Internacia Kalendaro de Esperanto-aranĝoj, 2016

Kompilita ĉe Esperanto-Centro Eventoj en Budapeŝto.
Se vi parte aŭ plene utiligas tiun ĉi liston, bonvolu nepre mencii la fonton: http://www.eventoj.hu
En la retejo de Eventoj ni konscie uzas landonomojn NUR kun –io finaĵo...


Anonco de nova renkontiĝo      - por tajpado uzu la x-metodon!

Dato: (de ..... ĝis .....):   Nomo de la aranĝo:
Urbo kaj lando de la aranĝo: Retpaĝo de la aranĝo:
Nomo de la organizanto
(por informoj kaj aliĝoj):

Retadreso de organizanto:
Mallonga priskribo: Poŝta adreso de organizanto:
Kiu sendis la informon?
(via nomo, retadreso, kaj ...)

Bonvolu vortumi akurate kaj koncize. Ni tenas la rajton mallongigi, kaj eventuale redakti la anoncojn.
Por aperigi emblemon de via aranĝo vidu aldonajn kondiĉojn.
La senditaj informoj aperos en la Kalendaro post manuala aprobo kaj redaktado, ene de 2-3 tagoj.

Kontraŭspama kontrolo: Tajpu la vorton "Eventoj":        


Por havi la aktualan version refreŝigu, reŝargu la retpaĝon premu la butonon F5 !

3 - 5. januaro
Vintra lingvotrejnado - en Jekaterinburg, Rusio. La trejnado celas A kaj B-nivele aktivigi lingvokonojn de komencintaj esperantistoj, evoluigi iliajn bazajn lingvokapablojn: aŭdan komprenon, parolkapablojn, skribokapablojn, legokomprenon, trakti fonajn kulturajn kaj movadajn temojn. Inf.: Ural-Siberia esperantista movado. Raja Kudrjavceva lingvotrejnado@ural-sib.org

6 - 10. januaro
Poludnica 2016 - en Záva ná Poruba, Slovakio. Poludnica 2016 - renkontiĝo de esperantistoj-vojaĝantoj kaj turistoj. Kadre de la renkontiĝo okazos 18. AMo-seminario. Inf.: Ján Vajs, LEK (SMOPaJ), Školská 4, SK-031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakio. Rete: poludnica83@gmail.com

15 - 20. januaro
7-a NOVA - Novjara Aranĝo - en Presidente Figueiredo kaj Manaus, Brazilo. Festu, promenu kaj amuziĝu dum la unua NOVA en Amazonio, plena je naturaj belaĵoj. La evento okazos tuj antaŭ la naciaj brazilaj kongresoj. Inf.: Brazila Esperantista Junulara Organizo - BEJO bejoesperanto@gmail.com

22 - 26. januaro
51-a Brazila Kongreso de Esperanto - en Manaus, Brazilo. Verda Komunikado: kiun internacian lingvon oni uzu en daŭripova mondo? Inf.: Brazila Esperanto Ligo, SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902, Brazilo. Rete: bel@esperanto.org.br

30. januaro
Dua Skajpa Renkontiĝo de Kuracistoj - en la interreto. Interŝanĝo de spertoj. Inf.: D-ro Roberto Cutiño Palau, Mejia y 9 de Octubre, Jipijapa, Manabí, Ecuador. Rete: cutinoesperanto66@gmail.com


5 - 7. februaro
72a Studsesio - en Herzberg am Harz, Germanio. Studsemajnfino. Ĉeftemoj: novaj teknikoj por lingvoinstruado kaj komunikado, Vikipedio. Lingva perfektigo. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, klerigejo de GEA, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

20 - 23. februaro
APERo - en Jerŝovo, Rusio. AntaŭPrintempa Esperanta Renkontiĝo (APERo) estas tradicia aranĝo de Moskva Esperanta Asocio MASI (MEA MASI). Ĝi pasas unufoje jare, februare-marte kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la Esperanto-Klubo MASI (EK MASI, nun MEA MASI), kiu okazis la 24an de febr. 1995

22 - 26. februaro
Staĝo pri praktikado de la lingvo - en Bouresse, Francio. Praktikado de la lingvo plurnivela. La kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 BOURESSE, Francio. informoj@kvinpetalo.org

26 - 28. februaro
BESTĜARDENO 2016 - en Prago, Ĉehio. Tradicia renkontiĝo en praga bestoĝardeno kun festo de "adoptotago" kaj granda konkursa pikniko. Inf.: E-mental´, rete: e-mentalprago(ĉe)seznam.cz

26. februaro - 8. marto
Dua Speciala Ekskurso 2016 kun AMO Seminario - en Katmandu, Nepalo. Kontraste al la tradiciaj Himalajaj Renkontiĝoj (kiuj signifas longan perpiedan marŝadon), ĉi foje Nepala Esperanto-Asocio, NEspA okazigos aŭtobusan ekskurson al famaj nepalaj turismaj lokoj, inkluzive la faman montaron videblan en Katmanduo, Ĉitaŭan Nacia Parko, Nagrakot, Dulikhel kaj Pokhara. Inf.: Nepala Esperanto-Asocio, G.P.O Box: 10518. Ret-poŝto: nespa.1990@gmail.com

27. februaro
Kalocsay-memorfesto - okaze de la 40-a jardatreveno de forpaso de Kalocsay Kálmán, je la 10:00-a horo en la loka historia memordomo de la vilaĝo Abaújszántó, organizite de la loka urbestro. Post la festparoloj ni florkronos la buston de Kalocsay antaŭ la memordomo kaj la memortabulon en proksima strato


3 - 8. marto
73a Studsesio - en Herzberg am Harz, Germanio. Konsultiĝo, seminario pri arkivoj, biblioteko, konservado de historiaĵoj de la Esperanto-kulturo, historio, movado. Temogvidantoj: Jan&Lene Niemann, DK. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, klerigejo de GEA, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

4 - 6. marto
Studosemajnfino - en Buurse, urbeto apud Enschede en Nederlando. Se vi ankoraŭ ne parolas Esperanton, aŭ se via Esperanto-scio ankoraŭ ne estas kiel vi volas, tiam vi estas bonvena. Ankaŭ progresantoj trovos allogan programon. En loko nur unu kilometro for de la landlimo kun Germanio. Inf.: Esperanto Nederland studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

5. marto
Asembleo de la Asocio Amikoj de CDELI kun kulturaj prelegoj - en urba biblioteko ekde 10:30. La Chaux-de-Fonds, Svislando. 1. Claude GACOND: Ĉu esperanto progresis? - 2. Mireille GROSJEAN: ILEI, tutmonda ligo kun gigantaj taskoj. - 3. Nicole MARGOT: Pri Etnismo kaj etnaj liberecoj. Inf.: Asocio Amikoj de CDELI, Biblioteko de la Urbo, Strato Progres 33, Poŝtfako 3034, CH-2303 La Chaux-de-Fonds (NE), Svislando. Rete: stefano.keller@cdeli.org

5 - 12. marto
Mediteranea Esperanto-semajno - Les Issambres en Restadejo Val d'Esquière (Lazura Marbordo), Francio. Ĉu ankoraŭ frostas en via regiono? Tuj venu al la Mediteranea Maro, kie floras mimozoj kaj migdalarboj! Vin atendas amika familia etoso, belegaj pejzaĝoj, bona ripozo kaj lazura maro... kursoj, ekskursoj, distraj vesperoj. Inf.: Monique Prezioso, 92 allée des Harkis, FR 83700 Saint-Raphaël, Francio, rete: prezmoni@hotmail.com, tel.: +33(0)4 94 83 06 88 aŭ Christine Graissaguel, Les Iles d'Or, rue du Progrès, FR-83600 Fréjus, Francio, rete: kris_grai@hotmail.fr, tel.: +33(0)4 94 95 66 18

15 - 20. marto
Kuba Esperanto Renkontiĝo - KERo 2016 - en Villa Clara, Kubo. Tutlanda Esperanto-Renkontiĝo kun kulturkleriga programo kaj trejnado por aktivuloj de la kuba asocio. Inf.: Kuba Esperanto- Asocio, Vista Alegre # 264 e/ Juan Bruno Zayas y Luz Caballero. La Habana CP:10500, Kubo. Rete: kubesp@enet.cu

16 - 18. marto
John Buchanan Masterclass (Majstrosesio) in Esperanto - en Liverpolo, Britio. La Masterclass estos tritaga spektaklo pri Esperanto ĉe la Universitato de Liverpolo kaj estos malferma al la publiko. Troviĝos tri ĉefaj fadenoj por la programo, po ok sesioj por ĉiuj, kaj ankaŭ kvar pliaj sesioj pri la pli tiklaj flankoj de la esperanta gramatiko. Vidu pli da detaloj en la retejo. inf.: Angela Tellier Angela.Tellier@liverpool.ac.uk

18 - 20. marto
Printempa staĝo - en Arrout en Arieĵo, Francio. 3-nivela staĝo dum semajnfino por lerni kaj praktiki la lingvon en montara etoso. Eblas veni vendredon vespere. Inf.: Esperanta Kultura Centro de Tuluzo, Nicolas Gaufillet, 2 impasse des Genets FR-31450 Ayguesvives, Francio. Rete: novavento@gmail.com

20. marto
16-a Printempa Renkontiĝo en Vjetnamio - en Hanojo. Vjetnamio. Ĉiujare, post Tet-festo (Novjara Festo) Vjetnama Esperantistaro renkontiĝas, babilas, kantas,... diskutas pri agado dum la jaro. Inf: Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) viesperas@gmail.com

23 - 28. marto
Trilanda Kongreso - en Bandung, Indonezio. Trilanda kongreso inter Aŭstralio, Indonezio kaj Nov-Zelando. Inf.: Ilia Sumilfia Dewi, Prezidanto de Indonezia Esperanto-Asocio iea@esperanto.or.id

