Plena kalendaro

de Esperanto-aranĝoj en 1996


kolora linio

01. marto
Koreia Tutlanda Renkontiĝo. Inf: Korea E-Asocio, CPO Box 4258, Seoul KR-100 630, Koreio

02-03. marto
JES-skisemajnfino en Meiringen. Inf: Claudia Gessler, Schĵtzenrain 22, CH-3042 Ortschwaben, Svisio

03-09. marto
Studsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj, Nitra. Inf: Trida A, Hlinka 1, SK-94901 Nitra, Slovakio. Rete: evpol@unitra.sk

06-08. marto
Kolokvo "La lingvoj kaj ties bildoj", Neuchatel. Inf: Mireille Grosjean, CH-2416 Les Brenets, Svisio

07-09. marto
Dua Nacia Kongreso de E., Havano. Inf: KEA, Pf. 5120, CU-10500 La Habana, Kubio

07-10. marto
EOLA-8 (E-o Lingvo de Arto). Inf: Alla Fridman, ul. Kedishko 21a-10, BY-220023 Minsk, Belorusio

08-10. marto
2-a Junulara E-Semajnfino en Philadelphia. Inf: Joseph Truong, 624 Second St. Lancaster PA 17603-5114 USA. Rete: jtruong@loyola.edu

14-17. marto
12-a Internacia Simpozio pri E. kaj Turismo, Poprád, Slovakio. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio

15-16. marto
Semajnfina seminario, Bietigheim- Bissingen. Inf: CHS Kreis Ludwigsburg, Robert-Franck-Allee 9, DE-71638 Ludwigsburg, Germanio

15-17. marto
Porinstruista seminario, Heerlen. Inf: NGGE, Middenweg 587, NL-ŭ4 BH Heerhugowaard, Nederlando

15-17. marto
Vintra E-Renkontiĝo en Altaj Tatroj, Poprád. Inf: Esperanto, SK-05801 Poprád, Sobotské nám. 36, Slovakio

16-17. marto
9-a renkontiĝo de Katolikaj E-istoj, Gazzada. Inf: Centro de Katolikaj Esperantistoj, p. Duomo 16, IT-20122 Milano, Italio

16-23. marto
TEJO/KER Seminario, Conamara, Irlando. Inf: Daithi héalaithe, 54 Páirc éhabhóra, Beann éadir CO. Bh.A.C, Irlando. Rete: dhealy@vax1.tcd.ie / Tel.: +353-1- 8324087

21-28. marto
NE OKAZOS!! Printempa Festivalo, Budapest. Inf: Espertur, H-1368 Budapest, pf. 193., Hungario

22-23. marto
Literatura Seminario "La bela lingvo", Karlskoga. Inf: L. Andreasson, Sĥdra Rĥrum pl. 455, SE-24294 Hĥrby, Svedio

23-24. marto
Kultura Monatfino en KCE: Foliumante cent jarojn de E-teatro. Inf: CP 779. CH-2301 La Chaux-de- Fonds, Svisio

23-24. marto
Seminario de Sveda E-Instituto, Karlskoga. Inf: Mrtha Andreasson, Sveda E-Instituto, Lilla Tolsereds vg 2265, SE-425 42 Hisings, Svedio

24-26. marto
6a Korea Junulara Kongreso de E., Seoul. Inf: Korea E-Junularo, C.P.O. Kesto 7998, KR-100-679 Seoul, Koreio. Rete:keast@soback.kornet.nm.kr.

28. marto - 14. aprilo
Ekspozicio "De Komenio ĝis Zamenhof", Ĉeha Kultura Centro en Varsovio, Warszawa, Marszalkowska 77/79, Polio

29-31. marto
Internacia Deklamkonkurso honore al Julio
Baghy, Pápa. Inf: Nagy László Általános Iskola, Anna tér 1, HU-8500 Pápa, Hungario

29-31. marto
Tutkalifornia E-Konferenco, San- Francisko. Inf: Charles Galvin, 121 Cortland Ave., San Francisco, CA 94110, Usono. Rete: charlig@aol.com Tel. +1 415 821-97-83

29. marto - 02. aprilo
3-a MIR-o, Loŝinj. Inf: Kroata Esperanto-Junulara Asocio, HR-41000 Zagreb, Amruŝeva 5/1, Kroatio. Rete: kamenski@cirus.dhz.hr

30-31. marto
Stud-semajnfino en Bergen aan Zee. Inf: Jeanette Bosse, Petrus Donder str. 23, NL-5613 LP Eindhoven, Nederlando

30-31. marto
40-a staĝo de Parolata Esperanto. Inf: s-ino Odette Scheidel, 35 Drande Rue, F-67660 Betschdorf, Francio. Tel: +33-88544502

30. marto - 06. aprilo
Ŝipe sur Rejno. Inf: Peter Parren, Heimansstraat 18, NL-6285 AM Eupen, Nederlando

01-08. aprilo
PSI kaj PLI, Printempa Semajno Internacia kaj Printempa Lernejo Internacia, Duderstadt. Inf: Wolvgang Bohr, Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-5374 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germanio. Tel: +49 2641 4885

01-08. aprilo
Trejnseminario por aktivuloj. Inf: POEJ, Rua dr. Joao Couto 8 r/c A, PT-1500 Lisboa, Portugalio. Fakse: +351-1-7933604

03-08. aprilo
Unua Albana Kongreso, Durres. Inf: AEL, Poste Restante, Tirana, Albanio

03-09. aprilo
20-a Internacia Junulara Festivalo en Trento. Inf: Anna Cimossa, via C. Angiolieri 10, IT-10040 Druento TO, Italio. Tel. +39-11-9844303

04-08. aprilo
Internaciaj ekzamenoj de UEA/ILEI, Kordovo. Inf: Atilio Orellana Rojas, C.C. 1428, AR-5000 Córdoba, Argentino

05-08. aprilo
80-a Brita Kongreso de E-o, Sawron Walden. Inf: Martin Howard, Webbs Cottage, Woolpits Rd., Gt Saling, Braintree, Essex CM7 5DZ, Britio. Tel/fakso: +44-1371-840423

05-08. aprilo
Paska renkontiĝo, Doornspijk/'t Harde. Inf: David van Bezooijen, De Boogaert, NL-1901 GP Castricum, Nederlando. Tel. +31-251-658049

05-08. aprilo
Paska Renkontiĝo, Borová. Inf: Blanka Gruntová, Vitezná 95, CZ-78401 Ĉervenka

06-07. aprilo
Paska Renkontiĝo. Inf: Klaas Dijkstra, Perzikenstraat 27, NL-7412 CL Deventer, Nederio

06-08. aprilo
51-a SAT-Amikara E-Kongreso, Orly. Inf: SAT-Amikaro, 67 ave. Gambetta, FR-75020 Paris, Francio. Tel. +33-47978705

12-14. aprilo
91-a Skota Kongreso de E. Aberdour. Inf: David Hannah, Belgrano, 3 The Glebe, Aberdour, Fife KY3 0UN, Skotlando, Britio. Tel. +44-1383-860877

12-17. aprilo
Jarkunveno de Franca Fervojista E-A, Artigues. Inf: J. Ripoche, 6 rue des Plantes, FR-72230 Arnage, Francio

13. aprilo
Zamenhof-Rememorfesto en Vieno je la 16 horo. Polnisches Institut, Am Gestade 7, AT-1010 Wien, Aŭstrio

13. aprilo
Zamenhofa Memortago. Inf: Korea E-Asocio, CPO Box 4258, Seoul KR-100 630, Koreio

13-14. aprilo
Metodika Seminario en Oslo. Inf: NEL, Olaf Schous vei 18, N-0572 Oslo, Norvegio. Rete: u_draper_d@kari.uio.no

13-20. aprilo
Internacia infanrenkonto, Grésillon. Inf: P. Babin, 17 rue Romain Rolland, FR-85180 Le Chateou d'Olonne, Francio. Tel. +33-41-891034

14-21. aprilo
Internacia renkontiĝo de E- istoj handikapuloj, Skokovy. Inf: Josef Vaneĉek, Na okrouhlíku 21, CZ-530 03 Pardubice, Ĉehio

15-19. aprilo
Kanzonoj kaj skeĉoj, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio

19-21. aprilo
SATEB Konferenca Semajnfino, Barlaston Village. Inf: Sekretariejo, Wedgwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffs, ST12 9DG, Britio

19-21. aprilo
Eŭropo-tago, 4-a HURA, Ŝerco. Zalaegerszeg. Inf: Prospera Linio-Unuiĝo, pf. 263. HU- 8901 Zalaegerszeg, Hungario

19-21. aprilo
8-a Alp-Adria Konferenco, Ljubljana. Inf: Slovenia E-Ligo, Tavĉarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenio. Tel. +386-61-315198

