Internacia Kalendaro de Esperanto-aranĝoj, 2020

Kompilita ĉe Esperanto-Centro Eventoj en Budapeŝto.
Se vi parte aŭ plene utiligas tiun ĉi liston, bonvolu nepre mencii la fonton: http://www.eventoj.hu
En la retejo de Eventoj ni konscie uzas landonomojn NUR kun –io finaĵo...


Anonco de nova renkontiĝo      - por tajpado uzu la x-metodon!

Dato: (de ..... ĝis .....):   Nomo de la aranĝo:
Urbo kaj lando de la aranĝo: Retpaĝo de la aranĝo:
Nomo de la organizanto
(por informoj kaj aliĝoj):

Retadreso de organizanto:
Mallonga priskribo: Poŝta adreso de organizanto:
Kiu sendis la informon?
(via nomo, retadreso, kaj ...)

Bonvolu vortumi akurate kaj koncize. Ni tenas la rajton mallongigi, kaj eventuale redakti la anoncojn. Por aperigi emblemon de via aranĝo vidu aldonajn kondiĉojn.
La senditaj informoj aperos en la Kalendaro post manuala aprobo kaj redaktado, ene de 2-3 tagoj.

Kontraŭspama kontrolo: Tajpu la vorton "Eventoj":        


Por havi la aktualan version refreŝigu, reŝargu la retpaĝon premu la butonon F5 !

    Esperanto-Kongreso en Nov-Zelando

10 - 19. januaro
Kuna kongreso de la Nov-Zelanda kaj Aŭstralia Esperanto-Asocioj - en Auckland, New Zealand. Kongreso kaj somera kursaro. Klasoj de Esperanto en tri niveloj. Gastoj Duncan Charters kaj Stefan MacGill / Vespero de teatro kaj muziko / Ekskursoj / Babilado, ridado / Prelegoj pri Esperanto kaj aliaj temoj / Jarkunvenoj / Amikiĝo, planado. - Organizas: Nov-Zelanda Esperanto-Asocio. - retadreso: info@esperanto.org.nz

17 - 20. januaro
Vintra Esperantista Klerigado - en Ĉikago, Ilinojso, Usono. Tri junaj internaciaj trejnistoj el diversaj mondopartoj venos al Ĉikago, Ilinojso por klerigi nian junularon pri tri temoj: verkado por aktivuloj, informadiko, kaj organizado de eventoj kaj grupoj. Inter la atelieroj ni kune manĝos, esploros la urbocentron kiu estos nia nesto, kaj iomete diboĉos kiel junuloj. Organizas: USEJ

18. januaro
Inaŭguro de Monda Ekspozicio Teo, Amo kaj Mondo - en Svitavy, Ĉehio. Inaŭguriĝos Monda Ekspozicio Teo, Amo kaj Mondo la 18-an de januaro
2020 en Esperanto-muzeo Svitavy


15 - 22. februaro
27-a E-Korusa Staĝo ĉe Pireneoj - en La BASTIDE/Hers (FR-09600), Francio. Zdravka BOJĈEVA denove korusestros diversnacian (ankaŭ diversnivelan) aron da (ne-)E-scipovantaj gekorusanoj en diversepoka & diversstila E-repertuaro (originala kaj tradukita). Ni ĉiutage kantos 5 horojn kaj povos plie turismi, debati, ludi, lerni E-on laŭplaĉe, ev. skii kaj krome pluraj partoprenontoj ankaŭ folkmuzikemaj alportos siajn instrumentojn por ev. ludi kun dancigemaj lokuloj. Organizas: Jorgos ESPERANTO - TutPEKo - Mirevia - Le Village - FR - 11 420 - LAFAGE, Francio. - retadreso: esperanto.ariege@free.fr

21-24. februaro
Antaŭ-Printempa Esperanta Renkontiĝo (APERo) - apud Moskvo, en Jerŝovo, Zvenigorod, Rusio. Antaŭ-Printempa Esperanta Renkontiĝo "APERo" estas tradicia aranĝo de Moskva Esperanta Asocio MASI (MEA MASI). En tiu ĉi jaro ĝi estas dediĉita al 25-a datreveno ekde naskiĝo de MASI kaj havas la temon "Jubileoj". Pri ajnaj jubileoj, iam ajn kaj ie ajn okazintaj, oni prelegos, tradukos, ludos ks. - APERo ne estas Esperanta kursejo, sed estas lingva spertiĝo - por novuloj, kursfinantoj, memlernantoj, eternaj kaj veraj komencantoj ks. Por subteni striktan lingvan disciplinon kaj garantii interesan programon partoprenas multaj spertuloj. Kvanto de partoprenantoj: ĉ. 35-45 homoj. Loĝkondiĉoj diversaj, manĝoj abundaj, prezoj moderaj. Bonvenon al ĉiuj! - Organizas: Irina Gonĉarova, str. Molodjoĵnaja, 38-10, u. Odincovo, RU-143002, Rusio, rete: mirinda.strigo@gmail.com, tel: +7-905-7966199, +7-495-5930575

