Esperanto-aranĝoj en 1999


02-09. januaro
Intensa lingvokurso Budapest. Inf: Vojaĝoficejo Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

07-09. januaro
Vintra grimpado al montopinto Poludnica, Liptovsky Ján. Inf: Esperanto-MEL, Pf. 152. SK-Zilina, Slovakio. Tel: +421-89-52152 (Juraj Gondĉar)

09-15. januaro
Intensa lingvokurso Budapest. Inf: Vojaĝoficejo Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

10-23. januaro
15-a Aŭstralia Esperanto-Somerlernejo en Melbourn, Viktorio. Inf: Jennifer Bishop, P.O.Box 2122 T, Melbourne 3001, Aŭstralio. Rete: esperanto@education.monash.edu.au

22-24. januaro
Ni festivalu!, Barlaston. Inf: Derek Tatton, Warden, Wedgwood Memorial College, Barlaston, Stroke-on-Trent, Staffs, ST12 9DG, Britio. Tel: +44-1782-372105. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

22-24. januaro
Dolĉaĵa Semajnfino, Auvers-Saint-Georges. Inf: Karine Texier, 4 cours Kennedy, FR-35000 Rennes, Francio. Tel: +33-299.596908

22-25. januaro
Kongreso de Nov-Zelanda Esperanto-Asocio, Wellington. Inf: David Ryan, PO.Box 3867, Wellington, Nov-Zelando. tel: +64-4-3838051, Rete: kiwimex@xtra.co.nz

27. januaro - 03. februaro
4-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto, TAKE. Inf: LKK, Box 54-800, Bogotá-2, Kolombio. Rete: erflorez@openway.com.cotake99@colomsat.net.co

30-31. januaro
Historiografia Monatfino pri Heroldo de Esperanto, La-Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311. CH-2301 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

31. januaro
Novjarfesto en montaro Karpatoj. Inf: Jaroslav Zaharija, ul. B. Hmelnickij 82/4-8,l UA-284006 Ivano-Frankivsjk, Ukrainio. Tel: +7-3422-62241

31. januaro - 07. februaro
Internacia kurso pri fotado kaj filmado, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

31. januaro - 14. februaro
Internacia pedagogia kurso por Esperanto-instruantoj, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

31. januaro - 14. februaro
Seminario A" pri Cseh-metoda intruado de Esperanto, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

03-10. februaro
Skisemajno por gejunuloj, Poiana Braŝov. Inf: Rumana Esperantista Fervojista Asocio, str. Politehnicii 1, RO-2200 Braŝov, Rumanio. Fakso: +40-68-151579

06-07. februaro
Aktivula trejnseminario, Ĉeboksari. Inf: Konstantin Vihrov, str. Ostrovskogo 2, RU-428005 u. Ĉeboksari, Rusio. Rete: vihrov@usa.net

07-14. februaro
Seminario "A" pri Cseh-metoda instruado de Esperanto, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

12-15. februaro
1-a Rijeka Internacia Junulara Karnavalumado, Rijeka. Inf: Sanja Bokuliĉ, Brestovice 12, HR-51215 Kastav, Kroatio. Tel/fakso: +385-51-224710, tel: +385-51-224720. Rete: esperanto-ri@ri@ri.tel.hr

13-20. februaro
Vintra esperanto-Feriado, Altaj Tatroj. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302

14-20. februaro
4-a Internacia Fervojista E-Skisemajno, Karpacz. Inf: Janina Wereszka, Klodnicka 43/27, PL-54-217 Wroclaw, Polio. Tel: +48-75-7619185

19-21. februaro
Loka Semajnfino de Felixstowe. Inf: Ron Scott, tel: +44-1787-460890

20. februaro
29-a Esperanto-Balo por nefumantoj en Ĉeska Trebova. Inf: Anna Piatorova, Nové nám. 1746, CZ-560 02 Ĉeska Trebova, Ĉehio. Tel: +420-465-535129

20-21. februaro
Zamenhofologia Monatfino kun Francois Degoul, La-Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311. CH-2301 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

21-28. februaro
1-a Aranĝo Junulara Nordia (AJN) en Trondheim. Inf: NJE, Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo. Rete: knutly@stud.ntnu.no

23-27. februaro
Ni parolu esperante! sub gvido de Katerina Hall, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549428074

26-28. februaro
Vintra Esperantista Renkontiĝo en Altaj Tatroj, Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

27-28. februaro
Esperanto-staĝo, Nantes. Inf: Hélene Vincent, 3 rue Blaise Cendrars, FR-44100 Nantes, Francio. Tel: +33-2-40439242

01-04. marto
15-a Internacia Esperanto-Simpozio, Eŭropo-Azio. Inf: Mara Timermane, Kr. Valdemara 145/1 - 32, LV-1013 Riga, Litovio. Tel: +371-7361395. Rete: espero@ngo.org.lv

02-06. marto
Enkonduko al (Esperanto-)ĵurnalismo. Omaĝo al Teo Jung kaj Ada Fighiera-Sikorska tra la historio de Heroldo de Esperanto. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

02-07. marto
Enkonduko al Esperanto-urnalismo, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/falkso: +33-549428074

eola.gif

05-09. marto
Festivalo de Esperanta Arto EoLA-11, Kiev, Ukrainio. Inf: Mikaelo Ja. Lineckij, a/ja. 4, UA-254200 Kiev, Ukrainio. Rete: Organiza Komitato eola-kiev@esperanto.nu aŭ Mihail Lineckij urso@espero.freenet.kiev.ua aŭ Grigorij Arosjev arosjev@usa.net

11. marto
Esperanta ampoezio, Razgrad. Esperantista Domo de Kulturo, str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgari. Tel: +359-84-32694

11-13. marto
3-a Nacia Kongreso de Kuba Esperanto-Asocio. Inf: Kuba Esperanto-Asocio, Rete:kubesp@ip.etecsa.cu

15-17. marto
Paroliga kurso en Prago. Inf: ĈEA, fakse: +420-2-9912126 aŭ rete: chrdle@kava-pech.cz

15-20. marto
15-a Internacia Simpozio pri Esperanto-Turismo, Samarkando. Inf: Anatoli Ionesov, 53 Sharaf Rashidov str., UZ-703000 Samarkand, Uzbekio. Tel: +7-3662-331753, fakso: +7-3662-333971

20-21. marto
Vintraj tagoj de EAF, Tampere. Inf: Esperantoseura Antaŭen r. y., Teivaalantie 85, FI-33400 Tampere, Finnlando

20-21. marto
Jarkunveno de DEA kaj DEFA, Kopenhago. Inf: Köbenhavns Esperanto Klub (KEK), Höjlundshusene 16, DK-3500 Vaerlöse, Danio. Tel: +45-44484726

21. marto
Trilanda Renkontiĝo, Stohlberg. Inf: Klaus Hogen, Im Pesch 20, DE-52134 Herzogenrath, Germanio. Tel: +49-2406-7809, fakso: +49-2406-7706. Rete: hogen@t-online.de

24-30. marto
NE OKAZOS: Prinpempa Festivalo Budapest. Inf: Vojaĝoficejo Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

26-31. marto
6-a MIRO, Miskomprena Internacia Renkontiĝo, Zadar. Inf: KEJA, Amruŝeva 5/a, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel: +385-1-4810152, fakso: +385-1-48ŭ67. Rete: vlado@esperanto.nu

27-28. marto
Kien Ruslando? respondas ambasadoro Nanovfszky, La-Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311., CH-2301 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

Emblemo de IEJ

31. marto - 06. aprilo
IJF, 23-a Internacia Junulara Festivalo kaj 5-a Itala Studsesio de AIS en Rimini. Inf: Manuel Giorgini, S. Polo 606, IT-30125 Venezia, Italio. Tel: +39-041-5203245. Rete: mgiorgin@dsi.unive.it

02-04. aprilo
21-a Renkontiĝo de la Ŝtato San-Paŭlo, Franca. Inf: Esperanto-Asocio de San-Paŭlo, Rua Faustolo 124, BR-05041-000 Sao Paulo - SP, Brazilio

02-05. aprilo
Fromaĝa Semajnfino 2-a, Pierrefonatine-les-Blamonts. Inf: Didier Loison, 45 rue Verrerie, FR-21000 Dijon, Francio. Tel: +33-380501128. Rete: dloison@esperanto.org

02-05. aprilo
83-a Brita Kongreso Newport, Kimrio. Inf: John. L. Hubert, Blaencwm, Pencader, Dyfed, SA39 9AL, Britio. Tel: +44-1559-384687. Rete: johnhubert@csi.com.

