PPL Insektoj (ne preta)


Esperanto-nomoj por ĉ. 1000 (grupoj de) insektoj


[UNIKODO UTF-8] - [LATINO-3 ISO-8859-3] - [ASCII CX]


PROVIZORA PRIVATA LISTO DE NOMOJ DE BESTOJ
- INSEKTOJ -
Aŭtoro: Wouter F. Pilger
Versio por elektronika disponigo


[al komenco de la listo] - pra-insektoj - libeloj - forfikuloj - termitoj - blatoj - akridoj/lokustoj - ŝtonmuŝoj - besto-laŭsoj - cimoj - cikadoj - planto-laŭsoj - retflugiluloj - skaraboj - puloj - kuloj - muŝoj - papilioj - folio-vespoj - formikoj - vespoj/abeloj - ...pieduloj


...............................................
(C)1996 W.F.Pilger, NL-8223-ZS-26.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Nur por senpaga distribuado.
Seulement pour distribution gratuite.
For distribution free of charge only.
Alleen voor gratis verspreiding.
...............................................


Teĥnika noto:
Ĉar vi posedas komputilon kaj ĉi tiu teksto estas komputila dosiero, mi ne aldonis la indeksojn, ĉar vi mem kapablos ĉion serĉi laŭ via plaĉo.


Ĉi tiu ekzemplero estas disponigita ekskluzive por via propra privata utiligo. Se vi volas havi dece kompostitan kaj enpaĝigitan (kaj ankoraŭ iom korektitan kaj vastigitan) ekzempleron kun multaj malgrandaj bildoj pri la bestoj, simple aĉetu la libron, se kaj kiam ĝi aperos..., ĉe via libroservo!
Tiam vi povos legi ankaŭ pri la maniero en kiu mi elektis la nomojn k.s., kaj pri kelkaj originoj de sciencaj nomoj.

La libro estos espereble eldonita sub la nomo:
Wouter F. Pilger: Provizora privata listo de nomoj de bestoj -- Insektoj.


Ĉi tie nur jenaj atentigoj pri la nomaro mem:

1. La nomoj antaŭ @ estas kiel eble plej rekoneblaj esperantigoj de la sciencaj genronomoj, por eventuala uzo en scienceca kunteksto. Ili neniel estas celitaj aŭ taŭgaj por ĉiutaga uzo en normala lingvaĵo! (Oni parolas eventuale, pli-malpli-science, pri la genro 'kaniso', sed hundo estas hundo; same oni povas priparoli, ke elefantoj apartenas al du genroj: 'loksodonto' kaj 'elefaso', sed ĉiuj normale parolu pri 'Afrikaj kaj Hindiaj elefantoj'!)

2. Nomo troviĝanta post la 'Latina nomo', laŭ mi estas nerekomendinda, aŭ temas pri atentigo pri eblaj miskomprenoj: la signo # indikas: ne egalas al.)

3. Ekzistas kelkaj tre, tre ĝenerale uzataj, tre, tre malprecizaj nomoj por laikaj grupoj da insektoj. Se tiuj tro similis al la scienceca nomo de iuj insektoj, mi provizis alian. Sed neniel estas la celo, ke ek de nun vi nomu 'muŝon' 'muskao'! (La alian hejman muŝon vi ja ankaŭ ne nomas 'homalomio'...)

4. La ordigo de insektoj en ... ordoj ... familioj ... genroj ... specioj ne ĉiam estas farata same. Mi sekvis unu manieron. La 'latinaj' nomoj estas tiuj, kiuj aperis en la diversaj fontoj. Ili celas identigi la beston, sed ili neniel estas la temo de la verko. Pro la ekzistanta malordo, eĉ eblas, ke la sama specio troviĝas sub du nomoj...


Insektoj kaj aliaj traĥeuloj


subfil. traĥeatoj @ traĥeuloj (P); (sol-)antenuloj (TRACHEATA, ANTENNATA)

sprkl. heksapodoj @ sespieduloj (HEXAPODA)
klaso insektoj @ insektoj (F) (INSECTA)

subkl. apterigotoj @ senflugilaj insektoj; pra-insektoj (BV) (APTERIGOTA) (P):senpteriguloj

ordo kalemboloj @ vostosaltuloj (CALLEMBOLA)
dicirtomo @ musko-vostosaltulo (Dicyrtoma minuta)
isotomo @ gleĉero-pulo (Isotoma saltans)
poduro @ akvo-vostosaltulo (Podura aquatica)

ordo dipluroj @ duoblavostuloj (DIPLURA)
japikso @ tenajlovosta duoblavostulo (Japix solifugus)

ordo tisanuroj @ franĝovostuloj (THYSANURA)
lepismo (P) @ sukerfiŝeto (Lepisma sacharina)
petrobio @ marborda saltulo (Petrobius maritimus)

subkl. pterigotoj @ flugilhavaj insektoj (PTERYGOTA) (P):pteriguloj

spror. paleopteroj @ malnovaflugilaj insektoj (PALEOPTERA)

ordo efemeropteroj @ 'efemeroj' (P); unutagaj muŝoj (EPHEMEROPTERA)
efemero @ bruna efemero (Ephemera danica)
kleono @ duflugila efemero (Cloeon dipterum)
potomanto @ flava efemero (Potomanthus luteus)

ordo odonatoj (P) @ libeloj (F) (ODONATA)

subor. zigopteroj @ sveltaj libeloj; libeletoj (BB) (ZYGOPTERA)
fam. cenagrionedoj @ ... (Coenagriidae)
cenagriono @ blua svelta libelo (Coenagrion puella)
pirosomo @ fajra, ruĝa svelta libelo (Pyrrhosoma nimphalis)
fam. lestedoj @ ... (Lestidae)
lesto @ verda svelta libelo (Lestes viridis)
kalopterikso @ nigra svelta libelo (Calopteryx virgo)
fam. agriedoj @ brilaj libeloj (Agriidae)
neŭrobaso @ ĉina ora libelo (Neurobasis chinensis)

subor. anisopteroj @ diversflugilaj libeloj (ANISOPTERA)
fam. esĥnedoj @ noblaj libeloj (Aeschnidae)
esĥno @ granda blua libelo (Aeschna grandis)
anakso @ imperiestra libelo (Anax imperator)
braĥitrono @ herbeja libelo (Brachytron pratense)
platicifo @ ruĝabrusta libelo (Platycypha caligata)
fam. gomfedoj @ ... (Gomphidae)
gomfo @ vespo-libelo (Gomphus vulgatissimus)
fam. libeluledoj @ ŝvebo-libeloj (Libellulidae)
libelulo @ kvarmakula ŝvebo-libelo (Libellula quadrimaculata)
libelulo @ plataventra ŝvebo-libelo (Libellula depressa)
simpetro @ sango-ruĝa eriko-libelo (Sympetrum sanguineum)
simpetro @ nigra eriko-libelo (Sympetrum danae)
fam. petaluredoj @ ... (Petaluridae)
petaluro @ Aŭstralia giganta libelo (Petalura gigantea)

spror. ortopteroidoj @ rektaflugilaj insektoj (ORTHOPTEROIDEA) (P):ortopteroj

ordo dermapteroj @ haŭt-flugiluloj; 'forfikuloj' (Z) (DERMAPTERA)
fam. forfikuledoj @ kutimaj forfikuloj (Forficulidae)
forfikulo @ kutima forfikulo (Forficula auricularia)
fam. labiduredoj @ gigantaj forfikuloj (Labiduridae)
labiduro @ giganta forfikulo (Labidura riparia)
fam. labiedoj @ nanaj forfikuloj (Labiidae)
labio @ nana forfikulo (Labia minor)

ordo notopteroj @ grilo-blatoj (NOTOPTERA)
griloblato @ nord-Amerika grilo-blato (Grylloblatta spec.)

ordo isopteroj @ termitoj (ISOPTERA)
fam. termedoj @ termitoj (O1) (Termitidae)
belikositermo @ batalo-termito (Bellicositermes bellicosus)
nasutitermo @ pintanaza termito (Nasutitermes spec.)
retikulitermo @ reta termito (Reticulitermes spec.)
sintermo @ granda bruna termito (Syntermes spec.)
kalotermo @ flavakola termito (Calotermes flavicollis)

ordo mantodeoj @ 'mantoj'; preĝo-akridoj (MANTODEA)
fam. mantedoj @ 'mantoj' (P); preĝo-akridoj (Mantidae)
manto @ manto; preĝo-akrido (Mantis religiosa)
idolo @ diablo-floro (Idolum diabolicum)
teopompo @ folio-manto; Azia preĝo-akrido (Theopompa serrilei)

ordo blatarioj @ 'blatoj' (F) (BLATTARIA)
fam. blatedoj @ veraj blatoj (Blattidae)
blato @ nigra, bakeja blato (Blatta orientalis)
periplaneto @ granda, Amerika (BB) blato (Periplaneta americana)
fam. blateledoj @ brunaj blatoj (Blattellidae)
blatelo @ kutima bruna, Germana blato (Blattella germanica)
fam. ektobiedoj @ arbaraj blatoj (Ectobiidae)
ektobio @ arbara blato (Ectobius lapponicus)

ordo fasmidioj @ promenantaj branĉoj kaj folioj (PHASMIDA)
fam. fasmedoj @ promenantaj branĉoj kaj folioj (Phasmidae) (P):fasmo
baciluso @ promenanta branĉo (Bacillus rossi) (P):migranta bastoneto
cifokranio @ giganta promenanta branĉo (Cyphocrania gigas)
filiumo @ promenanta folio (Phyllium siccifolium)

ordo saltatorioj @ saltuloj (SALTATORIA)

fam. akridedoj @ 'akridoj' (F) (Acrididae)
anakrido @ Egipta migra akrido; ~ lokusto (Anacridum aegypticum)
lokusto @ migra akrido; lokusto (Locusta migratoria) #(P)lokusto
sĥistocerko @ dezerto-akrido; ~ lokusto (Schistocerca gregaria)
mafiteo @ lepro-akrido (Maphyteus leprosus)
kaliptamo @ Itala akrido (Calliptamus italicus)
gomfocero @ klabo-akrido (Gomphocerus rufus)
edipodo @ blua akrido (Oedipoda caerulecens)
omocesto @ verda akrido (Omocestus viridulus)
romaleo @ mallongaflugila, giganta akrido (Romalea microptera)
triksaliso @ nazo-korna akrido (Tryxalis nasuta)
zoniopodo @ arlekena akrido (Zoniopoda omnicolor)

