Serĉado laŭ kategorio: Esperanto-aranĝoj

Australia kaj pacifika Esperanto-kongreso Naturamika renkontigxo Nordhungaria renkontigxo Renkontoj de estonaj lernantoj en Alatskivi Balkana Esperanto-konferenco
Trilanda Esperantista Renkontigxo Kongreso de AESSR Hispana Kongreso de Esperanto Hispana Kongreso de Esperanto Universala Kongreso (Zagrebo, Kroatio)
Universala Kongreso (Brighton, Britio) Vintra Esperantista Ferio Hungara Esperanto-Kongreso Ekumena Kongreso Internacia Literatura Forumo
Internacia Fervojista Kongreso Arta Semajno Internacia Medicina Esperanto-Konferenco Internacia Turista Renkontigxo Internacia Junulara Semajno
Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso Hungarlanda Esperanto Kongreso Cxebalta Esperantista Printempo Internacia Pedagoga Esperanto Tendaro Jubilea Kongreso de Slovakia Esperanto-Asocio
Hispana Kongreso de Esperanto UK en Havano 1990 15-a UK Nürnberg Urbodomo en Plauen 20-a UK Antwerpen
15-a UK Nürnberg Brno 1936 Dresdeno 1930 10-a UK Parizo IFEF-kongreso
Fervojista renkontigxo Fervojista renkontigxo 88-a UK, Peknio UK en Stockholm 1934 13-a E-tagoj, Staszów
2-a Pedagoga Tendaro, 1965 13-a KISO SAT-Kongreso, 1929, Leipzig Itala Kongreso de Esperanto, Triesto Katolika R-Tendaro
Fervojista Renkontigxo Fervojista Renkontigxo 38-a IFEF Fervojista Renkontigxo Pedagogia E-Seminario
SEU, Gyula SEU, Gyula 68-a UK, Budapesxto Junulara Esperanto Renkonto Pécs Pedagoga E-Tendaro, Szeged
Regiona E-Pacrenkonto Sudhungarlanda E-Renkontigxo Universalaj kongresoj Fervojista Kongreso Misxkolc, Malnova kampanilo
HER, Miskolc Nordhungarlanda Esperanto Renkonto Miskolc Televida turo en Pécs 70a UK Augsburg 15-a IJK de TEJO
Landa kongreso Orosháza 1946 Unua Esperanto Filatelista Ekspozicio 30-a Fervojista Renkonto Tata JER Tata 1980 Memorfolio de 28-a Fervojista renkonto
Memorfolio de 28-a Fervojista renkonto Miskolc Skolta Tendaro 15-a Itala E-kongreso 37-a IKUE-Kongreso
Szeged Nordmara Banloko Bösum IK Boulugne-sur-Mer IK Boulugne-sur-Mer IK Boulugne-sur-Mer
5-a Kongreso, Barcelona VIII-a Internacia Kongreso de Esperanto Krakovo UK Parizo 1914 Skandinava Kongreso Koedijk, Nederlando
Esperanto-Tago Hódmezővásárhely Jubilea Hispana Esperanta Kongreso Hispana Kongreso de Esperanto 3-a Nordhungarlanda Esperanto-Renkonto Esperanto Kongreso de IFEF
Tutlanda Fervojista Esperanto-Renkontigxo Fonda Kongreso de Slovakaj Esperantistoj Ora Pola Auxtuno 24-a Landa Amika Fervojista Renkontigxo Glivice'a Rendevuo
60-a SAT Kongreso Bulonjo cxe Maro 12a Amikeco-Kongreso Egmond aan Zee 13a Amikeco-Kongreso Leutkirch 23a Kataluna Esperantista Renkontigxo 19. Kataluna Kongreso de Esperanto
20. Kataluna Kongreso de Esperanto 21. Kataluna Kongreso de Esperanto 24a Hispana Kongreso de Esperanto 36a Hispana Kongreso de Esperanto 40a Hispana Kongreso de Esperanto
44a Hispana Kongreso de Esperanto 48a Hispana Kongreso de Esperanto 50a Hispana Kongreso de Esperanto 51a Hispana Kongreso de Esperanto 55a Hispana Kongreso de Esperanto
Germana Esperano Kongreso en Göttingen 30a Hungarlanda Esperanto kongreso 41a Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso Internacia Geogafia Semajno XIIIa Universala Kongreso
Fervojista Renkonto en Szeged 7-a Internacia Esperanto-Kongreso<br>7-a Euxropa Espernto-Forumo<br>56-a Hispana Esperanto-Kongreso<br>Valencia (Hispanio) 8-13 julio 1997 61 IJK Zakopane XX-aj Esperantaj Tagoj Esperanto Inter Jugoslavia Fervojistaro
Fervojo kaj esperanto 45-a Kongreso de IFEF 71a UK Pekino 48-a Hispana Kongreso Landa Fervojista Esperantista Renkontigxo
49-a Esperanta Kongreso de Esperanto Bilbao 71-a Universala Kongreso de Esperanto Pekino Esperanto kaj paco - Esperanto e paz 1887-1987 Centjara Jubileo de Esperanto KEF
90-a UK Vilno 90-a UK Vilno 90-a UK Vilno 90-a UK Vilno 90-a UK Vilno
