Miroslav Malovec:

FAKAJ VERKOJ EN ESPERANTOUDK 001 Scienco

Sciencaj Studoj bazitaj sur originalaj esploroj kaj observoj, red. Paul Neergaard, ISAE, Kopenhago 1958, 239 p. Enhavo: