Rue des Gl_³acières, BE-6001 Charleroi, Belgio. Tel/fakso: +32-71-431413. Rete: mdel6335@euronet.be

27. aprilo - 01. majo
4-a Eŭrop-Unia Esperanto-Kongreso, Oostende. Inf: Esperanto-grupo La Konko, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende, Belgio. Tel: +32-59-502708 aŭ +32-59-702914. Rete: pirlot@smart.belgacom.be

28-30. aprilo
1-a Renkontiĝo de INTERKULTURO-klasoj en Krakovo. Inf: Stanislaw Mandrak, ul. Kormoranów 39/16, PL-44144 Gliwice, Polio. Tel: (hejma +48-32-2326035) Rete: staman@friko.onet.pl

28-30. aprilo
Scienc-Praktika Seminario "La rolo de Esperanto-turismo por la proksimiĝo de la popoloj, Sofio. Inf: S-ro Dimitar Papazov, p.k.9, BG-1303 Sofio, Bulgario. Tel: +359-2-334158 (9-12 h), +359-2924627 (vespere), fakso: +359-2-873847. Rete: sid@geobiz.net

28. aprilo - 03. majo
Pola Esperanto-Kongreso, Krakovo. Inf: Stanislaw Mandrak, ul. Kormoranów 39/16, PL-44144 Gliwice, Polio. Tel: (hejma +48-32-2326035) Rete: staman@friko.onet.pl

29. aprilo
Asembleo de KCE, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

29-30. aprilo
Esperantologia-Didaktika Konferenco de Pola Sekcio de ILEI en Krakovo. Inf: Stanislaw Mandrak, ul. Kormoranów 39/16, PL-44144 Gliwice, Polio. Tel: (hejma +48-32-2326035) Rete: staman@friko.onet.pl

29-30. aprilo
Omaĝo al Yvonne Martinot, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

29. aprilo - 01. majo
Hispana Esperanto-Kongreso 2000, en San Sebastián de los Reyes (ĉe Madrido). Inf: Hispana Esperanto-Federacio, Rodríguez San Pedro 13-3-7, ES-28015 Madrid, Hispanio. Tel/fakso: +34-914-468079. Rete: kongreso@esperanto.es.org

29. aprilo - 01. majo
Interreto kaj Esperanto, en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

29. aprilo - 03. majo
Cseh-seminario: A kaj B. Inf: Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo, M. Sklodowskiej Curie 10, PL-85 094 Bydgoszcz, Polio

29. aprilo - 07. majo
4-a Bakaleŭriga Universitata Studadsesio en Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

29. aprilo - 07. majo
25-aj Esperantaj Tagoj de Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

01. majo
Manifestacio de SAT en Parizo. Inf: SAT, K. Barkoviĉ

01-09. majo
Aroma Jalto 2000 en Jalto. Inf: Volodimir Hordijenko, p.k. 35, UA-252133 Kiev 133, Ukrainio. Tel. +38-295-ŭ1. Rete: ukrea@esperanto.nu

05-07. majo
Printempa Esperantista Renkontiĝo en Altaj Tatroj (PERAT). Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

06. majo
13-a Kiso de la Fiŝo (Konversacia seminario) en VS-Villingen. Inf: Josef Schiffer, Wilstorfstr. 58, D-78050 VS-Villingen, Germanio. Tel: +49-7721-58991, Fax +49-7721-508891 Rete: Josef.Schiffer@esperanto.de

06-08. majo
Ludoj endomaj kaj subĉielaj en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

06-19. majo
Ripozo ĉe Nigra Maro, Albena. Inf: Hristo Ignatov, ĝis 1-a de apr.: Zur Nachtheide 28, DE-125557 Berlin, Germanio Tel: +49-30-6554095, post 2-a de apr.: postrestante, BG-9620 Albena, Bulgario, Tel/fakso: +359-5722-62369

10-12. majo
Esperanto-staĝo, Préfailles. Inf: Hélène Vincent, 3 rue Blaise Cendras, FR-44 100 Nantes, Francio. Tel: +33-2-40439242

11-14. majo
Klerigaj kaj Turistikaj Tagoj en Mexiĉky, Ĉehio. Inf: Michael Wolf, H.-Heine-Str. 62, DE-01844 Neustadt/Sa., Germanio. Tel: +46-(0)3596-502173. Rete:

12-14. majo
BAF! = Bonna Amuz-FESTO, BAF! = Bonega Amuz-Festo en Königswinter. Inf: Slavica Babinka, Endenicher Str. 66, DE-53115 Bonn, Germanio. Tel.: +49-228-9813288, Rete: slavicababinka@gmx.de

13. majo
BIEKO omaĝe al E.V.Tvarozek en Bratislava. Inf: Mgr. Alica Komlóŝiová - ESO, Rovníková 6, SK-821 02 Bratislava Tel.: +421-7-43291604

13-19. majo
52-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) en Budapest. Inf: LKK, Pf. 7. HU-1378 Budapest, Hungario

18-22. majo
BARO-renkontiĝo en Bad Münster. Inf: Conny Tennstaedt, Gerokstrasse 5, DE-47053 Duisburg, Germanio. Tel.: +49-203-665297. Rete: conny@esperanto.nu

19-21. majo
SATEB Weekend, Barlaston. Inf: Derek Tatton, Wedgwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Britio, ST12 9DG. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

19-21. majo
48-a Jarkongreso de la Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, Atlanta, Georgia. Inf: ELNA, P.O.Box 1129 El Cerrito, CA 94530, Usono. Tel: +1-510-6530998. Rete: elna@esperanto-usa.org

20-21. majo
Jarkunsido de Sveda Esperanto Federacio en Helsingborgo. Inf: tel: +46-42-155969 aŭ +46-42-155969, Rete: ttt@telia.com

20-23. majo
Postkongreso de IFEF en Sopron. Inf: LKK, Pf. 7. HU-1378 Budapest, Hungario

21. majo
Trilanda Renkontiĝo en Botrange, Belgio. Inf: Klaus Hogen, Schütz-von-Rode-Str. 43, DE-52134 Herzogenrath, Germanio. Fakso.: +49-2406-7706. Rete: hogen@t-online-de

21-26. majo
Mondkongreso de PEN-Klubo Internacia en Moskvo, Rusio. Inf: Esperanto PEN, CP 28. CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando

21. majo - 04. junio
Ripozo ĉe Nigra Maro, Albena. Inf: Hristo Ignatov, postrestante, BG-9620 Albena, Bulgario, Tel/fakso: +359-5722-62369

22-28. majo
Tagoj de Slava Kulturo en Vladivostok. Inf: Rete: A. Titajev oriento@mail.ruoriento@yahoo.com

25-28. majo
12-aj Esperantaj Tagoj de Staszów. Inf: Kulturdomo, ul. Parkowa 6, PL-28-200 Staszów, Polio. Tel.: +48-015-8644112

25-29. majo
Tagoj de Kievo. Inf: Mihail Lineckij, a/ja 4, UA-254200 Kiev, Ukrainio. Rete: ua_esperanto@mail.rulineckij@esperanto.nu. Tel: (hejma) +380-44-4320743, fakso +380-44-5139463

26-28. majo
95-a Kongreso de la Esperanto-Asocio de Skotlando en Leith. Inf: Ed Robertson 52, Easter Drylaw View, Edinburgh, EH4 2QP, Britio. Tel: +44-1319803. Rete: ERobert52@aol.com

27. majo
Kvara kongreso de kroataj esperantistoj en Djurdjevac. Inf: Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, HR 10000 Zagreb, Kroatio. Tel.: 4617550, fakso 4619373, rete: esperanto@zg.tel.hr

27. majo
Internacia Vespero de Esperanta Kulturo IVEK 2000. Inf: Okcidentslovakia E-Societo, Inf: esperanto@nextra.sk

27-28. majo
Plonĝi en la ĉinan civilizon, kun du membroj de la Ĉina Akademio de Sciencoj, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

27-28. majo
Seminario pri apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko, Kubo. Inf: Roberto Milina Gálvez Rete: kubesp@mail.infocom.etecsa.cu

30. majo - 06. junio
Staĝo en Béziers. Inf: Cercle Biterois d'Espéranto, 9 rue Geroges Picot, FR-34500 Béziers, Francio. Tel/fakso: +33-(0)467-311318

30. majo - 11. junio
22-a Ĉebalta Esperantista Printempo, Mielno. Inf: Pola Esperanto-Asocio, Pf. 30, PL-75-016 Koszalin-1, Polio. Tel: +48-94-3404563 (s-ro Baranowski)

