Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

FAKA LITERATURO PRI FIZIKO

Bonvenas via kompletigo ĉu per informo pri ekzistanta interreta paĝo, ĉu per alsendo de komputila dosiero – kiun ni deponos en STEB, rekte en nia servilo.


 • Pri vortaroj kaj terminaroj vidu apartan ĉapitron
 • Pri la varmo – Termodinamiko – fama ampleksa libro de inĝ. M. Tuma (CZ) pri termodinamiko, aperinta en 1974, per manskriba teksto. Nun ĝi legeblas kiel "viki-libro".

  • Unua parto - Difino de temperaturo / Temperatura dilateco en materioj / La temperatura dilateco de solidaj materioj / La temperatura dilateco de likvaj materioj / La dilateco de gasoj / La stata ekvacio / Ideala gaso / La stata ekvacio de realaj gasoj / Varmo - la speco de energio / La specifa varmo / Ena energio / La volumena laboro de gaso / La rilato inter la specifaj varmoj cv kaj cp
  • Dua parto - Termodinamiko / La unua teoremo termodinamika / Entalpio / Inversaj kaj neinversaj procezoj / Fundamentaj inversaj procezoj de ideala gaso / La izohora procezo / La izobara procezo / La izoterma procezo / La adiabata procezo / La politropa procezo
  • Tria parto - La termodinamikaj ŝangiĝoj de la reala gaso kaj la aliiĝanta specifa varmo de la gaso / Varmcikloj kaj cikla efikeco / La varmefikeco / La rea ciklo / La difino de inversaj cikloj / La ciklo de Carnot / La rea ciklo de Carnot / La neinversa ciklo de Carnot
  • Kvara parto - La dua termodinamika teoremo / Entropio / Bildigo de la termodinamikaj procezoj en la T-s diagramo / La dependeco de la entropio lau~ la fundamentaj stataj grandoj por la ideala gaso / La kurboj de la inversaj termodinamikaj procezoj por la ideala gaso en T-s diagramo
  • Kvina parto - La miksaĵo de gasoj
  • Sesa parto - Vaporoj / La faza regulo de Gibbs / La unukomponenta sistemo / La diagramoj de la ekvilibra stato / La stataj grandoj dum la saturita likvaĵo / La stataj grandoj de la saturita vaporo / La stataj grandoj de la supervarmigita vaporo / La malseka vaporo / i-s diagramo de la akva vaporo / T-s diagramo de la akva vaporo / La ekvacio de Clausius kaj Clapeyron / La tria termodinamika teoremo / La fundamentaj procezoj en la regiono de la malseka akva vaporo
  • Sepa parto - La fluado de gasoj kaj vaporoj / La entalpio kaj la kinetika energio de gaso / Elfluo de ideala gaso el ujo / La rapideco de sono en gasoj kaj vaporoj / La plilarĝiganta sprucigilo de de Laval / La angulo kaj la numero de Mach / La sendimensiaj parametroj de la fluo / La reala gaselfluo el la ŝprucigilo / La fluado de vaporoj
  • Oka parto - La varminterŝanĝo / La varminterŝanĝo per la kondukado / La konstantigita varmkonduko tra unutavola kaj kelktavola vandoj / La varmkonduko tra unutavola kaj kelktavola tubvandoj / La nekonstantigitaj varmfluoj / La varminterŝanĝo per la fluado / La elementaj diferencialaj ekvacioj por varmtransiro / La teorio de la simileco por la varminterŝanĝo per la fluado / La varmproceza simileco / La varmtrairo / La varminterŝanĝiloj / La varminterŝanĝilo kun samdirektaj fluoj / La varminterŝanĝilo kun kontrau~direktaj fluoj
  • Naŭa parto - La varminterŝanĝo per la radiado / La radiado de grizaj korpoj / La varminterŝanĝo per la radiado inter la paralelaj vandoj / La varminterŝanĝo inter grizaj areoj lau~vole situantaj en la spaco / La ombrataj vandareoj / La radiado de la gasoj

