Pasintaj Esperanto-aranĝoj, 1997


kolora linio

10-12. januaro
B-Seminario pri Cseh-metodo, Avignon. Inf: Jeannine Collet, L'Ara, FR-84660 Maubec, Francio

13-25. januaro
Esperanto Somerlernejo en Adelaide. Inf: Max Wearing, 30 Westbury Street, Hackney, SA 5069, Aŭstralio

24-26. januaro
E.T.A. seminario kaj Ni Festivalu!, Barlaston. Inf: Derek Tatton, Wedgwood Memorial College, Barlaston, Stroke-on-Trent, ST12 9DG, Britio. Rete: wedgwood.college@sta ffordshire.gov.uk

25-26. januaro
Daniele Vitali en KCE- Monatfino. Inf: Pf. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel./fakso: +41-32-9267407

25. januaro - 08. februaro
Vintraj E-Ferioj, Poprad. Inf: E-Societo, Sobotske nam. 36. SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-32419

25. januaro - 09. februaro
Vintra Stud-Ekzamena Sesio pri Turismo kaj Kulturo, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-415744. Rete: turismo@bydg.pdi.net

30. januaro - 02. februaro
7a Jizera-Gigantmontara Januareto, Horní Polubny. Inf: Jan Navrátil, Masarykova 1596, CZ-415 02 Teplice, ĉehio

31. januaro - 02. februaro
Rusia E-Kongreso, REK '97 Moskvo. Inf: Mihail Ĉertilov, a.k. 21, RU- 143000 Odincovo-6, Rusio. Rete: era@glas.apc.org

03-05. februaro
Konferenco: "Lingvo-etnaj problemoj sur la postsovetia spaco", Moskvo. Inf: Mihail Ĉertilov, a.k. 21, RU-143000 Odincovo-6, Rusio. Tel/falso: +7-095- 2437456. Rete: era@glas.apc.org

13-18. februaro
Praktikado kaj pedagogio, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549- 428074

20-25. februaro
Praktikado kaj pedagogio, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549- 428074

21-23. februaro
Tutlanda Vintra kunloĝado, Taejon. Inf: Korea Esperanto-Asocio, C.P.O Kesto 4258. KR-100-642 Seoul, Koreio

22-23. februaro
Semajno de Internacia Amikeco (SIA), Triesto. Inf: Esperanto, C.P. 601, IT-34100 Trieste, Italio. Tel: +39-40-763128

22-23. februaro
Vintraj tagoj, Seinjoki. Inf: E-Asocio de Finnlando, Pengerkatu 18 A 86, FI-00500 Helsinki, Finnlando. Tel: +358-9-715538. Rete: tijupie@uta.fi

01-08. februaro
Vintra Esperanto-Feriado, Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotske nam. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-32419

23. februaro - 02. marto
Staĝo pri kantado, Montferrier. Inf: Jorgos Esperanto, 7 rue de l'Esperanto, FR-09120 ST.Felix de Rieutort, Francio

01-02. marto
12-aj Pedagogiaj Tagoj kaj 5-a Semajnfino de Junaj Lernemuloj (SOJLO) en Budapeŝto. Inf: József Németh, Kilián ltp. 75/9, HU-8500 Pápa, Hungario. Tel: +36-89-315836. Rete: nlalt@konyvtar.c3.hu

01-02. marto
Yves Peyraut (SAT) en la JCE- Monatfino. Inf: Pf. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel./fakso: +41-32-9267407

08-09. marto
Gastronomia Semajnfino kun e- istaj kuiristoj en la "Vilao Esperanto". Inf: Viŝnja Brankoviĉ, via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fax: +39- 40-767875

08-15. marto
Int. Fervojista E-Skisemajno, Mĵhlbach, Aŭstrio. Inf: Jan Nieman, Edv. Mĵnchsvej 9, DK- 3000 Helsingĥr, Danio

14. marto
(24-12-1375) 8a IREJO- Renkontiĝo, Tehrano. Inf: IREJO, P.O.Kesto 17765-184. Tehran, Irano. Tel/fakso: +98-21-6626913

14-16. marto
9-a Renkontiĝo de Ŝtato Sao-Paŭlo, Sorocaba. Inf: E-Klubo, R. Aracoiaba 95 - Centro, BR- 18010-210 Sorocaba SP, Brazilio. Tel: +55-152-310472

15. marto
Ĝenerala kunveno de Svisa E- Societo, Bern. Inf: Claude Gacond, Pf. 5031. CH-2300 La Chaux-de-Fonds 5., Svisio

15-16. marto
Jarkunveno de Dana E-Asocio en Aarhus. Inf: Wolfgang Kirschstein. Tel: +45-86-256960. Rete: wk@cci.dk

15-16. marto
Deka renkontiĝo, Grazzada. Inf: Milanaj Katolikaj Esperantistoj, Placo Duomo 16, IT- Milano, Italio. Tel: +39-2-72001944, fakso: +39-2-66302110

18-24. marto
Printempa Festivalo en Budapeŝto. Inf: Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

21-25. marto
4-a MIR-o: Moda Internacia Renkonto en Rovinj. Inf: KEJA, Amruŝeva 5, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: kamenski@cirus.dhz.hr

24-30. marto
Cseh-metoda E-kurso, Prago-Brno. NE OKAZOS!

26. marto - 01. aprilo
21a Internacia Junulara Festivalo IJF, Col di Nava. Inf: Frederico Schreiber, via dei Cordaroli 7. IT-34136 Trieste, Italio. Rete: fulmo@ts.flashnet.it

28-31. marto
Paska Renkontiĝo, Breda. Inf: Marijke Peet, Lauwerecht 65, NL-3515 GN Utrecht, Nederlando. Tel: +31-30-27ŭ59. Rete: m.f.peet@stud.let.ruu.nl

28-31. marto
Antaŭjuĝoj. Paska Renkontiĝo, Vught apud s'Hertogenbosch. Inf: David van Bezooijen, De Boogaert 28, NL-1901 GP Castricum, Nederlando. Tel: (Jasper Sprengers) +31-24-3731417. Rete: bb3s@stud.frw.uva.nl

28. marto - 03. aprilo
2-a Internacia Renkontiĝo de lernejanoj-e-istoj "Aprilaj ridetoj", Odeso. Inf: Tatjana V. Audersakaja, Korolentko 5-b. kv.26., UA-270100 Odessa, Ukrainio. Tel: +7-380-482522805. Rete: wilslife@paco.odessa.ua

28. marto - 04. aprilo
13-a Printempa Semajno Internacia (PSI) + 3-a Printempa Lernejo Internacia (PLI), Duderstadt. Inf: Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweg-Str. 11, DE-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germanio. Tel: +49-2641-4885, Fakso: +49-2641- 978666. Rete: Franz.Kruse@erno.de

28. marto - 30. aprilo
E- Ekspozicio en la Ĉeha Kultura Centro. Inf: Lada Fiala, Nowickiego 3/20, PL-02112 Warszawa, Polio. Tel: +48-22-232446

29-31. marto
52-a SAT-Amikara Kongreso, Limoges. Inf: Isabelle Jacob, Pomarbo, FR-87200 Saint- Brice, Francio. Tel: +33-555-035476

01-25. aprilo
13-a Internacia Simpozio de E- Turismo, Bulgario. Inf: Vojaĝoficejo "Stelo-Tur", str. Ljuben Karavelov 68, BG-1000 Sofia, Bulgario

03-06. aprilo
7-a BIERo en Mĵnchen. Inf: Bernd Gruber, Hansjakobstr. 47, D-81673 Mĵnchen, Germanio. Tel.: +49/89/4314520. Rete: Bernd.Gruber@t-online.de

03-30. aprilo
E-ekspozicio pri Komenio kaj Zamenhof, Ĉeha Kultura Centro, Varsovio, Polio. Inf: Ladislav Fiala, Nowickiego 3/20, PL-02112 Warszawa, Polio. Tel: +48-22-222346

04-06. aprilo
41-a Junulara Esperanto- Renkonto, JER en Piliscsév (apud Budapeŝt). Inf: Dávid Alko Golden, Damjanich u. 1/c, I.8 HU-8200 Veszprém, Hungario. Tel: +36-88-424339. Rete: goldend@hal2000.vein.hu

04-06. aprilo
Fromaĝa Semajnfino, Grenoble. Inf: Pascal Lecaille, B.P. 3019., FR-69394 Lyon Cedex 03, Francio. Tel/fakso: +33-472360714. Rete: pascal@zen.dedal.fr.net

04-06. aprilo
Kursa Semajnfino, Bieno "Njeguŝ", Kroatio. Inf: Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghiessa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875

06. aprilo
Inaŭguro de la "Ĝardeno de Esperanto", Udine. Inf: Organiza komitato "Giadino dell'Esperanto", presso DDLF. via Cernaia 2, IT-33100 Udine, Italio

06-13. aprilo
Krozado sur Rejno kaj Mozelo, de Kolonjo al Bernkastel, Germanio. Inf: Peter Parren, Rothenbachpark 44, NL-6063 NM Vlodrop, Nederlando. Tel: +31-43-4551436

08-12. aprilo
"Sed fine (kaj diable!) kio estas vortaro?", Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549-428074

11-13. aprilo
Pri io aŭ nenio - amuza kaj amika kunestado, Poprad. Inf: E-Societo, Sobotske nam. 36, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-32419

