Internacia Kalendaro de Esperanto-aranĝoj, 2018

Kompilita ĉe Esperanto-Centro Eventoj en Budapeŝto.
Se vi parte aŭ plene utiligas tiun ĉi liston, bonvolu nepre mencii la fonton: http://www.eventoj.hu
En la retejo de Eventoj ni konscie uzas landonomojn NUR kun –io finaĵo...


Anonco de nova renkontiĝo      - por tajpado uzu la x-metodon!

Dato: (de ..... ĝis .....):   Nomo de la aranĝo:
Urbo kaj lando de la aranĝo: Retpaĝo de la aranĝo:
Nomo de la organizanto
(por informoj kaj aliĝoj):

Retadreso de organizanto:
Mallonga priskribo: Poŝta adreso de organizanto:
Kiu sendis la informon?
(via nomo, retadreso, kaj ...)

Bonvolu vortumi akurate kaj koncize. Ni tenas la rajton mallongigi, kaj eventuale redakti la anoncojn. Por aperigi emblemon de via aranĝo vidu aldonajn kondiĉojn.
La senditaj informoj aperos en la Kalendaro post manuala aprobo kaj redaktado, ene de 2-3 tagoj.

Kontraŭspama kontrolo: Tajpu la vorton "Eventoj":        


Por havi la aktualan version refreŝigu, reŝargu la retpaĝon premu la butonon F5 !

1. januaro - 31. decembro
Ekskurso al Irano en Boruĝerdo - Irano. Inf.: Irana Turisma Agentejo. Ni havas turisman vojaĝagentejon en Tehrano, Irano kaj ĉiam estas preta aranĝi ekskurson al Irano por vi. Bonvolu nur doni al ni la daton. Skribu rekte al s-ro Masoud Goodarzi, li sendos ĉiuj informojn. m_tajikistan2004@yahoo.com


8. februaro - 1. marto
Esperanto en dialogo - en Münster, Germanio. Kurso por komencantoj. Organizas: Rudolf Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a, D-48356 Nordwalde - retadreso: fischru@uni-muenster.de

10 - 12. februaro
20-a Nordorienta Esperanto-Renkontiĝo - kaj 6-a Junulara Renkontiĝo Nordorienta - en Campina Grande, Brazilo. La renkontiĝoj okazas dum la karnavalaj tagoj kadre de la Renkontiĝo de la Nova Konscienco en la nordorienta urbo Campina Grande, Brazilo, kie diversaj grupoj religiaj, filozofiaj, ekologiaj, k.a. kunsidas celante la mondan pacon kaj la kunfratiĝon de ĉiuj popoloj. Organizanto: Livio Lima, retadreso: liviolima@sistemica.org.br

11 - 17. februaro
9-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto - en Havano, Kubo. Regiona kongreso kun longa tradicio, kiun organizas la Amerika Komisiono de UEA. Inf.: Kuba Esperanto-Asocio, Apartado 5120, CU-10500 La Habana, Cuba. Rete: kubesp@enet.cu

 Aktivula trejnado en Moskvo   Aktivula trejnado apud Moskvo!

20 - 22. februaro
Aktivula trejnado pri "Modernigo kaj junigo de E-movado en Rusio" - en apudmoskva ripozejo, Rusio. Aktivula trejnado, interŝanĝo de spertoj, perspektivoj de la landa movado. Diskutrondoj. Ripozo en bona amika etoso en la turisma bazejo meze de Rusio. Post la seminario eblos partopreni samloke la tradician arangxon APERO-12, kies temo estas "Revolucioj". Por dezirontoj estos organizota 3-taga antaŭAMa restado kun riĉa turisma programo en Moskvo. Alilandanoj petu anticipe invitilon por vizo-obteno. Org.: Rusia Esperantista Unio, RU-129128 Moskvo, Budajskaja str. 13-35, Rusio. Retpoŝte: svsmetanina@yandex.ru, tel: +7-9266083244

24. februaro - 3. marto
Mediteranea Esperanto Semajno - M.E.S. - en Saint RAPHAEL, Francio. Les Issambres en Restadejo Val d'Esquière (Lazura Marbordo), Francio. Ĉu ankoraŭ frostas en via regiono? Tuj venu al la Mediteranea Maro, kie floras mimozoj kaj migdalarboj! Vin atendas amika familia etoso, belegaj pejzaĝoj, bona ripozo kaj lazura maro... kursoj, ekskursoj, distraj vesperoj. - Inf.: Monique Prezioso, 92 allée des Harkis, FR-83700 Saint-Raphaël, Francio, rete: prezmoni@hotmail.com, tel.: +33(0)4 94 83 06 88 aŭ Christine Graissaguel, tel.: +33(0)4 94 95 66 18