23 - 29. marto
Internacia Junulara Festivalo - en Pesaro, Italio. La Internacia Junulara Festivalo estas unu el la plej amataj kaj atendataj junularaj renkontiĝoj en Eŭropo. Oni spiras la specialan esperantistan etoson: miksaĵon el amikeco, amuzeco kaj diversecrespekto. Ĝin partoprenas kaj spertaj esperantistoj kaj komencantoj por tre facile amikiĝi kun italoj kaj kun alilandanoj. Inf.: retpoŝto: ijf.admin@gmail.com, tel.: Emanuele Regano (Administranto IJF) +39 334 2238201

24 - 27. marto
57a Argentina Kongreso de Esperanto - en Las Grutas, Río Negro, Argentino. La argentina movado faros sian ĉijaran kongreson ĉe la atlantika marbordo. Belega kaj vizitinda banurbo estas Las Grutas (La Grotoj). LKK kaj Argentina Esperanto-Ligo invitas vin al la 57a Argentina Kongreso de Esperanto dum Pasko en Las Grutas, Río Negro. Kongresa temo: "Konsento konstruas, malpaco detruas". Inf.: Ruben Sanchez Strato Moritan 985 , (8300) Neuquen, Argentina, rete: rubensan15@gmail.com

– Printempa Semajno Internacia, PSI

25. marto - 1. aprilo
Printempa Semajno Internacia, PSI - en Bad Hersfeld, Germanio. Printempa, familia kunveno kun ekskursoj, prelegoj kaj kursoj por plenkreskuloj kaj infanoj. Inf.: Germana Esperanto Asocio, Katzbachstr. 25, DE-10965 Berlin, Germanio. Rete: petra.dueckershoff@esperanto.de

28. marto - 6. aprilo
Ekskurso tra Irano al Urgup (Turkio) - en Borugxerdo-Irano. Urboj por ekskursoj: Tehran-Antalya-Konya-Urgup-Konya-Tehran. Inf.: FOTROS Tour&Travel Agency, No.36, 1 St floor, Eastern Sepand St, NEJATOLLAHI Ave, Tour&Travel Agency, Irano. Rete: masud8422@yahoo.com


1 - 3. aprilo
JER - en Dinnyés. Hungario. Semajnfino da internacia & junulara etoso. Inf.: Sarolta Bagó sarolta.bago@esperanto-junularo.hu

1 - 4. aprilo
9-a Mezorienta Esperanto-Kunveno - en Ürgüp, Turkio. Homoj povas veni antaŭ aŭ post la kunveno kaj ili povas viziti la regionon de Kapadocio... provizi tempon por resti en Istanbulo

3. aprilo
Paroliga renkontiĝo por Duolingo-lernantoj de Esperanto - en Hago, Nederlando. Ni volonte renkontiĝos en Hago, ĉe la sidejo de Internacia Esperanto-Instituto kun lernantoj de Esperanto ĉe Duolingo, dimanĉe la 3-an de apr. aŭ sabate la 23-an de apr. Vi estas bonvena ekde la 11-a horo. Krome konatiĝi kun aliaj Duolingo-anoj, vi havos okazon paroli Esperante kun spertaj esperantistoj. Inf.: Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Rete: iesperanto@versatel.nl

6 - 10. aprilo
Ekumenaj Bibliaj Tagoj kun Adoru - en Baia Mare, Rumanio. Matene: du prelegoj pri biblia temo. Posttagmeze: distra, kultura programo. Intere: kantado, i.a. el la libro Adoru, diservoj. Inf.: Stefan Lepping, Mellinstr 5, DE-59457 Werl, Germanio. stefanlepping@gmx.de

8 - 16. aprilo
6-a PRINTEMPaS - en Baugé, Francio. Intensaj kursoj kun Radojica Petrović el Serbio, Marion Quenut kaj Christophe Chazarein el Okcitanio. Inf.: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, St. Martin d'Arcé, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

11 - 16. aprilo
Staĝo pri altnivela tradukado - en Bouresse, Francio. La celo estas tradukado altnivela, sed ankaŭ plibonigo de la lingva nivelo en Esperanto, ĉar analizi tradukproblemojn povas konduki ankaŭ al lingvolecionoj. Partoprenantoj de diversaj lingvoniveloj estos do bonvenaj. Gvidos Brian Moon, vicprezidanto de la Akademio. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir FR-86410 BOURESSE, Francio. Rete: informoj@kvinpetalo.org

11 - 17. aprilo
42-a lingva seminario - en Skokovy, Ĉeha respubliko. Semajna restado en Ĉeha paradizo. inf.: Jindřiška Drahotová, Sadová 745, Mladá Boleslav CZ-293 01, Ĉehio. Rete: drahotova@esperanto.cz

14 - 16. aprilo
Israela Kongreso - en Jafo, Israelo. La kongreso okazos en la historia kaj vigle noviĝanta urbo Jafo, la suda parto de Tel-Avivo. Okazos tritaga Esperanto-feston kun riĉa programo, la artan parton gvidos Kajto kun koncerto kaj muzikaj eroj. Okazos duontagaj ekskursoj al la turismaj perloj de Jafo. Ni kongresos, tranoktos kaj manĝos en la komforta hotelo Ruth Daniel. Inf.: rete ELI@esperanto.org.il

15 - 16. aprilo
KER-ekzamenoj dum PRINTEMPaS - en Baugé, Francio. Internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1) post intensaj kursoj. inf.: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, St. Martin d'Arcé, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

16. aprilo
VI-a Pernambuka Simpozio de Esperanto - en Recife, Brazilo. Dulingva evento (en la portugla kaj esperanto) pri la intelingvaj konfliktoj. Diversaj prelegoj. Inf.: Pernambuka Esperanto-Asocio peakontakto@gmail.com

17 - 22. aprilo
3a Printempa Migrado - en Colmar, Francio. Migrado en Alzaco tra famaj vinplantejoj kaj naturaj medioj ĉirkaŭ Colmar por ĝuemaj esperantistoj! Inf.: Olivier BUISSON, 4, rue Paul Lippe, FR-21000 DIJON, Francio. Rete: obuisson@live.fr

18 - 22. aprilo
Staĝo pri praktikado de la lingvo - en Bouresse, Francio. Praktikado de la lingvo plurnivela, gvidas: Ansofi Markov. La kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso. Por havi ideon pri tio, kio atendas vin, vidu ankaŭ raporton pri antaŭa samspeca staĝo. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Rete: informoj@kvinpetalo.org

20 - 24. aprilo
Korusa renkonto de Interkant - en Baugé, Francio. Inf.: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, St. Martin d'Arcé, FR- 49150 Baugé-en-Anjou, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

21 - 24. aprilo
Tutslovakia Esperanto-Kongreso (TEK) - en Nitra, Slovakio. La renkontiĝo okazos sub la ĉeftemo Nova jarcento de la Universalaj Kongresoj. La labora subtemo de la renkontiĝo estos: UK 2016 en Nitro. Partoprenu la gravan renkontiĝon kaj helpu vigligi nian movadon! Inf.: Al SKEF - Slovakia Esperanta Federacio pri organizado de TEK ĉi-jare helpas SKEJ - Slovakia Esperanta Junularo, do venu konvinkiĝi, ke junuloj estas kaj aktivaj, kaj kapablaj kaj pretaj je kunlaboro! Ĉiun trian jaron okazas anstataŭ TER (Tutslovaka Esperanto-Renkontiĝo) ties pli grava varianto: TEK (Tutslovaka Esperanto-Kongreso) kun elektoj de nova estraro de SKEF. Tiel estos ankaŭ ĉi-jare. Inf.: SKEF - Slovakia Esperanta Federacio, SKEJ - Slovakia Esperanta Junularo. rete: skej@esperanto.sk - skef@esperanto.sk

22 - 24. aprilo
Ŝĉeĉina Esperanta Printempo 2016 - Verda Ŝĉeĉino - en Szczecin, Pollando. Jam la trian fojon ni invitas Vin al nia printempa esperanta aranĝo. ŜEP 2016 estas dediĉita al niaj plej belaj parkoj kaj naturvidindaĵoj je kiuj abundas nia urbo. Tial vizitantoj kaj turistoj ofte rememoras la urbon kiel Verdan Ŝĉeĉinon . Krome nia gvidtemo oni devas diri pri la grava jubileo por Ŝĉeĉina esperantistaro. En la jaro 1956 lokaj esperantistoj fondis Filion de Pola Esperanto Asocio. Ni dediĉos parton de nia programo por rememorigi al ĉeestantoj 60-jaran historion de esperanto movado en nia urbo kaj regiono. Inf.: PEA en Szczecin kaj OEA Szczecin, rete: lobacz.k.@onet.eu

23. aprilo
Paroliga renkontiĝo por Duolingo-lernantoj de Esperanto - en Hago, Nederlando. Ni volonte renkontiĝos en Hago, ĉe la sidejo de Internacia Esperanto-Instituto kun lernantoj de Esperanto ĉe Duolingo, dimanĉe la 3-an de apr. aŭ sabate la 23-an de apr. Vi estas bonvena ekde la 11-a horo. Krome konatiĝi kun aliaj Duolingo-anoj, vi havos okazon paroli Esperante kun spertaj esperantistoj. Inf.: Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Rete: iesperanto@versatel.nl

23 - 25. aprilo
Lingva kaj Didaktika Seminario 2016 - en Pietrasanta, Italio. Per la Seminario ni prezentos instru-metodojn flanke de profesiuloj kaj de spertaj Esperanto-instruistoj, diskutos ilin, provos ilin. La partoprenantoj ricevos Partopren-ateston de Itala Instituto de Esperanto. Inf.: Itala Instituto de Esperanto, Annalisa Bisogni, Via Valdicastello 110, IT- 55045 Pietrasanta (LU), Italio. Rete: laura.brazzabeni@alice.it

24. aprilo
Tago de la Flandraj Ardenoj - en Ronse, Belgio. Partopreno en la Tago de la Flandraj Ardenoj. Konatiĝo kun naturo kaj kulturo de la regiono. Inf.: Piet Glorieux, Pastoor Blanckestraat 8 pk. 0201, BE-8610 Kortemark, Belgio. Rete: piet.glorieux@gmail.com