11-13. aprilo
4-a ELTEKO, internacia laborgrupo pri ELektrotekniko TElematiko KOmputiko, Rumbech/Hameln. Inf: ELTEKO, c/o Duhme, Friedensplatz 4, DE-35037 Marburg, Germanio. Rete: duhme@stud-mailer.uni-marburg.de

11-17. aprilo
SATEB Konferenca Semajnfino kaj Jarkunveno, Barlaston. Inf: Derek Tatton, Wegdwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, ST12 9DG, Britio. Tel: +44-1782 372105. Rete: wedgwood.college@sta ffordshire.gov.uk

12-13. aprilo
XVII-a Renkontiĝo de Portugalaj Esperantistoj en Barreiro. Inf: Portugala Esperanto-Asocio. António Martins, Rua Alfredo José Marques 21 c/v esq. PT-2735 Cacém. Rete: bacano@cc.fc.ul.pt

12-19. aprilo
Internacia renkonto de infanoj, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Grésillon, FR- 49150 Baugé, Francio. Tel: +33-2-41891034

17-18. aprilo
Esperantologia Konferenco en la Universitato ELTE. Inf: E-Fako, Zsuzsa Varga-Haszonits, Piarista köz 1, HU-1052 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2670966 kaj interna 5185

15-19. aprilo
"La vortkunmetado?...", Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549-428074

19. aprilo
Malferma tago de la Centra Oficejo de UEA, Roterdamo. Inf: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10-4361044, fakso: +31- 10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

19-20. aprilo
7-a Kongreso de Valencia Esperanto-Federacio en Benidorm (Alicante). Inf: Jose Miguel Bernabeu, Plaza Pio XII, 1-4-C, tel.: +34+6-5207444

19-20. aprilo
Perfektiga Seminario por komencintoj, progresintoj, ekspertoj, Hamburgo. Inf: Hamburga Esperanto- Societo, Klaus-Groth-Str. 95, DE-20535 Hamburg, Germanio. Tel/fakso: +49-40-2503065

22-26. aprilo
2-a Internacia Studenta Scienc- teknika Kongreso de Azi-Pacifikaj Landoj. Laborlingvo interalie Esperanto. Inf: Aleksandr Titajev, ul. Puŝkinskaja 10, RU-690600 Vladivostok, Rusio. Tel: +7-4232-268-769. Fakso: +7-4232-266-988. Rete: espero@pub.marine.su

24-27. aprilo
Seminario por Cseh-Instruistoj. Inf: Triesta E-Asocio, C.P. 601, IT-34100 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-763128. Rete: aviotto@spin.it

24-31. majo
Junulara Renkontiĝo, Vladivostok. Inf: Esperanto Klubo, OIAK, ul. Svetlanskaja 50. RU-690600 Vladivostok, Rusio. Tel: +7-4232-220715. Rete: espero@pub.marine.su

26-27. aprilo
Ljubomir Trifonĉovski pri Sándor Szatmári en KCE-monatfino. Inf: Pf. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel./fakso: +41-32-9267407

26-27. aprilo
7-a Internacia Kunveno, ĉe Kita Kjuŝu apud Hukuoka. Inf: Esperanto-Propaganda Asocio, Oomoto, Ten'on-kyo, Kameoka-si, Kyoto-hu, JP-621, Japanio. Tel: +81-771-225561, fakso: +81-771-250061. Rete: 100507.1652@compuserve.com

26-27. aprilo
20-jariĝo de Nacia E-Muzeo, Gray. Inf: Nacia Esperanto Muzeo, 19 rue Victor Hugo, FR-70100 Gray, Francio. Tel: +33-(0)384651173

26. aprilo - 04. majo
Printempa Stud-Ekzamena Sesio pri Turismo kaj Kulturo, Pola Studsesio de la Akademio de la Sciencoj - San Marino (AIS), Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-415744. Rete: turismo@bydg.pdi.net

26. aprilo - 04. majo
22-aj E- Tagoj de Bydgoszcz, Polio. Inf: Joanna Lewoc, Senata Sekretario de AIS, Karl-Schwarzschild-Weg 6/314, DE-37077 Gĥttingen, Germanio

27. aprilo
Trilanda Renkontiĝo (BE-DE-NL) en Aachen. Inf: Wolfgang Bienen, Eynattener Str. 56, DE-52064 Aachen. Tel: +49-241-62350 fakso: +49-241-602353

27. aprilo
Cseh-tago, Vilao "Esperanto", Rijeka, Kroatio. Inf: Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghiessa 6. IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875

27. aprilo - 04. majo
TEJO- seminario pri informado, Budapest. Inf: Lariko Golden, Damjanich u. 1/c.I.8., HU-8200 Veszprém, Hungario. Tel: +36-88-424339. Rete: golden@osiris.elte.hu

01-04. majo
Ĝenerala kunveno de Esperantista Federacio de Laboro, Cassis. Inf: Helene kaj Robert Stoffers, "Villa Tabou", 4 Monteé de la Chapelle, Super-Cassis, FR-13260 Cassis, Francio. Tel: +33-442-017366

01-04. majo
28-a Kataluna kaj 1-a Transpirenea kongreso de Esperanto. Inf: Kataluna E-Asocio, Apartat 290, ES-08200 Sabadell, Katalunio, Hispanio

01-04. majo
Piedmigrado, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549-428074

01-04. majo
Baltmara Turisma Renkontiĝo (kaj Dua Hansa Esperanto-Tago) en Stralsund, Germanio. Inf: Christian Darbellay, Kaiserstr. 43, DE-24143 Kiel, Germanio. Tel/fakso: +49-431- 735016

01-05. majo
4a Krakova Festivalo de E-Kulturo, Kraków. Inf: Grazina Maszczynska-Góra, ul. Armii Krajowej 2/14, PL-31-150 Kraków, Polio. Tel: +48-12-375390

01-09. majo
Karpata PERLo (Printempa E-ista Ripozo kaj Lernado; Karpatoj). Inf: Irina Gonĉarova, Molodjoĵnaja 38-10, RU-143000 Moskvo - Odincovo-2, Rusio. Tel: +7-095-5930575, fakso: +7-095-2926411 LOIPEL. Rete: irina@tung.msk.su

02-04. majo
Printempa Esperantista Renkontiĝo en Altaj Tatroj (PERAT). Inf: E-Societo, Sobotske nam. 36, SK-058 51 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92.32419

02-04. majo
92-a Skota kaj 81-a Brita Kongreso de E-o, Perth, Skotlando. Inf: Jean Bisset, 47 Airbles Srescent, Motherwell, ML1 3AP, Britio. Tel: +44-698-263199

02-04. majo
Jubilea krozado por festi 20jariĝon de Finnlanda E-Asocio, de Turko al Stokholm. Inf: Tiina Kilpinen, Viitakorpi 2 B 8, SF-02280 Espoo, Finnlando. Tel: +358-9- 8133024. Rete: aritamak@ra.abo.fi

03-04. majo
E. en praktiko - ideoborso, Bieno "Njeguŝ", Kroatio. Inf: Viŝjna Brankoviĉ, Via Leghiessa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875

03-05. majo
30a Tutlanda kunloĝado de E- istoj, Iruma. Inf: Japana E-Instituto, Waseda-mati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio, JP-162, Japanio. Tel: +81-3-32034581, fakso: +81-3-32034582

06-09. majo
IFEF Antaŭkongreso en Ĉehio. Inf: Ladislav Láni, CK Moravie, Náves svobody 14, CZ-783 71 Olomouc, Ĉehio. Fakso: +42-68-33014

07-10. majo
Amika renkontiĝo antaŭ la 49-a IFEF-Kongreso, Sárospatak. Inf: VEME (Dr. Halász József), Mhely u. 14. HU-3529 Miskolc, Hungario

07-11. majo
Latvia Internacia Printempo, Cesis-Priekuli. Inf: Latvia E-Asocio, Mara Timermane, Kr. Valdemara 145/1-32, LV-1013 Riga, Latvio

08. majo
Esperantista Renkonto en Sunhejmo. Inf: Hans Kstli, Esperanto-Tendumejo, Sunhejmo, CH-9424 Rheineck, SvisioTel: +..-71-8880098

08-11. majo
Astronomio, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549-428074

10-13. majo
Eŭropa Esperanta Kultura Festivalo, Aalen. Inf: Esperanto-Stuttgart, Dachtlerstr. 21, DE-70499 Stuttgart, Germanio. Tel: +49-711-1388980, fakso: +49-711-1388982

10-17. majo
49-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF), Kosice, Slovakio. Inf: Inĝ. Magdaléna Feifiĉova, A. Bernoláka 25/5, SK-01001 Zilina, Slovakio

13-16. majo
Eŭropa Junulara Parlamento en Stuttgart. Inf: Esperanto-Stuttgart, Dachtlerstr. 21, DE-70499 Stuttgart, Germanio. Tel: +49-711-1388980, fakso: +49-711-1388982

13-16. majo
Antaŭkongresa ekskursaro. Inf: Esperanto-Stuttgart, Dachtlerstr. 21, DE-70499 Stuttgart, Germanio. Tel: +49-711-1388980, fakso: +49-711-1388982

16-19. majo
Eŭrop-Unia E-Kongreso, Stuttgart. Inf: Esperanto-Stuttgart, Dachtlerstr. 21, DE-70499 Stuttgart, Germanio. Tel: +49-711-1388980, fakso: +49-711-1388982

16-19. majo
Postpentekosta semajnfino, Tauberbischofsheim (vd. ankaŭ 19-23.05). Inf: B. Eichkorn, Romusring 20, DE-78050 VS-Villingen, Germanio

