DTD vokosgml


Dokumento kreita de dtd2html.pl 1.0

Ple(j) supra(j) elemento(j): vortaro.

Ĉiuj elementoj: adm, art, autoro, bld, dif, drv, ekz, em, epilogo, fnt, gra, kap, klr, lok, parto, precipa-parto, prologo, rad, ref, refgrp, rim, sekcio, snc, sncgrp, sub, subsnc, subsncgrp, sup, titolo, tld, trd, uzo, vortaro, vrk, vspec.


Strukturarbo

VORTARO
 |
 +-art
 | |
 | +-adm
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | 
 | +-bld
 | | |
 | | +-EMPTY
 | | 
 | +-dif
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-ekz ...
 | | +-em
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-tld ...
 | | | 
 | | +-klr
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-ekz ...
 | | | +-em ...
 | | | +-sub ...
 | | | +-sup ...
 | | | +-tld ...
 | | | +-trd ...
 | | | 
 | | +-ref ...
 | | +-sub
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | 
 | | +-sup
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | 
 | | +-tld
 | | | |
 | | | +-EMPTY
 | | | 
 | | +-trd ...
 | | 
 | +-drv
 | | |
 | | +-adm ...
 | | +-bld ...
 | | +-dif ...
 | | +-ekz ...
 | | +-fnt ...
 | | +-gra ...
 | | +-kap ...
 | | +-ref ...
 | | +-refgrp ...
 | | +-rim ...
 | | +-snc ...
 | | +-sncgrp
 | | | |
 | | | +-adm ...
 | | | +-bld ...
 | | | +-dif ...
 | | | +-ekz ...
 | | | +-fnt ...
 | | | +-gra ...
 | | | +-ref ...
 | | | +-refgrp ...
 | | | +-rim ...
 | | | +-snc ...
 | | | +-subsncgrp
 | | | | |
 | | | | +-adm ...
 | | | | +-bld ...
 | | | | +-dif ...
 | | | | +-ekz ...
 | | | | +-fnt ...
 | | | | +-gra ...
 | | | | +-ref ...
 | | | | +-refgrp ...
 | | | | +-rim ...
 | | | | +-snc ...
 | | | | +-trd ...
 | | | | +-uzo ...
 | | | | 
 | | | +-trd ...
 | | | +-uzo ...
 | | | 
 | | +-trd ...
 | | +-uzo ...
 | | 
 | +-ekz
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-fnt ...
 | | +-klr ...
 | | +-sub ...
 | | +-sup ...
 | | +-tld ...
 | | 
 | +-fnt
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-aut
 | | | |
 | | | 
 | | +-lok
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | 
 | | +-vrk
 | |   |
 | |   +-#PCDATA
 | |  
 | | 
 | +-gra
 | | |
 | | +-vspec
 | |   |
 | |   +-#PCDATA
 | |  
 | | 
 | +-kap
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-fnt ...
 | | +-rad
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | 
 | | +-tld ...
 | | 
 | +-ref
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | 
 | +-refgrp
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-ref ...
 | | 
 | +-rim
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-ekz ...
 | | +-em ...
 | | +-ref ...
 | | +-sub ...
 | | +-sup ...
 | | +-tld ...
 | | 
 | +-snc
 | | |
 | | +-adm ...
 | | +-bld ...
 | | +-dif ...
 | | +-ekz ...
 | | +-fnt ...
 | | +-gra ...
 | | +-ref ...
 | | +-refgrp ...
 | | +-rim ...
 | | +-subsnc
 | | | |
 | | | +-adm ...
 | | | +-bld ...
 | | | +-dif ...
 | | | +-ekz ...
 | | | +-fnt ...
 | | | +-gra ...
 | | | +-ref ...
 | | | +-refgrp ...
 | | | +-rim ...
 | | | +-trd ...
 | | | +-uzo ...
 | | | 
 | | +-trd ...
 | | +-uzo ...
 | | 
 | +-trd
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-klr ...
 | | 
 | +-uzo
 |   |
 |   +-#PCDATA
 |   +-tld ...
 |  
 | 
 +-epilogo
 | |
 | +-#PCDATA
 | 
 +-precipa-parto
 | |
 | +-art ...
 | +-parto
 | | |
 | | +-art ...
 | | +-sekcio ...
 | | 
 | +-sekcio
 |   |
 |   +-art ...
 |  
 | 
 +-prologo
  |
  +-#PCDATA
  +-autoro
  | |
  | +-#PCDATA
  | 
  +-titolo
    |
    +-#PCDATA
   
  


adm

La elemento adm povas okazi en art, drv, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Administraj informoj estu por redaktado. Ili povus enhavi informojn pri kreodato, ŝanĝdato, aŭtoro, eraroj kaj plibonigproponoj pri artikolo. Ĝia strukturo ankoraŭ estas diskutatebla.