25 - 29. aprilo
Intensaj lingvokursoj kaj metodika trejnado - en Herzberg am Harz, Germanio. Lingvokursoj elekteblaj laŭ nivelo (A1-C1), tutsemajna intensa lernado ankaŭ kiel agnoskita kleriĝcela feriosemajno (Bildungsurlaub). Instrukapabliga, metodika trejnsemajno kun observeblo de lecionoj kaj instrupraktiko. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, klerigejo de GEA, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

29. aprilo - 1. majo
Kultur-turisma semajnfino - en Herzberg am Harz, Germanio. Ekskursoj en la Harz-montaro, kulturprogramo: studado de legendoj, literaturo, muziko, festado de Valpurga nokto. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

29. aprilo - 1. majo
La 49-a Esperanto-Seminario, Ranzan - en Ranzan, Japanio. Intensaj kursoj por diversnivelaj lernantoj. Inf.: Japana Esperanto-Instituto, Tokyo-to Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3, JP-162-0042 Japanio. Rete: sem@jei.or.jp

29. aprilo - 3. majo
Mirinda Lviv - en Lviv, Ukrainio. Esperanto-renkontiĝo, kies celo estas plialtigi la lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun la kultura ĉefurbo de Ukrainio. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

30. aprilo
44-a Malferma Tago de C.O. de UEA - en Rotterdam, Nederlando. Malferma Tago en la sidejo de UEA ĉe Nieuwe Binnenweg 176 en Roterdamo de la 10-a ĝis la 17-a horoj. Prelegoj: "Kion oni lernas planante sekretan lingvon en bazlernejo?" - Federico Gobbo prezentos dujaran eksperimenton en itala lernejo, dum kiu infanoj lernis principojn kaj praktikojn de (inter)lingvistiko. Anna Löwenstein parolos pri siaj "malantaŭkulisaj" spertoj rilate al la kreado de la Esperanto-retkursoj ĉe Duolingo kaj lernu.net. Samideanoj kun malsamaj ideoj - pensofluoj en la Esperanto-movado de Renato Corsetti. Krome: prezentado de libroservaj novaĵoj kaj filmoj. Sesona rabato en la libroservo, butikumado en la bazaro de esperantaĵoj kaj premioj en senpaga loterio. Varmaj kafo kaj teo senpage. varmaj la tutan tagon. inf.: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Rete: uea@co.uea.org

30. aprilo
4a Kroatia Esperanto-renkontiĝo (4. KER) - en Sisak, Kroatio. Okazas diversaj vizitoj, eskursoj kaj ludoj. Inf.: Esperanto-Societo Sisak, Lonjska 74, HR-44 000 Sisak, Kroatio. Rete: esperanto.sisak@gmail.com

30. aprilo - 5. majo
!! NE OKAZOS EN TIUJ TAGOJ !! Eroŝenko-tagoj - en Lvov (Lviv), Ukrainio. Ĝi estos kultura renkontiĝo, kiun preparas 4 E-asocioj de la najbaraj landoj: Hungario, Slovakio, Pollando kaj Ukrainio. Ĝi havos tre buntan programon. La ĉeforganizanto estas UkrEA. Inf.: UkrEA, pk. 165, Kievo, UA-01001, Ukrainio. Rete: lineckij@bigmir.net Verŝajne ĝi okazos en novembro!


4 - 8. majo
BARO (inkl. Ĉieliro, 5. majo) - en Bad Münder, inter Hannover kaj Hameln, Germanio. Multaj venas kun siaj infanoj. Ni babilas, ludas, festas, eluzas la eblojn de la granda herbejo kaj la rivereto kaj faras lignan fajron

4 - 8. majo
Printempa Esperanto-Kongreso - en Kultura Centro "La Marlagne", Namuro, Valonio (Belgio). La kongreso celas ĉiujn: infanoj, adoleskuloj, junuloj, plenkreskuloj, komencantoj, fluparolantoj... Inf.: Verdaj Skoltoj, ruelle de Thuin 20. BE-6540 Lobbes, Belgio. Rete:info@verdajskoltoj.net, tel.: +32 71 165 395 aŭ +32 485 517 552

5 - 8. majo
Franca kongreso - en Marsejlo, Francio. En tiu kongreso, kiu temas pri Marsejlo, Pordo de Eŭromediteraneo, vi povos partopreni la statutajn kunsidojn de Esperanto-France, kaj aliaj asocioj kiel GEE (Groupement des Enseignants Espérantophones), la Federacio Esperanto-Provence aŭ FKEA (Franca Katolika Esperanta Asocio). La programo enhavos prelegojn pri Esperanto kaj ĝia movado kaj pri multaj aliaj temoj rilatantaj al nia kongresa temo Marsejlo, Pordo de Eŭromediteraneo. Dum la kongreso, vi ankaŭ povos trapasi la ekzamenojn de FEI (Franca Esperanto-Instituto). Inf.: Esperanto France, Pierre Oliva, Eden Parc 99, 2772 Montée du Vieux Camp; FR-83330 Le Castellet, France. Rete: kongreso2016@esperanto-france.org

5 - 8. majo
Sveda E-kongreso 2016 - en Gdansk, Pollando. El la programo: interkona vespero, vizitadoj al zoologia ĝardeno, E(ŭropa)-Centro de Soldarieco, E(speranto)-kverko, velŝipa ekskurso, ktp. Inf.: Triurba Esperantista Asocio TORENTO laŭ la reta adreso: torentosopot@wp.pl

5 - 8. majo
Interkultura Majrendevuo - en Vroclavo, Pollando. El la programo: urba kaj ŝipa promenado, koncerto, prelegoj, poliglota ligvokurso, kreado de hajko-poemoj. Inf.: Małgosia Komarnicka Centro de Interkultura Edukado - Vroclavo, rete: informado.eo@gmail.com

13. majo
3-a Irana Esperanto-kongreso en Tehrano. La 12-an ni ekskursos al la subo de Damavad, la plej alta monto de Irano. Aliĝilo de IREK estas ĉikuna. Inf.: Keyhan Sayad pour ksayadpour@gmail.com

Germana Esperanto-Kongreso

13 - 16. majo
Germana Esperanto-Kongreso, GEK-2016 - Munkeno, Germanio. 93-a Germana E-Kongreso kaj 125-a jubileo de la Esperanto-Movado en Munkeno. Inf.: Karl Breuninger kongreso@esperanto-muenchen.de

14 - 15. majo
Printempa amikeca renkontiĝo esperanta - en urbo Ruse, Bulgario. Temo: Ĉu esperanto estas simpla, facila kaj vivanta lingvo? Inf.: Urba esperanta societo, Ruse, str. Pliska 36. Bulgario. Rete: grethe@abv.bg

21 - 23. majo
13-a MEKARO - Mez-kanada renkontiĝo de Esperanto – en Granby, Kebekio, Kanado. Amikeca turisma semajnfino. Okazas diversaj vizitoj, ekskursoj kaj komunaj manĝoj. La Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto (MeKaRo) estas turisma semajnfino, kiu okazas ĉiujare, alterne en Kebekio kaj en Ontario, dum la longa semajnfino en majo, t.e. la semajnfino de la Tago Nacia de la Patriotoj en Kebekio kaj de la Viktorina Tago en Ontario. Ĝin organizas la Esperanto-Societo Kebekia kaj lokaj Esperanto-kluboj en Kebekio kaj Ontario. Inf.: Esperanto-Societo Kebekia, rete: Kontaktu nin

21 - 28. majo
Internacia Kongreso de Fervojistoj-Esperantistoj - IFEF - en Varna, Bulgario, apud la Nigra Maro! Postkongreso en Veliko Tarnovo. Inf.: inĝ. Veselka Kamburova (68-a IFK), z k Obelya-2, bl. 209/A/5, BG-1326 Sofio, Bulgario, rete: bg_68ifk@abv.bg, tel: +359-887090163

26 - 29. majo
35-a Tutpollanda Esperanto-Kongreso - en ŁódŸ, Pollando. La kongreso estos pli turisma. En la unua tago ni partoprenos religian feston "Dia Korpo" en Łowicz, la sekva tago estos dediĉita al la urbo Zgierz kaj ĝia teksindustria historio. Sabate okazos ĝenerala kunveno de PEA-membroj. Dimanĉa mateno estos dediĉita al nova centro de ŁódŸ. Inf.: Pola Esperanto-Asocio, Zarzšd Główny, ul. Andersa 37 m. 59 a, PL-00-159 Warszawa, Pollando. Rete: estraro@esperanto.pl

27 - 29. majo
Renkontiĝo kaj konferenco de blindaj Esperantistoj - en Herzberg am Harz/Sieber, Germanio. Kunveno kaj faka konsultiĝo, spertointerŝanĝo de blindaj esperantistoj en la Esperanto-hotelo Zum Pass en Sieber, urboparto de Herzberg. Konatiĝo kun la Esperanto-urbo. inf.: Interkultura Centro Herzberg, klerigejo de GEA, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germnaio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

27 - 29. majo
50-an BOATADO - en Paluŝe, Litovio. Junulara Esperanto-klubo "Juneco" (urbo Vilno) organizas jam la 50an boatadon, kiu okazos en Paluŝe, situanta 5 km okcidenten de Ignalina, Ignalina distrikto en la Nacia parko de Aŭkŝtaitija. Aliĝo: bonvolu aliĝu laŭ ebleco pli frue, se eblas ĝis 1-a de majo:, sendante aliĝilon al Marijus rete: mardi@takas.lt: Nomo, familnomo, dato de naskiĝo, lando, urbo, e-poŝto

27 - 30. majo
9-a Esperanto-Kongreso de Nordorienta Ĉinio - en Habrino. Ĉinio. La kongresa temo estas: Per interreto disvastigi Esperanton. Diskutoj primovadaj, turismaj programoj, urbo- kaj muzeovizitadoj, pliaj postkongresaj aranĝoj. Inf.: LKK: Prof. Song Ping, Tel.: +86-13945690826, rete: songheshu@126.com