23. februaro
Memoro pri Ino Kolbe - en Leipzig, Germanio. Memoro pri Ino Kolbe (28.02.1914 - 16.02.2010) merita esperantistino, rendevuo 11:00 horo ĉe la tombejo (Nordfriedhof, Berliner Str. 121), poste tagmanĝo kaj ĉirkaŭ 14:00 horo kunveno, memoriga tabulo ĉe la domo (Delitzscher Str. 64). Organizas: Hans-Joachim Gunkel, Voss Str.7, D- 06110 Halle, Germanio. - retadreso: HajoGunkel@t-online.de

26. februaro - 8. marto
Kvara Speciala Ekskurso 2020 - en Nepalo. La Nepala Esperanto-Asocio anoncas 11-tagan specialan ekskurson. ke NEspA okazigas la Himalajan Renkontiĝon, ĉiun duan jaron. Ĝi signifas plejparte piedvagadon en la montaro, sed tio ne taŭgas al ĉiuj aĝgrupoj. Do, jen jam la kvaran fojon ni okazigos ekskurson al famaj nepalaj turismaj lokoj, atingeblaj per buso kaj situantaj en belaj pejzaĝoj, inkluzive la famajn montarojn videblajn en Katmanduo, Ĉitaŭan Nacia Parko, Lumbini (la naskiĝloko de Budao), Palpa (tre fama loko por speciala ĉapo nomata Topi en Nepalo), Pokhara kaj Bandipur Korikha (la plej bela kultura hejmrestado en Nepalo). La ĉefa celo de la programo estas konigi Nepalon kaj nepalajn esperantistojn al la mondo kaj reciproke. Organizas: Nepala Esperanto-Asocio. - retadreso: nespa.1990@gmail.com


25 - 29. marto
Bibliaj Tagoj - en Worms, Germanio. La Bibliajn Tagojn ofertas "Esperanto-Liga für Christen in Deutschland", la germana sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia. Ĉiu, kiun interesas kristanismo, estas bonvena. Ni diskutas, kantas, diservas, ĉio en ekumena etoso. Posttagmeze ekskursoj al Wiesbaden. Organizas: Rudolf Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a, D-48356 Nordwalde, Germanio. - retadreso: fischru@uni-muenster.de

26 - 29. marto
50-a lingva seminario - en Malá Skála, Ĉehio. Seminario - paroliga kurso en Čeha paradizo en bela naturo. Organizas: Lenka Angelová kaj Jindřiška Drahotová, Na Okrouhlíku 953/21 530 03 Pardubice, Ĉehio. - retadreso: l.angelova@seznam.cz, drahotovaesperanto@seznam.cz

27 - 30. marto
13-a Mezorienta Kunveno - en Çeşme/Ĉeŝme, Turkio. Organizas: Annie Grente, Neapoli, Grekio. - retadreso: anniegrente@hotmail.fr

28. marto
Kultura Tago - en Lunteren, Nederlando. Temo: Faktoj kaj Fantasioj, prelego: Federico Gobbo, kvizo: Bert de Wit, koncerto: Kajto. Organizas: Esperanto Nederland, Arubastraat 12, 9715 RW Groningen, Nederlando. - retadreso: sekretario@esperanto-nederland.nl


1 - 8. aprilo
Laborbrigado en la Esperanto-Stacio - en Halbe ĉe Berlino, Germanio. La Esperanto-Stacio estas nova renkontiĝejo por esperantistoj en stacidomo sude de Berlino. Ni kune preparu la domon por printempa kaj somera sezono kun multaj esperantaj aranĝoj! Dum la laborbrigado ni renovigos la kadukajn ĉambrojn. Ekzemploj de labortaskoj: farbado, muntado de mebloj, ĝardenumado, purigado ktp - laŭ interkonsento. Ni laboros 4 horojn tage, poste estos komunaj aktivaĵoj kiel ekskursoj al Berlino, migrado en la naturparko, ekskursoj al la vilaĝoj de la soraba malplimulto aŭ naĝado en la lago. Loĝado surloke senpage, uni mem zorgas pri manĝoj (supermerkato tuj apude). Vojaĝkostoj ne estas repagataj. Organizas: Esperanto-Stacio. - retadreso: esperantostacio@gmail.com