24. februaro - 3. marto
25-a E-Korusa Staĝo ĉe Pireneoj - en La Bastide-sur-l'Hers - Okcitanio, Francio. - Tut-Semajna korus-trejnado ĝis tri koncertoj sub gvidado de Rineke Hoens (de la fama E-kant-grupo "Akordo" NL. - La 25-an fojon ĉe la piedo de Pireneoj ni ĝoje akceptos korusemulojn (novajn kaj ne) por plurvoĉe kantadi dum unu semajno ĝis du-tri koncertoj. Krom kvinhora taga kantado okazos ankaŭ skiado, turism- kaj kultur-vizitado, pied-ekskursado, E-kursado, FR-kursado, E-ludado, preleg-debatado, siestado, k.s. laŭ proponoj deziroj de ĉiu partoprenanto! La 24-an Korusan semajnon partoprenis 30-o da homoj, kiom en la 25-a? - Inf.: Jorgos Esperanto, Le Village, FR-11 420 Lafage, Okcitanio, Francio. Tel.: +33/0 468 605 417, rete: jorgosesperanto@aliceadsl.fr

26. februaro - 8. marto
Tria Speciala ekskurso 2018 - en Kathmanduo, Nepalo. - La konata aranĝo "Himalaja Renkontiĝo" signifas plejparte piedvagadon en la montaro, sed tio ne taŭgas al ĉiuj aĝogrupoj. Multaj samideanoj volas viziti Nepalon, sed timas tian marŝadon. Jen jam la trian fojon ni okazigos do ekskurson al famaj nepalaj turismaj lokoj, atingeblaj per buso kaj situantaj piede de belaj pejzaĝoj, inkluzive la famaj montaroj videblaj en Katmanduo, Ĉitlang-Daman, Ĉitaŭan Nacia Parko, Lumbini (la naskiĝloko de Budao), Sirubari (tre fama hejmrestado en Nepalo) kaj Pokhara. La ĉefa celo de la programo estas konigi Nepalon kaj nepalajn esperantistojn al la mondo kaj reciproke. Inf.: Nepala Esperanto Asocio, G.P.O Box: 10518, Kathmandu, Nepalo. Rete: nespa.1990@gmail.com


2 - 4. marto
Semajnfino de PEJ - en Varsovio. Polaj junaj esperantistoj bonvenigas ankaŭ vin! Ni tre ĝojas anonci, ke la unua ĉi-jare PEJ-semajnfino okazos en Varsovio ekde la 2-a ĝis la 4-a de marto! En la programo estos interalie komuna bierumado, tabulludado, laborateliero en la sidejo de PEJ, lingva kvizo kaj komuna ekskurso al la Scienca Centro Koperniko. Se vi bezonas helpon pri loĝado aŭ transporto, ne hezitu kontakti nin! Organizas: Pola Esperanto-Junularo, Tobiasz Kubisiowski - retadreso: semajnfino@pej.pl

7 - 11. marto
Bibiliaj Tagoj 2018 - en Mainz, Germanio. - Ekumena internacia aranĝo de Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanio. Diskutado pri religiaj temoj. Komuna kantado, diservo. Turisma posttagmeza programo, babilaj vesperoj. Aliĝilo en la reto. - Org: Rudolf Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a, DE-48356 Nordwalde, Germanio. - Retadreso: fischru@uni-muenster.de.

16 - 18. marto
Esperanto-studsemajnfino - en Bornerbroek, Nederlando. En tiu studsemajnfino vi povas lerni kaj plibonigi vian konon de Esperanto. Kursoj diversnivelaj. Organizas: Esperanto-Nederland, Ineke Emmelkamp, Arubastraat 12, 9715 RW Groningen, Nederlando. Retadreso: studsemajnfino@esperanto-nederland.nl

18 - 21. marto
Tajvana Festivalo de Literaturo kaj Poezio - en Tainan, Tajvano. - Venu malkovri Esperante la tajvanan literaturon kaj kompreneble la Esperantan literaturon, renkonti lokajn kaj internaciajn verkistojn. Estos prelegoj pri tajvana kaj Esperanta literaturoj, pri poezio, agadoj kaj ekskurso. Jen afiŝo pri la festivalo! - Org.: Cyril Vergnaud. - Retadreso: literaturotw@gmail.com

23 - 26. marto
Tut-Kalifornia Esperanto Konferenco, #TKEK2018 - en Sacramento, Kalifornio, Usono. Malformala, babiliga, amika okazo praktiki Esperanton dum tuta semajnfino. Esperantistaro de la tuta ŝtato de Kalifornio renkontiĝos por amuza semajnfino ĉe la bela ĉefurbo. Ni bonvenigas ankaŭ ĉiujn esperantistojn de la mondo. Inf.: PO Box 20089, Stanford, CA 94309-0089, USA, rete: trio@esperanto.org

28. marto - 2. aprilo
Dua Trilanda Kongreso 2018 - en Bekasi, Indonezio, organizita de la Esperanto-Asocioj de la tri landoj: IEA, AEA, NZEA. Org: AEA, GPO Box 2122 Melbourne VIC 3001, Aŭstralio, rete: sandorhorvath07@gmail.com

28. marto - 3. aprilo
Internacia Junulara Festivalo, IJF - en Marina di Ascea. Organizas: Itala Esperanto-Junularo, ijf.admin@esperanto.it, telefone: Alberto Vitale: +39 388 0804540

29. marto - 2. aprilo
Argentina Kongreso Esperantista-2018, 59-a AKE - en Monte Hermoso, apud la atlantikaj plaĝoj de la sudo en provinco de Buenos Aires. Pliaj organizaj informoj "ĉi tie". Organizas: Argentina Esperanto-Ligo, retadreso: rubensan15@gmail.com