28 - 29. majo
Ĝenerala Asembleo de SES - en Hülftegg, (ZH, SG) Svislando. Ĝenerala Asembleo de SES kaj ennatura migrado. Inf.: Svisa Esperanto-Societo, cp 9, CH-2416 Les Brenets, Svislando. Rete: mirejo.mireille@gmail.com

29. majo
4a Roma Festivaleto - en Frascati (Romo), Italio. Kunigo de la esperantistoj de Romo kaj proksimaj regionoj (10.30-17.30). Bonvenaj estas ĉiuj esperantistoj de la mondo. Inf.: Roma Esperanto-Centro, F.E.I., rete: esperanto.roma@esperanto.it

29. majo
Limburga biciklado - en Genk, Belgio. Limburga biciklado laŭ panoramoj kaj minea historio. Inf.: Limburga Esperanto-Asocio kaj BEMI, Genkerweg 70, BE-3690 Zutendaal, Belgio. Rete: vivantano@yahoo.fr

31. majo - 11. junio
Vizitu Rumanion de Karpatoj ĝis la Delto de Danubo kaj la Nigra Maro! en Braŝovo, Rumanio. 12-taga tradicia somera aranĝo en Rumanio, dum kiu oni povas malkovri diversajn regionojn de la lando, ek de la ĉefurbo Bukareŝto kaj Transilvanio, trapasante Karpatojn, ĝis la unika Delto de Danubo. Inf.: Rodica TODOR, B-dul Valea Cetăţii 22, bl. B 24, sc. A, RO-500289-Braşov, Romania. Rete: rodica_todor@yahoo.com


1 - 5. junio
VELADO sur la Mediteranea Maro! - Nekutima velkrozado kun esperantistoj en la regiono de Ligurio, nordokcidenta Italio. La jahto-estro estas longasperta itala velisto, ano de Grupo Esperanto-Tigullio kaj parolas Esperanton. La partopreno estas malfermita al ĉiuj, kaj velistoj kaj novicoj. Ĉiu partoprenanto havos la eblecon piloti la jahton kaj praktiki la velŝipajn manovrojn. Estas necesa la kunlaboro de ĉiuj por la navigado, la albordiĝo kaj la kuirado; tamen ne estas bezonata antaŭa sperto pri velŝipado. Inf.: Alex Mazzetti, rete: info@nodobandiera.it

3 - 5. junio
XXX-aj Esperantaj Tagoj de Krakovo - en Krakovo, Pollando. Jubilea aranĝo de krakova esperantistaro kun abunda prelega kaj arta programoj. Inf.: Krakova Societo Esperanto, Kulturdomo "Podgórze" ul. Sokolska 13, PL-30-510 Kraków, Pollando. Rete: kse.krakovo@gmail.com

4. junio
TRE-EGE - en Duisburg, Germanio. Unutaga aranĝo, kie renkontiĝas germanoj, nederlandanoj kaj belgoj por ekskursi kaj pikniki. Inf.: Ludger Schmeink, Werderstrasse 20, DE-4138 Essen, Germanio. Rete: ludger.schmeink@esperanto.email

10 - 12. junio
74a Studsesio kaj intensa perfektiga lingvokurso - en Herzberg am Harz, Germanio. Studsemajnfino pri Esperanto-literaturo, historio, Intensa lingva perfektigo, preparkurso antaŭ lingvoekzamenoj. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, klerigejo de GEA, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6. Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

10 - 12. junio
111a Skota Kongreso - en Glasgovo, Skotlando. Ni kongresos en malnova stacidoma konstruaĵo, 10 minutojn for de la urbocentro. Gastprelegos Cyrille Hurstel. Inf.: Duncan Thomson, 15 Lockerbie Avenue, sciuro@gmail.com

11. junio
Lima Renkontiĝo (LiRe) 2016 - en Usti nad Labem, Ĉehio. Rendevuejo 12:30 h ĉefstacidomo en urbo Usti nad Labem ĉe la fervoja linio inter Dresdeno kaj Prago, poste tagmanĝo,14:00 h vizito de monto Vetruŝe per lifto, 16:30 h fino de aranĝo ĉe la ĉefstacidomo. Inf.: Hans-Joachim Gunkel, Voss Str.7, DE-06110 Halle, Germanio. Rete: HajoGunkel@t-online.de

11. junio
6-a E-mentala pikniko - en Bad Schandau, Germanio. Tradicia pikniko en Saksa Svislando. Ĉi foje atendas vin veturado per ŝipo kaj per historia tramo, belaj akvofaloj... Inf.: E-mental´ rete: e-mentalprago(ĉe)seznam.cz

11 - 12. junio
Somera staĝo - en Arrout, Arieĵo en Francio. Semajfina staĝo ĉe Pireneo. Inf.: Nicolas Gaufillet, 2 impasse des genets, FR-31450-Ayguesvives, Francio. Rete: novavento@gmail.com

12 - 17. junio
La Luaro laŭ fluo de la vortoj, gloraj verkistoj kaj la kasteloj de la Luaro, turisma semajno. - en Baugé, Francio. Kultura kaj turisma semajno kun Catherine Kremer. Inf.: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, St. Martin d'Arcé, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. Tel.: +33-2.41.89.10.34 Rete: kastelo@gresillon.org

14 - 25. junio
38-a Ĉebalta Esperantista Printempo - en Mielno, Pollando. El la programo: prelegoj kun prezentado de interesaj fotoj, lingvoperfektigado por komencantoj kaj progresintoj, komuna kanantado, dancado, skeĉoprezentado, libera tribuno de gastoj kaj promenado laŭlonge de la dunoj, ekskursoj. Inf.: Pola Esperanto-Asocio Filio en Gliwice, skr. poczt. 21, PL-44-101 Gliwice, Pollando. Tel.: +48/660 427 967, Rete: stanislaw.mandrak@gmail.comstaman@ka.onet.pl

18 - 19. junio
64a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo (KEK64) - Sakai-si, Japanio. Inf.: La Organiza Komitato de la 64a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo ĉe KAMACHI Fumiko, Kasumigaoka-tyô 3-3-4, Sakai-ku, Sakai-si, JP-590-0812, Japanio. Rete: bxl00154@nifty.com

19. junio
Esperantista renkontiĝo sur monto Granda Ĉantorio - proksime al Nýdek Ĉehio aŭ Ustroń, Pollando. Renkontiĝo kun slovakaj kaj polaj esperantistoj

20 - 24. junio
Promeni tra naturo kaj Vikipedio - en Bouresse, Francio. Tiu staĝo havos du aspektojn: - Ni promenos en naturo kaj malkovros speciojn de vivuloj: plantoj, fungoj, bestoj, kaj ankaŭ interesajn mediojn. - Ni verkos artikolojn por Vikipedio pri la sama temo, studante la jam ekzistantajn kiujn eventuale oni ankaŭ provos plibonigi. Gvidos fakulo Alain Favre. Inf.: Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir FR-86410 BOURESSE, Francio. Rete: informoj@kvinpetalo.org

25. juno 2. julio
Seminario de Esperanto - en Chamonix, Francio (Alpoj). 3 niveloj de kursoj, marŝado en bela valo de Chamonix. Inf.: AFCE - UAICL, VOLDOIRE Pascale, 4 Allée du Coteau, FR-69530 Brignaid, Francio. Rete: pascale.voldoire@gmail.com

25. junio - 4. julio
Roskilde#16 - en Roskilde, Danio. Ankaŭ ĉi jare - la deka sinsekve - la Roskilda esperanta teamo kune festas kaj volontulas ĉe Roskilde Festivalo, unu el la plej grandaj muzikaj festivaloj de norda Eŭropo kun pli ol 120.000 festivalanoj kaj preskaŭ 200 koncertoj. Partoprenu la intensan festivalon kun sperta internacia teamo. Kontraŭ volontula deĵoro la partopreno inkluzive manĝon senpagas krom antaŭpago je 27 eŭroj. Inf.: Rasmus Jensen kunlabore de DEJO, Møllebrovej 23, DK-9280 Storvorde, Danio. Rete: roskildefestivalo@gmail.com

26. junio - 2. julio
Elfriden 3 - La longa ludo - en Lövberget, Björbo, Svedio. Kurso ĉendanci baladojn: En malnovaj kabanoj de tradicia paŝteja monto en skandinava arbaro ni kune kantas, rakontas, dancas, muzikas kaj manĝas en senelektra medio dum kvin tagoj (ses helaj noktoj) tuj post norda somermezo. Inf.: Martin Strid, Platingatan 11, SE-784 73 Borlänge, Svedio. Rete: martin.strid@gmail.com

26. junio - 10. julio
Elfriden 6 - Sorparbo Internacia Spelmanslag - en Lövberget, Björbo, Svedio, poste ni kune veturos al Nås, Bingsjö kaj Lesjöfors. Popolmuzikaj grupiĝo kaj kunvenoj: Ni komencos en Lövberget dum La longa ludo (kiun partoprenantoj ankaŭ povos ĉeesti) por krei popolmuzikan grupon, kiu poste veturos al neforgeseblaj muzikulkunvenoj Tobaksspinnarstämman kaj Bingsjöstämman por tie prezenti sian repertuaron. Post Bingsjö ni daŭrigos al Kultura Esperanto-Festivalo ĉe Esperanto-Gården en Lesjöfors. Inf.: Martin Strid, Platingatan 11, SE-784 73 Borlänge, Svedio. Rete: martin.strid@gmail.com

28. junio - 3. julio
Kino-Teatro-Festivalo - 2015 - samloke kaj parte samtempe kun NASK en Nord-Karolino. La Festivalo ĉi-jare fokusos je filmfarado. Ĉu por reklami, informi, eduki aŭ distri, sukcesa filmo devas enplekti diversajn kapablojn, metiojn kaj lertojn, pri kiuj malmultaj ricevis instruon. KTF/AMO donos enkondukon al diversaj aspektoj de sukcesa preparado kaj realigo de filmo. Aliĝilon vi trovos en la retejo "ĉi tie" - aŭ skribu al Eddy Ellen, rete: eddyellen@aol.com

