Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

Lingvon oni lernas por utiligi ĝin. La uzado en sciencaj kaj profesiaj kampoj tamen postulas – krom la entuziasmo – ankaŭ terminarojn kaj fakajn esprimojn.

Antaŭ ol verki iun ajn sciencan aŭ fakan artikolon oni devas konatiĝi kun la jam ekzistantaj terminoj, fakaj esprimoj kaj parolturnoj. Nia biblioteko STEB intencas helpi ĝuste en tiu tereno.

Ĉe "Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko", STEB estas kolektataj Esperantlingvaj teknikaj kaj natursciencaj artikoloj, verkoj kaj elektronikaj libroj - en formatoj pdf, html, doc, epub, kaj aliaj.

Liston de nove aldonitaj libroj ni publikigas de tempo al tempo pere de la novaĵservo Ret-Info. Lasta listo: ĉi tie.

STEB estas funkciigata de la Esperanto-Centro "Eventoj" en Budapeŝto (Szilvási László, Mészáros István, Horváth Kata, k.a), kiuj skanis aŭ retajpis plurcentojn de malnovaj, ne plu haveblaj libroj, revuoj, artikoloj. Grandan dankon ankaŭ al ĉiuj entuziasmaj eksteraj helpantoj, kunlaborintoj!

Ni invitas ankaŭ vin kunlabori! Kun sincera danko ni akceptas vian kunlaboron ĉu per pretaj materialoj, ĉu per informo pri ilia trov-loko, aŭ per ajna alia maniero.


FAKA LITERATURO EN ESPERANTOAplikitaj sciencoj


Sociaj sciencoj


Verkoj, libroj kun diversfakaj aŭ miksitaj temoj


Ceteraj materialoj


STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!