17-19. majo
14-a Ĝenerala Konferenco de MEM en Budapeŝto. Inf: MOVILO, Soroksári út 117. "D", HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-1782793

17-19. majo
Pentekosta Migrado kun invit' al japanesko. Inf: Pf. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel./fakso: +41-32-9267407

17-19. majo
Plurnivela E-Staĝo, Prefailles. Inf: Ferdi Vince "Hejme", 13 rue Dr. Schweitzer, FR-44600 Saint Nazare, Francio

17-20. majo
Tradukado, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549-428074

17-24. majo
Postkongreso de IFEF-kongreso en Altaj Tatroj. Inf: Inĝ. Magdaléna Feifiĉova, A. Bernoláka 25/5, SK-01001 Zilina, Slovakio

19-23. majo
13-aj Flortagoj en Tauberbischofsheim. Inf: B. Eichkorn, Romusring 20. DE-78050 VS- Villingen, Germanio

22-24. majo
Printempa Kurskunveno, Kameoka. Inf: Inf: Esperanto-Propaganda Asocio, Oomoto, Ten'on-kyo, Kameoka-si, Kyoto-hu, JP-621, Japanio. Tel: +81-771-225561, fakso: +81-771-250061. Rete: 100507.1652@compuserve.com

23-25. majo
Junulara Esperantista Semajnfino, JES'97 Washington DC. Inf: Josepf Truong, 624 Second Street, Lancaster PA 17603-5114, Usono. Tel: +1-410-617468. jtruong@loyola.edu

23-25. majo
11a Renkontiĝo de Esperanto de ŝtato Rio Ĵaneiro, Barra Mansa. Inf: Cyro Barbosa Lima, Rua Domenico Sever 233, Cristo Redentor, BR-27320-600 Barra Mansa - RJ, Brazilio. Tel: +55-243-222078. Rete: cyro.lima@sidenet.com.br

23-27. majo
Franca Katolika Esperanto- Kongreso, La Houssaye-en-Brie. Inf: Frato R.J. Marmou, Prieuré St. Martin, 149 rue Etienne Jodelle, FR-77610 La Houssaye-en-Brie, Francio

24-30. majo
BEK-kurso, Vilao "Esperanto", Rijeka, Kroatio. Inf: Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875

24-31. majo
Junulara renkontiĝo, Vladivostok. Inf: E-Klubo, ul. Svetlanskaja 50, RU-690600 Vladivostok, Rusio. Tel: +7-4232-220715, fakso: +7-4232-220715. Rete: espero@pub.marine.su

25. majo - 26. junio
Blankaj Noktoj '97, Sankt-Peterburgo. Inf: Anna Butkeviĉ, ab. kesto 130. RU-197022 Sankt-Peterburg, Rusio. Rete: alex@asisto.spb.ru

26-30. majo
Ripoza Renkontiĝo en Staszów. Inf: E-klubo ĉe Kulturdomo, ul. Parkowa 6, PL-28- 200 Staszów, Polio. Tel: +48-15-8641367

27. majo - 02. junio
15a Printempa E-Staĝo, Agde. Inf: C.B.E., 9 rue Georget Picot, FR-34500 Béziers, Francio. Tel: +33-4-67311318

29-31. majo
Esperantaj Renkontiĝoj en Lódz '97. Inf: Filio de Pola E-Asocio, str. St. Moniuszki 5, PL- 90101 Lódz, Polio

29. majo - 01. junio
Boatado '97, Nacia Parko "Aukstaitija". Inf: JEK "Juneco", Saulius Mikŝis, P.d. 61, LT-2000 Vilnius, Litovio. Tel: +370-2- 225116. Rete: sauliusm@ktl.mii.lt

30. majo - 01. junio
Internacia Kultura Semajnfino, IKS pri Komunikado, Antwerpen. Inf: Flandra E-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio. Rete:fel@knooppunt.be

30. majo - 01. junio
Renkontiĝo de naturamikoj en Bohemio. Inf: Miloslav Jira, Mechova 8/32, CZ-46604 Jablonec n.N. Ĉehio

30. majo - 01. junio
49-a Kultura Semajnfino de Sarlanda Esperanto-Ligo, SEL. Inf: Sarlanda Esperanto-Ligo, Pf. 1844, DE-66468 Zweibrĵcken, Germanio. Tel: +49- 6332-981190, fakso: -981192, Reto: owalz@aol.com

30. majo - 01. junio
Nord- Okcidenta Regiona Esperanto-Kunveno (NOREK), Sidney (Brita Kolumbio). Inf: Wally du Temple, 765 Braemar Ave. Sidney, BC V8L 5G5, Kanado. Rete: dutemple@mail.islandnet.com

30. majo - 01. junio
Fonda kongreso de tutslovakia E-organizaĵo, Pribylina. Inf: Esperanto Klubo, Strojarenska 3, SK-04001 Koŝice, Slovakio

30. majo - 03. junio
XI-aj Esperantaj tagoj de Staszów. Inf: E-klubo ĉe Kulturdomo, ul. Parkowa 6, PL-28-200 Staszów, Polio. Tel: +48-15-8641367

31. majo
8a Kiso de la Fiŝo, Villingen. Inf: Josef Schiffer, Wilstorfstr. 58., DE-78050 VS-Villingen, Germantio. Tel: +49-7721-58991

kroata.gif

31. majo - 01. junio
Unua Kongreso de Kroatiaj E-istoj, Zagreb. Inf: Kroatia E-Ligo, Amruŝeva 5/1, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel: +385-1-4810152 Rete: esperanto@zg.tel.hr

31. majo - 01. junio
La platdiĉa lingvo (seminario), Hamburg. Inf: Hamburga Esperanto- Societo, Klaus-Groth-Str, 95., DE-20535 Hambrug, Germanio. Tel/fakso: +49-40-2503065

31. majo - 08. junio
Rendevuo de E-aj Internaciaj Geedzaj Paroj. Inf: Frederiko Jerabek, Fĵgnerova 18, CZ-29001 Podebrady, Ĉehio

01-04. junio
Postkongreso en Zagorje, Kroatio. Inf: Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghiessa 6., IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875

02-06. junio
Semajna kurso por komencantoj. Petro Zilvar, Grubenhagenstr. 8, DE-37412 Herzberg, Germanio. Tel: +49- 5521-1363, fakso: +49-5521-72900

05-08. junio
9-a Alp-Adria Konferenco, Crikvenica. Inf: Kroatia Esperantista Unuiĝo, Marija Beloŝeviĉ, Sveti Duh 130, KR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel: +385-1-576092. Rete: mbelosev@public.srce.hr

05-08. junio
10a Internacia E-Seminario pri E. kaj la scienco. Inf: Esperinform, inĝ. B. Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

06-08. junio
E-ista Renkonto de Dandonga E- Asocio, Dandong. Inf: Ma Fengchen, Zhigong Liaoyangyuan, CN-118003 Dandong, Ĉinio. Tel: +86-415-4151214

06-08. junio
Unua Nordorienta Ĉina Kongreso, Fushun. Inf: Wu Guojiang, Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo, CN- 113008 Fushun, Liaoning, Ĉinio. Tel: +86-413-2331153, fakso: +86- 413-2332207

06-08. junio
Semajnfina kurso por ĉiujgradoj. Inf: Petro Zilvar, Grubenhagenstr. 8, DE-37412 Herzberg, Germanio. Tel: +49-5521-1363, fakso: +49-5521-72900

07. junio
Nacia festo de la rozo (tradicia E- renkonto), Karlovo. Inf: Esperinform, inĝ. B. Leonov, pk. 44, BG- 4300 Karlovo, Bulgario

07-08. junio
Trilanda Renkontiĝo en Bazelo. Inf: Esperanto-Societo Basel, Postfach 103, CH-4005 Basel, Svisio

07-16. junio
E-feriado, Karlovo. Inf: Esperinform, B. Leonov, pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

08-20. junio
Internacia Somera Kurso, Lesjĥfors. Inf: Lesjĥfors Esperanto-Centro, Stiftelsevgen 1, SE-680 96 Lejsĥfors, Svedio. Tel: +46-590- 30909

09. junio
Rostkrada festo, migrado, Herzberg. Inf: Petro Zilvar, Grubenhagenstr. 8, DE-337142 Herzberg, Germanio. Tel: +49-5521-1363, fakso: +49-5521-72900

09-15. junio
19-a Ĉebalta Esperantista Printempo, Mielno. Inf: Pola Esperanto-Asocio, skr.poczt. 30, PL-75-016 Koszalin, Polio

11-15. junio
Busekspedicio al Máramaroŝ (RU). Inf: E-Societo, Sobotske nam. 36, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-32419

12-15. junio
17-a Internacia Renkontiĝo de Popolaj Orkestroj, Torun. Inf: Muzeum Etnigraficzne, Waly Gen. Sikorskiego 19, PL-87-100 Torun, Polio. Tel: +48-56-28943

13-15. junio
Printempa Renkontiĝo de la Esperanto-Societo Kebekia, Sainte-de-Hatley. Inf: Esperanto Societo Kebekia, 6358-A rue de Bordeaux, Montreal, QC H2G 2R8, Kanado. Rete: mmaerten@cam.org

13-15. junio
Verdaj amikaj tagoj, Senta. Inf: E-Societo, G. P. Drapŝina 18, YU-24400 Senta, Jugoslavio