2 - 5. aprilo
Israela Kongreso de Esperanto - en Tel-Aviv- La konreso havos riĉan internacian artan programon: Bronŝtejn, Zuzana kaj la ukraina ensemblo A.M.O. Estos 3 duontagaj ekskursoj. Eksterlandaj gastoj povos kombini la Mezorientan Kunvenon de MONA en Turkio (27-30.3.2020 https://uea.org/vikio/La_dek-tria_Mezorienta_Kunveno_en_Turkujo ) kun la Israela Kongreso kaj postkongreso (5-12. aprilo) por du-semajna Esperanto-festeno. Organizas: E-Ligo en Israelo (ELI) eli@esperanto.org.il

– Printempa Semajno Internacia, PSI

6 - 13. aprilo
36-a PSI - Printempa Semajno Internacia - en Wittenberg (Saksio-Anhalto), Germanio. PSI estas granda internacia renkontiĝo por la tuta familio dum unu semajno ĉirkaŭ pasko. Ĝi okazos en la moderna junulargastejo Wittenberg, kiu estas parto de la historia kastela komplekso kaj monda heredaĵo; tuj apude de la preĝejo kun la Lutera teza pordo. Dum la semajno ni havos prelegojn, Esperanto-kursojn, sportajn aktivaĵojn, diversajn manlaborojn, ekskursojn kaj koncertojn. Inf.: Ralf kaj Zoja HAUMER, rete: ralf.haumer@esperanto.de . Organizas: Germana Esperanto-Asocio, Katzbachstrasse 25, 10965 Berlin, Germanio. - retadreso: psi@esperanto.de

16 - 18. aprilo
7-a Irana Esperanto Kongreso, IREK-7 - en Teherano, Irano. Temo: Esperanto kaj Daŭra Turismo. Organizas: Irana Esperanto Asocio (IREA). - retadreso: info@espero.ir

17 - 19. aprilo
Brita Kongreso 2020 - en Leicester, Britio. Dum la 101-a brita kongreso vi estos en amika ĉirkaŭaĵo kun malvarmetaj trinkaĵoj en la mano. Ni havos gastpreleganton, prezentojn, atelierojn kaj diskutgrupoj. Estos ebleco praktiki vian Esperanton kaj renkonti aliajn esperantistojn. Grupmanĝo ĉe loka restoracio. Ekskursoj al la Richard III Vizitcentro kaj Batalkampo de Bosworth. Ekskursoj al la Nacia Kosma Centro kaj Abbey Parko. Organizas: Esperanto Association of Britain, EAB, Esperanto House, Station Road, Barlaston, Staffordshire, ST12 9DE, Britio. - retadreso: eab@esperanto.org.uk

17 - 25. aprilo
10-a PRINTEMPaS - en Baugé, Francio. Intensaj kursoj kun Przemek Wierzbowski el Bjalistoko, Marion Quenut kaj Christophe Chazarein el Tuluzo. En la fino eblas KER-ekzameniĝi! (B1, B2, C1) Organizas: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. - retadreso: kastelo@gresillon.org

23 - 26. aprilo
1-a Filipina Junulara Kongreso de Esperanto - en Quezon City, Metro Manila, Filipinoj. La 1a Filipina Junulara Kongreso de Esperanto (FJK) estas la historia unua landa kunveno de junaj filipinaj esperantistoj. Alilandaj partoprenontoj estas invitataj! Malkovru la riĉajn kulturon kaj heredaĵon de Filipinoj kaj konatiĝu kun filipinaj samideanoj per bunta programo: movadaj diskutoj, paroligaj kursoj, kulturaj prelegoj, artaj prezentaĵoj, promenado, ktp. Ĝuu pacan kaj verdan medion en universitato meze de la tropika somera sezono. Kongresa temo: "La Esperanto-Movado: Freŝa Komenco en Multkultura Filipinoj". Organizas: Filipina Esperanto-Junularo (FEJ), University of the Philippines Diliman, Quezon City, Metro Manila, Filipinoj. - retadreso: peyc2020@gmail.com

24 - 25. aprilo
KER-ekzamenoj post PRINTEMPaS - en Baugé, Francio. Eblas ekzameniĝi en KER-niveloj B1, B2, C1. Organizas: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. - retadreso: kastelo@gresillon.org

24 - 26. aprilo
Printempa Esperanto-Renkontiĝo (PER) - en Boone, Norda Karolino, Usono. Jara renkontiĝo de Esperantistoj en la sudorienta parto de Usono. Organizas: Karlo MAYS, 16 Dixie Trail, Raleigh, NC 27607, Usono. - retadreso: charles.o.mays@gmail.com