28. junio - 7. julio
Nord-Amerika Somera Kursaro, NASK estas la plej granda Esperanto-aranĝo en Norda Ameriko - ĉi foje en la Universitato William Peace - en Raleigh, Nord-Karolino, Usono. Ok tagoj da lernado, amuzo, kaj esplorado de la mirindaj muzeoj, restoracioj, butikoj, kaj sidejoj de la registaro, ĉiuj piede atingeblaj de la universitata kampuso. Informas.: Ellen Eddy Eddyellen@aol.com aŭ Chuck Mays charles.o.mays@gamil.com

30. junio - 4. julio
75-a Hispana Kongreso de Esperanto - en Herrera del Duque, Hispanio. Aliĝu al la 75-a Hispana Kongreso de Esperanto. La programo enhavos altkvalitajn prelegojn (Jorge Camacho, Liven Dek, Miguel Fernandez, Mikaelo Bronsxtejn, ...), teatron, koncertojn (Asorti, JoMo, Ĵomart kaj Nataŝa, Acetre), ekskurson al la fama vilaĝo kaj monakejo Guadalupe, kaj multajn aliajn agrablajn surprizojn...!!! Vizitu la retpaĝon www.esperanto.es kaj aliĝu!!! Ni atendas Vin. Inf.: Javier Romero, C/Luis Chamizo, 15 Herrera del Duque C.P. ES-06670 Hispanio. Rete: kongreso@esperanto.es


1. julio
Elfriden 1 - Kanta, luda kaj blagrakonta kunveno - en Lövberget, Björbo, Svedio. En traba domo komuna de tradicia paŝteja monto ni senelektre festenas per kantoj, dancoj, muzikiloj kaj abunda manĝo en hela somera nokto. Ĉeestos ankaŭ kelkaj krokodiloj sed esperanto dominos. Inf.: Martin Strid, Platingatan 11, SE-784 73 Borlänge, Svedio. Rete: martin.strid@gmail.com

1 - 3. julio
5-a ERCOR - Esperanto-Renkontiĝo de la Centra-Okcidenta Regiono - en urbo Sorriso, ŝtato Mato Grosso, Brazilo. Inf.: S-ro Tuco Carembé, prezidanto de la Asocio kaj organizanto de la evento, tucocarembe.sbt@hotmail.com

1 - 7. julio
IES-2016 (Internacia Esperanto-Semajno) - en Erevan, Armenio. Bonvenon al Armenio. Gastema Armenia tero ĉiam pretas akcepti geamikojn kaj renkontiĝi kun diverslandaj esperantistoj. Inf.: Gajane Abrahamjan, Erevan AM-0017, Sari-Tax st. 19a d.5, Armenio. Rete: gajane.ae@mail.ru

2 - 3. julio
4a SOREN (Somera Renkontiĝo) - en insulo Cat Ba de Hai Phong, Vjetmanio. Cat Ba estas la plej granda el 1,969 insuloj de Ha Long golfo kaj duone koverita de la nacia parko. La insulo havas plurajn naturajn ekosistemojn - kaj marajn kaj terajn. La insulo estas nacia parko de Vjetnamio rekonita de Unesko kiel Biosfera Rezervo de la mondo. Inf.: VEJO vejo.vjetnamio@gmail.com

2 - 10. julio
La 52-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj, BET - en Birštonas, Litovio. Baltiaj Esperanto-Tagoj estas internacia Esperanto-renkontiĝo, organizata ekde 1959, laŭvice en Latvio, Estonio, Litovio. Inf.: Litova Esperanto-Asocio, p.k. 167, LT-44291 Kaunas, Litovio. Rete: irenaa@takas.lt

3 - 10. julio
SALO 11 - en Herzberg am Harz/Sieber, Germanio. Somera Arbara Lernejo, kunferiumado kaj lingvokurso por ĝemelurbaj gelernantoj de Herzberg kaj Góra. Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

4 - 10. julio
ETO (Esperanto Tendaro en Odeso) - en Odeso, Ukrainio. Somera tendaro apud la maro, senpaga por esperantistoj kun pagendaj servoj por neesperantistoj. Inf.: Ihor Glagolevsjkij, Velyka Arnautsjka, 24, apt. 6, Odessa, UA-65012, Ukrainio. Rete: tourmaestro79@gmail.com

4 - 11. julio
Interŝanĝoj reciprokaj de scioj kaj de scipovoj (Esperante k franclingve) - en Baugé, Francio. Inf.: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, St. Martin d'Arcé, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

4 - 15. julio
Dektaga Esperanto-kurso pri la esprimo de la tempo, komparstudo de la tempo-problemo inter Esperanto kaj la franca - en Baugé, Francio. Kurso kun Christian Riviere. Komparstudo de la tempo-problemo inter Esperanto kaj la franca. Inf.: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, St. Martin d'Arcé, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. Tel.: +33-2.41.89.10.34 Rete: kastelo@gresillon.org

5 - 10. julio
NE OKAZOS! - Kultura Esperanto-Festivalo 10-20-30 - en Lesjöfors, Svedio. KEF okazas ĉiujn kelkajn jarojn en iu nordia lando. Ĝia programo enhavas muzikajn, teatrajn, kaj literaturajn prezentaĵojn

8 - 11. julio
Usona Ĉiujara Kongreso - en Miami, Florida, Usono. Ĉiujara kongreso de Esperanto-USA. Prezentaĵoj kaj prelegoj pri la lernado kaj uzado de Esperanto en Usono. Por pli da informo, kontaktu nin eusa@esperanto-usa.org ĉe Esperanto-USA, 1500 Park Ave STE 134, Emeryville CA 94608, Usono

9 - 11. julio
10-jara jubileo de Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo - en Herzberg am Harz, Germanio. Germanio. Jubilea festado kun kulturprogramo, ekspozicio en la Welf-kastelo, prelegoj, prezentado kaj ĝardenfesto. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

9 - 14. julio
9-a TAKE en Bogoto, Kolumbio. Kongresa temo: "Kulturo de paco: Latinamerika integriĝo kaj ekosistemoj". Loko: Distrikta Universitato Francisko Josefo el Kaldas

– Krimeaj Esperanto-Tagoj, KET

12 - 20. julio
Krimeaj Esperanto-Tagoj, KET - en Jalta, Krimeo - kun invito al eksterlandanoj! - La aranĝo okazos en la studenthejmo de la Komerc-Ekonomia Kolegio. Loĝado en ne tre kostaj 2-3-4 litaj ĉambroj. Manĝado en nemultekosta studenta manĝejo. Dezirantoj ripozi en Jalto pli longe povos ekloĝi en la gastejo pli frue kaj resti post la tendaro. Inf.: Jefim Zajdman, rete: jefim_z@mail.ru

13 - 16. julio
Multgeneracia Vilaĝo - Esperanto dum Festivalo Haltejo Woodstock en Kostrzyn ĉe la rivero Odra. Inf.: Centro de Interkultura Edukado - Nowy Œšcz, Pollando

14 - 17. julio
Somera Esperanto-kurso - en Iisalmi, Finnlando. En la programo estos instruado 5-6 horojn tage en elementa kaj progresiga niveloj. Dum la libertempo ni konatiĝos kun la ĉirkaŭaĵo kaj la lokaj esperantistoj. Nia ĉefinstruisto estos Gražina Opulskienė el Litovio. Bonvenon lerni Esperanton en finna naturo! Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF), rete: eafsekretario@esperanto.fi

16 - 22. julio
27-a OSIEK - konferenco - en Osijek, Kroatio. La urbo Osijek estas kandidato por kultura ĉefurbo de EU en 2020. Pri la temo "Landoj ĉe vojkruciĝo" prelegos M. Butan, G. Mihalkov, Spomenka Štimec, Zlatko Tišljar. Statuta programo, E-kursoj, libroservo, infanprizorgo, kultura kaj distra programoj, urbovizitoj, naĝado en Copacabana(!) kaj termalbanejo, agrablaj kaj interesaj ekskursoj ekologiaj, kulturaj, historiaj ... Komuna veturado tra Pécs kaj Budapeŝto (HU) al 101-a UK en Nitra (SK), ĉ. 400 km. Info ĉe /www.osiek.org kaj loka organizanto: Orbis Pictus de Višnja Brankovič. orbispictus(ĉe)iol.it; posxtelefonoj: + 385/99 50 11 912 (HR) + 39/327 98 300 86 (IT)

16 - 23. julio
72-a Internacia Junulara Kongreso (IJK) - en Wrocław, Pollando. Bonvenon en la oficiala Facebook-evento de IJK 2016 en Vroclavo, Pollando!

16 - 23. julio
89a SAT-Kongreso - en Herzberg am Harz/Sieber, Germanio. La 89a kongreso de SAT ofertos riĉan programon por partoprenantoj el la tuta mondo, kulturajn kaj turismajn programojn al vizitantoj, interesiĝantaj kaj pri fakaj temoj kaj pri turismaj vidindaĵoj en la Esperanto-urbo, en la Harz-montaro kaj ĝia regiono en la mezo de Germanio. La evento estas konsiderebla ankaŭ kiel antaŭkongreso antaŭ la 101a UK, kun rekta vetureblo al Slovakio. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

16 - 23. julio
69-a Kongreso de IKUE - en Nitra, Slovakio. La estos ligita al la Jubileo de la Mizerikordo. En la programo oni antaŭvidas ĉiutagajn komunajn preĝojn. Dum la kongreso oni aranĝos plurajn pilgrimojn. Informas: IKUE Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, Marija Belošević, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: ikuekongreso@gmail.com

16 - 23. julio
66-a kongreso de KELI - Bratislava, Slovakio. Ĉiujara kongreso de Kristana Esperantista Ligo Internacia, komunaj preĝoj, kantado, prelegoj, koncertoj, 1 tuttaga kaj 2 duontagaj ekskursoj. Venu travivi semajnon en kristana medio. Temo de la kongreso: Ĉu vi komprenas, kion vi legas? Inf.: Pavel Polnický, Lidická 939/11, CS-290 01 Poděbrady, Ĉehio. Rete: polnickypavel@seznam.cz