art

La elemento art povas okazi en parto, precipa-parto, sekcio, vortaro. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (kap, (drv+|snc+| (fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|bld|adm)*)). La atributo mrk estas ID (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Unuopa artikolo de la vortaro. Ĝi povas okazi en vortaro (se ne ekzistas precipa-parto), precipa-parto, partosekcio. Tio dependas de la konkreta strukturo de la vortaro. Ĉiu artikolo entenas unue kapvorton kaj poste aŭ priskribajn elementojn aŭ plurajn derivaĵojn aŭ plurajn sencojn de la kapvorto.

autoro

La elemento autoro povas okazi en prologo. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Indiko de aŭtoro(j) de la vortaro. Ĝi estas enhavata en la prologo kaj povas okazi tie plurfoje.

bld

La elemento bld povas okazi en art, drv, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel malplena. La atributo lok estas CDATA (antaŭdifino: #REQUIRED)

komentoj

Bildo povas ilustri iun vorton aŭ sencon. Per la atributo lok ĝi referencas al ekstera dosiero, kiu entenas la bildon.

dif

La elemento dif povas okazi en art, drv, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|klr|trd|ref|ekz|tld|em|sup|sub)*. La atributo lng estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Difino estas la frazo difinanta la vorton, sencon aŭ subsencon. Ĝi povas esti ankaŭ en alia(j) lingvo(j) ol la vorto mem. La lingvon indikas la atributo lng.

drv

La elemento drv povas okazi en art. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (kap, (snc|sncgrp|fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|bld|adm)*). La atributo mrk estas ID (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Derivaĵo ene de artikolo. Unu artikolo povas priskribi plurajn derivaĵojn de la kapvorto. Derivaĵo komenciĝas ja kapvorto kaj priskribaj elementoj pri ĝi aŭ el unu aŭ pluraj sencoj aŭ el unu aŭ pluraj sencgrupoj.

ekz

La elemento ekz povas okazi en art, dif, drv, klr, rim, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|klr|tld|fnt|sup|sub)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Ekzemplo konsistas el ekzemplofrazo, klarigoj kaj fonto.

em

La elemento em povas okazi en dif, klr, rim. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Emfazo. Normale grase skribata vortoj.

epilogo

La elemento epilogo povas okazi en vortaro. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Epilogo de la vortaro. Ĝia strukturo momente ne estas specifita. Ĝi povas enhavi iun tekston.

fnt

La elemento fnt povas okazi en art, drv, ekz, kap, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|AUT|vrk|lok)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Fonto enhavas informojn pri autoro, verko, trovloko au aliajn informojn.

gra

La elemento gra povas okazi en art, drv, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (vspec)+. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

kiel grammatikaj informoj momente estas permesataj nur indiko de la vortspeco.

kap

La elemento kap povas okazi en art, drv. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|rad|fnt|tld)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

kapvorto okazas en du kuntekstoj - komence de artikolo kaj komence de derivajho, en la unua kazo ĝi signas radikon en la dua kazo ĝi kosistas el iuj literoj kaj eble tildo refencanta al la kapvorto, krome en la kapvorto povas okazi fontindiko.

klr

La elemento klr povas okazi en dif, ekz, trd. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld|trd|ekz|em|sup|sub)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Klarigo pri vorto, difino, ekzemplo ktp.

lok

La elemento lok povas okazi en fnt. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Loko, kie troviĝas citita frazo en verko

parto

La elemento parto povas okazi en precipa-parto. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (sekcio+|art+). La atributo lingvo estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Vortaroparto. Ĝi estas entenata en la precipa parto. Parto normale prezentas unu lingvon en plurlingva vortaro aŭ lingvodirekton en dulingva vortaro. Ĝia atributo lingvo indikas la lingvon de la kapvortoj en la parto.

precipa-parto

La elemento precipa-parto povas okazi en vortaro. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (parto+|sekcio+|art+). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Precipa parto de la vortaro. Ĝi enhavas rekte ĉiujn artikolojn aŭ sekciojn aŭ partojn. Diversaj partoj povas dividi diversajn lingvojn de la kapvortoj. Sekcioj grupigas vortojn komencighantajn je sama litero.

prologo

La elemento prologo povas okazi en vortaro. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|titolo|autoro)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Prologo de la vortaro. Ĝi povas enteni la titolo(j)n kaj aŭtoro(j)n de la vortaro kaj aliajn tekstojn.

rad

La elemento rad povas okazi en kap. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Radiko de kapvorto. Ĝi estas bezonata por anstaŭigo de tildoj. Sekve la "radiko" de afiksoj kaj finaĵoj estu ili mem, sen la streketoj antaŭe aŭ malantaŭe.

ref

La elemento ref povas okazi en art, dif, drv, refgrp, rim, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). La atributo cel estas IDREF (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo tip povas havi la valoro(j)n "vid" "dif" "sin" "ant" "super" "sub" "prt" "malprt" (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Referenco montras al alia, simil- aŭ alisignifa vorto, oni povas distingi diversajn rilattipon al la referencita vorto. La enhavo de la referenco estas tio, kio aperas en la legebla teksto. La referencitan vorton mem oni difinas per la atributo "celo". La celon oni plej bone difinas per: radiko.derivaĵo.difino, oni povas uzi la numeron de la difino au derivaĵo. Plej bone oni generas la markojn (t.e. la eblaj celoj de referenco) aŭtomate por minimumigi erarojn.