31. majo - 04. junio
94-a Germana Katolika Foiro (ankaŭ esperantistoj) en Hamburgo. Inf: Ulrich Matthias, Ohmstr. 13, DE-65199 Wiesbaden, Germanio. Rete: Ulrich.Matthias@t-online.de

31. majo - 04. junio
Internacia Literatura Forumo en Razgrad-Vraca. Inf: Literatura Foiro, pk 26, BG-3000 Vraca, Bulgario. Rete: lofo@usa.net

01-04. junio
1-a Aktivula semajnfino de UFE kun membrokunveno en Boulouris (Saint Raphael). Inf: Unuiĝo Franca por Esperanto, 4bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Tel: +33-(0)142 786886, fakso: +33-(0)142 780847. Rete: omoreau@esperanto.org

01-04. junio
Botaniko studata tra la regiona flaŭro kun gvido de Ru Bossong kaj José Vinck en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549-428074. Rete: rapley@club-internet.fr

02-04. junio
Esperanta Kultura Festo "Abritus-2000" en Razgrad, koincidanta kun Internacia Literatura Forumo de LF-Koop. Inf: Esperantista domo de kulturo "D-ro Ivan Kirchev", str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario

02-04. junio
3-a Forumo de la Esperanta Civito, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

02-04. majo
4-a Danuba Esperantlingva Scienca kaj Kultura Forumo en Timiŝoara/Temesvár. Rumania Esperanto-Asocio, bd. Vasile Parvan 4, RO-1900 Timisoara, Rumanio aŭ s-ino Maria BUTAN, Aleea Sportivilor 34/3, RO-1900 Timisoara, Rumanio, tel. +40-56-145764

04. junio
Pilgrimado de Alp-Adriaj Esperantistoj al la Sanktejo de Monto Lusari ĉe la landlimo de Italio, Slovenio kaj Aŭstrio. Inf: Rete: esperanto@retecivica.trieste.it aŭ Rete: nored@tiscalinet.it

05-19. junio
Ripozo ĉe Nigra Maro, Albena. Inf: Hristo Ignatov, postrestante, BG-9620 Albena, Bulgario, Tel/fakso: +359-5722-62369

09-11. junio
20-a Internacia Renkontiĝo de Popolaj Orkestroj, Torun. Inf: Biuro Podrozy ADVENTURE, Skr. poczt. 36, PL-87-100 Torun 3, Polio. Tel/fax.: +48-56-6605960. Rete: adv@mikro-serwis.pdi.net

09-12. junio
Pentekosta Renkontiĝo, Hoeven. Inf: Flandra Esperantista Junulara Asocio, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio. Tel: +32-3-2343400, fakso: +32-3-2335433. Rete: meyere@rsd.bel.alcatel.be aŭ Inf: Fabien van Mook, Molenstraat 46c, NL--5701 KG Helmond, Nederlando. Tel/faks: +31-492-521991, mobila tel. (kun resp.): +31-6-22332383. Rete: nej@dds.nl

09-12. junio
Pentekosta Renkontiĝo en Hoeven. Inf: Flandra Esperantista Junulara Asocio, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio. Tel: +32-3-2343400, fakso: +32-3-2335433. Rete: meyere@rsd.bel.alcatel.be

10-11. junio
48-a Kansaja Esperanto-Kongreso en Sakai, Oosaka Japanio. Inf: Organiza Komitato de la 48-a Kongreso de Esperantistoj, ĉe Kamamchi Fumiko, Kasumigaoka-tyo 3-3-4, JP-590-0812 Sakai-si, Japanio. Tel/fakso: +81-(0)722-41-5202, aŭ la oficejo KLEG: Tel/fakso: +81-(0)6-6841-1928. Rete: kleg@mvf.biglobe.ne.jp

10-12. junio
Cseh-seminario: A-seminario, baza kurso en Herzberg Am Harz. Inf: Esperanto-Gessellschaft-Südharz, Grubenhagenstr 8, DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio

10-12. junio
Staĝo pri Esperanto en Préfailles. Inf: Grupo Esperanto 44, Vincent Hélene, 3 rue Blaise Cendrars, FR-44100 Nanates, Francio

11-15. junio
22-a Sanmarineca Universitata Sesio, SUS en Hradec Králové, Ĉehio. Inf.: Mag. Joanna Lewoc, Karl-Schwarzschild-Weg 6 / 319, DE-37077 Göttingen, Germanio. Rete: blewo1@hrz.uni-paderborn.de

12-21. junio
Internacia Esperanto-Konfernco 2000 en Motovun, Kroatio. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Vua Leghisa 6, IT-34 131 Tireste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

12-21. junio
6-aj Someraj Kursoj en Motovun, Kroatio. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Vua Leghisa 6, IT-34 131 Tireste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

14-21. junio
Internacia Ferio-Semajno de TANEF, Ubedissen, Germanio. Inf: Abel Lingebeek, Fogelsanghstate 4, NL-7608 HJ Almelo, Nederlando

16-18. junio
Landa Esperantista Renkontiĝo, Szolnok. Inf.: Kovács Gyuláné, Botond u. 6. HU-5000 Szolnok, Hungario

16. junio - 16. julio
Nigramara Turisma Esperanto-Tendaro, Konstanca. Inf: Jolanda Józsi, str. Patinoarului 12-A ap. 3, RO-4100 Miercurea-Ciuc, Rumanio

17. junio
"La longa nokto de la muzeoj" en Vieno, Linco, Graco kaj Innsbruko invitas ORF kaj Ministerio por Edukado, Scienco kaj Kulturo al 100 muzeoj por dumnokta vizito ekde la 18-a ĝis la 01-a horo. Programserio en la Internacia Esperanto Muzeo. Inf: Mag. Herbert Mayer Rete: mayer@grill.onb.ac.at , Tel: +43-1-5355145 aŭ la Esperanto-redakcio ĉe ORF-ROI, Rete: roi.esperanto@orf.at Tel: +43-1-8787813028

17. junio
Sesa Frata Vespero kaj kamparana festo, Campo Grande. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono (EKOR), str. Cel Agostinho 126 fundos, BR-23050-360 Campo Grande - RJ, Brazilio

17-18. junio
Turista Esperantista Renkontiĝo en montara ripozloko Karandila. Inf: E-societo en Sliven "Espero", tel. +359-44-23286 (Dora Stojanova), Rete: bt-sliven@bia-bg.com

17-18. junio
Tilia Esperanto-Renkontiĝo "Por pura naturo" en Stara Zagora, Bulgario. Informoj: tel. +359-42-869617 s-ro Nejko Kunev

17-22. junio
Turista renkontiĝo en montaro apud Sliven, Bulgario. Inf: ĉe Galja Nikolova Rete: bt-sliven@sl.bia-bg.com

20. junio - 04. julio
Ripozo ĉe Nigra Maro, Albena. Inf: Hristo Ignatov, postrestante, BG-9620 Albena, Bulgario, Tel/fakso: +359-5722-62369

22-25. junio
3-a Rendevuo pri Esperanto kiel laborlingvo ĉe La Kampo de la Sano. Inf. Rua Américo Brasiliense 1418, BR-14015-150 Ribeirao Preto, Brazilio. Tel. +55-(0)16-6368889 aŭ +55-(0)16-6365065. Rete: lamasson@netsite.com.br

22-25. junio
Cseh-seminario: A-seminario en Den Haag. Inf: Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Rete:A HREF="mailto:cseh@iei.nl">cseh@iei.nl

23. junio - 03. julio
Sukcena vojo - Latviaj kaj estoniaj naturparkoj - ekspedicio en Litovio. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419 Rete. milanzvara@hotmail.sk

24. junio
Tria Esperanta bazaro en Dunajská Streda kun urborigardo. Inf: Paŭlo Kaŝĉak, Vazska 21, SK-821 07 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421+7-45243316. Rete: esperanto@nextra.sk

24-25. junio
Monatfino en KCE. "La familio Zamenhof" - Zofia Banet-Fornalowa. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

24-30. junio
Esperanto-semajno "Suno kaj maro", Nigramara bordo. Inf: S-ro Dimitar Papazov, p.k.9, BG-1303 Sofio, Bulgario. Tel: +359-2-334158 (9-12 h), +359-2-2924627 (vespere), fakso: +359-2-873847. Rete: sid@geobiz.net

25. junio
APE Pikniko 2000 en Mariemburg. Inf: Marcel Delforge, 16 Rue des Glacières BE-6001 Charleroi, Belgio. Tel/fakso: +32-71-431413. Rete: mdel6335@euronet.be

25. junio - 01. julio
"Sukcena vojo" - Renkontiĝo de naturprotektantoj, Liepaja-Riga-Tartu-Tallinn. Inf: Mara Timermane "Verda Ondo", Kr. Valdemara 145/1-32, LV-1013 Riga, Latvio. Tel/fakso: +371-7-361395. Rete: mtimermane@hotmail.com