19 - 23. julio
Antaŭkongresa Ekskurso - en Svitavy, Ĉehio. Oficiala aranĝo por partoprenontoj de la 101-a UKo en Nitra; trarigardo de Svitavy kaj Esperanto-Muzeo, ekskursoj al UNESCO-urboj Litomyšl kaj Olomouc, vesperaj kulturaj programoj. Inf.: Ĉeha Esperanto-Asocio kunlabore kun UEA, ĈEA, nám. Míru 81/1, CZ-568 02 Svitavy, Ĉehio. Rete: cea@esperanto.cz

19 - 29. julio
Piedmarŝo "Milan Zvara" - en Karpata montaro, Ukrainio. Esperanto-piedmarŝo de la vilaĝo Dovhe, (kie naskiĝis fama slovaka esperantisto Milan Zvara en Zakarpata provinco) al la plej alta monto de Ukrainio Hoverla. inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

20 - 22. julio
20-a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco, IMEK - en Nitro, Slovakio. Medicinista kongreso en kunlaboro kun slovakaj kuracistaj asocioj, malferma ankaŭ al ne-medicinistoj. Temo de la konferenco: "Medicinistoj kaj tutmondiĝo - kiajn medicinistojn bezonas la nuna jarcento?". Inf.: UMEA umea@uea.org

22 - 29. julio
Renkontiĝo de Amikoj - 11 (RA-11) - en Kazanj, Tatarstano, Rusio. Vin atendas interesaj ekskursoj kaj distraĵoj. Bazejo troviĝas je 15 km de la urbo, apudas lago. BONVENON! - Inf.: Vladimir Minin: mininvl@yahoo.com

23 - 30. julio
Universala Kongreso de Esperanto, UK-101 - Nitra, Slovakio. - La plej granda Esperanto-aranĝo, kun pluraj miloj de partoprenantoj, kaj kun abundaj kulturaj kaj Esperantaj programoj. Retejo de la kongreso: http://www.nitra2016.sk. - Inf.: Loka Kongresa Komitato, LKK, rete: info@esperanto.sk

23 - 30. julio
45a Internacia Infana-junula Kongreseto - en Nitro, Slovakio. Renkonto por infanoj kaj adoleskantoj samtempe kaj samloke kun la Universala Kongreso. Ĝia programo celas amuzi la infanojn kaj instigi ilin paroli Esperanton. Inf.: Veronika Acsádi kaj skipo infana.kongreseto@gmail.com

25. julio
Interreligia forumo en Centra Eŭropo - CEIF 2016 - Nitra, Slovakio. La renkontiĝo estos la kontribuo de Slovakio por plifortigi la dialogon inter religioj, komuna serĉado de solvoj de kreskanta interetna, interkultura kaj interreligia tensioj, konfliktoj estigantaj nacionalismon, ekstremismon, ksenofobion, reziston kaj timon de loĝantoj kaj komplikajn ekonomiajn, socialajn kaj sociajn problemojn en la mondo, nuntempe ĉefe en EU pro nekontrolita alveno de multaj migrantoj. Inf.: Slovakia Esperanta Federacio kaj civita asocio, La parlamento de mondaj religioj, Slovakio. Rete: info@parlament2017.sk

28 - 29. julio
Lingvopolitika konferenco de landoj V4+ - en Nitra, Slovakio. Temo: Perspektivoj de lingva komunikado en EU. Partoprenos politikistoj, lingvistoj k.a. Malferma, sub aŭspicio de M. Lajčák, Vicĉefministro, Ministro de eksterlandaj kaj eŭropaj aferoj de Slovakio. Sur la listo de aranĝoj de la Slovaka Prezidanteco en la Konsilio de EU. Inf.: SKEF, EEU. Rete: jozef.reinvart@esperanto.sk

28. julio - 1. aŭgusto
3-a VINA - Vintra Aranĝo de BEJO - en Paranapiakabo - La Fervoja Vilaĝo, Sau Paulo, Brazilo. Mezjara renkontiĝo de BEJO, laŭeble ĉiujare okazanta: aventureska, amikeca, junulara, en la fervojista muzeurbo Paranapiakapo, situanta je ĉirkaŭ 50 km for de la ĉefurbo San-Paŭlo

29. julio - 1. aŭgusto
ABELO - Apud-Berlina Esperanta LudadO - en Berlino, Germanio. Nova semajnfina renkontiĝo por ludemuloj apud Berlino. Kune memzorga kun ludado ene kaj ekstere, naĝado, kafoklaĉado, loĝado en simpla naturamika domo. Inf.: Jessica Grasso kaj aliaj, rete: abeloabeloabelo@gmail.com

30. julio - 6. aŭgusto
49-a Konferenco de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) - en la urbo Nyíregyháza, Hungario. Konferenca temo: "Novaj vojoj de lernado". Okazejo: Universitato de Nyíregyháza. El la programo: Interkona frandvespero, instruista trejnado, E-kursoj por komencantoj kaj komencintoj, prelegoj kaj atelieroj de konferencanoj, lingva festivalo, simpozio pri la konferenca temo, konferenca bankedo, distraj vesperoj, literatura kafejo, kurso de baladaj ĉendancoj, ekskursoj. Busveturo Nitra - Nyíregyháza post la fermo de UK. Aliĝilo elektronikaprintebla. Inf.: LKK de 49-a Konferenco de ILEI, Radojica PETROVIĆ, Bul. Oslobodjenja 36, RS-32000 Čačak, Serbio. Rete: radojica.petrovic.rs@gmail.com

31. julio - 5. aŭgusto
8-a boatado sur la rivero Kupa - en Karlovac, Sisak, Petrinja, Kroatio. Tradicia boatado kun motoroj kaj kajakoj, 5 etapoj, 130 km, ludoj, kursoj: esperanto, fiŝkaptado kaj stiri boaton + kulturaj programoj. Inf.: Esperanto societo Sisak, Lonjska 74, HR-44 000 Sisak, Kroatio. Rete: esperanto.sisak@gmail.com


1 - 12. aŭgusto
Ekskurso al Turkio kaj Irano - en Boruĝerdo-Irano. Mi aranĝis novan programon por du landoj: Turkio kaj Irano. Inf: No 50, dehkhoda lane, sh Behashti Ave, Orang Travel Agency, Irano. Rete: masud8422@yahoo.com

2. aŭgusto
Ekskurso al naskiĝloko de Kalocsay - al vilaĝo Abaújszántó - kun la partoprenantoj de la Internacia ILEI Konferenco. Inf.: Pásztor Lászlóné Adrienn, rete: pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu, tel: +36-70-5708895

4 - 5. aŭgusto
ILEI-simpozio "Novaj vojoj de lernado" - en Nyíregyháza, Hungario. La simpozio okazas enkadre de la 49-a konferenco de ILEI en Universitato de Nyíregyháza. Ĝi estas inkluziva por esperantistaj kaj neesperantistaj fakuloj pri la temo de la simpozio. Laborlingvoj: Esperanto, hungara kaj angla kun tradukoj. Limdato por sendi prelegproponojn: 15 majo 2016. Pli detale ĉi tie. Inf.: Radojica PETROVIĆ, Bul. Oslobodjenja 36, RS-32000 Ĉaĉak, Serbio. Rete: radojica.petrovic.rs@gmail.com

5 - 14. aŭgusto
SEFT, Somera Esperanto Familia / Feria Tendaro - en Thomsdorf, Germanio. La lingvo de SEFT estas Esperanto. SEFT ne havas fiksitan programon. Nur okazas tio, kion la partoprenantoj mem aranĝas. Ni helpas unu la alian kaj ferias komune. Inf.: tlustulimu@web.de

6 - 13. aŭgusto
SOMERAS, Esperanto-studad-semajno post FESTO - Baugé, Francio. 5 Esperanto-kursoj (niveloj A1-C1) kun prelegoj, koncertoj kaj aliaj aktivaĵoj, opcie tuttaga ekskurso. Studad-semajno kun Mikaelo Bronŝtejn, Tim Morley, Przemek Wierzbowski, Christophe Chazarein, Marion Quenut. Inf.: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, St. Martin d'Arcé, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. Tel.: +33-2.41.89.10.34. Rete: kastelo@gresillon.org

20 - 27. aŭgusto
83-a Itala Kongreso de Esperanto - Frascati, Italio. Abundos prelegoj, muzikaj prezentoj kaj ekskursoj al centr-italaj turismaĵoj. Kompreneble Romo el nia vidpunkto povas esti konsiderata periferio de Frascati, kaj tie nin akceptos la papo en ĝenerala aŭdienco. Ni kaj 250 aliaj kongresanoj el la tuta mondo atendas vin. Inf.: Itala Esperanto-Federacio, Via Villoresi, 38 IT-20143 Milano, Italio. Rete. kongreso@esperanto.itiej@esperanto.it

21 - 28. aŭgusto
6-a Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj, familioj - en Baugé, Francio. Ludoj, banado, manlaboroj, sporto, muziko kaj Esperanto-kursoj. Semajno por prepari la novan lernojaron kun Elisabeth Barbay, Ansofi Markov, Jean-Luc Kristos, Nicky Janssen... Inf.: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, St. Martin d'Arcé, FR-49150 Baugé-en-Anjou, Francio. Tel.: +33-2.41.89.10.34. Rete: kastelo@gresillon.org

26 - 28. aŭgusto
1-a Venezuela Kongreso de Esperanto - en Merido, Venezuelo. En la programo estas prelegoj, kursoj kaj ekskursoj

27 - 28. aŭgusto
9a Somera Universitato de la politika movado "Eŭropo Demokratio Esperanto" - en Greziljono, Francio. Inf.: Federacio EDE bertox@free.fr


septembro aŭ oktobro
1-a Internacia Junulara Renkontiĝo (IJR-01) - en Islamabad, Pakistano. Por maturigi la junularan movadon en sudazia regiono kaj najbaraj landoj. Pliaj informo ĉe adeelbutt@asia.com