30 - 31. marto
BEL-Konferencoj 2018 - en Museo do Crédito Real, Av. Getúlio Vargas, 455 - Centro, Juiz de Fora, MG, Brazilio

- Printempa Semajno Internacia, PSI

30. marto - 6. aprilo
34-a Printempa Semajno Internacia, PSI - en Plaŭen/Saksio, Germanio. La familia renkontiĝo okazos en la junulargastejo "Alte Feuerwache" (malnova fajrobrigada domo). Dum la semajno ni havos prelegojn, Esperanto-kursojn, sportajn okupiĝojn, diversajn manlaborojn, ekskursojn kaj koncertojn. Inf.: Ralf kaj Zoja Haumer, rete: ralf.haumer@esperanto.de

30. marto - 6. aprilo
11-a Mezorienta Kunveno - en Marakeŝ, Maroko


12 - 13. aprilo
Irana Esperanto-Kongreso, IREK 5 - en Tehrano. La kvaran fojon ni okazigos Iranan Esperantan Kongreson en kiu partoprenas kaj irananoj, kaj eksterlandanoj. Esperantistoj de la tuta lando kunvenas, prelegas, disdonas novaĵojn pri siaj regiono, okazigas aukcion, sesion de paroligado... En la lasta tago ni havos ekskurson al la norda parto de Irano. Org: Irana Esperanto Asocio, 31.#29. Gxang str. Tehran, Iran. Rete: Fatemeh HajiSolat, nazisolat@yahoo.com

13 - 15. aprilo
Brila Internacia Esperanto-Renkontiĝo, 13-a BIERO - en Třeboň, Ĉehio. La E-grupo "E-mental' " invitas vin partopreni jam la 13-an BIEROn!!! Inter planataj programeroj estas promeno tra la urbo Třeboň, vizito de la kastelo Třeboň, vizito de sav-beststacio, vespera ekskurso al la bierfabriko Regent kun promeno tra bierfabrikaj keloj kaj gustumado de biero kun loka pano, ludoj, testo, bunta kutima matenmanĝegado... Org: Vlasta Cela, rete: pismis@volny.cz kaj e-mentalprago@seznam.cz

13 - 17. aprilo
Brita Kongreso - en Aberystwyth, Kimrio, Britio. Aldoniĝis pli da tagoj ĉar ĝi estos samtempe la Tria Tutkelta Kongreso! Homoj kiuj estas nek britaj nek keltaj ankaŭ estas bonvenaj. Por informoj, kontaktu eab@esperanto.org.uk

13 - 20. aprilo
Ekskurso al Irano - en Boruĝerdo, Irano. Inf.: Irana Turisma Agentejo, s-ro Masoud Goodarzi, oni skribu rekte al li, li sendos ĉiuj informojn. m_tajikistan2004@yahoo.com

20 - 28. aprilo
8-a PRINTEMPaS - en la Esperanto-Kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Intensaj kursoj kun Zsófia Kóródy el Herzberg, Marion Quenut kaj Christophe Chazarein el Tuluzo, konferencoj kun Nijolė Stakeniene el Vilno. En la fino de la kursoj: KER-ekzameno! (B1, B2, C1). - Org: MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

27 - 29. aprilo
Kunveno de Sudorientazia Junularo, "KUŜEJO" - en la historia urbo Ayutthaya, Tajlando. Turismado, ekskursoj, konatiĝo, babilado. Fejsbuka evento: "ĉi tie". Inf.: Warut Bunprasert, rete: warut92@gmail.com, tel: +66(0)846702011

27. aprilo - 1. majo
5-a Centrejo - en Žďár nad Sázavou, Ĉeĥio. Ĉefa renkontiĝo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo. Organizas: Ĉeĥa Esperanto-Junularo - retadreso: mladez@esperanto.cz, tel: +420605502231


1. majo
Ponta Festo - en Frankfurt (Oder), Germanio. Informstando pri Esperanto ene de popola festo okaze de la 1-a de majo
kaj vespera agrabla kaj familia kunveno. Organizas: Ronald Schindler, Eberswalder Str. 15, D-15234 Frankfurt (Oder) - retadreso: ronaldschindler@web.de

1 - 6. majo
Mirinda Lviv - Lviv, Ukrainio. Esperanto-renkontiĝo, kies celo estas plialtigi la lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun la kultura ĉefurbo de Ukrainio. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

2 - 6. majo
47-a Lingva Seminario en ĉeĥa paradizo - en Skokovy, Ĉeĥio. Semajnfina seminario en familieca pensiono ESPERO, kiu troviĝas en pitoreska okcidenta parto de sabloŝtona Bohemia Paradizo (norde de Prago), plena de divesspecaj turismaj allogaĵoj (kulturaj kaj naturaj). Organizas: Jindřiška Drahotová, Sadová 745/36, Mladá Boleslav 29301 - retadreso: drahotovaesperanto@seznam.cz

3 - 5. majo
19-a Israela Kongreso - en Akko, Israelo. - Informas: Amri Wandel, retpoŝte amriwandel@gmail.com