26. junio - 14. julio
Norda-Amerikaj Someraj Esperanto-Kursoj (NASK) ĉe San Francisko Ŝtata Universitato en tri niveloj!. Inf: Ellen M. Eddy, administranto, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia, WA 98512, Usono. Tel.: +1-360-78544563, fakso: +1-360-7869175 aŭ rete: eddyellen@aol.com

30. junio - 02. julio
5. Magyarországi Eszperantó Kerekasztal Konferencia + BÁL, Zalaegerszeg. Inf: Baksa József Rete: baksaj@mail.dedasz.hu

30. junio - 02. julio
Esperanto-tagoj okaze de la 40-a datreveno de la sendependiĝo de D. R. Kongo. Inf: Konga-Esperanto Rondo, B.P. 6055, Kin Vi, Kinshasa-R. D. C., Kongo Rete: ker@mail.aton.cd

30. junio - 05. julio
Solidaraj Tagoj, Saint Chamond. Inf: Clément Picard, 8 quai de Bondy, FR-69005 Lyon, Francio. Tel: +33-(0)472-070419. Rete: festo@esperanto.org

01-07. julio
Studsemajno pri ekologio kaj kompoŝtado en Londerzeel (Belgio). Inf: FLEJA (Flandra Esperanto-Junulara Asocio), Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio. Rete: lode@fel.esperanto.be

01-08. julio
36-a Baltia Esperanto-Tendaro, Tallinn. Inf: Ahto Siimson, P.k. 3143, EE-0090 Tallinn, Estonio. Tel/fakso: +372-6419070. Rete: ahto.siimson@mail.ee

01-09. julio
6-a Balkana Junulara Konferenco (BaJK) ĉe monto Kapaonik. Inf: Serba Esperanta Junulara Organizo. Trezije 42, YU-11000 Beograd, Jugoslavio. Tel: Zoran Ĉiriĉ +381-18-322609, Rete: zciric@eunet.yu

02-08. julio
Baltaj esperanto Tagoj, Tallinn. Inf: s-ino Helju Lainjärv, str. Käo 21 - 2, EE-11311 Tallinn, Estonio. Tel.: 372-2-6553008

02-09. julio
Ivanova Esperantista Renkontiĝo ĉe lago Rubskoje. Inf: Irina Galicina, ul. Kudrjaŝova 82-A-37, RU-153009 Ivanovo, Rusio. Tel: +7-0932-230116, oficeja: +7-0932-300113. Rete: interline@ivanovo.ru

02-15. julio
48-a Somera Esperanto-Tendaro. Lanĉov. Inf: Esperanto-Klubo, CZ-674 01 Trebiĉ, Ĉehio

03-07. julio
Someraj Esperanto-kursoj, en Civitana instituto de la ortodoksa monahejo Valmo, Heinävesi. Inf: Jukka Laaksonen, Uudenkyläkuja 2 B 11, FI-33530 Tampere, Finnlando. Rete: laakju@koti.tpo.fi

03-09. julio
Ivanova Esperanta Renkontiĝo (IvERo), Ivanovo. Inf: Irina Galicina, ul. Kudrjasova, 82-A-37, RU-153009 Ivanovo, Rusio. Tel. +7-0932-230116, +7-0932-300113. Rete: irga@interline.ivanovo.ru aŭ Aleksandr Kurnosov ametisto@chat.ru

03-09. julio
Korusa staĝo en Tuluzo. Inf: KAFE - Esperanto-Kulturcentro, 1 rue Jean Aillet, FR-31000 Toulouse, Francio

03-23. julio
Somera Lernejo de la Polaj Lingvo kaj Kulturo Jagiellona Universitato, Krakovo, kurso de pola lingvo por esperantistoj. Inf: Uniwersytet Jagielloñski Szkola Letnia Kultury I Jezyka Polskiego, ul. Garbarska 7a, PL-31-131 Kraków, Polio. Tel. +48-12- 421-3692, fakso: +48-12- 422-7701, Rete: plschool@jetta.if.uj.edu.pl

03-30. julio
Somera Lernejo de la Polaj Lingvo kaj Kulturo Jagiellona Universitato, Krakovo, kurso de pola lingvo por esperantistoj. Inf: Uniwersytet Jagielloñski Szkola Letnia Kultury I Jezyka Polskiego, ul. Garbarska 7a, PL-31-131 Kraków, Polio. Tel. +48-12- 421-3692, fakso: +48-12- 422-7701, Rete: plschool@jetta.if.uj.edu.pl

03. julio - 13. aŭgusto
Somera Lernejo de la Polaj Lingvo kaj Kulturo Jagiellona Universitato, Krakovo, kurso de pola lingvo por esperantistoj. Inf: Uniwersytet Jagielloñski Szkola Letnia Kultury I Jezyka Polskiego, ul. Garbarska 7a, PL-31-131 Kraków, Polio. Tel. +48-12- 421-3692, fakso: +48-12- 422-7701, Rete: plschool@jetta.if.uj.edu.pl

05-09. julio
Kultura Arta Festivalo, KAFE en Tuluzo. Inf: EUROKKA, FR-31450 Donneville, Francio. Tel/fakso: +33-561.81.95.95. Rete: eurokka@esperanto.orgarno.lagrange@lemel.fr

06-19. julio
Ripozo ĉe Nigra Maro, Albena. Inf: Hristo Ignatov, postrestante, BG-9620 Albena, Bulgario, Tel/fakso: +359-5722-62369

07-11. julio
Leviĝas la kurteno: aktorarto kaj aktorado, en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549-428074. Rete: rapley@club-internet.fr

08. julio
Festivalo de fiŝista supo en Baja, Hungario. Inf: Tel: Csaba Székely, +36-20-9964779. Rete: szcs@esperanto.nu

08. julio
4-a Festivalo de videofilmoj, Maribor. Inf: Esperanto-Societo Maribor, Besednjakova 1, SI-62000 Maribor, Slovenio. Limdato por alsendo de videofilmoj: fino de junio
2000

08. julio - 11. aŭgusto
Internacia vojaĝo tra 12 landoj al 85-a Universala Kongreso kun diversaj variantoj. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklododwskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-6415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

10-14. julio
SAT-antaŭkongreso en Vladimir. Inf: Nikolao Gudskov, a/k 57, RU-105318 Moskvo, Rusio. Tel: +7-095-3694220 (hejma). Rete: nikolao@orc.ru aŭ SAT, 67 avenue Gambetta, FR-75020 Paris, Francio. Tel: +33-1-47978705, fakso: +33-1-47977190. Rete: satesper@cybercable.fr

10-15. julio
2-a Mediteranea Kultura Esperanto-Semajno, Valencia. Inf: Augusto Casquero de la Cruz, Avenida Burjasot 29 A-31, ES-46009 Valencia, Hispanio. Rete: a-casquero@redestb.es

10-15. julio
Ekologia kaj Liberecana tendumado en Akvitanio. Inf: Le Kiosque - "Lingvo Esperanto 64, 15 rue de la République, FR-64000 Pau, Francio. Tel: +33-(0)559.841.109

10-16. julio
10-a "Internacia Esperanto-Kongreso", Burgas (BG)-Istanbul (TR)-Kapadokio (GR). Inf: Esperantotur, ul. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-98094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744, +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

10-17. julio
Arkeologia labortendaro, Tutuzo. Inf: Claude Fressonnet, Canterate, FR-09600 Montbel, Francio. Tel/fakso: +33-561-681744

11-16. julio
Internacia E-koruso staĝos survoje al UK en Laĉezar (Bulgario). Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

12-16. julio
36-a Brazilia Esperanto-Kongreso, Petrópolis. Inf: Brazila Esperanto-Ligo, Caixa Postal 03625, BR-70084-970 Brasília (DF), Brazilio. Tel: +55-(0)61-2261298, fakso: +55-(0)61-2264446. Rete: bel@esperanto.org.br

13-16. julio
Renkonto de esperantistoj en Vácrátót. Inf: Pál Baksza, Szabadság u. 21, HU-2163 Vácrátót, Hungario

15-21. julio
Internacia Konferenco de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

15-21. julio
Staĝo en Grésillon: Kantado en Esperanto kun Marie-Pol Rabiller. Inf: henri.boyet@mail.dotcom.fr

15-21. julio
Internacia Esperanto-Konferenco 2000 (IEK 2000) en Motovun (Istrio, Kroatio). Inf: Orbis Pictus, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