1 - 4. septembro
3-a Centrejo - en Prago, Ĉehio. Renkontiĝo de Ĉeha Esperanto-Junularo kunlabore kun Slovakia Esperanto-Junularo. Ĉefa parto de la programo estos ekskursoj al konataj kaj nekonataj lokoj de Prago - urbo plena da historio. Inf.: Ĉeha Esperanto-Junularo, cej@esperanto.cz

9 - 11. septembro
4-a Esperanto sur la strando - en Gdansk-Sopot, Pollando. Krom la turisma kaj socia programo, ĉi jare renkontiĝo dediĉita al historio de plej fama triptiko de Hans Memling "Lasta Juĝo". Inf.: Triurba Esperantista Asocio TORENTO, PL- 81-824 SOPOT, str. Armii Krajowej 94, Pollando. Rete: torentosopot@wp.pl

- 6-a Moskva Esperanto-Renkontiĝo, MER

9 - 11. septembro
Moskva Esperanto-Renkontiĝo, MER-6 - en Moskva regiono, Rusio. - MER estas interplektiĝo de la iama SEJT-etoso kaj la nova vento de Esperanto-movado. Seriozaj prelegoj kaj prezentadoj alternas kun kantado, ŝercado kaj babilado pri la interesaĵoj en la varma amika rondo. Ni ĉiuj havas kion diri aŭ kanti unu al la alia. Ni uzas nur Esperanton, sendepende ĉu estas iu oficiala programero aŭ distra interparolo. Por ni tio estas nature, ĉar ni ĉiuj kune estas Esperanto-kulturo. Dum MER ne eblas enui, ĉar por tio absolute mankas la tempo! - Kiel aldona agrablaĵo kadre de la aranĝo okazos esperantologia konferenco kun Esperanto kiel laborlingvo, oficiala konferenco de Rusia Universitato de Amikeco de Popoloj (RUDN). Inf.: Dima Ŝevĉenko, retumanto@gmail.com

14 - 23. septembro
49-a Internacia Esperanto-Feriado - en Duszniki Zdrój, Pollando. Inf.: Silezia Esperanto Asocio, rete: pomer@wp.pl

16 - 18. septembro
Nord-Okcidenta Esperanto-Konferenco - en: Anaco Bay Inn 916 33rd Street, Anacortes 1-877-299-3320 (7atm ĝis 10ptm PHZ), Usono. Jara kultura festivalo por geesperantistoj de Kaskadio, la norda Pacifika marbordo de Norda Ameriko, Alasko al norda Kalifornio. Inf.: NOREK - Nord-Okcidenta Esperanto-Konferenco norek2016@morsekob.org

16 - 19. septembro
Beneluksa Kongreso 2016 - en Lier, Belgio. Varia programo kun kursoj kaj prelegoj en ĉarma urbeto Lier atendas vin! Inf.: Flandra Esperanto-Ligo nicky24@telenet.be

18. septembro
19-a Esperanto-Renkontiĝo de Taguatinga - en Taguatinga, Braziljo, BRAZILO. La temo de la unutaga aranĝo estos "Esperanto kaj Oomoto". Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo, C 12, Edifício Paranoá Center, sala 112, Taguatinga (Centro) - Brasília (DF) - CEP BR-72010-120. Rete: taguatek@gmail.com

23 - 25. septembro
32-a ARtaj KONfrontoj en ESperanto - en Poznań, Pollando. Sendependa kultura kaj arta esperantista aranĝo. Inf.: tobiasz@esenco.org

24 - 25. septembro
Aŭtunaj tagoj - en Taivalkoski, Finnlando.

29. septembro - 2. oktobro
MKR - MontKabana Renkontiĝo - en Isola Santa, Tuskanio, Italio. La aranĝo por montmigrantoj kaj naturemuloj! Inf.: Enrico Gaetano Borrello, rete: enrico.gi.bi(ĉe)virgilio.it

30. septembro - 3. oktobro
16-a KoKoLoRES - Kafoklaĉo kaj Ludoj dum REnkontiĝo Semajnfina - en Schwerte, Ruhr-regiono, Germanio. LA aranĝo por ludemuloj, sed ne nur, laŭbezone okazos kurso por komencantoj. Inf.: Petra Dückershoff, rete: petra.dueckershoff(ĉe)esperanto.de

30. septembro - 3. oktobro
TORPEDo 11 - en Herzberg am Harz, Germanio. TORPEDo 11: Pedagogiaj Tagoj, 75a Studsesio: studmodulo pri didaktiko, metodiko, instrukapabliga trejnado. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, klerigejo de GEA, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

30. septembro - 14. oktobro
Minibusvojaĝo tra Irano - en Teherano-Irano en jaro 2016. Turisma Agentejo Iran-Tehran, No 38, Sh Maleki Lane, Sivash str. Azadi ave, IRAN-BORUJERD. Rete: masud8422@yahoo.com kaj m_tajikistan2004@yahoo.com. Tel: +98-9127049890 kaj +98-9397049890


oktobro - novembro
Karavano al la 8-a Azia Kongreso - Moskvo, Rusio -- Quanzhou, Ĉinio. Inter 3-6 de novembro
en 2016 estas okazonta la 8-a Azia Kongreso, AK en urbo Quanzhou en la provinco Fujian, Ĉinio. La Vojaĝo anoncas karavanon por la partoprenantoj de la planata kongreso. Laŭ anticipa plano ĝi itineros per la fama Trasiberia Fervojo (9298 km), la plej longa fervoja linio en la mondo. Laŭ plano la karavano startos en Moskvo, trapasos eŭropan parton de Rusio, Uralon, Siberion, vastan azian parton de Rusio preter urboj Vologda, Kirov, Perm, Jekaterinburg, Tjumen, Omsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk, Ulan-Ude. Poste ni turnos nin al ĉefurbo de Mongolio, Ulanbatoro kaj poste veturos al Pekino, Ĉinio. En Ĉinio ni veturos al la urbo Quanzhou per rapida trajno. Inf.: "La Vojaĝo"

3 - 9. oktobro
44-a seminario - en Mnichovo Hradiště, Ĉehio. Priskribo: Lingva seminario, renkontiĝo post UK. Inf.: Jindřiška Drahotová, Sadová 745, Mladá Boleslav, CZ-293 01, Ĉehio. Rete: drahotova@esperanto.cz

7 - 9. oktobro
40-aj Jubileaj Preĝtagoj en Częstochowa. inf.: Pola sekcio de IKUE pomer@wp.pl

7 - 9. oktobro
10-a BIERo - en Turnov, Ĉehio. Promenoj, ekskursoj, ludoj... (Bonvolu ne peti invitleteron.) Inf.: E-mental´ rete: e-mentalprago(ĉe)seznam.cz

8 - 10. oktobro
Aŭtuna Renkontiĝo de Esperanto (ARE) - en Silver Bay, NY, Usono. Agrabla kaj etosoplena semajnfino en bela naturo. Muziko, prelegoj, kajakado, dancado, Inf.: Tomaso ALEXANDER kunlabore kun ESK kaj aliaj regionaj kluboj, rete: demandoj@are-esperanto.org

8 - 10. oktobro
La 103-a Japana Esperanto-Kongreso - en Oumihaĉiman, Japanio. La plej granda esperanto-evento en Japanio. Inf.: Japana Esperanto-Instituto, JP-162-0042 Tôkyô-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3. Rete: jek2016@jei.or.jp

13 - 16. oktobro
La 16-a Kongreso de Ĉeha Esperanto-Asocio - en Pelhřimov, Ĉehio. Labortraktado kun balotoj, fakaj seminarioj kaj diskutoj, urbotrarigardo, duontaga ekskurso, kultura vespero, dancvespero kun tombolo. Inf.: Ĉeha Esperanto-Asocio, ĈEA, nám. Míru 81/1, CZ-568 02 Svitavy, Ĉehio. Rete: cea@esperanto.cz

22 - 29. oktobro
Kieva Esperanto-Semajno - en Kievo, Ukrainio. Konatiĝo kun la memorindaĵoj de la ĉefurbo de Ukrainio kaj laŭdezire partopreno en la poresperanta kampanjo por junularo. inf.: Kieva E-klubo "Ora Pordego", p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

29. oktobro - 1. novembro
20-a Andaluzia Kongreso de Esperanto - en Antequera (Málaga), Hispanio. Andaluzia Esperanto Kongreso, Temo: "Esperanto kaj Naturo, Ĉielo kaj Tero". Prelegoj, ekskursoj,Torcal, Cuevas de Menga,Observatorio, etc Antequera geografia centro de Andaluzia. Inf.: Andaluzia Esperanto Unuiĝo (AEU) rete: angelarquillos@gmail.com. Blogejo: andaluciaesperanto.blogspot.com.es


11 - 12. novembro
Internacia scienca Esperanto-rumana kolokvo - en Timişoara, Rumanio. Esperanto-Asocio de Rumanio, kunlabore kun la Okcidenta Universitato de Timişoara proponas, pere de tiu ĉi kolokvo, estigi komunikponton inter esploristoj kaj universitatanoj el diversaj landoj pere Esperanto, sed ankaŭ krei malfermiĝon de nia lando al la monda Esperanto-agado. Estas invitataj partopreni la kolokvon universitatanoj, esploristoj, studentoj, ĉu esperantistoj, ĉu adeptoj de la lingvo, per prelegoj el siaj fakoj. La laborlingvoj estos la rumana kaj Esperanto. Inf.: Aurora Bute, Timişoara, O.P.1, C.P. 351, RO-300790, Rumanio. Rete: aura.bute@gmail.com

11 - 13. novembro
Esperantista renkontiĝo GRUPE 19 - en Gliwice, Pollando. Inf.: PEA, Filio en Gliwice, stanislaw.mandrak@gmail.com

 KAEST   KAEST - Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko

17 - 20. novembro
KAEST - Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko - en Modra-Harmónia, Slovakio. La ĉeftemo de KAEST 2016 estas: Avantaĝoj kaj obstakloj de moderna komunikado. Inf.: E@I, rete: kaest@ikso.net

19 - 20. novembro
Yahoo-grupo Esperanto-radio-amatoroj mondskale. Radioamatora konkurso mondskale. Renkonto per mallongaj ondoj de radioamatoroj. Inf.: ILERA, Osnabrück (vidu en la jarlibro) rete: dj4pg@t-online.de