fam. tetigoniedoj @ sabro-akridoj (Tettigoniidae) (P):lokustoj
tetigonio @ verda sabro-akrido (Tettigonia viridissima)
dektiko @ verukomordulo (Decticus veruccivorus)
mekonemo @ arba sabro-akrido (Meconema thalassium)
tropidakro @ ruĝa sabro-akrido (Tropidacris latreillei)
akridokseno @ folio-akrido (Acridoxena globiceps)
efipigero @ selo-akrido (Ephippiger ephippiger)
eŭgastero @ sango-ŝprucanta akrido (Eugaster spinulosa)

fam. rafidoforedoj @ groto-akridoj (Raphidophoridae)
taĥicino @ ĝiba, varmdoma akrido (Tachycines asynamorus)

fam. griledoj @ 'griloj' (F) (Gryllidae)
grilo @ kampa grilo (Gryllus campestris)
aĥeto @ doma grilo (Acheta domestica)

fam. grilotalpedoj @ talpo-griloj (Gryllotalpidae)
grilotalpo @ talpo-grilo (Gryllotalpa gryllotalpa)

ordo embiopteroj @ reto-ŝpinuloj (EMBIOPTERA)
parembio @ (Hindia) granda reto-ŝpinulo (Parembia major)

spror. hemipteroidoj @ suĉo-insektoj (HEMIPTEROIDEA) (P):hemipteroj

ordo plekopteroj @ ŝton-muŝoj (PLECOPTERA)
ĥloroperlo @ verda ŝton-muŝo (Chloroperla grammatica)
perlo @ ruĝaventra ŝton-muŝo (Perla abdominalis)
nemouro @ raba ŝton-muŝo (Nemoura flexuosa)

ordo psokopteroj @ polvo-laŭsoj (PSOCOPTERA)
subor. psokidioj @ ŝelo-laŭsoj (PSOCIDA)
fam. psokedoj @ punktitaj ŝelo-laŭsoj (Psocidae)
psoko (P) @ dupunkta ŝelo-laŭso (Psocus bipunctatus)
fam. ceciliedoj @ palaj ŝelo-laŭsoj (Caeciliidae)
cecilio @ pala ŝelo-laŭso (Caecilius flavidus)
subor. atropidioj @ polvo-laŭsoj (ATROPIDA)
fam. troktedoj @ libro-laŭsoj (Troctidae)
trokto @ libro-laŭso (Troctes divinatorius)
fam. trogiedoj @ polvo-laŭsoj (Trogiidae)
trogio @ polvo-laŭso (Trogium pulsatorium)

ordo. ftirapteroj @ besto-laŭsoj (PHTHIRAPTERA)
subor. isĥnoceroj @ besto-laŭsoj (ISCHNOCERA)
sprf. triĥodektoidoj @ ... (Trichodectoidea)
triĥodekto @ hundo-laŭso (Trichodectes canis)
sprf. filopteroidoj @ ... (Philopteroidea)
goniodo @ pavo-laŭso (Goniodus pavonis)
subor. anopluroj @ pedikoj (F); hom-laŭsoj (P) (ANOPLURA)
pedikulo @ kapo-laŭso; ~-pediko (Pediculus humanus capitis)
pedikulo @ vesto-laŭso; ~-pediko (BV) (Pediculus humanus humanus)
ftiro (P) @ pubo-laŭso (P); ~-pediko (Phthirus pubis)

ordo tisanopteroj @ franĝoflugiluloj (THYSANOPTERA) (P):tizanopteroj
fam. tripsedoj @ veziko-pieduloj; 'tripsoj' (Thripidae)
tripso (P) @ tabako-tripso; cepo-tripso (Thrips tabaci)
fisopo @ veziko-piedulo (Physopus vulgatissima)

ordo heteropteroj @ cimoj (F) (HETEROPTERA)
fam. nepaedoj @ akvo-skorpioj (BV) (Nepidae)
nepao (BV) @ lago-skorpio (Nepa rubra)
ranatro @ stanga akvo-skorpio (Ranatra linearis)
fam. naŭkorisedoj @ naĝo-cimoj (Naucoridae)
naŭkoriso @ naĝo-cimo (Naucoris cimicoides)
fam. notonektedoj @ dorso-naĝuloj (Notonectidae)
notonekto @ dorso-naĝulo; remanto (Notonecta glauca)
fam. hidrometredoj @ akvo-paŝuloj (Hydrometridae)
hidrometro @ akvo-paŝulo (Hydrometra stagnorum)
fam. gerisedoj @ akvo-glituloj (Gerridae)
geriso @ akvo-glitulo (Gerris lacustris)
fam. veliedoj @ rivero-kuruloj (Veliidae)
velio @ rivero-kurulo (Velia currens)
fam. koriksedoj @ plonĝulo-cimoj (Corixidae)
korikso (P) @ plonĝulo-cimo; skafandro-cimo; akvo-cikado (Corix geoffroyi)

fam. miredoj @ formiko-cimoj (Miridae)
mirmekoriso @ formiko-cimo (Myrmecoris spec.)
fam. pirokorisedoj @ fajro-cimoj (Pyrrhocoridae)
priokoriso @ fajro-cimo (Pyrrhocoris apterus)
fam. cimeksedoj @ plat-cimoj (Cimicidae)
cimekso @ lito-cimo (P); muro-cimo (Cimex lectularius)
fam. pentatomedoj @ ŝelo-cimoj (Pentatomidae) (P):pentatomo
dolikoriso @ bero-cimo (Dolycoris baccarum)
eŭridemo @ brasiko-cimo (Eurydema oleracea)
grafosomo @ strio-cimo (Graphosoma italicum)
palomeno @ verda naŭzo-cimo (Palomena prasina)
fam. tingedoj @ reto-cimoj (Tingidae)
galeato @ reto-cimo (Galeatus spinifrons)
fam. koreedoj @ rando-cimoj; ledo-cimoj (Coreidae)
kalideo @ dekdupunkta rando-cimo (Callidea duodecempunctata)
ĥalkokoriso @ verda ledo-cimo; kvarpunkta rando-cimo (Chalcocoris rutilans)
diaktoro @ bluaflaga ledo-cimo (Diactor bilineatus)
paĥiliso @ ruĝapunkta ledo-cimo; faraono-cimo (Pachylis faraonis)
plisteno @ bluadorsa giganta cimo (Plisthenes ventralis)
siromasto @ bruna rando-cimo (Syromastus marginatus)
fam. beritedoj @ stilzo-cimoj (Berytidae)
bagaŭdo @ stilzo-cimo (Bagauda gigantea)
fam. ligeedoj @ ter-cimoj (Lygaeidae)
makroĥerajo @ longa ter-cimo (Macrocheraia grandis)
mozeno @ nigrapunkta ledo-cimo (Mozena lunata)

ordo homopteroj @ 'cikadoj' kaj planto-laŭsoj (HOMOPTERA)

subor. cikadinioj @ 'cikadoj' (O2) (CICADINA)
fam. cikadedoj @ kanto-cikadoj (Cicadidae)
cikado @ mediteranea cikado (Cicade plebeja)
cikadeto @ monta cikado (Cicadetta montana)
magicikado @ deksepjara cikado (Magicicada septemdecim)
platipleŭro @ ŝelo-cikado (Platypleura kaempferi)
toseno @ masko-cikado; kranio-cikado (Tosena seebohmi)
fam. jasedoj @ nanaj cikadoj (Jassidae)
jaso @ verda cikado (Jassus lanio)
grafocefalo @ ruĝa-blua cikado (Graphocephala coccinea)
tetigelo @ orel-cikado (Tettigella viridis)
tiflocibo @ rozo-cikado (Typhlocyba rosae)
fam. cerkopisedoj @ ŝaŭmo-cikadoj (Cercopidae)
cerkopiso @ sango-cikado (Cercopis vulnerata)
fileno @ ŝaŭmo-cikado (Philaenus spumarius)
fam. psiledoj @ folio-puloj (Psyllidae)
psilo @ pomo-cikado; pomo-pulo (Psylla mali)
psilopso @ kverka folio-pulo (Psyllopsis fraxini)
fam. fulgoredoj @ lanterno-cikadoj (Fulgoridae)
fulgoro (P) @ ruĝanaza lanterno-cikado (Fulgora candelaria)
diktiofaro @ Eŭropa, pinta lanterno-cikado (Dictyophara europaea)
lanternario @ Surinama, araĥida lanterno-cikado; araĥido-kapa cikado (Lanternaria phosphorica)
friko @ segila lanterno-cikado; segilo-cikado (Phricus serratus)
flatao @ papilio-cikado (Flata spec.)
fam. membrakedoj @ kasko-cikadoj (Membracidae)
bocidio @ globeta kasko-cikado (Bocydium globulare)
sponsoforo @ ĵetila kasko-cikado (Sonsophorus balista)
heteronoto @ tenila kasko-cikado (Heteronotus abbreviatus)
oedo @ folia kasko-cikado (O["e]da inflata)
umbonio @ dorna kasko-cikado (Umbonia spinosa)
centroto @ (Eŭropa) dorno-cikado (Centrotus cornutus)

subor. koĉinioj @ ŝildo-laŭsoj (BV); 'koĉoj' (P) (COCCINA)
fam. diaspisedoj @ kovrilo-laŭsoj (Diaspididae)
lepidosafo @ fruktarba ŝildo-laŭso (Lepidosaphes ulmi)
kvadraspidioto @ Sanjosea ŝildo-laŭso; ~ koĉo (Quadraspidiotus permiciosus) (BV):San-ĵosea

subor. afisinioj @ planto-laŭsoj (P) (APHIDINA)
fam. afisedoj @ folio-laŭsoj (P); afidoj (P) (Aphididae)
paramizo @ flava folio-laŭso; ~ afido (Paramyzus heraklei)
fam. pemfigedoj @ sango-laŭsoj (Pemphigidae)
eriosomo @ sango-laŭso; pomo-laŭso; lano-laŭso (BV) (Eriosoma lanigerum)
fam. filokseredoj @ vito-laŭsoj (Phylloxeridae) (P):filoksero
viteo @ vito-laŭso; vino-laŭso (P) (Viteus vitifolii)