14-15. junio
45-a Kongreso de Esperantisto en Kansajo. Inf: Takatuki Esperanto-Societo, Takatuki-si, Noborimati 5-A35- 402, JP-569, Japanio. Tel/fakso: +81-726-71-3773

17-26. junio
Germana-pola-sveda E-ista renkontiĝo, insulo Volin, Miedzyzdroje. Inf: Pola E-Asocio, Pk. 14, PL-70-358 Szczencin 3, Polio

20-30. junio
Somero+Maro=Somerlernejo en Pula. Inf: Ivan Bekavac-Basiĉ, Kuŝlanova 59, HR-1000 Zagreb, Kroatio. Rete: mbelosev@public.srce.hr

20-30. junio
Internacia E-Renkontiĝo Dagestan-97. Inf: Abdurahman Junusov, p.k. 74., RU-367000 Mahaĉkala, Respubliko Dagestan, Rusio. Tel: +7-8722-630643. Rete: root@eldaggu.dagestan.su

20. junio - 05. julio
Internacia Amika Renkonto, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto- Domo, Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-2- 41891034

22-26. junio
FREŜO '97, Elk (daŭrigo ekde 26-a en Olsztyn). Inf: Andrzej Gielert, ul. Murzynowskiego 22-27., PL-10-684 Olsztyn, Polio. Tel: +48-89-428898, fakso: +48-89-5334760

23-27. junio
4-a Internacia E- Semajno, Tampere. Inf: Jukka Laaksonen, Uudenkylnkuja 2 B 11, FI-33530 Tampere, Finnlando. Tel: +358-3-2554724, Rete: veli.hamalainen@pp.kolumbus.fi

23-30. junio
Apudmara ĝuado kun Mazi, Pula. Inf: Ivan Bekavac-Basiĉ, Kuŝlanova 59, HR-1000 Zagreb, Kroatio. Rete: mbelosev@public.srce.hr

23. junio - 05. julio
4a Internacia E-Feriado ELK 97. Inf: Bialistoka Esperanto-Societo, Pk. 67, PL-15-001 Bialistoko, Polio

23. junio - 11. julio
28-a Somera Kursaro, San Francisko. Inf: Catherine L. Schulze, 410 Darrell Rd., CA 94010-6710 Hillsborough, Usono. Tel: +1-415-3421796

26-29. junio
Frusomera Renkontiĝo Esperanta Ŝokanta Obstinulojn (FREŜO '97). Inf: Andrzej Gielert, ul. Murzykowskiego 22-27, PL-10684 Olsztyn, Polio. Tel: +48-89- 5428898. fakso: +48-89-5334760. Rete: krist@art.olstyn.pl

27-29. junio
55-a Norvega E-Kongreso, Malvik. Inf: Knut Lyngstad, Paul Fjermstads vei 41, NO-7017 Trondheim, Norvegio

27. junio - 01. julio
Boatado- 97! Inf: Svetlana Ejst, a/ja 130, RUS-197022 Peterburg, Rusio. Tel. +7- 812-1360229. Rete: alex@asisto.spb.ru

27. junio - 11. julio
Internacia E-Feriado ELK 97. Inf: Bialistoka E-Societo, skr. p. 67, PL-15001 Bialystok, Polio. Tel: +48-85-750791

28-29. junio
Claude Piron en KCE-monatfino. Inf: Pf. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel./fakso: +41-32- 9267407

28-29. junio
Someraj tagoj de Finnlanda E-ista Junulara Organizo, proksime al Tampere. Inf: Tiina Oittinen, Puutarhakatu 26 A, SF-20140 Turku, Finnalando. Tel: +358-2-2305319

28. junio - 06. julio
Meznorvega Jubilea Renkontiĝo, MJR en Trondheim. NE OKAZOS!

29. junio
Turisma E-Festo, Fontevraud. Inf: CCAE, 6 rue du Bois, FR-49000 Angers, Francio. Tel: +33-2-41668336

29. junio
Jarpikniko kaj Ĝardenfesto, Huizingen. Inf: Marcel Delforge, 16 rue des Glacieres, BE-6001 Charleroi, Belgio. Tel/fakso: +31-71-431413

29. junio - 05. julio
Hungaria Esperantista Semajno, Budapest. Inf: Espertur, Tátra u. 4, HU- 1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

29. junio - 07. julio
47a Kongeso de KELI, Zalaegerszeg. Inf: S-ino Elizabeta Kaszab, Karinthy Frigyes u. 5, HU-1117 Budapest, Hungario

29. junio - 12. julio
Somera Esperanto-Tendaro en Lanĉov. Inf: E-Klubo, CZ-67401 Trebiĉ, Ĉehio

30.06-04. julio
Blua aventuro, Jyvskyl. Inf: Seija Kettunen, Keihsmiehenk. 3, FIN-40630 Jyvskyl, Finnlando. Tel: +358-14-254609. Rete: matlah@sci.fi

30. junio - 06. julio
Kafoklaĉa Internacia Somera renkontiĝo (KISO) en Marburgo. Inf: Marburga Espernto-Grupo, Kaffweg 9b, DE-35039 Marburg/Lahn, Germanio. Tel: +49-6421-27889

01-06. julio
Nigramara ferio-semajno. Inf: Esperinform, inĝ. B. Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

02-04. julio
Ekologia seminario "Harmonio kun naturo estas la fundamento de sana vivmaniero". Inf: Sergej Ŝarov, a/ja 130, RUS-197022 Peterburg, Rusio. Rete: alex@asisto.spb.ru

04-06. julio
Somera Tutlanda Kunloĝado en Koreio. Inf. Korea Esperanto-Asocio, C.P.O. Kesto 4258, Seulo 100-642, Koreio. Telefakso : +82-2-741-1291. Rete: keast@soback.kornet.nm.kr

04-08. julio
11a Internacia Medicinista E- Konferenco, Krokovo. Inf: UMEA, Shinoda-Kuracejo, str. Centralna 32, PL- 31-586 Kraków, Polio

05-06. julio
31-a Fervojista Amika Renkontiĝo, Nagymaros. Inf: Hungara Fervojista Esperanto-Asocio, pf. 7., HU-1378 Budapest, Hungario

05-12. julio
63-a Internacia Kongreso de Blindaj E-istoj, Kiev. Inf: Ludmila Galickaja, ul. Sverdlova 186/III. UA-286018 Vinnica, Ukrainio

05-12. julio
20-a Somera Esperanta Familia/Feria Tendaro, Thomsdorf apud Feldberg. Inf: Eckhard Raabe, Staakener Heuweg 1, DE-14612 Falkensee, Germanio. Tel: +49-395- 4221398

06-11. julio
E-kursaro ĉe la Universitato de Hartford. NE OKAZOS!

06-20. julio
Kursoj por komencantoj kaj por praktikantoj, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-2-41891034

07-15. julio
NE OKAZOS! ICEM Esperanto-Renkonto 1997, Cauduro. Inf: ICEM Esperanto, 1 rue Gallisonniere, FR-44330 Le Pallett, Francio. Rete: a.bourdet@infonie.fr

08-13. julio
7-a 7-a Internacia E- Kongreso, 7-a Eŭropa E-Forumo, 56-a Hispana E-Kongreso, Valencia. Inf: Grupo Esperanto de Valencia, Gran Via Fernando el Católico 45-3a, ES-46008 Valencia, Hispanio. Tel: +34-6-3401369. Fakso: +34-6-3849616 Rete: a-casquero@redestb.es

09-12. julio
Praktikado de la lingvo, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-459- 428074

10-31. julio
30-jara Jubilea E-Laborbrigado, Karlovo. Inf: Esperinform, inĝ. B. Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

11-20. julio
Somera E-lernejo en Tesliĉ. Inf: Gradimir Gradiĉ, Svetog Save H-15, YU-74270 Tesliĉ, Bosnio kaj Hercegovino. Tel: +381-74-735573, fakso +381-74-731063. esperokg@pesha.bc.rstel.net

12-13. julio
2-a Somera kunloĝado. Inf: Peng Zhengming, 301-3-2, Weiyuan Xiaoqu, Wuchang, CN-430070 Wuhan, Ĉinio. Tel.: +86-27-7818012. Rete: dedhea@publik.wh.hb.cn

12-14. julio
45-a Kongreso de Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, apud San Francisko. Inf: ELNA, P.O.Box 1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. Tel: +1-510-6530998, fakso: 1-510-6531468. Rete: elna@esperanto- usa.org

12-17. julio
33-a Brazila Kongreso de E-o. Inf: Brazila E-Ligo, C.P. 3625. BR-70084-970 Brasília DF, Brazilio. Tel: +55-61-2261296, fakso: +55-61-2264446. Rete: bel@brnet.com.br

12-17. julio
18-a Brazila E-ista Junularkongreso, Curitiba. Inf: Brazila E-ista Junulara Organizo, C.P. 1097, BR-13001-970 Campinas SP, Brazilio. Tel: +55-19-2522460, fakso: +55-19-2434588. Rete: kultura@ccvax.unicamp.br

12-18. julio
Internacia E- Konferenco, IEK-97 Rafina (apud Ateno), Grekio. Inf: Eric Laubacher, OSIEK, 1 rue des Vosges, FR-78180 Montignay-le-Bretonneux, Francio. Rete: ericl@iname.com

12-19. julio
NE OKAZOS! (Vidu 10-17.11) 3-a Mondkongreso de E-istoj-Handikapuloj, Pardubice. Inf: Josef Vaneĉek, Na okrouhliku 21, CZ-53003 Pardubice, Ĉehio