5 - 9. majo
ReVe, Renkontiĝo Vegana - en Baugé, Francio, en Esperanto-Kastelo Greziljono. Organizas: MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

5 - 9. majo
Korusa renkonto de Interkant' - kun Zdravka Bojĉeva en Baugé, Francio, en Esperanto-Kastelo Greziljono. Organizas: MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

10 - 13. majo
Skandinava/Trilanda kongreso de Esperanto - sur marŝipo inter Kopenhago/Danio kaj Oslo/Norvegio. - Surŝipa konferenco inter Kopenhago kaj Oslo memore al la unua skandinava Esperanto-kongreso antaŭ 100 jaroj. Okazos jarkunvenoj de SEF, DEA kaj NEL. Estos komunaj manĝoj kaj multe da libera tempo por pasigi en la ejoj de la ŝipo kun (novaj) Esperanto-konatoj. - Org.: Sveda Esperanto-Federacio, Ann-Louise Åkerlund, Box 2276, SE-103 17 Stockholm, Svedio. - Retadreso: skespkon2018@esperantoforbundet.se

11 - 13. majo
Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2018 - en Levice, Slovakio. La Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo (TER) invitas vin al la urbo Levice! Organizas: SKEF - retadreso: skef@esperanto.sk, tel: +421 (0)902 203369 (Peter Baláž)

18 - 21. majo
Trilanda Kongreso: Germanio, Francio, Luksemburgio - en Zweibrücken, Germanio. Inf.: E-Klubo Zweibrücken, Sibylle Bauer, Postfach 2019, DE-66470 Zweibrücken, Germanio, retpoŝte: 95aGEK@esperanto-reto.eu, tel: +49-(0)6332-981190

- Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj

19 - 21. majo
Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj - en Wroclaw, Pollando. La Festivalo okazas ĉiujare en majo
en du kategorioj: 1. koruso aŭ ensemblo / 2. solisto. Ĉiu partoprenanto kantas du kantojn: unu en Esperanto, la alian en sia nacia aŭ fremda lingvo. Pritaksataj estas nur Esperantaj kantoj. La festivalon patronas la urbestro de Wroclav. La premiitoj ricevas diplomojn kaj pokalojn kaj ĉiuj partoprenantoj ricevas diplomon pro la partopreno. Inf: Malgorsia Komarnicka, rete: informado.eo@gmail.com

19 - 21. majo
15-a MeKaRo - Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto - en Tririvero, Kebekio, Kanado. La Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto (MeKaRo) estas turisma semajnfino, kiu okazas ĉiujare, alterne en Kebekio kaj en Ontario, dum la longa semajnfino en majo
, t.e. la semajnfino de la Tago Nacia de la Patriotoj en Kebekio kaj de la Viktoria Tago en Ontario. Ĝin organizas la Esperanto-Societo Kebekia kaj lokaj Esperanto-kluboj en Kebekio kaj Ontario

19 - 25. majo
70-a kongreso de IFEF - en Wroclaw, Pollando. Jara kongreso de IFEF kun fakaj kunsidoj kaj ekskursoj en la regiono. Organizantoj invitas ne nur fervojistojn - por riĉigi komunumon kaj doni eblecon vizitadi unu el plej belaj urboj en Pollando. Prezentaĵo pri la urbo kaj kongreso atingeblas https://drive.google.com/file/d/0BwYR30yvlCLvS1hHdWNmMlZiaTA/view?usp=sharing>ĉi tie. Org: Internacia Fervojista E-Asocio, rete: wlib24@o2.pl

30. majo - 3. junio
Polyglot Gathering - en Bratislavo, Slovakio. Polyglot Gathering estas neformala evento, kiu okazas ĉiujare kaj kunigas poligotojn (homojn, kiuj parolas plurajn lingvojn) kaj lingvoentuziasmulojn de la tuta mondo. Ĝi estas kvin-taga evento kun prelegoj, atelieroj kaj sociaj agadoj por ĉiuj, kiuj amas kaj ĝuas lingvojn. Organizas: Lýdia Machová de languagementoring.com kaj Peter Balហde E@I - retadreso: info@polyglotbratislava.com

Roskilde Festivalo

30. majo - 8. junio
Roskilde Festivalo - en Roskilde, Danio. - Ĝuu senpagan aliron al la plej granda, gaja rok-festivalo de Danio. Ni uzas nian lingvon praktike dum volontula laboro ĉe pordego. Ni laboras, kuiras, loĝas kaj festas kune. - Organizas Dana Esperanta Junulara Organizo, retadreso: roskildefestivalo@gmail.com

31. majo - 3. junio
53-a Brazila Kongreso de Esperanto - en Kuritibo/PR, Brazilo. La Brazila Kongreso de Esperanto (BKE) estas nacia kunveno de membroj de Brazila Esperanto-Ligo kaj brazilaj esperantistoj ĝenerale, kiu okazas ekde 1907. Depost 1984, tiu serio de kongresoj fariĝis ĉiujara. Inf.: Brazila Esperanto-Ligo, SDS Ed. Venâcio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902, Brazilo. Rete: bel@esperanto.org.br