spror. neŭropteroidoj @ reto-flugilaj insektoj (NEUROPTEROIDEA) (P):neŭropteroj

ordo megalopteroj @ ŝlimo-muŝoj; grandflugiluloj (MEGALOPTERA)
fam. sialisedoj @ ... (Sialidae)
sialiso @ ŝlimo-muŝo (Sialis lutaria)
fam. koridaledoj @ ... (Corydalidae) #planto
koridalo @ giganta, korna ŝlimo-muŝo (Corydalis cornutus)
fam. rafidiedoj @ kamelo-kolaj muŝoj (Raphididae)
rafidio @ kamelo-kola muŝo (Raphidia notata)

ordo planipenioj @ veraj reto-flugiluloj (PLANIPENNIA)
fam. mirmeleonedoj @ formiko-leonoj (Myrmeleonidae)
mirmeleono (Z) @ formiko-leono (P) (Myrmeleon formicarius)
fam. askalafedoj @ papilio-muŝoj (Ascalaphidae)
askalafo @ papilio-muŝo (Ascalaphus macaronius)
fam. osmiledoj @ rivero-muŝoj (Osmylidae)
osmilo @ rivero-muŝo (Osmylus chrysops)
fam. hemerobiedoj @ gazo-muŝetoj (Hemerobiidae)
hemerobio @ bruna gazo-muŝeto (Hemerobius humulis)
fam. ĥrisopedoj @ gazo-muŝoj (Chrysopidae)
ĥrisopo @ verda gazo-muŝo (Chrysopa vulgaris)
fam. mantispedoj @ manto-muŝoj (Mantispidae)
mantispo @ manto-muŝo; preĝo-muŝo (Mantispa pagana)
fam. nemopteredoj @ fadeno-muŝoj (Nemopteridae)
nemoptero @ fadeno-muŝo (Nemoptera sinuata)

ordo koleopteroj (P) @ skaraboj (F) (COLEOPTERA)

sprf. karaboidoj @ ... (Caraboidea)
fam. karabedoj @ kur-skaraboj (Carabidae)
karabo (Z) @ leda kur-skarabo (Carabus coriaceus)
karabo @ ĝardena kur-skarabo (Carabus hortensis)
karabo @ ora kur-skarabo (Carabus auratus)
braĥino (P) @ bombardo-skarabo (Brachynus crepitans)
kalosomo (P) @ Eŭropa granda pupo-rabisto (Calosoma sycophanta)
kalosomo @ Amerika granda pupo-rabisto (Calosoma scrutator)
cicindelo (P) @ kampa, sabla kur-skarabo (Cicindela campestris)
kaptolabro @ purpura kur-skarabo (Captolabrus lafossei)
elafro (P) @ rapida kur-skarabo (Elaphrus ulginosus)
mormolico @ violono-skarabo (Mormolyce phylloides)
muhotio @ fingro-skarabo (Mouhotia convexa)
nebrio @ digo-kuranto (Nebria livida)
zabro @ grena kur-skarabo (Zabrus tenebrioides)
fam. ditiskedoj @ akvaj rabo-skaraboj (Dytiscidae)
ditisko (P) @ flavaranda akvo-skarabo (Dytiscus marginalis)
cibistero @ larĝaranda akvo-skarabo (Cybister lateralimarginalis)
fam. girinedoj @ turno-skaraboj; kvarokulaj skaraboj (Gyrinidae)
girino @ giro-skarabeto; akvo-skribisto (Gyrinus natator)
aŭlonogiro @ flavaranda turno-skarabo (Aulonogyrus concinnus)
orektoĥilo @ rivereta, vespera turno-skarabo (Orectochirus villosus)

sprf. palpikornioj @ ... (Palpicornia)
fam. hidrofiledoj @ ŝpinantaj akvo-skaraboj (Hydrophilidae)
hidroo @ tutnigra akvo-skarabo (Hydrous piceus)

sprf. stafilinoidoj @ ... (Staphylinoidea)
fam. stafilinedoj @ mallongaŝildaj skaraboj (Staphylinidae)
stafilino @ fiodora rabo-skarabo (Stapylinus olens)
klavigero @ formika klabo-skarabo (Claviger testaceus)
oksiporo @ mallongaflugila skarabo (Oxyporus rufus)
fam. silfedoj @ kadavro-skaraboj (Silphidae)
silfo @ sukerbeto-skarabo (Silpha obscura)
nekroforo (P) @ granda kadavro-skarabo; ~ enterigisto (Necrophorus germanicus)
nekroforo @ ruĝazona kadavro-skarabo (Necrophorus vespillo)
fam. skafidiedoj @ ŝimo-skaraboj (Scaphidiidae)
skafidio @ kvarpunkta ŝimo-skarabo (Scaphidium quadrimaculatum)
fam. histeredoj @ spegulo-skaraboj (Histeridae)
histero @ spegulo-skarabo (Hister bipustulatus)

sprf. kantarisoidoj @ ... (Cantharoidea)
fam. kantarisedoj @ molŝildaj skaraboj (Cantharidae)
kantariso @ molŝilda skarabo (Cantharis fusca) (P):kantarido
fam. malaĥiedoj @ kvazaŭ-molŝildaj skaraboj (Malachiidae)
malaĥio @ ruĝa kvazaŭ-molŝilda skarabo (Malachius rufus)
fam. lampirisedoj @ lampiroj (F); lumo-skaraboj; lumo-muŝoj; lumo-vermoj (Lampyridae)
lampiriso @ granda lampiro (Lampyris noctiluga)
faŭsiso @ malgranda lampiro (Phausis splendidula)
fam. likedoj @ ... (Lycidae)
kalopterono @ ... (Calopteron brasiliense)
fam. kleredoj @ formiko-skaraboj (Cleridae)
tanasimo @ formiko-skarabo (Thanasimus formicarius)
triĥodo @ abelo-skarabo (Trichodes apiarius)
fam. dasciledoj @ ... (Dascillidae)
dascilo @ ... (Dascillus cervinus)

sprf. klavikornioj @ ... (Clavicornia)
fam. nitiduledoj @ brilaj skaraboj (Nitidulidae)
nitidulo @ dupunkta brilo-skarabo (Nitidula bipunctata)
omosito @ ruĝa brilo-skarabo (Omosita depressa)
fam. rizofagedoj @ brilaj ŝelo-skaraboj (Rhizophagidae)
rizofago @ brila ŝelo-skarabo (Rhizophagus dispar)
fam. kukujedoj @ mallarĝaj skaraboj (Cucujidae)
kukujo @ skarlata skarabo (Cucujus haematodes)
monotomo @ ... (Monotoma conicollis)
fam. erotiledoj @ tindro-skaraboj (Erotylidae)
erotilo @ tindro-skarabo (Erotylus giganteus)
fam. falakredoj @ glataj skaraboj (Phalacridae)
falakro @ lardo-skarabo (Phalacrus grossus)
fam. kriptofagedoj @ nanaj ŝimo-skaraboj (Cryptophagidae)
kriptofago @ dupunkta ŝimo-skarabo (Cryptophagus bimaculata)
fam. latridiedoj @ nanaj lardo-skaraboj (Lathridiidae)
latridio @ nana lardo-skarabo (Lathridius nodifer)
fam. endomiĥedoj @ fungo-skaraboj (Endomychidae)
endomiĥo @ fungo-kokcinelo (Endomychus coccineus)
fam. kokcineledoj @ 'kokcineloj' (F); Di-besteto (P); Maria-skarabo (P) (Coccinellidae)
kokcinelo @ seppunkta (BV) kokcinelo (Coccinella septempunctata)
adalio @ dupunkta kokcinelo (Adalia bipunctata)
anatiso @ okulmakula kokcinelo (Anatis ocellata)
teao @ dudekdupunkta kokcinelo (Thea vigintiduopunctata)

sprf. makrodaktilioj @ ... (Macrodactylia)
fam. driopsedoj @ rivereto-skaraboj (Dryopidae)
driopso @ rivereto-skarabo (Dryops lutulentus)
fam. georisedoj @ ... (Georyssidae)
georiso @ bordo-skarabo (Georyssus crenulatus)
fam. heterocerusedoj @ bordaj foso-skaraboj (Heteroceridae)
heteroceruso @ borda foso-skarabo (Heterocerus marginatus) #(BB)heterocero

sprf. braĥimeroj @ ... (Brachymera)
fam. birusedoj @ pilolo-skaraboj (Byrrhidae)
biruso @ bruna pilolo-skarabo (Byrrhus pustulatus)
citilo @ verda pilolo-skarabo (Cytilus sericeus)
fam. dermestedoj @ haraj skaraboj (Dermestidae)
dermesto (P) @ hara lardo-skarabo (Dermestes lardinus)
antreno @ tapiŝo-skarabo (Anthrenus scrophulariae)
antreno @ muzeo-skarabo (Anthrenus museorum)
atageno @ makula pelto-skarabo (Attagenus pellio)

sprf. teredilioj @ ... (Teredilia)
fam. bostriĥedoj @ ... (Bostrychidae)
bostriĥo @ kapuceno-skarabo; kapuĉo-skarabo (Bostrychus capucinus) (P):bostriko
fam. anobiedoj @ frapo-skaraboj (Anobiidae)
anobio (Z) @ frapo-skarabo; morto-horloĝo (P) (Anobium pertinax)
hedobio @ bunta frapo-skarabo (Hedobia imperialis)
fam. ptinedoj @ ŝtelo-skaraboj (Ptinidae)
ptino @ legomo-skarabo (Ptinus fur)
nipto @ latuno-skarabo (Niptus hololeucus)