30. aprilo - 3. majo
Svisaj Esperanto-Tagoj - en Zuriko, Svislando. La Svisaj Esperanto-Tagoj estas kultura Esperanto-evento kun prelegoj, muziko, filmoj kaj teatraĵo, en kies kadro okazos la ĝeneralaj kunvenoj de Svisa Esperanto-Societo, Esperanto-Societo Zuriko kaj Junularo Esperantista Svislanda. Organizas: Svisa Esperanto-Societo, Esperanto-Societo Zuriko, Archstr. 2, poŝtfako 26, CH-8613 Uster 3, Svislando. - retadreso: ses@esperanto.ch

30. aprilo - 3. majo
PIV 50 jaroj post la unua eldono - en La Chaux-de-Fonds, Svislando. Lingva kolokvo kun prelegoj kaj diskutoj inter esperantologoj, vortaristoj, akademianoj pri la evoluo de la leksiko dum duona jarcento post PIV. Organizas: Kultura Centro Esperantista. - retadreso: KCE@esperantio.net

30. aprilo - 4. majo
79-a Hispana Esperanto-Kongreso - en Comillas, Kantabrio, Hispanio. La Hispana Esperanto-Federacio (HEF) kaj Kantabra Esperanto-Asocio (KantEA) invitas vin partopreni en la 79a Hispana Esperanto-Kongreso, en Comillas, urbeto ĉe la marbordo de la nordo de Hispanio, proksima al Santandero, kaj kun grava historia, turisma kaj universitata havaĵo. Venu kaj ĝuu grandan esperantan kulturaranĝon en Hispanio. Organizas: Kantabra Esperanto-Asocio, kunlabore kun Hispana Esperanto-Federacio, San Fernando 58, principal 8, ES-39010 Santander, Hispanio. - retadreso: kongreso@esperanto.es

30. aprilo - 4. majo
Ĥoro-Migrado-Naturarto - en Baugé, Francio. Longa semajnfino kun pluraj E-aktivaĵoj. Organizas: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, FR-49150 Baugé en Anjou, Francio. - retadreso: kastelo@gresillon.org


1 - 5. majo
Mez-Azia Kunveno, MAK - en Duŝanbeo, Taĝikio. Unua Mez-Azia Kunveno okazos en Taĝikio, ĝia ĉefurbo Duŝanbeo, kun posta 3-taga ekskurso al Samarkando, antikva uzbekia urbo. Oni antaŭvidas multajn interesajn, atentokaptajn programerojn: klerigajn kaj artajn. la aliĝado estas jam malfermita. Plie informiĝu ĉe la organiza teamo - retadreso: mezaziakunveno@gmail.com

1 - 10. majo
Mirinda Lviv - en Lviv, Ukrainio. Esperanto-renkontiĝo, kies celo estas plialtigi la lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun la kultura ĉefurbo de Ukrainio. Organizas: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kijiv-133, UA-01133, Ukrainio. - retadreso: volodomir@ukr.net

2 - 5. majo
16-a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado - en Gangneung, Koreio. Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) ekde la jaro 2006 ĉiujare okazigas internacian meditadon, en kiu oni praktikas meditadon, faras komunan ekskurson al vizitinda loko, spertas korean kulturon, konatiĝas kun ŭonbulismo kaj tiel plu. Ni planas komune veturi de Seulo kaj de la trejnejo. Organizas: Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ). - retadreso: chtaesok@hanmail.net

20 - 24. majo
61-a BARO - en Hameln, apud Hannover, Germanio. Multaj venas kun siaj infanoj. Ni kuiras mem, babilas, ludas, festas, eluzas la eblojn de la granda herbejo kaj povas fari lignan fajron

21 - 27. majo
Ekskurso al Irano - en Borujerd, Irano. Bonvolu skribi rekte al m_tajikistan2004@yahoo.com. Li sendos al vi ĉiujn informojn. Organizas: Turisma vojaĝagentejo, IRAN-BORUJERD-GOLESORKHI AVE-NO 154, Irano. - retadreso: orangagency@gmail.com

- Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj

23 - 24. majo
Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj - en Wroclaw, Pollando. La Festivalo okazas ĉiujare en majo
en du kategorioj: 1. koruso aŭ ensemblo / 2. solisto. Ĉiu partoprenanto kantas du kantojn: unu en Esperanto, la alian en sia nacia aŭ fremda lingvo. Pritaksataj estas nur Esperantaj kantoj. La festivalon patronas la urbestro de Wroclaw. La premiitoj ricevas diplomojn kaj pokalojn kaj ĉiuj partoprenantoj ricevas diplomon pro la partopreno. Inf: Malgorsia Komarnicka, rete: informado.eo@gmail.com