12-19. julio
Lingvokurso ĉe Balatono. Inf: Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36- 1-2680306. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

13-18. julio
28-a Tutpolia Esperanto-Kongreso kaj 35-jariĝo de la filio de PEA en Gliwice. Inf: skr. poczt. 21, PL-44-101 Gliwice, Polio

13-19. julio
Lingvokurso-110 en Pécs. Inf: Lingvokurso 110, EPC, Pf. 117., HU-1581 Budapest, Hungario

13-21. julio
Laborbrigado, Padovo. Inf: Vanessa Ferrarato, via Matteotti IT-35045 Ospedaletto Euganeo, Padova, Italio. Tel: +39-429-90982

13-26. julio
Somera Esperanto-Tendaro en Lanĉov. Inf: E-Klubo, CZ-67401 Trebiĉ, Ĉehio

15-19. julio
Praktikado de la lingvo, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-459- 428074

15-20. julio
Kurso pri refleksologio, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Bp. 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

15. julio - 15. aŭgusto
Internaciaj Preuniversitataj Somerkursoj per E-o, Santiago de Compostela, Galegio. Inf: Antonio Nunez, Rosa 26-5C, ES-15701 Santiago de Compostela, Hispanio

16-17. julio
Seminario: V. Levski kaj la naciliberiga movado en Bulgario, Karlovo. Inf: Esperinform, inĝ. B. Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

16-20. julio
Jubilea renkontiĝo de veteranoj de internaciaj E-laborbrigadoj, Karlovo. Inf: Esperinform, inĝ. B. Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

16-25. julio
Feriado en Bulgaraj montoj. Esperinform, inĝ. B.Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

16. julio - 02. aŭgusto
Internacia flugkaravano al UK de Frankfurto. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: 420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

Emblemo de IJS

17-23. julio
Internacia Junulara Semajno, IJS! en Pécs. Inf: Dávid Alko Golden, Damjanich u. 1/C, HU-8200 Veszprém, Hungario. Tel: +36-88-424339. Rete: goldend@hal2000.hal.vein.hu

17-23. julio
6-aj Internaciaj E- Kursoj por gejunuloj, en Prago. Inf: Renata Beranova, Svatoplikova 43. CZ-784 01 Cervenka, Ĉehio

19-26. julio
82-a Universala Kongreso de Esperanto en Adelaide, Aŭstralio. Inf: Universala Esperanto- Asocio, N. Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Rete: uea@inter.nl.net

19-26. julio
Internacia Studsesio de AIS en Adelaide. Inf.: A Doc. Joanna Lewoc, Karl-Schwarzschild-Weg 6/317, DE- 37077 Gĥttingen, Germanio

19-27. julio
33-aj Baltiaj E-Tagoj, Haapsalu. Inf: E-Asocio de Estonio, Raekoja pl. 14, EE-0001 Tallinn, Estonio. Tel: +372-2-682807, fakso: +372-2-6311157

19. julio - 02. aŭgusto
16- a IKUE-Tendaro, Srebranice apud Litomyŝl. Inf: Katolika Sekcio de ĈEA, Miloslav Ŝváĉek, Trŝická 6, CZ- 751 27 Penĉice, Ĉehio

20-27. julio
Internacia Lernejana Esperantista Renkontiĝo (ILER), Kievo. Inf: Mihail Lineckij, p.k. 4, UA-254200 Kiev, Ukrainio. Fakso: +380-44-4309627. Rete: root@lendm.kev.ua

20. julio - 03. aŭgusto
Kursoj por komercantoj kaj por praktikantoj, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-2-41891034

21-24. julio
Antaŭkongreso de IJK, Venezia. Inf: Flavia Dal Zilio, via Cappellotto 11, IT-31100 Treviso, Italio. Tel/fakso: +39-422-23760. Rete: f.dalzilio@tv.flashnet.it

22-27. julio
Kurso pri la E-literaturo, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, BP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso: +41-32-9267407

23-30. julio
Ripozo ĉe Balatono. Inf: Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1- 2680306. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

23. julio - 10. aŭgusto
Memzorga Lagumado (MELA), Délegyháza. Inf: Sándor Hideg, Halom u. 61/B. IV/5., HU-1182 Budapest, Hungario. Tel: +36-1- 2954176

24-31. julio
53-a IJK Internacia Junulara Kongreso de TEJO, Assisi. Inf: Alessandro Amerio, via Cumiana 45, IT-10141 Torino, Italio. Tel/fakso: +39-2-58100857. Rete: a.amerio@agora.stm.it

24-31. julio
Internaciaj Kursoj por Komencantoj, Assisi. Inf: Christina de Giorgi, via L. Pera 10, IT-56100 Pisa, Italio. Tel: +39-50-576638. Rete: chriss@sirius.pisa.it

24. julio - 02. aŭgusto
Feriado en Bulgaraj montoj. Inf: Esperinform, inĝ. B. Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

26. julio - 02. aŭgusto
19- a Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj (REF), Savudrija. Inf: Familio Tiŝljar, Stubiĉka 75, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel: +385-1-328265, fakso: +385-1-4810152. Rete: esperanto@zg.hr

26. julio - 16. aŭgusto
Internaciaj kurso pri Martinus-Kosmologio, Klint. Inf: Martinus- Instituto, Mariendalsvej 96, DK-2000 Kĥbenhavn F, Danio. Tel: +45- 38-346280, fakso: +45-38-346180. Rete: martinus@centrum.dk

27. julio - 02. aŭgusto
31-a ILEI- Konferenco, apud Melburno, Aŭstralio. Inf: Bertil Andréasson, Sĥdra Rĥrum, pl 455, SE-242 94 Hĥrby, Svedio

27. julio - 02. aŭgusto
Ebriiga Mar-montara Aventuro (EMA) '97, Cabanne, Italio. Inf: Carpi Anna, Via cap. Orsi 26/11, IT-16043 Chiavari (GE), Italio. Tel: +39-185- 310171. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

31. julio - 07. aŭgusto
3a Internacia Arkeologia Laborbrigado, Blera. Inf: Pier Luigi Cinquantini, via Dante Alighieri 2, IT-01010 Blera (Viterbo), Italio. Tel: +39.761- 479075. Rete: p.cinquantini@agora.stm.it

01-07. aŭgusto
FESTO, internacia junulara renkontiĝo de JEFO, Saint-Raphael. Inf: Pascal Lecaille, B.P. 3019. FR-69394 Lyon Cedex 03, Francio. Tel/fakso: +33-472-360714. Rete: Tony.guyot@cril-ing.fr

01-08. aŭgusto
Internacia Metodika Seminario, apud Budapeŝto, Hungario. Inf: Kroata E-ista Unuiĝo, Marija Beloŝeviĉ, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: mbelosev@public.srce.hr

02-09. aŭgusto
70-a Kongreso de SAT, Augsburg. Inf: Esperanto-Press, Hermann Schmid, Waterloostr. 21, DE-86165 Augsburg, Germanio. Tel: +49-821-792835, fakso: +49-821- 713074

02-09. aŭgusto
4-aj Someraj kursoj, Groĵnjan, Istrio en Kroatio. Inf: Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875

02-09. aŭgusto
Familia Feriado, Savudrija. Inf: Familio Tiŝljar, Stubiĉka 75, HR-1000 Zagreb, Kroatio. Tel: +385-1-328265, fakso: +385-1-4810152. Rete: esperanto@zg.hr

03. aŭgusto
Jarkunveno de Rejnlanda- Vestfalia Esperanto Ligo (RELEVO), Mĵnster. Inf: Esperanto Societo Monastera, d-ro Rudolf Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a, DE-45356 Nordwalde, Germanio. Tel: +++2573626 (vespere), Rete: fischru@medsun01.uni- muenster.de

03-09. aŭgusto
33-aj Baltiaj E-Tagoj (BET), Haapsalu. Inf: Esperanto-Asocio de Estonio, Raekoja plats 15, EE- 0001 Tallinn, Estonio. Tel: +372-2-682807, fakso +372-2-6311157

03-17. aŭgusto
Kursoj por komencantoj, praktikantoj kaj lertuloj, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto- Domo, Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-2- 41891034

04-18. aŭgusto
Naturprotekta tendaro por 12-16-jaruloj, Dnestrovskije Plavni. Inf: Tatjana V. Auderskaja, Korolenko 5-b,kv.26, UA-270100 Odessa, Ukrainio. Tel: +7-380-482522806. Rete: wildlife@paco.odessa.ua

05-09. aŭgusto
Esperanta Kino, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549-428074

5-10. aŭgusto
Kiel kaj kion informadi pri Esperantio?, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Bp. 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

07-11. aŭgusto
Kongreso de Rumana E- Fervojista Asocio, Braŝov. Inf: R.E.F.A, str. Politejnicii nr.1. RO-2200 Braŝov, Rumanio. Fakso: +40-68-151577. Rete: galati@radiotel.ro

07-17. aŭgusto
Somera E-Junulara Tendaro, OkSEJT en Volgograd. Inf: Grigorij Kokolija, a/ja 31. RUS-1ŭ71 Moskva, Rusio. Tel: +7-095-7524792

08-16. aŭgusto
Somera Tendaro, Lanĉov. Inf: Esperanto-Klubo, CZ-67401 Trebiĉ, Ĉehio