sprf. sternoksioj @ ... (Sternoxia)
fam. buprestedoj @ metalbrilaj skaraboj (Buprestidae)
bupresto (P) @ (Eŭropa) blua brilo-skarabo (Buprestis octoguttata)
kalodermo @ purpura brilo-skarabo (Caloderma plebeja)
ĥrisoĥroo @ (Azia) flavamakula brilo-skarabo (Chrysochroa ocellata)
eŭĥromo @ (sud-Amerika) giganta brilo-skarabo (Euchroma gigantea)
julodiso @ flavahara brilo-skarabo (Julodis viridipes)
psiloptero @ Madagaskara brilo-skarabo (Psiloptera sumptuosa)
sternocero @ (Afrika) metalbrila skarabo (Sternocera berengseni)
fam. elateredoj @ eksalto-skaraboj (Elateridae) (BV):salto-skarabo
elatero (P) @ ruĝa eksalto-skarabo (Elater sanguineus)
alao @ okula eksalto-skarabo (Alaus oculatus)
semioto @ ora eksalto-skarabo (Semiotus imperialis)
semioto @ verda eksalto-skarabo (Semiotus distinctus)
fam. eŭknemisedoj @ ligno-skaraboj (Eucnemidae)
eŭknemiso @ velura ligno-skarabo (Eucnemis capucina)

sprf. heteromoj @ ... (Heteromea)
fam. edemeredoj @ kapreto-skaraboj (Oedemeridae)
ditilo @ kapreto-skarabo (Ditylus laevis)
fam. pitedoj @ brilaj kapreto-skaraboj (Pythidae)
pito @ brila kapreto-skarabo (Pytho depressus)
fam. piroĥroedoj @ fajro-skaraboj (Pyrochroidae)
piroĥroo @ fajro-skarabo (Pyrochroa coccinea)
fam. antikusedoj @ flor-skaraboj (Anthicidae)
antikuso @ kvarstreka flor-skarabo (Anthicus quadrigutturus)
notokso @ unukorna skarabo (Notoxus monoceros)
fam. meloedoj @ oleo-skaraboj (Meloidae)
meloo @ purpura oleo-skarabo (Melo["e] violaceus)
meloo @ multkolora oleo-skarabo (Melo["e] variegatus)
cerokomo @ fantomo-antena oleo-skarabo; fantom-antenulo (Cerocoma muhlfeldi)
litao @ verda oleo-skarabo; Hispana muŝo (Lytta vesicatoria)
fam. mordeledoj @ salteto-skaraboj (Mordellidae)
mordelo @ nigra salteto-skarabo (Mordella aculeata) #hundo
mordelo @ striita salteto-skarabo (Mordella fasciata)
fam. ripiforedoj @ broso-antenuloj (Rhipiphoridae)
meteko @ nigra-flava broso-antenulo (Metoecus paradoxus)
fam. lagriedoj @ vilaj skaraboj (Lagriidae)
lagrio (P) @ vila skarabo (Lagria hirta)
fam. alekuledo @ nigraj planto-skaraboj (Alleculidae)
alekulo @ nigra planto-skarabo (Allecula morio)
fam. tenebriedoj @ funebro-skaraboj (Tenebrionidae)
tenebrio (P) @ faruno-skarabo (Tenebrio molitor)
blapso @ morto-skarabo (Blaps mortisaga) (P):blapto
eleodo @ (Amerika) veneno-ŝpruculo (Eleodes saturalis)
opatro @ polvo-skarabo (Opatrum sabulosum)

sprf. lamelikornioj @ lameno-kornuloj (P); lameno-antenaj skaraboj (Lamellicornia)
fam. troksedoj @ ter-skaraboj (Trogidae)
trokso @ ter-skarabo (Trox sabulosus)
fam. pasaledoj @ suker-skaraboj (Passalidae)
pasalo @ familio-skarabo (Passalus interruptus)
fam. lukanedoj @ flugantaj cervoj; cervo-skaraboj (P) (Lucanidae)
lukano (P) @ Eŭropa fluganta cervo (Lucanus cervus)
odontolabiso @ Hindia, Barata fluganta cervo (Odontolabis delesserti)
eŭritraĥelo @ larĝakola fluganta cervo (Eurytrachelus titanus)
homocero @ Gvinea cervo-skarabo (Homocerus mellyi)
ĥiasognato @ ĉilia fluganta cervo; tenajlo-skarabo (Chiasognathus granti)
sinodendrono @ dornokapa skarabo (Sinodendron cylindricum)

fam. skarabeedoj @ folio-antenaj skaraboj (Scarabaeidae)
subf. cetonienoj @ rozo-skaraboj (Cetoniinae)
cetonio (P) @ ora rozo-skarabo (Cetonia aurata)
ĥelorino @ verda rostro-skarabo (Chelorrhina polyphemus)
fornasinio @ bruna rostro-skarabo (Fornasinius fornasinii)
goliato (P) @ Atlasa skarabo (Goliathus atlas)
subf. eŭĥirenoj @ ... (Euchirinae)
propomakro @ Turka longabraka skarabo (Propomacrus bimucronatus)
subf. skarabeenoj @ sterko-skaraboj (Scarabaeinae)
skarabeo @ sankta pilolo-rululo (Scarabaeus sacer) (P):skarabo
geotrupo (P) @ sterko-skarabo (P) (Geotrupes vernalis)
ceratofio @ trikorna skarabo (Ceratophyus typhoeus)
subf. rutelenoj @ ... (Rutelinae)
ĥrisoforo @ verda dorno-krurulo (Chrysophora chromoclos)
pelidnoto @ ... (Pelidnota sumptuosa)
filoperto @ ĝardena promen-skarabo (Phyllopertha horticola)
popilio @ Japana tufo-skarabo (Popillia japonica)
subf. melolontenoj @ maj-skaraboj (Melolonthinae)
melolonto (P) @ maj-skarabo (P) (Melolontha melolontha)
amfimalo @ junio-skarabo; solstico-skarabo (Amphimallon solstitialis)
polifilo @ julio-skarabo (Polyphylla fullo)
subf. dinastenoj @ nazo-kornaj skaraboj (Dynastinae)
dinasto @ Herkula skarabo @ (Dynastes hercules)
orikto @ nazo-korna skarabo; rinocero-skarabo (Oryctes nasicornis)
subf. triĥienoj @ ... (Trichiinae)
triĥio @ peniko-skarabo; pelto-skarabo (Trichius fasciatus)
triĥio @ hara abelo-lupo (-skarabo) (Trichius alvearius)

sprf. fitofagoj @ ... (Phytophaga)
fam. cerambiksedoj @ kaprokornaj skaraboj; boko-skaraboj (Cerambycidae)
cerambikso @ heroa kapro-skarabo (Cerambix cerdo) (Z):cerambiko
akrocino @ arlekena kapro-skarabo (Acrocinus longimanus)
ergato @ bruna kapro-skarabo (Ergates faber)
hilotrupo @ doma kapro-skarabo (Hylotrupes bajulus)
strangalio @ svelta kapro-skarabo (Strangalia spec.)
akantocino @ pina kapro-skarabo (Acanthocinus aedilis)
dorkadiono @ nigra-blanka, tera kapro-skarabo (Dorcadion crassipes)
malosio @ pelto-kapa, imperiestra kapro-skarabo (Mallosia imperatorix)
filoknemo @ koloraranda kapro-skarabo (Phyllocnema spec.)
priono @ sega kapro-skarabo (Prionus coriarius)
ragio @ tenajla kapro-skarabo (Rhagium sycophanta)
rosalio @ alpa kapro-skarabo (Rosalia alpina)
saperdo @ popla kapro-skarabo (Saperda carchorius)
sternotomiso @ verda (Afrika) kapro-skarabo (Sternotomis virescens)
fam. ĥrisomeledoj @ folio-skaraboj (Chrysomelidae)
kasido @ verda ŝildo-skarabo (Cassida viridis)
aspidomorfo @ Java ŝildo-skarabo (Aspidomorpha inquinata)
ĥrisoĥloo @ verda folio-skarabo (Chrysochloa gloriosa)
liliocero @ lilio-skarabo (Lilioceris lilii)
doriforo @ flavazona folio-skarabo (Doryphora flavozonata)
leptinotarso (P) @ deklinia folio-skarabo; Kolorado-skarabo (P); terpom-skarabo (BV) (Leptinotarsa decemlineata)
sagro @ ... (Sagra spec.)
mecistomelo @ multpunkta skarabo (Mecistomella quadrimaculata)
altiko @ pulo-skarabo; ter-pulo; ranokrura skarabo (Altica oleracea)
hispelo @ nigra erinaco-skarabo (Hispella atra)
fam. bruĥedoj @ semo-skaraboj (Bruchidae)
bruĥo @ grajno-skarabo (Bruchus pisorum)

sprf. rinĥoforoj @ nazo-skaraboj; rostro-skaraboj (Rhynchophora)
fam. antribedoj @ kapraj nazo-skaraboj (Anthribidae)
tofodero @ Madagaskara nazo-skarabo (Trophoderes frenatus)
ksenocero @ Filipina nazo-skarabo (Xenocerus puncticorus)
fam. brentedoj @ ... (Brenthidae)
eŭtraĥelo @ granda longanaza skarabo (Eutrochellus temmincki)
fam. kurkuliedoj @ nazo-skaraboj (Curculionidae) (P):kurkulio (BV):beko-skarabo
antonomo @ pomfloro-skarabo (Anthonomus pomorum) (BV):pom-bek-skarabo
balanino @ avelo-borulo (Balaninus nucum)
kalandro (BV) @ greno-kalandro (Calandra granaria) (P):kalandrao #birdo
kalandro @ rizo-kalandro (Calandra oryzae)
kleono @ vila nazo-skarabo (Cleonus piger)
deporao @ betula nazo-skarabo (Deporaus betulae)
hilobio @ bruna, pina nazo-skarabo (Hylobius abietis) (BV):pin-kurkulio
filobio @ verda nazo-skarabo (Phyllobius urticae)
otiorinĥo @ dikabeka nazo-skarabo (Otiorrhynchus gemmatus)
celebio @ Celebesa nazo-skarabo (Celebia spec.)
cercidocero @ klabo-antena nazo-skarabo (Cercidocerus securifer)
cirtotraĥelo @ broso-krura nazo-skarabo (Cyrtotrachelus)
fam. skolitedoj @ basto-skaraboj (Scolytidae)
anisandro @ fruktarba basto-skarabo (Anisandrus dispar)
ipso @ presisto-skarabo (Ips typographus) (BV):tipografa ipo
pitiogeno @ gravuristo-skarabo (Pityogenes chalcographus)