03-05. aprilo
54-a Kongreso de SAT-Amikaro, Glay. Inf: Roland Cuenot, 35 rue de Villers, FR-25700 Valentigny, Francio. Tel: +33-381346446

03-07. aprilo
Ornitologia renkonto... Birdoj... bildoj... kantoj, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

03-10. aprilo
15-a PSI, Printempa Semajno Internacia, (PSI), St. Andreasberg. Inf: Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germanio. Tel: +49-2641-4885, fakso: +49-2641-978666 (oficejo). Rete: psi@esperanto.de

09-11. aprilo
Junulara Esperanto-Renkonto (JER), Sárospatak. Inf: Dávid Alko Golden, Damjanich u. 1/c., HU-8200 Veszprém, Hungario. Rete: hej@math.bme.hu

09-11. aprilo
Pri io kaj nenio: Amuza kaj amika kunestado, Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

13-17. aprilo
Didaktiko kaj pedagogio gvidata de Claude Gacond, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

15. aprilo
Solenaĵo al 95-a datreveno de Rajmond Schwartz kaj Atanas D. Atanasov, Razgrad. Esperantista Domo de Kulturo, str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario. Tel: +359-84-32694

16-18. aprilo
Regiona Renkontiĝo, Martin. Inf: Esperanto-MEL, Pf. 152. SK-01241 Zilina, Slovakio. Tel: +421-89-52152

16-18. aprilo
Josip Juraj Strossmayer, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

17-18. aprilo
Kongreso de Valencia Esperanto-Federacio kaj Murcio Lorca, Murcia. Inf: Juan Antonio Cabezos Martinez, Avda. de la Flota 7. 3. B. ES-30008 Murcio, Hispanio

19. aprilo
Lingva Seminario de Asocio de Esperantistoj Handikapuloj, Skokovy. Inf: Jindriŝka Drahotová, Sadová 745/35. CZ-29301 Mladá Boleslav. Ĉehio. Tel: +420-326-731845

19-23. aprilo
Internacia Infan-Renkontiĝo en Mesnil-Saint-Pere. Inf: Elisabeth Barbay, 25 alee Gabriel Faure, FR-93140 Bondy, Francio. Tel: +33-148472387. Rete: la.krokodileto@esperanto.org

20-22. aprilo
Biznes-Forumo kun ekspozicio, Karlovo. Inf: Esperinform, p/a Boĵidar Leonov, P.k. 44 BG-4300 Karlovo, Bulgario

20-24. aprilo
Didaktiko kaj pedagogio, gvidata de Claude Gacond, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

21-24. aprilo
13-a Seminario pri Scienco kaj Tekniko, Karlovo. Inf: Esperinform, P/a Boĵidar Leonov, P.k. 44, BG-4300 Bulgario

21-25. aprilo
Volgia Esperanto Renkontiĝo, Nabereĵnie Ĉelni, Ab. ja. 139., RU-423819 Novyj Gorod, Rusio. Inf: E-Klubo Gaja Krokodilo, Grigorij Arosjev rete: arosjev@usa.net

22-25. aprilo
Internacia Seminario "La religio kaj la homaro", Karlovo. Inf Esperinform, p/a Boĵidar Leonov, P.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

24. aprilo
Malferma tago de la Centra Oficejo, Rotterdam. Inf: Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, Nederlando. Tel: +31-10-436144, +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

24-25. aprilo
La bona lingvo - renkonto pri la ĉefverko de Claude Piron, La-Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311., CH-2301 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

24-25. aprilo
Internacia Festivalo de Kanto kaj Kulturo, Karlovo. Inf: Esperinform, p/a Boĵidar Leonov, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

24-26. aprilo
Studsemajnfino de Esperanto, Steensel. Inf: Jeanette Bosse-Sibbel, P. Dondersstraat 23, NL-5613 LP Eindhoven, Nederlando. Tel: +31-40-2113344. Rete: hj.bosse@wxs.nl

24-26. aprilo
9-a Internacia Esperanto-Kurskunveno, Yangpyung ĉe Seulo. Inf: Seula Esperanto-Kulturcentro, CPO Kesto 3047, KR-100-630 Seul, Koreio. Tel: +82-2-7564859. Rete: esperanto@unitel.co.kr

25. aprilo
5-a Trejnado de Esperanto-instruistoj, Rio de Janeiro. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono - EKOR, Starto Cel. Agostinho 126, Fundos, Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro, Brazilio

25. aprilo - 02. majo
TEJO-Seminario, Torino, Italio. Temo: Lokaj Kulturoj en tutagloba mondo. Inf: Lariko Golden, Damjanich u. 1/c 1.8, HU-8200 Veszprém, Hungario. Tel: +36-88-424339, fakso: +36-1-2828885, Rete: golden@osiris.elte.hu

30. aprilo - 02. majo
Printempa Esperantista Renkontiĝo en Altaj Tatroj (PERAT), Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

01-02. majo
Unua Maloldulara Semajnmalkomenco Inf: Christian Richard (la kanada knabo), Fichtenweg 7/1112, DE-72076 Tübingen, Germanio. Tel: tel. +49-7071-64469. Rete: crichard@sfs.nphil.uni-tuebingen.de aŭ Rete: christiangermany@hotmail.com

01-02. majo
Maja Seminario en DED (Donghu-a Esperanto-Domo), Ĉinio. Inf: Rete: dedhea@public.vh.hb.cn

01-03. majo
Grimpado al Hua-monto. Inf: Vicio, Jian-Gong-Lu 3, CN-710043 Xi'an, Ĉinio. Tel/fakso: +86-29-2232952. Rete: vicio@esperanto.nuagrikultura@esperanto.nu

01-09. majo
20 Sanmarineca Universitata Sesio (SUS-20), Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-523415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

01-09. majo
Internacia Kurso por Esperanto-Vojaĝgvidantoj, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

03-11. majo
Aroma Jalto '99, Ukrainio. Inf: Vladimir Hordijenko, ab. skr. 35, UA-252133 Kiev-133, Ukrainio, rete: Konstantin Demjanenko aznauka@berdyansk.net

05-09. majo
1-a Internacia Konferenco pri Agrikulturo kaj medio, Xi'an. Inf: Vicio, Jian-Gong-Lu 3, CN-710043 Xi'an, Ĉinio. Tel/fakso: +86-29-2232952. Rete: vicio@esperanto.nuagrikultura@esperanto.nu

07-9. majo
Nord-Okcident-Regiona Esperanto-Konferenco (NOREK) 1999, Dunsmuir Lodge. Inf: Wally Du Temple, 765 Braemer Avenue, North Seanich, B. C., V8L 5G5, Kanado. Rete: esperanto@home.comdunsmuir@uvic.ca

07-09. majo
45-a semajnfina staĝo de parolata esperanto, Nancy. Inf: Jean-Luc Thibias, 7 place de Paris, FR-54500 Vandoeuvre, Francio. Tel: +33-383-535754. Rete: esperanto.nancy-54@wanadoo.fr

07-09. majo
Renkontiĝo de Balkanlandaj Junularaj Organizoj, Niŝ. Inf: Esperanto, Terazije 42, YU-11000 Beograd, Jugoslavio. Rete: serbejo@ptt.yuzciric@eunet.yu

08. majo
12-a KISO (Konversacia Seminario) en Villingen. Inf: Josef Schiffer, Wilstorfstr. 58, DE-78050 VS-Villingen, Germanio. Tel: +49-7721-58991, Fakso: +49-7721-508891. Rete: josef.schiffer@t-online.de

08-15. majo
51-a Internacia Kongreso de la Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF), Le Mans, Francio. Inf: Jean Ripoche, 6 rue des Platanes, La Gautrie, FR-72230 Arnage, Francio. Tel/fakso: +33-243.211639. Rete: Jean.Ripoche@wanadoo.fr

11. majo
Koncerto de la kantgrupoj, Razgrad. Esperantista Domo de Kulturo, str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario. Tel: +359-84-32694

13-16. majo
Printempa Renkontiĝo en Eijsden/Mesch (NL) inter Maastricht (NL) kaj Liege (BE). Inf: NEJ, Fabien van Mook, Molenstraat 46c, NL-5701 KG Helmond, Nederlando, tel/fakso: +31-492-521991. Rete: nej@dds.nl

13-16. majo
Pied-migrado, vizito al abatejo, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

13-16. majo
Kongreso de Fédération espérantiste du travail, La-Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311. CH-2301 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

14-16. majo
BIEKO '99, Bratislava. Inf: Mgr. Alica Komlóŝiová - ESO, Rovníková 6, SK-82102 Bratislava, Slovakio. Tel: +421-7-291604

14-16. majo
Internacia Renkontigxo de Esperantistoj Naturamikoj en Ceska Lipa. Inf: M. Jira, Mechova 8/32, CZ-466 04 Jablonec nad Nisou, Ĉehio

14-16. majo
Terpoma Gastronomia Semajnfino, Moline en Champsaur (apud Gap). Inf: Monique ARNAUD, Les Pelloux, FR-05500 BENEVENT, Francio. Tel/R/fakso: +33(0)4.92.50. marto
07. Rete: arnaudm@lemel.fr

20. majo
Koncerto de kantgrupoj, Razgrad. Razgrad. Esperantista Domo de Kulturo, str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario. Tel: +359-84-32694

21-23. majo
SATEB Konferenca Semajnfino kaj Jarkunveno, Barlaston. Inf: Derel Tatton, Wedgwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DG, Britio. Tel: +44-1782-372105. Rete: wegdwood.college@staffordshire.gov.uk

21-23. majo
Problemoj de komunikado en turismo kaj kelkaj aspektoj de esperanto-turismo, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

21-23. majo
Renkontiĝo de Blovanta Roko Norda Karolino (BRAG). Inf: Karlo Donoghue, Usono. Tel: +1-828-2642297, fakso: +1-828-264558. Rete: karlo@boone.net

21-23. majo
12-a Renkontiĝo de la ŝtato Rio-de-aneiro, Paraiba do Sul. Inf: Asocio Esperantista Rio-de-aneiro, R. Senador Dantas 117 - Sala 1341, C.P. 840, BR-20001-970 Rio de Janeiro - RJ, Brazilio. Tel: +55-21-2406119, Rete: aerj@infolink.com.br

21-24. majo
Pentekosta semajnfino, Antwerpen. Inf: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio. Tel: +32-3-2343400

21-25. majo
91-a Kongreso de Unuiĝo Franca por Esperanto, Fournols ĉe Clermont-Ferrand. Inf: Raymonde Pérault, UFE, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Tel: +33-1-42786886, fakso: +33-1-42780847

22-24. majo
Pentekosta migrado en uraso, La-Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311., CH-2301 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

23-25. majo
Esperanto-Staĝo, Préfailles. Inf: Hélne Vincent, 3 rue Blaise Cendradas, FR-44100 Nantes, Francio. Tel: +33-2-40439242

27-31. majo
Latvia Internacia Printempo (LIP) "Kasteloj de Livoniaj Kruckavaliroj en Larvio", Riga-Priekuli-Gaujiena-Riga. Inf: Mara Timermane, K. Valdemara 145/1-32, LV-1013 Riga, Latvio. Tel: +371-7361395. rete: espero@ngo.lv

28-30. majo
94-a Skota Kongreso de Esperanto, Orkney. Inf: Irene Bennett, Rossignol, Glaitnes Road, St. Ola, Kirkwall, Orkney KW15 1TW, Britio. tel: +44-1856-875033

29. majo
Ralion en Périgueux (Dordogne) en organizo de "La grupo Espéranto 24". Inf: S-ino Brigitte FAVERIAL, 22bis rue Charnay Frachet, FR-24000 Perigueux, Francio. Tel: +33-553086008

Kroata kongreso

29-30. majo
Tria Kongreso de Kroataj Esperantistoj, Osijek. Inf: Kroata Esperanto-Ligo, Amruŝeva 5/1, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel: +385-1-4810152, fakso: +385-1-48ŭ67. Rete: esperanto@zg.tel.hr Loka societejo: ul. Kamila Firingera 3 (Tvrda), HR-31000 Osijek. Tel: Davor Klobuĉar +385-(0)31-233494

30. majo
Nacia konkurso-recitalo pri bulgara poezio tradukita en Esperanton, Vraca. Inf: Esperanto-Societo Sukceso, P.k. 26, BG-3000 Vraca, Bulgario

02-07. junio
Berlina Arbara Renkontiĝo apud Bad Münder. Inf: Cornelia Tennstaedt, Eberswalder Str.23, DE-10437 Berlin, Germanio. Rete: h0444ymy@rz.hu-berlin.de

02-09. junio
Tutsemajna staĝo, Batipaume apud Agde. Inf: Suzanne Authier, 9 rue Georges Picot, FR-34500 Béziers, Francio

03-10. junio
Apud-Mediteranea Staĝo, Agde. Inf: Cercle Biterrois d'Espéranto, 9 rue George Picot, FR-34500 Béziers, Francio. Tel/fakso: +33-467-311318

04-05. junio
2-a Rendevuo pri Esperanto Kiel Laborlingvo ĉe Kampo de la Sano, Ribeirao Preto. Inf: Instituto Homeopático Francois Lamasson, Rua Américo Brasiliense, 1418 cep BR-14015-150 Ribeirao Preto, Brazilio. Tel: +55-16-6368889. Rete: lamasson@netsite.com.br

04-06. junio
800 jaroj Rendsburg - 80 jaroj Esperanto en Rendsburg. Inf: Wilma Lehmann, Gerichtsburg 17., DE-24678, Germanio. Tel: +49-4331-72941

04-06. junio
5-a Danuba Esperanto-Rendevuo kaj Esperantista Krea Renkontiĝo "Arbitus-99", Razgrad. Inf: Esperantista Domo de Kulturo, str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario. Tel: +359-84-32694

06-12. junio
21-a Ĉebalta Esperantista Printempo, Mielno. Inf: Pola Esperanto-Asocio, p.k. 30. PL-75-016 Koszalin - 1, Polio. Tel: +48-94-3404563 petu: Baranowski

07-14. junio
Litovaj naturparkoj - ekspedicio de Poprad al Litovio. Inf: Esperanto -Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

11-13. junio
19-a Internacia Renkontiĝo de popolaj orkestroj, Torun. Inf: Etnografia Muzeo, str. Waly Gen. Sikorskiego 19, PL-87-100 Torun, Polio

11-13. junio
Naturamika semajnfino kun Mirta Godec, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

11-13. junio
56-a Norvega Esperanto-Kongreso, Fana apud Begen. Inf: Norvega Esperantista Ligo, Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo, Norvegio. Tel: +44-22-350894. Rete: esperanto@online.no

12-13. junio
47-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo, Kongreso de KLEGen Kobe, Japanio. Inf: Rete: kleg@mvf.biglobe.ne.jp

13. junio
36-a Esperanta Renkontiĝo De Paraiba Valo/Resende-RJ. Inf: Avenida Castelo Branco, 104-4-a etaĝo. Rete: astroneves@infolink.com.br

13-23. junio
Internacia Somerkurso en Karlskoga. Inf: Karlskoga Folkhögskola, SE-68096 Lesjöfors, Svedio. Rete: lars.forsman@fhsk.karlskoga.se

14-21. junio
Internacia Ferio-Semajno de TANEF en Feridomo "Teutobirg", Germanio. Inf: Abel Lingbeek, Fovelsanghstate 4, NL-7608 HJ Almelo, Nederlando

19. junio
Kvina Frata Vespero kaj Kamparana Festo, Rio de Janeiro. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono - EKOR, Strato Cel. Agostinho 126, Fundos, Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro - RJ, Brazilio

21-30. junio
Vizitoj en Benelukso, Bruselo. Inf: Marcel Delforge, Rue des Glacieres 16, BE-6001 Charleroi, Belgio. Tel/fakso: +32-71-431413

24-27. junio
3-a Danuba Esperantlingva Scienca kaj Kultura Forumo, Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

25-27. junio
Oliva Gastronomia Semajnfino, Maury (apud Perpignan). Inf: Frédéric Durand, 59 avenue de la Colline, résidence l'Hermitage, B t.F, FR-34070 Montpellier, Francio. Tel: +33 (0)4.67. novembro
20.59 (petu Korali). Rete: pboix@club-internet.fr

26-27. junio
Speciala monatfino por infanoj kaj plenkeskuloj, La-Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311. CH-2301 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

26. junio - 03. julio
Blankaj noktoj, Sank-Peterburgo. Inf: Svetlana Ejst, ul. P. Germana 15-1-98, RU-198329 Sank-Peterburg, Rusio. Tel: +7-812-1360229

27. junio
Internacia kaj Tutlanda Jarpikniko, Huizingen. Inf: Marcel Delforge, 16 rue des Glacieres, BE-6001 Charleroi (Marcinelle), Belgio. Tel: +32-71-431413

27. junio
Turisma Esperanto Festo en St-Laurent-de-la-Plaine. Inf: Kultura Esperanto-Centro de Angers, 6 rue du Buis, FR-49000 Angers, Francio. Tel: +33-241-668336, fakso: +33-241-784775. Rete: laurent.vignaud@wanadoo.fr

27. junio
Tutlanda Jarpikniko, Huizingen ĉe Bruselo. Inf: Marcel Delforge, 16 rue des Glacires, BE-6001 Marcinelle/Charleroi, Belgio

30. junio - 04. julio
Frusomera Renkontiĝo Esperantista Ŝokanta Obstinulojn, FREŜO-99. Inf: Andrzej Gielert, Murzynowskiego 22/27, PL-10-950 Olsztyn, Polio. rete: mazda47@polbox.com

02-04. julio
EDUSEM Eduka semajnfino de ILEI, instruas Katalin Smidéliusz, Tampere. Inf: Sylvia Hmlinen, Teivaalantie 85, FI-33400 Tampre, Finnlando. Tel: +358-3-3463493. Rete: veli.hamalainen@kolumbus.fi

02-08. julio
Somera Esperanto-Feriado, Burgas. Inf: Esperinform, p/a Boĵidar Leonov, P.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

02-09. julio
Kurso de la kroata kun Gordana Jurina, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

03. julio
Historia Serĉpromenado, Antverpen. Inf: Flandra Esperanto Junulara Asocio, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio. Rete: Lode@fel.esperanto.be

03-04. julio
Vegetara semajnfino, Antverpeno. Inf: Flandra Esperanto Junulara Asocio, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio. Rete: Lode@fel.esperanto.be

03-04. julio
33-a Landa Amika Renkonto de Hungara Fervojista Esperanto-Asocio en Tata. Inf: Elizabeta Ködmön, Csokonai u. 13, HU-2890 Tata, Hungario. Rete: kodmon@mail.matav.hu

04-10. julio
Internacia kant-trejnado okazos en Haguenau. Inf: Odette Scheidel, 35 Grand' rue, FR-67660 BETSCHDORF, Francio

04-13. julio
PostTendaro en S.Peterburgo. Inf: Grigorij Arosjev, rete: arosjev@esperanto.nu

04-14. julio
39-a tendaro OKSEJT, Tihvin. Inf: Andrej Ananjin, ab. ja. 31, RU-1ŭ71 Moskvo, Rusio. Rete: ananjin@usa.net

04-17. julio
Somera Esperanto-Tendaro, Lanĉov. Inf: Klubo de Esperanto kaj mondaj lingvoj, CZ-674 01 Trebiĉ, Ĉehio. Tel: +420-618-21909 organizanto Sittauer

04-18. julio
Somera Esperanto-Lernejo (SEL'99), Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

05-09. julio
Semajno de 12 steloj, 5-a Internacia Esperanto-semajno, instruas Katalin Smidéliusz, Tampere. Inf: Jukka Laaksonen, Uudenkylnkuja 2 B 11, FI-33530 Tampere, Finnlando. Tel: +358-3-2554724 aŭ +358-3-2494313, rete: laakju@koti.tpo.fi

05-10. julio
Progresiga kurso kaj praktikado de jogo, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

05-10. julio
Internacia Kantostaĝo en Haguenau. Inf: Jacqueline Schmitter, 28 cité Adelaide, FR-67660 Betschdorf, Francio. Tel: +33-38854464

06.-10. julio
35-a Brazila E-Kongreso, Campo Grande. Inf: Societo de Esperanto Mato Grosso do Sul, Rua 15 de Nov. 230/55, C. P. 3530. BR-79002-140 Campo Grande - MS, Brazilio

05-23. julio
Multnivelaj Intensaj Kursoj, San Francisco Ŝtata Univeristato. Inf: Ellen Eddy, 11736 Scott Creek Dr SW, Olymia WA, 98512 Usono. Tel: +1-360-7544563. Rete: eddyellen@aol.com

06-10. julio
Praktikado de la lingvo, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549428074

06-23. julio
Somera Esperanto-Kursaro, San Francisco. Inf: Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Road SW, Olympia, WA 98512, Usono. Tel: +1-360-7544563, fakso: +1-360-7869175. Rete: eddyellen@aol.com

07-11. julio
Midtfyns Festivalen) (MoFo - Dana rokfestivalo kun 40000 homoj, kun speciala esperanto-tendaro. Ĉiam 4-5 samtempaj koncertoj, kun i.a. BRYAN ADAMS - IGGY POP - GARBAGE - AEROSMITH - THE BLACK CROWES - MASSIVE ATTACK. Inf: Jacob Nordfalk, Danio. Tel: +45-26206512. Rete: nordfalk@alf.nbi.dk

10. julio
Festivalo de fiŝista supo, Baja, Hungario. Inf: Rete: szcs@esperanto.nu

10-11. julio
3-a Festivalo de Esperanta Videofilmo. Inf: Inter-Kulturo, Besednjakova 1, SI-2000 Maribor, Slovenio

10-12. julio
17-a Internacia Somera Esperanto-Universitato, Veliko Tarnovo, Bulgario

11-18. julio
Turisma Semajno (TUSE'99), Montaraj naturrezervejoj de Slovakio. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

11-18. julio
Kursa semajnfino kun Spomenka Ŝtimec kaj Viŝnja Brankoviĉ, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

12-16. julio
35-a Brazila Kongreso de Esperanto kaj 20-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso, Campo Grande. Inf: Sociedade Esperanto Mato Grosso do Sul, Rue 15 de Novembro, 230/55, BR-79002-140 Campo Grande - Mato Grosso do Sul, Brazilio. Tel: +55-67-3820493

14-22. julio
3-a Somera Esperanto-Lernejo, Banja Vruĉica (apud Tesliĉ). Inf: Esperanto-Ligo de Serba Respubliko, pp. 335, BA-78000 Banja Luka, Bosnio kaj Hercegovino. Tel: +387-(0)78-231666, +387-(0)74-73ŭ0 (Esperanto-Societo Teliĉ) Rete: esperote@etf-bl.rstel.net

15-18. julio
Posttendaro en Sankt-Peterburgo. Inf: Svetlana EJST, ul. Partizana Germana 15-1-98, RU-198329 Sankt-Peterburg, Rusio. Tel: +7-812-1360229. Rete: sveta@bono.spb.su

15-22. julio
3-a Somera Esperanto-Lernejo, Banja Vruĉica ĉe Tesliĉ, Bosnio-Hercegovino. Inf: Esperanto-Societo Tesliĉ, P.k. 20, BA-74270 Teslic, Serba Respubliko. Inf: Tel: +381-74-73ŭ0, fakso: +381-74-731063. Rete: esperote@eft-bl.rstel.net

16-18. julio
Renkontiĝo en Pécs. Inf: Baranja Esperanto-Asocio, Pf. 98., HU-7601 Pécs, Hunmgario. Rete: szucs@geod.pmmfk.jpte.hu

17-18. julio
Interregiona kaj najbara renkontiĝeto, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

17-21. julio
58-a Hispana Kongreso kaj 9-a Eŭropa Esperanto-Forumo, Castellon. Inf: Kongresa Sekretario, Av. Burjasot 29, A-31, ES-46009 Valencia, Hispanio. Tel: 34-964-203238. Rete: a-casquero@redestb.es

17-23. julio
Internacia Esperanto-Konferenco MCMXCIX de OSIEK en Metz: Mono kaj Civilizo. Inf: Eric Laubacher, 1 rue Louis-Antoine de Bougainville, FR-78180 Montigny le Bretonneux, Francio. rete: ericl@iname.com.fr

17-24. julio
35-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj BET-35, Riga. Inf: Latvia Esperanto-Asocio, p.k. 150. LV-1050 Riga, Latvio. Tel: Alida Zigmunde +371-2-938672. Rete: lekanto@adm.aml.lv

17-24. julio
18-a Katolika Esperanto-Tendaro (KET'99), Srebranice. Inf: Miroslav Svaĉek, Trsická 6, CZ-751 27 Pencice, Ĉehio. Tel. +420-641-228304. Rete: msvacek@iol.cz

17-25. julio
Pirenea Semajno, Adervielle. Inf: Marcel Redoulez, 25 avenue du Prince Noir, FR-33750 Camarsac, Francio. Tel: +33-556.301659

18-24. julio
SAT antaŭkongreso, Ĉeske Budejovice. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: +420-2-99112201, fakso: +420-2-99121126, rete: chrdle@kava-pech.cz

18-31. julio
Somera Esperanto-Tendaro, Lanĉov. Inf: Klubo de Esperanto kaj mondaj lingvoj, CZ-674 01 Trebiĉ, Ĉehio. Tel: +420-618-21909 organizanto Sittauer

21-24. julio
Internacia Renkontiĝo de Handikapuloj, Pardubice. Inf: Internacia Klubo de Esperantistoj-Handikapuloj, Na okrouhlíku 953/21, CZ-530 03 Pardubice, Ĉehio. Rete: handikapuloj@bigfoot.com

21-25. julio
9-a Eŭropa Esperanto-Forumo, Castellón-Valencia. Inf: Augusto Casquero, av. Burjasot 29 A-31., ES-46009 Valencia, Hispanio. Tel: +34-96-3401369. Rete: a-casquero@redestn.es

22-24. julio
4-a Esperantista Renkontiĝo de Serba Respubliko, Banja Vruĉuca ĉe Teslic, Bosnio-Hercegovino. Inf: Esperanto-Ligo de Serba Respubliko, pp. 335, BA-78000 Banja Luka, Bosnio kaj Hercegovino. Tel: +387-(0)78-231666, +387-(0)74-73ŭ0 (Esperanto-Societo Teliĉ). Rete: esperote@etf-bl.rstel.net

23-30. julio
Ne tre konataj aspektoj de la internacia lingvo kun d-ro Heiner Eichner, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

24-26. julio
47-a Landa Kongreso de ELNA, Sankta Luizio. Inf: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. Rete: elna@esperanto-usa.org

24-29. julio
12-a Internacia Medicina Esperantista Konferenco (IMEK), Opava. Inf: MUDr. Eva Kopeĉná, Pekar'ská 84, CZ-747 05 Opava, Ĉehio. Tel: +420-653-219086

24-31. julio
SAT-Kongreso en Karlovy Vary. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglicka 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: +420-2-9912201. Rete: chrdle@telecom.cz

24-31. julio
Lingvistiko: Vortaro kaj tradukado kun Danile Lévy, Gresillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Kastelo Grésillon, FR-49150 Bauge, Francio. Tel/fakso: +33-(0)241825522

25-31. julio
65-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj, Berlin. Inf: Theodor Speckmann, Trierer Str. 45, DE-50674 Köln, Germanio

26. julio - 09. aŭgusto
5-a Verda Olimpiko (Ŝaka Olimpiko), Tulĉea. Inf: Noel László, Pf. 74. Of. p 5., RO-8800 Tulcea, Rumanio

27-31. julio
Antaŭkongresa Busvojaĝo tra Pollando. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

29. julio - 01. aŭgusto
18-a Komuna Seminario (KS18), Wanihama. Inf: Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku, Waseda 12-3, JP-162-0042, Japanio. Rete: junuloj@po.teleway.ne.jp

30. julio - 07. aŭgusto
Karavano de Orbis Pictus, Zagreb-Prago-Drezdo-Berlino-Zagreb. Inf: Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

31. aŭgusto
Speciala karavano de SAT al UK, Karlovy Vary-Drezdeno-Berlino. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: +420-2-99112201, fakso: +420-2-99121126, rete: chrdle@kava-pech.cz

31. julio - 07. aŭgusto
84-a Universala Kongreso de Esperanto, Berlin. Inf: LKK, d-ro Bengt-Arne Wickström, Weseler Str. 17, DE-10318 Berlin. Rete: UK99.Berlin@wiwi.hu-berlin.de

01-03. aŭgusto
Grimpado al Taibai-monto. Inf: Vicio, Jian-Gong-Lu 3, CN-710043 Xi'an, Ĉinio. Tel/fakso: +86-29-2232952. Rete: vicio@esperanto.nuagrikultura@esperanto.nu

01-06. aŭgusto
12-a Mondkongreso de Aplika Lingvistiko (AILA '99), Tokio. Inf: Japana Esperanto-Instituto, Waseda-mati 12-3, JP-162-0042 Tokio, Japanio. Tel: +81-3-32034582. Rete: jei@mre.biglobe.ne.jp

01-07. aŭgusto
Kurso pri peckurado kun Marie Malézieux, Gresillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Kastelo Grésillon, FR-49150 Bauge, Francio. Tel/fakso: +33-(0)241825522

01-14. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro, Lanĉov. Inf: Klubo de Esperanto kaj mondaj llingvoj, CZ-674 01 Trabiĉ, Ĉehio. Tel: +420-618-21909 organizanto Sittauer

02-08. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro "Intermondo-2", Volgograd. Inf: Eduard Kolosov rete: edik@esperanto.nu

03-09. aŭgusto
Survoje al 55-a IJK aŭ "Zagorje la Verda", bieno Njeguŝ. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

07-12. aŭgusto
AVE Seminario pri Verda Politiko, Jetrichovice, Ĉehio. Inf: Michael Wolf, Heinrich Heine Str. 63, DE-01844 Neustadt, Germanio. michalupo@aol.com

07-13. aŭgusto
33-a ILEI-Konferenco, Karlovy Vary, Ĉehio. Inf: Bertil Andréasson, Södra Rörum pl. 455, SE-242 94 Hörby, Svedio

07-14. aŭgusto
14-a Ekumena Kongreso en Gliwice. Inf: Stanislaw Mandrak, rete: staman@priv.onet.plbernhard.eichkorn@esperanto.de

07-14. aŭgusto
3-a Junulara Ekumena Esperanto-Tendaro (JET'99) en Gliwice. Inf: Stanislaw Mandrak, rete: staman@priv.onet.plbernhard.eichkorn@esperanto.de

07-14. aŭgusto
9-a Internacia Esperanto-Kongreso, Torun. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

07-14. aŭgusto
Universitato de la tria aĝo, Bygoszcz-Torun. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

07-14. aŭgusto
Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj apud Zielona Góra, Polio. Inf: Christoph Knabe, Dortmunderstr. 9A, DE-10555 Berlin, Germanio. Tel/fakso: +49-30-3913978, tel: +49-30-3919356. Rete: knabe@tfh-berlin.de

07-15. aŭgusto
22-a Somera Esperanta Familia/Feria Tendaro Thormsdorf apud Feldberg. Inf: Eckhard Raabe, Staakener Heuweg 1, DE-14612 Falkensee, Germanio. Tel: Werner Pfennig +49-395-4221398

08-14. aŭgusto
Jogo kaj esperanto kun Rose-Marie Laveau, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Kastelo Grésillon, FR-49150 Bauge, Francio. Tel/fakso: +33-(0)241825522

09. aŭgusto
11-a Ĝenerala Kunveno de Monda Turismo, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

IJK en Hungario

09-16. aŭgusto
55-a Internacia Junulara Kongreso, Veszprém. Temo: Komunikado en la informsocio. Inf: LKK de 55-a IJK, Pf. 87. HU-1675 Budapest, Hungario. Tel: +36-88-424339, fakso: +36-1-2828885. Rete: hej@math.bme.hu

