Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

FAKA LITERATURO PRI EKONOMIKO KAJ DIREKTADO

Bonvenas via kompletigo ĉu pri informo pri ekzistanta interreta paĝo, ĉu per alsendo de komputila dosiero en formatoj pdf, html aŭ doc – kiun ni deponos en STEB, rekte en nia servilo.