refgrp

La elemento refgrp povas okazi en art, drv, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|ref)*. La atributo cel estas IDREF (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo tip povas havi la valoro(j)n "vid" "dif" "sin" "ant" "super" "sub" "prt" "malprt" (antaŭdifino: vid)

komentoj

Referencgrupo grupigas plurajn samtipajn referencojn. La tipon indikas la atributo tip. Tiukaze ne uzu la atributon tip en la subelementoj ref!

rim

La elemento rim povas okazi en art, drv, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|ref|ekz|tld|em|sup|sub)*. La atributo num estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Rimarko povas enhavi iujn indikojn pri la vorto aŭ senco, krome referencojn, ekzemplojn, emfazitajn partojn.

sekcio

La elemento sekcio povas okazi en parto, precipa-parto. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (art+). La atributo litero estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Sekcio en vortaro. Ĝi estas entenata en la precipa parto aŭ en parto de ĝi kaj normala entenas ĉiujn artikolojn, kies kapvorto komenciĝas je sama litero. La atributo litero indikas tiun komencliteron.

snc

La elemento snc povas okazi en art, drv, sncgrp, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (subsnc|fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|bld|adm)*. La atributo mrk estas ID (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo num estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Senco de unuopa vorto en artikolo. Komparu la latinajn ciferojn en la artikoloj de PIV.

sncgrp

La elemento sncgrp povas okazi en drv. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (snc|subsncgrp|fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|bld|adm)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Sencogrupo. Ĝi grupigas plurajn proksimajn sencojn, se la priskribita vorto havas tre multajn sencojn. Tio povas rezulti en pli klara strukturo de la artikolo. Komparu la romiajn numerojn en PIV, art. de, k.a.

sub

La elemento sub povas okazi en dif, ekz, klr, rim. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

malaltigita teksto, ekz. en ĥemiaj formuloj

subsnc

La elemento subsnc povas okazi en snc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|bld|adm)*. La atributo mrk estas ID (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Subsenco ene de senco. Ĝi redonas subtilaĵojn ene de unu senco. Komparu la uzon de a), b), ... en kelkaj artikoloj de PIV.

subsncgrp

La elemento subsncgrp povas okazi en sncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (snc|fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|bld|adm)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Subsencogrupo. Ĉe tre multsencaj vortoj povas esti avantaĝe, divid la sencogrupojn denove en subsencogrupojn por ricevi klaran artikolostrukturon. Komparu la majusklajn A), B) ... en PIV, art. de k.a.

sup

La elemento sup povas okazi en dif, ekz, klr, rim. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

altigita teksto, ekz. en ĥemiaj formuloj

titolo

La elemento titolo povas okazi en prologo. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Titolo de la vortaro. Ĝi estas entenata en la prologo. Pluraj titoloj estas permesitaj.

tld

La elemento tld povas okazi en dif, ekz, em, kap, klr, rim, uzo. Ĝia enhavo estas deklarita kiel malplena. La atributo lit estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Tildo rilatas al la radiko, donita en la kapvorto ĝi ne bezonas enhavon. La atributo lit indikas alian komencliteron ol havas la radiko. Grava por majuskligo kaj minuskligo.

trd

La elemento trd povas okazi en art, dif, drv, klr, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|klr)*. La atributo lng estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Traduko kosistas el traduka vorto aŭ frazo kaj klarigoj, poste povos sekvi aliaj elementoj.

uzo

La elemento uzo povas okazi en art, drv, snc, sncgrp, subsnc, subsncgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld)*. La atributo tip povas havi la valoro(j)n "fak" "reg" "klr" (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

La uzo povas esti fako aŭ regiono, en kiu estas uzata la vorto au termino. Ĝi povas ankaŭ enhavi klarigon, kiam kaj kiel uzi iun vorton.

vortaro

La elemento vortaro povas okazi en neniu alia elemento. Ĝia enhavo estas deklarita kiel ((prologo?,precipa-parto,epilogo?)|art+). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Radiko de la strukturarbo de vortaro. La elemento ampleksas la tutan vortaron.

Ĝi entenas aŭ prologon, precipan parton kaj epilogon aŭ plurajn artikolojn. Prologo kaj epilogo estas nedevigaj. La ebleco de rekta enteno de artikolo ne estas destinita por kompletaj vortaroj, sed por eltiroj aŭ simpla listo de unuopaj artikoloj.


vrk

La elemento vrk povas okazi en fnt. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Verko, en kiu troviĝas citita frazo

vspec

La elemento vspec povas okazi en gra. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Vortspeco. Ekz. subst. por substantivo; tr./ntr. por transitivaj kaj netransitivaj verboj ktp.