19-21. aprilo
1-a Hansa Esperanto-Tago kaj Dana Jarkunveno, Ratzeburg. Inf: Ch. Darbellay, Kaiser 43, DE-24143 Kiel, Germanio. Tel. +49-431-735016

19-22. aprilo
NE OKAZOS: EKO-Festivalo de la E-Kanzono (Inaŭguro de Zamenhof-monumento), Barra do Garcas

19-22. aprilo
Marŝo por parkoj-96. Inf: Irina Chebakova, a.k. 449, RU-119270 Moskva, Rusio. Rete: biodivers@glas.apc.org

20. aprilo
6-a Konversacia Seminario "Kiso de la Fiŝo". Inf: Josef Schiffer, Wilstorfstr. 58, DE-78050 VS-Villingen, Germanio

21. aprilo - 02. majo
E-Kongreso de M.O.L.G.A / Ekspozicio "Arto Alfabeta 96", Bielo. Inf: s-ro Parzival, Pk. 3163, CH-2502 Bielo-3, Svisio

22-26. aprilo
Traduk-staĝo, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio

26-28. aprilo
Kultura Semajnfino de SEL. Inf: Sarlanda E-Ligo, Pf. 2019, DE-66470 Zweibrĵcken, Germanio. Tel. +49-6332-43843

26-28. aprilo
Junulara E-Renkonto, JER, Vác. Inf: Dávid Alko Golden, Damjanich u. 1/c.I.8., HU- 8200 Veszprém, Hungario. Rete: goldend@hal2000.hal.vein.hu

27. aprilo
Malferma tago en CO de UEA. Inf: UEA, N. Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel. +31-10- 4361044

27-28. aprilo
Kultura Monatfino en KCE. Inf: CP 779. CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio

27-28. aprilo
9-a Rentkontiĝo de Porto Alegre. Inf: E. Societo, C.P. 1415, BR-90001-970 Porto Alegre - RS, Brazilio. Tel. +55-51-3442591

27. aprilo - 05. majo
10-a Ĝenerala Konferenco de Monda Turismo. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel. +48-52-415744

02-05. majo
Printempa Semajnfino. Inf: Lene Niemann, Edvard Munchsvej 9, DK-3000 Helsingor, Danio

03-05. majo
Printempa E-Renkontiĝo en Altaj Tatroj, Poprád. Inf: Esperanto, SK-058 01 Poprád, Sobotské nám. 36, Slovakio. Tel. +42-92-32419

03-05. majo
Maja Festo en Kioto. Inf: s-ro Takemori Hirotosi, Saidaizi-Sibamati 2-6-5-205, Nara-si, JP-631, Japanio

03-06. majo
29-a Tutlanda Kunloĝado, Tokio. Inf: Japana E-Instituto, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, JP-162 Tokio, Japanio. Rete: chb71944@pcvan.or.jp Tel. +81-3- 32034581

04. majo
Inaŭguro de monumento Zamenhof, Aix-en-Provence. Inf: Daniel Moirand, E-grupo, 18-bis rue Maréchel Joffre, FR-13100 Aix-en-Provence, Francio. Tel. 42385283

05. majo
Eŭropa E-Tago, Viersen. Inf: J.Gĵnkel, Pf. 100447, DE-4ŭ4 Viersen, Germanio. Tel. +2162- 33788

05-12. majo
Kuracherba kurso kaj kolektado, Bĥrzsĥny. Inf: Movilo, Nyírpalota út 107, HU- 1157 Budapest, Hungario

09-12. majo
Krakova Festivalo de la E-Kulturo. Inf: Grazyna Maszczynska-Góra, ul. Armii Krajowej 2/14, PL-31150 Kraków, Polio

10-12. majo
Jarkongreso de Sveda E-Federacio, Katrineholm. Inf:E-Centro, Vikingagatan 24, SE-113 42 Stockholm, Svedio. Tel. +46-8-340800

10-12. majo
Migra Semajnfino en la "Elbsandssteingebirge". Inf: Esperanto-Junularo Brandenburgio/Berlino, Berliner Str. 49, DE-14467 Potsdam, Germanio. Tel+fakso: +49-331-284003

11-12. majo
Internaciaj ekzamenoj de UEA/ILEI, Zagrebo. Inf: Prof. Ivan Bekavac-Basic, Kuslanova 59, HR-10000 Zagreb, Kroatio

11-18. majo
48-a Kongreso de Internacia Fervojista E-Federacio. Inf: 48-a IFEF-Kongreso, Postbus 11686, NL-2502 AR Den Haag, Nederlando

12. majo
Trilanda Renkontiĝo, Stokkem. Inf: Jan Bovendeerd, BE-3650 Stokkem-Dilsen, Belgio. Tel. +31-89- 659582

15-19. majo
B-seminario por Cseh-instruistoj, Sud-okcidenta Polio. Inf: E-Junularo Brandenburgio/Berlino, Berliner Str. 49, DE-14467 Potsdam, Germanio. Tel/fakso: +49-331-284003

16-19. majo
UFE Nacia E-Kongreso, Lyon- Villeurbanne. Inf: C.E.R.L., 7 rue Majo
r-Martin, FR-69001 Lyon, Francio. Tel/fakso +33-78-836708

16-19. majo
1-a FESTO en Liono (Int. Jun. Renkontiĝo). Inf: Pascal Lécaille, B.P. 3019, FR-69394 Lyon Cedex, Francio. Rete: rozenn.texier@ens-lyon.fr Tel. +33-72-360714

16-21. majo
Piedmigrado, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. tel: +3349/428074

16-22. majo
Ripoza renkontiĝo, Staszów. Inf: E-Klubo, Kulturdomo, PL-28200 Staszów, str. Parkowa 6, Polio

17-19. majo
10-a E-Renkontiĝo en Rio de Janeiro. Inf: Yara de Souza Ribeiro da Silva, Rua Rui Barbosa 865/303, Cabo Frio, RJ, BR-28907-ŭ, Brazilio

18-19. majo
E-Rido en Gabrovo. Inf: Ivan Petrov, bul. Mogilev 35, BG-5300 Gabrovo, Bulgario

20. majo - 26. majo
Pola Sesio de AIS, Staszów. Inf: E-Klubo, Kulturdomo, PL-28200 Staszów, str. Parkowa 6, Polio

20-23. majo
Tagoj de la kulturo, Razgrad. Inf: EDK, str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario

22. majo - 26. majo
10-a Esperantaj Tagoj, Staszów. Inf: E-Klubo, Kulturdomo, PL-28200 Staszów, str. Parkowa 6, Polio

23-27. majo
Prezentado de Rika Metodo, Bouresse. Inf: S-ino Jeanne-Marguerite Delavallade, 29 cours Aristide Briand, FR-69300 Caluire et Cuire, Francio.

24-26. majo
Nuduleto en Teplice n. Metují. Inf: Petr Smíd, Tyrŝova 65, CZ-54701 Náchod, Ĉehio

24-27. majo
73-a Germana E-Kongreso, Augsburg. Inf: Bavara E-Ligo, Waterloostr. 21, DE-86165 Augsburg, Germanio. Tel. +49-821-792835

24-27. majo
Pentekosta Tendaro, Liepnitzsee ĉe Berlino. Inf: E-Junularo Brandenburgio/Berlino, Berliner Str. 49, DE-Potsdam, Germanio. Tel. +49-331-294003

24-27. majo
4-a kultura semajnfina aranĝo en Antverpen. Inf: Flandra E-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio. Rete: fel@knoopunt.be Tel. +32-3-2343400

25-27. majo
Regiona staĝo en Nantes. Inf: Martine Riviére, Esperanto-44, 7 chemin de la Viollerie, FR-44300 Nantes, Francio. Tel. +33-40-252405

25-27. majo
Granda Kultura Monatfino en KCE. Inf: CP 779. CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio

25-27. majo
Granda pentekosta migrado, La Chaux-de-Fonds. Inf: KCE, CP 779. CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio

25-27. majo
Ni defendu nia teron, La Chaux-de- Fonds. Inf: KCE, CP 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds

27. majo - 02. junio
Flaŭrista Semajno, Mittelwihr (Vogezoj), Francio. Inf: Ru Bossong, Floraplein 23, NL-5644 JS Eindhoven, Nederlando

27. majo - 02. junio
Rozo 1966, Karlovo. Inf: inĝ. B. Leonov, pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

28-30. majo
6-a Praga internacia konferenco pri kibernetika pedagogio EDUTECH '96. Inf: Kava-Pech, Anglická 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉehio

30. majo - 02. junio
E-boatado, Paluŝe. Inf: JEK "Juneco", pk. 61, LT-2000 Vilnius, Litovio

31. majo - 02. junio
NOREK, Nord-Okcidenta Renkontiĝo en Kanado kaj Usono. Inf: Wally du Temple, 765 Braemar Ave. Sidney (BC), Kandio V8L 5G5. Rete: dutemple@islandnet.com