29 - 31. majo
115-a Skota Kongreso de Esperanto - en Inverness, Skotlando, Unuiĝinta Reĝlando. Vi estos tre bonvenaj al nia kongreso en Inverness, la ĉefurbo de la Montara Regiono de Skotlando, bela urbo sur la bordo de la rivero Ness kaj proksima al Lago Ness - kie loĝas la mistera, mita Lago-Ness Monstro ("Nessie"). Nia gastpreleganto estos Robert Nielsen, komitatano de TEJO, la programo enhavos diversajn sesiojn, lern-eblojn por komencantoj kaj progresantoj, kaj ŝancojn por esplori la altlandan regionon kaj ties faman kamparon, historion, muzikon kaj viskion! Organizas: Esperanto-Asocio de Skotlando

29. majo - 1. junio
Transponta Esperanto-Kongreso - en Frankurt (Oder), Germanio kaj Słubice, Pollando. Dum la pentekostaj tagoj de 2020 Pola Esperanto-Asocio kune kun Germana Esperanto-Asocio okazigos komunan kongreson en la limurboj Frankurt (Oder) kaj Słubice. Kune kun la du landaj asocioj samloke kongresos la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Dum la unuaj tagoj la kongreso havos komunan programon por ĉiuj tri partneroj. La fervojista kongreso tamen laŭkutime daŭros tutan semajnon. Ĝi do havos propran programon de la 1-a ĝis la 5-a de junio. Organizas: Pola Esperanto-Asocio, Germana Esperanto-Asocio. - retadreso: gek@esperanto.de

29. majo - 5. junio
72-a IFEF-kongreso - en Frankfurto ĉe Odro, Germanio / Słubice, Pollando. Atendos vin ne nur fakaj programoj, sed ankaŭ programeroj por la amikoj kaj simpatiantoj de fervojo, riĉa kultura programo (spektakloj, koncertoj, dancvespero) ktp. La diverstemaj fervojfakaj prelegoj prezentos fervojajn novaĵojn kaj progresojn. Ne mankos temoj pri la moderniĝo de fervojo mondskale, tiel ke la kontribuo de la fervojistaj esperantistoj al nia kongreso povas demonstri, ke la daŭra evoluo en fervojfaka medio estas inter la plej progresemaj. Kvankam fervojista kongreso, ĉiuj esperantistoj kaj amikoj de fervojo estos bonvenaj ĉar ĝi estas malfermita al publiko, al la urbo, al ĉiuj kiuj interesiĝas pri Esperanto. Organizas: Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. - retadreso: ifefesperanto@gmail.com


6 - 14. junio
Dua BEMI-semajno - en Kastelo Grésillon, Baugé-en-Anjou, Francio. Ĉiutagaj bicikloekskursoj al interesaj celoj en bela regiono, taŭgaj por esperantistoj de ĉiu aĝo kaj ĉiu nivelo de biciklemo. Organizas: Lars Sözüer, Realschulstr. 12, DE-47051 Duisburg, Germanio. - retadreso: lars.duisburg@gmx.de

11 - 14. junio
55-a BKE kaj 40-a BEJK - en Ribeirao Preto, San-Paŭlo, Brazilo. 55-a Brazila Kongreso de Esperanto kaj 40-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso okazos en Ribeirao Preto. La aliĝilo troveblas ĉi tie. organizas: BEL/BEJO

27. junio - 4. julio
La 86-a IKBE (Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj) - en Moskvo, Rusio. Temo "Esperanto kaj muziko unuigas nin". Prelegoj, ekskursoj, riĉa vespera programo atendas ĉiujn partoprenontojn. Alilandanoj petu invitilon por vizo-obteno ĉe Sv. Smetanina. Bonvenoan al gastama Rusio! Organizas: LIBE kaj REU. - retadreso: masenkoai@mail.ru, svsmetanina@yandex.ru

27. junio - 6. julio
Roskilde-festivalo - en Roskilde, Danio. Dana Esperantista Junulara Organizo ekde 2007 partoprenas en Roskilde Festivalo, unu el la plej grandaj muzikfestivaloj de norda Eŭropo. Nia partopreno funkcias tiel ke ni kiel asocio deĵoras por la festivalo, farante ian servon kiu utilas al la festivalo. Kontraŭ tio niaj deĵorantoj ricevas senpagan bileton por la festivalo, kio alie kostas sufiĉe multe (ĉ. €260 ekde 2015). Ankaŭ nia asocio ricevas pagon kontraŭ la deĵoro, kaj ni uzas la plejparton de tiu sumo por krei tre favorajn kondiĉojn por niaj karaj kunfestivalanoj. Ekzemple ni konstruas grandan bazon en aparta loko fermita al la publiko kaj tie ni kuiras kaj manĝas kune. Kutime ni aĉetas manĝon por ĉiuj dum la tuta festivalo. Estas multaj taskoj kiujn eblas fari por la festivalo. Dum la jaroj ni havis redonbudon, kontrolis brakbendojn ĉe pordegoj, patrolis ludparkon kaj havis etan manĝbudon. Organizas: Dana Esperantista Junulara Organizo. - retadreso: roskildefestivalo@gmail.com