ordo strepsipteroj (P) @ ventumilo-flugiluloj (STREPSIPTERA)
fam. stilopedoj @ ... (Stylopidae)
ksenoso @ papero-flugilulo; velo-muŝo (Xenos vesparum)

ordo mekopteroj @ longabekaj insektoj (MECOPTERA)
fam. boreedoj @ vintro-muŝoj (Boreidae)
boreo @ vintra salto-muŝo (Boreus hyemalis)
fam. panorpedoj @ skorpio-muŝoj (Panorpidae)
panorpo @ skorpio-muŝo (Panorpa communis)

ordo sifonapteroj @ puloj (F) (SIPHONAPTERA)
fam. puleksedoj @ hom-puloj (Pulicidae)
pulekso @ pulo; hom-pulo (Pulex irritans)
fam. ceratofiledoj @ ... (Ceratophyllidae)
ceratofilo @ koko-pulo (Ceratophyllus gallinae) #planto

ordo dipteroj (Z) @ duflugiluloj (DIPTERA)

subor. nematoceroj @ kuloj (F) (NEMATOCERA)
fam. tipuledoj @ longakruraj kuloj; stilzo-kuloj (Tipulidae)
tipulo (P) @ brasiko-kulo (Tipula oleracera)
fam. psiĥodedoj @ moteo-kuloj (Psychodidae)
flebotomo (P) @ papilio-kulo (Phlebotomus papatasii)
fam. kuleksedoj @ piko-kuloj; moskitoj (Z) (Culicidae) (P):kuledoj
kulekso @ (piko-) kulo (Culex pipiens)
anofelo (P) @ malario-kulo; ~-moskito (P) (Anopheles maculipennis)
fam. ĥironomedoj @ suĉo-kuloj (Chironomidae)
ĥironomo @ suĉo-kulo (Chironomus plumosus)
fam. simuliedoj @ juko-kuloj (Simuliidae)
simulio (P) @ bubalo-kulo (Simulium damnosum)
fam. bibiedoj @ haro-kuloj (Bibionidae)
bibio @ ĝardena haro-kulo (Bibio hortulanus)
fam. cecidomiedoj @ gajlo-kuloj (Cecidomyidae) (P):cecidomio
majetiolo @ sekala gajlo-kulo (Mayetiola destructor)

subor. braĥiceroj @ muŝoj (F) (BRACHYCERA)
fam. stratiomiedoj @ armilo-muŝoj (Stratiomyidae)
stratiomio @ kameleona muŝo (Stratiomys chamaeleon)
fam. ragionedoj @ beko-muŝoj (Rhagionidae)
aterikso @ ibisa muŝo (Atherix ibis)
fam. tabanedoj (P) @ 'tabanoj' (F) (Tabanidae)
tabano @ bova tabano (Tabanus bovinus)
ĥrisopso @ or-okula tabano (Chrysops relictus)
ĥrisozono @ pluvo-tabano (Chrysozona pluvialis)
fam. asiledoj @ rabo-muŝoj (Asilidae)
asilo @ rabo-muŝo (Asilus lucidus)
fam. bombiliedoj @ burdo-muŝoj (Bombyliidae)
bombilio @ lano-ŝvebulo; lana burdo-muŝo (Bombylius maior)
antrakso @ funebra ŝvebulo; ~ burdo-muŝo (Anthrax morio)
fam. empidedoj @ danco-muŝoj (Empididae)
hilaro @ danco-muŝo (Hilara lucida)
fam. foredoj @ skuo-muŝoj (Phoridae)
rutilio @ Aŭstralia skuo-muŝo (Rutilia splendida)
fam. sirfedoj @ ŝvebo-muŝoj (Syrphidae)
eristaliso @ blinda abelo (Eristalis tenax)
milosio @ Amerika ŝvebo-muŝo (Milosia virginiensis)
fam. tripetedoj @ boro-muŝoj (Trypetidae)
ragoletiso @ ĉerizo-muŝo (BV) (Rhagoletis cerasis)
fam. diopsedoj @ tigo-okulaj muŝoj (Diopsidae)
aĥiaso @ tigo-okula muŝo (Achias antpliridea)
fam. piofiledoj @ fromaĝo-muŝoj (Piophilidae)
piofilo @ fromaĝo-muŝo (BV) (Piophila casei)
fam. drosofiledoj @ frukto-muŝoj (Drosophilidae)
drosofilo @ frukto-muŝo (Drosophila melanogaster) (P):drozofilo; banano-muŝo
fam. estredoj @ ojstroj (Z) (Oestridae)
dermatobio @ ojstro (Dermatobia hominis)
hipodermo (P) @ bova bulo-ojstro (Hypoderma bovis)
fam. gastrofiledoj @ ĉevalo-ojstroj (Gastrophilidae)
gastrofilo (P) @ ĉevalo-ojstro (Gastrofilus equi)
fam. taĥinedoj @ embusko-muŝoj (Tachinidae)
eĥinomio @ erinaco-muŝo (Echinomyia fera)

fam. muskaedoj @ veraj muŝoj (Muscidae)
muskao @ doma (BV), ĉambra muŝo (Musca domestica)
glosino (P) @ ceceo (P); cece-muŝo (Glossina palpalis)
homalomio @ malgranda doma (BV), ĉambra muŝo (Homalomyia (Fannia) canicularis)
stomokso (BV) @ piko-muŝo (Stomoxys calcitrans)
fam. kaliforedoj @ viando-muŝoj (Calliphoridae)
kaliforo (BV) @ blua viando-muŝo; zumo-muŝo (Calliphora erythrocephale)
lucilio @ ora muŝo; verda viando-muŝo (Lucilia caesar)
sarkofago @ griza viando-muŝo; damtabula muŝo (Sarcophaga carnaria)
fam. ĥloropedoj @ ŝalmo-muŝoj (Chloropidae)
oscinelo @ ŝalmo-muŝo; friteo (Oscinella frit)
fam. hipoboskedoj @ laŭso-muŝoj (Hippoboscidae)
lipopteno @ cerva laŭso-muŝo (Lipoptena cervi)
stenopterikso @ hirunda laŭso-muŝo (Stenopteryx hirundinis)
melofago @ ŝafa laŭso-muŝo (Melophagus ovinus)
fam. brauledoj @ ... (Braulidae)
braulo @ abela laŭso-muŝo; abelujo-laŭso (Braula coeca)
fam. nikteribiedoj @ vesperto-muŝoj (Nycteribiidae)
penicilidio @ vesperto-muŝo (Penicillidia dufouri)

ordo triĥopteroj (P) @ tubeto-muŝoj (TRICHOPTERA)
limnofilo @ kvadratita tubeto-muŝo; ~ pafo-muŝo (Limnophilus rhombicus)
friganeo (BV) @ granda tubeto-muŝo; ~ pafo-muŝo (Phriganea grandis) (P):frigano

ordo zeŭglopteroj @ pra-moteoj (ZEUGLOPTERA)
mikropterikso @ pra-moteo (Micropterix ammanella)

ordo lepidopteroj (P) @ skvamo-flugiluloj; papilioj (F) (LEPIDOPTERA)
Rim.: la iama distingo inter:
mikrolepidopteroj
@ malgrandaj papilioj; moteoj (MICROLEPIDOPTERA) kaj
makrolepidopteroj @ grandaj papilioj (MACROLEPIDOPTERA)
kun, ĉe tiuj lastaj, divido inter:
ropaloceroj
@ tagaj papilioj; klabo-antenaj papilioj (RHOPALOCERA) kaj
heteroceroj (BB) @ noktaj papilioj; ali-antenaj papilioj (HETEROCERA)
pro manko de scienca bazo, ne plu estas praktikata.

subor. hoplostomatopteroj @ ter-moteoj (HOPLOSTOMATOPTERA)
eriokranio @ ter-moteo (Eriocrania sparmannella)

subor. aplostomatopteroj @ radiko-boruloj (APLOSTOMATOPTERA)
hepialo @ lupola radiko-borulo (Hepialus humuli)

subor. nanolepidopteroj @ nanaj moteoj (NANNALEPIDOPTERA)
neptikulo @ nana moteo (Nepticula prunetorum)

subor. eŭlepidopteroj @ veraj papilioj (EULEPIDOPTERA)

grupo inkurvario-formaj @ (INCURVARIIFORMES)

sprf. inkurvarioidoj @ danco-moteoj (Incurvarioidea)
fam. adeledoj @ danco-moteoj (Adelidae)
adelo @ danco-moteo (Adela viridella)
fam. tiŝeriedoj @ ... (Tischeriidae)
tiŝerio @ ... (Tischeria complanella)
fam. prodoksedoj @ ... (Prodoxidae)
tegetikulo @ Jukao-moteo (Tegeticula alba)

grupo tineo-formaj @ (TINEIFORMES)

sprf. kosusoidoj @ ligno-boruloj (Cossoidea)
fam. kosusedoj @ ligno-boruloj (Cossidae)
kosuso @ salika ligno-borulo; saliko-borulo (Cossus cossus)
zeŭzero @ tigro-moteo (Zeuzera pyrina)

sprf. tineoidoj @ 'tineoj' (Tineoidea)
fam. tineedoj (P) @ 'tineoj' (F) (Tineidae) (P):moteo
nemapogono @ greno-tineo; ~-moteo (Nemapogon (Tinea) granella)
tineolo @ vesto-tineo; ~-moteo (Tineola biseliella)
triĥofago @ tapiŝo-tineo; ~-moteo (Trichophaga tapetiella)

sprf. glifipterigoidoj @ ... (Glyphypterygoidea)
fam. egeriedoj @ vespo-moteoj (Aegeriidae)
egerio @ abelo-moteo (Aegeria apiformis)
saninoideo @ persiko-borulo (Saninoidea exitiosa)
sinantedono @ vespo-moteo (Synanthedon scoliaeformis)

sprf. tortriksoidoj @ ... (Tortricoidea)
fam. tortriksedoj @ folio-rululoj (Tortricidae)
tortrikso @ kverka, verda folio-rululo (Tortrix viridiana) (P):tortriko
evetrio @ pina folio-rululo; rezinobululo (Evetria resinella)