31. majo - 02. junio
Printempo de lingvoj, Tuluzo. Inf: E-Kulturcentro, 1 rue Jean Aillet, FR-31000 Toulouse, Francio. Tel. +33-61255577

31. majo - 02. junio
3-aj Bjalistokaj E-tagoj, Bjalistoko. Inf: BTE, pk. 67, PL-15-001 Bialystok, Polio

01. junio - 31. aŭgusto
Nigramaraj Feriadoj, Varna. Inf: Angel Todorov, str. Lj. Karavelov 68, BG-1000 Sofia, Bulgario

02. junio
25-a Sudparaib-vala E- Renkontiĝo. Inf: Paulo Sérgio Viana, R. Mascarenhas de Morais 125, BR-126000-000 Lprena, SP, Brazilio. Tel: +..-125-522659

03-09. junio
E-ferioj, Karlovo. Inf. Inĝ. B. Leonov, pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

06-17. junio
Germana-pola-sveda E- renkontiĝo, Miedzydroje. Inf: PEA, pk. 14, PL-70-358 Szczecin, Polio

07-08. junio
Verdaj Amikaj Tagoj, Senta. Inf: E. Societo, Gen. P. Drapŝin 18, YU-24400 Senta, Jugoslavio

07-09. junio
Faka seminario pri financado, Berlin Glienicke. Inf: E-Junularo Brandenburgio/Berlino, Berliner Str. 49, DE-14467 Potsdam, Germanio. Tel. +49-331-294003

07-09. junio
Printempa Renkontiĝo, Sainte-Catherine-de-Hatley, Kanado. Inf: E-societo Kebekia, 6358-A rue de Bordeaux, Montréal, Québec H2G 2R8, Kanadio. Tel: +1- 514-2720151

07-09. junio
Venu kaj aĉetu, int. seminario de komercistoj, Poprád. Inf: Esperanto, SK-058 01 Poprád, Sobotské nám. 36, Slovakio. Tel. +42-92- 32419

08. junio
Internacia porinfana renkontiĝo, Heemskerk. Inf: Ton Verwoerd, Luxemburglaan 545, NL1966 MJ Heemskerek, Nederlando

08-09. junio
Sciencteknika Seminario de TAKE, Mittelwihr. Inf.: RN 83 rue de Tiefenbach, F-68920 Wintzenheim, Francio. Fakso: +33-89794333, rete: 100623.3022@compuserve.com Tel. +33-89801117

08-09. junio
Abritus-96 kreiva renkonto, Razgrad. Inf: EDK, str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario

08-10. junio
16-a Renkontiĝo de Portugalaj E-istoj, Guitamares. Inf: Portugala E-Asocio, Rua Joao Couto 6. r/c A, PT-1500 Lisboa, Portugalio. Rete: bacano@cc.fc.il.pt Tel. +351-1- 7141359

09-15. junio
18-a Ĉebalta E-ista Prinpempo, Mielno. Inf: Filio de PEA, skr. poczt.30, PL-75016 Koszalin, Polio

09-16. junio
Ekkonu Hungarion okaze de ĝia 1100-jara jubileo. Inf: MOVILO, Nyírpalota út 107. HU-1157 Buddapest, Hungario

10-15. junio
Somera kurso, diversaj kursoj, Karlskoga. Inf: Lars Forman, Box 192, SE-691 24 Karlskoga, Svedio. Tel. +46-586-50360

10-16. junio
E-ferioj, Karlovo. Inf: inĝ. B. Leonov, pf. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

11-12. junio
Internaciaj ekzamenoj, Zagreb. Inf: Prof. I. Berkavac-Basic, Kuŝlanova 56, HR-10000 Zagreb, Kroatio

12-16. junio
E-restado kun kursoj, Agde. Inf: Cercle Biterrois d'Espérnto, 9 rue G. Picot, FR-34500 Beziers, Francio

13-16. junio
Busekspedicio al Máramaroŝ, Rumanio. Inf: Esperanto, SK-05801 Poprád, Sobotské nám. 36, Slovakio

13-16. junio
16-a Int. Renkontiĝo de Popolaj Orkestroj, Torun. Inf: Museum Etnograficzne, Waly Gen. Sikorskiego 19, PL-87100 Torun, Polio

15-16. junio
Seminario "La kuracherboj kaj nuntempa medicino", Gabrovo. Inf: Ivan Petrov, bul. Mogilev 35, BG-5300 Gabrovo, Bulgario

20. junio - 06. julio
2-a Int. Amika Renkonto, Grésillon. Inf: P. Babin, 17 rue Romain Rolland, FR-85180 Le Chateou d'Olonne, Francio

21-23. junio
19-a Seminario de Baden- Virtemberga E-Ligo kaj Kurso pri termin-farado en Rastatt. Inf: Bernhard Eichkorn, Romsusring 20, DE-78050 Villingen, Germanio. Tel. +49- 772-122073

21-23. junio
Renkontiĝo de Ave en Vieno. Inf: Manfred Westermayer, Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen, Germanio. Rete: m.westermayer@3landbox.bawue.cl.sub.de

22-23. junio
44-a Kongreso de E-istoj en Kansajo, Toyonaka. Inf: Kansaja Ligo de E-Grupoj, Sone-higasimai 1-11- 46-204, Toyonaka-si 561, Japanio. Tel/fakso +81-6-8411928

22-23. junio
La plej antikva lingva institucio de nia komunumo, La Chaux-de-Fonds. Inf: KCE, Pf. 779, CH-2301 La Chaux- de-Fonds, Svisio

22-23. junio
Alp-Adria junulara renkonto, Pula (Kroatio). Inf: Fulmotondro Esperanto, C.P. 601, IT-34100 Trieste Centro, Italio. Tel/fakso: ++3940/763128, Rete:aviotto@spin.it

22-24. junio
7-a Nacia Renkontiĝo en Caracas. Inf: Prof. J.E. Bachrich, Apartado 70782, Caracas 1071-A, Venezuelio

23-30. junio
Jalta Internacia Semajno, Krimeo. Inf: Tatjana Ogorodnikova, str. 9 Majo
12-7, UA-334264 Gurzuf, Ukrainio

24-28. junio
Kaligrafia Kurso kaj 3-a Internacia E-semajno, Virrat. Inf: Jukka Laaksonen, Uudenkylnkiya 2 B 11, FI-33530 Tampere, Finnlando

24-28. junio
Intensaj E-Kursoj 30-horaj, Detroit. Inf: Sherry A. Wells, P.O.Box 1338, Royal Oak, MI-48068-1238, Usono. Tel. +1-313-5435297

24. junio - 07. julio
Nigramaraj-montaraj feriadoj, Karlovo kaj aliloke. Inf: inĝ. B. Leonov, pk. 44. BG-4300 Karlovo, Bulgario

24. junio - 12. julio
27-a Somera kursaro, San-Francisco. Inf: Cathy Schulze, 410 Darrell Rd., Hissborough CA 94010, Usono. Tel. +1-415-3421796

25-01. junio
Seminario E. kaj naturo, Vĥsu. Inf: August Kilk, Mere 83-3, EE-2126 Vĥsu, Estonio

27-30. junio
FREŜO '96, Olsztyn. Inf: Andrzej Gielert, Skrytka 861, ul. Murzynowskiego 22/27, PL-10684 Olsztyn, Polio

27. junio - 08. julio
E-Feriado. Inf.: Boguslaw Sobol, ul. Gospodarska 55, PL-05822 Milanówek, Polio

27. junio - 08. julio
E-istaj Ferioj kun infantendaro en Elk. Inf: Mónika Bilnik, skr. 56, PL-19300 Elk, Polio

28-29. junio
Koreia Tutlanda Renkontiĝo. Inf. Korea E-Asocio, CPO Boc 4358, Seoul KR-100 630, Koreio. Tel. +82-2-6145784

28-30. junio
NULIGITE!!! (HURA, Szalaf', Hungario. Inf: Axel Leitner, Matzgergasse 26/19, AT-1140 Wien, Aŭstrio. Rete: H9250888@obelix.wu-wien.ac.at)

28-30. junio
E-Tendaro en Nigra ArbarO (ETO), Wildberg/Sulcz am Eck. Inf: Dorothe Hĵfler, Kniebisstr. 25, DE- 71088 Holzgerlingen, Germanio. Tel: +49/7031/601351

29. junio
E-Tago en Hungara Nacia Muzeo dum Festivalo de Unuiĝo de Pupteatroj, Budapest. Inf: Erzsébet Reg'czi, Sĥrház u. 4. III.7., HU-1056 Budapest, Hungario

29. junio
Somera ekskurso al Sorĥ. Inf: Karen Olsen, Naestved, Danio. Tel: +53 727377

29-30. junio
Kultura Monatfino en KCE. Inf: CP 779. CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio

29-30. junio
APE Pikniko, Cul-des-Saets. Inf: Asocio por Esperanto, Rue des Glacieres 16, BE-6001 Sharleroi, Belgio

29. junio - 05. julio
NULIGITE! (Hungaria Esperantista Semajno. Inf. Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306)

29. junio - 08. julio
Int. E-Somerlernejo kaj Mazi-kurso por komencantoj, Zagrebo. Inf. Prof. Ivan Bekavac-Basic, Kuŝlanova 59, HR-10000 Zagreb, Kroatio

29. junio - 13. julio
Internaciaj E-Renkontoj, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85094 Bydgoszcz, Polio. Tel. +48-52- 415744

30. junio
Bonvenon al Farmejo-Fericentro, Cul- des-Sarts. Inf: Asocio por Esperanto, Rue des Glacieres 16, BE-6001 Charleroi (Marcinelle), Belgio

30. junio - 07. julio
NULIGITE!!! (Balatona ripoztendaro. Inf: MOVILO, Nyírpalota út 107. HU-1157 Budapest, Hungario.)