1 - 3. junio
Esperantaj Tagoj de Krakovo - en Krakovo, Pollando. Tradicia aranĝo de krakova esperantistaro kun abunda prelega kaj arta programoj. Komenco de festado okaze de datreveno de lokiĝo de la iama reĝa ĉefurbo de Pollando. Organizas: Krakova Societo ESPERANTO, Kulturcentro 'Podgórze", ul. Sokolska 13, PL-30-510 Kraków, Pollando - retadreso: kse.krakovo@gmail.com

15 - 17. junio
113-a Skota Kongreso de Esperanto - en la bela urbo Perth, kun postkongreso la 18-an. Ni vizitos sabate la Skotan Lagodoman Centron (Scottish Crannog Centre) ĉe Lago Tay, rekonstruon de frua ferepoka domo. Nia postkongresa ekskurso vizitos al 'Discovery Point' en la urbego Dundee, muzeo ĉirkaŭ la esplorŝipo 'RRS Discovery' sur kiu Scott kaj Shackleton ekspediciis al Antarktiko. Gastpreleganto anoncota. Aliĝilo aperos baldaŭ per nia kongresopaĝo. Nia gastpreleganto estos Nina Pietuchowska el Bjalistoko. Inf.: Hju Rid, prezidanto de la Asocio, 24B Millar Street, Glassford, Scotland, ML10 6TD, retadreso: hju_rid@yahoo.co.uk

18 - 25. junio
Ekskurso al antikva lago Ĥuvsgul, Mongolio - apud Ulanbatoro kaj Huvsgul-provinco. Ĥuvsgul-lago, la blua perlo en nordokcidenta Mongolio. Ĝi estas la plej profunda, freŝa kaj unu el la plej antikvaj lagoj en la mondo. Ĉe la lago troviĝas pitoreska virga naturo en la montarbara-tajga regiono. Tie loĝas boac-bredantoj daŭrigante sian specifan nomadan vivmanieron kaj ĉieladoran kulton. Oni diras ke la lagoj Ĥuvsgul kaj Bajkalo estas gefrataj lagoj kunligitaj subtere. Organizas: Mongola Esperanto-Societo kaj inomadic LLC, MN-15160, CPO, Box 2545, Ulanbator, Mongolio. Retadreso: mn_esperanto@yahoo.com


1 - 8. julio
Rusiaj Esperanto-Tagoj, RET-2018 - apud la antikva urbo Ŝuja en Ivanova provinco. Pliaj detaloj baldaŭ...

1 - 8. julio
ETO (Esperanto Tendaro en Odeso) 2018 - en Odeso, Ukrainio. Tendumado en Odeso ĉe la Nigra maro (tuj apud plaĝo) kun naĝado, piedmarŝoj kaj gitarludado. Ne estas devigaj kotizoj! Inf. rete: http://eto.inf.ua/Odeso/index.html, https://www.facebook.com/events/1258305364314229/ Organizas: Ihor Glagolevsjkyj, 24 Velyka Arnautsjka, kv. 6, UA-65012 Odeso, Ukrainio - retadreso: tourmaestro79@gmail.com

3 - 12. julio
NASK-2018 - William Peace University, Raleigh, Norda Karolino, Usono

5 - 8. julio
Baltiaj Esperanto Tagoj 54 (BET-54) - en Pärnu, Estonio. Esperanto-renkontiĝo organizata ĉiujare ekde 1959 en iu el la apudbaltmaraj ŝtatoj, laŭvice en Latvio, Litovio kaj Estonio. Inf: Tõnu Hirsik, Väike 5-5 Vaida, Harjumaa 75302 Estonio. Rete: tonu.hirsik@vet.agri.ee

7 - 14. julio
84-an Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj (IKBE) - en la hotelo "Tomislavov dom" sur la monto Medvednica apud Zagrebo. Kongresa temo: "Kion, kiel kaj kiom ni legas?" - Organizanto: Antun Kovač, antun2805@gmail.com, tel: +385 98 9935712, kaj Dragan Štoković, stokovic@globalnet.hr

9 - 16. julio
4-a Interŝanĝoj de scioj kaj faroj kaj Esperanto-kurso - en Baugé, Francio, en Esperanto-Kastelo Greziljono. Organizas: MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

9 - 27. julio
2-a Maratona Esperanto-kurso - dum 18 tagoj (7+5+6) kun Perla Mielo, Louis Jeuland, Nina Danylyuk, Mikaelo Bronŝtejn en Baugé, Francio, en Esperanto-Kastelo Greziljono. Organizas: MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

13 - 16. julio
Usona-Kanada Landa Kongreso - en Seattle, Usono. Ĉiujara landa kongreso en Usono, ĉi-foje kun Kanada Esperanto-Asocio. Programeroj aktivigaj kaj prelegoj por esperantistoj de ĉiuj niveloj. Ĉefprelego de Chuck Smith pri la temo: "Konstruado kaj ĝuado de Esperanta komunumo". Organizas: Esperanto-USA, 1500 Park Ave Ste 134, Emeryville CA 94608, Usono - retadreso: seatlo2018@esperanto-usa.org

13 - 19. julio
Kultura Esperanto-Festivalo (KEF) - en Lesjöfors, Värmland, Svedio. Nordia festivalo de originala Esperanto-kulturo - por la 10-a fojo. Organizas: Esperanto-Gastigejo, Esperanto-Gården, Stiftelsevägen 1, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio, rete: info@esperantogarden.se

14 - 21. julio
SEFT - Somera Esperanto-Familia/Feria Tendaro - en Thomsdorf, Germanio. SEFT ne havas fiksitan programon, nur okazas tio, kion la partoprenantoj mem aranĝas. Ni helpas unu la alian kaj ferias komune. Pliaj informoj: tlustulimu@web.de

 Renkontiĝo de interretaj Esperanto-Lernantoj!  Renkontiĝo de interretaj Esperanto-Lernantoj!