28. junio - 4. julio
NASK 2020 - en Raleigh, Norda Karolino, Usono. NASK, La Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto estas somera studprogramo kiu emfazas aktivan uzadon de Esperanto en interkulturaj komunikado, kompreno, kaj kunlaboro. La instrumetodo ĉe NASK estas duflanka: Kompreneble, la unua flanko estas klasĉambra instruado, kiu kutime daŭras po tri horoj tage. Tamen NASK estas ne nur kursoj. La dua, egale grava flanko estas la semajnfinaj kaj vesperaj programoj, kiuj donas al lernantoj okazojn por distriĝi kaj neformale esplori diversajn aspektojn de la lingvo kaj kulturo. Organizas: s-ino Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia, WA 98512, Usono. - retadreso: eddyellen@aol.com, tel: 360-754-4563


3 - 5. julio
Studosemajnfino - en Bornerbroek apud Almelo, Nederlando. Por progresintoj kaj (nederlandlingvaj) komencantoj. Lecionoj je 4 niveloj. Restado, lecionoj kaj manĝo kune por 75/85 eŭroj. Organizas: Esperanto-Nederland. - retadreso: studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

4 - 11. julio
56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj, BET-56 - en Jelgava, Latvio. Programo de BET-56 enhavos diversnivelajn Esperanto-kursojn, enkondukan kurson en latvan lingvon, Someran Universitaton, Interkonan, Nacian kaj Adiaŭan vesperojn, muzikajn kaj artajn programerojn, duontagajn kaj tuttagan ekskursojn, kvizojn, filmojn, kantojn, dancojn k. a. aranĝojn. Organizas: Latvia Esperanto-Asocio, p.k. 150, LV-1050, Riga, Latvio. - retadreso: margarita.zelve@gmail.com, tel: + 371 26407174 (Margarita Želve), + 371 28486628 (Biruta Rozenfelde)

10 - 19. julio
Rusiaj Esperanto-tagoj - 2020 - apud Krasnojarsk, Rusio. RET-2020 estos neordinara, en la unuaj 2 tagoj (10-12 julio
) okazos flosado laŭ la rivero Mana! Tute sendanĝera kaj ĝuinda programo kun vesperaj lignofajroj, kantado, trifoja manĝado, ludoj, kvizoj, ktp. Post la rivera flosado sekvos la tergrunda programo de RET en la turisma bazejo "Brusnika". La ĉefa RET-programo antaŭvidas diversgradajn kursojn, prelegojn, koncertojn, ekskursojn, kvizojn, sportumadon, naĝadon, diskutadon, lignofajrojn kaj ĉion alian, kion vi proponos kaj (kun)organizos. - Invitu viajn geamikojn, alilandajn gastojn, parencojn. Ni povos akcepti ĝis 100 personoj. - Ni kune festu la 45-an jubileon de Krasnojarska E-klubo! - Organizaj adresoj: Svetlana Smetanina, REU: svsmetanina@yandex.ru, kaj Krasnojarska E-Klubo: kresko1975@mail.ru

11 - 18. julio
76-a Internacia Junulara Kongreso, IJK - en Someren, Nederlando. Kongresa temo: Toleremo - ĉu senlima? Organizas: Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO - retadreso: oficejo@tejo.org

    Varmaj Tagoj en la "Esperanto-Stacio"

18 - 21. julio
Varmaj Tagoj - Urbe kaj nature - en Halbe ĉe Berlino, Germanio. Somerumu kun ni! Varmaj Tagoj estas la somera renkontiĝo ĉe la Esperanto-Stacio. Varmaj aktivaĵoj atendas vin: Plaĝumado kaj naĝado (dumtaga kaj nokta!) en nia lago, kajakumado, ludado de flugpilko kaj tabloteniso, laŭvola ekskurso al Berlino kaj festumado ĉe la stratfesto (Stadtfest). La Esperanto-Stacio troviĝas en la vilaĝo Halbe, ĉirkaŭ 30 minutojn sude de Berlino. La centro de Berlino estas tre facile atingebla per ĉiuhoraj trajnoj. Atentu! La evento havos limigitajn lokojn! Por certigi vian partoprenon, bonvolu sendi mesaĝon al la sekva retadreso kaj vi ricevos informojn pri kiel antaŭpagi la kotizon. Organizas: Esperanto-Stacio. - retadreso: esperantostacio@gmail.com