30. junio - 13. julio
Ferioj kaj Esperanto, Lanĉov, Ĉehio. Inf: E-Junularo Brandenburgio/Berlino, Berliner Str. 49, DE-14467 Potsdam, Germanio. Tel. +49-331-284003

30. junio - 13. julio
Somera E-Tendaro, Lanĉov. Inf: Pavel Sittauer, Hartmannova 1128, CZ-67401 Trebiĉ, Ĉehio. Tel. +42-618-21909

01-05. julio
28-a Somera Studsemajno, Jyvskyl. Inf: s-ino Seija Kettunen, Keihsmiehenkatu 3, FI-40101 Jyvskyl, Finnlando. Tel. +358-41-254609

01-07. julio
E-Ferio semajnoj, diversloke ĉe Nigra Maro. Inf: inĝ. B. Leonov, pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

02-07. julio
Internacia Somera E-kampadejo, Pekino. Inf: s-ino Wang Yuchun, E-Asocio. Akademio Sinica, 52 Sanliche, CN-100864 Beijing, Ĉinio

05-07. julio
3a JAAK (Junulara Alp-Adria Konferenco), Prosecco (Trieste). Inf: Fulmotondro Esperanto. C.P. 601. IT-34100 Trieste Centro, Italio. Tel: ++3940/763128. Rete: aviotto@spin.it

05-10. julio
Int. Literatura Forumo "Teatro en Esperanto" en Eger. Inf.: E-PEN Centro, pk. 117, HU-1580 Budapest, Hungario. Tel. +36-1-2524396

05-10. julio
32-a Brazila Kongreso de E, Ribeirao Preto. Inf: Kultura Centro Esperantista de Ribeirao Preto, Rua Américo Brasiliense 1450, BR-14015-050 Ribeirao Preto SP, Brazilio

06-13. julio
Somera Esperanto-Familia Tendaro, SEFT ĉe la lago Thomsdorf. Inf.: Werner Pfennig, Uns Hĵsung 29/1104, DE-ŭ34 Neubrandenburg. Tel: +49-395-4221398

06-13. julio
Naturumado en la Hungara Montaro, Bĥrzsĥny. Inf: Espertur, Tátra u. 4. HU-1136 Budapest, Hungario. Tel.: +36-1-2680306

07-11. julio
"Blankaj Noktoj" Inf: Aleksandro Kogan, a/ja 130, RU-197022 Peterburg, Rusio: Tel/fakso: +7- 512-2344759. Rete: alex@asisto.spb.ru

07-11. julio
Renkonto de Hejmo de Internacia Kulturo (HIK), Balagué. Inf: Hejmoj, Foyer de Culture Intern., FR-09800 Balagué, Francio

07-13. julio
Antaŭkongreso en Petergurg. Inf: Peterburga E-Asocio, a/k. 348, RU-190000 Peterburg, Rusio

07-13. julio
Somera E-Lernejo, Universitato de Hartford. Inf: Hilda Grossman, 200 Bloomfield Av., West Hartford CT 06117, Usono. Tel. +1-800-2344412

07-13. julio
Karavano de Dover al la Kultura E-Domo en Gresillon. Inf: J. Tapley, 17 The Grange, Sheperdswell, Dover, Kent CT15 7QB, Britio

07-14. julio
Kursoj por komencantoj kaj praktikantoj, Grésillon. Inf: P. Babin, 17 rue Romain Rolland, FR-85180 Le Chateou d'Olonne, Francio. Tel. +33-41891034

07-14. julio
E-Laborkampo, Padova. Inf: Gianluca Serbo, Via Nazario Sauro 23, IT-36100 Vicenza, Italio

07-20. julio
Dusemajna E-Feriado, Nigra Maro. Inf: inĝ. B. Leonov, pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

8-12. julio
Intensaj E-kursoj 30-horaj, Detroit. Inf: Sherry A. Wells, P.O.Box 1338, Royal Oak, MI-48068-1238, Usono. Tel. +1-313-5435297

08-14. julio
11-a KISO, Kafoklaĉa Internacia Somera Renkontiĝo, Marburg. Inf: Marburga E-Grupo, Kaffweg 96, DE-35039 Marburg/Lahn, Germanio

09-13. julio
Studsemajno pri interna ideo, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, Ruote de Civeaux, FR-864 10 Bouresse, Francio. Tel. +3349-428074

10-16. julio
Lingvokurso ĉe Balatono. Inf: Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel.: +36- 1-2680306

10-16. julio
3-a Kultura E-Kampado, KEKS, Sz'dliget. Inf: Zsuzsanna Kozák, Jósika u. 26, HU- 1077 Budapest, Hungario. Rete: kozsu@fsd.bdtf.hu

12-15. julio
ELNA Landa Kongreso, Ditroit. Inf: ELNA, P.O.Box 1129, El Cerrito, CA-94530, Usono. Rete: elna@netcom.com

12-17. julio
55-a Hispana E-Kongreso, Alquerias-Murcia. Inf: Asocio Ĉielarko, Gregorio Mtnez Montesinos 3, ES-30580 Alquerias-Murcia, Hispanio

12-18. julio
Internacia E-Konferenco (OSIEK) en Pribylina. Inf: Eric Laubacher, 1 rue des Vosges, F-78180 Montigny- le-Bretonneux, Francio. Tel: +33-1-30966791. Rete: eric@frmug.fr.net

13-15. julio
XIV-a sesio de Internacia Somera E-Universitato. Inf: Nikolova Ivanova, bul. Bulgario 15, pk. 6, BG-5000 Veliko Trnovo, Bulgario

13-15. julio
8-a Internacia Tablotenisa Konkurso. Inf: Faragó Katalin, pk. 89. HU-6801 Hódmez'vásárhely, Hungario

13-18. julio
2-a E-Medicina Konferenco, EMEK. Inf: Faragó Katalin, pk. 89. HU-6801 Hódmez'vásárhely, Hungario. Tel. +36-62- 344211

13-18. julio
28-a Tutpolia E-Kongreso kaj 35- jariĝo de la Filio de PEA, Gliwice. Inf: skr. poczt. 21, PL-44101 Gliwice, Polio. Rete: dareck@atos.iitis.gliwice.pl

13-19. julio
6-a Internacia E-Kongreso kaj 6-a Eŭropa E-Forumo. Inf: Esperanto, SK-05801 Poprád, Slovakio

13-20. julio
69-a SAT-kongreso, Peterburg, Rusio. Inf: SAT, 67 av. Gambetta, FR-75020 Paris, Francio. Tel. +33-1- 47978705. Rete: memo@vitatur.spb.su

14-20. julio
Turisma Antaŭkongreso antaŭ la UK, Moravia folkloro al la mondo, Brno. Inf: Kava-Pech, Anglická 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉehio

14-21. julio
Kursoj por komencantoj kaj praktikantoj, Grésillon. Inf: P. Babin, 17 rue Romain Rolland, FR-85180 Le Chateou d'Olonne, Francio. Tel. +33-41891034

14-27. julio
Somera E-Tendaro, Lanĉov. Inf: Pavel Sittauer, Hartmannova 1128, CZ-67401 Trebiĉ, Ĉehio. Tel. +42-618-21909

15-19. julio
Karpata Renkonto, Bratislava- Poprád. Inf: Regiona Societo Esperanto, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprád, Slovakio. Tel. +42/92/32-419. Rete: soceco@glas.apc.org (Leo Medvedev)

15-21. julio
5-a Int. E-Somera Semajno por Geknaboj kaj Gejunuloj kaj Simpozio pri Kompilado de E-Lernolibroj kaj Didaktiko, Pekino. Inf: Ĉina Akademio de Sciencoj, 52 Sanlihe, Beijing, CN-100864, Ĉinio

16-20. julio
"Pri nia literaturo", Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. tel: +3349/428074

16-21. julio
Konversacia kurso por progresantoj en KCE. Inf: CP 779. CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio

16-21. julio
Enkonduko al refleksologio. Seminario en KCE. Inf: CP 779. CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio

16-21. julio
2a Azia Metodika E-Seminario, Wuhan. Inf: Prof. Zang Danchem, North Area 14-dong, 34-hao, Huanhang Normal University, CN-430070 Wuhan, Ĉinio

18-26. julio
"Loisto" Internacia tendaro por skoltoj, Hanko. Inf: Carola Antskog, Mattkr, Brokrr, FI-25700 Kimito, Finnio

19. julio
Unutaga aŭtobusa ekskurso de Prago. Inf: KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Fakso: +42-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

20-26. julio
62-a Internacia Kongreso de Blindaj E-istoj, Beroun. Inf: Jiri Vychodil, Zandovská 304, CZ- 190 00 Praha 9, Ĉehio

20-27. julio
Universala Kongreso, Prago, Ĉehio. Inf: UEA, Rotterdam, N.Binnenweg 176, Nederlando. Tel. +31/10/436-10-44. Infana kongreseto: Christopher Fettes, St. Columba's College, Whitechurch, Dublin 16, Irlando. Tel. +353-1-4931984

20-27. julio
5-aj Internaciaj Kursoj por gejunuloj, Prago. Inf: Renata Beranová, Svatoplukova 43, CZ-78401 Cervenka, Ĉehio

20-28. julio
ICEM E-Renkontiĝo de Freinet-pedagogoj, Kroscienko. Inf: Felicja Kostów, ul. Krótka 38, PL-43190 Mikolów, Polio

21-28. julio
Kursoj por komencantoj kaj praktikantoj, Grésillon. Inf: P. Babin, 17 rue Romain Rolland, FR-85180 Le Chateou d'Olonne, Francio. Tel. +33-41891034

21. julio - 03. aŭgusto
Nigramaraj- montaraj feriadoj, Karlovo kaj aliloke. Inf: inĝ. B. Leonov, pk. 44. BG-4300 Karlovo, Bulgario

22-27. julio
Ŝakturniro de EŜLI dum UK, Prago. Inf: Jaromír Canibal, Okruzní 867, CZ-73401 Karviná-Ráj, Ĉehio

24-31. julio
16-a Sanmarineca Universitata Sesio de AIS (lige kun UK), Prago, Ĉehio. Inf: AIS, Sekretariejo, Kleinenberger Weg 16b, DE-33100 Paderborn, Germanio. Tel. +49-5251- 64200

24-31. julio
Internacia Seminario por modernigo de E-instruado, Maribor. Inf: Inter-Kulturo, Besednjakova 1, SI-62000 Maribor, Slovenio. Tel/fakso +386-62-100669

26-28. julio
6-a Junulara E-Kongreso, Kyonggido Choam. Inf: KEJ, C.P.O. Kesto 7998, KR-100-679 Seulo, Koreio. Rete: keast@soback.kornet.nm.kr

27-31. julio
Pedagogia seminario kun video- festivalo. Inter-kulturo, Besednjakova 1, SI-62000 Maribor, Slovenio

27. julio - 02. aŭgusto
NE OKAZOS! 3-a Interreligia Seminario E-ista, Ĉehio. Inf: Pavla Dvoráková, Ostravska 637, CZ-19900 Praha 9, Ĉehio. Tel/fakso +42-2-899602

27. julio - 03. aŭgusto
Gastama Hungario - 1, Budapest. Inf: Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel.: +36-1-2680306

27. julio - 03. aŭgusto
12-a Ekumena Kongreso en Szombathely. Inf: Sac. Lajos Kóbor, F' u. 61, HU-9484 Pereszteg, Hungario

27. julio - 04. aŭgusto
18-a Renkontiĝo de E-ista Familioj, Bratislava, Slovakio. Inf: Jozef Reinwart, Gallmeyergasse 6/1/4., AT-1190 Wien, Aŭstrio. Tel. +43-1- 3630833

27. julio - 10. aŭgusto
Esperanto Hejme, Miedzygórze. Inf: Silezia E-Asocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw, Polio. Tel. +4871-226954

28. julio
Unutaga aŭtobusa ekskurso de Prago. Inf: KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovie, Ĉehio. Tel: +42-2-9912201. Rete: chrdle@kava-pech.cz

28. julio - 04. aŭgusto
NULIGITE!!! (Ekkonu Hungarion okaze de ĝia 1100-jara jubileo. Inf: Movilo, Nyírpalota út 107, HU-1157 Budapest, Hungario.)

28. julio - 04. aŭgusto
E-kurso por komencantoj. Inf: P. Babin, 17 rue Romain Rolland, FR-85180 Le Chateou d'Olonne, Francio. Tel. +33-41-891034

27. julio - 02. aŭgusto
30-a Konferenco de ILEI kaj 4-a Gimnazia Semajno, Tábor. Inf: Vladimír Dvorák, Zelenecská 354/20, CZ-19400 Praha, Ĉehio

28. julio - 10. aŭgusto
Somera E-Tendaro, Lanĉov. Inf: Pavel Sittauer, Hartmannova 1128, CZ-67401 Trebiĉ, Ĉehio. Tel. +42-618-21909

29. julio - 05. aŭgusto
IJK, Gĵntersberge. Inf: GEJK, Chausseestr. 8, DE-10115 Berlin, Germanio. Rete: www.cs.tu- berlin.de/kultur/esperanto/treffen/ijk96.html Tel. +49-221- 6804798

29. julio - 05. aŭgusto
18-a Turismaj Tagoj, Zilina. Inf: Juraj Gondzur, Lovoĉska 3, SK-01008 Zilina, Slovakio

30. julio - 04. aŭgusto
Konversacia kurso por progresantoj en KCE. Inf: CP 779. CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio

30. julio - 04. aŭgusto
Komparado de instrumetodoj en E-o. Seminario en KCE. Inf: CP 779. CH-2301 La Chaux- de-Fonds, Svisio

31. julio - 13. aŭgusto
Somera laborbrigado, Kopenhago. Inf: Jacob Nordfalk, Radmansgade 53. 2TH, DK- 2200 Koebenhavn, Danio. Tel. +4531-838220. Rete: nordfalk@fys.ku.dk

01-02. aŭgusto
Internacia Seminario "Esperanto familioj", Bratislava. Inf: Bratislava Centro por Familiaj Studoj, Drotárska cesta 46, SK-81104 Bratislava, Slovakio

02-10. aŭgusto
32-aj Baltiaj E-Tagoj, Jurmala. Inf: Latvia E-Asocio, a.k. 150, LV-1050 Riga, Latvio. Tel. +371-2-293988

03-16. aŭgusto
Somera E-Lernejo, Poprád. Inf: Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprád, Slovakio. Tel. +42-92-32419

03-17. aŭgusto
15-a Katolika E-Tendaro, Sebranice (apud Litomysl). Inf: Miroslav Svacek, Trsicka 6, CZ-75127 Pencice, Ĉehio. Rete: Anna.Nemcova@st.fmph.uniba.sk

04-11. aŭgusto
Kursoj por komencantoj, praktikantoj kaj lertuloj, Grésillon. Inf: P. Babin, 17 rue Romain Rolland, FR-85180 Le Chateou d'Olonne, Francio. Tel. +33-41- 891034

04. aŭgusto - 20. aŭgusto
Nigramaraj-montaraj feriadoj, Karlovo kaj aliloke. Inf: inĝ. B. Leonov, pk. 44. BG-4300 Karlovo, Bulgario

04-11. aŭgusto
Esperanto-semajno, apud Le Retail. Inf: Georges Menossi, Esperanto 79, FR-79160 Saint-Pompain, Francio. Tel: +49061608

05-13. aŭgusto
BEMI-karavano IJK-IJS. Inf: Yvonne van der Hork, Marijheweg 28-C-1, NL-6709 PG Wageningen, Nederlando. Rete: espi@dds.nl

06-09. aŭgusto
15-a Komuna Seminario de orient-aziaj gejunuloj, Okayama. Inf: JEI, Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3, JP-162 Japanio. Tel/fakso +81- 75-7027209. Rete: jej@kyoryu.scphys.kyoto-u.ac.jp

06-10. aŭgusto
Lerni instrui profesie, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. tel: +3349/428074

06-11. aŭgusto
5-a KEF, Kultura Esperanto-Festivalo, Kopenhago. Inf: Jakob Nordfalk, Radmansgade 53, 2TH, DK-2200 Kĥbenhavn, Danio. Tel: +45-31-838220. Rete: nordfalk@fys.ku.dk

06-11. aŭgusto
"Enkonduko al grafologio", seminario. Inf: KCE, CP 779. CH-2301 La Chaux-de- Fonds, Svisio

06-16. aŭgusto
Somera E-Lernejo, Poprád. Inf: Esperanto, SK-05801 Poprád, Sobotské nám. 36, Slovakio

06-17. aŭgusto
Flugvojaĝo al Japana E-Kongreso. Inf: Esperantotur, str. M.Slkodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollanado. Tel +4852/415744 Rete:turismo@bydg.pdi.net

09-11. aŭgusto
83-a Japana Esperanto- Kongreso, Hirosima. Inf: Esperanto-Centro, Oogonzantyo 7-15, Minamiku, Hirosima-si, JP-734 Japanio. Tel/fax: +81-82-2862745

09-17. aŭgusto
Itinero Zamenhof, rondvojaĝo al 13 urboj. Inf: Espertur, HU-1368 Budapest, pf. 193., Hungario. tel: +0361-268-0306

10-16. aŭgusto
36-a E. Somerlernejo, Barlaston. Inf: Derek Tanton, Wedgwood Memorial College, Barlaston, Stoke-on-Trent, GB-ST12 9DG, Britio

11-17. aŭgusto
Velŝipa aventuro! Inf: Bert de Wit, Postbus 6425, NL-2001 HK Haarlem, Nederlando. Tel. +31-23-5242643

11-17. aŭgusto
E-semajno pri Martinus- Kosmologio en Nykĥbing. Inf: Martinus-Instituto, Mariendalsvej 96, DK-2000 Kopenhago F, Danio. Tel: +45-38-346280

11-17. aŭgusto
Somera refreŝiga restado, Lanĉov. Inf: Pavel Sittauer, Harmannova 1128, CZ-67401 Trebíĉ, Ĉehio. Tel. +42-618-21909

11-18. aŭgusto
Kursoj por komencantoj, praktikantoj kaj lertuloj, Grésillon. Inf: P. Babin, 17 rue Romain Rolland, FR-85180 Le Chateou d'Olonne, Francio. Tel. +33-41- 891034

11-20. aŭgusto
OkSEJT (Okcidenta Somera E-Junulara Tendaro) en Taganrog. Inf: SEJM, a/ja 31. RU-1ŭ71 Moskvo, Rusio

13-17. aŭgusto
Kiam varbi, kiam informi? Mitoj kaj diaĵoj en la literoj, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR- 86410 Bouresse, Francio. tel: +3349/428074

13-18. aŭgusto
Projekto KLERA, La Chaux- de-Fonds. Inf: KCE, CP 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio

Emblemo de IJS

13-19. aŭgusto
IJS, Internacia Junulara Semajno en Eger. Inf.: Dávid Alko Golden, Damjanich u. 1/C, HU-8200 Veszprém, Hungario. Rete: goldend@hal2000.hal.vein.hu

15-30. aŭgusto
Flugvojaĝo al 1-a Azia E-Kongreso. Inf: Esperantotur, str. M.Slkodowskiej-Curie 10, PL-85- 094 Bydgoszcz, Pollanado. Tel +4852/415744 Rete:turismo@bydg.pdi.net

16-18. aŭgusto
Roza Monto 1996, Rosenberg. Inf: ELisabth Kĥster, Grĥna Stugans Vg 33 BV, SE-127 34 Skrholmen, Svedio. Tel: +46(0)8-884255

16-20. aŭgusto
Somera Semajno de Ĉinaj Junaj E-istoj, Kunshan. Inf: Ĉinia E-Ligo, P.O. Kesto 825, CN-100037 Beijing, Ĉinio. Tel. +86-1-8326682

16-27. aŭgusto
E. Arkeologia Laborkampo, Blera. Inf: Pier Luigi Cinquantini, via Dante Alegieri 2, IT-01010 Blera (VT), Italio. Tel. +0338-484790. Rete: p.cinquantini@agora.stm.it< P>
17-23. aŭgusto
Turisma semajno en Altaj Tatroj - TUSE 96, Poprád. Inf: Esperanto, SK-0858 01 Poprád, Sobotské nám. 36, Slovakio. Tel. +42-92- 32419

18-25. aŭgusto
Kursoj por praktikantoj kaj lertuloj, Grésillon. Inf: P. Babin, 17 rue Romain Rolland, FR-85180 Le Chateou d'Olonne, Francio. Tel. +33-41-891034

19-31. aŭgusto
5-a MELA, Memzorga Lagumado. Inf: Sándor Hideg, Halomi u. 61/B, IV/5, HU-1182 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2954176

19. aŭgusto - 11. oktobro
Oksemajna kurso por komencantoj, Karlskoga. Inf: Lars Forsman, Box 192, SE-691 24 Karlskoga, Svedio. Tel. +46-586-50360

22-25. aŭgusto
Unua Azia Kongreso, Ĉinio. Inf: LKK, 550 Dalian Rd. CN-200083 Shanghai, Ĉinio. Tel. +86-21-65423339

23-25. aŭgusto
2-a Norda Amerika Junulara Tendumado, NAJT en Pottersville, NY. Inf: Normand Fleury, 6358-A rue de Bordeaux, Montreal PQ, Kanadio. Tel: +1- 514-2720151, Rete: najt@aol.com

23-30. aŭgusto
1-a E-Kongreso de la Hinda Oceano kaj de la Orientafrikaj Landoj, Antananarivo. Inf: LKK Esperanto Malagasio, Logement N. 387, Cité Analamahitsy, MG-101 Antananarivo, Malagasio

24-30. aŭgusto
65-a Itala Kongreso de E- o, en Ferrara. Inf: Edvige Ackermann, via Valerio 110-A, IT-34128 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-350 093

24-31. aŭgusto
E-Ferio semajnoj, diversloke ĉe Nigra Maro. Inf: inĝ. B. Leonov, pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

24. aŭgusto - 06. septembro
"Adiaŭ Somero", Miedzygórze. Inf: Silezia E- Asocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw, Polio. Tel. +48-71-226954

31. aŭgusto - 07. septembro
17-a Sanmarineca Universitata Sesio de AIS, Rimini, Italio. Inf: AIS, Sekretariejo, Kleinenberger Weg 16b, DE-33100 Paderborn, Germanio. Tel. +49-5251-64200

31. aŭgusto - 12. septembro
Nigramaraj- montaraj feriadoj, Karlovo kaj aliloke. Inf: inĝ. B. Leonov, pk. 44. BG-4300 Karlovo, Bulgario

01. septembro - 14. septembro
"Ora Pola Aŭtuno", Miedzygórze. Inf: Silezia E-Asocio, ul Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw, Polio. Tel. +48-71-556954

01. septembro - 15. septembro
Internacia E- Feriado kun Folkloro en Kroscienko. Inf: S-ino Stanislava Majerczak, ul. Kingi 6, PL-34-450 Kroscienko, Polio. Rete: wvganswk@dds.nl

01. septembro - 31. majo
Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo 1996/97, Bydgoszcz. Inf: Esperantotur, str. M. Sklodowsiej-Curie 10, PL-85094 Bydgoszcz, Polio

02-07. septembro
Int. Akademia Konferenco pri Scienco kaj Tekniko en E-o en Pekino. Inf: Scienca-Teknikista E-Asocio, 52 Sanlihe, Beijing, CN-100864 Ĉinio. Fax: +86-10-8591095

02-09. septembro
22a Berlina Arbara Renkontiĝo (BARo), apud Bad Mĵnder. Inf: Conny Tennstaedt, GEJ, Chausseestr. 8, DE-10115 Berlin, Germanio. h0444ymy@rz.hu-berlin.de. Tel: +4930-2834320

03-23. septembro
Internacia kurso pri akupunkturo kaj masaĝo. Inf: Scienca-Teknikista E-Asocio, 52 Sanlihe, Beijing, CN-100864 Ĉinio. Fax: +86-10-8591095

06-08. septembro
Jarkunveno de REFA, Tirgu Mureŝ. Inf: Rumana Esperantista Fervojista Asocio, str. Politechnicii nr. 1, RO-2200 Braŝov, Rumanio

06-08. septembro
Alp-Adria rendevuo sur montopinto Arnoldstein. Inf: Martin Stuppnig, Esperantostr. 175, AT-9601 Arnoldstein, Aŭstrio. Tel: -434255-4083

06-08. septembro
Ĉokolada Semajnfino, Chartreuse. Inf: Pascal Lecaille, B.P. 3019, FR-69394 Lyon Cedex, Francio. Rete:mst100@matra- com.fr

06-10. septembro
10-a Kongreso de Itala Katolika E-Unuiĝo en Paderno del Grappa (Trevisio). Inf: S-ino Franca Concina, via Lucento 73, IT-10151 Torino, Italio

07-08. septembro
Regiona E-Semajnfino, Cully ap. Laŭzano. Inf: Laŭzana E.Societo, CP 389. CH-1009 Pully, Svisio

09-16. septembro
Internacia E-Semajno, Sete. Inf: Kultura Centro, rue du Dr. Roux, FR-34000 Montpellier, Francio