15-22. julio
6-aj Someraj Kursoj en Motovun (Istrio, Kroatio), instruas Georgo Handzlik kaj Zlatko Tisljar. Inf: Orbis Pictus, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

15-23. julio
73-a Kongreso de SAT en Moskvo. Inf: Nikolao Gudskov, a/k 57, RU-105318 Moskvo, Rusio. Tel: +7-095-3694220 (hejma). Rete: nikolao@orc.ru aŭ SAT, 67 avenue Gambetta, FR-75020 Paris, Francio. Tel: +33-1-47978705, fakso: +33-1-47977190. Rete: satesper@cybercable.fr

15-23. julio
Laborbrigado por preparado de OkSEJT! Inf: Org. komitato de OkSEJT, ul. Ikrjanistovoj 2-28, RU-153003 Ivanovo, Rusio. Rete: oksejt2000@nm.ru

16-21. julio
Internaciaj someraj kursoj en Lesjöfors. Inf: Karlskoga Folkhögskola, SE-691 24 Karlskoga, Svedio. Tel.: +46-(0)586-64600, fakso: +46-(0)586-46422. Rete: lars.forsman@fhsk.karlskoga.se

16-25. julio
Antaŭ-Kongresa Ekskurso en Libano, Sirio, Jordanio. Inf: Esperanto Vojaĝ-Servo, Kontaktu rete: LusiHarmon@aol.com

16-29. julio
48-a Somera Esperanto-Tendaro, Lanĉov. Inf: Esperanto-Klubo, CZ-674 01 Trebiĉ, Ĉehio

17-23. julio
Kultura Esperanto-Festivalo 2000 (KEF 2000)Helsinki. Inf: Kultura Esperanto-Festivalo 2000, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando. Rete: Riitta Hämäläinen kef2000@esperanto.fi

18-23. julio
Monatfino en KCE. Staĝo pri jogo - kun Fernando Vurpillot. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

20. julio - 03. aŭgusto
Ripozo ĉe Nigra Maro, Albena. Inf: Hristo Ignatov, postrestante, BG-9620 Albena, Bulgario, Tel/fakso: +359-5722-62369

22. julio
Seminario pri raŭmismo. (20 jarojn post Rauma. La sekvoj...) Inf: Jouko Lindstedt, Rete: jouko.lindstedt@helsinki.fi

22-24. julio
Seminario en Amano "Tutmondigho kaj la arabaj landoj" en Reĝa Kultur-Centro kaj hotelo Le Meridien. Inf: Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, Nederlando. Tel: +31-10-436144, +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

22-25. julio
Oficiala Antaŭkongreso en Jordanio. Inf: Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, Nederlando. Tel: +31-10-436144, +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

22-27. julio
antaŭMEmzorga LAg-umado (MELA) Délegyháza (granda MELA aŭguste: 02-13). Inf: Laca Garamvölgyi, Arany János út 47, HU-1221 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2283510 aŭ Laca/Andi: +36-30-2097864 aŭ Andi: +49-511-7000011

22-29. julio
19-a Katolika Esperanto-Tendaro en Sebranice. Inf: IKUE-Katolika Sekcio de ĈEA, s-ro Miloslav Svacek, Trsicka 6, CZ-751 27 Pencice, Ĉehio. Rete: msvacek@iol.cz

23-25. julio
1-a Nacia Esperanto-Kongreso de Malagasa Esperanto-Unuiĝo, Antananarivo. Inf: Justine Ralalalrisoa, Lot. II. C 72 FD Manjakatay, MG-101 Antananarivo, Malgasio

23-28. julio
Internaciaj someraj kursoj en Lesjöfors. Inf: Karlskoga Folkhögskola, SE-691 24 Karlskoga, Svedio. Tel.: +46-(0)586-64600, fakso: +46-(0)586-46422. Rete: lars.forsman@fhsk.karlskoga.se

23. julio - 01. aŭgusto
Internacia Somera Kurso, Lesjöfors. Inf: Esperanto-Garden, Stiftelsevägen 1, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Tel: +46-590-30903, fakso: +46-590-30309. Rete: egarden@esperanto.se

24-27. julio
SAT-postkongreso en Moskvo. Inf: Nikolao Gudskov, a/k 57, RU-105318 Moskvo, Rusio. Tel: +7-095-3694220 (hejma). Rete: nikolao@orc.ru aŭ SAT, 67 avenue Gambetta, FR-75020 Paris, Francio. Tel: +33-1-47978705, fakso: +33-1-47977190. Rete: satesper@cybercable.fr

24-30. julio
1-a Rusia Esperantista Arkeologia laborbrigado en Pljos. Inf: Organiza Komitato de OkSEJT, ul. Ikrjanistovoj 2-28, RU-153003 Ivanovo, Rusio. Rete: oksejt2000@nm.ru

24-30. julio
1-a Rusia Esperantista Arkeologia laborbrigado en Pljos. Inf: Org. komitato de OkSEJT, ul. Ikrjanistovoj 2-28, RU-153003 Ivanovo, Rusio. Rete: oksejt2000@nm.ru

25. julio
Seminario en la israela vilaĝo nomata "Pac-oazo/Neve ŝalom". Inf: LKK, pk. 1289, IL-61012 Tel Aviv, Israelio aŭ Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, Nederlando. Tel: +31-10-436144, +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

25. julio - 01. aŭgusto
85-a Universala Kongreso de Esperanto (85-a UK) en Tel-Aviv. Inf: LKK, pk. 1289, IL-61012 Tel Aviv, Israelio aŭ Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, Nederlando. Tel: +31-10-436144, +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

25. julio - 01. aŭgusto
Internacia Infana Kongreseto/, Hadassim, Israelo. Inf: Stefan MacGill, Bethlen G. u. 2., HU-2030 Érd, Hungario. Tel: +36-1-4523737, fakso: +36-1-4523710. Rete: stefan.macgill@galamb.net

27. julio - 02. aŭgusto
Internacia Junulara Semajno, IJS. Inf: Hungara E-Junularo, pk. 87, HU-1675 Budapest, Hungario. pandan@mail.matav.hu

28. julio - 18. aŭgusto
Somera Lernejo de la Polaj Lingvo kaj Kulturo Jagiellona Universitato, Krakovo, kurso de pola lingvo por esperantistoj. Inf: Uniwersytet Jagielloñski Szkola Letnia Kultury I Jezyka Polskiego, ul. Garbarska 7a, PL-31-131 Kraków, Polio. Tel. +48-12- 421-3692, fakso: +48-12- 422-7701, Rete: plschool@jetta.if.uj.edu.pl

30. julio - 07. aŭgusto
Junulara tendaro sur bordo de Dnestro, Ukrainio. Inf: Tatjana Auderskaja Rete: krav@Tele.TM.Odessa.ua

30. julio - 12. aŭgusto
48-a Somera Esperanto-Tendaro, Lanĉov. Inf: Esperanto-Klubo, CZ-674 01 Trebiĉ, Ĉehio

31. julio - 05. aŭgusto
Staĝo en Grésillon: Prelegoj de Georges Lagrange. Inf: henri.boyet@mail.dotcom.fr

31. julio - 06. aŭgusto
Intermondo-3 tendaro, Volgograd. Inf: Irina Mironova, Mamajevsaka 25A, RU-400078 Volgograd, Rusio. Rete: intermondo@esperanto.nu

01-05. aŭgusto
Praktikado de la lingvo por infanoj kaj plenkerkuloj. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549-428074. Rete: rapley@club-internet.fr

01-06. aŭgusto
Kiel reklami Esperanton? - kun diversaj fakuloj. Inf: KCE, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

01-08. aŭgusto
Postkongresa Ekskurso: La plej bono de Israelo, Esperanto-Vojaĝservo, Rete: LusiHarmon@aol.com

02-13. aŭgusto
MEmzorga LAg-umado (MELA) Délegyháza. Inf: Laca Garamvölgyi, Arany János út 47, HU-1221 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2283510 aŭ Laca/Andi: +36-30-2097864 aŭ Andi: +49-511-7000011

03-10. aŭgusto
Skota semajno ĉe Glen Orchy. Ĉu vi venos al la SSsss...? Inf: Petra Fantom, 92 Enborne Rd, Newbury, Berkshire, RG14 6AN, Britio. Rete: JEB@esperanto.org

04-17. aŭgusto
Somera Esperanto-Lernejo (SEK-2000), Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

04-17. aŭgusto
Ripozo ĉe Nigra Maro, Albena. Inf: Hristo Ignatov, postrestante, BG-9620 Albena, Bulgario, Tel/fakso: +359-5722-62369

04-20. aŭgusto
NE OKAZOS! "Per Esperanto al fungoj - per fungoj al Esperanto" en Poprad. Inf: Milan Zvara, Sobotské nam. 36, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Rete: milanzvara@nextra.sk