sprf. psiĥoidoj @ ... (Psychoidea)
fam. psiĥedoj @ sako-raŭpaj moteoj (Psychidae)
kaneforo @ egale-bruna sako-moteo (Canephora unicolor)
tiridopterikso @ efemereca sako-moteo (Thyridopteryx ephemeraeformis)

grupo geleĥio-formaj @ (GELECHIFORMES)

sprf. kopromorfoidoj @ ... (Copromorphoidea)
fam. orneodedoj @ ventumilo-moteoj (Orneodidae)
orneodo @ ventumilo-moteo (Orneodes hexadactyla)

sprf. iponomeŭtoidoj @ ... (Yponomeutoidea)
fam. iponomeŭtedoj @ ŝpino-moteoj (BV) (Yponomeutidae)
iponomeŭto @ frukta, poma (BV) ŝpino-moteo (Yponomeuta malinellus)
iponomeŭto @ punkteta ŝpino-moteo (Yponomeuta padella)

sprf. geleĥioidoj @ ... (Gelechioidea)
fam. koleoforedoj @ tubo-raŭpaj moteoj (Coleophoridae)
koleoforo @ larika tubo-raŭpa moteo (Coleophora laricella)

grupo piraliso-formaj @ (PYRALIDIFORMES)

sprf. hesperioidoj @ dikakapaj papilioj (Hesperioidea)
fam. hesperiedoj @ dikakapaj papilioj (Hesperiidae)
hesperio @ komo-dikakapulo (Hesperia comma)
heteropteruso @ spegula dikakapulo (Heteropterus morpheus)
epargireo @ ... (Epargyreus tityrus)
eŭricido @ ... (Eurycides urania)
eŭsĥemono @ ... (Euschemon rafflesia)
megatimo @ ... (Megatymus neumoegerei)
pirgo @ ... (Pyrgus tessalata)

sprf. piralisoidoj @ lumo-moteoj (Pyraloidea)
fam. piralisedoj @ lumo-moteoj (Pyralidae)
piraliso @ faruno-moteo (Pyralis farinalis)
kriptoso @ bradipo-moteo (Cryptoses choloepi)
galerio @ vakso-moteo (Galleria mellonella)
nimfulo @ akvolilia moteo (Nymphula nymphaeta)

grupo papiliono-formaj @ (PAPILIONIFORMES)

sprf. bombiksoidoj @ ŝpinuloj (Bombycoidea)
fam. lasiokampedoj @ ŝpinuloj (BV) (Lasiocampidae)
lasiokampo @ monta kverko-ŝpinulo (Lasiocampa quercus)
dendrolimo @ pina ŝpinulo (Dendrolimus pini)
malakosomo @ ringo-raŭpa ŝpinulo; ringo-ŝpinulo (BV) (Malacosoma (Gastropacha) neustria)
gastropaĥo @ kverkofolia ŝpinulo (Gastropacha quercifolia)
fam. bombiksedoj @ veraj ŝpinuloj (Bombycidae)
bombikso (Z) @ silko-ŝpinulo; silko-raŭpo (P) (Bombyx mori)
bombikso @ sovaĝa silko-ŝpinulo; ~ silko-raŭpo (Bombyx mandarina)

sprf. saturnioidoj @ nokto-pavoj (Saturnioidea)
fam. saturniedoj @ nokto-pavoj (Saturniidae)
saturnio (P) @ pira pavo (Saturnia pyri)
grelsio @ vosto-pavo (Graellsia isabellae)
polifemo @ fenestro-pavo (Polyphemus telea)
argemo @ giganta, kometa vosto-pavo (Argema mitrea)
aktiaso @ luno-papilio (Actias luna, silene) (BB):lun-heterocero
atakuso @ Atlaso-papilio (Attacus atlas) (BB):Atlas-heterocero
citeronio @ ... (Citheronia regalis)
eŭdio @ malgranda nokto-pavo (Eudia pavonia)
hiperĥirio @ Amerika nokto-pavo (Hyperchiria io)
henioĥo @ hela nokto-pavo (Heniocha marnois)
antereo @ silko-pavo; tuza silko-raŭpo (Antherea pernyi)

sprf. papilionoidoj @ ... (Papilionoidea)

fam. papilionedoj @ hirundo-vostaj (P) papilioj; paĝioj (Papilionidae)
papiliono (P) @ reĝino-paĝio; maĥaono (BV); granda hirundo-vosto (Papilio machaon) (P):makaono
papiliono @ ruĝapunkta paĝio; ~ hirundo-vosto (Papilio hector)
papiliono @ (nord-Amerika) tigra hirundo-vosto (Papilio glaucus)
papiliono @ (nord-Amerika) nigra hirundo-vosto (Papilio polyxenes)
papiliono @ (sud-Amerika) nigra hirundo-vosto (Papilio zacynthus)
papiliono @ unustria (nigra) hirundo-vosto (Papilio (Battus) polydamas)
papiliono @ dustria (nigra) hirundo-vosto (Papilio thoas)
papiliono @ citrusa, Kristnaska hirundo-vosto (Papilio demodocus)
papiliono @ nigrarubanda glavo-vosto (Papilio protesilaus)
papiliono @ (ĵamajka) flava hirundo-vosto (Papilio homerus)
papiliono @ monta blua hirundo-vosto (Papilio ulysses)
papiliono @ ... (Papilio philenor)
papiliono @ ... (Papilio pausanias)
papiliono @ ... (Papilio nereus)
ifiklido @ reĝo-paĝio; multstreka hirundo-vosto (Iphiclides (Papilio) podaliurius)
zerintio @ pipfloro-papilio; aristoloĥio-papilio (Zerynthia polyxena)
zerintio @ ruĝamakula pipfloro-papilio (Zerynthia rumina)
parnasio @ Apolono-papilio (Parnassia apollo)
parnasio @ caro-papilio (Parnassia autocrator)
parnasio @ nigra Apolono-papilio (Parnassia mnemosyne)
ornitoptero @ paradiza birdo-papilio (Ornithopterus (Troides) paradisea)
ornitoptero @ Salomoninsula birdo-papilio (Ornithopterus (Troides) priamus urvillianus)
ornitoptero @ verda birdo-papilio (Ornithopterus (Troides) brookiana)

fam. pierisedoj @ blankuloj kaj flavuloj (Pieridae)
pieriso (P) @ (granda) brasiko-papilio (P); ~-blankulo (Pieris brassicae)
pieriso @ malgranda brasiko-papilio; ~-blankulo (Pieris rapae)
pieriso @ malgranda vejna blankulo (Pieris napi)
aporio @ granda vejna blankulo (Aporia crataegi)
pontio @ rezedo-blankulo (Pontia daplidice)
kolotiso @ ruĝapinta papilio (Colotis (Teracolus) antevippe)
kolotiso @ purpurapinta papilio (Colotis ione)
antoĥariso @ oranĝapinta papilio; aŭroro-papilio (BV) (Anthocharis cardamines)
leptideo @ trifolia blankulo (Leptidea sinapis)
koliaso @ flava luzerno-papilio; pala flavulo (Colias hyale)
koliaso @ oranĝa luzerno-papilio (Colias croceus)
koliaso @ vakcinio-flavulo; nigraranda flavulo (Colias palaeno)
koliaso @ arkta verdeca flavulo (Colias behri)
meganostomo @ flava hundo-vizaĝa papilio (Meganostoma casonia)
gonepterikso @ (tutflava) citrono-papilio (BV) (Gonepteryx rhamni) (BB):sulfura papilio
gonepterikso @ oranĝamakula citrono-papilio (Gonepteryx cleopatra)
apiaso @ oranĝa migrulo (Appias nero)
katopsilo @ oranĝa okulo-papilio (Catopsilla avellaneda)
deliaso @ nigra migrulo (Delias nigrina)
deliaso @ suno-papilio (Delias aglaia)
zereno @ Eŭridica dukolorulo (Zerene eurydice)

fam. danaedoj @ ... (Danaidae)
danao @ ... (Danaus tytia)
anosio @ monarĥo (-papilio); Amerika migrulo (Anosia (Danaus) plexippus)
hestio @ kaligrafaĵo-papilio; paper-kajto (Hestia (Idea) leucono["e])

fam. helikoniedoj @ larĝaflugilaj papilioj (Heliconiidae)
helikonio @ ruĝamakula larĝulo (Heliconius melpomone)
helikonio @ bluiriza larĝulo (Heliconius sara)
helikonio @ multkolora larĝulo (Heliconius polychrous)

fam. itomiedoj @ ... (Ithomiidae)
meĥanitiso @ ... (Mechanitis nessaca)

fam. morfedoj @ ... (Morphidae)
morfo @ Helena morfo (-papilio) (Morpho helena)
morfo @ ... (Morpho anaxibia)

fam. brasoledoj @ ... (Brassolidae)
kaligo @ purpura vespera giganto (Caligo beltrao)
kaligo @ strigo-kapa (vespera) giganto (Caligo prometheus)

fam. satiredoj @ brunuloj; brunokululoj (Satyridae)
cenonimfo @ fojno-papilio (Coenonympha pamphilus)
agapeto @ damtabulo (Agapetes galanthea)
hiparĥio @ erikeja brunulo (Hipparchia semele)
brintesio @ blankarubanda brunulo (Brintesia circe)
minoiso @ bluokula brunulo (Minois dryas)
lasiomato @ Argusa papilio (Lasiommata megera)
dirao @ ... (Dira megaera)
erebio @ monta brunulo (Erebia aethiops)
melanargio @ marbra blankulo (Melanargia galathea)
henotesio @ marĉa okululo (Henotesia perspicua)