09-16. aŭgusto
Hungaria Esperantista Semajno ĉe Balatono. Inf: Vojaĝoficejo Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

10-15. aŭgusto
Literatura Kurso kun Spomenka Ŝtimec, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

13-15. aŭgusto
Postkongreso de la 9-a IEK, Elk (Mazurio). Inf: Ewa Bondar, str. Kochanowskiego 13, PL-13-300 Elk, Polio

13-16. aŭgusto
18-a Internacia Literatura Forumo, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

14-20. aŭgusto
39-a Internacia Somerlernejo ĉe Wedgwood Memorial College. Inf: Derek Tatton, Wegdwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Britio, ST12 9DG. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

14-21. aŭgusto
Familia Feriado, apud Zielena Góra, Polio. Inf: Christoph Knabe, Dortmunderstr. 9A, DE-10555 Berlin, Germanio. Tel/fakso: +49-30-3913978, tel: +49-30-3919356. Rete: knabe@tfh-berlin.de

15-21. aŭgusto
Kultura kaj festa semajno, Budapest-Kecskemét-Bugac. Inf: Movilo, Soroksári út 117D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793

15-21. aŭgusto
Teatro kun Sylvie Bonnet, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Kastelo Grésillon, FR-49150 Bauge, Francio. Tel/fakso: +33-(0)241825522

16-22. aŭgusto
La plej aktualaj eventoj de astronomio kun H.M. Maitzen kaj M. Tiŝljar, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

16-23. aŭgusto
MEmzorga LAg-umado (MELA), Délegyháza. Inf: Edit Lindwurm, HU-1212 Budapest, Dunadűl' u. 5/C. 5/32, Hungario. Tel: Andi: +49-511-7000011, fakso: +49-511-7100973, Ŝandor: +36-1-2518111, Edit: +36-1-2768693

17-21. aŭgusto
Multlingva staĝo: iniciado al diversaj naciaj lingvoj pere de Esperanto, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

17-22. aŭgusto
2-a Plurnivela Internacia Kursaro, La-Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311. CH-2301 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

20-22. aŭgusto
Rondvojaĝo ĉirkaŭ Altaj Tatroj, starto el Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

20-28. aŭgusto
Tria renkontiĝo de Esperanto en Pluezek. Inf: Roger Eon, 5 Kervilin Izelan, FR-22470 Plouezec, Francio. Tel/fakso: +33-296-227717. Rete: rogeon@club-internet.fr

21-26. aŭgusto
68-a Itala Kongreso de Esperanto, Riva del Garda (Trento). Inf: 68-a IKE, Segreteria Palacongressi, Parco Lido, IT-38066 Riva del Garda (TN), Italio. Tel: +39-0464-520000, fakso: +39-0464-555255

22-25. aŭgusto
2-a Azia Kongreso de Esperanto en Hanojo. Inf: LKK, 105A str. Quan Thánh - Ha Noi - Vietnam. Tel: +84-48-454547, fakso: +84-48-432756

23-29. aŭgusto
Kafoklaĉa Internacia Somera RenkontiĝO (KISO), Marburg. Inf: Marburga Esperanto-Grupo (MEG), Afföllerstr. 19, DE-35039 Marburg/Lahn, Germanio. Rete: kiso@esperanto.nu

23-31. aŭgusto
5-a Internacia Arkeologia Laborbrigado, Blera (Viterbo). Inf: Pier Luigi Cinquantini, via Dante Alighieri n. 2, IT-01010 Blera (Viterbo), Italio. Tel/fakso: +39-0761-479503, port: +39-335-492337. Rete: pcinqua@tin.it

25. aŭgusto - 03. septembro
Antaŭkongresa (BEA) Ĉemara Feriado, Burgas. Inf: Esperinform, p/a Boĵidar Leonov, p.k.44. BG-4300 Karlovo, Bulgario

26-28. aŭgusto
Koboldoj en folkloro - seminario, Iisalmi. Inf: Tuula Laatikainen, Kultura Centro de Iisalmi, Pl. 5. FI-74101 Iisalmi. Finnio. Tel: +358-17-8301511, tel/fakso: +358-17-8301558. Rete: tuula.laatikainen@iisalmi.fireino.eriksson@iisalmi.fi

27-29. aŭgusto
Taj-ĉi-ĉuan, ĉinaj ekzercoj kaj ilia filozofio kaj Ludoj, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

28. aŭgusto
Limburga Esperanto-Tago, Bree. Inf: Esperanto-Societo, Panhovenstr. 10, BE-3990 Peer Belgio. Tel: +32-11-635592

28. aŭgusto - 04. septembro
25-a Internacia Semajno ĉe Mediteraneo, Ste. Inf: Esperanto, 5 rue docteur Roux, FR-34040 Montpellier, Francio. Fakso: +33-467541543

28. aŭgusto - 04. septembro
25-a Internacia Semajno kun Metodika Seminario pri Cseh-metodo, Séte. Inf: Esperanto, 5 rue docteur Roux, FR-34040 Montpellier, francio. Fakso: +33-4-67541542

29. aŭgusto - 03. septembro
21-a Sanmarina Universitata Sesio (SUS-21), Rimini kaj San-Marino. Inf: Akademio de la Sciencoj, Kleinenberger Weg 16b, DE-33100 Paderborn, Germanio

01-15. septembro
4-a Internacia Esperanto-Feriado, Kroscienko. Inf: Pola Esperanto-Asocio, Rondo en Kroscienko n/D., ul. Kingi 6, PL-34-450 Kroscienko n/D, Polio

02-05. septembro
Mikologia seminario, Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

03-05. septembro
50-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio en Vraca. Inf: BEA, p.k. 26, BG-3000 Vraca, Bulgario. Rete: sukceso@yahoo.com kaj esperanto-vraca@yahoo.com

03-05. septembro
Skolta Studrondo, Dunblane, Skotlando. Inf: Jean Bisset, 47 Airbles Crescent, Motherwell, ML1 3AP, Britio. Tel: +44-698-263199

03-06. septembro
4-a Hansa Esperanto-Tago, Stockholm-Tallinn. Inf: por Svedio: Soile Lingeman, Vasterasgatan 4, SSE-11343 Stockholm, Svedio. Tel: +46-8-306315 aŭ por Estonio: Virve Ernits, Mahla 65-1, EE-0012 Tallinn, Estonio. Tel: +372-2-585775

03-07. septembro
13-a Kongreso de Itala Katolika Esperantista Unuiĝo, L'Aquila, Inf: Serio Boschin, Via Eritrea 8, IT-31100 Trevisio, Italio

04-05. septembro
Aŭtunaj tagoj de EAF, insularo de Turku. Inf: Suomen Esperantoliitto ry, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnio

04-10. septembro
7-a Internacia Turisma semajno , Valletta. Inf: Malta Esperanto-Societo, P.O.Box 142, Valletta CMR-01, Malto. Tel: +356-486260, fakso: 356-523071. Rete: maltaesp@global.net.mt

05-12. septembro
Postkongresa (BEA) Ĉemara Feriado, Burgas. Inf: Esperinform, p/a Boĵidar Leonov, p.k. 44. BG-4300 Karlovo, Bulgario

08-13. septembro
Berlina Arbara Renkontiĝo apud Bad Münder. Inf: Cornelia Tennstaedt, Eberswalder Str. 23, DE-10437 Berlin, Germanio. Rete: h0444ymy@rz.hu-berlin.de

10-12. septembro
Esperanta Malgrandkarpata Renkonto, Bratislava. Inf: Mgr. Alica Komlóŝiová - ESO, Rovníková 6, SK-82102 Bratislava, Slovakio. Tel: +421-7-291604

10-12. septembro
1-a Vinbera Semajnfino, Edenkoben. Inf: Mirjam Larissa Walter, DE-67071 Ludwigshafen, Germanio. Rete: Mirjam.Walter@esperanto.de

10-17. septembro
La esperanta literaturo ekde 1952, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

10-17. septembro
Vizitado de rumanaj monakejoj kaj delto de Danubo, Braŝov-Suceava-Danubodelto. Inf: Rumana Esperantista Fervojista Asocio, str. Politehnicii 1, RO-2200 Braŝov, Rumanio. Fakso: +40-68-151579