05-07. aŭgusto
Unua Junulara Kongreso en Bogoto, Kolombio. Inf: Kongresejo: Mezlernejo Winston Salem, Bogoto, St. 152 No. 25-00 aŭ Atilio Orellana Rojas, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Tel +31-70-3556677, fakso: +31-70-3584422 Rete: ei001@worldonline.nlabeja@egroups.com

05-12. aŭgusto
56-a Internacia Junulara Kongreso de Esperanto, Honkongo. Inf: LKK de IJK, P.O.Kesto 77, CN-100037 Beijing, Ĉinio. Rete: epc@china-report.com

05-12. aŭgusto
Kristana kongreso de KELI en Janské Lazné. Inf: Pavel Polnicky, Lesni 150/IV, CZ-29001 Podebrady, Ĉehio

05-12. aŭgusto
Ne okazos!!! - Hungaria Esperanto-Semajno. Inf: Vojaĝoficejo Esperatur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-268-0331. Rete: esperantohea@matavnet.hu

05-12. aŭgusto
66-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj, Plovdiv. Inf: Donĉo Danĉev, bulv. Marica 6, BG-4002 Plovdiv, Bugario

05-13. aŭgusto
23-a SEFT (Somera Esperanto Familia/Feria Tendaro) en Thomsdorf. Inf: Eckhart Raabe, Staakener Heuweg 1, DE-14612 Falkensee, Germanio aŭ Werner Pfennig, uns Hüsung 29/1104, DE-17034 Neubrandenburg, Germanio. Tel: (tage) +49-395-3702862, (vespere) +49-395-4221398

06-12. aŭgusto
Esperanto-semajno pri Martinus Kosmologio en Klint. Inf: Martinus-Instituto, Mariendalsvej 96, DK-2000 F. Kopenhago, Danio. Tel: +45-38346280, fakso: +45-38346180. Rete: institut@martinus.dk

07-12. aŭgusto
Staĝo en Grésillon kun Fernand Roose. Inf: henri.boyet@mail.dotcom.fr

08-12. aŭgusto
Studo de franclingvaj tekstoj per Esperanto, en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549-428074. Rete: rapley@club-internet.fr

08-12. aŭgusto
Preparado al la skriba parto de Altaj Studoj en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549-428074. Rete: rapley@club-internet.fr

08-13. aŭgusto
3-a Plurnivela Internacia Kursaro kaj Kursoj por la unua kaj dua gradoj, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

10-14. aŭgusto
Junulara Monda Tago 2000 en Venecio. Vidu ankaŭ daton 15-20. Inf: Gianinca Serbo, Via Nazario Sauro 23, IT-36100 Vicenza, Italio. Tel: +39-0444-513574. Rete: giserbo@tin.it

10-20. aŭgusto
OkSEJT-2000! Inf: Org. komitato de OkSEJT, ul. Ikrjanistovoj 2-28, RU-153003 Ivanovo, Rusio. Rete: oksejt2000@nm.ru

11-13. aŭgusto
48-a Somera Esperanto-Tendaro, Lanĉov. Renkontiĝo de eks-SETanoj. Inf: Esperanto-Klubo, CZ-674 01 Trebiĉ, Ĉehio

11-14. aŭgusto
"Ascendo al Damavand" - profesia montgrimpado. Inf: Irana Esperanto-Centro, P.O.Kesto:17765-184, Tehrano, Irano. Tel: +98-21-6228425, fakso: +98-21-8764250. Rete: Esperanto.ir@esperanto.org

12-15. aŭgusto
LSG-restado (Ligo de Samseksemaj Geesperantistoj) en Épinal, Francio. Inf: Jean-Michel Chambreuil, tel: +33-388370291. Rete: jmcep@minitel.net

12-18. aŭgusto
40-a Internacia Somerlernejo ĉe Wedgwood Memorial College. Inf: Derek Tatton, Wedgwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Britio, ST12 9DG. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

13-20. aŭgusto
Junulara Ekumena Esperanto-Tendaro (JET) en Taizé, Francio. Infj: Bernhard Eichkorn, Romäusring 20, DE-78050 Villingen, Germanio. Rete: Bernhard.Eichkorn@esperanto.de

13-20. aŭgusto
Turisma Semajno (TUSE-2000), Poprad. Inf: Regiona E-Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

13-27. aŭgusto
34-a Internacia Esperanto-Feriado en Kudowa Zdroj, Pollando. Inf: Silezia Esperanto-Asocio, str. Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw, Pollando. Tel/fakso: +48-71-3296954 marde kaj ĵaŭde de la 18.00 ĝis la 20.00 horo. Rete: Rete: lserwatka@poczta.onet.pl

14-16. aŭgusto
Simpozio pri la verdakdo de Mao Zifu, Changde, Hunan, Ĉinio. Inf: Zhang Saŭkio Shaoji, Tel: +86-20-83697194. Rete: sauxkio@hotmail.com

14-19. aŭgusto
Staĝo en Grésillon kun Ginette Gabillon. Inf: henri.boyet@mail.dotcom.fr

14-21. aŭgusto
3-a Familia Feriado, FF en Vác, Hungario. Inf: István Bagó, Kert u. 17, HU-9081 Györ, Hungario. Rete: bago@kern.hu

15-20. aŭgusto
Junulara Monda Tago en Romo. Vidu ankaŭ daton 10-14. Inf: Gianinca Serbo, Via Nazario Sauro 23, IT-36100 Vicenza, Italio. Tel: +39-0444-513574. Rete: giserbo@tin.it

15-20. aŭgusto
AERO-2000 en Samarkando, Uzbekio. Inf: Internacia Muzeo de Paco kaj Solidaro, Pf. 76, UZ-703000 Samarkandon, Respubliko Uzbekistano. Tel.: +998-662-331753, fakso: +998-662-310777. Rete: Nur por mallongaj mesaĝoj: peacetur@samuni.silk.org

15-20. aŭgusto
3-a Plurnivela Internacia Kursaro kaj Kursoj por la unua kaj dua gradoj, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

16-19. aŭgusto
De Zamenhof al Piĉ: literaturo kiel evoluigilo de nia lingvo, en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549-428074. Rete: rapley@club-internet.fr

16-22. aŭgusto
16-a Internacia Simpozio pri Esperanto-Turismo, Budapest. Inf: Movilo, Soroksári út 117D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793

16-24. aŭgusto
6-a Internacia Arkeologia Laborbrigado Blera. Inf: Pier Luigi Cinquantini, via Dante 2, IT-01010 Blera, Italio. Tel/fakso: +39-761-479503. Rete: pcinqua@tin.it

17-22. aŭgusto
Ne okazos!! - 3-a Eŭropa Esperanto-Festivalo, Budapest. Inf: Hungaria Esperanto-Asocio, pf. 193, HU-1368 Budapest, Hungario. Fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

18-20. aŭgusto
40-jariĝo de Internacia Somerlernejo ĉe Wedgwood Memorial College. Inf: Derek Tatton, Wedgwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Britio, ST12 9DG. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

18-20. aŭgusto
Ni konu Tatrajn montopintojn en Altaj Tatroj. Inf: Esperanto - MEL, Pk. B-152, SK-012 41 Zilina, Slovakio. Tel.: +421-903-552152 (Juraj Gondzúr), rete: juraj.gondzur@urap.sk

18-20. aŭgusto
3-a Renkontiĝo de ĉehaj kaj slovakaj katolikoj esperantistoj, Zilina. Inf: Vladimir Nemec, Zvolenská 5, SK-01008 Zilina, Slovakio.

