Virtuala ekspozicio pri Esperantaj poŝtkartoj


Per tiu ĉi ekspozicio ni volas kolekti kaj konservi Esperantajn bildkartojn (= poŝtkartojn) antaŭ ol ili plene perdiĝas aŭ forgesiĝas.

La nuna prezento baziĝas sur la bildkartaj kolektaĵoj ĉe Eventoj en Budapest kaj ĉe Maria Faludi en urbo Eger. La listo tute ne estas kompleta, certe ekzistas ankoraŭ centoj de aliaj kartoj, - sed ni kalkulas pri via kunlaboro en la kompletigo!

Apartan dankon meritas s-ro Rolf BEAU el Schweringen, kiu disponigis al ni sian kompilaĵon pri poŝt- kaj bildkartoj aperintaj en GDR inter 1945-1990. Ni uzis lian laboron, kopiis el ĝi la bildojn (bedaŭrinde ili estas parte unukoloraj kserografiaj — tiujn ni faris blua por distingi ilin de la originale nigraj kartoj) — kaj de paŝo al paŝo ni ŝutas ilin al la TTT-ejo. Laŭ lia katalogo ni povis aldoni [inter krampoj] indikojn mankantaj sur la kartoj. Ni atendas originalon aŭ skanaĵon por ŝanĝi la bluajn kartojn!

Ĉu vi havas Esperantan bildkarton?

Ĉu vi havas Esperantan bildkarton kiu ne troviĝas nun en la ekspozicio? Ni dankas vian helpon,

Kunlaborantoj

La teknikan preparon de la nuna ekspozicio faris Csilla Vári, István Mészáros kaj László Szilvási. La komputilan programon por la serĉilo verkis Axel Ország-Krysz.

Per alsendo de siaj kartoj la ekspozicion kompletigis:

  

Deziras al vi agrablan bildkartumadon:

La Eventoj-teamo
www.eventoj.hu