Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

TERMINOLOGIO KAJ ĜENERALA NATURSCIENCO

Bonvenas via kompletigo ĉu pri informo pri ekzistanta interreta paĝo, ĉu per alsendo de komputila dosiero – kiun ni deponos en STEB, rekte en nia servilo.


Terminologio


Tradukado

  • Maŝina tradukado – Videa registraĵo de prelego de Jacob Nordfalk en IKU de la Kopenhaga UK

Ĝenerala naturscienco

STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!