18. aŭgusto - 01. septembro
Ripozo ĉe Nigra Maro, Albena. Inf: Hristo Ignatov, postrestante, BG-9620 Albena, Bulgario, Tel/fakso: +359-5722-62369

19-20. aŭgusto
32-a Korea Kongreso de Esperanto en Pusan. Inf: La 32-a Korea Kongreso de Esperanto, ĉe Jisan Nurse Institute, 390-20, Yangjong 3-dong, KR-614-053 Pusan, Koreio. Tel: +82-51-8673667, fakso: +82-51-8630006. Rete: pusanesperanto@hotmail.com)

19-25. aŭgusto
Kvara Pluezek Esperanto Renkontiĝo, Plouezec, Bretonio. Inf: Roger Eon, Kervilin, FR-22470 Plouezec, Francio. Tel/fakso: +33-296-227717. Rete: rogeon@club-internet.fr

19-25. aŭgusto
16-a Internacia Simpozio pri Esperanto-Turismo, Budapest-Sümeg. Inf: Movilo, Soroksári u. 117/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793

19-26. aŭgusto
4-a Internacia Esperanto-Renkontiĝo en Pluezec. Inf: Pluezec Esperanto 22, Roger Eon, 5 Kervilin Izean, FR-22470 Plouezec, Francio. tel/fakso: +33-(0)296 22 77 17. Rete: rogeon@club-internet.ft aŭ Rete: andre.rigault@wanadoo.fr7

20-21. aŭgusto
Svisaj Esperanto-Ekzamenoj, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

20-22. aŭgusto
Jara Renkontiĝo de Rumana Esperantista Fervojista Asocio, Bucureŝti. Inf: Stefan Mihai, str. Mircea cel Mare 39 bl. 51 ap. 26, RO-2200 Brasov, Rumanio

21-23. aŭgusto
3-a renkontiĝo de ĉehaj kaj slovakaj katolikoj esperantistoj en Zilina. Inf: IKUE-grupo Zilina, Vladimír Nemec, Zvolenská 5, 010 08 Zilina, Slovakio

21-27. aŭgusto
Kafoklaĉa Internacia Somera RenkontiĝO (KISO) Marburg. Inf: Marburga Esperanto-Grupo (MEG), Afföllerstr. 19, DE-35039 Marburg/Lahn, Germanio. Rete: gunter@foni.net

24-26. aŭgusto
2-a Esperanto-kongreso de Hinda Oceano kaj Orient-Afrikaj Landoj, Antananarivo. Inf: LKK, Boite Postale 3171, MG-101 Antananarivo, Madagaskaro

25-27. aŭgusto
Rondvojaĝo ĉirkaŭ Altaj Tatroj, Poprad. Inf: Regiona E-Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

25-27. aŭgusto
Supreniro al monto Rysy. Inf: Vladimir Surovĉek, Hradná 531, SK-033 01 Liptovky Hrádok, Slovakio. Tel: hejma +421-844-5222402, laboreja +421-849-5521521

26-30. aŭgusto
69-a Itala Kongreso de Esperanto, Casalecchio de Reno (Bologna). Inf: Gruppo Esperantista Bolognese "Achille Tellini 1912", Via Miramonte 14, IT-40124 Bologna, Italio. Tel/fakso: +39-051-6446675. Rete: beg.Tellini1912@esperanto.nu

26. aŭgusto - 02. septembro
26-a Internacia Semajno ĉe Mediteraneo kaj Cseh-seminario: B-seminario, Sete (Hèrault). Inf: Yvette Vierne, 5 rue du Dr. Roux, FR-34090 Montpellier, Francio. Tel: +33-467541543. Rete: yvierne@netcourriere.com

28. aŭgusto - 20. decembro
Tutsemestra kurso en Lesjöfors. Inf: Karlskoga Folkhögskola, SE-691 24 Karlskoga, Svedio. Tel.: +46-(0)586-64600, fakso: +46-(0)586-46422. Rete: lars.forsman@fhsk.karlskoga.se

01-03. septembro
Sporta Semajnfino de JEFO (Junulara Esperantista Franca Organizo) en regiono Loreno (ne malproksime de Germanio). Inf: Philippe Rieunau, 22 rue du Parc, FR-57200 Sarreguemines, Francio. Tel: +33-(0)387955292

01-03. septembro
Skota Studrondo, Dunblane, Britio. Inf: David Bisset Rete: david@bisset100.freeserve.co.uk

01-05. septembro
Astronomio: inicado kaj praktiko. Gvidas Patrick Lagrange, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

01-08. septembro
TEJO-seminario en Varna. Inf: Sabira Stċhlberg kaj Aleksandar Shivarov, p. k. 405, BG-9000 Varna, Bulgario. Tel.: +359-52-246941, fakso: +359-52-246326. kontakto@esperanto.org au a_shivarov@mailroom.com

01-10. septembro
34-a Internacia Esperanto-Feriado en Kudowa Zdroj, Pollando. Inf: Silezia Esperanto-Asocio, str. Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw, Pollando. Tel/fakso: +48-71-3296954 marde kaj ĵaŭde de la 18.00 ĝis la 20.00 horo. Rete: Rete: lserwatka@poczta.onet.pl aŭ Rete: pomer@iuris.prawo.wroc.pl

01-15. septembro
Internacia Esperanto-Feriado kun folkloro en la montaro Picniny, Koroŝĉienko. Inf: Polski Zwiazek Esperantistow, ul. Kingi 6, PL-34-450 Kroŝcienko n. D., Polio

02-07. septembro
53-a Kongreso de IKUE - Jubilea pilgrimo, Rimini. Inf: Centra Oficejo de IKUE, Via di Porta Fabbrica 15, IT-00165 Roma, Italio. Tel/fakso: +39-06-632839. Rete: c.sarandrea@agora.stm.it

02-08. septembro
53-a Kongreso de IKUE (Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista) en Rimini (Italio) kun etapoj en Romo - Asizo - Gubbio - La Verna - Loreto. Inf: Rete: ikue@ikue.org

02-16. septembro
Ripozo ĉe Nigra Maro, Albena. Inf: Hristo Ignatov, postrestante, BG-9620 Albena, Bulgario, Tel/fakso: +359-5722-62369

06-13. septembro
Intensa Esperanto-kurso, Agárd. Inf: Hungaria Esperanto-Asocio (HEA), pf. 193, HU-1368 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331 Rete: esperantohea@matavnet.hu

07-10. septembro
Mikologia Seminario, Poprad. Inf: Regiona E-Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

08-09. septembro
EMAKAROB' - Esperanta Malgrandkarpata renkontiĝo en Bratislava. Inf: Mgr. Alica Komlóŝiová - ESO, Rovníková 6, SK-821 02 Bratislava. Tel.: 421-7-43291604

08-10. septembro
51-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio en urbo Karlovo. Inf: s-ro Boĵidar Leonov, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

08-13. septembro
Pri literaturo kun Ed Borsboom, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

09-10. septembro
17-a Renkontiĝo Esperantista en Vorlivo (Wörlitz). Inf: Siegfried Linke, Fischerstecherstr. 23. DE-06120 Halle, Germanio. Tel/fakso: +49-(0)345-5500348. Rete: halle-saale@esperanto.de

09-10. septembro
Cseh-seminario por instruistoj en Herzberg/Harz. Inf: Esperanto-Gessellschaft-Südharz, Grubenhagenstr 8, DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio. Tel: +49-5521-1363, fakso: +49-5523-999544

10. septembro
Trilanda renkontiĝo sur la Trilanda-pinto (Dreiländereck) en Arnoldstein. Inf: Martin Stuppnig, Esperantostr. 7/1, A-9601 Arnoldstein, Austrio. Tel: +43-4255-4083 Rete: Rete: fetes-tosegi@chello.at

13-19. septembro
Intensa Esperanto-kurso, Agárd. Inf: Hungaria Esperanto-Asocio (HEA), pf. 193, HU-1368 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331 Rete: esperantohea@matavnet.hu

17. septembro
Trilanda renkontiĝo en Inden kaj Neu-Lohn. Inf: Claus (Nikolao) Günkel, Pf. 1445, DE-52234 Eschweiler, Germanio. Tel: +49-2403-921949. Rete: guekel@gmx.de

17. septembro - 01. oktobro
Ripozo ĉe Nigra Maro, Albena. Inf: Hristo Ignatov, ĝis 1-a de apr.: Zur Nachtheide 28, DE-125557 Berlin, Germanio Tel: +49-30-65540_€95, post 2-a de apr.: postrestante, BG-9620 Albena, Bulgario, Tel/fakso: +359-5722-62369

21-24. septembro
11-a MontKabana Renkontiĝo en Vrs apud Kranjska Gora, Slovenio. Inf: Vanja Radovanovic, Horvacanska 31, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: Vanja.Radovanovic@etk.ericsson.se

21-25. septembro
BARO-renkontiĝo en Bad Münster. Inf: Conny Tennstaedt, Gerokstrasse 5, DE-47053 Duisburg, Germanio. Tel.: +49-203-665297. Rete: conny@esperanto.nu

22-24. septembro
12-a Alpadria Esperanto-Konferenco, Ptuj, Slovenio. Inf: Triesta Esperanto-Asocio, c.p. 601, IT-34100 Trieste, Italio. Rete: esperanto@retecivica.trieste.itnored@tiscalinet.it aŭ Slovenia Esperanto-Ligo, pk. 1643, SI-1001 Ljubljana, Slovenio. Rete: slovenio@esperanto.nu

22-24. septembro
Tut-Kalifornia Esperanto-Konferenco en Truckee, Kalifornio. Inf:

