Serĉado laŭ lando: Hungario

Eger (Hungario) L. L. Zamenhof L. L. Zamenhof Kalocsay Baghy Abaújszántó (Hungario)
Budapest (Hungario) Budapest (Hungario) Hungario Hungario Söjtör (Hungario)
Söjtör (Hungario) Pécs (Hungario) Naturamika renkontigxo Gyory Nagy - Kalocsay Nagykanizsa (Hungario)
Hungaraj posxtmarkoj Nordhungaria renkontigxo Esperanto Foto-Film Press informservo Vintra Esperantista Ferio Hungara Esperanto-Kongreso
Semajno de Internacia Amikeco Esperanto 100-jara Esperanto 100-jara Esperanto Biciklantoj...
En la urbo... Paco Agrablan kristnaskon... Agrablajn kristnaskojn... Agrablan kristnaskon...
Agrablan kristnaskon... Posxtkarto Tra la rivero... Posttagmeza revo... Biciklistoj por la paco...
Internacia Fervojista Kongreso Radioamatora karto ESPERANTO Esperanto lingvo internacia Bildkarto
Hungara Esperanta Sxak-Societo Internacia Turista Renkontigxo Internacia Junulara Semajno Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso Esperanto
100-jara Esperanto Nagykanizsa (Hungario) Nagykanizsa (Hungario) Hungarlanda Esperanto Kongreso Bildkarto
Hungaria Esperanto-Kongreso Internacia Pedagoga Esperanto Tendaro L. L. Zamenhof Julio Baghy Nagykanizsa
La 16 reguloj Ni deziras agrablan Kristnaskon! Fervojista saluto... Bildkarto 100-jara Esperanto
Kalocsay - Baghy Pécs (HU) Urbodomo 1920 Esperanto-fonto Csév (HU) Budapesxto (HU) 1914 Kolozsvár (HU - nun RO) 1910
Budapesxto (HU) cx. 1920 IFEF-kongreso Fervojista renkontigxo Fervojista renkontigxo E-reklamilo
2-a Pedagoga Tendaro, 1965 Nagykanizsa Zamenhof Zamenhof Eger
Familio Kirsch Fervojista Renkontigxo Fervojista Renkontigxo Fervojista Renkontigxo E-Muzeo-Biblioteko
Zamenhof Jaro 1959 Saluton el Hódmezövásárhely Kun flago Esperanto-Tago 1975 Pedagogia E-Seminario
SEU, Gyula SEU, Gyula 68-a UK, Budapesxto Junulara Esperanto Renkonto Pécs Pedagoga E-Tendaro, Szeged
Regiona E-Pacrenkonto Sudhungarlanda E-Renkontigxo Kio estas esperanto? Hódmezövásárhely Budapesxto, Miljara monumento
Debrecen, Ganda Pregxejo Eger, Minareto Budapesxto, Matias-pregxejo Misxkolc, Malnova kampanilo Hódmezövásárhely
Fervojista Kongreso FOKIMA Por la mondpaco Misxkolc, Malnova kampanilo Fortikajxo en Gyula
Felicxan Kristnaskon! Pacan Kristnaskon! Gajan Kristnaskon! Gxojan Kristnaskon! HER, Miskolc
Nordhungarlanda Esperanto Renkonto Miskolc Televida turo en Pécs Jubileo de E-posxtstampo Amatora Junfilmstudio FO-KI-MA
UFU FO-KI-MA Zamenhof Esperanta Rondo Landa kongreso Orosháza 1946 Eszperantó Tanuld! Terjeszd!
Eszperantó nemzetközi segédnyelv - Tanuld! Terjeszd! Unua Esperanto Filatelista Ekspozicio 30-a Fervojista Renkonto Tata JER Tata 1980 30-a datreveno de Oroszlány
Bonan Felicxon! Bonan Felicxon! Hungareska Per esperanto por la internacia amikeco Memorfolio de 28-a Fervojista renkonto
Memorfolio de 28-a Fervojista renkonto Oni korespondas per Esperanto Budapesxta Internacia Foiro Kore Salutas Vin Györ, Hungario Esperanto estas ponto
La Espero Miskolc Orienta Foiro E-Klubo Kolozsvár Ungvár
Budapest Budapest, Ponto Francisko-Jozefo Bastiono de Fisxkaptistoj Hungaraeska Virina Tago
Saluton el Szeged Budai Nagy Antal Szeged Wesselényi Bocskay István
La Espero La Espero La Espero La Espero La Espero
La Espero Landoj de Euxropo Unuigxu! Sonorilo Pentrajxo de Viktor Madarász Felicxan Novan Jaron!
Felicxan Kristnaskon! Felicxan Novan Jaron! Felicxan Kristnaskon! Prosperan Novjaron! Esperanto-Tago Hódmezővásárhely
Esperanto Foto-Film-Press Esperanto Lingvo Internacia Semajno de Internacia Amikeco 3-a Nordhungarlanda Esperanto-Renkonto Esperanto Lingvo Internacia
Esperanto Kongreso de IFEF Tutlanda Fervojista Esperanto-Renkontigxo Esperanto 75 jara - La unua esperanto poxtstampo Esperanto en Hungario
Vizito de papo 24-a Landa Amika Fervojista Renkontigxo ESxLI salutas la jaron de la paco Esperanto Koresponda Rondo
30a Hungarlanda Esperanto kongreso Hungarlingva varbilo Fervojista Renkonto en Szeged Landa Fervojista Esperantista Renkontigxo Lengyel Pál
Oni korespondas Hungarujo Invitas Vin! Esperanto - La dua lingvo por cxiu - sed  por cxiuj la sama Internacia Renkontigxo Naturamika Internacia Turista Kongreso de Szeged
Komitata organizo de Győr-Sopron Hungario 100 jara la Esperanto lernolibro Esperanto-fontoj 110 jara la lingvo Esperanto 52-a Internacia Fervojista Esperanto Kongreso Budapest, 2000
Esperanto Filatelista Esperanto-Klubo Budapest Hungarlanda fervojista esperanto renkontigxo Jubilea jaro de Kalocsay-Baghy * 1891 Emlékév 1991 Interkomputo Budapest 1982
Esperanto Lingvo Internacia Kore salutas vin urbo Győr MESZ Békés MB Esperanto-Ekspozicio SEU Gyula
Az eszperantó a legkönnyebb világnyelv Szolnok Saluto el Abaújszántó Agrablajn Kristnaskojn kaj Felicxan Novan Jaron Esperanto Renkonto Zalaegerszeg, SxER'82
Saluton el Balatonfüred Saluton el Balatonfüred Felicxan Novan Jaron! Amatora Junfilmstudio 950 j.  Rememoro de la morto I-a Sta Stefano
ESxLI Salutas Esperantan Jubileon! Artikol-peta karto 60-a datrevento de la morto de auxtoro de Esperanto 90 jaroj de Esperanto Dózsa György
Esperanto 1887-1957 Hungario Bonan felicxon! Zalaegerszeg Zalaegerszeg Muzaiko
Fo-ki-ma Turismo Zalaegerszeg salutas vin Hungara Petrolindustria Muzeo

Reiru!

Ĉu vi havas poŝtkarton, kiu mankas ĉi tie?

Paĝo kreita de BildKart'PHP