11. septembro
Literatura Tago de LF-Loop kaj Esperanta PEN en Budapeŝto, Hungario. Inf: Esperanta PEN-Centro, CP 28, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando

11-12. septembro
Regiona Semajnfino de SES, Cully. Inf: Nicole Margot, Lyss 4, CH-1010 Lausanne, Svisio

11-13. septembro
Literatura Festivalo, Mantova. Inf: Laura Brazzabeni, Via Montanara Sud 91/a, IT-46010 Campitello (Mantova), Italio. Tel/fakso: +39-376-92609. Rete: ibrazza@iol.it

17-19. septembro
Surpriza Semajnfino, bieno Njegus, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe. Inf: Orbis Pictus de Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-040-767875. Rete: orbispictus@iol.it

17-19. septembro
Faulhaber Semajnfino 1999, feriejo Mennorode. Inf: Hans ten Hagen, Middenweg 587, NL-ŭ4 BH Heerhugowaard, Nederlando. Tel: +31-72-5717918, fakso: +31-72-5747670. Rete: ten.hagen.esperanto@wxs.nl "temo: Mono"

18-19. septembro
12-a Esperanto-Tago, Pardubice. Inf: Esperanto-Klubo, Na Okrouhliku 953/21, CZ-530 03 Pardubice, Ĉehio. Tel: +420-40-6611941

18-19. septembro
Seminario de Sveda Esperanto-Instituto, Esperanto-garden - Lesjöfors. Inf: Anita Dagmarsdotter, Smidesgatan 3 B, SE-775 50 Kryblo, Svedio. Tel: +46- (0)226-10939. Rete: ada@esperanto.nu

19. septembro
XIIa Esperanto-tago en Pardubice. Inf: Esperanto-klubo de Stanisla Schulhof, Na Okrouhliku 953/21, CZ-530 03 Pardubice, Ĉehio

19-24. septembro
Unua sesio de Lingvistika Instituto, Poznan. Inf: Ilona Koutny, Lingvistika Instituto UAM, Miedzichodzka 5. PL-60-371 Poznan, Tel/fakso: +48-61-8618572. Rete: ikoutny@amu.edu.pl

23-26. septembro
10-a Montkabana Renkontiĝo (MKR) Felseralm. Inf: Aŭstria Esperanto-Junularo, Pf. 804. AT-8011 Graz, Aŭstrio

24-25. septembro
Turisma sesio: Esperanto - Lingvo de eduka turismo, Waszawa. Inf: Esperanto-Klubo ĉe Muzeo pri Azio kaj Pacifiko, str. Solec 25, PL-00-403 Warszawa, Polio. Tel/fakso: +48-22-6219470

24-26. septembro
15-aj Artaj Konfrontoj en Esperanto, ARKONES-99, Poznan. Inf: Zbigniew Kornicki, Osiedle Boleslawa Smialego 7/22, PL-60-682 Poznan, Polio

25-26. septembro
Kultura Semajnfino, La Chaucx-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP. 311., Postiers 27, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel: +41-32-9267407. Rete: heroldo@tin.it

25-29. septembro
25-a Internacia Forumo pri Turismo, Edukado kaj Kulturo, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744 aŭ 3460082. Rete: andreo@rubikon.net.pl

26. septembro
Trilanda Renkontiĝo de SENLIME en Vaals. Inf: Trude Sinno, In 't Oord 45, NL-6291 VN Vaals, Neerlando. Rete: sinno@ibac.rwth-aachen.de

01-03. oktobro
Turisma aŭtuno en Malá Fatra. Inf: Esperanto-MEL. Pf. 152, SK-01241 Zilina, Slovakio. Tel: +421-89-52152

01-03. oktobro
12-a Internacia Kultura Festivalo, Ústí nad Labem. Inf: Marie Mouĉková, Koŝtov 110, CZ-400 04 Ústí nad Labem, Ĉehio. Tel: +420-47-5620740

01-05. oktobro
(provizora dato) Scienc-Teknika konferenco kun sekcio "Esperanto en scienco kaj tekniko", Vladivostoko. Inf: Aleksandr B. Titajev, Puŝkinskaja 10, RU-690600 Vladivostok, Rusio. Tel: +7-4232-268769, fakso: +7-4232-261689. Rete: espero@pub.marine.su

02-09. oktobro
7-a Internacia Esperanto-Semajno de Kulturo kaj Turismo, Cambrils. Inf: H.F.E.A, apartado 15027, ES-08080 Barcelona, Hispanio. Tel: +34-(9)3-7253421, +34-(9)3-7275021, fakso: +34-(9)3-7836511. Rete: luis_serrano@mixmail.com

06-12. oktobro
Gastama Hungario Inf: Vojaĝoficejo Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

07-10. oktobro
11-a Alp-Adria Esperanto Konferenco, Pula. Inf: Kroata Esperantista Unuiĝo, p/a Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel. +385-1-3745052, +385-1-4833809. Rete: hes@esperanto.nu

08-11. oktobro
53-a Argentina Kongreso de Esperanto, San Carlos de Bariloche. Inf: Alejandro Cossavella Lilinquén 309, Pinar de Festa, AR-8400 S. C. de Bariloche, Río Negro, Argentina. Rete: losnotrosb@infovia.com.ar

08-11. oktobro
Internacia Amikeca Renkontiĝo, The Friars' Aylesford, Britio. Inf: A. Page, 37 Bullfinch Close, Riverhead, Sevenoaks, Kent, TN13 2BB, Britio. tel: +44-1732-456916

09-10. oktobro
31-a Korea Kongreso de Esperanto, Seulo. Inf: Korea Esperanto-Asocio, 1601 Kangbyon Hanshin Core B/D, 350 Mapo-dong, Mapo-gu, Seoul, KR- 121-703, Koreio. Tel: +82-2-7176974, fakso: +82-2-7176975. Rete: keast@soback.komet21.net

09-11. oktobro
6-a Internacia Semajnfino Esperantista en Ludlow, Vermonto, Usono. Inf: Esperanto-Societo Kebekia, 6358-A, rue de Bordeaux, Montreal QC H2G 2R8, Kanado. Tel: +1-514-4958442, fakso: +1-514-2720151. Rete: esperanto@sympatico.ca

15-17. oktobro
9-a Kongreso de Ĉeha Esperanto-Asocio, Tábor. Inf: Ĉeha Esperanto-Asocio, p.k. 1069, CZ-111 21 Praha 1, Ĉehio. Tel: +420-653-611823, fakso: +420-2-803608. Rete: cea@tnet.cz

15-17. oktobro
86-a Japana Esperanto-Kongreso, Motizuki Nagano. Inf: Japana Esperanto-Instituto, Waseda-mati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokyo-to, 162, Japanio. Tel: +81-3-32034581, fakso: +81-3-32034582. Rete: jei@mre.biglobe.ne.jp

15-17. oktobro
9-a Kongreso de ĈEA en Tabor (suda Bohemio). Inf: Ĉeha Esperanto-Asocio, pk. 1069. CZ-111 21 Praha 1, Ĉehio. Tel: +420-653-611823, fakso: +420-02-803608. Rete: cea@tnet.cz

16-17. oktobro
ZERo-99, Zmijiv. Inf: Alina Ŝljahova, ul. Kalinina 11, UA-313720 Zmijiv, Ukrainio. Tel: +38-5747-37499

16-18. oktobro
5-a Kolombia Kongreso de Esperanto en la urbo Ibagué. Inf: s-ro Ruben Torres, Carrera 85 # 15-68 Cali, Kolombio. Rete: rdtorres@teletulua.com.cordtorres@colombianet.net

22-24. oktobro
PSKK (Post-Somera Klaĉ-Kunveno. Plej Senenua Klaĉ-Kunveno, Plenetosa Stranda Klaĉ-Kunveno. K.t.p.) en Nieuwpoort (Belgio). Inf: Fabien van Mook, Molenstraat 46c, NL-5701 KG Helmond, Nederlando. Tel/fakso: +31-492-521991. Rete: nej@dds.nl

23. oktobro
Konferenco "La loko de esperanto en la scienco, kulturo kaj arto", Razgrad. Esperantista Domo de Kulturo, str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario. Tel: +359-84-32694