22-24. septembro
Jarkonferenco de IFEF en urbo Kamenice Nad Lipou. Inf: Ing. Jiri Vencl, Nove namesti 1745, CZ-56002 Ĉeska Trebova, Ĉehio. Hejma telefono: +420-465-532742, Rete: fervoja.turismo@pvtnet.cz

22-24. septembro
16-a Kongreso de la Polaj Fervojistoj en Siedlce. Inf: Halina Sobiech, Siedlce 833-3352 (fervoja telefono), +48-025-6326475 (hejma telefono)

22. septembro - 01. oktobro
23-a Sanmarineca Universitata Semajno (SUS 23) en Sibiu, Lucian-Blaga-Universitato, Rumanio. Inf: Mag. Joanna Lewoc, Karl-Schwarzschild-Weg 6/319, DE-37077 Göttingen, Germanio. Rete: blewo1@hrz.uni-paderborn.deais@athena.sibiu.ro

23. septembro
Ĉedanuba Esperanta renkontiĝo en Nové Zámky. Inf: Paulo Kaŝĉak, Vázska 21, SK-821 07 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-7-45243316. Rete: esperanto@nextra.sk

23. septembro - 01. oktobro
26-a Internacia Forumo pri Turismo, Edukado kaj Kulturo, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

23. septembro - 01. oktobro
Cseh-seminario: Baza kurso, B-seminario en Bygdoszcz. Inf: Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo, M. Sklodowskiej Curie 10, PL-85 094 Bydgoszcz, Polio

24. septembro
Posttagmezo en Ipro: promeno sur la fortresoj k.a. Inf.: Piet Glorieux, Werkenstraat 56, BE-8610 Werken, Belgio. Tel:. +32-51-569030, Rete: piet.glorieux@pi.be

24-29. septembro
Interlingvistikaj Studoj, Poznan. Inf: Ilona Koutny, Lingvistika Instituto, UAM, Liedzychodzka 5, PL-60-371 Poznan, Polio. Rete: ikoutny@amu.edu.pl

29. septembro - 01. oktobro
13-a Internacia Esperanta Kultura Festivalo, Usti nad Labem. Inf: Miroslav Smycka, Kojeticka str. 90, CZ-400 03 Usti nad Labem, Ĉehio. Tel.: +420-47-5532417

29. septembro - 01. oktobro
XVI-aj Artaj Kontrontoj en Esperanto (ARKONES), Poznan. Inf: Tadeusz Chrobak, str. Pilsudskiego 11/32, PL-62-028 Kozieglowy, Polio. Tel: +48-61-8127805 aŭ +48-61-605580849. Rete: tchrobak@frik3.onte.pl

29. septembro - 01. oktobro
Nord-okcidenta Regiona Esperanto-Konferenco (NOREK) en Kanado. Inf: N.O.R.E.K. 765 Braemer Avenuo, North Saanich, B.C., V8L 5G5 , Kanado. Tel: +1-250-656-1767, fakso: +1-250-6561765. Rete: dutemple@islandnet.com

29. septembro - 01. oktobro
Turisma aŭtuno en montaro Malá Fatra. Inf: Esperanto - MEL, Pk. B-152, SK-012 41 Zilina, Slovakio. Tel.: +421-903-552152 (Juraj Gondzúr), rete: juraj.gondzur@urap.sk

30. septembro - 01. oktobro
Aŭtunaj tagoj de EAF, Perheniemi. Inf: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, SF-00530 Helsinki, Finnlando

30. septembro - 07. oktobro
8-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo kaj Cseh-seminario, baza kurso en Blanes (provinco Girona, Katalunio). Inf: HFEA, Apartado 15027, ES-08080 Barcelono, Hispanio. Tel.: +34-(9)37275021, fakso: +34-(9)37836511. Rete: luis_serrano@mixmail.com

07. oktobro
Ago-Tago, CO de UEA: Inf: Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, Nederlando. Tel: +31-10-436144, +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

07. oktobro
Ago-Tago, Campo Grande. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono (EKOR), str. Cel Agostinho 126 fundos, BR-23050-360 Campo Grande - RJ, Brazilio

07. oktobro
Turista Tago, Razgrad. Inf: Esperanto Kulturdomo "D-ro Ivan Kirĉev", str. Sv. Kilment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario

07. oktobro
Jara Kunveno de la Esperanto-Asocio de Irlando en lokalo "The Legal Eagle", placo Chancery, Dublino (apud la Supera Kortumo sur la bordo de la rivero Liffey, ekde la deka horo

07-08. oktobro
Speciala AGOTAGO por inaŭguro de la nova sidejo en Torino. Inf: Esperanto-Centro Torino, c.so Unione Sovietica 215, IT-10134 Torino, Italio. Rete: esperanto.torino@esperanto.it

07-08. oktobro
Internacia Esperanto-Semajnfino, Okemo VT. Inf: Thomas Alexander, Tel: +1-716-8657236, Rete: thos@compuserve.com

07-09. oktobro
7-a Internacia Semajnfino Esperantista en Okemo Mountain Resort, Ludlow, Vermonto. Inf: ESK-OKEMO 2000, 6358-A, rue de Bordeaux, Montréal, Québec, H2G 2R8, Kanado. Fakso: +1-514-2720151. Rete: esperanto@sympatico.ca

09. oktobro
Ago-tago en Székesfehérvár, Hungario. Inf. Rete: antonia@mail.datatrans.hu

13-15. oktobro
87-a Japana Esperanto-Kongreso, Kumamoto. Inf: Japana Esperanto-Instituto, tel: +81-3-32034581, fakso: +81-3-32034582. Rete: jei@mre.biglobe.ne.jp

14. oktobro
Konsilantaro de SKEF. Inf: SKEF: Ján Vajs, Nábrezie A. Stodolu 1778, SK-031 01 Liptovsky Mikuláŝ, Slovakio. Tel.: +421-849-5523664. Rete: vajs@pobox.sk

14. oktobro
Patagonia Esperanto-Renkontiĝo, Bariloche. Inf: Barilochea Esperanto-Rondo, C.C. 371, AR-8400 Bariloche - Rio Negro, Argentino. Rete: Ruben Sanchez esperanto@neunet.com.arneuquen@esperanto.nu

14-15. oktobro
48-a Praktika staĝo de Esperanto Parolata en Thionville Volkrange. Inf: Catherine Gallego, 49 rue du Générale de Gaulle, FR-57330 Hettange Grande, Francio. Rete: mgallego@club-internet.fr

20-22. oktobro
20-jariĝo de Esperanto-klubo "Pacifiko" en Vladivostok. Inf: Rete: A. Titajev oriento@mail.ruoriento@yahoo.com

21-22. oktobro
V. Lingva Festivalo en Ĉeboksari, Rusio. Inf: Jekaterina Ignatjeva Rete: asocio@chuvsu.ru

22-25. oktobro
Monda Junularo per Esperanto - Amikaj Renkontiĝoj, Miercure-Ciuc. Inf: Jolanda Józsi, str. Patinoarului 12-A ap. 3, RO-4100 Miercurea-Ciuc, Rumanio

23-29. oktobro
Rete: Jubilea Renkontiĝo de Esperantistoj Handikapuloj en Skokovy. Inf: Asocio de Esperantistoj Handikapuloj, Na Okrouhlíku 953/21, CZ-530 03 Pardubice, Ĉehio. Tel: +420-40-6611941 Rete: handikapuloj@bigfoot.com

26-30. oktobro
Praktikado de la lingvo en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

27-29. oktobro
Poma semajnfino en Caen. Inf: Yves Bachimont, 106 rue d'Orléans, FR-14000 Caen, Francio. Tel: +33-231751574 aŭ +33-139707815 (respondilo). Rete: YBAchimont@esperanto.org

29. oktobro - 01. novembro
5-a Mediteranea Konferenco de Esperanto pri la esperanta fonetiko, Sete, Francio. Inf: LF-koop. CP 928, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio

01-04. novembro
Rusa semajno en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: rapley@club-internet.fr

04-05. novembro
11-a Kongreso de UkrEA, Kievo. Inf: Volodimir Hordijenko, p.k. 35, UA-252133 Kiev 133, Ukrainio. Tel. +38-44-29501701. Rete: ukrea@esperanto.nu

04-05. novembro
Nordfranca Eŭropa Rendevuo, Morbecque. Inf: Jean Dietrich, 104 rue J. Jaurés, FR-59192 Beuvrages, Francio. Tel: +33-3-27337931

08-10. novembro
Terminologia seminario (antaŭ-KAEST): temo: (Ne nur) fervoja transporto kaj trafiko. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: +420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126 Rete: chrdle@kava-pech.cz

