Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

Lingvon oni lernas por utiligi ĝin. La uzado en sciencaj kaj profesiaj kampoj tamen postulas – krom la entuziasmo – ankaŭ terminarojn kaj fakajn esprimojn.

Antaŭ ol verki iun ajn fakan artikolon oni devas konatiĝi kun la terminoj, pli frue uzitaj fakaj esprimoj kaj parolturnoj. Nia biblio­teko STEB intencas helpi ĝuste en tiu tereno.

Ĉe STEB ni kolektas fakajn librojn, tekstojn en eleketronikaj dosieroj (html, pdf, epub, ktp) aŭ informojn pri ili en interreto.

Liston de nove aldonitaj libroj ni publikigas de tempo al tempo pere de la novaĵservo Ret-Info. Lasta listo: ĉi tie.

STEB estas funkciigata de la Esperanto-Centro "Eventoj" en Budapeŝto (Szilvási László, Mészáros István, Horváth Kata, k.a), kiuj skanis aŭ retajpis plurcentojn de malnovaj, ne plu haveblaj libroj, revuoj, artikoloj. Grandan dankon ankaŭ al ĉiuj entuziasmaj eksteraj helpantoj, kunlaborintoj!

Ni invitas ankaŭ vin kunlabori! Kun sincera danko ni akceptas vian kunlaboron ĉu per pretaj materialoj, ĉu per informo pri ilia trov-loko, aŭ per ajna alia maniero.


FAKA LITERATURO EN ESPERANTOAplikitaj sciencoj


Sociaj sciencoj


Verkoj, libroj kun miksitaj temoj


Ceteraj materialoj


STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!