Internacia Renkontigxo Naturamika Internacia Turista Kongreso de Szeged Koran Bonvenon al Finlando Ekspozicio Internacia pri Maraferoj Genova 52-a Internacia Fervojista Esperanto Kongreso Budapest, 2000
Hungarlanda fervojista esperanto renkontigxo Interkomputo Budapest 1982 Esperanto-Ekspozicio SEU Gyula 81-a UK Prago
Esperantotreffen, Karl-Marx-Stadt IFER aligxkarto IFER '79 IFER '79 IFER '80
IFER '81 III-a IMEK SEFT SEFT IFER '82
IFER '85 IFER '86 Unua GDR-a Renkontigxo de Junaj Esperantistoj<br>3-6.10.1988 Kio nova en Esperanto-kongreso? Medicina Esperanto Fakrondo - fonda kunveno GDR
IFER '80 Claudius Galenus, eldiro Medicina Fakrondo de C.L. Esperanto IFER '81 III-a Esperanto-Konferenco Kulturligo GDR
III-a Internacia Medicina Esperanto-Konferenco<br>15-19.7.1981 en Ruse, Bulgario IFER '82 - Internationales Messetreffen Leipzig 12-14.3.1982 I-a distrikta renkonto Dresden 4-a Interlingvistika Seminario Ahrenshoop IFER '83 Internationales Messetreffen
4-a Esperanto Renkontigxo en Erfurt IFER '84 4-a Esperanto Renkontigxo Centra Esperanto-Renkonto de GDR Dresden V-a IMEK Schwerin GDR 1985
Emil Javal 1839 - 1907 franca oftalmologo kaj esperantisto IFER-OK Harzer Esperanto-Treffen 100 Jahre Esperanto Jarmeza Esperanto-Semajnfino Leipzig-Markkleeberg Mitteilungsblatt der Deutscher Kulturbünder
5-a Esperanto-Renkontigxo Brandenburg V-a Centra Renkontigxo de GDREA Universala Kongreso, Jokohamo La Panne 2. Centra GDR Esperanto Konfernco Leipzig
IFER '82 IV-a Centra Konferenco de Esperantistoj en GDR IFER-OK JEPRE Internacia Foira Esperantista Renkontigxo
Napolo Internacia Seminario Internacia Seminario 58-a UK Beograd Husum
40-a Kongreso de IFEF 28-a Kongreso de IFEF 36-a Kongreso de IFEF Salutojn el Beograd Salutojn el Tel-Avivo la kongresurbo de Esperanto
Salutojn el Berlin kongresurbo de Esperanto Montpellier 1998. 83-a Universala Kongreso de ESPERANTO Saluton el Zagrebo Itala Esperanto-Kongreso Itala Kongreso de Esperanto
Itala Kongreso de Esperanto UEA 100 92a UK 2007 La 70-a Kongreso de Japanaj Esperantistoj Esperanto Renkonto Zalaegerszeg, SxER'82
Saluton el Balatonfüred Saluton el Balatonfüred Tampere, Cxefbiblioteko Universala Kongreso, Tampere Kongresurbo  1998 Montpellier
63-a Itala Kongreso de Esperanto Japana trejna velsxipo Nippon-Maru Comenius Medicina Fakrondo 28-a ILEI-konferenco
Cxebalta Esperantista Printempo Hispana Kongreso de Esperato Somera Esperanto Kolegio Blankaj Noktoj Salutojn el Pori
5-a Internacia Esperanto Kongreso Barcelono 7-a Internacia Kongreso de Esperanto, Antverpeno Esperanta Kongreso Universala Kongreso de Esperanto, Edinburgo. 9-a SAT-Kongreso
9-a Brita Esperanto-Kongreso 9. Internacia Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda Jubilea Kongreso Esperantista Krakovo 1912 Unua Internacia Laborista Esperantista Kongreso Unua Internacia Laborista Esperantista Kongreso
1-a Internacia Laborista Esperantista Kongreso Paris 30-a Universala Kongreso de Esperanto, Londono Sua Majesta Mosxto, la Regxo Friedrich August IFEF 61a Kongreso Trieste IFEF 100 jaroj de IFEF
1-a Nacia Kongreso de Francaj Esperantistoj Lyon IX. Universala Kongreso de Esperanto Bern Brita Kongreso de Esperanto, Llandudno 2010 VIIIa Universala Kongreso Esperantista, Krakovo 79-a Universala Kongreso
94. Universala Kongreso de Esperanto, Bjalistoko 2009 150 Jubilea Zamenhofa Jaro 2009 36-a Kongreso de IFEF XIVa Universala Kongreso de Esperanto 3-a Kongreso de SAT-Amikaro
Saluton el Havano! Ludoviko L. Zamenhof Ludoviko L. Zamenhof Saluton el Havano! Saluton el Havano!
Washington Monument United States Capitol Dua Tutamerika Kongreso de Esperanto Camargue Monpellier 1998
Monpellier 1998 Monpellier 1998 Il Convencao Mineira de Esperanto 96a UK Kopenhago UK Budapesxto
Renkontigxo Galaico-Portugues Universala Kongraso Kopenhago

Reiru!

Ĉu vi havas poŝtkarton, kiu mankas ĉi tie?

Paĝo kreita de BildKart'PHP