10-12. novembro
KAEST-2000, Kolokvo, Aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: +420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126 Rete: chrdle@kava-pech.cz

11-12. novembro
Glivicea Rendevuo de Uzanzoj kaj Praktikantoj de Esperanto, Gliwice. Inf: Esperanto, Skr. Poczt. 21, PL-44-101 Gliwice, Pollando. Tel: +48-32-2315284, +48-32-2316507, +48-32-2326035. Rete: staman@poczta.onet.plstaman@ka.onet.pl

11-12. novembro
1-a Lingva kaj Kultura Festivalo en urbo Vasteras. Inf: Rete: Sjoerd Bosga sjoerd@esperanto.se

11-13. novembro
6-a Kolombia Kongreso de Esperanto en urbo Armenio. Inf: Kolombia Esperanto-Ligo, Tel: +57-2-2238618, fakso: +57-2-2238433, rete: rdtorres@gratis1.com.co

17-19. novembro
Rete: Poliglota Superfreneza Komika Kunveno, aŭ io tia en Beverlo (inter Eindhoven kaj Hasselt en Belgio). Inf: Lode Van de Velde, FLEJA, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio. Rete: lode@fel.esperanto.be

18-19. novembro
Konkurso al radio-amatoroj en ĉiuj amatoraj bendoj. Inf: Hans, rete: j4pg@gw.ab6qv.ampr.org

19. novembro
13-a Renkontiĝo de Okcidenta Regiono, Rio de Janeiro. Inf: EKOR, str. Cel. Agostinho 126, Fundos, Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro, Brazilio

19. novembro - 04. decembro
13-a Esperanta Renkontiĝo de Okcidenta Regiono, Campo Grande. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono (EKOR), str. Cel Agostinho 126 fundos, BR-23050-360 Campo Grande - RJ, Brazilio

24-26. novembro
Studosemajnfino en Vlaardingen. Inf: Jaennette Bosse-Sibbel, P. Donderstr. 23, NL-5613 LP Eindhoven, Nederlando. Tel: +31-40-2113344

25. novembro
Malferma tago en CO de UEA, Rotterdam. Inf: Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, Nederlando. Tel: +31-10-436144, +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

25. novembro
Dua Esperanta Filmfestivalo - EFIFO en Bratislava. Inf: Paulo Kaŝĉak, Vázska 21, SK-821 07 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-7-45243316. Rete: esperanto@nextra.sk

25-26. novembro
5-a Ĉilia Esperanto-Renkontiĝo en Temuko. Inf: Luis Machuca Rete: lmach001@pinhue.ufro.cl

01-03. decembro
Tria Seminario - Cseh-Seminario en Herzberg Harz. Inf: Esperanto-Societo Sudharco, Gubernhagenstr. 8. DE-37412 Herberg, Germanio. Tel/fakso: +49-5521-1363

01-03. decembro
Renkontiĝo okaze de Sankta-Nikolaa festo, Murzasichle. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: matene +421-92-(77)69302, postagmeze +421-92-(77)62236 (Milan Zvara). Rete: esperant@stonline.sk

01-03. decembro
Jarfina kaj Zamenhofa Festo, Lepsiko. Inf: Werner Geidel, Karlsruher Str. 5, DE-04209 Leipzig, Germanio. Tel: +49-341-4118577

02. decembro
La tago de Esperanto, Bolzano, Italio. Inf: Rete: leafab@tin.it

02-03. decembro
Cseh-seminario por instruistoj en Herzberg/Harz. Inf: Esperanto-Gessellschaft-Südharz, Grubenhagenstr 8, DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio. Tel: +49-5521-1363, fakso: +49-5523-999544

03-05. decembro
Antaŭkristnaska renkontiĝo Bratislava. Inf: Mgr. Alica Komlóŝiová - ESO, Rovníková 6, SK-821 02 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-7-43291604

08-10. decembro
Faulhaber-semajnfino: Revoj kaj idealoj por la 21-a jc. Elspeet. Inf: Hans ten Hagen, Middenweg 587, NL-1704 BH Heerhugowaard, Nederlando. Rete: ten.hagen.esperanto@wxs.nl

08-10. decembro
Aŭtuna Seminario de Italaj Esperantistoj en Fraskato (Frascati). Inf: Michela Lipari, Viale Giulio Cesare 223, IT-00192 Roma, Italio. Tel: +39-06-39726198, fakso: +39-06-39726169. Rete: mc8750@mclink.it

08. decembro - 10. decembro
54-a Kultura Semajnfino de sarlande Esperanto-Ligo kaj Sar-Lor-Luks-Unio en Homburg/Saar. Inf: Salranda Esperanto-Ligo, Pf. 1844, DE-66468 Zweibrücken, Germanio. Tel: +49-06332-981190, fakso: +49-06332-981192. Rete: sel@mohrbach.de

09. decembro
17-a Ĉeha-Saksa Tago kun Zamenhofa festo kaj Adventa Vigilio en Usti nad Labem. Inf: Miroslav Smycka, Kojeticka str. 90, CZ-400 03 Usti nad Labem, Ĉehio. Tel. +420-47-5532417

10-15. decembro
Zamenhofa Semajno: Iom pli pri la unuaj Esperantaj revuoj, en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

15-17. decembro
AEROB + Tago de Esperanto-libro en Bratislava. Inf: Mgr. Alica Komlóŝiová - ESO, Rovníková 6, SK-821 02 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-7-43291604

15-17. decembro
Tutlanda Zamehofa Festo en Niŝ. Inf: Zoran Ĉiriĉ, str. Branka Miljkoviĉa 14, YU-18000 Niŝ, Jugoslavio. Rete: zciric@eunet.yu

16-17. decembro
Zamenhofologia semajnfino en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

17. decembro
Zamenhof-tago en Székesfehérvár, Hungario. Inf. Rete: antonia@mail.datatrans.hu

17. decembro
Zamenhofa Tago en Triesto, Italio. Inf: Rete: nored@tiscalinet.it

17. decembro
Zamenhof-tago en Jekaterinburg. Inf: Jekaterinburg, ulica Kirovogradskaja, domo 47A. Tel: +7-3432-281711 (Halina Gorecka kaj Aleksander Korjhenkov, hejma), +7-3432-321992 (Natalia Talankina kaj Rita Husanova, "Junitur"), +7-3432-122738 (Tatjana Kulakova, hejma) Rete: sezonoj@mail.ru

17-24. decembro
3-a Aranĝo Junularo-Nordio en Trondheim. Inf: Norvega Junularo Esperantista, Olof Schous vei 18, NO-0572 Oslo, Norvegio. Rete: espen@nvg.ntnu.nojardar@nvg.ntnu

23. decembro - 03. januaro
Novjara feriado "Karlova vintro". Inf: Esperinform, d-ro Boĵidar Leonov, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

27-31. decembro
8-a Togolanda Esperanto-Kongreso en Lome. Inf: Gbeglo Koffi, B.P. 13169, Lome, Togolando. Tel: +228-272117, fakso: +228-261066, Rete: esp.togo@cafe.tg

27. decembro - 03. januaro
17-a Internacia Festivalo en Trier. Inf: Hans-Dieter Platz (HDP), Postfach 1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel/fakso: +49-5624-8007, portebla +49-171-4964558. Rete: hdp@internacia-festivalo.de

27. decembro - 03. januaro
44-a Internacia Seminario en Cuxhaven. Inf: Sarah Nawroth, Sölder Str. 8, DE-59439 Holzwickede, Germanio. Tel: +49-2301-6200. Rete: is.tema@esperanto.de

28. decembro - 01. januaro
Miljarŝanĝa Ferio en Budapest kun gaja Silvestra Balo. Inf: MOVILO, s-ino Margit Evva, Soroksári út 107/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793, fakso: je nomo Jozefo Szabó +36-1-3200768

30. decembro - 02. januaro
Silvestra Balo kaj Vintraj Ekskursoj, Poprad. Inf: Regiona E-Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

30. decembro - 02. januaro
Novjara Renkontiĝo, Ĉeboksari. Inf: Rete: asocio@chuvsu.ru

31. decembro
Novjarfesto en Budapest. Inf: Hungaria Esperanto-Asocio, pf. 193, HU-1368 Budapest, Hungario. Fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

31. decembro
Novjarfesto en Karpatoj. Inf: Jaroslav Zaharija, Ivano-Frankivsjk-6, vul. B. Hmelnickij, 82/4-8, Ukrainio. Tel. +38-03422-62241

Mi volas rigardi alian liston de aranĝoj Mi volas iri al la paĝoj de RET-INFO
Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo sendu al ni.

La kompiladon prizorgas: István Mészáros

Lasta aktualigo: 2000.12.31.