08-16. aŭgusto
Memzorga Lagumado (MELA), Délegyháza. Inf: Sándor Hideg, Halomi u. 61/B. IV/5. HU-1182 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2954176

09-10. aŭgusto
84-a Japana E-Kongreso en Ikeda, Sikouko. Inf: Tokusima-ken, Tanimati, Miyosi-gun, Ikeda-mati, JP- 778. Tel/fakso: +81-883-720438. Rete: shigeaki@pm.tokushima- u.ac.jp

09-15. aŭgusto
37-a Esperanta Somerlernejo en Barlaston. Inf: Derek Tatton, Wedgwood Memorial College, Barlaston, Stroke-on-Trent, ST12 9DG, Britio. Tel: +44-1782-372105, fakso: +44-1782-392393. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

09-16. aŭgusto
Int. Ferio-Semajno de TANEF en "Kniebis". Inf: Erna Dĥring, pf. 225, CH-4003 Basel, Svisio

09-17. aŭgusto
Eŭropo-Azio '97. Inf: Urala E-Societo, pk. 67, RU-620077 Jekaterinburg, Rusio. Tel: +7-3432- 224501. Rete: hrgo@sbank.e- burg.su

10-15. aŭgusto
Seminario por harmoniigi disvastigon de E, Manjakandrina. Inf: Justine Ralalarisoa, Lot Nr. 7, Mandroseza, MG-101 Antananarivo, Madagaskaro

10-16. aŭgusto
Kosmologio de Martinus. Inf: Martinus-Instituto, Mariendalsvej 96, DK-2000 Kopenhago F, Danio. Tel: +45-3834 6280, fakso: +45-3834 6180

10-16. aŭgusto
Somera E-Tendaro, Lanĉov. Inf: Esperanto-Klubo, CZ-67401 Trebiĉ, Ĉehio

10-17. aŭgusto
Kurso pri E-Literaturo, Bieno "Njeguŝ", Kroatio. Inf: Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875

10-23. aŭgusto
Somera E-Lernejo (SEL'97), Poprad. Inf: Sobotske nam. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92- 32419

11-18. aŭgusto
Junulara Ekumena E- Tendaro, Unterkirnach. Inf: Bernhard Eichkorn, Romsuring 20, DE- 78050 Vilingen, Germanio

12-16. aŭgusto
Evoluo de la skribado kaj de la manskribo, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549-428074

12-17. aŭgusto
Speciala kurso okaze de la mondkongreso de speleologio, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, BP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41- 32-9267407

15-17. aŭgusto
16-a Komuna Seminario inter korea, ĉina kaj japana E-junularoj, Taejon. Inf: Korea E- Junularo, C.P.O Kest 7998, KR-100-679 Seulo, Koreio. Fakso: +82-2- 7411291. Rete: keast@soback.kornet.nm.kr

15-21. aŭgusto
NE OKAZOS! 26-a Internacia Renkonto Naturamika, IREN, Abaliget. Inf: E-Asocio de Baranya, pf. 98, HU-7601 Pécs, Hungario. Tel: +36-72-333123

17. aŭgusto
9-a Internacia E. Tablotenis- Konkurso, IETKO. Inf: s-ino Katalin Faragó, Pf. 89. HU-3801 Hódmez'vásárhely, Hungario. Tel/fakso: +36- 62-342786

17-21. aŭgusto
Vizito de historiaj lokoj en Hugario, (Budapest, Ipolytarnóc, Opusztaszer). Inf: Movilo, Soroksári út 117, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1- 1782793

17-23. aŭgusto
Turisma semajno en Altaj Tatroj (TUSE'97). Inf: Sobotske nam 36, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-3249

17-24. aŭgusto
Kursoj por praktikantoj kaj lertuloj, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo, Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-2-41891034

17-30. aŭgusto
Refreŝiga E-Tendaro, Nekvasovy. Inf: Jiri Vomaĉka, Koterovská 30. CZ-301 41 Plzen, Ĉehio

18-24. aŭgusto
Nigramara feriosemajno, Karlovo. Inf: Esperinform, onĝ. B. Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

19-24. aŭgusto
Kiel prepari kongres(et)ojn? - kun Gian Carlo Fighiera. Inf: Pf. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

20-21. aŭgusto
1a renkontiĝo de Liberecanaj E-grupoj, Kataluna Pireneoj. Inf: Liberecana Esperanto- Grupo. Rete: canalsud@worldnet.fr

22-24. aŭgusto
3a Nord-Amerika Junulara Tendumado (NAJT '97). Rete: najt97@rocketmail.com

22-26. aŭgusto
2-a Internacia Studenta Scienca kaj Teknika Kongreso de Azi-Pacifikaj Landoj, Vladivostok. Inf: ul. Pushkinskaja 10. RU-690000 Vladivostok, Rusio. Tel: +7-4232-268769, fakso: +7-4232-266988. Rete: root@dpicnit.marine.su

23-29. aŭgusto
66-a Itala Kongreso de E- o, Napoli. Inf: Harmonio kaj Progreso, Via Santa Brigida 64, (4. p. c/o UNUCI), IT-80132 Napoli, Italio. Tel: +39-81-5790726 (E. Mingo), fakso +39-81-5510874

24-30. aŭgusto
Nigramara feriosemajno, Karlovo. Inf: Esperinform, inĝ. B. Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

28-31. aŭgusto
16-a Literatura Forumo de LF-Koop, Napoli, Italio. Inf: PEN-CENTRO, pf. 117, HU-1581 Budapest, Hungario

28. aŭgusto - 15. oktobro
Kurso por komencantoj, Karlskoga. Inf: Karlskoga Folkhĥgskola, L. Andreasson, Sĥdra Rĥrum, pl. 455, SE-24294 Hĥrby, Svedio

30. aŭgusto - 05. septembro
Itala Studsesio de AIS (lige al la 18-a Sanmarina Studsesio) en Rimini. Inf: ADoc Mag Joanna Lewoc, Karl-Schwarzschild-weg 6/317, DE-37077 Gĥttingen, Germanio. Rete: blewol@pbhrzc.uni- paderborn.de

31. aŭgusto - 07. septembro
50-a IKUE-Kongreso en Romo kaj Rimini. Inf: IKUE, via di Porta Fabbrica 15, IT-00165 Roma, RM Italio. Fakso: +39-6-632839. Rete: c.sarandrea@agora.stm.it

01-15. septembro
Internacia Esperanta Feriado kun Folkloro en la montaro Pieniny. Inf: Pola E-Asocio, Rondo en Kroŝcienko nad Dunajec, ul. Kingi 6, PL-34-450 Kroscienko, Polio

03-09. septembro
6-a Internacia Turisma Semajno, Valletta. Inf: Malta Esperanto-Societo, P.O.Box 142, Valletta CMR-01, Malto. Tel: +356-486260, fakso: +356-523071

05-07. septembro
Vinfestivalo, Budafok (Budapest). Inf: Movilo, Soroksári út 117, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-1782793

05-07. septembro
20-a Esperanto-Seminario kaj Jarĉefkunveno de Baden-Vurtemberga E-Ligo. Inf: Romusring 20, DE-78050 VS-Villingen, Germanio. Tel: +49-7721-22073

05-07. septembro
95 jaroj de Esperanto en Kijlo, Inaŭguro de Biblioteko Esperanto-Kijlo, Geedziĝfesto de Sabine kaj Christian, Kiel. Inf: Esperanto-Kiel, Johannesstr. 54, DE- 24143 Kiel, Germanio. Tel/fakso: +49-431-737788

05-07. septembro
Niteroja E-Renkontiĝo. Inf: Noteroi Esperanto-Klubo, Cx. Postal 100.010, BR-24001-970 Niteroi RJ, Brazilio

06-07. septembro
Regiona Semajnfino de S.E.S. en Cully. Inf: Nicole Margot, Ch. des Lys 4, CH-1010 Lausanne, Svisio. Tel: +41-21-6531467

07. septembro - 31. majo
Internacia Studejo pri Turismo kaj Kulturo 1997/98, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-415744. Rete: turismo@bydg.pdi.net

08-15. septembro
Internacia Semajno Esperantista, Sete. Inf: "Esperanto", 5 rue du Docteur Roux, FR-34090 Montpellier, Francio. Tel.: +33-4-67541543

09-14. septembro
Ripozo ĉe Balatono. Inf: Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1- 2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

11-14. septembro
Mikologia Seminario, Altaj Tatroj. Inf: E-Societo, Sobotske nam 36, SK-058 01 Poprad, Slovakio. +421-92-32419

11-14. septembro
Literatura Festivalo, Mantova. Inf: Triesta E-Asocio, C.P. 601, IT-34100 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-763128. Rete: aviotto@spin.it

12-14. septembro
Kulturaj kaj turismaj tagoj en Malmĥ. Inf: Gertrud Lund, Falkmansgatan 7 B, SE-217 62 Malmĥ, Svedio. Tel: +46-40-80550

12-15. septembro
19-a Friska Lernejo de Esperanto, Nagahama. Inf: s-ro Nisio Tutomu, Oosaka. Tel: +81-6-9582503, fakso: +81-6-9582504. Rete: nbg02407@niftyserve.or.jp

13-14. septembro
Aŭtunaj tagoj de E- Asocio de Finnlando, Somero. Inf: Pivi Saarinen, Ruorimiehenkatu 5 C 23, FI-02320 Espoo, Suomio. Tel: +358-9-8133217. Rete: tijupie@uta.fi