fam. nimfalisedoj @ perlamoto-papilioj; irizo-papilioj (Nymphalidae)
nimfaliso @ salika, granda testudo-ŝelo (Nymphalis (Vanessa) polychloros)
nimfaliso @ blankahoka testudo-ŝelo (Nymphalis vau-album)
nimfaliso @ funebro-mantelo (Nymphalis antiopa) (BV):antiopo
inaĥiso @ taga pavo; pavo-okulo (Inachis io) (BV):pava vaneso
vaneso (P) @ atalanto (BV); (ruĝa) admiralo; numero-papilio (Vanessa atalanta)
vaneso @ kardo-papilio (Vanessa cardui)
aglaiso @ urtika testudo-ŝelo (Aglais urticae)
apaturo @ granda irizo-papilio; purpura imperiestro (Apatura iris)
apaturo @ malgranda irizo-papilio (Apatura ilia)
neptiso @ ... (Neptis sappho, aceris)
eŭfidriaso @ skabioza perlamoto-papilio (Euphydryas aurinia)
meliteo @ verbaska perlamoto-papilio (Melitaea trivia)
melikto @ ... (Mellicta athalia)
klosiano @ viola perlamoto-papilio (Clossiana selene)
brentiso @ marĉa perlamoto-papilio (Brenthis io)
isorio @ brila perlamoto-papilio (Issoria lathonia)
kaliteo @ ... (Callithea saphira)
cimotoo @ sango-ruĝa papilio (Cymotho["e] sangaris)
cirestiso @ Azia striita hirundo-vosto (Cirestis thyodamas)
kalimo @ Hindia, Barata folio-papilio (Kallima inachus) (BB):Hinda folio
vindulo @ krozulo (Vindula arsino["e])
limenitiso @ malgranda alciono; blanka admiralo (Limenitis camilla)
limenitiso @ popla alciono (Limenitis populi)
limenitiso @ (nord-Amerika) vic-reĝo (Limenitis archippus)
poligonio @ blankakoma lobo-papilio; loba aŭrelio (Polygonia c-album) #meduzo
poligonio @ demandosigna lobo-papilio (Polygonia interrogationis)
arginiso @ imperiestra mantelo (Argynnis paphia)
pandoriano @ Pandora, ruĝa-verda perlamoto-papilio (Pandoriana pandora)
argironomo @ trikolora perlamoto-papilio (Argyronome laodice)
arasĥnio @ araneaĵa, mapa papilio (Araschnia levana)

fam. licenedoj @ bluuloj kaj kupruloj (Lycaenidae)
liceno (P) @ fajro-ruĝa kuprulo; granda fajro-papilio (Lycaena dispar)
liceno @ malgranda fajro-papilio (Lycaena phlaeas)
liceno @ ruĝa-blua fajro-papilio (Lycaena helle)
paleoĥrisofano @ ruĝa fajro-papilio (Palaeochrysophanus hippotho["e])
heodo @ orverga ruĝulo (Heodes virgaurea)
heodo @ sabla kuprulo; bruna fajro-papilio (Heodes tityrus)
kverkusio @ kverka bluulo (Quercusia quercus)
vakciniino @ torfbera bluulo (Vacciniina optilete)
plebejo @ erikeja bluulo (Plebejus argus)
teklo @ pruna kuprulo (Thecla betulae)
teklo @ krona verda bluulo (Thecla coronata)
strimonidio @ vava kuprulo (Strymonidia w-album)
kalofriso @ verda kuprulo (Callophrys rubi)
lisandro @ trifolia bluulo (Lysandra bellargus)
lisandro @ pale-verda bluulo (Lysandra coridon)
poliomato @ kutima, Ikara bluulo (Polyommatus icarus)
makulineo @ larĝa makulita bluulo (Maculinea arion)
makulineo @ genciana bluulo (Maculinea alcon)
mirino @ ŝraŭbo-vosta juvelo (Myrina silenus)
hipoliceno @ ruĝastria plumvostulo (Hypolycaena antijanus)
epitolo @ brila (Afrika) bluulo (Epitola posthumus)

sprf. geometroidoj @ mezuruloj (Geometroidea)
fam. geometredoj @ mezuruloj (Geometridae)
geometro (P) @ verda somera papilio; ~ mezurulo (Geometra papilionaria)
abraksaso @ bunta bero-papilio (Abraxas grossularia)
abraksaso @ portulaka papilio (Abraxas sylvata)
arĥieariso @ hara mezurulo (Archiearis parthenias)
litrio @ purpura mezurulo (Lythria rotaria)
ematurgo @ erikeja mezurulo (Ematurga atomaria)
alsofilo @ ... (Alsophila pometaria)
bupalo @ pina mezurulo (Bupalus piniarius) (BV):pin-geometro
ĥejmatobio @ frosto-mezurulo (Cheimatobia brumata) (BV):malgranda frost-geometro
boarmio @ algluiĝulo (Boarmia spec.)
disfanio @ ... (Disphania militaris)
milionio @ ... (Milionia zonea)
ourapterikso @ sambuka papilio (Ourapteryx sambucaria)
angerono @ oranĝa ulmo-papilio (Angerona prunaria)

sprf. uranioidoj @ uranio-papilioj (Uranioidea)
fam. uraniedoj @ uranio-papilioj (Uraniidae)
alcido @ nigra-blanka uranio (Alcides aurora)
ĥrisiridio @ (Madagaskara) verda uranio (Chrysiridia madagascariensis)

sprf. drepanoidoj @ serpo-mezuruloj (Drepanoidea)
fam. tiatiredoj @ ... (Thyatiridae)
tiatiro @ roza strigo (Thyatira batis)
fam. drepanedoj @ serpo-mezuruloj (Drepanidae)
drepano @ serpo-mezurulo (Drepana falcataria)

grupo sfingo-formaj @ (SPHINGIFORMES)

sprf. sfinksoidoj @ sfingoj (Sphingoidea)
fam. sfinksedoj @ sfingoj (P) (Sphingidae)
sfinkso @ ligustra (BV) sfingo (Sphinx ligustri)
aĥerontio (P) @ kranio-papilio; ~-sfingo (BV) (Acherontia atropos) (BB):atroposo
hiloiko @ pina (BV) sfingo (Hyloicus pinastris)
celerio @ eŭforbia sfingo (Celerio euphorbiae) #planto
herseo @ konvolvula sfingo (Herse convolvuli)
kocitio @ giganta sfingo (Cocytius antaeus)
deilefilo @ (malgranda) ruĝa vespero-papilio; ~ vespera sfingo (Deilephila pocellus)
deilefilo @ elefanto-papilio; granda ruĝa vespera sfingo (Deilephila elpenor)
laotoo @ popla sfingo (Laotho["e] populi)
mimaso @ tilio-sfingo (Mimas tiliae)
smerinto @ vespera pavo; okulo-sfingo (Smerinthus ocellata)
makrogloso @ rubio-sfingo (Macroglossum stellatarium)

grupo noktuo-formaj @ (NOCTUIFORMES)

sprf. zigenoidoj @ sango-gutaj papilioj; ~ moteoj (Zygaenoidea)
fam. zigenedoj @ sango-gutaj papilioj (Zygaenidae)
zigeno @ sankta-Johana papilio (Zygaena filipendula)
agrumenio @ ... (Agrumenia fausta agilis)
jordanio @ ... (Jordania globulariae)
erasmio @ ... (Erasmia pulchella)
erasmio @ ... (Erasmia sanguiflua)

sprf. notodontoidoj @ ermeno-papilioj (Notodontoidea)
fam. notodontedoj @ ermeno-papilioj (Notodontidae)
notodonto @ zigzago-raŭpa papilio (Notodonta ziczac)
ceruro @ ermeno-papilio (Cerura erminea)
falero @ armilo-portanto (Phalera bucephala)
staŭropo @ faga ŝpinulo (Stauropus fagi)
fam. taŭmetopeedoj @ procesio-papilioj (Thaumetopoeidae)
taŭmetopeo @ procesio-papilio; ~-raŭpo (P) (Thaumetopoea processionea)

sprf. noktuoidoj @ strigo-papilioj (Noctuoidea)
fam. arktiedoj @ urso-papilioj (Arctiidae)
arktio (P) @ granda urso-papilio; kajao (Arctia caja)
arktio @ nigra urso-papilio (Arctia villica)
parasemio @ plantaga urso-papilio (Parasemia plantaginis)
diakrisio @ ruĝaranda urso-papilio (Diacrisia sannio)
apantasiso @ blankavejna urso-papilio (Apantasis virgo)
araĥniso @ pentrista (urso-) papilio (Arachnis picta)
hiforejo @ bruna urso-papilio (Hyphoreia aulica)
haploo @ ... (Haploa colona)
tirio @ Jakoba (urso-) papilio (Thyria jacobaeae)
utetejso @ rozajupa (urso-) papilio (Utetheisa bella)
fam. endrosedoj @ likenaj urso-papilioj (Endrosidae)
endroso @ flava urso-papilio (Endrosa aurita)
fam. limantriedoj @ broso-raŭpaj papilioj (Lymantriidae)
limantrio @ monaĥino (BV) (-papilio) (Lymantria monacha)
limantrio @ algluiĝa broso-papilio; cigano-moteo (Limantria dispar)
eŭprokto @ orvostulo (BV) (Euproctis chrysorrhoea)
stilpnotio @ salika broso-papilio (Stilpnotia salicis)
orgio @ brosa ŝpinulo (Orgyia gonostigma)
fam. noktuedoj @ strigo-papilioj (Noctuidae) (BV):noktuo #birdo
apatelo @ acera strigo (Apatele aceris)
katokalo (P) @ blanka skarpo-papilio (Catocala relicta)
katokalo @ ruĝa skarpo-papilio (Catocale nupta)
efesio @ flava skarpo-papilio (Ephesia fulminea)
panoliso @ pina strigo (Panolis flammea) (BV):pin-noktuo
filodo @ granda folio-strigo (Phyllodes verhuelli)
erebo @ giganta strigo-papilio (Erebus odora)

ordo himenopteroj (P) @ membranflugiluloj (HYMENOPTERA)

subor. simfitoj @ folio-vespoj; sentaliaj vespoj (SYMPHYTA) #planto
fam. sireksedoj @ ligno-vespoj (Siricidae)
sirekso @ giganta ligno-vespo (Sirex gigas)
fam. diprionedoj @ plum-antenaj folio-vespoj (Diprionidae)
dipriono @ pina folio-vespo (Diprion pini)
fam. tentredinedoj @ veraj folio-vespoj (Tenthredinidae)
rogogastero @ verda folio-vespo (Rhogogaster viridis)

