Paĝo 16 el 18

Trafa respondo estas:

Traduki ĝin en Java-bajtokodojn kaj poste ruli la bajtokodojn per Java-interpretilo.

Ruli la Programon

Por fari tion, trovu la DOS-fenestron kiun vi malfermis antaŭ nelonge. La dosierujo aperanta en ties invito devus ankoraŭ esti C:\JavaProgramoj.

1. Por kontroli ĉu vi metis la fontdosieron ("Saluton.java") ĝuste en tiun ĉi dosierujon, enigu la komandon dir *.java. Nun devus aperi, kun malgrandaj diferencoj, la jenaj linioj:

C:\JavaProgramoj>dir *.java
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 7C68-1E55

 Directory of C:\JavaProgramoj

 08/23/98 01:07a          115 Saluton.java
        1 File(s)      115 bytes
             2,448,368,640 bytes free

2. Por traduki la fontdosieron (tiamaniere produktante bajtokodan dosieron) enigu la komandon javac Saluton.java.

C:\JavaProgramoj>javac Saluton.java

 compiling: Saluton.java

(T.e. "disvolviĝanta tradukado:" de la fontdosieron "Saluton.java". Ĉar tie ĉi temas pri tre eta programo, verŝajne vi ne sukcesos vidi tiun tempan informon.)

Se anstataŭe aperos la jena mesaĝo
...

C:\JavaProgramoj>javac Saluton.java
The name specified is not recognized as an
internal or external command, operable program or batch file.

(T.e. La tajpita vorto estis rekonata nek kiel interna nek kiel ekstera komando, plenumebla programo aŭ skripto.)

... tiam vi ne ĝuste aranĝis la medivariablon PATH. Tralegu denove la paĝon 5 de la nuna ĉapitro, korektu la situacion kaj reprovu la tradukon de la fontdosiero.

3. Finfine, por ruli la programon, enigu la komandon java Saluton.

C:\JavaProgramoj>java Saluton
Saluton al la tuta mondo!

C:\JavaProgramoj>

  GRATULOJN!!! Vi sukcese rulis vian unuan Java-programon kaj eble vian unuan komputilan programon!!!

Glosoj: skripto: interpreta programo vokanta aplikajn aŭ sistemajn programojn

DEMANDO 16:

Do, resume, post tiom da peno kion fakte faris nia ekzempla programo?