18 - 26. julio
Somera Esperanto-Studado - en Kroměříž, Ĉehio. SES 2020 okazos en la historia ĉeha urbo Kroměříž, situanta en la orienta parto de la lando, 60 km de Brno. La programo konsistos el kelkaj partoj: Antaŭtagmeze: instruado pri Esperanto, kurso pri literaturo; Posttagmeze: ekskursoj, prelegoj, manlaboroj, sportoj, laborgrupoj ktp.; Vespere: nacia kaj internacia vesperoj, koncertoj, diskoteko... Esperanto-instruadon gvidos spertaj Esperanto-instruistoj en 6 grupoj, laŭ la lingvo-nivelo. Organizas: E@I. - retadreso: ses@ikso.net

23 - 26. julio
Fieru! - La GLATa Esperanto-Renkontiĝo - en la Esperanto-Stacio en Halbe ĉe Berlino, Germanio. 🌈 Bonvenas la tuta GLATa-komunumo - gejoj, lesboj, ambaŭseksemuloj, transgenruloj, kaj krome ĉiuj aliaj kiuj emas! La aranĝo okazos dum la GLATa semajno de Berlino. La klimakso de nia renkontiĝo estos la grandega parado de Berlin CSD Pride, kiu okazos la 25-an de julio 2020. Ni oficiale partoprenos kaj marŝos kun Esperanto-flagoj. Dum FIERU! okazos ankaŭ prelegoj pri GLATaj temoj, naĝado en nia apuda lago kaj ekskursoj al Berlino. Atentu! Estas necese antaŭaliĝi ĉe: Esperanto-Stacio. - retadreso: esperantostacio@gmail.com

 Renkontiĝo de Esperanto-Familioj!  Renkontiĝo de Esperanto-Familioj!

23. julio - 2. aŭgusto
Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj - en Ispánk, Hungario. Organizas: Acsádi Veronika - retadreso: acsadi.veronika@eszperanto.hu

25. julio - 1. aŭgusto
53-a ILEI-Kongreso - en Québec, Kanadio. Organizas: Internacia Ligo de Esperantaj Instruistoj, ILEI, cp 9, 2416 Les Brenets - retadreso: mirejo.mireille@gmail.com

27. julio - 9. aŭgusto
Somera esperantumado - en Niĵnij Tagil (?????? ?????), Rusio. Mi invitas esperantistojn viziti mian hejman urbon kaj la privatan domon, kie en la gastema atmosfero vi povas ripozi kaj praktiki Esperanton. Estos ankaŭ ekskursoj kaj promenadoj en la parkoj de la urbo kaj ekster urbo. Pri vizoj mi ne respondecas. Organizas: Larisa Kuzmenko, str.Kushvinskaja 25A, N.Tagil-622013, Rusio. - retadreso: klarisa8@yandex.ru

28. julio - 7. aŭgusto
Milan Zvara - en Karpata montaro, Ukrainio. Esperanto-piedmarŝo de la vilaĝo Dovhe, kie naskiĝis fama slovaka esperantisto Milan Zvara en Zakarpata provinco, al la plej alta monto de Ukrainio, Hoverla. Organizas: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kijiv-133, UA-01133, Ukrainio. - retadreso: volodomir@ukr.net


1 - 8. aŭgusto
105-a Universala Kongreso de Esperanto - en Montrealo, Kanado. La kongreso okazos en la hotelo Sheraton, en la urbocentro. Temo: "UN 75-jaraĝa: dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo". - Organizas: Universala Esperanto Asocio. - retadreso: kongresoj@co.uea.org - Pliaj informoj ĉe https://www.esperanto2020.ca

8 - 15. aŭgusto
Kristana Kongreso (kadre de 70a KELI-kongreso) - en Legnica, Pollando. Ni invitas ĉiujn esperantistojn, kiuj volas aktive pasigi tempon en kristana etoso al bela, malnova urbo de Malsupra Silezio. Bone akirebla de oriento kaj okcidento de Eŭropo kaj de la mondo dank' al flughaveno en Vroclavo. En la programo: komunaj preĝoj kaj diservoj, komuna kantado, muzikvesperoj kaj koncertoj, ekskursoj por ekkoni interesan regionon. Organizas: Teresa Pomorska, ul. Œwistackiego 9/21, 50-430 Wrocław. - retadreso: pomer@wp.pl

– 2-semajna vojaĝado en Kartvelio

8 - 23. aŭgusto
Dusemajna vojaĝo en Kartvelio - Vojaĝo por konigi la lando al geesperantistoj. La programo inkluzivas : la ĉefurbo Tbiliso, la Norda kaj Suda Kaŭkazio, trogloditaj urboj, monaĥejoj, nacia parko, kanjono, grotoj, la Nigra Maro, ktp. Organizas: Tea Turmanidze-Fabre, Appartement E02, 26 rue de Montholon, FR-01000 Bourg-en-Bresse, Francio - retadreso: fabrejis@gmail.com