14 - 22. julio
Somera Esperanto-Studado, SES - "La plej granda somera E-lernejo tutmonde!" - Internacia renkontiĝo de interretaj Esperanto-lernantoj kaj aliaj komencantoj en urbo Liptovský Mikuláš, Slovakio. Antaŭtagmeze lernado, posttagmeze ekskursoj, prelegoj, ludoj, vespere koncertoj, filmoj, amuzado. Inf.: Peter Balaž, rete: ses@ikso.net

14 - 24. julio
Milan Zvara piedmarŝo - en Karpata montaro, Ukrainio. Esperanto-piedmarŝo de la vilaĝo Dovhe, kie naskiĝis fama slovaka esperantisto Milan Zvara en Zakarpata provinco, al la plej alta monto de Ukrainio, Hoverla. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

15 - 21. julio
Turisma semajno en la regiono Anĵuo kun profesia ĉiĉerono - en Baugé, Francio. Catherine Kremer, professia ĉiĉerono-prelegisto, gvidos la grupon dum la semajno en la diversaj kasteloj kaj vidindaĵoj, kiujn ŝi ilustros per multaj anekdotoj kaj aparta atento pri la arto de murtapiŝoj. Organizas: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio - retadreso: kastelo@gresillon.org

16 - 21. julio
Speciala semajno kun Turismaj vizitoj - pri la artoj, kursoj de Esperanto kaj de la franca en Baugé, Francio, en Esperanto-Kastelo Greziljono. Organizas: MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

20 - 22. julio
77-a Hispana Kongreso de Esperanto - en Madrido (Hispanio). La "Hispana Kongreso de Esperanto" de 2018 okazos parte koincide kun la kongreso de ILEI, en la semajnfino antaŭ la Universala Kongreso de Lisbono, tiel ke ĝi povas taŭgi kiel antaŭkongreso de la UK. Kiel kutime ĉe hispanaj kongresoj, ĝi estos certe riĉa, el kultura, kleriga, distra kaj turisma vidpunktoj. - Organizanto: Madrida Esperanto-Liceo kaj Hispana Esperanto-Federacio, Rodríguez San Pedro 13-3-7, ES-28015 Madrid, Hispanio. - Retadreso: kongreso2018@esperanto.es

21 - 27. julio
Internacia Esperanto-Konferenco, IEK 2018 - en Kastelo Greziljono Francio. La 30-a konferenco de la 30-jara OSIEK, kun la profesia organiza laboro de la Kastelo Greziljono, kun paralela kaj antaŭkonferenca aranĝo. Ĉi-jara ĉeftemo: Esperanto en artoj. Prelegoj, ekskursoj, atribuo de OSIEK-premio. Informoj kaj aliĝo: Kastelo Greziljono, St. Martin d'Arcé, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio, retpoŝte: kastelo@gresillon.org

21 - 28. julio
51-a Kongreso de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) - en Madrido, Hispanio. Kongresa temo "La kultura heredaĵo de Esperanto". El la programo: Interkona frandvespero, instruista trejnado, E-kursoj por komencantoj kaj komencintoj, prelegoj kaj atelieroj de konferencanoj, lingva festivalo, simpozio pri la konferenca temo, konferenca bankedo, distraj vesperoj, literatura kafejo, ekskursoj. Post la fermo, karavana transiro al UK en Lisbono

28. julio - 4. aŭgusto
103-a Universala Kongreso de Esperanto - en Lisbono, Portugalio

28. julio - 4. aŭgusto
47-a IIK - Internacia Infana-Adoleskanta Kongreseto dum la UK - ĉe Lisbono, Portugalio. Amuziĝo en Esperanto dum la UK-semajno por lernejaj grupoj kaj gefiloj de UK-anoj - temo: "Delfenoj kaj dinosaŭroj". Informoj: infana.kongreseto@gmail.com

28. julio - 4. aŭgusto
Kunveno ELF-AREK & ENA - en Lisbono, Portugalio. Esperantaj filatelistoj kaj numismatoj kunlaboros por kunvenigi membrojn kaj aliajn samideanojn. Tute senkoste! Organizas: ELF-AREK & ENA, Merelhof 8, B-3300 Tienen, Belgio - retadreso: bert.boon@skynet.be


1 - 10. aŭgusto
Amika rondo en N. Tagil - en Niĵnij Tagil, Rusio. La renkonto estos dediĉita al la festaj tagoj de la urbo N. Tagil, kiu troviĝas en Uralo, inter Eŭropo kaj Azio. Org.: Larisa Kuzmenko, rete: klarisa8@yandex.ru

4 - 11. aŭgusto
Internacia Junulara Kongreso, IJK de TEJO - en Badajoz, Hispanio. Vidu ankaŭ nian fejsbukan paĝon/!