10-12. septembro
Internacia E-Seminario, Karlovo. Inf: inĝ. B. Leonov, pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

12-15. septembro
Mikologia Seminario, Poprád. Inf: SK-05801 Poprád, Sobotské nám. 36, Slovakio. Tel: +4292-32419

12-19. septembro
Internacia Turisma Semajno en rok-arbara montaro. Inf: Galja Nikolova, kv. Sini Kamani 10.K.18, BG- 8808 Sliven, Bulgario

13-15. septembro
Kuloĉasado en Mártély. Inf: Esperanto Grupo (Katalin Faragó), pf. 89, HU-6801 Hódmezŝvásárhely, Hungario. tel: +36- 62-344211

15. septembro
3-a Renkontiĝo de Granda Rio, Duque de Caxias. Inf: Sindicato de Rodoviários, Av. Almirante Barroso 271, D. de Caxias, Brazilio. Tel: +21-6710817

20-22. septembro
"Esperanto preter la jaro 2000" seminario, (Internacia Amika Renkontiĝo) en Ailesford Priory. Inf: Helga Rapley, 17 The Grange, Shepherdswell, Dover, Kent, CT15 7QB, Britio

20-22. septembro
Aŭtunaj tagoj vagante en Laponio en Vuontispirtti. Inf: Pivi Saarinen, Pitkmenkatu 23 as 9, FI-20250 Turku, Finnlando, tel: +921- 2935573

21. septembro
7-a Konversacia Seminario "Kiso de la Fiŝo". Inf: Josef Schiffer, Wilstorfstr. 58, DE-78050 VS-Villingen, Germanio. Tel: +49-7721-58991

21. septembro
9-a E-Tago, Pardubice. Inf: Jarmila Ryznarová, Na okrouhliku 953/21, CZ-530 03 Pardubice, Ĉehio. Tel: +040/21475

21-22. septembro
13-a Renkontiĝo Esperantista en Vorlico, REVO. Inf: Siegfried Linke, Fischerstecherstr. 23, DE-06120 Halle, Germanio. Tel/fakso: +49-345-5500348. Rete: s.linke@mp- halle.cl.sub.de

21-29. septembro
22-a Internacia Foiro de E- Turismo, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, ul. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85094 Bydgoszcz, Polio. Tel. +48-52-415744

22. septembro
Tradicia rendevuo de Mantua E- Grupo en Sabbioneta. Inf: Triesta E-Asocio, C.P. 601, IT-34100 Triest, Italio. Rete: aviotto@spin.it

26-29. septembro
Vina Seminario: Kiel trinki sen ebriiĝi, suda Moravio. Inf: J. Burianová, Renneská 35, CZ-63900 Brno, Ĉehio

27. septembro - 04. oktobro
Gastama Hungario, vinberĝardenoj de Kecskemét, Eger, Tokaj. Inf: Espertur, HU- 1368 Budapest, pf. 193., Hungario. Tel: +36-1-2680306, Hungario

28-29. septembro
La streso: Kiel eviti kaj superi ĝin?, La Chaux-de-Fonds.Inf: KCE, Pf. 779, CH-2301 La Chaux- de-Fonds, Svisio

28. septembro - 01. oktobro
6-a BIERO dum la Oktoberfesto en Mĵnchen. Inf: Munkena E-Junularo, c/o Norbert Piechotta, Rondellstr. 3, DE-85540 Haar, Germanio. Tel.: +49-89-688 37 79, rete: 100717.2323@compuserve.com

29. septembro
Trilanda Renkontiĝo, Heerlen. Inf: Trude Sinno, In 't Oord 45, NL-6291 VN Vaals, Nederlando. Tel: +43/3062015

02-06. oktobro
"Kiel fari radio- kaj video-varbilojn?", Berlin Glienicke. Inf: E-Junularo Brandenburgio/Berlino, Berliner Str. 49, DE-14467 Potsdam, Germaio. Tel. +49-331-284003

03-06. oktobro
7a KES, Kolonjo. Inf: Holger Boos, Krutenweg 25, DE-51069 Kĥln, Germanio. Tel. +49221- 6804798. Rete: a2659212@athena.rrz.uni-koeln.d

03-06. oktobro
7-a Montkabana renkontiĝo, Werfen. Inf: Aŭstria Esperanto-Junularo, Pf. 804, AT-8011 Graz, Aŭstrio

04-06. oktobro
12-aj Artaj Konfrontoj en E-o, Arkones. Kozieglowy-Tuczno ĉe Poznan. Inf: Kultura E-Fondaĵo, Osiedle Lesne 16, PL-60028 Kozieglowy, Polio

04-06. oktobro
Gaja e-ista semajnfino, As Vigo. Inf: Lizzie Egholm, Vindingsvej 5, Stensballe, DK-8700 Horsens, Danio

04-06. oktobro
40-a jarkunveno de Germana E. Fervojista Asocio, Alexisbad/Ostharz. Inf: S/ino Thea Mohr, Bahnstr. 35, DE-06484 Ditfurt, Germanio

04-06. oktobro
Milito kaj paco. elspeet. Inf: Peter van Noorden, Dr.A.Schweizerlaan 22, NL-1443 WT Purmerend, Nederlando

05. oktobro
Internacia Esperanta AGO-TAGO. Inf: Landaj E-Asocioj, UEA. Informojn pri la planoj kaj raportojn pri la okazintaĵoj sendu al la red. de Eventoj kaj revuo Esperanto

05. oktobro
E-a Malgranda Karpata Renkontiĝo, EMAKARO en Bratislava-Kaĉin. Inf: Alica Komloŝiová, Rovniková 6, SK-82102 Bratislava, Slovakio. Tel: +42-7-291604

05-12. oktobro
4-a Int. Kultura kaj Turisma E- Semajno, IKTES, Calella, Katalunio. Inf: Hispana Fervojista E-Asocio, Apartado 15027, ES-08080 Barcelona, Hispanio

05-12. oktobro
Ferioj kaj Esperanto, Dulanda interŝanĝa programo kun Hungario, Potsdam. Inf: E-Junularo Brandenburgio/Berlino, Berliner Str. 49, DE-14467 Potsdam, Germanio

05-22. oktobro
4a Internacia Kultura kaj Turisma E-Semajno (IKTES), Calella. Inf: Fervojista E-Asocio, Ap. 15027, E-08080 Barcelono, Hispanio

12-13. oktobro
Unua E-ista Renkonto de Respubliko Serba, Brĉka. Inf: Esperanto, Terazije 42, YU-11000 Beograd, Serbio. Tel: +38174-731927

12-14. oktobro
Internacia Aŭtuna renkontiĝo, Ludlow, Vermont, Usono. Inf: E-Societo Kebekia, 6358-A, rue de Bordeaux, Montréal, Québec H2G 2R8, Kanadio. Tel: +1-514-2720151

18-20. oktobro
Postsomera Klaĉkunveno (PSKK), Nijmegen. Inf: Marijke Peet, Lauwerecht 65, NL-3515 GN Utrecht, Nederlando. Rete: m.f.peet@stud.let.ruu.nl

19-20. oktobro
41a Staĝo Praktika de Parolata E-o, Plainfaing. Inf: Le Mongade, Route du Col du Bonhomme, FR- 88230 Plainfaing, Francio. tel: ++29 50 86 46

20-22. oktobro
Unua nacian kongreson de rumanaj E-gejunuloj kaj BaJK '96 (Balkana Junulara Konferenco). Inf.: Mihai Valentin Streanga, str. Stelelor 14, sc c, ap. 7, RO-1900 Timisoara/Temesvár, Rumanio. Tel: +40-56-148482

21. oktobro - 20. decembro
Oksemajna kurso por progresantoj, Karlskoga. Inf: Karlskoga Folkhĥgskola, Lars Forsman, Box 192, SE-69124 Karlskoga, Svedio. Tel. +46-586-50360

25-27. oktobro
28-a Korea Kongreso de E-o. Inf: CPO Box 4258, Seoul KR-100 630, Koreio. Tel. +82-2-6145784. Rete: keast@soback.kornet.nm.kr

25-29. oktobro
Japana semajno, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. tel: +33-49-428074

26. oktobro - 02. novembro
TEJO-SEL Seminario: "Junularo sen limoj agado por internacia interkompreniĝo" Lublin, Polio. Inf: Saskia Idzeda, Androsdreef 86, NL-3562 CX Utrecht, Nederlando. Rete: SJAIdzerda@capvolmac.nl

26-27. oktobro
Polaj literaturaj Nobel- premiitoj. Estonto de Heroldo de Esperanto. Inf: KCE, Pf. 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio

29. oktobro - 03. novembro
Diversnivela praktikado de E-o, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. tel: +33-49428074

29. oktobro - 03. novembro
10-a Konferenco de Komunista E-ista Kolektivo, Lisbono. Inf: KEK, Rua Paula Lopes 1, 2. esq. Agualva, PT-2735 Cacém, Portugalio