13-16. septembro
ISAR (eks: BIERO). Inf: Munkena Esperanto-Junularo, Bernd Gruber, Hansjakobstr. 47, DE-81673 Mĵnchen, Germanio. Tel: +49-89- 4314520. Rete: esperokg@pesha.bc.rstel.net

19-21. septembro
Krespa Semajnfino de JEFO en Bretonio. Inf: Tony Guyot, 8 rue Jules Guesde, FR-35000 Rennes, Francio. Tel: +33-299-313278. fakso: +33-299-350944. Rete: Tony.Guyot@cril-ing.fr

20-21. septembro
"La Kultura Lingvo", Lesjĥfors. Inf: Martha Andreasson, Friarelykan 50., SE-42543 Hisings Karra, Svedio. Tel/fakso: +46-31-571133

20-21. septembro
1-a Renkontiĝo de Liberecanaj E-Grupoj, Masia l'Oliva, Hispanio. Inf: Liberecana Esperanto-Grupo, p/a Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, FR-31400 Toulouse, Francio. Fakso: +33-5-61259543. Rete: canalsud@worldnet.fr

24-28. septembro
Gdanska E-Kongreso (okaze de jarmilo de Gdansk). Inf: PEA, pk. 222. PL-80-206 Gdansk-6. Polio. Tel: +48-58-518916, fakso: +48-58-321209

24-29. septembro
Komunaj marŝoj en Ĉehio. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: 420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

26-27. septembro
10a Internacia Kultura Festivalo en Usti nad Labem. Inf: Miroslaw Smycka, Kojeticka 90, CZ- 40030 Usti nad Labem, Ĉeha Respubliko. Tel: +420-47-33848

26-28. septembro
XIII-aj Artaj Konfrontoj en Esperanto (ARKONES), Poznan. Inf: Pawel Janowczik, ul. Zawady 2 m 7, PL- 61-002 Poznan, Polio. Tel: +602-352664

26-28. septembro
Markola Kongreso, Oostende. Inf: Marc Cuffez, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende, Belgio

26-28. septembro
10a Internacia Kultura Festivalo, Usti nad Labem. Inf: Marie Mouĉková, Koŝtov 110, CZ-400 04 Usti nad Labem, Ĉehio

27-28. septembro
La streso: kiel eviti ĝin? (dua parto), La Chauc-de-Fonds. Inf: Pf. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

27. septembro - 06. oktobro
23-a Int. Forumo pri E-Turismo kaj Kulturo. Inf: Esperantotur, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-415744. Rete: turismo@bydg.pdi.net

28. septembro
Trilanda Renkontiĝo, B- Grivignee (ĉe Lieĝo). Inf: S-ino Denise Dupont, Rue de Henne 16, BE-4053 Embourg, Belgio. Tel: +32-04-3651523. Rete: sinno@ibac.rwth-aachen.de

01. oktobro
Limdato por sendi vian aliĝilon kaj realiĝilon al la sekva eldono de Pasporta Servo. Inf: Derk Ederveen, Rete: derk@saluton.iaf.nl

01-05. oktobro
Aŭtuna stud-ekzamena sesio pri turismo kaj kulturo. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-415744. Rete: turismo@badg.pdi.net

02-05. oktobro
Montkabana renkontiĝo, Wĥrth/Rauris. Inf: Aŭstria Esperanto-Junularo, Pf. 804, AT- 8011 Graz, Aŭstrio

02-05. oktobro
Seminario pri internacia komunikado, St. Andrreasberg im Harz. Inf: Germana Esperanto-Asocio, Immentalstr. 3, DE-79104 Freiburg, Germanio

02-05. oktobro
8a Kolonja Esperanto-Semajnfino / Preparseminario por Internacia Seminario, Kĥln. Inf: Esperanto- Junularo Kolonjo, Gemarkenstr. 152, DE-51069 Kĥln, Germanio. Tel: +49-221-6803250. Fakso: +49-221-686742. Rete: a2616351@athena.rrz.uni- koeln.de

03. oktobro
Esperanto-balo en Budapeŝto. Inf: red. Eventoj, pk. 87. HU-1675 Budapest, Hungario. Tel/fakso: +36-1- 2828885. Rete: eventoj@hungary.net

03-05. oktobro
Faulhaber-Semajnfino, Mennorode, Elspeet. Inf: Peter van Noorden, Dr. A. Schweitzerlaan 22, NL-1443 VT Purmerend, Nederlando

04. oktobro
Internacia Esperanta Ago-Tago!

04-05. oktobro
MUZO - 97, Vilnius. Inf: Stasys Gaidamavicius, p.d. 198, LT-2000 Vilnius, Litovio. Tel: +370-2-700523 tage, +370-2-737171 vespere

04-11. oktobro
5-a Internacia E-Semajno por la kulturo kaj turismo, Saint Carles de la Rapita, Katalunio. Inf: Hispana Esperantista Asocio, Apartado 15027, ES-08080 Barcelona, Hispanio. Tel: +34-93-7275021

04-11. oktobro
TEJO-KER seminario: Edukado al paco en La Chaux-de-Fonds. Inf: Vladka Chvatalova, rete: Vladimira.Chvatalova@ff.cu ni.cz

09-12. oktobro
51-a Argentina Kongreso de E (AKE), 4a Interlanda Konferenco pri Instruado (IKI), Buenos Aires. Inf: Bonaera Esperanto-Asocio, Paraguay 2357 Dto 2, AR-1121 Buenos Aires, Argentino. Tel: +54-1-9614302

10-12. oktobro
Post-Somera Klaĉ-Kunveno de NEJ en Bennekom. Inf: David van Bezooijen, Egeldonk 207, NL-1103 AK Amsterdam, Nederlando. Tel: +31-20-6955516. Rete: D.Bezooijen@frw.uva.nl

11. oktobro
9-a Kiso de la Fiŝo, Villingen. Inf: Josef Schiffer, Wilstorfstr. 58, DE-78050 VS-Villingen, Germanio. Tel: +49-7721-58991

11-13. oktobro
Aŭtuna renkontiĝo, Okemo (apud Ludlow). Inf: Esperanto-Societo Kebekia, 6358-A rue de la Bordeaux, Montréal, QC H2G 2R8, Kanado. Rete: Normand.Felury@Sympatico.ca

16-18. oktobro
Simpozio de E-Federacio de Kvinslando, Withcott ĉe Brisbano. Inf: Merv Schramm, 56 Skyline Dr., Seven Hills, Q 4ŭ, Aŭstralio. Tel: +61-7-33984002

18-19. oktobro
Lingva Festivalo, Ĉeboksari. Inf: Irina Tuvalkina, pk. 189, RU-428000 Ĉeboksari, Rusio. Tel: +7-8352-428122

18-19. oktobro
21-a Ĝenerala Kunsido de JPEA, Tokio. Inf: Nanba Syozi, Oosaka-shi Zyoto-ku Huruiti 3-13-26, Japanio

18-21. oktobro
NE OKAZOS! 17-a FISAIC film- kaj videokonkurso kun fervoja temaro. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: 420-2- 9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

25. oktobro
Renkontiĝo de Moraviaj kaj Sileziaj Esperantistoj, Prerov. Inf: Libuŝe Filipova, Nádrazi 146, CZ-768 11 Chropine, Ĉehio

25. oktobro
105-jara festo de ESPERO je la 18- a horo en Sankt-Peterburg, Bolshoj pr. 102. as. 27, 7 etaĝo. Inf: Nelli Kublanova, ab. kesto 356, RU-191028 Sankt-Peterburg, Rusio. Tel: +7-812-5346056

25-26. oktobro
29-a Korea Esperanto-Kongreso en Gjonŭu. Inf: Korea Esperanto-Asocio, C.P.O. Kesto 4258, Seulo 100-642, Koreio. Telefakso : +82-2-741-1291. Reto: keast@soback.kornet.nm.kr

25-26. oktobro
Reinhard Selten: Enkonduko al la ludo-teorio. Inf: Kultura Centro Esperantista, Pf. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel./fakso: +41-32-9267407

27-31. oktobro
Japana semajno, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Buresse, Francio. Tel: +33-549428074

27. oktobro - 19. decembro
Daŭriga kurso, Karlskoga. Inf: Karlskoga Folkhĥgskola, Svedio. L. Andreasson, Sĥdra Rĥrum, pl. 455, SE-24294 Hĥrby, Svedio

28. oktobro - 04. novembro
NE OKAZOS! Internacia flugkaravano de marŝemuloj por komune migradi en Japanio. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: 420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

30. oktobro - 02. novembro
7a Mez-Eŭropa Junulara Konferenco (MEJK) (nur por invititoj), Parádfĵrd'. Inf: Hungara E-Junularo, pf. 87. HU-1675 Budapest, Hungario

30. oktobro - 03. novembro
Praktikado de la lingvo, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549428074

01-02. novembro
ANA-BEL Aŭtuna Najbara Aranĝo kun Borso de Esperanto-Literaturo en Halle/Saale. Inf: Hans- Joachim Gunkel, Querfurter Str. 20, DE-06132 Halle, Germanio. Tel: +49- 345-7703750

01-05. novembro
Ekonomia kaj Komerca Kunveno de Esperanto en Siano, Ĉinio. Inf: WANG Tianyi, Xi'an Esperanto- Asocio, Xiyinglu 74, CN-710054 Xi'an, Ĉinio. Tel: +..-29-3212171. Rete: xty@xanet.edu.cn