10 - 17. aŭgusto
FESTO - en Gresilljon, Francio. Ni ofertas al vi la plej festeman terure organizitan renkontiĝon kun plej grandaj amuziĝeblecoj. Ĉiun vesperon okazos koncertoj kaj en Esperanto kaj en aliaj lingvoj. La trinkejo estos malferma ĝis la nokto-nokto-fin'. Ĉiun tagon vi havos eblecon por mem muziki en grupoj aŭ sola, ludi, migri, bicikli aŭ simple ĝui la vivon. Specialaj rabatoj por frua aliĝo, familioj, junuloj, Verdaj Skoltoj kaj helpantoj haveblas. Por helpantoj ni ebligas specialan anĝelan sistemon. Organizas: La Verdaj Skoltoj, Christine Brücker, Realschulstraße 12, 47051 Duisburg, Germanio. - retadreso: guyofchrisburn@gmail.com

17 - 23. aŭgusto
Kaoso-Navigantoj - en Halbe ĉe Berlino, Germanio. Kaoso-Navigantoj estas novspeca trejnado por gvidantoj kaj gvidontoj de la Esperanto-movado. Ni esploros la rapidajn ŝanĝojn en la mondo rilate al teknologio, socio, ekonomio kaj homaj deziroj. Ni serĉos lokon por Esperanto kaj la Esperanto-movado en tiu mondo de la estonto. Ni invitos fakulojn kaj vizitos instituciojn kiuj helpos al ni kompreni kia estos la mondo de morgaŭ. Dum la seminario estos ekskursoj al Berlino kaj al la regiono de la soraba malpliplimulto, ni vizitos aliajn movadojn kaj organizojn kaj ni lernos pri iliaj strategioj. La formato de la estonteca agado estas libera, ĉu reta, organiza, akademia, entreprena, arta aŭ io alia. Oni ne bezonas specifajn sciojn por partopreni en la seminario. Organizas: Esperanto-Stacio. - retadreso: esperantostacio@gmail.com

22 - 24. aŭgusto
Oresto Kuzma-tagoj, OKT - en Mukaĉevo, Ukrainio. Ni elkore invitas vin partopreni la ĉi-jaran esperantistan renkontiĝon, kiu okazos en la fino de aŭgusto en Ukrainio kaj Hungario: Mukaĉevo (dum sabato kaj lundo) kaj Debrecen (dimanĉe). Organizas: Andreo Jankovskij. - retadreso: andreoespero@gmail.com, tel: +38 (067) 994 70 03

22 - 29. aŭgusto
87-a Itala Kongreso de Esperanto - en Asizo (Assisi), Italio. Temo "sankta Francisko kaj la prediko al la birdoj: komunikado inter malsamuloj kiel vojo al paco" Organizas: Itala Esperanto-Federacio, via Villoresi, 38 20143 Milano, Italio. - retadreso: kongreso@esperanto.it

28 - 31. aŭgusto
5-a ABELO - Apud Berlina Esperanta LudadO - en Berlin, Germanio. Semajnfina renkontiĝo apud Berlino por ludemuloj. Kune memzorga kun ludado ene kaj ekstere, promenado, naĝado, kafoklaĉado, muzikumado, manlaboro, loĝado en simpla naturamika domo. Organizas: Jessica Grasso. - retadreso: abeloabeloabelo@gmail.com


10 - 13. septembro
8-a Esperanto sur la strando - en Sopot, Pollando. Ćiu jara 3 taga aranĝo ĉe la Balta Maro. Turisma kaj distra. Ĉefa prelego pri Ĉebaltaj paganoj tuj antaŭ malfrua kristanigo. Organizas: Triurba Esperantista Asocio TORENTO, 81-82 Sopot, str. Armii Krajowej 94, Pollando. - retadreso: torentosopot@wp.pl


31. oktobro - 2. novembro
KKPS - en Ry, Danio. KKPS, la Klaĉ-Kunveno Post-Somera, okazas preskaŭ ĉiujare en Nederlando en semajnfino ĉirkaŭ haloveno. Tamen ĉi-jare, en 2020, ĝi okazos en Danio. La naŭa KKPS okazos en Ry, inter Skanderborg kaj Silkeborg. Organizas: Dana Esperantista Junulara Organizo. - retadreso: dejo@dejo.dk

--- 2021 ---

17 - 24. julio
106-a Universala Kongreso de Esperanto - en Belfast, Nord-Irlando, Unuiĝinta Reĝlando. Organizas: Universala Esperanto Asocio. - retadreso: kongresoj@co.uea.org


- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo - sendu al ni!

- Kondiĉojn pri aldono de emblemo al iu aranĝo vi trovas ĉi tie.


La kompiladon prizorgas:
Szilvási László kaj Keményfi Imre
ĉe la Esperanto-Centro "Eventoj"

Lasta aktualigo: 2020.01.11.