Paĝo 3 el 20.................................................................................................................. .................. Alklaku!indekso.. enhavo

Al la demando "Ĉu la nombro da bitoj, uzata fare de primitiva variablo, iam ŝanĝiĝas?",

trafa respondo estas:

Ne — primitiva variablo ĉiam havas la saman datumtipon, t.e. la saman nombron da bitoj. (Legante pri objektoj, vi malkovros, ke objektoj de specifa tipo ja konsistigas el variantaj nombroj da bajtoj. Tamen, dume, ne prizorgu tiujn detalojn).

Deklaro de Variablo

Jen programo uzanta la variablon pagSumo.

class example
{
  public static void main ( String[] args )
  {
    long pagSumo = 123;    //deklaro de variablo

    System.out.println("La variablo enhavas: " + pagSumo );
  }
}

La frazo  long pagSumo = 123;   estas deklaro de variablo. Deklaro de variablo estas tio, kie la programo diras, ke tiu variablo necesos. En nia malgrandaj programoj, ni metos frazojn de deklaroj inter la malferma ( { ) kaj la ferma ( } ) krampoj de la metodo  main . (Rememorigo: La vorto main (ĉefa), kaj la subkomprenita vorto method (metodo), signifas, ke temas pri la main method (ĉefa metodo) --- kiu ĝuste estas la punkto ekde kiu la virtuala Java-maŝino ekrulas la programon).

La deklaro havigas nomon kaj datumtipon al la variablo. Krome ĝi povas ankaŭ postuli, ke okazu komenca valorizo de la variablo. En altnivela programlingvo (kiel Java) la programisto tute ne devas zorgi pri tio, kiel la komputila aparataro fakte plenumas la petitan taskon. Se vi petas variablon de tipo long, vi simple ricevas ĝin. La Java-tradukilo respondecas pri detaloj kiel bajtoj kaj memoradresoj.

La deklaro en la supra ekzemplo postulis, ke 64-bita sekcio de memoro uzu primitivan datumtipon long, nomiĝu pagSumo kaj ĉe la komenco, tiu ĉi variablo enhavu la valoron 123. La tradukilo kaj interpretilo de Java certigos (poste), ke tio okazos.

Oni ne povas uzi variablon en programo sen antaŭe deklari ĝin. Saman variablon (t.e. samnoman) oni povas deklari nur unufoje.

Glosoj: valorizo: baza operacio de programlingvo por atribui valoron al variablo (france: affectation, angle: assignment)

DEMANDO 3:

Kion vi supozas, ke la supra programo skribos sur la ekrano?