 • Metodoj de termoanalizado – artikolo de Hanuš Landsperský en SR vol 33. -- [sekurkopio pdf]
 • Walter Bernard: Fiziko, baza kurso, 1-a parto – lernolibro pri fiziko – Ĝeneralaj fundamentoj – [en STEB]
 • Walter Bernard: Fiziko, baza kurso, 2-a parto – lernolibro pri fiziko – Elektromagneta indukto – [en STEB: pdfodt]
 • Jean-Pierre Petit: Ĉio relativas... - Popularscienca rakonto en formo de bildstria libreto. – [sekurkopio en STEB]
 • Jean-Pierre Petit: Kaj por kelkaj kromaj amperoj... - Popularscienca rakonto en formo de bildstria libreto. – [sekurkopio en STEB]
 • Jean-Pierre Petit: Praeksplodo... - Popularscienca rakonto en formo de bildstria libreto. – [sekurkopio en STEB]
 • Jean-Pierre Petit: La kronologiumo... - Popularscienca rakonto en formo de bildstria libreto. – [sekurkopio en STEB]
 • Luis Guillermo RESTREPO RIVAS: La gravneta kampo - pruvo de ekzisto de vektorkampo, simila al elektra kaj magneta – [en STEB]
 • Jozef J. Lunazzi: Holografio kaj televido - prezento de fizika bazo, teorio kaj realigo de apliko de holografio por elektronikaj bildoj. – [en STEB]
 • E. Aisberg: Mi komprenas fine la radion! – Ampleksa libro en 12 ĉapitroj
  La fama sciencpopulariga libro pri la baza funkciado de radioaparato kaj telekomunikado. Interesa stilo, modela lingvaĵo! - [en STEB]
 • Elementa fotografa optiko - de Karlo Verks (Ch. Verax). Internacia scienca kolekto, 80 p, originale verkita en Esperanto en 1906. - [en STEB]
 • Sárközi János: Optiko - Fragmento de lernolibro kun subĉapitroj pri optiko (ĝenerale), fotometrado, ekesto-, propagiĝo-, refrakto de la lumo, ondooptiko, polarigo, lumo kaj materialo, la okuloj, optikaj instrumentoj. - [en STEB]
 • Esencoj de la kvantummekaniko - de Konrad Hinsen. Klarigoj ankaŭ pri klasika kaj relativeca mekaniko
 • Relativeca teorio, kosmologio kaj fiziko de elementaj korpuskloj. - Dmitrij Rabunskij
 • 3-dimensiaj bildoj - "La Magia Okulo" - tria dimensio en bildoj. - Wolfram Diestel
 • Etimologio de la nomoj de kemiaj elementoj
 • Fizikaj konstantoj - La ciferoj de 9 fizikaj konstantoj.
 • Fizikaj unuoj - Difinoj pri multaj fizikaj unuoj (precipe la SI-unuoj).
 • Energio de plena jonigo de atomoj - artikolo de B.V. Tokearev en Scienca revuo -- [en STEB]
 • Fiziko ĉe mi - Paĝo pri fiziko.
 • Internacia Fiziko - Artikoloj kaj informoj pri fiziko kun ligoj al aliaj paĝoj.
 • Klasika Dinamiko - Klarigoj pri klasika dinamiko.
 • La perioda sistemo de la elementoj
 • Hejme farebla lorno por spekti kometojn de J. Lunazzi
 • Elektrontransdonaj kolizioj - eksperimento, resumo de fizika PhD de Aaron Irvine el 1991.
 • Interplanedaj vojaĝoj - ampleksa verko (libro) el 1915 de fama rusia popularigisto de scienco Jakov Perelman. Ĝi estas konsiderata kiel unua sciencpopulariga libro en la mondo, dediĉita al la problemo de kosmaj flugoj - formato ZIP, 363 kB - [en STEB]
  Origine: http://kosmonauxtiko.narod.ru./Libroj.htm
 • SÁRKÖZI János: Apliko de fiziko en la arkeologio – aĝ-determino, karbonizotopoj, termikfosforesko, arkeomagnetismo. – [en STEB]
 • La relativeca tempo - I. -- verkita de Filipo M. Paiva kaj A. F. F. Teixeira en 2006. -- 12-paĝa artikolo en formato pdf -- [en STEB]
 • Relativeca Dopplera efiko ĉe unuforme akcelata movo - parto I. kaj parto II. -- verkita de Filipo M. Paiva kaj A. F. F. Teixeira -- [en STEB]
 • Relativeca Dopplera efiko inter du akcelataj korpoj - I -- verkita de Filipo M. Paiva kaj António F. F. Teixeira -- [en STEB]
 • Doppleraj efikoj ĉe Schwarzschild -- verkita de Filipo M. Paiva kaj António F. F. Teixeira -- [en STEB]
 • Balanciĝo de elektra reta frekvenco - Influo de balanciĝo de elektra reta frekvenco al funkciado de sinkronaj motoroj movantaj inerciajn masojn -- artikolo de Ivan Puhr kaj Petr Chrdle en Scienca Revuo -- [en STEB]
 • Elementoj de nelineara optiko - verkita de Behrouz Soroushian -- 26 paĝa studo en pdf pri polarizo, propagiĝo, 2-a harmono, parametra amplifilo, refrakto kaj sorbiĝo, polarizeblo, ktp. -- [en STEB]
 • José Lourenço CINDRA (BR): Pri la relativeca principo - artikolo en Scienca Revuo. – [en STEB]
 • Shigeaki Nagamachi: Kio estas neŭtrino? – prelego ĉe la Japana Esperanto-Kongreso en Kameoka [en STEB]
 • Behrouz SOROUSHIAN: Solitono - ekvacioj, havantaj solvon en formo de solitono. -- [en STEB]
 • Behrouz SOROUSHIAN: Produktado de ultrarapidaj laseraj impulsoj – [en STEB]
 • Elektrolitoj - lekcikurso de Bernard M. Cavanagh en la Someraj Universitataj Kursoj, SUK en Liège -- [en STEB]

MEKANIKO

STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!