06-09. novembro
50-a Kultura Semajnfino. Homburg. Inf: Sarlanda Esperanto-Ligo, Pf. 1844, DE-66468 Zweibrĵcken, Germanio. Tel: +49-6332-981190, fakso: +49-6332- 971192. Rete: owalz@aol.com

07-09. novembro
61-a Hokkajda kongreso de Esperanto, Sapporo. Inf: Japana Esperanto-Instituto, Waseda-mati 12-3, Sinzyuku-ku, Tókyó-to, 162 Japanio. Tel: +81-3-32034581, fakso: +81-3-4582. Rete: chb71444@pcvan.or.jp

08-11. novembro
Rendevuo de uzantoj kaj praktikantoj de Esperanto en Gliwice. Inf: Esperanto, skr.poczt. 21, PL-44-100 Gliwice, Polio. Tel: +48-32-315284, fakse: +48-32-382043. Rete: darekl@iitis.gliwice.pl

10-17. novembro
Mondkongreso de E-istoj- Handikapuloj, Skokovy. Inf: Josef Vaneĉek, Na okrouhliku 21, CZ- 53003 Pardubice, Ĉehio

13-16. novembro
Internacia Seminario, Zagreb. Inf: Kroata Esperantista-Unuiĝo, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: mbelosev@public.srce.hr

15. novembro
Metodika Tago en Berno. Inf: Bruno Graf, Jurastrasse 23, CH-3063 Ittgen, Svisio. Tel: +41-31- 9214449

15-17. novembro
3-a Kolombia E- Kongreso, Medellin. Inf: Lius Guillermo Restrepo Rivas, Apdo Aéreo 4262, Medellin, Kolombio. Tel: +57-94-2657520, fakso: +57- 4-5100782. Rete: lrestrer@eeppm.epm.com.co

16. novembro
10-a Esperanta Renkontiĝo de Okcidenta Regiono. Inf: E-Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono, Rua Coronel Agostinho 126, Fundos, Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro, RJ, Brazilio

18. novembro
Omaĝo al verkisto Manuel de Seabra, Barcelono. Inf: Profesia Asocio de Verkistoj en Katalunio, Canuda 6, 5e, ES-08002 Barcelona, Hispanio

21-23. novembro
JAZAF 1997 - Jarfina kaj Zamenhofa Festo - Motivoj por komuniki en Esperanto, Leipzig. Inf: Michael Behr, Fritz-Siemon-Str. 26/145, DE-04347 Leipzig, Germanio. Tel: +49-341-2329822. Rete: mbehr04347@aol.com

21-23. novembro
32-a Semajnfina Esperanto-Seminario, Neubrandenburg. Inf: Werner Pfennig, Uns Hĵsung 29/1104, DE-ŭ34 Neubrandenburg, Germanio. Tel: +49-395-4221398

23-24. novembro
14-a Kulturkunveno, Kameoka. Inf: Esperanto-Propaganda Asocio, Oomoto, Ten'ok-kyo, Kameoka-si, Kyoto-hu, JP-6421, Japanio. Tel: +81-771-225561, fakso: +81-771-250061. Rete: 100507.1652@compuserve.com

28-30. novembro
NE OKAZOS! Festivalo de Esperantaj Videofilmoj en Prago. Inf: KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: +420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

28-30. novembro
11-a Nordorienta Renkontiĝo kaj Ceara E-Renkontiĝo, Fortaleza. Inf: Prof. Adelson Waldery Uchoa, 50 - Benefica, BR-60020-110 Fortaleza CE, Brazilio

28-30. novembro
ELTEKO-5 internacia laborgupo pri ELektroniko, TElematiko, KOmputiko, Frankfurt/M. Inf: Mauro T. Duhme, tel: +49-6421-162602. Rete: duhme@stud-mailer.uni-marburg.de

29-30. novembro
Ivo Lapenna: Liaj vivo kaj verkaro, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Pf. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

05-07. decembro
Sankt-Nikola Festo - Renkontiĝo, Zakopane (Polio). Inf: E-Societo, Sobotske nam 36, SK-058 01 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-32419

05-08. decembro
6-a Disseminario de IEJ, Treviso. Inf: Flavia Dal Zilio, via Cappellotto 11, IT-31100 Treviso, Italio. Tel: +39-422-23760, fakso: +39-422-450721. Rete: f.dalzilio@tv.flashnet.it

05-07. decembro
Tagoj de KEU, en pluraj kroataj urboj. Inf: Kroata Esperantista Unuiĝo, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: mbelosev@public.srce.hr

07. decembro
Krstnaska kaj Zamenhofa Festo, Herzberg/Harz. Inf: E-Gesellschaft Sĵdharz, Grubenhagenstr. 8, DE-37412 Herzberg, Germanio. Tel: +49-5521-1363, fakso: +49-5521-72900

10-15. decembro
Zamenhofa semajno: El la sekretoj de niaj arkivoj..., Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549428074

12-14. decembro
Krakovaj Esperanto-Tagoj, Krakow. Inf: s-ino Lidia Ligeza, ul. Bronowicka 51 m 2, PL-30-091 Kraków, Polio. Tel: +48-12-6376081

13. decembro
Vizitado de Esperanto-Redakcio de Radio Austria je la 11-a horo, Wien. ORF-Radio Austria Internacia, Esperanto-Redakcio, AT-1136 Vieno, Aŭstrio. Fakso: +431-87-8784404. Rete: service@orf.at

13. decembro
Zamenhof memorkunveno en Pola Instituto en Vieno je la 16-a horo

13. decembro
12a Ĉeha-Saksa Tago en Usti nad Labem. Inf: Miroslaw Smycka, Kojeticka 90, CZ-40030 Usti nad Labem, Ĉeha Respubliko. Tel: +420-47-33848

13. decembro
Monda Foiro, Heerhugowaard. Loko: Kultura Centro "De Schakel", Middenwaard 61, Heerhog, Nederlando

14. decembro
2-a Kostarika Kongreso de Esperanto. Inf: Kostarika Esperanto-Asocio, p/a Hugo Mora, Apartado 4981, CR-1000 San José, Kostrariko

16-18. decembro
1-a Turisma Duonsemjano en Mashad. Inf: p.a. Keyhan Sayadpour, P.O.Kesto 3988, IR-91375 Mashad, Irano. Tel.: +98-51-649489. Fakso: +98-21-6236913. Rete: irejo@neda.net

23. decembro - 02. januaro
Kristnaska-novjara Feriado Karlova Vintro '97. Inf: Esperinform, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

26-31. decembro
5-a Togolanda E-Kongreso, Atakpame. Inf: Unuiĝo Togolanda por Esperanto, B.P.12096, Lomé, Togolando

27. decembro - 03. januaro
14-a Internacia Festivalo, IF por mezaĝuloj kaj junaj familioj, Trier. Inf: Hans-Dieter Platz, Pf. 1148. DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel: +49-5624-8007, fakso: +49-5624-322

27. decembro - 03. januaro
41-a Internacia Seminario (IS), Traben-Trabach. Inf: Germana Esperanto-Junularo, Chausseestr. 8, DE-10115 Berlin, Germanio. Tel/fakso: +49-30-2834320. Rete: neffets@cs.tu-berlin.de

27. decembro - 03. januaro
Jarfina ferio ĉe La Domparo, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Poŝtfako 311., CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-926407

29. decembro - 02. januaro
Budapeŝta Silvestro. Inf: Espertur, HU-1368 Budapest, pf. 193., Hungario. Fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

29. decembro - 02. januaro
NE OKAZOS! Jarŝanĝa renkontiĝo, Trutnov. Inf: Kava-Pech, Anglická 878, CZ-25229 Dobrzichovice, Ĉehio. Tel: +420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

30. decembro - 02. januaro
Transjara Kurskunveno, Kameoka. Inf: Esperanto-Propaganda Asocio, Oomoto, Ten'on-kyo, Kameoka-si, Kyoto-hu, JP 621, Japanio. Tel: +81-771-225561, fakso: +81-771-250061. Rete: 100507.1652@compuserve.com

30. decembro - 02. januaro
Silvesta Balo - Vintraj Ekskursoj, Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobostske nam. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-32419

30. decembro - 03. januaro
Silvestra Balo, kulturaj aranĝoj kaj ekskursoj, Parizo. Inf: Raymond Pérault, Centre Culturel Espéranto de Paris, 4bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Tel: +33-1-42786886, fakso: +33-1-4278847

31. decembro
Silvestra Balo en Budapeŝto. Inf: Movilo, Soroksári út 117, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-1782793

Dum la tuta jaro:

Vizitoj en la domo de Zamenhof. Inf: Litova E-Asocio, str. Zamenhofo 5, LT-3000 Kaunas, Litovio. Tel: +370-7-208503

Vizito al Nacia Esperanto-Muzeo, Gray, dum tuta jaro merkrede kaj sabate de la 15a ĝis la 18a horoj. Adreso: 19, rue Victor Hugo, FR-70100 Gray, Francio. Tel: +33-0384651173

Esperantistaj vizitoj en Istanbulo. Inf: Enver Yalĉin, P.k. 1328. TR-34438 Sirkeci-Istanbul, Turkio. Tel: +90-212-5884286

Internacia Esperanto-Studejo. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Rete: turismo@bydg.pdi.net Tel:+48-52-415744

kolora linio

- Mi volas rigardi alian liston de aranĝoj - Mi volas iri al la paĝoj de EVENTOJ
- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo sendu al ni.

Lasta aktualigo: 1997.12.29.