30. oktobro - 27. novembro
Ĉirkaŭ la mondo, Germanio-Usono-Fiĝio-Novzelandio-Indonezio-Singapuro- Thailando. Inf: Esperantotur, str. M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. tel: +48-52-415744, fakso: +48-52-460082. Rete: turismo@bydg.pdi.net

31. oktobro - 03. novembro
Dis-Seminario por aktivula trejnado, Trieste. Inf: Frederico Schreiber, Via Cordaroli 7, IT-34135 Trieste, Italio. Rete: fulmo@indesia.it Tel. +39-40- 422607

31. oktobro - 03. novembro
Metodika Seminario por E-instruistoj. Inf: Esperanto-Jugend Brandenburg/Berlin, Chaussestr. 8, DE-10115 Berlin, Germanio. Tel/fakso: +49-30-2834320

01-03. novembro
2-a Internacia Kolokvo pri Interlingvistiko, La Chaux-de-Fonds. Inf: d-ro Tazio Carlevaro, Viale G. Motta 32, CH-6500 Bellinzona, Svisio. Tel. +41-91-8252988

01-03. novembro
E-Tagoj de Malsupra Saksio, Loccum-Hormannshausen. Inf: Gĵnther Peek, Bismarckstr. 24, DE-31582 Nienburg, Germanio. Tel: +49-5021-5340

01-03. novembro
Semajnfina Lingvo-Seminario, Neubrandenburg. Inf: Werner Pfennig, Uns Hĵsung 29/1104, DE-ŭ34 Neubrandenburg, Germanio. Tel: +49-395-4221398

01-03. novembro
Atlantika plonĝado de Portugala Esperanto-Junularo. Inf: PEJ, Rua Dr. Jouo Couto 6r/cA. PT- 1500 Lisboa, Portugalio. Tel: +351-1-7141359

02-03. novembro
3-a Kafoklaĉo en Aarhus. Inf: Wolfgang Kirschstein, Hvedebjergvej 30, DK-8220 Brabrand, Danio. Tel: +45-86-256960 Rete: wk@cci.dk

04-06. novembro
Kurso pri interlingvistiko, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Pf. 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-39-267407

05-17. novembro
Flugvojaĝo al Usono, Havajo. Inf: Esperantotur, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. tel: +48-52-415744, fakso: +48-52-460082. Rete: turismo@bydg.pdi.net

08-10. novembro
6-a Mez-Eŭropa Junulara Konferenco (MEJK), Vieno

08-10. novembro
Interkultura malstreĉiĝo, Berlin Glienicke. Inf. E-Junularo Brandenburgio/Berlino, Berliner Str. 49, DE-14467 Potsdam, Germanio. Tel. +49-331-294003

08-10. novembro
Aŭtuna Najbara Aranĝo kun Borso de E-Literaturo. Inf: Hans-Joachim Gunkel, Querfurter Str. 20, DE-06132 Halle, Germanio. Tel: +49-345-7703750

09-10. novembro
Nordfranca Eŭropa Esperanto-Rendevuo. Inf: Roy simmons, 61 Altmore Ave, East Ham, London E6 2BZ. Tel: +44-181-5529522. Rete: rokeby@globalnet.co.uk

09-10. novembro
Kultura semajnfino, Lucern. Inf: Sonja Braun, Waldeggstrasse 28. CH-6343 Rotkreutz, Svisio. Tel: +41-7904640

09-11. novembro
Staĝo E kaj Kantado, Saint-Brieuc (Bretonio). Inf: Manjo Clopeau, 6 rue J.P. Calloc'h, FR- 22000 St-Brieuc, Francio. Tel/fakso: +33-296-940854

09-11. novembro
2-a Kolombia E-Kongreso, Bogota. Inf: Luis Jorge Santos Morales, ap. 89000, Bogotá, Kolombio

09-15. novembro
Aŭtuna renkontiĝo en Prago. Inf: KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉehio. Fakso: +42-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

14-17. novembro
Internacia E-Seminario, Zagrebo. Inf: KEU, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb

15-17. novembro
8-a Kongreso de Ĉeha E- Asocio, Havírov. Inf: KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: +42-2-9912201. Rete: chrdle@kava-pech.cz

15-17. novembro
6-a Jarkongreso de Asocio Por Interlingvisktiko en Berlino. Inf: GIL, d-ro Detlev Blanke, Otto-Nagel- Str. 110, DE-12683 Berlin, Germanio

23-24. novembro
Kio do estas lingvo? Inf: Kultura Centro Esperantista, Pf. 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

29. novembro - 01. decembro
Jarfina Zamenhofa Festo (JAZAF'96), Chemnitz. Inf: D-ro Frank Nitzsche, Am Karbel 66, DE- 09116 Chemnitz, Germanio. Tel: +49-372-363652, fakso: +49-371-4885399

29. novembro - 01. decembro
Internacia Laborgrupo pri ELektroniko TElematiko KOmputiko (3-a ELTEKO). Inf: c/o Duhme, Friedensplatz 4, DE-35037 Marburg, Germanio. Tel: +49-6421-162602. Rete: duhme@stud-mailer.uni-mar burg.de

06-08. decembro
Sankt-Nikolaa Festo- Renkontiĝo, Zakopane, Polio. Inf: Esperanto, SK-05801 Poprád, Sobotské nám. 36, Slovakio. Tel: +42-92- 32419

06-09. decembro
Rendevuo kun Sankta Nikolao, Beskydy. Blanka Gruntová, Vitezná 95, CZ-78401 Ĉervenka, Ĉehio

10-14. decembro
Zamenhofaj tagoj, Razgrad. Inf: EDK, Sv. Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario

10-15. decembro
Zamenhofa semajno, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. tel: +33-49428074

13-15. decembro
Zamenhofaj E-Tagoj, Bjalistoko. Inf: BTE, pk. 67, PL-15-001 Bialystok, Polio

13-15. decembro
Kultura Semajnfino de Sarlanda E-Ligo, Homburg. Inf: SEL, Pf. 1844, DE-66468 Zweibrĵcken, Germanio. Tel: +49-6332-981190

14. decembro
Zamenhoffesto, Potsdamm, Berlinerstr. 49. Haus der Jugend (Domo de junuralo) je la 14a (ĝis 22a)

14-15. decembro
Ekzamensesio de ILEI, Zagreb. Inf: Prof. I. Bekavac-Basic, Kuŝlanova 56, HR-10000 Zagreb, Kroatio

14-15. decembro
Zamenhof-Tagoj-96, Kaunas. Inf: Litova Esperanto-Asocio, ab.d.167., LT-233000 Kaunas-C, Litovio. Tel: +370-7-208503

14-21. decembro
Turisma semajno, Bariloche. Inf: Barilochea Esperanto-Rondo, Werner Schad, CC 371, AR-8400 Bariloche, Argentinio. Tel: +54-944-42154

22. decembro
Kristnaska Diservo en Esperanto. Ekde la 14-a horo, ĉe "Couvent des Dominicains ", 7 Rue Salomon, F-59800, Lille, Francio

23. decembro - 02. januaro
Kristnaska Novjara E-Feriado, Karlovo. Inf: inĝ. B. Leonov. pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

26-31. decembro
Kvara Togolanda E-Kongreso, Vogan. Inf: Unuiĝo Togolanda por Esperanto. B.P. 12096, Lomé, Togolando

27. decembro - 03. januaro
13-a IF, Internacia Festivalo en Wĵrzburg. Inf: Hans-Dieter Platz, Pf.1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel.: +49-5624-8007, fakso: +49-5624-322

27. decembro - 03. januaro
40-a Internacia Seminario, Freiburg. Inf: GEJ, Chausseestr. 8. DE-10115 Berlin, Germanio. Tel: +49-30-2834320. Rete: neffets@cs.tu-berlin.de

27. decembro - 03. januaro
Jarfine ĉe La Domparo. Inf: Kultura Centro Esperantista, Pf. 779, CH-2301 La Chaux-de- Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

28. decembro - 01. januaro
Internacia Renkontiĝo de la Taizé-komunumo, Stuttgart. Inf: Reinhard Pflĵger, Hermannstr. 3, DE-60318 Frankfurt/M, Germanio. Tel: +49- 69-5978467

29. decembro - 02. januaro
Budapeŝta Silvestro kun aparta silvestra balo. Inf: Espertur, Tátra u. 4. HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306

30. decembro - 02. januaro
Silvestra Balo - Vintraj Ekskursoj, Poprád. Inf: Esperanto, SK-05801 Poprád, Sobotské nám. 36, Slovakio

kolora linio

- Mi volas rigardi alian liston de aranĝoj - Mi volas iri al la paĝoj de EVENTOJ
- Mi volas kompletigi la liston!
Lasta aktualigo: 15.01.1997.