23-24. oktobro
Kultura Monatfino en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311. CH-2301 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

24-31. oktobro
TEJO-Seminario, Strasburgo, Francio. Inf: Grigorij L. Arosjev, a/ja 31., RU-1ŭ71 Moskvo, Rusio. Tel: +7-095-4761472. Rete: arosjev@fnmail.com

26-29. oktobro
3-a Internacia Studenta Esperanto-Kongreso de Azi-Paciifikaj landoj, Vladivostok. Inf: Aleksander B. Titajev, Teknika Universitato, Puŝkinskaja 10, RU-390600 Vladivostok, Rusio. Rete: espero@pub.marine.su

26-30. oktobro
Praktikado de la lingvo, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

29. oktobro - 01. novembro
5-a Mediteranea Konferenco de Esperantologio, Ste, Francio. La esperanta fonetiko kun Daniele Vitali. Inf: LF-Koop, C. P. 928, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel: +41-32-9267407. Rete: heroldo@tin.it

30. oktobro - 01. novembro
29-a Kataluna kaj 2-a Transpirenea Kongreso de Esperanto, Mansesa. Inf: Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 290, ES-08280 Sabadell (Katalunio), Hispanio. Tel/fakso: +34-93-7163633. Rete: kea@stel.net

05-09. novembro
1-a Internacia Konferenco pri Agrikulturo kaj medio, Xi'an. Inf: Vicio, Jian-Gong-Lu 3, CN-710043 Xi'an, Ĉinio. Tel/fakso: +86-29-2232952. Rete: vicio@esperanto.nuagrikultura@esperanto.nu

06-07. novembro
10-a Kongreso de Ukrainia Esperanto-Asocio, Kiev. Inf: Vladimir Hordijenko, p.k. 35, UA-252133 Kiev, Ukrainio. Tel: +38-44-295701, fakso: +38-44-2952870. Rete: lnp@un.kiev.ua

06-07. novembro
Nordfranca Eŭropa Rendevuo, Morbecque. Inf: Jean Dietrich, 104 rue J. Jaurés, FR-59192 Beuvrages, Francio. Tel: +33-3-27337931

06-08. novembro
Tatara Esperanto Renkontiĝo (TERo-3) en Kazanj (Tatarstano). Inf: anna Amirova, str. Ĉujkova, 67-20, RU-420132 Kazanj, Rusio. Tel: +7-8432-567048

11-14. novembro
Glivice-a Rendevuo de Uzantoj kaj Praktikantoj de Esperanto, Glivice. Inf: Esperanto, skr. poczt. 21, PL-44-101 Gliwice, Polio. Tel: +48-32-2315284, +48-32-2316507, +48-32-2326035. Rete: staman@priv.onet.pl aŭ Rete: staman@ka.onet.pl

13-14. novembro
Esperanto-staĝo, Redon. Inf: Hélne Vincent, 3 rue Blaise Cendras, FR-44 100 Nantes, Francio. Tel: +33-2-40439242

13-15. novembro
10-a Sudbrazila Esperanto-Renkontiĝo kaj 5-a Internacia Konferenco pri instruado, Florianópolis. Inf: Esperanto-Asocio de Santa Catarina, C. P. 469, BR-88010-970 Florianópolis - SC, Brazilio. Rete: marcofer@cfh.ufsc.br

19-21. novembro
Stud-semajnfino de Esperanto-Nederland en Castricum Inf.: Ton VERWOERD, Luxemburglaan 545, NL-1966 MJ Heemskerk, Nederlando. Tel: +31-251-231667. Rete: Ronald Bijtenhoorn: vaganto@wish.net

21. novembro
12-a Esperanta Renkontiĝo de Okcidenta Regiono, Rio de Janeiro. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono - EKOR, Strato Cel. Agostinho 126, Fundos, Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro, Brazilio

27. novembro
11-a Malferma tago de la Centra Oficejo, Roterdamo. Inf: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10-4361044, fakso: +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

25-28. novembro
Mezeŭropa Esperanto Junulara Kunveno, Bydgoszcz. Inf: Aneta Bedkowska, M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Rete: andreo@rubikon.net.pl

27-28. novembro
Kultura Monatfino en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311. CH-2301 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

03-05. decembro
Antaŭkristnaska renkontiĝo, Bratislava. Inf: Mgr. Alica Komlóŝiová - ESO, Rovníková 6, SK-82102 Bratislava, Slovakio. Tel: +421-7-291604

03-05. decembro
Renkontiĝo okaze de Sankt-Nikolao Festo, Murzasichle (Polio) Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

04. novembro
12-a Konferenco de Internacia Komunista Kolektivo, Havano. Inf: Luis Serrano Pérez, Font Nova 32, ES-08202 Sabadell, Hispanio. Tel: +34-9-37275021. Rete: luis_serrano@mixmail.com

09-15. decembro
Zamenhofaj tagoj, Razgrad. Esperantista Domo de Kulturo, str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario. Tel: +359-84-32694

10-15. decembro
Zamenhofa semajno, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428074

22. decembro - 04. januaro
12-a Konferenco de IKEKInternacia Komunista Esperantista Kolektivo en Havano. Inf: IKEK Fe del Valle, Calle 10, no 106 Vedado (Havano), Kubo. Tel: +33-(0)148926379, Rete: esperant@worldnet.fr

23. decembro - 03. januaro
Novjara Feriado "Karlova Vintro '99", Karlovo. Inf: Esperinform, p/a Boĵidar Leonov, P.k. 44. BG-4300 Karlovo, Bulgario

24-12-02. januaro
Amikeca Esperanto-Konferenco, Havano. Inf: Rete: eddy@pandora.be

24-26. decembro
1-a KKK (Kokina kaj Kokakolaa Renkontiĝo) en Gooik. Inf: Urbanus Infinpamp, Ikwoeljoewatstraat 42b, BE-2900 Gooik, Belgio

27-31. decembro
Vintro en Jaroslavl. Inf: Timur Golubencev, Neftjanikov 22-9, RU-150046 Jaroslavl, Rusio. Rete: root@sch43.edu.yar.ru

27. decembro - 03. januaro
16-a Internacia Festivalo (IF), Münster. Inf: Hans-Dieter Platz, Pf. 1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel/fakso: +49-5624-8007, poŝ-tel: +49-171-4964558

27. decembro - 03. januaro
43-a Internacia Seminario, Wetzlar. Inf: Germana Esperanto-Junularo, Grellstr. 36, DE-10409 Berlin, Germanio. Tel/fakso +49-30-42857899 is.admin@esperanto.de

27. decembro - 03. januaro
12-a Germana Studadsesio de AIS en Münster. Inf: Hans-Dieter Platz, Postfach 1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel/fakso: +49-5624-8007

28-31. decembro
7-a Togolanda Esperanto-Kongreso, Aneho. Inf: Unuiĝo Togolanda por Esperanto, B.P. 12.096 Lomé, Togolando

29. decembro - 02. januaro
Budapeŝta Silvestro. Inf: Vojaĝoficejo Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

29. decembro - 02. januaro
Silvestro en Budapeŝto. Inf: Movilo, Soroksári út 117D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-3782793

30. decembro - 02. januaro
Silvestra balo kaj vintraj ekskursoj, Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-7769302. Rete: milanzvara@hotmail.com

31. decembro
Internacia Silvestra Festo, Hamburg. Inf: Hamburga Esperanto-Societo, Klaus-Groth-Str. 95, DE-20535 Hamburg, Germanio. Tel/fakso: +49-40-2503065

31. decembro - 01. januaro
Novjarfesto en Karpatoj. Inf: Jaroslav Zaharija, B. Hmelnickogo str. 82/4-8, UA-284006 Ivano-Frankivsk, Ukrainio. Tel: +38-3422-62241

31. decembro - 03. januaro
NEBO-3 Novjarfesto en Betularo, Ĉeboksary. Inf: Tatjana Makarova, st. Vinokurova 69-62, RU-428900 Novo^ceboksarsk, Rusio. Tel: +7-8352-724360. Rete: jeachr@mail.ru

kolora linio

- Mi volas rigardi alian liston de aranĝoj - Mi volas iri al la paĝoj de RET-INFO
- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo sendu al ni.

Lasta aktualigo: 1999.12.22.