subor. apokritoj @ talio-vespoj (APOCRITA)
grupo terebrantoj @ embusko-vespoj (TEREBRANTES)
sprf. iĥneŭmonoidoj @ ... (Ichneumonoidea)
fam. brakonedoj @ embusko-vespetoj (Braconidae)
spatio @ kutima embusko-vespo; ~ -vespeto (Spathius claratus)
fam. iĥneŭmonedoj @ veraj embusko-vespoj (Ichneumonidae)
iĥneŭmono @ nigra embusko-vespo (Ichneumon nigritarius) (P):ikneŭmono #mamulo
risao @ ligno-bora embusko-vespo; profund-borulo (Rhyssa persuasoria)
sprf. ĥalcidoioj @ ... (Chalcidoidea)
fam. mimaredoj @ nanaj vespoj (Mymaridae)
kamptoptero @ nana vespo (Camptoptera papaveris)
sprf. cinipsoidoj @ ... (Cynipoidea)
fam. cinipsedoj @ gajlo-vespoj (Cynipidae)
cinipso @ kverkoŝosa gajlo-vespo (Cynips kollari) (P):cinipo
diplopepsiso @ kverkofolia gajlo-vespo (Diplopepsis quercus folii)
sprf. betiloidoj @ ... (Bethyloidea)
fam. ĥrisisedoj @ or-vespoj (Chysididae)
ĥrisiso @ or-vespo (Chrysis ignita)
ĥrisiso @ kukolo-vespo (Chrysis laminifera)
sprf. skolioidoj @ ... (Scolioidea)
fam. mutiledoj @ formiko-vespoj (Mutilidae)
mutilo @ Eŭropa formiko-vespo (Mutilla europaea)
dasimutilo @ bovo-murdisto (Dasymutilla occidentalis)

grupo akuteatoj @ piko-vespoj (ACUTEATA)
sprf. formikoidoj @ 'formikoj' (Formicoidea)
fam. formikedoj @ 'formikoj' (F) (Formicidae)
subf. ponerenoj @ pra-formikoj (Ponerinae)
dinoponero @ sud-Amerika giganta formiko (Dinoponera gigantea)
mirmecio @ buldogo-formiko (Myrmecia sanguinea)
subf. dorilenoj @ migraj formikoj (Dorylinae)
ecitono @ migra formiko (Eciton hamatum)
subf. doliĥoderenoj @ longakolaj formikoj (Dolichoderinae)
doliĥodero @ glando-formiko (Dolichoderus spinicollis)
iridomirmekso @ Argentina formiko (Iridomyrmex humilis)
subf. mirmeksenoj @ butono-formikoj (Myrmicinae)
akromirmekso @ folio-tranĉa formiko (Acromyrmex lundi)
krematogastero @ trikolora formiko (Crematogaster tricolor)
tetramorio @ herbo-formiko (Tetramorium caspitum)
mesoro @ rikolto-formiko (Messor barabarus)
monomorio @ faraono-formiko (Monomorium pharaonis)
solenopsiso @ ŝtelo-formiko (Solenopsis geminata)
subf. kamponotenoj @ skvamo-formikoj (Camponotinae)
kamponoto @ Eŭropa giganta formiko; Herkula formiko (Campanotus herculeanus)
formiko @ granda ruĝa arbaro-formiko (Formica rufa)
lasio @ nigra vojo-formiko (Lasius niger)
mirmekocisto @ mielo-formiko (Myrmecocystes horti-deorum)
ekofilo @ tekso-formiko (Oecophylla smaragdina)
poliergo @ Amazona formiko (Polyergus rufescens)

sprf. vespoidoj @ 'vespoj' (F) (Vespoidea)
fam. vespedoj (P) @ faldo-vespoj (Vespidae)
vespo @ Germana vespo (Vespa (Paravespula) germanica)
vespo @ meza krabro; ~ vespego (Vespa media)
vespo @ granda krabro; ~ vespego (Vespa crabro)
eŭmeno @ urno-vespo (Eumenes flaviponeta)
odinero @ kamentubo-vespo (Odynerus piricornis)
polisto @ franca vespo (Polistes gallica)
fam. pepsisedoj @ araneo-vespoj (Pepsidae)
pepsiso @ araneo-vespo (Pepsis cinnaborata)

sprf. sfeksoidoj @ ... (Sphecoidea, Sphegoidea)
fam. sfeksedoj @ foso-vespoj; enterigo-vespoj (Sphecidae, Sphegidae) (P):sfego; rabo-vespo
amofilo @ sablo-vespo (Ammophila sabulosa) #planto
ĥloriono @ vojo-vespo; purpura vespo (Chlorion cyaneum)
sfecio @ cikado-ĉasisto (Sphecius speciosa)
fam. bembiksedoj @ rastilo-vespoj (Bembicidae)
bembikso @ rastilo-vespo (Bembix rostrata)
fam. filantedoj @ abelo-lupoj (Philanthidae)
filanto @ abelo-lupo (-vespo) (Philanthus triangulum) #planto

sprf. apisoidoj @ abeloj (F) (Apidoidea)
fam. megaĥiledoj @ paperumo-abeloj (Megachilidae)
megaĥilo @ paperumo-abelo (Megachile cetuncularis)
osmio @ papavo-abelo (Osmia papavera)
fam. melitedoj @ dikapiedaj abeloj (Melittidae)
dasipodo @ plumopieda abelo (Dasypoda plumipes)
fam. apisedoj @ veraj abeloj (Apidae)
apiso @ mielo-abelo (Apis melifica)
agapostemono @ brila abelo (Agapostemon splendens)
antoforo @ vando-abelo (Anthophora parietina)
ĥalikodomo @ masonisto-abelo (Chalicodoma muraria)
krociso @ kruco-abelo; ŝildo-abelo (Crocisa crucifera)
eŭgloso @ longalanga abelo (Euglossa variabilis)
ksilokopo @ ligno-abelo (Xylocopa caerulea)
bombuso @ kampa burdo (F) (Bombus agrorum)
bombuso @ herbeja burdo (Bombus pratorum)
bombuso @ ter-burdo (Bombus terrestris)
bombuso @ ĝardena burdo (Bombus hortorum)
bombuso @ ŝton-burdo (Bombus lapidarius)


*************************

Diversaj ...pieduloj


sprkl. miriapodoj (P) @ multpieduloj (MYRIAPODA)

klaso paŭropodoj @ malmultpieduloj (PAUROPODA)
paŭropo @ malmultpiedulo (Pauropus spec.)

klaso simfiloj @ etpieduloj (SYMPHYLA)
skutigerelo @ etpiedulo (Scutigerella immaculata)

klaso diplopodoj @ parpieduloj; milionpieduloj (DIPLOPODA)

subkl. pselafognatoj @ brosaj milionpieduloj (PSELAPHOGNATHA)
poliksemo @ penikopiedulo (Polyxemus lagurus)

subkl. ĥilognatoj @ glataj milionpieduloj (CHILOGNATHA)
spror. opistandrioj @ malmultsegmentaj milionpieduloj (OPISTHANDRIA)
fam. glomerisedoj @ ruliĝuloj (Glomeridae)
glomeriso @ faga ruliĝulo (Glomeris marginata)
spror. proterandrioj @ multsegmentaj milionpieduloj (PROTERANDRIA)
fam. juledoj @ kutimaj milionpieduloj (Julidae)
julo @ kutima milionpiedulo (Julus fallax)
fam. spiroboledoj @ gigantaj milionpieduloj (Spirobolidae)
spirobolo @ giganta milionpiedulo (Sirobolus spec.)
fam. afeloriedoj @ Amerikaj milionpieduloj (Apheloridae)
afelorio @ Amerika milionpiedulo (Apheloria coriacea)

klaso ĥilopodoj @ milpieduloj (CHILOPODA) (P):skolopendroj
subkl. epimorfoj @ ... (EPIMORPHA)
ordo geofilomorfoj @ geofiluloj (GEOPHILOMORPHA)
geofilo @ kampa milpiedulo (Geophilus longicornis)
ordo skolopendromorfoj @ skolopendruloj (Scolopendromorpha)
skolopendro (Z) @ giganta zono-milpiedulo (Scolopendra gigantea)
subkl. anamorfoj @ ... (ANAMORPHA)
ordo litobiomorfoj @ litobiuloj (LITHOBIOMORPHA)
litobio @ kutima milpiedulo (Lithobius forficatus)
ordo skutigeromorfoj @ skutigeruloj (SCUTIGEROMORPHA)
skutigero @ aranea milpiedulo (Scutiger coleoptrata)


(C) 1996 Wouter F. Pilger, Lelystad, NL

(Por tiuj landoj, kie tio necesas: ekzistas papera versio kun la sama mencio. / Voor die landen, waarvoor dat nodig is: er bestaat een papieren versie met dezelfde vermelding.)


Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Nenion el ĉi tiu eldono oni rajtas multobligi, kopii, enigi en serĉdokumenton aŭ rikordaron por (tele)konsultado, aŭ publikigi, en ajna formo aŭ per ajna rimedo, sen anticipa skriba permeso de la tradukinto.*


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen in een zoekdocument of (elektronisch) bestand voor raadpleging (op afstand), of gepubliceerd, in welke vorm dan ook of door welk middel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.*


* En la loko(j), al kiu(j) transsendas la TTT-hejmpaĝo de la tradukinto, ĉi tiu teksto troviĝas kun lia permeso.
* Hiperligoj al ĉi tiu teksto estas bonvenaj! Prefere ne al ĝia propra loko (tiu povas ŝanĝiĝi), sed al la paĝo de Vulpo-Libroj.
* Por propra privata uzo oni rajtas kopii ekzempleron al sia privata komputilo.


* Op de plaats(en), waar de WWW-thuispagina van de vertaler naar verwijst, bevindt deze tekst zich met zijn toestemming.
* Hyperlinks naar deze tekst zijn welkom! Liever niet naar de plek ervan (die kan veranderen), maar naar de pagina van Vulpo-Libroj.
* Voor eigen prive-gebruik mag men een exemplaar kopieren naar zijn particuliere computer.


PROVIZORA PRIVATA LISTO DE NOMOJ DE BESTOJ
- INSEKTOJ -
Aŭtoro: Wouter F. Pilger, NL-8223 ZS 26 Lelystad
retadresoj: wfpilger [a] d i g i c r o n.com
Versio por elektronika disponigo
Dato de lasta modifo de la teksto: 1996-09-02


wfpilger