5 - 12. aŭgusto
SAT-kongreso - en Kragujevac, Serbio. Ĉeftemo: Esperanto kaj transnacia komunikado en la inform-teknologia epoko. Riĉa faka, kultura kaj turisma programo. Reta aliĝilo: https://goo.gl/forms/Cs1SJmyhj6y0AZ4E3 - Org.: SAT-Esperanto, 67 avenue Gambetta, FR-75020 Paris, Francio, - retadreso: financoj@satesperanto.org. Fejsbuka evento-paĝo

6 -13. aŭgusto
22-a Ekumena Esperanto-Kongreso - en Podebrady, Ĉehio. - Tradicia kunveno de kristanaj esperantistoj, preĝoj, diservoj, kantado, prelegoj, kulturaj programoj, ekskursoj. - Org.: Pavel Polnicky, Lidická 939/11, CZ-29001 Podebrady, Ĉehio. Rete: polnickypavel@seznam.cz

11 - 19. aŭgusto
8-a Festa Semajno - por infanoj, adoleskantoj, junuloj, familioj, kun beboj, gekuzoj kaj geavoj en Baugé, Francio, en Esperanto-Kastelo Greziljono. Organizas: MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio, rete: kastelo@gresillon.org

18 - 25. aŭgusto
Stud-sesio en Esperanto en la Akademio Internacia en San-Marino, AIS - Ĉu vi ŝatus senpage studi en la universitato AIS dum la itala E-kongreso? - Ĝuste tion ofertos la Akademio Internacia de la Sciencoj, AIS. Temas pri pluraj kursoj, okazontaj dum la Itala Kongreso de Esperanto en San-Marino venontsomere (18-25.08.2018), kadre de la tiel nomata "Sanmarineca Universitata Sesio" (SUS) n-ro 35. Vi povos studi pri lingvistiko, astronomio, sociologio, astrobiologio, esperantologio, matematiko kaj pli, laŭvole eĉ ricevi oficialan ateston de AIS. Niaj profesoroj atendas vin. Informoj provizire en la retejo de la Itala Kongreso

18 - 25. aŭgusto
85-a Itala Kongreso de Esperanto - en San Marino! Temo: "San Marino kaj Esperanto: malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj". Inf.: Itala E-Federacio, Via Villoresi, 38, IT- 20143 Milano, Italio. Rete: kongreso@esperanto.it

19 - 26. aŭgusto
Staĝo en franca Juraso - en Metabief, Francio. "Les Sapins de l'Amitié" (La Abioj de l' Amikeco) estas ĉaledo, kiu kapablas akcepti 80 homojn (grupojn, familiojn) tutjare. Ĝi situas en la centro de Métabief, mezmontara skiejo, apud la svisa limo. Estas ankaŭ granda teraso kaj ĝardeno (4000 m2). Agadeblecoj: Malkovro de la regiono: ĝia faŭno kaj flaŭro. Akvaj ebloj ĉe la lago de Malbuisson... Vizitoj: Fromaĝejo, Thuyé (fumejo de ŝinkoj kaj kolbasoj), kasteloj... Trinivelaj kursoj. Organizas: Anne-Marie FERRIER, 20 rue de la Chesnaie 71530 Fragnes La Loyère, Francio. Retadreso: stagemetabief@orange.fr

24 - 27. aŭgusto
3-a ABELO - Apud-Berlina Esperanta LudadO - en Berlino, Germanio. Semajnfina renkontiĝo apud Berlino por ludemuloj. Kune memzorga kun ludado ene kaj ekstere, promenado, naĝado, kafoklaĉado, loĝado en simpla naturamika domo. Org.: Jessica Grasso kaj aliaj, rete: abeloabeloabelo@gmail.com


7 - 9. septembro
Esperanto sur la strando / Nia ŝipo m/s "Zamenhof" - en Sopot, Pollando. La 6-a renkontiĝo estos dediĉita al la historio de la pola ŝipo m/s Zamenhof. Pasas 60 jaroj de kiam esperantistoj en Gdynia sukcesis konvinkigi la registaron nomigi la novan plenmaran ŝipon "Zamenhof". La historio daŭris 22 jarojn dum kiuj esperantistoj atendis navigantan ŝipon en havenoj survoje al Ĉinio. Organizas: Triurba Esperanto-Asocio TORENTO, str. Armii Krajowej 94, Sopot, PL- 81-862, Pollando, rete: torentosopot@wp.pl

12 - 14. septembro
21-a IMEK, Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco - en Trier, Germanio. Konferenco de la Esperanto-parolantaj medicinistoj, malferma por ĉiuj kiuj interesiĝas pri medicino, organizita de la UMEA. Inf.: Christoph Klawe, rete: klawe@uea.org

14 - 16. septembro
Beneluksa Kongreso 2018 - en Houthalen, Belgio. Renkontiĝo de beneluksaj esperantistoj kun kursoj kaj ekskursoj, koncertoj kaj prelegoj, atelieroj kaj tiel plu. Organizanto: Limburga Esperanto Asocio, LEA, Ben Indestege, Gaspeldoornstraat 23, B-3650 Dilsen-Stokkem, Belgio, rete: limburg@esperanto.be