25 - 27. novembro
22-a Kongreso de UkrEA - en Kijivo, Ukrainio. La nunan fojon la Kongreso estas anoncita kiel internacia aranĝo. Bonvenon por subteni ukrainian movadon! Inf.: Mikaelo Lineckij, Minskij pr-kt, 10 - 55, Kijiv-201, UA 04201, Ukrainio. Rete: lineckij@bigmir.net


9 - 11. decembro
76a Studsesio - en Herzberg am Harz, Germanio. Plukerigado, studmodulo pri literaturo, movadhistorio. 10. decembro: Zamenhof- kaj Kristnaskfesto. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, klerigejo de GEA, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

9 - 11. decembro
Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj - en Białistok, Pollando. Inf.: Bjalistoka Esperanta Societo pwierzbowski@gmail.com

10. decembro
Tradicia Zamenhof- kaj Kristnasko-festo - en Herzberg am Harz, Germanio. Kunveno de klubanoj, geamikoj, gastoj el Germanio kaj eksterlando. Kunveno kun kulturprogramo kaj komuna vespermanĝo. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, klerigejo de GEA, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

10. decembro
Zamenhoftago - en Hago, Nederlando. La 10-an de decembro
2016 en IEI-domo en Riouwstraat 172, Hago, ni aranĝas Zamenhof-feston. Ĉiu esperantisto estas bonvena. Ni precipe strebas al la ebleco, ke la partoprenantoj povu paroli, paroli Esperanton

11. decembro
La 60-a jariĝo de VEA - en Hanojo, Vjetnamio. Jubilea Festo okaze de la 60a datreveno de Vjetnama Esperanto-Asocio (1956-2016). Inf.: Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA), 105A Quan Thanh, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam. Rete: viesperas@gmail.com

24 - 31. decembro
6-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) - en Serengeti (!), Bunda, Tanzanio. - Vidu apartan varbilon! - AKE estas la plej grava ĉiutrijara internacia renkontiĝo ene de Afrika Esperantujo kun ampleksa programo. Ĝia ĉefa celo estas kunigi esperantistojn el la tuta Afriko dum pluraj tagoj por ke ili amuziĝu, laboru kaj interkompreniĝu, uzante Esperanton. Dum AKE okazas laboraj, sed ankaŭ distraj kaj ekskursaj programoj por malkovrigi la kongreslandon al la partoprenantoj. Inf.: Afrika Komisiono de UEA, p/a Adjé Adjévi 06 BP.TG- 61807 Lomé, TOGO. Rete: ake-2016@yahoogroupes.fr

27. decembro - 3. januaro
15-a Novjara Renkontiĝo (NR) - en Saarbrücken, Germanio. Kutime ĉ.;. 150-200 gastoj - inter ili sesdeko da infanoj kaj junuloj. Apartaj programeroj por junuloj sub la nomo "Novjara Internacia Semajno" (NIS). Konversacia rondo kaj kursoj por komencantoj kaj progresantoj Inf.: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstrasse 9, DE-10551 Berlin, Germanio. lu.esperanto@gmx.de

28. decembro - 4. januaro
Junulara Esperanta Semajno JES-2016 - en Waldheim am Brahmsee, norda Germanio. Inf.: Pola Esperanto-Junularo www.pej.pl

--- 2017 ---

6. - 15. januaro
Kongreso kaj somerkursaro 2017 - en Brisbano, Aŭstralio. Speciala gasto: JoMo, kantisto bone konata en Esperantujo. Programo enhavas erojn: kursoj de E-o, fama aŭstralia aŭtoro Trevor Steele parolos, teatro kaj muziko, bankedo, ekskursoj, jarkunveno. Loko: International House, 1/5 Rock St, St Lucia QLD 4067, vidu Google-mapon. Inf.: Aŭstralia Esperanto-Asocio, GPO Box 2122, Melbourne VIC 3001, Australio. Tel: pere de Kam Lee +(03) 6225 1474. Rete: info@esperanto.org.au


26. februaro - 8. marto
12a Internacia Himalaja Renkontiĝo - en Kathmanduo, Nepalo. Bona montara vido. Nord-orente de Pokhara je 2000 mertroj alteco de la marnivelo. ĝi situas sub la ombro de Annapurna II kaj Lamjung Himal. Ĝii estas dua plej granda Gurung vilaĝo de Nepalo. La vojaĝantoj povas spekti bonprotektitan ekzempleron de tradicia Gurung kulturo, vivmaniero de la lokaj homoj kaj manfaritaĵoj (ezemple vestkudrado, bambuaĵoj k.t.p). Oni ankaŭ povas spekti bonan naturon kaj antikvan farunmuelilon en tiu loko. Inf.: Nepala Esperanto-Asocio, GPO Box 10518, Kathmandu. Nepalo. Rete: nespa.1990@gmail.com


31. marto - 7. aprilo
Eskkurso al IRANO - en Tehrano, IRANO. Bonvenon al Irano!. Inf.: Turisma Agentejo, No 53, Golshahr lane, Afrika Ave,Tehran, Kimiya Travel Agency, Irano.Rete: masud8422@yahoo.com


30. aprilo - 7. majo
Eskkurso al IRANO - en Tehrano, IRANO. Bonvenon al Irano!. Inf.: Turisma Agentejo, No 53, Golshahr lane, Afrika Ave,Tehran, Kimiya Travel Agency, Irano.Rete: masud8422@yahoo.com

28. aprilo - 2. majo
Mirinda Lviv - en Lviv, Ukrainio. Esperanto-renkontiĝo, kies celo estas plialtigi la lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun la kultura ĉefurbo de Ukrainio. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kijiv-133, UA-01133, Ukrainio. rete: volodomir@ukr.net


24 - 28. majo
BARO (inkl. Ĉieliro, 25. majo) - en Bad Münder, inter Hannover kaj Hameln, Germanio. Multaj venas kun siaj infanoj. Ni babilas, ludas, festas, eluzas la eblojn de la granda herbejo kaj la rivereto kaj faras lignan fajron

25 - 28. majo
AMO LIMA - en Les Brenets, Svislando. Aktivula maturigo por instruistoj kaj neinstruistoj. Gvidos ĝin K. Kováts, M. Molnár kaj M. Grosjean. Inf.: ILEI UEA, Mireille Grosjean, cp 9, CH-2416 Les Brenets, Svislando. Rete: mirejo.mireille@gmail.com

31. majo - 7. junio
Eskkurso al IRANO - en Tehrano, IRANO. Bonvenon al Irano!. Inf.: Turisma Agentejo, No 53, Golshahr lane, Afrika Ave,Tehran, Kimiya Travel Agency, Irano.Rete: masud8422@yahoo.com


Esperanto Karavano de REU al la UK en Koreio

julio
Esperanto-Karavano 2017 - Esperanto-Karavano survoje al la 102-a UEA-Kongreso en Seulo sub aŭspicio de Rusia E-Unio kaj Korea E-Kulturcentro. Inf: esperantokaravano@gmail.com

julio
Karavano al Seulo - Rusio-Koreio. Korea Esperanto-Asocio invitis la UK-on de 2017. La Vojaĝo anoncas novan projekton, Karavanon al Seulo por partoprenantoj de la planata kongreso. Laŭ anticipa plano ĝi itineros laŭ la fama Trasiberia Fervojo (9298 km), la plej longa fervoja itinero en la mondo. Pliaj informoj ĉe: La Vojaĝo


6 - 12. aŭgusto
1-a INTER-FEST - en Bjelovar, Kroatio. Novtipa Esperanta kultura festivalo kun vasta gamo de programoj. Temo: Kultura kunfandiĝo de la multetna Eŭropo. Organizas: Bjelovara Esperantista Societo kaj tri aliaj kroatiaj Esperanto-societoj. Inf.: Bjelovara Esperantista Societo, Vlatka Mačeka 14, HR-43000 Bjelovar, Kroatio. Rete: esperanto.bjelovar@gmail.com


22 - 28. septembro
Ekskurso al Irano - en Boruĝerdo, Irano. BONVENON EN IRANO! Inf.: Turisma Agentejo, No 50, sh Behashti Ave, Orang Travel Agency, Irano. Rete: masud8422@yahoo.com

29. septembro - 3. oktobro
17-a KoKoLoRES - Kafoklaĉo kaj Ludoj dum REnkontiĝo Semajnfina - en Schwerte, Ruhr-regiono, Germanio. LA aranĝo por ludemuloj, sed ne nur, laŭbezone okazos kurso por komencantoj. Inf.: Petra Dückershoff, rete: petra.dueckershoff(ĉe)esperanto.de

30. septembro - 7. oktobro
Eskkurso al IRANO - en Tehrano, IRANO. Bonvenon al Irano!. Inf.: Turisma Agentejo, No 53, Golshahr lane, Afrika Ave,Tehran, Kimiya Travel Agency, Irano.Rete: masud8422@yahoo.com


31. oktobro - 7. novembro
Eskkurso al IRANO - en Tehrano, IRANO. Bonvenon al Irano!. Inf.: Turisma Agentejo, No 53, Golshahr lane, Afrika Ave,Tehran, Kimiya Travel Agency, Irano.Rete: masud8422@yahoo.com


30. novembro - 7. decembro
Eskkurso al IRANO - en Tehrano, IRANO. Bonvenon al Irano!. Inf.: Turisma Agentejo, No 53, Golshahr lane, Afrika Ave,Tehran, Kimiya Travel Agency, Irano.Rete: masud8422@yahoo.com


- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo - sendu al ni!

- Kondiĉojn pri aldono de emblemo al iu aranĝo vi trovas ĉi tie.


La kompiladon prizorgas: Mészáros István kaj Szilvási László
ĉe la Esperanto-Centro "Eventoj"

Lasta aktualigo: 2016.06.16.

eszperantó szótar eszperantó tankönyvek eszperantó tanfolyam eszperanto Kulturális Eszperantó Szövetség eventoj STEB Eszperantó rendezvények