14 - 16. septembro
Festoj 10 jaroj de Esperanto-muzeo - en urbo Svitavy, Ĉehio. La Esperanto-muzeo en Svitavy festas sian 10-an naskiĝtagon. Festu kun ni! - Adreso de organizantoj: Esperanto-muzeo, náměstí Míru 81/1, Svitavy CZ-568 02, Ĉehio. - Retadreso: muzeo@esperanto.cz

22 - 29. septembro
Ekskurso al Irano en Boruĝerdo - Irano. Inf.: Irana Turisma Agentejo, s-ro Masoud Goodarzi, oni skribu rekte al li, li sendos ĉiuj informojn. m_tajikistan2004@yahoo.com


5 - 8. oktobro
25-a Aŭtuna Renkontiĝo de Esperanto (ARE) - en Silver Bay, NY, Usono. Agrabla kaj etosoplena semajnfino en bela naturo. Muziko, prelegoj, kajakado, dancado. Inf.: Kunlabore kun ESK kaj aliaj regionaj kluboj: Tomaso Alexander, rete: demandoj@are-esperanto.org

12 - 14. oktobro
Konferenco de Ĉeha E-Asocio, ĈEA - en urbo Benešov, Ĉeĥio. Pinta aranĝo de Ĉeha Esperanto-Asocio kun labora traktado, temaj seminarioj kaj programoj ekskursa, kultura kaj amuza. Organizas: Ĉeha E-Asocio, Náměstí Mítu 81/1, Svitavy, CZ-568 02, Ĉehio. Retadreso: cea@esperanto.cz

12 - 14. oktobro
Esperanto-Seminario de BAVELO - en Heidelberg, Germanio. Esperanto-seminario kun kursoj de Esperanto de A1 ĝis B1. Por Esperanto-parolantoj okazas "bukeda kurso". En ĝi estas prezentataj kaj diskutataj aktualaj temoj el diversaj fakterenoj. Ekzemple: "Kiel plibonigi la komunikadon inter malbonaŭdantoj kaj bonaŭdantoj?" (kun Alois Eder). "Ruslando estas nia najbarlando" (kun Ulrich Brandenburg, emerita ambasadoro de Germanio en Ruslando kaj ekde 2017 prezidanto de la Germana Esperanto-Asocio). "La tragedio en DR Kongo. Fono de la "Afrika Mondmilito" (kun Manfred Westermayer kaj Alois Eder). Organiza adreso: estraro de BAVELO, Alois Eder, Grabenstraße 63 A, DE 71116 Gärtringen, Germanio. retadreso: aloiseder@arcor.de

 KAEST   KAEST - Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko

18 - 21. oktobro
KAEST - Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko - en Modra-Harmónia, Slovakio. Ĉi-jare KAEST festas sian 40-jariĝon! La evento unuafoje okazis en la jaro 1978 (en la urbo Žilina). Ĉeftemo de KAEST-2018 estas: Evoluo de paradigmoj en scienco kaj tekniko. Inf.: E@I, rete: kaest@ikso.net

28. oktobro - 4. novembro
Karpata Esperanto-Semajno, KES - en Morŝin, Ukrainio. KES celas praktiki Esperanto-paroladon en diversaj aranĝoj de la renkontiĝo, plialtigi la lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun memorindaĵoj de Lviv kaj Karpata montaro. Org.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Retpoŝte: volodomir@ukr.net


17 - 18. novembro
Internacia radioamatora konkurso - La konkurso okazas de 00:00 ĝis 23:59 UT en ĉiuj radioamatoraj bendoj plus "Echolink". Informas: ILERA, Hans Welling, DJ4PG, retadreso: dj4pg@t-online.de


28. decembro - 4. januaro
10-a Jarfina Esperanto-Semajno, JES - en Storkow, apud Berlino, en Germanio. Organizas: Germana E-Junularo - retadreso: gej@esperanto.de

--- 2019 ---

11 - 15. aprilo
20-Israela Kongreso kaj 12-Mezorienta Kunveno - en Eilat/Israelo kaj Akaba/Jordanio. Unuafoje komuna aranĝo. Koncertoj de Kajto. Postaj ekskursoj tra Jordanio kaj Israelo 16-25.4.2019

5 - 12. aprilo
Ekskurso al Irano en Boruĝerdo - Irano. Inf.: Irana Turisma Agentejo, s-ro Masoud Goodarzi, oni skribu rekte al li, li sendos ĉiuj informojn. m_tajikistan2004@yahoo.com

13 - 20. septembro
Ekskurso al Irano en Boruĝerdo - Irano. Inf.: Irana Turisma Agentejo, s-ro Masoud Goodarzi, oni skribu rekte al li, li sendos ĉiuj informojn. m_tajikistan2004@yahoo.com


- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo - sendu al ni!

- Kondiĉojn pri aldono de emblemo al iu aranĝo vi trovas ĉi tie.


La kompiladon prizorgas:
Szilvási László kaj Keményfi Imre
ĉe la Esperanto-Centro "Eventoj"

Lasta aktualigo: 2018.02.15.